Σκοπός

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην οικείωση των φοιτητών με τις θεμελιώδεις αρχές της τρισδιάστατης οπτικής αντίληψης. Βασίζεται στη μελέτη μεθοδολογίας και πρακτικής που θεωρούνται αναγκαίες στο Σχεδιασμό Εσωτερικών Χώρων. Η καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων στο ελεύθερο και τεχνικό σχέδιο αποτελεί βασική προϋπόθεση στην κατανόηση ουσιωδών αρχών αντίληψης του χώρου. Έχοντας πάντα κατά νου το κοινωνικό πλαίσιο, οι φοιτητές καλούνται να διεκπεραιώσουν αναθέσεις εργασιών όπου το αποτέλεσμα αποτελεί προϊόν έμπνευσης, μελέτης και εφαρμογής.

Με την καλλιέργεια, εφαρμογή και διάδοση διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών, οι φοιτητές καθίστανται πλέον ικανοί να διεκπεραιώσουν προγράμματα ή ερευνητικές εργασίες υψηλής στάθμης και εμβέλειας. Οι φοιτητές μελετούν και θέτουν σε εφαρμογή, μεταξύ άλλων, ιδέες αποκατάστασης, τροποποίησης και αξιοποίησης χώρων, έχοντας πάντα ως πρόθεση την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητά τους. Ο άνθρωπος και οι ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσής του αποτελούν πρωταρχικό μέλημα στις μελέτες των φοιτητών του σχετικού κλάδου.

Όλα τα μαθήματα σε όλα τα προγράμματα σπουδών της Σχολής διδάσκονται από καταξιωμένους επαγγελματίες εικαστικούς, σχεδιαστές, κριτικούς/ιστορικούς και αρχιτέκτονες με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Εργαστήρια
Για όλα τα μαθήματα το Τμήμα προσφέρει εξειδικευμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών σε πλατφόρμες Macintosh και Windows, με σχεδιαστικά προγράμματα για δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχεδιασμό. Προσφέρονται επίσης εργαστήρια φωτογραφίας και κινητής εικόνας.
Πρακτική Άσκηση
Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτελείται κατά το τέταρτο έτος σπουδών. Στα πλαίσια ανάθεσης εξαμηνιαίας εργασίας οι φοιτητές καλούνται να συνεργαστούν με φορείς της εγχώριας βιομηχανίας. Σημειώνεται ότι στη διάρκεια των σπουδών του κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή παρεμβάσεις σχετικές με τον κλάδο επιλογής του.

Με την καλλιέργεια, εφαρμογή και διάδοση διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών, οι φοιτητές καθίστανται πλέον ικανοί να διεκπεραιώσουν προγράμματα ή ερευνητικές εργασίες υψηλής στάθμης και εμβέλειας. Οι φοιτητές μελετούν και θέτουν σε εφαρμογή, μεταξύ άλλων, ιδέες αποκατάστασης, τροποποίησης και αξιοποίησης χώρων, έχοντας πάντα ως πρόθεση την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητά τους. Ο άνθρωπος και οι ευνοϊκές συνθήκες διαβίωσής του αποτελούν πρωταρχικό μέλημα στις μελέτες των φοιτητών του σχετικού κλάδου.

Οι κάτοχοι του Πτυχίου Σχεδιασμού Εσωτερικού Χώρου μπορούν να εξασφαλίσουν θέση σε αρχιτεκτονικό γραφείο ή γραφείο μελέτης εσωτερικού χώρου ως μελετητές εσωτερικού χώρου. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με επίσημες στατιστικές, ένα μεγάλο ποσοστό αποφοίτων (80-85%) τυγχάνει επαγγελματικής ενασχόλησης στην εντόπια βιομηχανία. Μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στον ίδιο ή συναφή κλάδο σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 192
Επιλεγόμενα Τέχνης και Σχεδιασμού 27
Ελεύθερης Επιλογής 21
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 192 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 AART101 Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 1 6 5
2 AART102 Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 2 6 5
3 AART103 Σχέδιο 1 6 5
4 AART104 Σχέδιο 2 6 5
5 AART109 Φωτογραφία 1 3 2
6 AART111 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 1 3 4
7 AART112 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 2 3 4
8 AART115 Σχεδιασμός και Υλικά 1 6 5
9 AART116 Σχεδιασμός και Υλικά 2 6 5
10 AART215 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 3 3 4
11 AART225 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 4 3 4
12 AIND101 Εσωτερική Διακόσμηση 1 6 4
13 AIND103 Σχέδιο 1 3 2
14 AIND104 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 2 7 3
15 AIND105 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 3 7 3
16 AIND201 Εσωτερική Διακόσμηση 2 6 2
17 AIND202 Εσωτερική Διακόσμηση 3 8 6
18 AIND205 Υφάσματα 1 7 3
19 AIND206 Υφάσματα 2 7 3
20 AIND301 Εσωτερική Διακόσμηση 4 8 6
21 AIND302 Σχεδιασμός Φωτισμού 1 4 2
22 AIND303 Σχεδιασμός Φωτισμού 2 4 2
23 AIND305 Σχεδιασμός Επίπλου 1 7 3
24 AIND306 Σχεδιασμός Επίπλου 2 7 3
25 AIND308 Ιστορία της Εσωτερικής Διακόσμησης 1 7 3
26 AIND311 Εσωτερική Διακόσμηση 5 7 3
27 AIND312 Δημιουργία Μοντέλου 7 3
28 AIND313 Εσωτερική Εικονογραφία 7 3
29 AIND318 Ιστορία Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων 2 7 3
30 AIND321 Εσωτερική Διακόσμηση 6 7 3
31 AIND499 Διπλωματική Εργασία 18 0

Επιλεγόμενα Τέχνης και Σχεδιασμού

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 27 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 AART119 Φωτογραφία 2 3 2
2 AART201 Ελεύθερο Σχέδιο 1 (Μελέτη ανθρώπινης φιγούρας) 3 2
3 AART202 Ελεύθερο Σχέδιο 2 3 2
4 AART204 Τεχνικές Εικονογραφίας 1 3 3
5 AART205 Τεχνικές Εικονογραφίας 2 3 3
6 AART208 Φωτογραφικός σχεδιασμός 1 3 2
7 AART209 Φωτογραφικός σχεδιασμός 2 3 2
8 AART214 Σύγχρονη Τέχνη 4 3
9 AART301 Kινούμενο σχέδιο 4 3
10 AAVC101 Παραγωγή Βίντεο και Τεχνολογία 1 7 2 + 3
11 AAVC102 Παραγωγή Βίντεο και Τεχνολογία 2 6 3
12 AAVC104 Παραγωγή Ήχου και Τεχνολογία 1 6 0 + 3
13 AAVC130 Ιστορία των Κινουμένων Εικόνων 4 3
14 AAVC201 Γραφικά Κίνησης 1 5 0 + 3
15 AAVC202 Γραφικά Κίνησης 2 5 0 + 3
16 AFDI103 Μόδα και Υλικά 1 6 0 + 5
17 AFDI104 Μόδα και Υλικά 2 6 0 + 5
18 AFDI301 Στυλιστική και Εικόνα 7 3
19 AFDI303 Χώρος και Εκθέματα 7 3
20 AFDI306 Φωτογραφία Μόδας 7 0 + 3
21 AGDS207 Εφαρμοσμένο Σχέδιο 1 3 2
22 AGDS208 Εφαρμοσμένο Σχέδιο 2 3 2
23 AGDS307 Προηγμένος Εφαρμοσμένος Σχεδιασμός 4 3
24 AIND212 Σχεδιασμός με βοήθεια υπολογιστών 1 5 3
25 AIND213 Σχεδιασμός με βοήθεια υπολογιστών 2 5 3
26 AIND232 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 4 3
27 AIND233 Προηγμένος Σχεδιασμός με βοήθεια υπολογιστών 4 3

AART101: Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 1

Course Contents

Studio Art progresses from monochrome toward a full colour spectrum, developing skills of paint handling, colour mixing, composition and use of sculpture materials. Individual expression and concepts are encouraged. Abstract, conceptual and realistic approaches are used allowing the individual to explore his/her own needs.

Emphasis on the development of analytical, research and methodological skills, critical thinking and working processes, which promote experimentation.

Emphasis on development of concept, creative means, in depth research and appropriate associations to critical issues and ideas. Final products should reflect on interesting thinking process, aesthetic values and intelligent creative language.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define diverse techniques based on relative research and ongoing studio practices.
 2. Identify working methods and develop relative ideas in relation to the project’s content and its progression.
 3. Employ an ongoing research into visual and theoretical references, related to the given assignment, in the form of a sketch-book- ‘Diary’.
 4. Examine compositional issues and problems through the use of collage, painting and mixed media.
 5. Create interesting associations, metaphors and ideas through the exploration of diverse media and materials in 2D and 3D Form.
 6. Evaluate the process and visual outcome of the project in group critiques and justify their own outcomes.

AART102: Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 2

Course Contents

Studio based work and theoretical work will be used to promote the student’s capacity to use analytical and creative thinking in drawing, panting and mixed media, and to develop and implement critical and aesthetically strong judgments. Keys points as followed:

In depth analytical, research and methodological skills, further development of principles of composition and use of diverse techniques and media concerning the 2D and 3D space. Emphasis on development of critical thinking and working processes of 2D fundamental towards the 3D principles through experimentation and research.

Emphasis on development of concept, creative means, in depth research and appropriate associations to critical issues and ideas. Final products should reflect on interesting thinking process, aesthetic values and intelligent creative language

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define techniques in the areas of drawing, collage and painting and demonstrate compositional, drawing and painting skills in the above areas.
 2. Recognize working methods, ideas and brainstorming strategies in relation to the project’s progression in order to develop relative documentation in the form of a ‘Diary’ that connects the practical work to the theoretical.
 3. Examine the 2D work and its fundamental elements and concepts in another artistic medium such video, photography, performance, installation, sculpture and explore and experiment with visual and conceptual possibilities of the new medium.
 4. Investigate how materials can become strong metaphors for the representation of the subject matter through practical experimentation and contextual research.
 5. Compose issues of the practical work with critical issues of the international contemporary art world and the wider community /environment, through critical discourse and museum and gallery visits.
 6. Evaluate the working methods, processes and concept development of the final product /stage of the project

AART103: Σχέδιο 1

Course Contents

Introduction to seeing, using drawing as its medium of expression. The problems surveyed in the studio show how the artist attains knowledge of the visible world through observation, and expression in selected drawing media.

Introduction to the representational approach of Drawing and focus on its development to  abstract and expressive modes of visual communication.

A. Still Life Drawing

A portfolio of work with completed still life drawings giving particular emphasis on the various elements of composition (line, form, shape, tone, space)

Experimental Compositions: The experimental composition/ study in drawing using still life drawing exercises and focusing on forms, negative/positive space and contrast in size, colour, tone and value.

20thCentury Artists and Art Movements’ Study: Introduction to Art movements and artists of the 20th century (Cubism, Surrealism, Abstract expressionism, Pop Art, etc.). Research on one artist from a movement of the 20th century.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define the importance of drawing in Art and the role of it in Design and analyze drawings from different artistic periods.
 2. Translate graphically the aspects of 3D volume and mass into 2D observational drawing.
 3. Examine spatial relations and perception space and experiment with the elements of scale and perspective in personally expressive ways.
 4. Examine and analyze various drawing techniques and how these could be applied in wider design concepts.
 5. Create using the fundamental modes of drawing (contour, gesture and modelled drawing) individually and in combination in order to explore different expressive drawing perspectives and develop a complex and unique linear style.
 6. Evaluate the development and visual outcome of the project in group critiques and justify their own outcomes.

AART104: Σχέδιο 2

Course Contents

The course progresses from a representational approach to a more abstract and conceptual approach. Given projects require students to develop their own personal expression and visual language.
In order to gain a wider and a more comprehensive knowledge of visual communication, students are further introduced to the principles and techniques of drawing, aiming to create forms that successfully combine conceptual and expressive elements.

Drawing of an object. Exploring its structure and texture
Give particular emphasis on structure as well as the different contrasting textures (i.e. shiny, rusty etc).

Close-up Drawings. Mixed media experimentation
Close-up compositions to produce experimental drawings with the use of different techniques and materials.

Composition and Space
Creation of a ‘
landscape’ drawing, using collage of details.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Record graphically the structure and texture of an object by representing it in new ways.
 2. Express more personal, expressive drawings by deconstructing and reconstructing the chosen object’s initial forms through sketching and experimentation.
 3. Apply ideas and express them visually in order to reveal a thematic interest and graphic technique.
 4. Experiment with unified compositions that explore the special effects of juxtaposed textures and manipulate scale relationships.
 5. Propose more abstract and conceptual approaches in drawing and extend one’s own personal expression and visual language.
 6. Appraise the outcome of their work, justify the solutions to their drawing projects and assess the significance of drawing in the advancement of their visual language.

AART109: Φωτογραφία 1

Course Contents

Basic general knowledge: Recognition of the different types of cameras and their uses and consideration of the differences between analogical and digital cameras. Familiarization with the photography vocabulary and comprehension with significant photographic elements, such as exposure, light meter, aperture, depth of field, shutter, camera shake, film speed, memory stick and resolution. Comprehension of exposure and the use of camera’s controls. Awareness of the importance of lighting and familiarization with different lighting methods.

The research process: Retrieve and exploration of research. Look at master works and participation in discussions. Look at photography image, from numerous resources and analyze it in reference to process, technique, aesthetics and philosophy. Identification of the various approaches used in the analysis of the photographic image and recognition of photography’s diversity

Project process: Undergo project briefing, written and verbal analysis. Analysis project tasks, requirements, research and visual information. Participation in photography outing and getting familiar with the camera use and the creative choices that are engaged before the shutter is pressed. Practice of photographic tasks while solving technical and composition problems. Use of the photographic skills learned to communicate with ideas and to experiment with different backgrounds, angles of view, compositions and framing. Participation in the group critiques. Familiarization of the criteria whereby an image might be considered good and break down the criteria related to process, technique and project tasks. Recognition of printing techniques and the importance of time management and presentation. Receive feedback for the assessments presentation.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognize and use basic general information related to the photographic vocabulary and photography framework.
 2. Analyze the photography image in reference to process, technique, aesthetics and philosophy and identify that photography is an indispensable and essential part of the art and design process.
 3. Recognize the multiplicity of the photographic image and appraise the application of the photographic medium related to communication and execution process.
 4. Recognize the components of exposure and associate with the camera use and the creative choices that are engaged before the shutter is pressed.
 5. Develop core photography skills by working in practical projects.
 6. Recognize the importance of lighting and make use of basic lighting methods and camera angles to create interesting and dramatic pictures, under multiple lighting conditions.
 7. Develop communicative skills in visualizing, articulating and document ideas.
 8. Recognize printing techniques and the importance of time management and presentation.

AART111: Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 1

Course Contents

Introduction to the efforts and possible achievements of Art Theory and familiarization with the academic ways of writing.
Introduction to the prehistoric and primitive art, looking briefly into the theory of the uncanny and identification.
A study into the artistic practice embedded into the lives of ancient people and civilizations starting with Cave Art, the Near East, Egyptian, Greek, Hellenistic and Roman civilizations, right through the Byzantine religious culture, Medieval and Gothic times.
Introduction to analytic perspectives on the concepts of culture, social structure, hegemony/ conflict and to analytic tools of communication studies, psychoanalysis and anthropology.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the main developments and characteristics of the art periods from Cave painting to Gothic Art.
 2. Describe the basic categories of cultural analysis.
 3. Review the art works and their context with appropriate academic terminology and distinguish their main artistic techniques, materials and methods.
 4. Review theoretical works and their context with appropriate academic terminology.
 5. Set-up a visual and written research of a given theme/topic, analyse in depth relevant art works, and relate and assess their context / artistic approaches in respect to the general theme.

AART112: Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 2

Course Contents

An introduction to the changes and artistic achievements from the Renaissance to the Enlightenment. Here the characteristic and  purpose of their practices shall be studied as well as materials and artistic methods.  Furthermore the ideologies, religious and socio-political consciousness involved in these periods shall be commented briefly since this subject runs is parallel to that of the cultural studies which tackles these issues extensively.

An introduction to the development and changes societies went through since the the beginning of civilisation to today.  Here the ideologies, religious and socio-political consciousness shall be discussed, with more emphasis to the consciousness of the modern world.  Furthermore the basic principles and research methods in sociology shall be studied.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the main developments and artistic characteristics of the art periods from Renaissance to the Enlightenment and recall on the major theoretical and contextual arguments of each era.
 2. Describe the main developments and cultural characteristics of societies from the early hunter and gatherers societies to the post-industrial societies.
 3. Review and relate the art works and their context with appropriate academic terminology and distinguish their artistic techniques, materials and methods.
 4. Analyse and review the theoretical works of the most important theorists in the field of sociology and anthropology with appropriate academic terminology and distinguish the different schools of thought in these fields.
 5. Propose a visual and written research on a theme/topic, analyse in depth relevant art works, and relate and assess their context / artistic approaches in respect to the general theme and to relevant theoretical debates.

AART115: Σχεδιασμός και Υλικά 1

Course Contents

Analytical drawing will form the initial basisfor each project. Elements of form and colour, texture and tones, surfacetactility and spacious awareness –compositional elements – are studied alongwith ways in which the above elements can be applied in design, providing abroad base of awareness and experience in visual language, designmethodologies, problem solving and expression, using 2D and 3D media. Keypoints as followed:

Introduction to Colour Theory: Emphasis on primary, secondary and neutral colours, use of hues andcontrasts.

Introduction to principles of Design and 3D Visual Arts. To push forward both in a theoretical as well as practicallevel basic principles of Design and the Visual Art in 2D and 3D form; through drawing exercises, experimentation with form,colour, shape, texture, materials and techniques – to introduce the idea ofdeveloping 2D forms into 3D.

Development of Technique, Skills and Expressional Means. Emphasis should be placed on developing drawingskills through observation and analysis of a given object/subject matter aswell as awareness in terms of concept and idea-associations, problem solvingand decision-making.

Integration of theory, analysis, exploration andinnovation. Emphasis on synthesis andintegration of every aspect of an art and design product, referring both toconcept, creative means, in depth research and appropriate associations tocritical issues and ideas..

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recall working methods and develop ideas in relation to the project’s content and its progression.
 2. Recognise cultural products that relate to given subject matter and wider area of investigation and associate them with practical work.
 3. Apply basic principles of composition in the practical work and implement diverse techniques and media to develop and enrich personal visual language.
 4. Experiment with technical issues in the application of diverse materials and explore their artistic possibilities to create visual and contextual associations and metaphors.
 5. Design using 3D forms and demonstrate ability in the application and development of its main principles in order to deconstruct and reconstruct initial forms and shapes into new composition and create new contextual possibilities and readings.
 6. Assess both process and visual outcome of the project/assignment in group critiques.

AART116: Σχεδιασμός και Υλικά 2

Course Contents

The exploration moves through a variety of different materials and techniques. Projects will include the use of collage and montage, the use of materials for relief work, construction of objects using unconventional materials, techniques of casting and mould-making, transformation of 2D drawings into 3D objects and the use of recycled materials. Topics are selected by faculty and students to reflect their artistic concerns, and provide sufficient knowledge in particular skills aiming to express individual visual ideas. Key points are stresses as followed:
Development of 2D drawing to the 3D experience.
Brainstorming strategies, analytical, research and methodological skills, further development of principles of drawing, composition and use of diverse techniques and media. Emphasis on development of critical thinking and working processes of 2D fundamental towards the 3D principles through experimentation and research.
Implementation of principles of Design and 3D Visual Arts:
Straightening understanding in the theoretical Design principles and their practical applications. Exploring the 3D qualities of Form, Materials, Spacious Values, Texture, Colour and Shape through various Art and Design references, techniques and mixed media applications.

Conceptual development in relation to context:
Relating art principles to wider notions and concerns through the exploration of individual artistic means of expression and practice.

Research into contemporary art issues.
Stressing importance and pushing forward ways of understanding, analysing and critically reflecting on art issues and concerns both theoretically and practically.

Integration of theory, analysis, exploration and innovation:
Implementing ways of producing interesting associations, ideas and concepts, through interesting use of artistic language, theoretical references and innovative processes.

Development of Technique, Skills and Expression:
Demonstrating and applying techniques in the use of materials and diverse media, developing practical and theoretical skills and suggesting ways through tutorials, presentations and given exercises to develop expressional means and interesting visual language.

Studio Work:
Studio work is carried out involving the whole group and takes place within the whole spectrum of the duration of the course as this is allocated on the weekly schedule. Studio work also includes interim and final critiques

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define and constructively process ideas and concepts into visual interpretations and presenting a coherent body of research on a given subject
 2. Identify the formal aspects of image making including abstraction, repetition, rhythm, spatial perception and related aesthetic values in the context of the project.
 3. Demonstrate communicational skills in terms of materials and design through the exploration, understanding and critical use of contemporary art and design issues and theory.
 4. Experiment on how to move from a realistic representation from the initial starting point towards abstraction using a variety of techniques texture and materials.
 5. Compose using conceptual strategies and contextualisation of subject matter to allow translation of 2D image to 3D product.
 6. Appraise visual experience into design through playful juxtaposition of colour and form in the context of the project. Evaluate artworks that relate to the context of the project, using diverse sources, strategies and media.

AART215: Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 3

Course Contents

HISTORY OF ART

Introduction to Art History Concepts: Analysis of form, symbol and sign in Art theory. Formalism, Semiotics, Iconography and Iconology.

Introduction to 20th Century’s social, political and cultural landscape: Political movements and upheavals in Europe and the Globe, scientific developments and their relation to Art.

Introduction to 20th Century Art History Contexts: Transition from the 19th to the 20th century. Analysis and development of Impressionism and transition to Post-Impressionism.

Introduction to Modernism: Concepts of Modernism, Grand Narratives, Psychology and Perception in Art. Introduction to Fauvism and Expressionism.

CULTURAL STUDIES

Transformation of the Synthesis of Medieval Europe to Modern Europe:  The Dynamics that Transformed the Face of Europe, from the Renaissance to the Main Revolutions.

Towards a Concept of modernism:  Efforts of a philosophical and literary definition of modernism.

Introduction to Modernism: Concepts of Modernism, Grand Narratives, Psychology, Sociology and Philosophy. Introduction to theorists like Karl Marx, Sigmund Freud and Friedrich Nietzsche.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Create an understanding of the main developments in the history of art during the first half of the 20th century.
 2. Explore the study of specific movements in modern art through research.
 3. Acquire skills in specialised scientific research and methodology.
 4. Combine analysis and synthesis to develop critical thinking
 5. Analyse in depth the work of important 20th century artists and their period as well as social, political and economic structures.
 6. Create an understanding of the historical development of modernism
 7. Identify the relevance of modernism at the present situation
 8. Express a stand towards the issue of modernism.
 9. Analyse in depth the work of the most important theorists of modernity and the social, political and cultural landscape of the specific period.

AART225: Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 4

Course Contents

HISTORY OF ART

Introduction to 20th Century Art History Contexts: Modernism and the first movements of the century. Introduction to Cubism, Picasso, Braque and the Puteaux Cycle. Scientific experiments and discoveries. Einstein’s relativity theory and the Space-Time continuum.

Futurism and Early 20th Century Politics in Europe:Socio-political Analysis and Art developments in Europe.

The Russian Avant Garde- Early 20th Century utopias. Marxism and art.

Dada and Surrealism: Development of artistic movements in Europe, art and anti-art, dreams and archetypes, Jungian perceptions of reality.

CULTURAL STUDIES

The Aesthetics of Silence:  Modern Art/ Anti-Art as a form of self-annihilation/ spiritual/ ascetic quest.  Irony as a position in today’s reality.

Towards a Concept of Postmodernism:  Efforts of a philosophical and literary definition in distinguishing modernism and postmodernism.

Answering the Question:  What is Postmodernism?: The Post-modern as the moment of rupture giving birth to the modern philosophy, art and sociology.

 Postmodernism and Consumer Society:  Sociological, literary and psychoanalytic interpretation of the post-modern pastiche as the product of global capitalism.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Create an understanding of the main developments in the history of art during the first half of the 20th century.
 2. Investigate the study of specific movements in modern art through research.
 3. Acquire skills in specialised scientific research and methodology.
 4. Use analysis and synthesis and to develop critical thinking.
 5. Analyse in depth the work of important 20th century artists and the social, political and cultural landscape of the specific period.
 6. Create an understanding of the historical development of postmodernism.
 7. Help them see the relevance of postmodernism at the present situation.
 8. Help them to discover their stand towards the issue of postmodernism.
 9. Analyse in depth the work of important 20th century theorists and the social, political and cultural landscape of the specific period.

AIND101: Εσωτερική Διακόσμηση 1

Course Contents

Introduction to the understanding of a space in relation to interior design: Furthermore it promotes the need of interior in living environments, in order to create and invent design solutions, which can be applied in real life.

Research Methodology: Introduction to the importance and usefulness of well-founded research, methodology and the application of theoretical knowledge into practice.

Experimentation with design elements in two-dimensional drawings: line, texture, colour, light. Three-dimensional model for visualizing the form, shape, volume and space. Understand basic design research methods such as sketching, printing, drawing, collage and printmaking.

Presentation Skills: Development of presentation skills in order to orally communicate ideas and research findings. Participation in group discussions and debates surrounding various view points of chosen designers and architects.

Translating 2D ideas into 3D spaces through model making exercises: Giving great attention to model making techniques and great attention to photographic techniques when introduced to concept, scale and manipulation through model photography

Final Presentation: Students participate in final presentations where ideas are discussed from the initial research stage, through to concepts and final design outcomes.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Utilize a range of experimentation skills and understanding of the design process
 2. Apply an understanding of the physical, functional and aesthetic relationship of space
 3. Demonstrate necessary technical skills for visual communication
 4. Illustrate knowledge of balance, composition through experimentation of form
 5. Employ the appropriate methodology to gain theoretical knowledge to support conceptual design

AIND103: Σχέδιο 1

Course Contents

The course unit is an introduction to the materials and methods of architectural drafting, which are central to the preparation of a wide variety of drawings depicting interior design spaces

Research Methodology / Studio Work: The subject introduces students to architectural drafting and an understanding of plans, sections, elevations, perspectives and axonometric. The work will be based on drawing exercises of various interior spaces given to students where they apply their technical skills.

Presentation Skills: Development of presentation skills in order to orally communicate ideas and research findings. Participation in group discussions and debates surrounding given theme of the project.

Familiarization with basic building structures and architectural interiors: Students recognize and apply in technical drawing terms, different elements e.g. floors, walls, roofs, doors, windows etc. Furthermore an introduction to different design/drawing tools such as pens, pencils, and parallel, set squares, curves etc.

 Final Presentation: Students participate in final presentations where ideas are discussed from the initial research stage, through to concepts and final design outcomes.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Investigate different ways and techniques of visual drawings presentation
 2. Experiment with various materials, surfaces and forms and creatively employ them in time related problem solving.
 3. Find new ways in expressing familiar things.
 4. Equip students with knowledge of the theoretical and practical aspects of techniques and materials.
 5. Provide students knowledge on the concept and meaning of architecture on planning, construction, social concern and other forces, which shape design.

AIND104: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 2

Course Contents

Project analysis and research: Introduction and briefing on the ShopBiz Project. Lecture on translating an abstract concept into an alternative selling point / space.  Experimentation with the chosen object / good using various techniques.

Design Analysis and Research: On site visit at an existing store. Exploration of real space, inspiration and perception through photography and actual measurements.

2D drawing production: Translation into 2D drawing of the measurements taken. Floor plans, sections, views, axonometric view drawings.

3D model production Model making workshop.  2D and 3D architectural drawings production and presentation. Lighting and photographing the model workshop.  Photographic manipulation and detail architectural drawings production.

Visual Presentation and Experimentation: Presentation proposals and experimentation.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Record students’ personal initiation to observation, reading and thinking through architectural drawing representation.
 2. Develop students’ knowledge of the theoretical and practical aspects of techniques and materials.
 3. Analyze and acquire skills in spatial design through given elementary spaces and experiment with new forms suitable for commercial spaces.
 4. Manage specific concepts and design proposals through the acquired advanced ability of communicational presentation and the imaginative use of interior materials, finishes, furnishing and lighting.
 5. Evaluate an integrated balanced interior sense with critical and professional understanding for the function, structure and material use of interior design and construction in shop design.

AIND105: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο 3

Course Contents

Project analysis and research: Introduction and briefing on Detail Drawing and Portfolio Presentation for Interior Designers based on previous projects (ShopBiz, HoteL…).

Market Research: Local market research, visits and presentation to equip students with knowledge of the practical aspects of techniques and materials. Contact manufacturers, suppliers and engineers in order to acquire specific information based on their project.

2D detail drawing production: Selection of a specific detail of the shop and in depth exploration of complex detail drawings. Consideration is given to materials, mechanisms, functionality and design.

3D model production Model making workshop.  2D and 3D architectural drawings production and presentation. Lighting and photographing the model workshop.  Photographic manipulation and detail architectural drawings production.

Visual Presentation and Experimentation: Presentation proposals and experimentation through moodboards and professional portfolio.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. record students’ personal initiation to observation, reading and thinking through architectural detail drawing representation
 2. develop students’ knowledge of the theoretical and practical aspects of techniques and materials through market research and presentation
 3. analyze and acquire skills in detail drawing, materials and techniques in spatial design through given elementary spaces and experiment with new forms and materials suitable for commercial spaces
 4. manage specific concepts and design proposals through the acquired advanced ability of communicational presentation and the imaginative use of interior materials, finishes, furnishing and lighting
 5. evaluate an integrated balanced interior sense with critical and professional understanding for the function, structure and material use of interior design and construction in shop design

AIND201: Εσωτερική Διακόσμηση 2

Course Contents

Continuation of the course Interior Design 1: Furthermore it develops the ability in depicting structure, form and volume, through visual solutions, in order to create and invent design solutions which can be applied in real life.

Research Methodology: The importance and usefulness of well founded research, methodology and the application of theoretical knowledge into practice. A real life situation is given which students should form their own research and research conclusions in order to aid their design solutions.

Experimentation with design elements in two dimensional drawings: Line, texture, colour, light. Three-dimensional model for visualizing the form, shape, volume and space. Emphasis is given on materials for both interior and exterior design solutions.

Presentation Skills: A Development of presentation skills from interior design 1 allows students to orally communicate ideas and research findings. Participation in group discussions and debates surrounding various view points of chosen designers and architects.

The Introduction of Architectural Drawing: Knowledge gained through Interior Design 1 and Architectural Drawing 1 is used to illustrate student’s concepts and ideas in order to create a professional project presentation.

Translating 2D ideas into 3D spaces through model making exercises: Giving great attention to model making techniques and materials and methods suitable for interior design model making

Translating 2D ideas into 3D spaces through model making exercises: Attention is focused on photographic techniques to demonstrate, concept, scale and manipulation through model photography. The use of collage is employed to show scale and the addition of real life situations.

Final Presentation: Students participate in final presentations where ideas are discussed from the initial research stage, through to concepts and final design outcomes.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Utilize an extended range of experimentation skills and understanding of the design process gained during Interior design 1 to explore various themes of design.
 2. Demonstrate necessary technical skills for visual communication and engage in visual references.
 3. Utilize and implement visual work with emphasis in individuality, design experimentation and personal expression.
 4. Illustrate knowledge of balance, composition and develop ability in depicting structure, form, volume, through visual solutions.
 5. Employ the appropriate methodology to gain theoretical knowledge to support conceptual design.
 6. Display great attention to: model making techniques and final presentation.
 7. Assess and present a final visual product and gain skills in explaining, defending, and initiating discussions and/or debates.

AIND202: Εσωτερική Διακόσμηση 3

Course Contents

Continuation of the course Interior Design 2: The course is designed to enhance and expand the understanding of design issues. It incorporates the acquired knowledge; skills and learning experience to prepare the students solve functional and aesthetic problems in living and working environments. Furthermore, the students are expected to develop their conceptual perception and analytical abilities of design through a variety of processes and acquire advanced technical skills for visually communicating interior design.

Research Methodology: The importance and usefulness of well-founded research, methodology and the application of theoretical knowledge into practice. Studentsidentify the importance of thematic research in art and design and in the design process. Additionally they analyse a research methodology with visual references and carry out a research that will inspire a concept/idea.

Experimentation with design elements in two-dimensional drawings: Students Analyse and experiment with visual material to create work, which is visually interesting and refers back to original object. They work and experiment with visual material to create a sketchbook, which in continuation they evaluate and analyse. Moreover they experiment with sketchbook material to create work, which visually translates and communicates ideas, develop a concept and evaluate of visual material. Additionally they identify the importance of having a concept in interior design projects and the need of visual intelligence and awareness in contemporary design.Furthermore students use methodologies of interior design problem solving

Presentation Skills: A Development of presentation skills from interior design 2 allows students to orally communicate ideas and research findings. Participation in group discussions and debates surrounding various viewpoints.

Translating 2D ideas into 3D spaces through model making exercises: Giving great attention to model making techniques and materials and methods suitable for interior design model making. Attention is focused on photographic techniques to demonstrate, concept, scale and manipulation through model photography. The use of collage is employed to show scale and the addition of real life situations.

Acquire advanced technical skills for visually communicating interior design: Students search for references in existing buildings and building materials. Moreover they developthe technical part of the project and produce of floor plans, elevations, sections and models. Furthermore students discuss on suitability of materials and scale and analyze scale and the analogy of humans and space.

Final Presentation: Students participate in final presentations where ideas are discussed from the initial research stage, through to concepts and final design outcomes. They present their final visuals and they are engaged in a group dialogue. In a continuation they receive feedback for assessments presentation and they get to identify the importance of a good presentation of an interior design project to the customer.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognize how various design processes lead to interior design problem, solve and identify the importance of thematic research.
 2. Demonstrate and experiment with various materials, surfaces and forms and creatively employ them in time related problem solving.
 3. Experiment with various design methods and examine their effectiveness and compare one to another.
 4. Evaluate the physical, functional and aesthetic relationship between man and interior environments.
 5. Create work, which visually translates and communicates ideas/concepts.
 6. Display great attention to: model making techniques and final presentation.
 7. Analyze, evaluate, interpret and criticise simple observation to thematic research.
 8. Encourage students to develop verbal and non-verbal communication skills.
 9. Assess and present a final visual product and gain skills in explaining, defending, and initiating discussions and/or debates.

AIND205: Υφάσματα 1

Course Contents

Introduction to textiles: Understand the manufacturing process and the impact of technological progress in textiles industry. Analysis of printed, knitted, woven and non-woven fabric.

Research and methodology: Identify and analyse through primary and secondary research of the importance of printed and constructed textiles on the performance and aesthetic appearance of a design product.

Experimentation with textiles: Understand the qualities and behaviour of textiles. Associate characteristics of textiles with emotions.

Research and analysis: Identify textile designers and artists who have extensively used textiles in their work. Analyse and understand construction and creative design. Understand the project brief, which is to create a space with evident usage of textiles.

Presentation skills and final presentation:Apply the knowledge acquired to their designs. Experiment with textiles and apply their findings to their project. Self-access their project. Present and support the choices made. Produce in 3-d the design of the space designed.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify and discuss the design and manufacture of woven, knitted, non -woven and printed fabrics in relation to a given project brief.
 2. Recognize the importance of in depth research with regards the design of a fabric for a specific product area so as to solve and translate the design needs for the required product; whether this be in furniture or specific interior design.
 3. Examine historical and contemporary references as well as experimenting with alternative materials so that the student makes correct choices and create innovative fabrics, which translate the concept of the project brief.
 4. Evaluate, rescale or put into repeat fabric design ideas so that they can be used for an end product design.
 5. Experiment and create colour-ways for their chosen designs.
 6. Create an end product which is visually exciting and which has challenged the students conceptual thought process, showing how important a fabric / textile can be to an interior space.

AIND206: Υφάσματα 2

Course Contents

Introduction to textiles: Identify and debate on textiles and costume with historical reference. Acquire general knowledge of habits and mores of cultures throughout history as far as clothing and symbolism of fabric is concerned.

Research and methodology: Identify and analyse through primary and secondary research of the importance of textile and clothing design to the artistic and architectural movements presented to them. Discuss the influence and impact on textiles and clothing of these movements.

Experimentation with textiles: Understand the qualities and behaviour of textiles. Associate characteristics of textiles with emotions.

Research and analysis: Analyse and assess the importance of textiles and costume design in specific theatre productions and film and be able to debate on the impact the textiles and costumes have on the characters, feeling and plot.

Presentation skills and final presentation:Apply the knowledge acquired to produce costumes for the play given to them. Experience to apply their artistic identity into other design disciplines. Present and support the choices made. Produce and manage the design of their costume.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify and discuss the design of costume design using woven, knitted, non -woven and printed fabrics in relation to a given project brief.
 2. Recognize the importance of in depth research in regards of the design of a fabric for a specific product area so as to solve and translate the design needs for the required result in set and costume design,
 3. Examine historical and contemporary references as well as experimenting with alternative materials so that the student makes correct choices and create innovative fabrics that translate the concept of the project brief.
 4. Analyze advanced and more complex problems in textile design through the presentation and analysis of the concepts and theories of different artistic, fashion and architectural movements as well as introduction and analysis of stage and costume design.
 5. Create and experiment colour-ways for the chosen designs.
 6. Choose and create an end product which is visually exciting and which has challenged the students conceptual thought process, showing how important fabric / textile can be to the completion of their set and costume design

AIND301: Εσωτερική Διακόσμηση 4

Course Contents

The course unit is designed to enhance and expand the understanding of design issues. It incorporates the acquired knowledge; skills and learning experience to prepare the students solve functional and aesthetic problems in living and working environments

Research Methodology / Studio Work: Students must complete an individual project where each sets his/hers own brief. The course emphasis is a journey through a conceptual theme, which concentrates on the development of design, from domestic to public use and from internal to external

Presentation Skills: Development of presentation skills in order to orally communicate ideas and research findings. Participation in group discussions and debates surrounding given theme of the project.

Translating 2D ideas into 3D spaces through model making exercises: Giving great attention to model making techniques and great attention to photographic techniques when introduced to concept, scale and manipulation through model photography

Final Presentation: Students participate in final presentations where ideas are discussed from the initial research stage, through to concepts and final design outcomes.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the importance of manipulating a variety of construction materials in installing, designing and harmonizing construction systems into particular interior spaces.
 2. Schedule into the program of study, problems that will stretch the designer and produce design solutions of professional standard.
 3. Experiment with various design methods, both technically and culturally
 4. Evaluate the significance of visual and oral presentation of ideas/concepts and final work.
 5. Develop abilities in balancing the type of a problem to produce a mixture of visual notation to client presentation and production prototypes of professional standard.
 6. Develop important skills in research methods to produce a written presentation along with research through design.
 7. Encourage students to develop verbal and non-verbal communication skills.

AIND302: Σχεδιασμός Φωτισμού 1

Course Contents

Identify with the basic theory of lighting design: Furthermore gain a basic knowledge in the importance of lighting design for the interior designer and recognize the importance of light in everyday life and how this affects humans and spaces. Subjects include: The amount of light needed within a space, the measurement of light and light distribution, the importance of natural light and how to control daylight as well as artificial lighting.

Research Methodology: Introduction to the importance and usefulness of well founded research, methodology and the application of theoretical knowledge into practice, in order to: Categorize the various lighting fittings and lamps available on the market and recognize the different types of lighting needed within different interior and exterior spaces.

Develop suitable concepts and design proposals which question the boundaries of contemporary lighting fitting design: In order to Generate new and fresh visual ideas for a contemporary lighting fitting and to engage in visual references for inspiration.

Research through Design: Appreciate the process of design through sketching and layout techniques and communicate ideas by the production of small prototype models.

Present and communicate using various visual techniques for manufacture: Presentation of final visual work with great attention to detail, the final model is a working prototype. In order to communicate visuallygreat attention is given to techniques for finalizing a leaflet and portfolio presentation. Students should explain, defend, and initiate discussion and/or debate.

Final Presentation: Students participate in final presentations where ideas are discussed from the initial research stage, through to concepts and final design outcomes.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognize the importance of light in everyday life and particularly in design environments and how this affects humans and spaces
 2. Employ effective lighting techniques in order to manipulate spaces and create moods
 3. Experiment with various unconventional and innovative materials in order to creatively explore and test their suitability in lighting fixture design
 4. Select suitable concepts/ design proposals for manufacturing, either for prototype or mass production
 5. Create work which visually translates, promotes and communicates with the specified audience the required qualities and that stimulates and questions constructively the possibilities and boundaries of contemporary lighting fixture design

AIND303: Σχεδιασμός Φωτισμού 2

Course Contents

1.  Identify with the advanced theory of lighting design: Furthermore to gain knowledge in the importance of lighting and electrical plans for the interior designer and to recognize the importance of varied lighting sources for specific interiors

2.  Gain technical skills for developing lighting and electrical plans: In order to efficiently communicate ideas in a professional manner.

3.  Research, understand and design of lighting and electrical plans: In order to generate new and fresh visual ideas to translate into a lighting plan.

4.  Research Methodology: By using the importance and usefulness of well founded research, methodology and the application of theoretical knowledge into practice students engage in visual references and get inspired by existing artificial designs as well as natural lighting effects

5.  Research through design: Research and sketches through a visual process using personal expression as well as the utilization of unique ideas and sketch through a visual process.

6.  Present and communicate final lighting solutions: Visualizing and realizing conceptual ideas.Students also participate in workshops in AutoCAD and 3D visualisation programmes in order to help work more efficiently.

7.  Final Presentation: Students participate in final presentations where ideas are discussed from the initial research stage, through to concepts and final design outcomes

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the basic principles of lighting design including criteria, planning and layout through a series of illustrated lectures
 2. Classify the different lighting fixtures and systems and their use in residential and commercial interior spaces
 3. Demonstrate the suitability of the various lighting fixtures and systems in residential and commercial interior spaces through a series of practical exercises
 4. Experiment with the use of lighting fixtures and systems in interior spaces through a given project for electrical and lighting plan for a commercial interior space
 5. Appraise the suitability of the various lighting fixtures and systems in interior spaces
 6. Create work which is visually interesting and indicates that through the successful application of lighting, spaces become comfortable to use and to live in

AIND305: Σχεδιασμός Επίπλου 1

Course Contents

Introduction to Furniture Design: This is an introduction to the concepts, functions, materials and techniques of furniture design. It also is a review of design theory development in two- and three-dimensional forms of a basic furniture concept or design. Lectures and design problems involve drawings, models and prototypes.

Research Methodology / Studio Work: Students work on a particular project. They study and investigate the theme but also concentrating on the background history of furniture design, the development of the detail as well as the visual drawings. Importance will be placed on students’ work deriving from specific concepts and understanding on the process of designing and design quality.

Presentation Skills: Development of presentation skills in order to orally communicate ideas and research findings. Participation in group discussions and debates surrounding given theme of the project

Translating 2D ideas into 3D objects / furniture through model making exercises: Giving great attention to model making techniques and great attention to photographic techniques when introduced to concept, scale and manipulation through model photography.

Final Presentation: Students participate in final presentations where ideas are discussed from the initial research stage, through to concepts and final design outcomes.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognize how various design processes lead to furniture design problem solving and identify the importance of thematic research.
 2. Demonstrate and experiment with various materials, surfaces and forms and creatively employ them in time related problem solving
 3. Analyze and understand for the structure and materials of furniture construction.
 4. Experiment with various design methods tools, both technically and culturally
 5. Develop and recognize the process of ergonomics.
 6. Differentiate mainstream and avant-garde furniture.
 7. Analyse, evaluate, interpret and criticize simple observation to thematic research.
 8. Encourage students to develop verbal and non-verbal communication skills

AIND306: Σχεδιασμός Επίπλου 2

Course Contents

Continuation of the course Furniture Design 1: Students work on a particular project based on the exploration of the design philosophy, construction methods, use of materials and innovations of well known furniture design companies

Research Methodology / Studio Work: Students study and investigate the theme but also concentrating on the background history of furniture design, the development of the detail as well as the visual drawings. Importance will be placed on student’s work deriving from specific concepts and understanding the process of designing and design quality. Furthermore, focused attention will be emphasized on the construction materials, the final production and promotion of the furniture or product.

Presentation Skills: Development of presentation skills in order to orally communicate ideas and research findings. Participation in group discussions and debates surrounding given theme of the project.

Translating 2D ideas into 3D objects / furniture through model making exercises: Giving great attention to model making techniques and great attention to photographic techniques when introduced to concept, scale and manipulation through model photography. Additionally students experiment with new materials focusing on properties, innovations and applications and they investigate them focusing on production and possible uses.

Final Presentation: Students participate in final presentations where ideas are discussed from the initial research stage, through to concepts and final design outcomes.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define and recognize the concepts, functions, techniques and materials of Furniture and Product Design.
 2. Explore the design philosophy, construction methods, use of materials, innovation of well known Furniture and Design Companies.
 3. Employ new forms and materials in furniture or product design elements combining practical use with a fascinating and seductive appearance suitable for production by the chosen companies/clients
 4. Distinguish the production, materials and target difference between various Furniture and Design Companies through visual examination.
 5. Investigate products and promotional campaigns of various Furniture and Design Companies.
 6. Support their specific concepts, process of design and design quality through their market /company research, their promotional ideas and their visual presentation.
 7. Show and develop a critical and professional understanding for the function and structure of contemporary Furniture and Design Companies, the market needs or trends and the importance of promoting their own Designs.

AIND308: Ιστορία της Εσωτερικής Διακόσμησης 1

Course Contents

Introduction of the course: to introduce the development of Interior Design.

Lectures supported by illustrated presentations: This course provides a knowledge tank for a variety of approaches in the critical understanding of Interior Design. The course also increases students’ comprehension of the processes and products of interior design, encouraging them to become more discerning and aware consumers of culture. Attention is focused on the meaning and context of artistic and cultural activities now and in the past, in industrialized and non-industrial societies.

Student assessments (1): student groups (3-4 students) are assessed by a Seminar which they present an oral presentation based on various eras of history from the taught course that the student wishes to research and analyze

Student assessments (2): Students submit written essays accompanied by illustrated means outlining each era of history from taught lectures and a critical analysis of the relationship of historical styles within the context of contemporary design.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Develop the ability to explain and apply theoretical knowledge of Interior Design history into practical solutions
 2. Extend oral and written communication skills
 3. Identify and integrate historical knowledge with current design practice
 4. Highlight an awareness of consumer culture

AIND311: Εσωτερική Διακόσμηση 5

Course Contents

Design analysis and research on Pavilion Structures: Basic history introduction with references in commercial, promotional and exhibition pavilions, structures and projects. Written and verbal briefing on spatial design through a chosen space/ site for promotional purposes.

Design analysis and research on Micro-Architecture: Basic history introduction in relation to nomadism and alternative lifestyle, free from constrains and habits. Written and verbal briefing on alternative design projects that provide protection and survival for the socially marginalized and design projects that provide intimacy, privacy and experience.

Market Research and analysis: Material use and Material innovations including applications and manufacturer information’s.

2D and 3D model and Prototype production: Model and Prototype making workshop.  2D and 3D architectural drawings production and presentation. Lighting and photographing the model workshop.  Photographic manipulation and detail architectural drawings production.

Visual Presentation and Experimentation: Presentation proposals and experimentation

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. examine advanced and more complex problems in Interior Design through the introduction, presentation and analysis of commercial/promotional/exhibition international structures/ projects and the application of design in Micro-architecture and Micro-Design
 2. apply new forms and innovative materials in interior design through experimentation and analysis of the functionality of space, modulation and perception.
 3. determine the commercial parameters within interior design such as possibility, promoting and presentation through extended market research, brief formulation and visual strategy planning
 4. generate specific concepts and design proposals through the acquired advanced ability of communicational presentation and the imaginative use of interior materials, finishes, furnishing and lighting
 5. support an integrated balanced interior sense with critical and professional understanding for the function, structure and material use of interior design and construction

AIND312: Δημιουργία Μοντέλου

Course Contents

Introduction to Design Organisation: Relation with client and professional codes of conduct. Analysis and organisation of basic design requirements. In situ work and experimentation.

Advanced conceptual research: Thorough theoretical investigation and complex conceptual analysis. Conceptual presentation of the idea. Referencing and Bibliography systems and methods.

Advanced presentation methods. Model making and 2D/3D presentation techniques and development of personal design styles. Technical development of complex concepts and adaptation to the client’s needs.

Advanced Material Research. Exploration and research of new and innovative materials and implementation on the conceptual idea. Analysis of technical characteristics.

Advanced Budget Analysis and Development. Market research, development of analytical budget sheets, advanced methods of costing and quantities calculating.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify and deal with advanced and complex problems into the designing of three-dimensional forms and structures through the harmonious integration between the natural elements such as curves, textures, materials and the application of design in Micro-architecture and Micro-Design.
 2. Exploit and employ new forms and innovative materials through the introduction to methods of studying and presenting design solution to problems that involve three-dimensional spaces, forms and structures.
 3. Analyse concepts, innovation and material difference between various three-dimensional works viewed in objective terms and experiment with new and advanced design technology
 4. Support specific concepts and design proposals through the acquired advanced sense of scaling volume and the ability to perceive and visualize solutions in three-dimensional context.
 5. Generate a critical and professional understanding for the methods and advanced material use of model and three-dimensional construction as well as the presentation and analysis of the functional aspects of the final outcome.

AIND313: Εσωτερική Εικονογραφία

Course Contents

Introduction to Exhibition Design and Museography: Analysis and organisation of basic museum and exhibition design principles. Museum and gallery visits, In situ work and experimentation.

Introduction to Curating – Advanced conceptual research: Thorough theoretical investigation and complex conceptual analysis. Conceptual presentation of the idea. Referencing and Bibliography systems and methods.

Advanced illustration methods. Exploration of professional illustration techniques, hand drawing and collage presentation development. Model making in specific museographical scale and 2D/3D presentation techniques. Development of personal design styles. Technical development of complex concepts.

Advanced Material Research. Exploration and research of new and innovative exhibition materials and implementation on the conceptual idea. Analysis of technical characteristics.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify and comprehend the techniques pertinent to image production and advanced pictorial illustration. Introduce Illustration as a conceptual representation of space.
 2. Develop exhibition curating and design methods. Analyse conceptual research and experimentation.
 3. Exploit two-dimensional and three-dimensional means of representation and establish how various historical, theoretical aspects of spaces are manifested in transient, time based and process-oriented work that will get students to understand alternative uses of museum and gallery space.
 4. Develop an understanding of the creative process through conceptual analysis of spaces expressed in traditional and non-traditional media. Develop a critical approach to the use and application of visual imagery in interior design and especially in museology.
 5. Generate a maturing thinking process linking the stages of research, invention, exploration, development and production by investigating the subjects intelligently through practical, critical and/or theoretical readings and writings. Attain and demonstrate awareness of the context for which a space is created.
 6. Develop and invent alternative, innovative and appropriate methods of illustration techniques in a given situation. Develop aesthetic and personal development and emphasis on a critical and historical understanding of the use of space within our culture.

AIND318: Ιστορία Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων 2

Course Contents

Introduction of the course: Furthermore History of Interior Design 2 introduces the development of Interior Design during the 20th Century. The course concludes with contemporary design along with future predictions of the direction of design.

Lectures supported by illustrated presentations: This course provides a knowledge tank for a variety of approaches in the critical understanding of Interior Design. The course also increases students’ comprehension of the processes and products of interior design, encouraging them to become more discerning and aware consumers of culture. The course focuses on the meaning and context of artistic and cultural activities throughout the 20th Century.

Student assessments (1): individual students are assessed by a Seminar which they present an oral presentation based on a chosen era of history from the taught course in order to demonstrate the capacity to generate concepts and apply them visually within other courses in the program of interior design.

Student assessments (2): Students submit written essays accompanied by illustrated means outlining each era of history from taught lectures and a critical analysis of the relationship of historical styles

Student assessments (3): student groups (3-4 students) are assessed by a Seminar which they present an oral presentation based on various eras of history from the taught course that the student wishes to research and analyze a contemporary interior designer.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Develop the ability to explain and apply theoretical knowledge of Interior Design history into practical solutions
 2. Recognize specific movements of the 20th century
 3. Demonstrate the capacity to generate concepts and apply them visually
 4. Extend oral and written communication skills
 5. Identify and integrate historical knowledge with current design practice
 6. Highlight an awareness of consumer culture
 7. Engage and discuss issues concerning the practices of Interior Design

AIND321: Εσωτερική Διακόσμηση 6

Course Contents

Architectural and Artistic movements’ analysis and research: Basic history introduction with references in architectural and artistic movements. The need for historical research in Art and Design. Written and verbal briefing.

Stage Design Analysis and Research: Viewing and discussion on Bertoluccis’ Romeo&Juliet. Theatrical play analysis with references in stage and set design. On site visit at an existing theatre. Exploration of real space, inspiration and perception through photography and actual measurements.

2D and 3D model production: Model making workshop.  2D and 3D architectural drawings production and presentation. Lighting and photographing the model workshop.  Photographic manipulation and detail architectural drawings production.

Visual Presentation and Experimentation: Presentation proposals and experimentation.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. examine advanced and more complex problems in Interior Design through the presentation and analysis of the concepts and theories of different artistic and architectural movements as well as introduction and analysis of Stage Design
 2. employ new forms and innovative materials in Stage Design through the creation of a dynamic performative space that interprets in a spatial manner the set scenes according to the concepts and theories of different artistic and architectural movements.
 3. distinguish the style, concept, innovation and material difference between various architectural movements and experiment with the ingenuity of making them meet the influences of contemporary design
 4. develop specific concepts and design proposals through the acquired advanced ability of communicational presentation and the imaginative use of interior materials, finishes, furnishing and lighting
 5. evaluate an integrated balanced interior sense with critical and professional understanding for the function, structure and material use of interior design and construction in stage design

AIND499: Διπλωματική Εργασία

Course Contents

Senior project: the final project towards the completion of the course, which can be regarded as the thesis. It is a course where students act as individual designers in an investigation of a course of their own choice.

Research and analysis: The course can be of any nature/idea/concept. The ultimate scope is to conduct an extensive research into the course (utilizing all conventional or not media) and prepare an extended essay from the research findings and analysis.

Self-negotiated project: The student negotiates a personal Programme of Study and develops a Senior Project. The negotiated programme is devised in conjunction with the Course Supervisor and the Personal Tutor. The course requires the student to initialize a written brief and produce final design solutions and a written thesis of 5.000 words. The relationship between the thesis and the design solution is closely aligned or tenuously linked. The emphasis is on innovation and variety where topics can cross boundaries in both inter-disciplinary and multi-disciplinary guises.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognize the role of research within art and design and produce a thesis that has the potential of being listed within the professional sphere.
 2. Employ appropriate techniques and materials and operate in those situations demonstrating a mixture of visual notation to client presentation standard and professional quality analyse and acquire skills in spatial design through given elementary spaces and experiment with new forms suitable for commercial spaces.
 3. Examine into the area of investigation, problems that will defend as well as support the role of the interior designer in the selection of design solutions.
 4. Create final design solutions and professional concepts with written thesis which will be based on questioning and testing the area of research, and furthermore translate visually the subject trough visual architectural drawings, details, renderings and models.
 5. Value interior design innovation and variety, which can cross boundaries in both inter-disciplinary and multi-disciplinary guises through creating concepts, designing visuals and writing research.

AART119: Φωτογραφία 2

Course Contents

Continuation of learning process – General knowledge: Development of further knowledge related the photography vocabulary and photographic elements, such as depth of field, camera shake, film speed, image resolution, image sensor, megapixel and resolution. Use with confidence camera’s controls and the metering system, white balance and manual automation. Introduction computer retouch, selecting, cropping, adjustment of levels and colours. Comprehension of appropriate methods and equipments. Familiarization with different lighting methods and introduction of studio lighting.

The research process: Exploration of personal research and participation in group discussions. Analysis of visual material and identification the multiple uses of photography in relation to art and design. Consideration the differing functions of photographically generated image and development a critical approach to its use and application. Recognition of essential photographic movements and styles and appraise ion for the work of influential photographers, in reference to technique, philosophy and concept.

Project process: Undergo project briefing, written and verbal analysis. Analysis project tasks, requirements. Use brainstorming sessions to visualize ideas. Collection inspired personal research. Use the photographic skills learned with confidence, use camera’s controls, experiment with light and the creative choices that are engaged before the shutter is pressed. Practice photographic tasks. Decode ideas and concepts into visual forms and create work which is visually exciting. Practice basic digital image retouching, using the appropriate means and tools. Participation in the group critiques. Familiarization of the criteria whereby an image might be considered good and break down the criteria related to process, technique, concept and project tasks. Recognition of the importance of time management, printing quality and presentation. Receive feedback for the assessments presentation.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Develop further knowledge related the photography vocabulary.
 2. Use brainstorming sessions and collect inspired personal research to visualize ideas.
 3. Use camera’s controls with confidence, experiment with light and the creative choices that are engaged before the shutter is pressed.
 4. Decode ideas and concepts into visual forms and create work which is visually exciting.
 5. Practice basic digital image retouching, using the appropriate means and tools.
 6. Identify essential photographic movements and styles and appraise work of influential photographers, in reference to technique, philosophy and concept.
 7. Recognize the differing functions of photographically generated image and develop a critical approach to its use and application.
 8. Justify the reason an image might be considered good by breaking down the criteria related to technical skills, process, concept, and presentation.

AART201: Ελεύθερο Σχέδιο 1 (Μελέτη ανθρώπινης φιγούρας)

Course Contents

Introduction on contemporary art issues current and historic in the context of the project theme given.

Ability in linking a variety of media with subject matter and individual concept.

Expanding the visual possibilities of image making derived from a series of drawings, collages or mixed media.

Acquiring wider perspective on playful image manipulation and appropriation.

Development of sketchbook and preparatory work, clarification of visual content and appropriate media applied.

Supporting individual ideas with current issues concerning contemporary art.

Emphasis on how the final result of a particular project can be presented in the context of an exhibition or formal presentation. For example framing, enclosing or dealing with free standing objects.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define ideas in the framework of the project given developing abstract, representational or conceptual approaches according to the individual concept employed.
 2. Review experimentation and research work using diverse techniques and media and recognise and focus on innovative results.
 3. Examine related artists and their diverse approaches used in contemporary art dealing with cultural social and racial issues.
 4. Examine the innovative use of relevant materials and content in the experimentation process. Develop ability to work in series.
 5. Plan presentation on a series of visuals derived from the initial research process, open to group discussion.
 6. Debate on issues of interest proposed from the final presentation or group discussion, ability to use feedback in a constructive manner and move towards conclusion of individual project to its final form.

AART202: Ελεύθερο Σχέδιο 2

Course Contents

A general Introduction on contemporary art issues current and historic in the context of the project theme.

Creation of a ‘movement’ projected via a storyboard and its various possibilities. A study on a narrative. Personal observations made on the object/subject taken, in its static form and in movement.

 Extensive researching and experimenting with different animation techniques such as (hand drawn, stop motion, collage or model making)

Development of sketchbook and preparatory work, clarifying the content.

 Establish a successful conclusion first in 2D form (the flip book) and then a 3D representation inspired from it. Additional knowledge obtained in how the final result of a particular project can be presented in the context of an exhibition or formal presentation. For example framing, enclosing or dealing with free standing objects.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define various animation techniques applied in art and design fields and in the media.
 2. Locate individual methodology, assess and experiment with specific working techniques and media.
 3. Demostrate visual and general knowledge on diverse methods used on animation (drawing animation, clay animation object animation cut out animation, stop motion animation) etc.
 4. Experiment with ideas to construct a narrative or a sequence using a single or a combination of different media such as drawing, collage, painting, photography mixed media or other.
 5. Manage an ongoing research into visual and theoretical references in contemporary art and their intended aesthetic values.
 6. Evaluate personal ideas and concepts in group discussions; develop critical thinking and visual intelligence in terms of process and final outcome.

AART204: Τεχνικές Εικονογραφίας 1

Course Contents

·  A general introduction to a survey of concepts, methods, and issues of Illustration as a vehicle of visual organization, thought, and expression.
·  A comprehensive exploration of Illustration techniques and concepts designed to expand awareness of the art of mixed media and to expose students to issues relevant to contemporary art and performance.
·  An exploration of the subject of Illustration through lectures, discussions, critiques, and of the process of making images and objects. Introduce students to Illustration not in the conventional sense, but as a conceptual interpretation of «ideas» in alternative media and new art forms, which include traditionally fine art media combined with more experimental media such as installations, video and performance.
·  Focus on illustration accentuating philosophical languages of phenomenology and psychology of space. The curriculum places primary importance on aesthetic and personal development and emphasizes a critical and historical understanding of the use of space within our culture.
·  Establish how various historical, theoretical, and the popular aspects of art and performance art are manifested in ephemeral, time based and process-oriented work that will get students to understand alternative media of art including ordinary routines of everyday life, autobiographical, rituals, site specific environmental transformation, multimedia production and/or community based projects of social and political empowerment.
·  Enhance their oral and visual communication skills for maximum effectiveness. Focus on the visual presentation of their work such as use of materials, layout rules and other presentation techniques.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define Illustration as a conceptual interpretation of «ideas» in alternative media and new art forms, which include traditionally fine art media combined with more experimental media such as installations, video and performance
 2. Identify how various historical, theoretical, and the popular aspects of art and performance art are manifested in ephemeral, time based and process-oriented work that will get students to understand alternative media of art.
 3. Apply a variety of subject matter expressed in traditional and non-traditional media, in order to develop a critical approach to the use and application of visual imagery in a historical, cultural and social context.
 4. Analyze the stages of research, invention, exploration, development and production by investigating the themes intelligently through critical and/or theoretical readings and writings.
 5. Propose a unique context for which work is created and as an outcome to have the ability to be articulate and decisive about the work.
 6. Evaluate the outcome of their work, justify the solutions to their illustration projects and appraise the significance of illustration in the advancement of their visual language.

AART205: Τεχνικές Εικονογραφίας 2

Course Contents

A general survey of advanced concepts, methods, and issues of Illustration as a vehicle of visual organization, thought, and expression.

A comprehensive exploration of advanced Illustration techniques and concepts designed to expand awareness of the art of mixed media and to expose students to issues relevant to contemporary art and performance.

A further exploration of the subject of Illustration as a conceptual interpretation of «ideas» in alternative media and new art forms, which include traditionally fine art media combined with more experimental media such as installations, video and performance.

Focus on illustration accentuating philosophical languages of phenomenology and psychology of space. The curriculum places primary importance on aesthetic and personal development and emphasizes a critical and historical understanding of the use of space within our culture.

Establish even further how various historical, theoretical, and the popular aspects of art and performance art are manifested in ephemeral, time based and process-oriented work that will get students to understand alternative media of art including ordinary routines of everyday life, autobiographical, rituals, site specific environmental transformation, multimedia production and/or community based projects of social and political empowerment.

Further enhance their oral and visual communication skills for maximum effectiveness. Focus on the visual presentation of their work such as use of materials, layout rules and other presentation techniques.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Relate Illustration to conceptual interpretations of «ideas» in alternative media and new art forms, which include traditionally fine art media combined with more experimental media such as installations, video and performance.
 2. Recognize in an advanced approach how historical, theoretical aspects of art and performance art are manifested in ephemeral, time based and process-oriented work that will get students to understand alternative media of art.
 3. Examine more complicated concepts and subjects expressed in traditional and non-traditional media, in order to develop a critical approach to the use and application of visual imagery in a historical, cultural and social context.
 4. Investigate the phases of research, invention, exploration, development and production by examining the themes intelligently through more critical and/or theoretical readings and writings.
 5. Construct a unique context for which work is created and as an outcome to have the ability to be articulate and decisive about the work.
 6. Appraise the outcome of their work, justify the solutions to their illustration projects and assess the significance of illustration in the advancement of their visual language.

AART208: Φωτογραφικός σχεδιασμός 1

Course Contents

Technical knowledge: Development of further knowledge related to photographic vocabulary, technique and equipment. Show confidence in the use of photography, both its craft and technology. Recognition of information related to the basic studio lighting vocabulary and facility, such as background system, props, soft box, light table and umbrellas boomerang, tubes and reflectors. Use new lighting techniques, such as continuous lighting, tungsten, flash lighting, spot, soft, reflected light.

The research process: Exploration of research activity and participation in analysis of research in group discussions. Identification of the codes used in the achievement of clear communication, in the art and design process. Examine the theory and history of photography throughout the master works. Extension knowledge related to photographic framework and identification of the various aspects of the visual culture, photography is embedded in. Appraise the differing functions of photographically generated image and develop a critical approach to its use and application. Appraise the medium as a vehicle of communication.

Project process: Undergo project briefing, written and verbal analysis. Analysis project tasks, requirements. Use brainstorming sessions and collection of inspired personal research in order to expand on fresh ideas. Develop visual personal research with personal photographic experimentation. Imagine, create, compose and edit photographic illustrations using craft and technology. Develop of personal expression and interpretation of ideas into visual forms with critical and self-critical abilities Recognize the importance of interpretation and execution in photographic process. Solve communication and technical problems skilfully. Recognize the printing techniques and the importance of presentation level. Present final photographic illustrations considering the communication and execution process, personal expression and conceptual thinking, as well to presentation level. Participation in group critiques with critical mind. Receive feedback for the assessments presentation.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognize information related to the basic studio lighting vocabulary and use studio lighting and facility with confidence.
 2. Identify knowledge related to photographic framework and distinguish the various aspects of the visual culture, photography is embedded in.
 3. Apply the medium as a vehicle of communication. Analyze the diverse functions of photographically generated image and develop a critical approach to its use and application.
 4. Analyse personal research and experimentation in order to expand on ideas and develop personal expression and individuality.
 5. Imagine, create, compose and edit influential images using craft and technology with critical and self-critical abilities. Resolve communication and technical problem skillfully.
 6. Justify final photographic illustrations considering the communication and execution process, personal expression and conceptual thinking, as well the presentation. Evaluate work in group critiques with critical mind.

AART209: Φωτογραφικός σχεδιασμός 2

Course Contents

Technical knowledge: Development of proficiency in the use of photography, both in its craft and technology.

The research process: Exploration of research activity and participation in analysis of research in group discussions. Examine and explore research in order to gain information, inspiration and find answers in communication problems. Look at contemporary photographic image and analyse the codes used to create illustrative and clear meanings. Identify the importance of interpretation and execution in photographic process. Recognise of key concepts, movements and styles and analysis of significant photographers and their work. Appraise the medium as a vehicle of communication and develop a critical approach to its use and application.

Project process: Undergo project briefing, written and verbal analysis. Analysis project tasks, requirements. Use brainstorming sessions and build inspired personal research to visualize fresh ideas. Engagement and development of visual diaries with gathered information, observations, personal visual experimentation, sketches with ideas and thoughts in order to expand on ideas and develop personal expression and individuality. Apply photographic experimentation and translation of sophisticated concepts into photographic illustrations. Imagine, decode, design, create and edit photographic illustrations using craft and technology. Develop of personal expression and interpretation of ideas into visual forms with critical and self-critical abilities Recognize the importance of interpretation and execution in photographic process. Solve communication and technical problems skilfully. Recognize the printing techniques and the importance of presentation level. Present final photographic illustrations considering the communication and execution process, personal expression and conceptual thinking, as well to presentation level. Concern for quality and express personal views. Present final photographic illustrations considering the communication and execution process, conceptual thinking, individuality and critical mind, as well the printing techniques and presentation level. Participation in group critiques with critical mind. Receive feedback for the assessments presentation.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Demonstrate a comprehensive foundation in photography in all its aspects in relation to art and design. Express proficiency in its use, of both its craft and technology, and develop confidence to direct others.
 2. Recognize the medium as an art form and a vehicle of ideas and show advance knowledge of key concepts, movements and styles and recognise significant photographers and their work.
 3. Identify the power of photographic image while appreciate the infinite variety of perception, interpretation and execution photography medium offers. Examine and experiment with personal research, in order to design fresh up to date ideas and develop personal expression, aspiration and individuality.
 4. Identify that critical mind, creative thinking and individuality are essentials in designing with photography.
 5. Compose using communication skills and express critical and self-critical abilities. Imagine, decode, design, create and edit sophisticated concepts into visual forms.
 6. Value quality and express personal views. Debate in participation in group critiques with critical mind.

AART214: Σύγχρονη Τέχνη

Course Contents

Introduction to concepts, and issues such as the artist in society, caricature and the grotesque, realism, women in art, erotic art, art and politics, naive imagery, and popular arts and culture.

Introduction to the Art of the Fifties, the influence of the Cold War, the heightened consumerism, and the explosion of mass media as a contextual backdrop

Introduction to the New York School and its relationship to post-war ideology; the second generation of Abstract Expressionism and contemporary landscape painting; the rise of an antithetical aesthetic in the art of Robert Rauschenberg, John Cage, and Jasper Johns; the new radicalism as found in the Beat scene, happenings, and underground films.

Introduction to the Art of the Sixties. Art and related cultural phenomena of the 1960s. Core material happenings and assemblage, Pop Art, Colour Field, Minimalism, New Technologies and «dematerializing» tendencies of the later part of the decade.

Introduction to the Art of the Seventies and of the Eighties; currents and concepts in contemporary art, with emphasis on women artists during the 1980s, and the European contribution to contemporary art.

Introduction to the Art of the Nineties and  the establishment of London as the world Art Centre and the complete picture of British Art in that decade as an examination of what art is and what it can say.

Introduction to Minimal and Conceptual Art, Neo-Dada, Arte Povera and Installation.

Introduction to New Media and New Technologies as well as Feminist, Racial and Gay Art.

Issues of Curating. The curatorial in Contemporary Art.

Mapping the 21st Century. The Social, the Political, the Ethnic and the Economic. Introduction to issues of identity and memory.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define the sense of an artist today and the mapping of the artist in the professional sphere.
 2. Identify the importance of visual research and reading in illustrating as well as interpreting contemporary art theory and practise.
 3. Use analysis and synthesis to develop critical thinking and provide criticism that will allow further experimentation and questioning for new knowledge.
 4. Appraise the overlap between conceptualisation and critical thinking in relation to art today.
 5. Create an understanding of the historical development of postmodernism.
 6. Formulate critical and theoretical points of view for the art periods of the 50s and 60s till present.

AART301: Kινούμενο σχέδιο

Course Contents

Preface Motion Graphics: Introduction to motion graphics. Explain the use and capabilities of Adobe Flash. Motion techniques and how animation works. Adobe Flash interface prologue.

Motion graphics design basics: Drawing tools, basic shapes and navigation. Rulers, guides and grids as drawing aids. Use of symbols and instances. Understand the main timeline and fps.

Visual interpretation: Identify frame types. Use of key frames and frame-by-frame animation. Basic shape and motion tweens. Individual or group exercises stressing the use of computer as medium in order to design and produce a short animation. Project includes basic computer skills acquired.

Advanced interactive techniques: Lab-based workshop on sounds, images and video potentials of Adobe Flash. Describe basic Action Script 3. Enable movie clips by using AS3. Create and add button interactivity

Visual Communication: Prepare final animation for review and production. Participation in-group critique.  The role and importance of visual and literal communication.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Comprehend certain IT technologies in relation to the area of specialization
 2. Construct necessary skills and knowledge of computer design as a tool for designers
 3. Employ skills and competences characterised by harmony and function between design and technology
 4. Use of traditional art and design boards to a contemporary art and design methodology
 5. Capacity for analysis and synthesis of a problem and its possible solutions
 6. Recognize and design final artwork needed for general cause of the areas of specialization in art and design
 7. Evaluate, choose and support appropriate technology, technique to use in the professional sphere

AAVC101: Παραγωγή Βίντεο και Τεχνολογία 1

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC102: Παραγωγή Βίντεο και Τεχνολογία 2

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC104: Παραγωγή Ήχου και Τεχνολογία 1

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC130: Ιστορία των Κινουμένων Εικόνων

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC201: Γραφικά Κίνησης 1

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC202: Γραφικά Κίνησης 2

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AFDI103: Μόδα και Υλικά 1

Course Contents

Analyticaldrawing will form the initial basis for each project. Elements of form andcolour, texture and tones, surface tactility and spacious awareness are studiedalong with ways in which the above elements can be applied in design, providinga broad base of awareness and experience in visual language, designmethodologies, problem solving and expression, using 2D and 3D media. Keypoints as followed:

Introductionto Colour Theory: Emphasis onprimary, secondary and neutral colours, use of hues and contrasts.

Introduction to principles of Design and 3D Visual Arts. To push forward both in a theoretical as well as practical levelbasic principles of Design and the 3D Visual Art field; through drawingexercises, experimentation with form, colour, shape, texture, materials andtechniques – to introduce the idea of developing 2D forms into 3D.

Development of Technique, Skills and Expressional Means. Emphasis should be place on developing drawingskills through observation and analysis of a given object/subject matter aswell as awareness in terms of concept and idea-associations, problem solvingand decision-making.

Integration of theory, analysis, exploration and innovation. Emphasis on synthesis and integration of every aspect ofan art and design product, referring both to concept, creative means, in depthresearch and appropriate associations to critical issues and ideas. Should bestressed and become acknowledge through the work that final products shouldreflect on interesting thinking process, aesthetic values and intelligent creativelanguage.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To become familiarised with the principles of 3D Visual Arts and Design.
 2. To develop an understanding on how drawing could contribute, along with experimentation, research, invention and synthesis, towards a solid ground relating the Design and Aesthetic values of their work.
 3. To establish how materials and techniques allow students to broaden the range of their skills and creative expression, thus reflecting these qualities into their concept, subject matter and visual representation of their work.
 4. To develop a critical eye through the theory of Art and Design.
 5. To integrate design with visual, cultural and/ or sociopolitical associations in order to achieve a conceptual and visually intelligent and aesthetic result.
 6. To understand the interconnection between realistic imagery and its process of abstraction.
 7. To be in a position to develop 2D drawings and ideas to 3D forms and/ or installations.

AFDI104: Μόδα και Υλικά 2

Course Contents

The exploration moves through a variety of different materials and techniques. Projects will include the use of collage and montage, the use of materials for relief work, construction of objects using unconventional materials, techniques of casting and mould-making, transformation of 2D drawings into 3D objects and the use of recycled materials. Topics are selected by faculty and students to reflect their artistic concerns, and provide sufficient knowledge in particular skills aiming to express individual visual ideas. Key points are stresses as followed:
–  Development of 2D drawing to the 3D experience.
Brainstorming strategies, analytical, research and methodological skills, further development of principles of drawing, composition and use of diverse techniques and media. Emphasis on development of critical thinking and working processes of 2D fundamental towards the 3D principles through experimentation and research.
–  Implementation of principles of Design and 3D Visual Arts:
Straightening understanding in the theoretical Design principles and their practical applications. Exploring the 3D qualities of Form, Materials, Spacious Values, Texture, Colour and Shape through various Art and Design references, techniques and mixed media applications.
– Conceptual development in relation to context: Relating art principles to wider notions and concerns through the exploration of individual artistic means of expression and practice.
– Research into contemporary art issues.
Stressing importance and pushing forward ways of understanding, analysing and critically reflecting on art issues and concerns both theoretically and practically.
– Integration of theory, analysis, exploration and innovation:
Implementing ways of producing interesting associations, ideas and concepts, through interesting use of artistic language, theoretical references and innovative processes.
– of Technique, Skills and Expression:
Demonstrating and applying techniques in the use of materials and diverse media, developing practical and theoretical skills and suggesting ways through tutorials, presentations and given exercises to develop expressional means and interesting visual language.
– Studio Work: Studio work is carried out involving the whole group and takes place within the whole spectrum of the duration of the course as this is allocated on the weekly schedule. Studio work also includes interim and final critiques

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Demonstrate ability in analysing, interpreting and constructively use brainstorming strategies and appropriate terminology when discussing the brief.
 2. Be in a position to indicate working methods and concepts.
 3. Research into and critically associate artists and artworks that relate to the context of the project, using diverse sources and media.
 4. Demonstrate ability in decision-making of objects and subject-focus points.
 5. Further develop research and analytical skills in relation to the chosen subject or object as well as develop a thinking process, ability in synthesis and experimentation and creative means of expression. Discussion.
 6. Further experiment, using drawing as the initials basis. Rendering the 3D world in sculpture and construction as well as translation of visual experience into design.
 7. Present a coherent body of research and interesting analysis of the subject’s context
 8. Demonstrate ability in observation and exploration of elements and principles of design and 3D Visual Arts through interesting approach and use of Form, Colour and Texture.
 9. Reflect on the work and be in a position to re-evaluate ideas, concepts and methods in order to push further awareness and development of their creative language, expressional means and practical skills.
 10. Creatively construct, deconstruct and reconstruct their initial forms, thus opening up stimulating and fresh artistic, conceptual and contextual possibilities relating their work.
 11. Be able to move from a realistic representation towards abstraction demonstrating interesting use of texture and materials.
 12. Further develop working processes based on demonstration and previous stage of research and exploration.
 13. Demonstrate interesting associations between the fundamental elements form, colour, texture, tone, surface and wider notions and ideas of their focus of interest.
 14. Cultivate a conceptual development, mature thinking process and aesthetic values in order to push forward visual innovation and creative intelligence of the subject of study.
 15. Further develop conceptual strategies and contextualisation of subject to allow translation of 2D image to 3D product.• Develop 2D work in 3D work through the understanding of 3D form, space, volume and materials.
 16. Explore diverse media and technical processes as well as demonstrate awareness and critical thinking on contemporary art issues.
 17. Demonstrate critical skills and be in a position to evaluate and re-assess the work for further development and stronger results of the final products, in terms of both concept and technical execution. Discussion.

AFDI301: Στυλιστική και Εικόνα

Course Contents

  – Introduction to Styling: an investigation of Styling as this is applied in fashion, art direction, media and popular culture. Styling will be investigated as a powerful visual tool in communication and contemporary culture. Issues of historical representation, fashion and styling, media institutions, visual self-representation and power, will be analyzed through a series of visual examples.
– The relationship between Styling and Image: an in-depth analysis on the distinct mechanisms involved in Image Making and Styling. The course initiates the exploration of color, texture, form, proportion, and available visual mediums in the production of an image; while at the same time issues of communication, symbolism, style and historical visual context are analyzed in correlation to the single image. The image then, is examined and discussed in relation to style and style concept. The course explores the concept of changing or shifting the ‘reading’ of an image through the use of garments, fashion design, accessories, visual style and vocabulary, and their contextual significance.
– An examination and study of a wide range of stylistic manifestations  –urban street style, haute couture, magazines, fashion and advertising photography, music and music video, film, art, social media etc.- and the impact of styling and image in relation to market and consumer needs. An in-depth analysis of how the expression of style is also an indicator of technological, cultural, social, political and financial parameters.
– Styling and Image Projection. Examination of the imagery of human expression and its relationship to race, region, medium, social group and brand imagery. The relevance of creating a stylistic approach for a fashion brand through the careful construction of identity and personality.
– Styling and Image Making: from concept to production. Issues to be examined are: the formulation of a visual concept, the importance of research, creating a mood board, searching for appropriate material and set props, identify and apply trends and production considerations. The use of styling and image in creating content for specific audience, publication or client.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the impact and contribution of styling in relation to fashion, fashion design, art direction, digital and print publications, art and design, retailers and advertising.
 2. Locate the creative exchange between the object of representation and the subject itself.
 3. Determine the mechanisms engaged in image production and the significance of stylistic decisions attached.
 4. Demonstrate the ability of utilizing complex visual references, stylistic approaches and visual elements in constructing a statement, a concept, a message or an identity
 5. Examine a wide range of styles and be able to appropriately apply these visual definitions accordingly
 6. Develop an aesthetic vision, indispensable in understanding, absorbing, and generating an innovative visual concept within the fashion world.
 7. Develop theoretical, critical and practical skills in relation to styling and image making, in the context of specific industry projects.

AFDI303: Χώρος και Εκθέματα

Course Contents

• Introduction to the Fashion Display project. Written and verbal briefing and analysis. Brainstorming and visual references gathered to begin research and creating a sketchbook.
• The general activity of research and the need for research in fashion and design in identifying needs, target audiences in accordance to achieving clear communication.
• Identifying the importance of visual intelligence and awareness in contemporary retail design and visual merchandising.
• Search for references in existing shops. Focus and study shopping epicentres, brand flagship stores, and guerrilla stores build on innovation, surprise and flexibility.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the need of visual intelligence and awareness in contemporary display design and the importance of visual merchandising.
 2. Understand and evaluate the advantages and disadvantages of innovative shop and window displays in retail stores or trade shows.
 3. Utilize, prepare and implement various techniques for visual and oral communication in design.
 4. Deal with basic interior design problem solving.
 5. Employ new forms and experiment with innovative materials suitable new generation shops and fashion environments.
 6. Present and analyse of commercial and promotional projects from specialist stores to branded high street chain stores.

AFDI306: Φωτογραφία Μόδας

Course Contents

Fashion photography course aims to guide students through an advance level of technical concepts and artistic challenges with a focus on fashion. Students will explore the analytical, creative and technical potential of fashion photography, both in the studio and on location. Students will develop the skills, confidence and imagination required to manage photographic shoots while producing a creative and original body of work.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Develop further understanding related to photographic vocabulary, technique and equipment.
 2. Make basic adjustments in a digital photograph using the appropriate means and tools.
 3. Expand knowledge of key technical elements and get confident in the use of photography, both its craft and technology.
 4. Get familiar with advance studio lighting.
 5. Analysis and description on fashion photography and Image.
 6. Understand Information on fashion photographers and their work in reference to technique, philosophy, concepts and idea of beauty. How these visual styles have influenced current styles (techniques used visual style example of images).
 7. Apply research methodologies in order to visualize and organize a fashion photo shoot.
 8. Retrieve and explore personal research.
 9. Participate in group discussions and analysis of research.
 10. Undergo project briefing, written and verbal analysis.
 11. Engage and develop visual personal research with personal visual experimentation, sketches with ideas and thoughts in order to expand on ideas and develop personal expression and individuality.
 12. Apply photographic experimentation in order to develop personal expression and employ skills appropriate to the fashion production.
 13. Manage fashion photo shoots, independently and / or as a member of a team.
 14. Solve communication and technical problems skilfully.
 15. Use the photographic skills learned to communicate with ideas and portray developed concepts with the camera use.
 16. Post-production: practise digital retouching for image enhancement.
 17. Recognize the printing techniques and the importance of presentation level.
 18. Present final fashion photographs with concern for quality.
 19. Participate in group critiques with critical mind.
 20. Receive feedback for the assessments presentation.

AGDS207: Εφαρμοσμένο Σχέδιο 1

Course Contents

Applied Design 1 is an Art based course of an experimental nature, both in two and three dimensions. A practical course which explores the visual language and its significance to culture and society.  Emphasis is given primarily to solutions mostly geared towards sculptural design nevertheless it opens up the awareness for unlimited art and design applications using a combination of materials.

Students in this course are faced with a variety of problems and challenges in terms of thinking and conceptualizing. They are also faced with the technical side of the challenge, like making different materials to work together, using hand and power tools and also finding practical solutions to their ideas and their 2-D designs. Research and a lot of rough work is required.

Students are required to do an extensive research on any aspect of relocation/displacement subject that interests them. As a result of their research do a series of drawings and/or collage works related to their topic documenting the act of relocation/displacement and its affect. This will form the basis of their final work.

Students produce a final work based on the exploratory study and body of research they have conducted. They use any media and format

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define the general activity of research and the need for research in Art and Design and articulate intentions, values and meanings of works produced by contemporary artists.
 2. Recognize new skills and techniques and critically reflect on research findings
 3. Examine both practical and conceptual considerations through the development of the project and express the developed ideas visually.
 4. Relate a variety of forms, everyday objects, photographs, maps, videos, sound and language, to transform concepts and forms into artworks.
 5. Compose in a range of contexts, media and materials. Question and contextualise individual practices and that of others and engage in a group dialogue.
 6. Evaluate the work in a reflective process where the nature and function of the given project is questioned and challenged..

AGDS208: Εφαρμοσμένο Σχέδιο 2

Course Contents

Applied Design 2 continues from Applied Design 1 with further exploration through the introduction of more advanced project content.

Students in this course are faced with a variety of problems and challenges in terms of thinking and conceptualizing. They are also faced with the technical side of the challenge, like making different materials to work together, using hand and power tools and also finding practical solutions to their ideas and their 2-D designs. Research and a lot of rough work are required.

Part A

Students  are required to explore an obsession of theirs  through an extensive research, experimentation and documentation

Part B

Students are required to create a final work in any media – drawing or painting, small sculpture, video or combination of alternative media – based on their research and experimentation of the first part of the project

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define a significant range of skills, techniques, tools, practices and/or materials which are associated with the nature of the Applied Design project.
 2. Demonstrate research activities and set achievable intermediate goals appropriate to a project of advanced research. Employ analytical and methodological skills in developing concepts.
 3. Examine different approaches to transform concepts and experimentations into artwork.
 4. Inspect further strategies and utilise expertise, imagination and creativity in appropriate media.
 5. Plan and propose presentations of the results of experimentation and utilization of skills.
 6. . Justify criteria for evaluating and directing work and asses critically the final work in a group dialogue.

AGDS307: Προηγμένος Εφαρμοσμένος Σχεδιασμός

Course Contents

The Art and Design Production: Students in this course are faced with a variety of problems and challenges in terms of thinking and conceptualizing

Professional Outcome: Students faced with the technical side of the challenge, like making different materials to work together, using hand and power tools and also finding practical solutions to their ideas.

Research prior to Production: The role and importance of research in art and design.

Design Solutions: The use of various design categories ranging from corporate identity, to print and moving image advertising, company profiles and brochures to sales-of-point material and web literature.

Studio Work: Studio work is carried out involving the whole group and takes place within the whole spectrum of the duration of the course as this is allocated on the weekly schedule. Studio work also includes interim and final critiques

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify and comprehend the particular perceptual skills needed for the nature and function of site-specific art and design and production.
 2. Experiment and examine individual aptitudes within art and design in relation to visual communication
 3. Argue, evaluate and support variety of problems and challenges in terms of thinking and conceptualising.
 4. Capacity to employ and demonstrate a sense of quality of visual forms in the environment and of its process of the imaginative recreation
 5. Ability to develop a personally negotiated semester project on art and design production, formulating solutions designed with both conceptual and technical expertise

AIND212: Σχεδιασμός με βοήθεια υπολογιστών 1

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AIND213: Σχεδιασμός με βοήθεια υπολογιστών 2

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AIND232: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AIND233: Προηγμένος Σχεδιασμός με βοήθεια υπολογιστών

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!