Πρόκειται για γενικότερη κατηγορία Πιστοποιητικών Εξειδικευμένων Γνώσεων και Δεξιοτήτων σε πληθώρα γνωστικών αντικειμένων και θεματικών πεδίων. Η πιστοποίηση της UCERT αποτελεί για τον κάτοχό της απτή απόδειξη της γνώσης όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων που απαιτούνται, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Mε την Πιστοποίηση αυτή μπορείτε να πιστοποιήσετε γνώσεις και δεξιότητες στους παρακάτω Τομείς και τα Αντίστοιχα Γνωστικά τους Αντικείμενα . Μπορείτε να δείτε την ανάλυση του κάθε γνωστικού αντικειμένου πατώντας ΕΔΩ.