Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:    Πτυχίο Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων

Επίπεδο σπουδών:   Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλική

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην οικείωση των φοιτητών με τις θεμελιώδεις αρχές της τρισδιάστατης οπτικής αντίληψης. Βασίζεται στη μελέτη μεθοδολογίας και πρακτικής που θεωρούνται αναγκαίες στο Σχεδιασμό Εσωτερικών Χώρων. Η καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων στο ελεύθερο και τεχνικό σχέδιο αποτελεί βασική προϋπόθεση στην κατανόηση ουσιωδών αρχών αντίληψης του χώρου. Έχοντας πάντα κατά νου το κοινωνικό πλαίσιο, οι φοιτητές καλούνται να διεκπεραιώσουν αναθέσεις εργασιών όπου το αποτέλεσμα αποτελεί προϊόν έμπνευσης, μελέτης και εφαρμογής.

Με την καλλιέργεια, εφαρμογή και διάδοση διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών, οι φοιτητές καθίστανται πλέον ικανοί να διεκπεραιώσουν προγράμματα ή ερευνητικές εργασίες υψηλής στάθμης και εμβέλειας. Οι φοιτητές μελετούν και θέτουν σε εφαρμογή, μεταξύ άλλων, ιδέες αποκατάστασης, τροποποίησης και αξιοποίησης χώρων, έχοντας πάντα ως πρόθεση την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητά τους. Ο άνθρωπος και οι ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσής του αποτελούν πρωταρχικό μέλημα στις μελέτες των φοιτητών του σχετικού κλάδου.

Όλα τα μαθήματα σε όλα τα προγράμματα σπουδών της Σχολής διδάσκονται από καταξιωμένους επαγγελματίες εικαστικούς, σχεδιαστές, κριτικούς/ιστορικούς και αρχιτέκτονες με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

Εργαστήρια
Για όλα τα μαθήματα το Τμήμα προσφέρει εξειδικευμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών σε πλατφόρμες Macintosh και Windows, με σχεδιαστικά προγράμματα για δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχεδιασμό. Προσφέρονται επίσης εργαστήρια φωτογραφίας και κινητής εικόνας.

Πρακτική Άσκηση
Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτελείται κατά το τέταρτο έτος σπουδών. Στα πλαίσια ανάθεσης εξαμηνιαίας εργασίας οι φοιτητές καλούνται να συνεργαστούν με φορείς της εγχώριας βιομηχανίας. Σημειώνεται ότι στη διάρκεια των σπουδών του κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή παρεμβάσεις σχετικές με τον κλάδο επιλογής του.

Με την καλλιέργεια, εφαρμογή και διάδοση διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών, οι φοιτητές καθίστανται πλέον ικανοί να διεκπεραιώσουν προγράμματα ή ερευνητικές εργασίες υψηλής στάθμης και εμβέλειας. Οι φοιτητές μελετούν και θέτουν σε εφαρμογή, μεταξύ άλλων, ιδέες αποκατάστασης, τροποποίησης και αξιοποίησης χώρων, έχοντας πάντα ως πρόθεση την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητά τους. Ο άνθρωπος και οι ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσής του αποτελούν πρωταρχικό μέλημα στις μελέτες των φοιτητών του σχετικού κλάδου.

Οι κάτοχοι του Πτυχίου Σχεδιασμού Εσωτερικού Χώρου μπορούν να εξασφαλίσουν θέση σε αρχιτεκτονικό γραφείο ή γραφείο μελέτης εσωτερικού χώρου ως μελετητές εσωτερικού χώρου. Μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στον ίδιο ή συναφή κλάδο σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 204
Επιλεγόμενα Τέχνης και Σχεδιασμού 24
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 12
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 204 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AART101 Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 1 5 3
2 AART102 Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 2 5 3
3 AART103 Σχέδιο 1 5 3
4 AART104 Σχέδιο 2 5 3
5 AART109 Φωτογραφία 1 5 2
6 AART111 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 1 5 4
7 AART112 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 2 5 4
8 AART117 Τεχνολογία Γραφιστικών Τεχνών 1 5 2
9 AART118 Τεχνολογία Γραφιστικών Τεχνών 2 5 2
10 AART215 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 3 5 4
11 AART216 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 4 5 4
12 ARTC201 Ακαδημαϊκός Γραπτός Λόγος και Επικοινωνία 5 3
13 IND111 Εσωτερική Διακόσμηση 1 5 4
14 IND121 Εσωτερική Διακόσμηση 2 5 2
15 IND122 Σχέδιο 1 5 3
16 IND211 Εσωτερική Διακόσμηση 3 5 4
17 IND212 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 2 5 3
18 IND213 Σχεδιασμός με βοήθεια υπολογιστών 1 5 3
19 IND214 Σχεδιασμός Φωτισμού 1 5 2
20 IND221 Εσωτερική Διακόσμηση 4 5 4
21 IND222 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 3 5 3
22 IND223 Σχεδιασμός με βοήθεια υπολογιστών 2 5 3
23 IND224 Σχεδιασμός Φωτισμού 2 5 2
24 IND225 Εφαρμογές Υλικών 5 2
25 IND311 Εσωτερική Διακόσμηση 5 6 3
26 IND312 Ιστορία της Εσωτερικής Διακόσμησης 1 6 3
27 IND313 Προηγμένος Σχεδιασμός με βοήθεια υπολογιστών 6 3
28 IND314 Νέα Καινοτόμα 6 3
29 IND321 Εσωτερική Διακόσμηση 6 6 3
30 IND322 Ιστορία Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων 2 6 3
31 IND323 Υφάσματα 6 3
32 IND411 Σχεδιασμός Επίπλων και Αντικειμένων 6 3
33 IND412 Εκθεσιακός Σχεδιασμός 6 3
34 IND413 Μεθοδολογία Διπλωματικής Εργασίας 6 2
35 IND421 Προηγμένος Σχεδιασμός Επίπλων 6 3
36 IND422 Προηγμένες Σχεδιαστικές Εφαρμογές 6 3
37 IND423 Διπλωματική Εργασία 12 0

Επιλεγόμενα Τέχνης και Σχεδιασμού

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 24 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AART201 Ελεύθερο Σχέδιο 1 (Μελέτη ανθρώπινης φιγούρας) 6 2
2 AART202 Ελεύθερο Σχέδιο 2 6 3
3 AART204 Τεχνικές Εικονογραφίας 1 6 3
4 AART205 Τεχνικές Εικονογραφίας 2 6 3
5 AART208 Φωτογραφικός σχεδιασμός 1 6 2
6 AART209 Φωτογραφικός σχεδιασμός 2 6 2
7 AART214 Σύγχρονη Τέχνη 6 3
8 AART301 Kινούμενο σχέδιο 6 3
9 AART400 Πρακτική Άσκηση 6 3
10 AAVC100 Παραγωγή για Βίντεο 1 6 3
11 AAVC210 Παραγωγή για Βίντεο 2 6 0 + 3
12 AFDI301 Στυλιστική και Εικόνα 6 3
13 AFDI303 Χώρος και Εκθέματα 6 3
14 AFDI306 Φωτογραφία Μόδας 6 0 + 3
15 AGDS207 Εφαρμοσμένο Σχέδιο 1 6 3
16 AGDS208 Εφαρμοσμένο Σχέδιο 2 6 3
17 AGDS307 Προηγμένος Εφαρμοσμένος Σχεδιασμός 6 3

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!