Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Ψυχολογίας

Επίπεδο σπουδών:   Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προτείνεται ως ελάχιστο απαιτούμενο εισδοχής βαθμός απολυτηρίου 15 και άνω.


Ψυχολογία είναι η επιστήμη της νόησης και της συμπεριφοράς. Αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς από το πώς αναπτυσσόμαστε και αλληλεπιδρούμε ο ένας με τον άλλον ως τις βιολογικές διαδικασίες που βρίσκονται πίσω από όλα αυτά.

Πρόκειται για μια συναρπαστική επιστήμη, δημοφιλή και ευρεία που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων. Περιλαμβάνει τη μελέτη του νευρικού συστήματος και των γνωστικών λειτουργιών, τη μελέτη των κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου και των ομάδων, τη μελέτη της ανάπτυξης του παιδιού, της προσωπικότητας, των δυνατοτήτων και αδυναμιών μας, των αποκλίσεων της συμπεριφοράς, της ψυχοπαθολογίας καθώς και της κλινικής αντιμετώπισης των.

Στηρίζεται τόσο στη συστηματική εμπειρική έρευνα όσο και στη θεωρία και, επομένως, περιλαμβάνει εκπαίδευση στις ερευνητικές μεθόδους οι οποίες, βέβαια, απαιτούν κάποιες γνώσεις στατιστικής και δεξιότητες χειρισμού Η/Υ. Αναγκαία, επίσης είναι και η ικανότητα διατύπωσης σαφούς και λιτού γραπτού λόγου, όπως και της εύστοχης διατύπωσης θεωρητικών επιχειρημάτων και ερευνητικών ευρημάτων.

Οι σπουδές για την απόκτηση το βασικού πτυχίου Ψυχολογίας (B.Sc.) στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Frederick διασφαλίζουν μια εκτεταμένη μελέτη και στέρεη γνώση των διαφορετικών θεωριών της επιστήμης αυτής καθώς και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε ειδικές μεθόδους έρευνας.

 

 

Τα προσφερόμενα μαθήματα πλαισιώνονται και υποστηρίζονται από δύο Εργαστήρια:

 • το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας και
 • το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

Το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας εξοπλίζεται με τα απαραίτητα όργανα και ψυχομετρικά εργαλεία ώστε να καλύπτουν τις εργαστηριακές ανάγκες των μαθημάτων της Αναπτυξιακής, Γνωστικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας όπως και των μαθημάτων Στατιστικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας και της Πτυχιακής Εργασίας

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας σχεδιάζεται να προσφέρει επίσης κλινικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Frederick όπως και στο ευρύτερο κοινό, πράγμα που αποτελεί άλλη μία καινοτομία του Τμήματος.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι μας αναμένεται:

 • να έχουν αποκτήσει σφαιρική γνώση της θεωρίας, των κυρίων εννοιών και των μεθόδων της Ψυχολογίας, να είναι ικανοί να αναπτύξουν ένα σωστό και μεθοδικό τρόπο προσέγγισης των διαφόρων αντικειμένων και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις αρχές της ψυχολογίας όπου αρμόζει,
 • να εξοικειωθούν με την αναζήτηση των απαραίτητων πηγών πληροφόρησης και να καταστούν μελετητές της εξελικτικής πορείας της επιστήμης τους,
 • να λαμβάνουν μέρος σε ερευνητικές δραστηριότητες επιδεικνύοντας τις αποκτηθείσες ερευνητικές τους δεξιότητες στο σχεδιασμό, τις μεθόδους, την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, καθώς και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων
 • να χρησιμοποιούν κριτική σκέψη και να επιδεικνύουν διερευνητικό πνεύμα και δημιουργικότητα στις θεωρητικές και μεθοδολογικές επιστημονικές τους προσεγγίσεις,
 • να είναι επικοινωνιακά αποτελεσματικοί στη διάδοση γνώσης και πληροφοριών
 • να εκφράζουν και να αναπτύσσουν επιστημονικά επιχειρήματα μέσα σε ένα κλίμα ακαδημαϊκού διαλόγου, παραπέμποντας σε αποδεδειγμένες ακαδημαϊκές απόψεις,
 • να αναζητούν αποδεικτικά στοιχεία και να τηρούν απαρέγκλιτα το πλαίσιο δεοντολογικών κανόνων βιοηθικής
 • να έχουν κατασταλαγμένη και ρεαλιστική άποψη για την μελλοντική τους επαγγελματική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία
 • να διαθέτουν προηγμένη αυτογνωσία και ενσυναίσθηση με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
 • και να είναι διατεθειμένοι να τις προάγουν συνεχώς

Το πτυχίο Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Frederick δίνει όλα τα εφόδια για να μπορέσει κάποιος να ακολουθήσει μια καριέρα στο χώρο της ψυχολογίας.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα για να συμπεριληφθούν στο επίσημο μητρώο ψυχολόγων, όπως προνοεί η Κυπριακή νομοθεσία.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 200
Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας 30
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 10
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 200 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 BPSY101 Βιολογική Ψυχολογία 5 3
2 CPSY101 Γνωστική Ψυχολογία Ι 5 3
3 CPSY102 Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ 5 3
4 DEVE101 Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι 5 3
5 DEVE201 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ 5 3
6 DPSY400 Ψυχολογία των Εξαρτήσεων 6 3
7 EPSY101 Επαγγελματική Δεοντολογία 5 2
8 FPSY301 Ψυχοθεραπευτικές Διεργασίες Ι 6 3
9 FPSY302 Ψυχοθεραπευτικές Διεργασίες ΙΙ 6 3
10 FPSY401 Δικανική Ψυχολογία 6 3
11 HPSY300 Ψυχολογία της Υγείας 6 3
12 IPSY101 Ιστορία και Συστήματα της Ψυχολογίας 5 3
13 KPSY200 Σχολική Ψυχολογία 6 2 + 1
14 KPSY401 Κλινική Ψυχολογία 6 2 + 1
15 NPSY301 Νευροψυχολογία 6 3
16 OPSY401 Κοινωνική- Οργανωτική Ψυχολογία 6 3
17 PDIS101 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας I 5 2
18 PDIS103 Στατιστική I 5 2
19 PDIS201 Βασικές Αρχές Ψυχομετρίας 5 2
20 PDIS202 Στατιστική II 5 2
21 PDIS301 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας II 6 3
22 PENG101 Αγγλικά I 5 3
23 PENG201 Αγγλικά II 5 3
24 PENG301 Αγγλικά για Ειδικό Σκοπό-Ορολογία της Ψυχολογίας 6 3
25 PPSY201 Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές 5 3
26 PPSY202 Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία 5 3
27 PPSY203 Εξελικτική Ψυχοπαθολογία 5 3
28 PPSY401 Θετική Ψυχολογία 6 1 + 2
29 RPSY402 Ψυχολογική Ανθεκτικότητα 6 3
30 SPSY101 Κοινωνική Ψυχολογία 5 3
31 SPSY300 Συμβουλευτική Ψυχολογία 6 3
32 TPSY200 Διαπολιτισμική Ψυχολογία 5 3
33 WDIS102 Εργαστήριο Ακαδημαϊκών Εργασιών 5 2
34 WPSY101 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πειραματικής Ψυχολογίας 5 2
35 WPSY201 Αυτογνωσία: Βιωματικό Εργαστήριο 5 2
36 WPSY302 Εφαρμογές Βασικών Ψυχομετρικών Εργαλείων 5 2
37 WPSY401 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας 6 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 EPSY301 Ψυχολογία της Γήρανσης 6 3
2 EPSY302 Βία και παραβατικότητα 6 3
3 EPSY304 Κοινωνικοί Θεσμοί και Ψυχολογία της Κοινωνικής Φροντίδας 6 3
4 EPSY305 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 6 3
5 EPSY306 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 6 3
6 IPSY400 Κυβερνοψυχολογία 6 3
7 LPSY400 Ψυχολογία του Φύλου 6 2 + 1
8 MPSY400 Ψυχολογία των Μέσων 6 3
9 PDIS401 Πτυχιακή Εργασία Ι 6 0
10 PDIS402 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 6 0
11 PPSY403 Τοποθέτησης- Ψυχολογία 6 3
12 SSPS400 Αθλητική Ψυχολογία 6 3

Επιλεγόμενα Ελεύθερης Επιλογής

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!