Η καθιέρωση του θεσμικού πλαισίου για τις προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π. οδήγησε στην ανάγκη απόκτησης πιστοποιητικών Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ, τα οποία θα δίνουν τη δυνατότητα στον κάτοχό τους να συμμετέχει στους συγκεκριμένους διαγωνισμούς. Το πιστοποιητικό Standard Office User είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο. Είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός που το καθιστά ένα ευρέως αποδεκτό πιστοποιητικό από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς τις χώρες που έχουν υιοθετήσει τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης. Με την απόκτηση του πιστοποιητικού Standard Office User ο κάτοχός του αποδεικνύει τη γνώση χειρισμού του πακέτου αυτοματισμού γραφείου Microsoft Office σε βασικό επίπεδο.

Για όσους υποψηφίους επιθυμούν να αποκτήσουν ταχύτερα πιστοποίηση αποδεκτή από το Α.Σ.Ε.Π., η UCERT έχει αναπτύξει συγκεκριμένο σχήμα πιστοποίησης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα εξέτασης συγκεκριμένου συνδυασμού γνωστικών αντικειμένων σε μια μόνο εξεταστική περίοδο (επεξεργασία κειμένου – υπολογιστικά φύλλα – υπηρεσίες διαδικτύου). Με την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εξέτασης οι υποψήφιοι μπορούν να πιστοποιήσουν και τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα σε μια μόνο εξεταστική περίοδο.

Γενικός Κανονισμός Πιστοποίησης Φυσικών Προσώπων Πολιτική Ποιότητας Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Standard Office User

 

Η E.C.S. – EDU προσφέρει Δωρεάν* σε όλους την εκπαίδευση στις βασικές ενότητες πληροφορικής, ώστε τα άτομα που το επιθυμούν να διεκδικήσουν με αξιώσεις μία θέση στην σύγχρονη αγορά εργασίας.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα Πιστοποιητικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και Υπουργείου Παιδείας αναγνωρισμένα από τον Α.Σ.Ε.Π. για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημόσιου Τομέα αλλά και απαραίτητα για οποιοδήποτε βιογραφικό που θα κατευθυνθεί σε ιδιωτικές μεσαίες και  μεγάλες επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στους συμμετέχοντες όλα τα απαραίτητα εφόδια, που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις νέες προκλήσεις, τόσο στις σπουδές τους, όσο και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει τη αναγνωρισμένη πιστοποίηση πληροφορικής στα Ελληνικά και στα Αγγλικά η οποία ισχύει απεριόριστα σύμφωνα με το νόμο Ν 4283/2014 (ΦΕΚ 189 Α’/10/9/2014) και δεν απαιτεί ανανέωση.

Τα δίδακτρα των μαθημάτων  σας τα προσφέρουμε δωρεάν, ενώ εσείς επιβαρύνεστε μόνο το κόστος των εξετάσεων. Τα μαθήματα χωρίζονται σε δύο ομάδες μαθημάτων, ανεξάρτητες μεταξύ τους. Κάθε ομάδα αποτελείται από τρείς ενότητες. Η πρώτη ομάδα είναι υποχρεωτική ενώ η δεύτερη είναι προαιρετική. Μπορείτε να ενταχθείτε απευθείας στην δεύτερη ομάδα αν στο παρελθόν έχετε ήδη παρακολουθήσει μαθήματα και έχετε πιστοποιήσει τις ενότητες της πρώτης.

*Η συμμετοχή στις  Εξετάσεις είναι υποχρεωτική.

Oι Πιστοποιήσεις που παρέχονται από τον Εκπαιδευτικό μας Όμιλο είναι :

 • Αναγνωρισμένες από τον Α.Σ.Ε.Π. (Πιστοποίηση από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
 • Διεθνώς αναγνωρισμένες λόγω διαπίστευσης από Ε.ΣΥ.Δ.
 • Κατάλληλες για διαδικασίες αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων.
 • Αναγνωρισμένες για Εισαγωγή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα.
 • Κατάλληλες για τον Ιδιωτικό Τομέα.
 • Αποδεκτές από όλες τις προκηρύξεις θέσεων εργασίας Α.Σ.Ε.Π. (δήμους, νοσοκομεία, λιμενικό κλπ).
 • Ισχύουν δια βίου (δεν χρειάζονται ανανέωση).

H Πιστοποίηση Standard Office User  απευθύνεται σε :

 • Καθηγητές, Δάσκαλους.
 • Δημόσιους Υπαλλήλους όλων των κρατικών και δημοτικών υπηρεσιών.
 • Στρατιωτικούς, Αστυνομικούς και σε όλο το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.
 • Φοιτητές.
 • Ενήλικες που το χρειάζονται για την δουλεία τους.
 • Μαθητές.
 • Μαθητές που απέτυχαν την πρώτη φορά και θέλουν εγγυημένο αποτέλεσμα
 • Γενικά σε όσους επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην Πληροφορική άμεσα, γρήγορα και εύκολα.

Δια Ζώσης Φοίτηση :

Ο κάθε μαθητής δουλεύει σε ατομικό υπολογιστή. Το μάθημα γίνεται με σύγχρονα μέσα και όπου απαιτείται και από έμπειρους πιστοποιημένους καθηγητές. Αφού ολοκληρώσετε το μάθημα στην τάξη σας θα έχετε και δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμα e-learning του φορέα μας που μπορείτε να ετοιμαστείτε για την τελική προετοιμασία των εξετάσεών σας με αυτοματοποιημένα τεστ προετοιμασίας

Οn Line Φοίτηση :

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε στα δια ζώσης μαθήματα και  χρειάζεστε ένα ευέλικτο ωράριο που να ταιριάζει στο προσωπικό σας πρόγραμμα, μπορείτε να διδαχτείτε την ύλη που απαιτείται αλλά και να κάνετε και όλη την προετοιμασία των εξετάσεων  μέσω του e-learning μας, όπου πέραν της διδασκαλίας της κάθε ενότητας πλέον μπορείτε να κάνετε και Ασκήσεις στην Πλατφόρμα και Τεστ Προσωμοίωσης Εξετάσεων.

Οι νομοί Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Κιλκίς, Φλώρινας, Πιερίας, Ημαθίας, εξετάσεις θα δίνουν στο Εξεταστικό Κέντρο του νομού μας στην Θεσσαλονίκη και των Γιαννιτσών. Ο νομός Αττικής δίνει στο εξεταστικό μας κέντρο των Αθηνών καθώς και όμοροι νομοί. Η Κρήτη στο Ηράκλειο.

Το πρόγραμμα των online μαθημάτων διεξάγεται εξ’ ολοκλήρου μέσω internet και δεν απαιτείται κάποια πρόσθετη εγκατάσταση στον υπολογιστή σας. Υποστηρίζεται από όλους τους σύγχρονους φυλλομετρητές (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera) και μπορείτε να το παρακολουθήσετε από οποιονδήποτε υπολογιστή έχει πρόσβαση στο internet.

Η ύλη που θα διδαχτείτε καλύπτει τις Βασικές Ενότητες Πληροφορικής όπως αυτές ορίζονται για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. και αποτελούν το Βασικό Πτυχίο που ζητείται και στον ιδιωτικό τομέα.

Πρόγραμμα 3 Ενοτήτων

Περιλαμβάνονται:

 • Παρακολούθηση Δωρεάν μαθημάτων για τις 3 ενότητες Word, Excel & Internet.
 • 20 Ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και 100 ώρες e-learning μέσω πλατφόρμας.
 • Ευέλικτα ωράρια παρακολούθησης σε ειδικά τμήματα 09:00 – 20:00.
 • Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση.
 • Εξατομικευμένη παρακολούθηση προόδου από ειδικευμένους καθηγητές.
 • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (σεναριακές ασκήσεις, βίντεο).
 • Δωρεάν επανεξέταση (για όλες τις ενότητες).
 • Οι Βασικές Ενότητες για τον Α.Σ.Ε.Π. είναι το Word, Excel, Internet, ωστόσο μπορείτε να επιλέξετε όποιο συνδυασμό θέλετε από τις ενότητες με μέγιστο αριθμό τις τρείς.

Πρόγραμμα 6 Ενοτήτων

Περιλαμβάνονται:

 • Παρακολούθηση Δωρεάν μαθημάτων για τις 6 ενότητες Word, Excel, Internet, Windows, Access, Power Point.
 • 40 Ώρες δια ζώσης εκπαίδευση και  100 ώρες e-learning μέσω πλατφόρμας.
 • Ευέλικτα ωράρια παρακολούθησης σε ειδικά τμήματα 09:00 – 20:00.
 • Απεριόριστη πρακτική εξάσκηση.
 • Εξατομικευμένη παρακολούθηση προόδου από ειδικευμένους καθηγητές.
 • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (σεναριακές ασκήσεις, βίντεο).
 • Δωρεάν επανεξέταση (για όλες τις ενότητες).

Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τουλάχιστον τρεις ενότητες (Word, Excel, Internet) είναι υποχρεωτική για τα Δωρεάν Μαθήματα. Το πτυχίο εκδίδεται άμεσα. Τα παράβολα για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι: 25,00 € κάρτα δεξιοτήτων, 30,00 € κάθε ενότητα εξέτασης και 30,00 € η έκδοση του πιστοποιητικού. Ειδικά οι συμμετέχοντες του προγράμματος σε περίπτωση αποτυχίας δεν επιβαρύνονται με επιπλέον εξέταστρα.

Δωρεάν Απεριόριστες Επανεξετάσεις σε Περίπτωση Αποτυχίας

Η E.C.S. – EDU είναι εξεταστικό κέντρο του φορέα πιστοποίησης της UCERT.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!