Διάρκεια σπουδών:  3 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα Εξ Αποστάσεως

Τίτλος πτυχίου:  M.Sc. – Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Κοινωνική Αλλαγή.

Επίπεδο σπουδών: Master από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής και Κοινωνικών Επιστημών

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά ή Αγγλικά

Τύπος σπουδώνFull Time ή Part Time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιδρύματος της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής (Αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)


Ηγέτες από όλο τον κόσμο ενέκριναν την Ατζέντα 2030 και έθεσαν 17 στόχους για την έγκαιρη επίτευξή της. Η αειφόρος ανάπτυξη έχει γίνει η μεγαλύτερη πρόκληση για τον πλανήτη μας, καθώς θα τον οδηγήσει σε έναν πιο δίκαιο, ειρηνικό, υγιή και σταθερό τρόπο ζωής. Η διδασκαλία και η μάθηση πρέπει να ανταποκριθούν σε αυτές τις επείγουσες προκλήσεις και να ενδυναμώσουν τους πολίτες με τις ικανότητες που απαιτούνται για να γίνουν κοινωνικά υπεύθυνοι παράγοντες αλλαγής για ένα βιώσιμο μέλλον.

Το Πανεπιστημίου Frederick αναγνωρίζει αυτές τις προκλήσεις. Έχοντας την εμπειρία δύο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση και την Αειφόρο Ανάπτυξη, εξελίσσεται και προσφέρει το νέο καινοτόμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Κοινωνική Αλλαγή που φιλοδοξεί να ενδυναμώσει τους πολίτες με τις ικανότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται για να γίνουν η αλλαγή που οραματίζονται.

Παρακολουθώντας το Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Κοινωνική Αλλαγή μπορείτε να έχετε τα παρακάτω οφέλη:

 • Ένα ευέλικτο πρόγραμμα (επιλογές πλήρους και μερικής φοίτησης) που μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες και την ευελιξία σας,
 • Προσόντα που μπορούν να συμβάλουν στην προσωπική και επαγγελματική σας εξέλιξη και πρόοδο,
 • Αλληλεπίδραση με ομοτίμους από ευρύ φάσμα επαγγελματικών υποβάθρων, ανταλλαγή κοινών ανησυχιών και δραστηριοτήτων στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό παρέχει έναν πλούτο εμπειριών και επιτρέπει μια βαθύτερη και ευρύτερη κατανόηση της SD.
 • Μια εκπαίδευση που θα σας εξοπλίσει με τα εργαλεία που χρειάζεστε για να γίνετε μέλος της προβλεπόμενης αλλαγής.

 

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή Αγγλική

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Κοινωνική Αλλαγή» επικεντρώνεται στις θεωρίες και τις πρακτικές της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ESD) ως μέσο μετασχηματισμού της σκέψης, επηρεασμού των προτύπων συμπεριφοράς και ανάπτυξης ικανοτήτων, προκειμένου να ενδυναμωθούν άτομα διαφόρων επαγγελμάτων και υποβάθρων ώστε να καταστεί δυνατή μέσω των επαγγελματικών τους θέσεων και ρόλων, η κοινωνική αλλαγή που απαιτείται για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Πρόγραμμα υιοθετεί μια ολιστική, διεπιστημονική προσέγγιση που προωθεί την έγχυση της ESD μέσω διαφορετικών κλάδων που, ως εκ τούτου, απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών επαγγελμάτων και κοινωνικών ομάδων. Έχει ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές διαφόρων υποβάθρων να γίνουν αντανακλαστικοί επαγγελματίες και παράγοντες αλλαγής, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω της δικής τους επαγγελματικής πρακτικής. Οι πιο ειδικοί στόχοι επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της κριτικής κατανόησης των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης (SD) από τους μαθητές :

 • στην ανάπτυξη ικανοτήτων και παιδαγωγικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον κριτικό προβληματισμό,
 • στη μετασχηματιστική παιδαγωγική προσανατολισμένη στη δράση και στην παροχή βοήθειας στους εκπαιδευόμενους για την προώθηση της ενεργού και υπεύθυνης συμμετοχής των μαθητών στην αντιμετώπιση της βιωσιμότητας.
 • Οι στόχοι επιδιώκουν επίσης την προώθηση κρίσιμων παιδαγωγικών για την αντιμετώπιση ζητημάτων της ΝΔ μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων που ενθαρρύνουν τη διά βίου αυθεντική μάθηση και την κοινωνική συμμετοχή: εκτιμά την εκπαίδευση για τη ΝΔ· τη χρήση νέων τεχνολογιών ως πηγών και μετασχηματιστικών εργαλείων.

Η δομή του Προγράμματος εξασφαλίζει μια ισορροπία μεταξύ της ακαδημαϊκής διάστασης, της έρευνας και της πρακτικής που βασίζεται σε παιδαγωγικές δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμοστούν σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια. Η έρευνα στο ESD προωθείται μέσω ενός μαθήματος ερευνητικών μεθόδων, ερευνητικών μεθόδων αξιολόγησης στα μαθήματα του προγράμματος, της υποχρεωτικής μεταπτυχιακής διατριβής και μέσω ενός καθιερωμένου δικτύου συνεργασίας μεταξύ του πανεπιστημίου και άλλων ακαδημαϊκών και κοινωνικών εταίρων με κοινούς τομείς ερευνητικών ενδιαφερόντων, σε τοπικό, περιφερειακό (μεσογειακό) και διεθνές επίπεδο. Οι συνεργασίες αυτές δημιουργούν πολύτιμες εμπειρίες και μπορούν να προωθήσουν την Εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αλλαγή ως ζήτημα εθνικής και περιφερειακής εκπαιδευτικής προτεραιότητας.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 40
Επιλεγόμενα Μαθήματα 20
Μεταπτυχιακή Διατριβή 30
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. DLSESC501 Ζητήματα Αειφόρου Ανάπτυξης, Αρχές και Στόχοι 10
2. DLSESC502 Μεθοδολογία Έρευνας 10
3. DLSESC503 Ενδυνάμωση των Πολιτών και ικανότητες στην Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη 10
4. DLSESC504 Ενδυνάμωση των Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη μέσα από μορφές Μη-τυπικής και Άτυπης Εκπαίδευσης 10

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. DLSESC507 Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη μέσω της Λογοτεχνίας και του Θεάτρου 10
2. DLSESC508 Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη μέσα από Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορικής 10
3. DLSESC509 Αειφόρος Ανάπτυξη μέσω της Εικαστικής Παιδείας 10
4. DLSESC510 Αντιμετώπιση ανισοτήτων και Αειφόρος Ανάπτυξη 10
5. DLSESC511 Αξίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 10

Dissertation Modules

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ECTS
1. DLSESC505 Μεταπτυχιακή Διατριβή I 10
2. DLSESC506 Μεταπτυχιακή Διατριβή II 20

Η διάρκεια του προγράμματος και για το συμβατικό αλλά και για τον εξ αποστάσεως τρόπο ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι η εξής :

 • Πλήρη απασχόληση 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες)
 • Μερική απασχόληση 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα (36 μήνες)

Σε περίπτωση που οι φοιτητές αποτύχουν σε ένα μάθημα ή για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην αναμενόμενη χρονική κλίμακα, η διάρκεια σπουδών μπορεί να παραταθεί. Ο επιπρόσθετος χρόνος θα καθοριστεί σύμφωνα με το εσωτερικό σύστημα κανονισμών του πανεπιστημίου Φρέντερικ σχετικά με την ολοκλήρωση σπουδών των φοιτητών , όπου καθορίζει ότι η μέγιστη διάρκεια σπουδών για τη πλήρη απασχόληση είναι 6 εξάμηνα και για τη μερική είναι 12 εξάμηνα.

Οι μαθητές δικαιούνται να αποφοιτήσουν αφού έχουν ολοκληρώσει 90 ECTS βαθμούς στα μαθήματα τους όπως παρατίθενται στη δομή του προγράμματος ( ενότητα ( 9.2)

Ένας φοιτητής μπορεί να αποφοιτήσει μόνο εάν το CGPA του είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5 στα 10. Φοιτητές με CGPA χαμηλότερου του 5 ίσως χρειαστεί να πάρουν παραπάνω διδακτικές ενότητες ή να επαναλάβουν έναν αριθμό διδακτικών ωρών για να βελτιώσουν το βαθμό τους.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες εξέτασης, αξιολόγησης και βαθμολόγησης που ακολουθούνται από το πρόγραμμα. Οι κανόνες διεξαγωγής αξιολόγησης και βαθμολόγησης είναι ίδιοι με τους κανονισμούς των υπολοίπων πανεπιστημίων.

 

Βασικά μαθησιακά αποτελέσματα

Μέχρι το τέλος των σπουδών τους, οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο γνώσεων, σημαντικών δεξιοτήτων και νοοτροπίας (αξίες και στάσεις) που είναι απαραίτητες για την παροχή ESD μέσω επίσημων, ανεπίσημων και μη τυπικών εκπαιδευτικών ρυθμίσεων. Ειδικότερα, οι φοιτητές θα πρέπει:

 1.  Να αναγνωρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη ως πολιτική, ιδεολογική, εξαιρετικά περίπλοκη και αμφισβητούμενη έννοια.
 2. Να αναλύουν κριτικά σύγχρονα, παγκόσμια, περιφερειακά και τοπικά ζητήματα SD, να κατανούν την καθολικότητά τους και το αδιαίρετο και να αναγνωρίζουνε ότι αυτές είναι σημαντικές αναπτυξιακές προκλήσεις για την ανθρωπότητα.
 3. Να εξερευνούν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) ως καθολικούς, μετασχηματικούς και χωρίς αποκλεισμούς, στόχους που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της κοινωνικής δέσμευσης και ευθύνης.
 4. Να σκέφτονται κριτικά τις θεωρίες, τις αξίες, τις πεποιθήσεις, τη μάθηση και την πρακτική κάποιου σχετικά με ζητήματα SD.
 5. Να αναγνωρίζουν το ESD ως μια μετασχηματιστική, κριτική παιδαγωγική που ανταποκρίνεται στη συστημική, ολιστική και προσανατολισμένη στις αξίες φύση της ΝΔ.
 6. Να αγκαλιάζουν το ESD ως διαδικασία διά βίου μάθησης και να συνηδειτοποιούν ότι πέρα από την τυπική εκπαίδευση αντλεί εμπειρίες, δεξιότητες και ευκαιρίες δράσης από μη τυπικές και άτυπες εκπαιδευτικές ρυθμίσεις.
 7. Να αναπτύξουν ικανότητες για την ESD, να είναι σε θέση να μεταφέρουν αυτές τις ικανότητες σε μαθητές στο επαγγελματικό τους περιβάλλον και να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές για την SD.
 8. Να είναι σε θέση να εφαρμόζουν βασικές αρχές και στρατηγικές της ESD και να κατανοούν πώς αυτές μπορούν να προωθήσουν τις αξίες και τις δεξιότητες που θα οδηγήσουν σε βιώσιμη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και ειρηνική συμβίωση.
 9. Να αναλύουν κριτικά τον κοινωνικό – μετασχηματιστικό αντίκτυπο των τεχνών (εικαστικές τέχνες, δράμα, λογοτεχνία).
 10. Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν εκπαιδευτικά υλικά και προγράμματα με δυνατότητα ΤΠΕ που θα ενισχύσουν τη δικαιοσύνη βιωσιμότητας και τη διαμόρφωση θετικών αξιών, στάσεων και ηθικής συμπεριφοράς προς τη βιώσιμη ανθρώπινη ανάπτυξη.
 11. Να επιδεικνύουν ηγετική θέση για την εφαρμογή προσεγγίσεων ολόκληρου του θεσμού στην ESD
 12. Να αποδομήσουν και ανακατασκευάσουν τον συμβατικό λόγο στη μεθοδολογία του προγράμματος σπουδών, της διδασκαλίας, της μάθησης και της έρευνας. ενστερνιζοντας τις αρχές της ενδυνάμωσης, της υπηρεσίας αλλαγής, της ενεργού συμμετοχής και του κριτικού προβληματισμού.

Ο σχεδιασμός του μεταπτυχιακού προγράμματος στοχεύει στην παροχή στους φοιτητές του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου με βάση τα τελευταία ερευνητικά ευρήματα, πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες, προκειμένου να γίνουν αποτελεσματικοί επιστήμονες ικανοί να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες εκπαιδευτικές προκλήσεις σε επίσημο, ανεπίσημο και μη τυπικό περιβάλλον.

Προετοιμάζει πτυχιούχους για απασχόληση σε ΜΚΟ, μη τυπική εκπαίδευση (π.χ. κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης), τοπικές αρχές και φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται σε τομείς βιώσιμης ανάπτυξης. Οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται ήδη σε οποιοδήποτε επίπεδο και στην πειθαρχία της επίσημης εκπαίδευσης μπορούν να βρουν τα προσόντα χρήσιμα για σκοπούς επαγγελματικής ανάπτυξης και προόδου.

Επιπλέον, μπορούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο.

 

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!