Σκοπός

Ψυχολογία είναι η επιστήμη της νόησης και της συμπεριφοράς. Αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς από το πώς αναπτυσσόμαστε και αλληλεπιδρούμε ο ένας με τον άλλον ως τις βιολογικές διαδικασίες που βρίσκονται πίσω από όλα αυτά.

Πρόκειται για μια συναρπαστική επιστήμη, δημοφιλή και ευρεία που καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων. Περιλαμβάνει τη μελέτη του νευρικού συστήματος και των γνωστικών λειτουργιών, τη μελέτη των κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου και των ομάδων, τη μελέτη της ανάπτυξης του παιδιού, της προσωπικότητας, των δυνατοτήτων και αδυναμιών μας, των αποκλίσεων της συμπεριφοράς, της ψυχοπαθολογίας καθώς και της κλινικής αντιμετώπισης των.

Στηρίζεται τόσο στη συστηματική εμπειρική έρευνα όσο και στη θεωρία και, επομένως, περιλαμβάνει εκπαίδευση στις ερευνητικές μεθόδους οι οποίες, βέβαια, απαιτούν κάποιες γνώσεις στατιστικής και δεξιότητες χειρισμού Η/Υ. Αναγκαία, επίσης είναι και η ικανότητα διατύπωσης σαφούς και λιτού γραπτού λόγου, όπως και της εύστοχης διατύπωσης θεωρητικών επιχειρημάτων και ερευνητικών ευρημάτων.

Οι σπουδές για την απόκτηση το βασικού πτυχίου Ψυχολογίας (B.Sc.) στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου FREDERICK διασφαλίζουν μια εκτεταμένη μελέτη και στέρεη γνώση των διαφορετικών θεωριών της επιστήμης αυτής καθώς και εξειδικευμένη εκπαίδευση σε ειδικές μεθόδους έρευνας.

Τα προσφερόμενα μαθήματα πλαισιώνονται και υποστηρίζονται από δύο Εργαστήρια:

 • το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας και
 • το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας

Το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας εξοπλίζεται με τα απαραίτητα όργανα και ψυχομετρικά εργαλεία ώστε να καλύπτουν τις εργαστηριακές ανάγκες των μαθημάτων της Αναπτυξιακής, Γνωστικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας όπως και των μαθημάτων Στατιστικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας και της Πτυχιακής Εργασίας

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας σχεδιάζεται να προσφέρει επίσης κλινικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Frederick όπως και στο ευρύτερο κοινό, πράγμα που αποτελεί άλλη μία καινοτομία του Τμήματος.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι μας αναμένεται να:

 • Έχουν αποκτήσει σφαιρική γνώση της θεωρίας, των κυρίων εννοιών και των μεθόδων της Ψυχολογίας, να είναι ικανοί να αναπτύξουν ένα σωστό και μεθοδικό τρόπο προσέγγισης των διαφόρων αντικειμένων και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις αρχές της ψυχολογίας όπου αρμόζει,
 • Εξοικειωθούν με την αναζήτηση των απαραίτητων πηγών πληροφόρησης και να καταστούν μελετητές της εξελικτικής πορείας της επιστήμης τους,
  λαμβάνουν μέρος σε ερευνητικές δραστηριότητες επιδεικνύοντας τις αποκτηθείσες ερευνητικές τους δεξιότητες στο σχεδιασμό, τις μεθόδους, την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, καθώς και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων
 • Χρησιμοποιούν κριτική σκέψη και να επιδεικνύουν διερευνητικό πνεύμα και δημιουργικότητα στις θεωρητικές και μεθοδολογικές επιστημονικές τους προσεγγίσεις,
 • Να είναι επικοινωνιακά αποτελεσματικοί στη διάδοση γνώσης και πληροφοριών
  εκφράζουν και να αναπτύσσουν επιστημονικά επιχειρήματα μέσα σε ένα κλίμα ακαδημαϊκού διαλόγου, παραπέμποντας σε αποδεδειγμένες ακαδημαϊκές απόψεις,
 • Να αναζητούν αποδεικτικά στοιχεία και να τηρούν απαρέγκλιτα το πλαίσιο δεοντολογικών κανόνων βιοηθικής
 • Έχουν κατασταλαγμένη και ρεαλιστική άποψη για την μελλοντική τους επαγγελματική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία
 • Διαθέτουν προηγμένη αυτογνωσία και ενσυναίσθηση με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο
  και να είναι διατεθειμένοι να τις προάγουν συνεχώς

Το πτυχίο Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Frederick δίνει όλα τα εφόδια για να μπορέσει κάποιος να ακολουθήσει μια καριέρα στο χώρο της ψυχολογίας.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα για να συμπεριληφθούν στο επίσημο μητρώο ψυχολόγων, όπως προνοεί η Κυπριακή νομοθεσία.

BPSY101: Βιολογική Ψυχολογία

Course Contents

Γνωστικό αντικείμενο της Βιολογικής Ψυχολογίας -Ιστορική αναδρομή στη μελέτη της σχέσης εγκεφάλου-συμπεριφοράς

Οι Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς: Νευρικό σύστημα και συμπεριφορά, Νευροφυσιολογία: Αγωγή, διαβίβαση και ολοκλήρωση των νευρικών σημάτων, Η χημική βάση της συμπεριφοράς, Νευροδιαβιβαστές, Ορμόνες και εγκέφαλος.

Εξέλιξηκαι Ανάπτυξη του Νευρικού Συστήματος: Εξέλιξη του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς στη διάρκεια της ζωής.
Αντίληψη και Πράξη
Γενικές αρχές επεξεργασίας των αισθητικών ερεθισμάτων, της αφής και του πόνου: Ακοή, Όραση, Έλεγχος των κινήσεων και πλαστικότητα
Ρύθμιση και Συμπεριφορά.
Τα φύλα: Εξελικτικές, ορμονικές και νευρικέςβάσεις
Ομοιόσταση: Ενεργητική ρύθμιση του εσωτερικούπεριβάλλοντος
Βιολογικοί ρυθμοί, ύπνος και όνειρα

Συναισθήματακαι Ψυχικές Διαταραχές:
Συναισθήματα, επιθετικότητα και ψυχοσωματικήκαταπόνηση
Ψυχοπαθολογία: Η βιολογική βάση των ψυχικώνδιαταραχών:

α) Σχιζοφρένεια, β) Aυτισμός, γ) Συναισθηματικές διαταραχές, δ) Aγχώδεις διαταραχές

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να κατανοήσουν το ρόλο της Βιολογικής Ψυχολογίας ως γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας.
 2. Να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση σχετικά με τη λειτουργία και εξέλιξη του εγκεφάλου στη διάρκεια της ζωής.
 3. Να γνωρίζουν την οργάνωση του νευρικού συστήματος.
 4. Να αντιληφθούν τις διαδικασίες δημιουργίας και μετάδοσης νευρικών σημάτων.
 5. Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές επεξεργασίας των αισθητικών ερεθισμάτων, της αφής και του πόνου.
 6. Να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους το ενδοκρινικό σύστημα επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά.
 7. Να αντιληφθούν τις βασικές αρχές ελέγχου των κινήσεων και της πλαστικότητας.
 8. Να κατανοούν τις ορμονικές και νευρικές βάσεις που προσδιορίζουν τη διαφοροποίηση του φύλου.
 9. Να εξηγούν τις διαδικασίες ρύθμισης του εσωτερικού περιβάλλοντος.
 10. Να γνωρίζουν τη λειτουργία των βασικών βιολογικών ρυθμών.
 11. Να επεξηγούν τις κύριες θεωρίες των συναισθημάτων με έμφαση στις σωματικές αποκρίσεις.
 12. Να εξηγούν τους τρόπους με τους οποίους η δυσλειτουργία των παραπάνω συστημάτων παίζει ρόλο στην εμφάνιση ψυχικών ή άλλων διαταραχών.

CPSY101: Γνωστική Ψυχολογία Ι

Course Contents

Οι βασικές θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι:

1.      Γνωστικήεπιστήμη: Εισαγωγή στην επιστήμη του Νου

Αντικείμενο, ιστορία και μέθοδοι της γνωστικής ψυχολογίας

Η φυσιολογία των γνωστικών διεργασιών

Η σχέση μεταξύ εγκεφάλου και νου

2.      Προσεγγίσειςστη Γνωστική Ψυχολογία

Πειραματική γνωστική ψυχολογία

Γνωστική νευροψυχολογία

Υπολογιστική γνωσιακή επιστήμη

Γνωσιακή νευροεπιστήμη

3.      Αντίληψη

Νοερή Αναπαράσταση,

Όραση και οπτική αντίληψη, Οπτικές πλάνες,

Αντίληψη χωρίς επίγνωση,

Οι άλλες αισθήσεις.

4.      Μνήμη

Βασικοί όροι και λειτουργίες

Η δομή της μνήμης

Αυτοβιογραφική μνήμη

Νευροβιολογία της μνήμης

Λήθη και μνημονικές αστοχίες

5.      Συλλογιστική

Βασικές έννοιες και στοιχεία Λογικής

Παραγωγή: η σκέψη ως λογική συναγωγή συμπερασμάτων

Ψυχολογικές θεωρίες συλλογιστικής

Επαγωγική συλλογιστική: η σκέψη ως διαδικασία ελέγχου υποθέσεων

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Διακρίνουν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της γνωστικής ψυχολογίας σε σχέση με τη μάθηση και τη νόηση.
 2. Συζητούν πως οι άνθρωποι σκέφτονται και μαθαίνουν, διερευνώντας βασικά θεωρητικά ζητήματα γνωστικής ψυχολογίας.
 3. Αναπτύξουν κριτική σκέψη και να χρησιμοποιούν επιστημονικό συλλογισμό για να αξιολογούν διαφορετικές θεωρητικές απόψεις.
 4. Κατανοούν τη λειτουργία των σημαντικότερων γνωστικών ικανοτήτων, όπως, η αντίληψη, η μνήμη, η λογική, και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν.

CPSY102: Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ

Course Contents

Οι βασικές θεματικές ενότητεςτου μαθήματος είναι:

1.    Γλώσσα:

Γλωσσική Επικοινωνία: Προφορική και Γραπτή

Προφορική: Αντίληψη της ομιλίας, Παραγωγή ομιλίας, Αναγνώρισηπροφορικών λέξεων

Γραπτή: Οπτική αναγνώριση λέξεων και ανάγνωση, Ορθογραφία,Δυσκολίες στην ανάγνωση

2.    Κρίση: Κριτική Σκέψη

Ορισμός, Σημασία Κριτικής Σκέψης, Εμπόδια καιΕνισχυτές κριτικής σκέψης

3.    Επίλυση προβλημάτων, Λήψη αποφάσεων

Διαφορετικές Θεωρητικές Απόψεις (η λύση προβλημάτωνως μάθηση μέσω ενίσχυσης, Μορφολογική Ψυχολογία, Θεωρία ΕπεξεργασίαςΠληροφοριών, Αναλογική λύση προβλημάτων)

4. Νοημοσύνη:

Ορισμός, Μέτρηση, Θεωρίες,Τεχνητή νοημοσύνη

5. Γνωστική Λειτουργία,Συγκίνηση και Κίνητρα: Επιδράσεις παραγόντων θυμικού και κινήτρων στηγνωστική λειτουργία κα ιδιαίτερα στη μάθηση (η συγκίνηση ως αποτέλεσμα, η συγκίνηση ως αίτιο).

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να κατανοούν τη λειτουργία γνωστικών ικανοτήτων όπως, η γλώσσα, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, κριτικής σκέψης και νοημοσύνης και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν.
 2. Να κατανοούν και να εξηγούν ότι το γνωστικό σύστημα είναι συνδεδεμένο με τα συναισθήματα και αυτό-ρυθμιστικές διεργασίες.
 3. Να κατανοούν την σχέση νου, συμπεριφοράς και συναισθήματος.

DEVE101: Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι

Course Contents

1. Ιστορική αναδρομή στη μελέτη της ανάπτυξης, Ο ρόλος της κληρονομικότητας καιτου περιβάλλοντος στη δια βίου ανάπτυξη . Θεωρητικές προσεγγίσεις στη δια βίουανάπτυξη .Μέθοδοι έρευνας

2.  Η ανάπτυξη στα πρώτα στάδια:Γονίδια και χρωμοσώματα. Από τον γονότυπο στο φαινότυπο. Γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις στη νοημοσύνη και την προσωπικότητα. Προγεννητική ανάπτυξη. Τοκετός. Επιπλοκές στον τοκετό.

3. Το φυσιολογικό νεογέννητο βρέφος: Βιοσωματική, ψυχοκινητική καιγνωστική, γλωσσική, ψυχοκοινωνική και συναισθηματκή ανάπτυξη στη βρεφική ηλικία. (Θεωρίες των Piaget, Vygotsky και θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών. Ανάπτυξη της γλώσσας). Θεωρία του Δεσμού (Bowlby, Ainsworth)

4. Βιοσωματική -Ψυχοκινητική ανάπτυξη στην πρώιμη προσχολική ηλικία (Toddler) Γνωστική ανάπτυξη (Θεωρίες των  Piaget, Vygotsky, Θεωρία επεξεργασίας των πληροφοριών.Γλώσσα και μάθηση) . Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και ανάπτυξη της προσωπικότητας στην πρώιμη προσχολική  περίοδο (Αυτονομία, Μέθεξη, Κοινωνικοποίηση)

5. Βιοσωματική – Ψυχοκινητική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία (Preschool) (Θεωρίες των Piaget, Case ). Ανάπτυξη της γλώσσας. Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη (έννοια εαυτού, ταυτότητα φύλου, φίλοι και οικογένεια, ανάπτυξη ηθικότητας, επιθετικότητα.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να ανακαλούν στη μνήμη βασικές θεωρίες ανάπτυξης και μεθόδους έρευνας στην εξελικτική ψυχολογία,
 2. Να συζητούν τη συμβολή γενετικών-περιβαλλοντικών παραγόντων στην αναπτυξιακή διαδικασία από την προγεννητική μέχρι την προσχολική ηλικία (χαρακτηριστικά βιοσωματικής, νοητικής, γλωσσικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης στις διάφορες ηλικίες του παιδιού).
 3. Να κατανοούν και να συζητούν παλαιότερα και σύγχρονα ερευνητικά πορίσματα σχετικά με την ηθική ανάπτυξη, την ανάπτυξη ταυτότητας, την προσκόλληση, τη διαδικασία κοινωνικοποίησης, το παιχνίδι και τη διαδικασία κατάκτησης γλώσσας.
 4. Να εφαρμόζουν τις ψυχολογικές θεωρίες ανάπτυξης για περιγραφή, κατανόηση, πρόγνωση και διαφοροποίηση ανθρώπινης συμπεριφοράς.
 5. Να αναπτύξουν διαθεματική αντίληψη των θεωριών ανάπτυξης, και να είναι σε θέση να αναλύουν τους τρόπους διάδρασης ψυχολογικών, κοινωνικών και βιοσωματικών παραγόντων στην ανάπτυξη, προεκτάσεις των χαρακτηριστικών του παιδιού στην κάθε ηλικία στην εκπαιδευτική διαδικασία, ατομικές διαφορές στην προσαρμογή και ανάπτυξη.
 6. Να συλλέγουν και να παρουσιάζουν κατά τρόπους δημιουργικούς και χρησιμοποιώντας τη δική τους κρίση σχετικά ερευνητικά δεδομένα.

DEVE201: Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ

Course Contents

1. Βιοσωματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη στη σχολική ηλικία:Διαφοροποιήσεις και προβλήματα σχετικά με την ομαλή ανάπτυξη.

2. Νοητική ανάπτυξη στη σχολική ηλικία (Piaget), Επεξεργασία πληροφοριών,επιδράσεις στην ανάπτυξη της μνήμης, ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων.

3. Ατομικές διαφορές στη νοημοσύνη – Η μέτρηση τηςνοημοσύνης και θέματα πολιτισμικής καταλληλότητας των τεστ νοημοσύνης.

4. Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και ανάπτυξη της προσωπικότηταςστη σχολική ηλικία (Erikson).   Η έννοια του εαυτού, παιδικές φιλίες. Ανάπτυξητης ηθικότητας (Κοhlberg, Gilligan)

5. Κοινωνικοποίηση: Οι επιδράσεις της οικογένειας και τουσχολείου. Ποιότητα σχέσης γονιών παιδιών, συναισθηματικός τόνος στηνοικογένεια. Διαφοροποιήσεις στη δομή και στους ρόλους της σύγχρονηςοικογένειας. Η «κουλτούρα» του σχολείου, σχέσεις με συνομήλικους.

6. Η έννοια της εφηβείας : Βιοσωματικές αλλαγές -σεξουαλικότητα του εφήβου – Ψυχολογικές επιδράσεις της βιοσωματικής ανάπτυξηςστην εφηβεία: Εικόνα του εαυτού και αυτοεκτίμηση

7. Γνωστική ανάπτυξη – αφαιρετική  / κριτική σκέψη (Piaget), Επεξεργασίαπληροφοριών και χαρακτηριστικά της εφηβικής σκέψης. Ανάπτυξη της κοινωνικήςγνώσης, εφηβικός εγωκεντρισμός. Ανάπτυξη πολιτικής σκέψης

8. Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του εφήβου, ανάπτυξη της ατομικότητας,της ταυτότητας (Marcia) και της προσωπικότητας.Ανάπτυξη της κοινωνικής γνώσης, εφηβικός εγωκεντρισμός. Ανάπτυξη πολιτικήςσκέψης

9. Εφηβικές φιλίες. Εφηβική Παραβατικότητα. Σχέσεις με τοάλλο φύλο και διαμόρφωση ψυχοσεξουαλικής ταυτότητας. Θέματα εφηβικήςεγκυμοσύνης, λήψης απαγορευμένων ουσιών, βίας, αυτοκτονικότητας.

10.        Βιοσωματική, γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τηνπρώιμη, μέση και ύστερη ενήλικη ζωή.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να ανακαλoύν στη μνήμη βασικές θεωρίες ανάπτυξης έρευνας στην εξελικτική ψυχολογία.
 2. Να συζητούν τη συμβολή γενετικών-περιβαλλοντικών παραγόντων στην αναπτυξιακή διαδικασία από την παιδική ηλικία μέχρι την ηλικία της νεότητας (χαρακτηριστικά βιοσωματικής, νοητικής, γλωσσικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης).
 3. Να κατανοούν και να συζητούν παλαιότερα και σύγχρονα ερευνητικά πορίσματα σχετικά με την ηθική ανάπτυξη, την ανάπτυξη ταυτότητας, τη διαδικασία κοινωνικοποίησης, τη διαδικασία κατάκτησης γλώσσας.
 4. Να κατανοούν και να συζητούν θέματα που άπτονται της δια βίου ανάπτυξης.
 5. Να εφαρμόζουν τις ψυχολογικές θεωρίες ανάπτυξης για περιγραφή, κατανόηση, πρόγνωση και διαφοροποίηση ανθρώπινης συμπεριφοράς.
 6. Να αναπτύξουν διαθεματική αντίληψη των θεωριών ανάπτυξης, και να είναι σε θέση να αναλύουν τους τρόπους διάδρασης ψυχολογικών, κοινωνικών και βιοσωματικών παραγόντων στην ανάπτυξη,
 7. Να συλλέγουν και να παρουσιάζουν κατά τρόπους δημιουργικούς και χρησιμοποιώντας τη δική του κρίση σχετικά ερευνητικά δεδομένα.

ECBT301: Η Γνωστική- Συμπεριφοριστική Προσέγγιση

Course Contents

Οι θεωρητικές βάσεις της Γνωστικής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας μπορούν ναεντοπιστούν στον Στωικό φιλόσοφο Επίκτητο όπου τον 1ο αιώνα π.Χ.διατύπωσε την άποψη ότι δεν είναι τα πράγματα που επηρεάζουν τους ανθρώπους αλλά μάλλον η θεώρηση των πραγμάτων από αυτούς, ο τρόπος δηλαδή που τα εκλαμβάνουν και τα αντιλαμβάνονται   (Ταράττει τους ανθρώπους ου τα  πράγματα, αλλάτα  περί των πραγμάτων δόγματα).

Στο μάθημα θα μελετηθούν διεξοδικά τα πρωτόκολλα τόσο της Συμπεριφοριστικής και της Γνωστικής προσέγγισης, με ιδιαίτερη έμφαση στα στοιχεία που συνθέτουν τη Γνωστική Συμπεριφοριστική Θεραπεία, όπου θέτει στο επίκεντρο την αποδόμηση των γνωστικών αλυσιδωτών κρίκων που προέρχονται από τις εισόδους της σκέψης και της συμπεριφοράς. Στομάθημα αναλύονται οι σχετικοί ορισμοί και περιγράφονται οι μέθοδοι και τεχνικές της θεραπείας συμπεριφοράς(ΘΣ)  όπως και αυτές της γνωστικής–συμπεριφοριστικής θεραπείας (ΓΣΘ). Γίνεται εκτενής περιγραφή των θεραπειών απόκτησης δεξιοτήτων, των θεραπειών λύσης προβλημάτων όπως και των θεραπειών γνωστικής αναδόμησης.

Παρουσιάζονται αντιπαραβάλλονται η λογικο-συναισθηματική θεραπεία του A. Ellis (REBT) και η γνωστική θεραπεία του A. Beck και αναλύονται διεξοδικά οι διαφορές μεταξύ των.Το μάθημα ολοκληρώνεται με τη μελέτη των πλεονεκτημάτων της ΓΣΘ όπως καιτων περιορισμών της.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της Γνωστικής Συμπεριφοριστικής Προσέγγισης στην Ψυχοθεραπεία.
 2. Να γνωρίζουν τους βασικούς θεωρητικούς εισηγητές και τα μοντέλα που εισηγήθηκαν (Beck, Ellis, Young).
 3. Να έχουν κατανοήσει τον τρόπο που οι σκέψεις συνδέονται με τα συναισθήματα, την οργανική μας κατάσταση και τη συμπεριφορά μας.
 4. Να έχουν κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο η ΓΣΘ θεωρεί την ψυχοπαθολογία και τη θεραπεία.
 5. Να γνωρίζουν τα βασικά θεραπευτικά πρωτόκολλα της ΓΣΘ για τα προβλήματα του άξονα Ι κατά DSM IV-V (άγχος, κατάθλιψη, κ.ο.κ.)
 6. Να γνωρίζουν τα είδη των γνωστικών διαστρεβλώσεων.

EPSY101: Επαγγελματική Δεοντολογία

Course Contents

·        Η Ψυχολογία,  διέπεται από ένασύστημα  αξιών και αρχών που διαμορφώνουντην Δεοντολογία της.

·        Περιγραφή των όρων  «αξίες», «αρχές»και «δεοντολογία», ως απαραίτητα χαρακτηριστικά του «επαγγέλματος» του Ψυχολόγου/Ψυχοθεραπευτή.

·        Σύντομη περιγραφή  της  ιστορικής, φιλοσοφικής και θρησκευτικής  προέλευσης της «Δεοντολογίας» ή  «ΗθικήςΦιλοσοφίας» .

·        Αναγκαιότητα και χρησιμότητα ύπαρξης ενός Κώδικα Δεοντολογίας στην Ψυχολογία.

·        Ενδεικτική περιγραφή ενός Κώδικα Δεοντολογίας για τον Ψυχολόγο, σεσχέση  με: τον εαυτό του, το επάγγελμάτου, το επαγγελματικό του πλαίσιο, το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο και τονπελάτη.

·        Περιγραφή  και ανάλυσηειδικότερα  των βασικών  αξιών και αρχών που εμπεριέχονται σε ΚώδικεςΔεοντολογίας της Συμβουλευτικής.(BACP, ACA).

·        Τα προσωπικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που χρειάζεται  να διαθέτουν οι Ψυχολόγοι: ειλικρίνεια,ακεραιότητα,, αυτοεπίγνωση ,επίγνωση του προσωπικού συστήματος αξιών ,γνώσειςκαι  δεξιότητες.

·        Τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν κατά την άσκηση του επαγγέλματος τηςΨυχολογίας/Ψυχοθεραπείας  και  περιγραφή τους (πχ. διπλές σχέσεις,εμπιστευτικότητα κτλ.).

·        Μέθοδοι και δεξιότητες αντιμετώπισης αυτών των διλημμάτων, και  χρήση της σχετικής νομοθεσίας.

·        Εφαρμογή της Δεοντολογίας  στηνΨυχολογική στήριξη/ Ψυχθεραπεία Οικογένειας, Συζύγων , Γονέων.

·        Εφαρμογή  της  Δεοντολογίας σε Επαγγελματικούς Φορείς:σχολική κοινότητα, χώροι εργασίας, Υπηρεσίες Υγείας-Πρόνοιας, Φορείς  ευπαθώνκοινωνικών ομάδων κτλ.

·        Καλλιέργεια  του  απαιτούμενου επαγγελματισμού  μέσα από τημελέτη και ανάλυση ασκήσεων και πραγματικών περιστατικών .

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να αναγνωρίζουν ότι η Ψυχολογία, ως επάγγελμα που ανήκει στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, διέπεται από ένα σύστημα αξιών και αρχών που διαμορφώνουν την Δεοντολογία της.
 2. Να περιγράφουν τo εσωτερικό περιεχόμενο των όρων «αξίες», «αρχές» και «δεοντολογία», ως απαραίτητα χαρακτηριστικά ενός «επαγγέλματος» στην εφαρμογή του.
 3. Να περιγράφουν εν συντομία την ιστορική, φιλοσοφική και θρησκευτική προέλευση της «Δεοντολογίας» ή «Ηθικής Φιλοσοφίας» για την βαθύτερη και ευρύτερη κατανόηση του αντικειμένου της, στα πλαίσια της δυναμικής αλληλεπίδρασης της ανθρώπινης συμπεριφοράς με το κοινωνικο-πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο.
 4. Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα και χρησιμότητα ύπαρξης ενός κώδικα Δεοντολογίας στην Ψυχολογία, λόγω των πολύπλοκων και συχνά αντιφατικών προβλημάτων και διλημμάτων που αναφύονται κατά την άσκηση της Συμβουλευτικής.
 5. Να περιγράφουν περαιτέρω τις ενδεικτικές όψεις ενός Κώδικα Δεοντολογίας για τον σύμβουλο, σε σχέση με: τον εαυτό του, το επάγγελμά του, το επαγγελματικό του πλαίσιο, το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο και τον πελάτη/συμβουλευόμενο.
 6. Να περιγράφουν ειδικότερα τις βασικές κοινές αξίες και αρχές που εμπεριέχονται σε Κώδικες Δεοντολογίας της Ψυχολογίας.(ΣΕΨ, ΚΕΨ, APA). Να αναγνωρίζουν τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν κατά την άσκηση του επαγγέλματος της Ψυχολογίας και να περιγράφουν τα είδη των διλημμάτων (πχ. διπλές σχέσεις, εμπιστευτικότητα κτλ.).
 7. Να προτείνουν μεθόδους και δεξιότητες αντιμετώπισης αυτών των διλημμάτων, καθώς και την χρήση της σχετικής νομοθεσίας.
 8. Να αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα εφαρμογής της Δεοντολογίας στην Ψυχολογική Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία οικογένειας, παιδιών, ενηλίκων.
 9. Να καλλιεργήσουν τον απαιτούμενο επαγγελματισμό μέσα από τη μελέτη και ανάλυση ασκήσεων και πραγματικών περιστατικών ώστε να λειτουργήσουν δεοντολογικά στους επαγγελματικούς φορείς που θα ασκήσουν το επάγγελμα.

FPSY300: Η Ψυχοδυναμική Προσέγγιση

Course Contents

Βασικές αρχές ψυχοδυναμικής

Εισαγωγή στο έργο του Freud: Τοπογραφικό μοντέλο, δομικό μοντέλο, στάδιαψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, αμυντικοί μηχανισμοί του Εγώ, θεωρία ενορμήσεων, όνειρα,ερμηνεία.

Μεταφροϋδικές προσεγγίσεις: Jung, Ferenczi, Rank, Reich, Adler, Karen Horney.

Η σχολή των αντικειμενότροπων σχέσεων (Melanie Klein,Margaret Mahler)

Οι Βρετανοί ανεξάρτητοι: Heinman

Η Ψυχολογία του Εγώ και η θεωρία του Εαυτού: Kohut, Kernberg

Η ευρωπαϊκή παράδοση: Lacan

Η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού: Bowlby, Winnicot, Ainsworth, Chodorow.

Μέθοδοι ψυχοδυναμικής θεραπείας: μεταβίβαση, αντιμεταβίβαση, θεραπευτικήεπεξεργασία.

Η ψυχοδυναμική συμβουλευτική μέσα σε χρονικάπεριορισμένο πλαίσιο: Sandor Ferenczi, Otto Rank, Mann, Malan, Sifneos και Davanloo.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των ψυχαναλυτικών θεωρίων σε σχέση με την προσωπικότητα, την ανάπτυξη και την ψυχοπαθολογία
 2. Να κατανοήσουν το εύρος και την ποικιλομορφία της ψυχαναλυτικής θεωρίας
 3. Να αναλύουν τις βασικές διαφορές των ψυχοδυναμικών μοντέλων στην κατανόηση της προσωπικότητας και ψυχοπαθολογίας
 4. Να εφαρμόζουν τις βασικές ψυχαναλυτικές αρχές για να ερμηνεύσουν συμβάντα και συμπεριφορές από την καθημερινή ζωή
 5. Να επεξηγούν τα βασικά σημεία διαφοροποίησης της κλασικής φροϋδικής θεωρίας με τα κύρια ρεύματα της μεταφροϋδικής ψυχοδυναμικής σκέψης
 6. Να αξιολογούν κριτικά τους περιορισμούς των διαφόρων ρευμάτων της ψυχαναλυτικής προσέγγισης, ως προσεγγίσεις στην ανθρώπινη προσωπικότητα
 7. Να αναλύουν κριτικά τις διαφορές της ψυχαναλυτικής προσέγγισης με άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις ως προς τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και συμπεριφοράς
 8. Να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της ψυχοδυναμικής συμβουλευτικής/θεραπείας

FPSY400: Συστημική Θεώρηση της Οικογένειας

Course Contents

Εισαγωγή στη Συστημική Σκέψη: βασικές αρχές της συστημικής θεωρίας(σύστημα, όρια, δομή, ιεραρχία, υποσυστήματα, έλεγχος, ανατροφοδότηση, εισροή,εκροή κλπ.)

Οι θεμελιώδεις αρχές της Συστημικής θεωρίας: Δομική Θεωρία, Στρατηγική Προσέγγιση,Το μοντέλο του Bowen, Ψυχοδυναμικές Προσεγγίσεις, Μεταμοντέρνες και κοινωνικές κονστρουκτιβιοτικές προσεγγίσεις.

Η μελέτη των αλληλεπιδράσεων των σχέσεων σε μια οικογένεια: Οικογενειακή διαγνωστική,  Το οικογενειακό ιστορικό, Η τεχνική του γενεογράμματος.

Ειδικάπροβλήματα στη ζωή της οικογένειας: Ο κύκλος του διαζυγίου, Η επίδραση σοβαρήςασθένειας ή θανάτου στον κύκλο ζωής της οικογένειας, Αλκοολισμός και προβλήματα εθισμού στην οικογένεια, Ενδοοικογενειακή Βία, Οικογένεια και οικονομική κρίση,Ο ρόλος της γυναίκας μέσα στην οικογένεια.

Εναλλακτικές μορφές οικογένειας στη σύγχρονη κοινωνία.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να γνωρίζουν την ιστορική διαμόρφωση της συστημικής σκέψης
 2. Να επεξηγούν τα κυριότερα μοντέλα συστημικής θεώρησης
 3. Να κατανοήσουν οι φοιτητές τη φύση και τη σημασία της συστημικής θεώρησης με κύριο άξονα αναφοράς την οικογένεια
 4. Να εξετάζουν τις επιδράσεις που ασκούνται από δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του μικροσυστήματος της οικογένειας πάνω στα μέλη του
 5. Να αναλύουν τη δυναμική των διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στην οικογένεια
 6. Να εξοικειωθούν με τα σημαντικότερα μοντέλα οικογενειακής ψυχοθεραπείας και με τα ειδικά προβλήματα στα οποία εφαρμόζονται

HPSY300: Ψυχολογία της Υγείας

Course Contents

Οι φοιτητές εξοικειώνονται μετην ιστορική πορεία του κλάδου, όπως επίσης και με τους στόχους του, οι οποίοι εστιάζονται στο να καταδείξουν τον ρόλο των βιολογικών,  συμπεριφορικών,ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν την αιτιολογία και τηνπορεία μιας ασθένειας. Γίνεται ανάλυση των βασικότερων ερμηνευτικών μοντέλων,μελετώνται οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμφάνιση και την πορεία τηςασθένειας, (η αντίληψη του ατόμου για την υγεία/ασθένεια, η αντίληψη του και ηερμηνεία  των συμπτωμάτων της, η επικοινωνία ιατρού και ασθενούς και ο ρόλος των πεποιθήσεων για την υγεία τωνεπαγγελματιών υγείας). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σχέση ανάμεσα στο στρες/άγχος και την υγεία, ενώ γίνεται αναφορά στο κάπνισμα και το αλκοόλ, τη διατροφική συμπεριφορά και την άσκηση,τον συχνό  έλεγχο και τις διαφορές μεταξύ των φύλων στον τομέα της υγείας/ασθένειας. Οι φοιτητές εξοικειώνονται, επίσης,με συγκεκριμένες ασθένειες και καταστάσεις, όπως  καρκίνος, καρδιοπάθεια, HIV, νεφροπάθεια, χρόνια αιματολογικά νοσήματα, ρευματολογικά νοσήματα, χρόνιος πόνος, τα ψυχολογικά προβλήματα που προκαλούν και τις πρακτικές αντιμετώπισης τους.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση για το ρόλο του Ψυχολόγου Υγείας.
 2. Να γνωρίζουν τους περιβαλλοντικούς, ψυχοκοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στην ασθένεια ή την πρόληψή της.
 3. Να γνωρίζουν και να αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο σε σχέση με τις χρόνιες ασθένειες και την προσαρμογή του ασθενούς σε αυτές.
 4. Να αντιληφθούν τις διαστάσεις του πόνου και τη διαχείρισή του.
 5. Να κατανοήσουν τον ρόλο του Ψυχολόγου στο θάνατο και το πένθος.

IPSY100: Νους και Συμπεριφορά

Course Contents

ΜΕΡΟΣ Α: Ενότητα 1

Ψυχολογία και Θεωρητικές Απόψεις

•           Εισαγωγή στη Ψυχολογία:Ορισμός, Ιστορική Αναδρομή

•           Ψυχολογική Έρευνα:ερευνητικές μέθοδοι στην ψυχολογία.

•           Θεωρητικές Απόψεις:Βιολογική, Ψυχαναλυτική, Συμπεριφοριστική, Γνωστική, Ανθρωπιστική κλπ. (Piaget, Freud, Maslow, Erickson, Pavlov, Skinner, Vygotsky, etc.).

ΜΕΡΟΣ Β : Ενότητες 2 –3

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

•           Ψυχονευρολογία καισυμπεριφορά: Οργάνωση του κετρικοί Νευρικού συστήματος, βιολογική βάση τηςσυμπεριφοράς.

Γνωστικές Λειτουργίες

•           Αίσθηση και Αντίληψη

•           Μάθηση

•           Μνήμη

•           Γλώσσα

•           κλπ

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να καταλάβουν την Ψυχολογία ως επιστήμη
 2. Να γνωρίζουν την ιστορία της ψυχολογίας
 3. Να αντιλαμβάνονται τους διάφορους τρόπους έρευνας στην ψυχολογία
 4. Να ονομάζουν και κατανοούν τους διάφορους κλάδους της ψυχολογίας
 5. Να ονομάζουν, κατανοούν και συγκρίνουν τις διάφορες θεωρητικές απόψεις στην ψυχολογία
 6. Να σκέφτονται κριτικά σε σχέση με τις διάφορες θεωρητικές απόψεις
 7. Να κατανοούν την λειτουργία του Κεντρικού Νευρικού συστήματος
 8. Να κατανοούν και περιγράφουν τις βασικές γνωστικές λειτουργίες: αίσθηση, αντίληψη, μνήμη, γλώσσα και τους παράγοντες που επηρεάζουν τις γνωστικές λειτουργίες.

IPSY400: Κυβερνοψυχολογία

Course Contents

Στο μάθημα καλύπτεται ηιστορική εξέλιξη (γέννηση και ανάπτυξη) της Κυβερνοψυχολογίας. Μελετάται ησχέση μεταξύ του διαδικτύου της προσωπικότητας και των ατομικών διαφορών,αναλύονται ζητήματα όπως οι αλλαγές στάσεων και η κοινωνική επιρροή στοδιαδίκτυο, ο τρόπος διαχείρισης των εντυπώσεων και της ηλεκτρονικής ταυτότητας,η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η εμπιστοσύνη και πώς αυτά τα θέματαεπηρεάζουν τις διαδικτυακές συμπεριφορές. Γίνεται παρουσίαση των ομοιοτήτων καιδιαφορών μεταξύ των online και offline ομάδων, περιγράφεται η ασφαλής χρήση του διαδικτύου στηνπαιδική και εφηβική ηλικία και αναλύεται η συμπεριφορά κατάχρησης τουδιαδικτύου (εθισμός στο διαδίκτυο) καθώς και το φαινόμενο του διαδικτυακούεκφοβισμού. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την κριτική συζήτηση σχετικά με τηνδιαδικτυακή έρευνα.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και την αλληλεπίδραση με το άτομο.
 2. Να αντιληφθούν την ψυχολογική έννοια του κυβερνοχώρου που αντιστοιχεί στην τεχνολογική έννοια του διαδικτύου.
 3. Να γνωρίζουν τους ατομικούς, βιολογικούς περιβαλλοντικούς, ψυχοκοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες που μπορεί να σχετίζονται με την υπερβολική χρήση του διαδικτύου.
 4. Να γνωρίζουν και να αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο σε σχέση με το ρόλο του ψυχολόγου στην πρόληψη και αντιμετώπιση του εθισμού στο διαδίκτυο.
 5. Να αντιληφθούν τις δυνατότητες εφαρμογής των σύγχρονων ψυχολογικών μεθόδων (σχετιζόμενες με τη διαδικτυακή συμπεριφορά) σε κλινικά, παιδαγωγικά και οικογενειακά πλαίσια.

KPSY200: Σχολική Ψυχολογία

Course Contents

Εισαγωγή στη Σχολική Ψυχολογία: Ιστορικό πλαίσιο σχολικής ψυχολογίας. Σχολική ψυχολογία και άλλες ειδικότητες της εφαρμοσμένης ψυχολογίας.

Ρόλοι και λειτουργίες του Σχολικού Ψυχολόγου: Παράγοντες που επηρεάζουν το ρόλο και τις λειτουργίες του σχολικού ψυχολόγου. Ψυχοδιαγνωστικός ρόλος, παρεμβατικός ρόλος, συμβουλευτικός ρόλος του σχολικού ψυχολόγου.

Οικοσυστεμική προσέγγιση: Ο ρόλος του ψυχολόγου σε ένα οικοσυστεμικό πλαίσιο και η συνεργασία του με το σχολείο, τον μαθητή, την οικογένεια και την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

Επίπεδα διαφορετικότητας των μαθητών: Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η ένταξή τους στο σχολικό πλαίσιο.

Μαθησιακές δυσκολίες και σχολικός ψυχολόγος: Εννοιολογικός προσδιορισμός, ταξινόμηση, αιτιολογία. Αξιολόγηση και διάγνωση. Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης στο σχολείο.

Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας (ΔΕΠ/Υ) και ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου: Εννοιολογικός προσδιορισμός, ταξινόμηση, αιτιολογία, συννοσυρότητα. Αξιόλογηση και διάγνωση. Παρεμβάσεις που επικεντρώνονται στο παιδί και στην τάξη.

Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου στην προσχολική αγωγή: Πρώιμη ανίχνευση παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Μέθοδοι αξιολόγησης: Είδη σταθμισμένων δοκιμασιών για αξιολόγηση της νοημοσύνης, συμπεριφοράς και συναισθήματος. Ερμηνεία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, εγκυρότητα και αξιοπιστία δοκιμασιών σε μαθητές, μελέτη ατομικών περιπτώσεων.

Πρόληψη και παρέμβαση στη σχολική κοινότητα: Ορισμοί και θεωρητικές προσεγγίσεις. Χαρακτηριστικά προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης. Παραδείγματα προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης που έχουν εφαρμοστεί σε σχολεία.

Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο: Εννοιολογικά ζητήματα. Ταξινομία κρίσεων. Αναμενόμενες αντιδράσεις των παιδιών στην κρίση, φάσεις-στάδια κρίσεων, στόχοι και γενικές αρχές της συμβουλευτικής διαχείρισης κρίσεων. Παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσεων.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να γνωρίζουν το ιστορικό πλαίσιο και τη σημερινή πραγματικότητα της σχολικής ψυχολογίας
 2. Να γνωρίζουν τον πολυδιάστατο ρόλο και τις λειτουργίες του σχολικού ψυχολόγου στο εκπαιδευτικό σύστημα
 3. Να γνωρίζουν πως να συνεργάζονται επιτυχώς σε ένα οικοσυστεμικό πλαίσιο, που αφορά το σχολείο, τον μαθητή, την οικογένεια και την ευρύτερη τοπική κοινωνία
 4. Να γνωρίζουν τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει ο σχολικός ψυχολόγος σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και την ευρύτερη κοινότητα
 5. Να είναι σε θέση να οργανώνουν προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης στη σχολική κοινότητα, προάγοντας την ψυχική υγεία και τη μάθηση των παιδιών και των εφήβων
 6. Να γνωρίζουν πως να οργανώνουν και εφαρμόζουν υποστηρικτικά παρεμβατικά προγράμματα σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος
 7. Να κατανοούν τους τομείς ιδιαιτεροτήτων των μαθητών, καθώς και τους τρόπους ενσωμάτωσης παιδιών με διαφορετικές ανάγκες στο σχολικό πλαίσιο
 8. Να κατανοούν τους τομείς ιδιαιτεροτήτων των μαθητών, καθώς και τους τρόπους ενσωμάτωσης παιδιών με διαφορετικές ανάγκες στο σχολικό πλαίσιο
 9. Να γνωρίζουν τις μεθόδους αξιολόγησης για τη νοημοσύνη, συμπεριφορά και συναίσθημα των παιδιών και εφήβων
 10. Να γνωρίζουν και κατανοούν τους τρόπους διαχείρισης κρίσεων στα σχολεία

KPSY301: Κλινική Ψυχολογία

Course Contents

Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία:Ιστορική εξέλιξη και ορισμοί, Ψυχοπαθολογία και αποκλίνουσα συμπεριφορά, Θεωρητικάμοντέλα ψυχολογικής παρέμβασης, Επιδράσεις στη μεθοδολογία της ΚλινικήςΨυχολογίας, Σχέση μεταξύ Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας, ΣχολέςΨυχοθεραπείας: Ψυχαναλυτική Σχολή, Συμπεριφοριστική Σχολή,Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Σχολή, Ανθρωπιστική Σχολή, Μοντέλα θεραπείας τηςοικογένειας (Συστημική θεωρία), Νέες τάσεις στην Κλινική Ψυχολογία, Διαγνωστικάζητήματα, Σχεδιασμός Κλινικής Παρέμβασης, Στάδια κλινικής παρέμβασης, ΚλινικήΨυχοδιαγνωστική: Εκτίμηση & αξιολόγηση, Κλινική Ψυχολογική Έκθεση, Έρευναστην Κλινική Ψυχολογία, Συμβουλευτική/Ανάπτυξη Προγραμμάτων στην ΚλινικήΨυχολογία, Προληπτική Ψυχιατρική, Δεοντολογικά και διαπολιτισμικά ζητήματα στηνκλινική πρακτική, Η εκπαίδευση και το έργο του Κλινικού Ψυχολόγου, Ο ρόλος τουΚλινικού Ψυχολόγου στο πλαίσιο της διεπαγγελματικής ομάδας, Τομείς απασχόλησηςτων Κλινικών Ψυχολόγων.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη της επιστήμης της Κλινικής Ψυχολογίας.
 2. Να εξοικειωθούν με τον ορισμό, το γνωστικό και θεωρητικό υπόβαθρο της Κλινικής Ψυχολογίας.
 3. Να επεξηγούν τις μεθόδους άσκησης της Κλινικής Ψυχολογίας και τομείς ανάπτυξής της.
 4. Να γνωρίζουν το επάγγελμα της Κλινικής Ψυχολογίας στη σύγχρονη εποχή, τις προϋποθέσεις και προοπτικές εξέλιξής του.
 5. Να επεξηγούν το ρόλο του Κλινικού Ψυχολόγου στο πλαίσιο της διεπαγγελματικής ομάδας.
 6. Να επεξηγούν τα στάδια της κλινικής παρέμβασης και σημαντικότερα ζητήματα κατά τη διάρκεια της ψυχολογικής αξιολόγησης
 7. Να κατανοούν τα δεοντολογικά ζητήματα και τους κανόνες που διέπουν την άσκηση της Κλινικής Ψυχολογίας.
 8. Να Να κατανοούν τις μεθόδους έρευνας της Κλινικής Ψυχολογίας, τα ηθικά και διαπολιτισμικά ζητήματα που την αφορούν.τις μεθόδους έρευνας της Κλινικής Ψυχολογίας, τα ηθικά και διαπολιτισμικά ζητήματα που την αφορούν.

LPSY201: Ανάλυση Συμπεριφοράς:Η Συμπεριφορά ως μια Διαδικασία Μάθησης

Course Contents

Στο μάθημααυτό γίνεται εννοιολογική ανάλυση της συμπεριφοράς και παρουσιάζονταιφιλοσοφικά, ιστορικά, θεωρητικά και μεθοδολογικά προβλήματα. Δίδεται ο ορισμόςτης έννοιας Ανάλυση Συμπεριφοράς, παρουσιάζονται η πειραματική και ηεφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς και συζητούνται διεξοδικά οι εφαρμογές τηςστην κατανόηση, αιτιολόγηση και τροποποίηση της συμπεριφοράς

Το μάθημαχωρίζεται σε 2 ενότητες που αφορούν τη Θεωρία και το Μεθοδολογικό Εργαλείο πουπροέρχεται από αυτή.

Θεωρία: Το θεωρητικόμέρος στο οποίο περιλαμβάνεται μια γενική επισκόπηση όλων των θεωριών πουβρίσκονται κάτω από την ομπρέλα των Θεωριών Μάθησης, α) της κλασικήςεξαρτημένης μάθησης, β) τη συντελεστικής μάθησης, γ) της κοινωνικο-γνωστικήςπροσέγγισης. Οι Θεωρίες Μάθησης έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι υιοθετούν τηθετικιστική επιστημολογική θεώρηση, καθώς μελετούν συμπεριφορές που μπορούν να παρατηρηθούν και διαμορφώνουνυποθέσεις εξήγησής τους που επιτρέπουν τον εμπειρικό τους έλεγχο.

Μεθοδολογικό Εργαλείο: Η Ανάλυση της Συμπεριφοράς είναι ένα συγκεκριμένο μεθοδολογικό εργαλείοπου ανήκει στους κόλπους του θεωρητικού πλαισίου των Θεωριών Μάθησης. Η ανάλυσησυμπεριφοράς έχει εφαρμογές από ψυχολόγους σε θεραπευτικά πλαίσια (γνωστή ωςθεραπεία της συμπεριφοράς), από εκπαιδευτικούς και ειδικούς σε εκπαιδευτικάπλαίσια (λειτουργική ανάλυση της συμπεριφοράς) ή σε επιχειρήσεις καιοργανισμούς (ως ανάλυση της συμπεριφοράς). Τυπικά βήματα – στάδια μιας τέτοιας μεθόδου είναι: 1. Παρουσίαση καικαθορισμός του προβλήματος, 2. Η λήψη ιστορικού, 3. Η λειτουργική περιγραφή τηςσυμπεριφοράς που προβληματίζει, 4. Η ανάλυση των συνθηκών εμφάνισής της, 5. Ηκαταγραφή των θετικών στοιχείων της συμπεριφοράς, 6. Η επιλογή του προβλήματοςτης πρώτης προτεραιότητας, 7., Καθορισμός του στόχου παρέμβασης (δόμηση νέαςσυμπεριφοράς, ενίσχυση ή μείωση ήδη υπάρχουσας, 8. Σχεδιασμός εκπαιδευτικής /οργανωτικής πρότασης – παρέμβασης, 9. Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να γνωρίζουν βασικές έννοιες των Θεωριών Μάθησης
 2. Να συνδέουν τη θεωρία με τη μέθοδο, την Ανάλυση Συμπεριφοράς
 3. Να είναι σε θέση να διατυπώνουν υποθέσεις εξήγησης της συμπεριφοράς και να σχεδιάζουν παρεμβάσεις εμπειρικού ελέγχου (απόρριψη ή επιβεβαίωση υποθέσεων)
 4. Να είναι σε θέση να εφαρμόσουν ένα πλήρες πρωτόκολλο Ανάλυσης Συμπεριφοράς α) σε εκπαιδευτικό πλαίσιο β) σε εργασιακό πλαίσιο

NPSY301: Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία

Course Contents

Εισαγωγή – Ιστορικήεξέλιξη της Νευροψυχολογίας. Η λειτουργική οργάνωση του εγκεφάλου και ψυχικήδραστηριότητα, Μέθοδοι μελέτης του εγκεφάλου, Η ανάλυση συνδρόμου και ησυστηματική οργάνωση των ψυχολογικών διαδικασιών, Αλληλεπίδραση μεταξύ τωντρίων κύριων λειτουργικών μονάδων του εγκεφάλου, Συνθετικές διανοητικέςδραστηριότητες και η εγκεφαλική οργάνωση- αντίληψη, κίνηση, δράση, προσοχή,μνήμη, ομιλία, σκέψη, Τοπικές εγκεφαλικές βλάβες και εντοπισμός των λειτουργιών,Νευροψυχολογία, αξιολόγηση και διάγνωση,

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να εξηγήσουν την ιστορική εξέλιξη της επιστήμης της νευροψυχολογίας
 2. Να περιγράψουν τη βασική οργάνωση του νευρικού συστήματος
 3. Να γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη των διαγνωστικών μεθόδων εξέτασης του νευρικού συστήματος
 4. Να κατανοήσουν τη λειτουργική νευροανατομία του ανθρώπινου εγκεφάλου
 5. Να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες (π.χ. μνήμη, γλώσσα, εκτελεστικές λειτουργίες) και των κυριότερων σχετικών λειτουργιών.
 6. Να κατανοήσουν τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες
 7. Να επεξηγούν τους τρόπους με τους οποίους η οργάνωση του εγκεφάλου επιδρά στη ψυχική δραστηριότητα
 8. Να αναλύουν τη νευροψυχολογία των ανώτερων συμπεριφοριακών λειτουργιών όπως τη γλώσσα, συναίσθημα, γνώση και συνείδηση.
 9. Να κατανοούν τη συμπτωματολογία που παράγεται μετά από βλάβες του εγκεφάλου.

OPSY400: Οργανωτική Ψυχολογία

Course Contents

 • Εισαγωγή –  Βασικές έννοιες και αρχές του μοντέλου του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού – Ιστορική αναδρομή ανάπτυξης της ψυχολογίας του «Coaching»
 • Θεωρητικό υπόβαθρο του Νευρογλωσσικού προγραμματισμού (Fritz Perls, Virginia Satir, and Milton Erickson) . Γλωσσολογικές (Chomsky) Γνωστικές και Συμπεριφορικές δομές
 • Κατανόηση των ψυχολογικών αρχών / τεχνικών  ως υπόβαθρο του ΝΓΠ: Presuppositions, Reframing (Γνωστικό στοιχείο) Anchoring (Συμπεριφορικό στοιχείο)
 • Εφαρμογές του ΝΓΠ

(α) στο Εκπαιδευτικό/ διδακτικό πλαίσιο. Εργαλεία δόμησης της εμπειρίας της μάθησης.

(β) στο Ψυχοθεραπευτικόπλαίσιο. Κατανόηση και δόμηση προβληματικών σκέψεων, συμπεριφορών και τρόπων επικοινωνίας,δημιουργία παρεμβάσεων.

(γ) στοΙατρικό πλαίσιο. Δημιουργία συνθηκών χαλάρωσης, αντιμετώπισης του φόβου καισυμμετοχής του ασθενούς στην ανάρρωση

(δ) στο Αθλητικόπλαίσιο. Εργαλεία συγκέντρωσης και αύξησης κινήτρων

 • Μεθοδολογία του ΝΓΠ

(α) Φυσιολογίακαι αισθητηριακή ακρίβεια

(β) Meta Model Γλωσσολογικές προκλήσεις

(γ) ΣυστήματαΑναπαράστασης της Συμπεριφοράς

(δ)Μεταγνωστικά προγράμματα

·          Τεχνικές του ΝΓΠ > Εφαρμογές

        (α) Δημιουργία σχέσεως αλληλεπίδρασης (Rapport)

 (b) TheSwish Pattern

 (γ) Anchoring

 

·          Εφαρμοσιμότητα /Αποτελεσματικότητα του NΓΠ

Δεοντολογία – Παραδείγματα εφαρμογών

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να περιγράφουν βασικές θεωρίες που αποτελούν το υπόβαθρο του Νευρογλωσσικού προγραμματισμού
 2. Να κατανοούν τα πεδία εφαρμογής και τους περιορισμούς εφαρμογής του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού στη Ψυχοθεραπεία και στη Συμβουλευτική
 3. Να εξοικειωθούν με τις βασικές δεξιότητες και τεχνικές εφαρμογής του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού.
 4. Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να χρησιμοποιούν επιστημονικό συλλογισμό για την αξιολόγηση διαφορετικών προσεγγίσεων παρέμβασης στη ψυχοθεραπεία / συμβουλευτική.
 5. Να αξιολογούν διαφορετικές μεθόδους και εφαρμογές παρεμβάσεων συνεκτιμώντας τη δεοντολογία, τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες εφαρμογής τους.
 6. Αναπτύξουν δεξιότητες εφαρμογής γνώσεων στη πράξη: να συμμετέχουν σε role plays όπου θα αναμένεται από τους σπουδαστές να εφαρμόζουν τις τεχνικές που διδάσκονται, να ασκούν κριτική και αυτοκριτική σε συνεντεύξεις και role plays των ιδίων και των συμφοιτητών τους.

PDIS101: Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας στην Ψυχολογία

Course Contents

Τι είναι επιστημονικήέρευνα. Διάκριση ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας. Μεθοδολογική τριγωνοποίηση.

2.      Τα στάδια ανάπτυξηςενός σχεδίου έρευνας.

3.  Συλλογή στοιχείων απόβιβλιογραφική ανασκόπηση και μηχανές αναζήτησης για εργαλεία συλλογής δεδομένωνσχετικών με ένα θέμα. Αξιολογική, κριτική προσέγγιση. APA style.

4. Σύνδεση τωνερευνητικών ερωτημάτων μίας έρευνας με τη μέθοδο συλλογής δεδομένων. Εντοπισμόςμεταβλητών και σχεδιασμός πλάνου. Πειραματικοί και ψευδοπειραματικοίσχεδιασμοί.

5. Εργαλεία συλλογήςδεδομένων ποσοτικής έρευνας. Δοκίμιο, ερωτηματολόγιο, δομημένη συνέντευξη,δομημένη κλείδα παρατήρησης. Μετάφραση ή μεταφορά εργαλείου από άλλοπολιτισμικό περιβάλλον. Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας.

6.     Εργαλεία συλλογήςδεδομένων ποιοτικής έρευνας. Κλινική συνέντευξη, ομαδική συνέντευξη,παρατήρηση, ημερολογιακή καταγραφή κ.ά. Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας.

7.     Κριτήρια και μέθοδοιεπιλογής του δείγματος σε σχέση με τον πληθυσμό της έρευνας. Μέγεθος τουδείγματος με βάση τον αριθμό των μεταβλητών. Αντιπροσωπευτικότητα δείγματος.Σφάλμα δειγματοληψίας.

8.     Θέματα ηθικής καιδεοντολογίας στη συλλογή δεδομένων από το δείγμα και στην παρουσίαση τωναποτελεσμάτων μετά τη σχετική ανάλυση.

9.     Τρόπος παρουσίασης καικαταγραφής των αποτελεσμάτων μίας έρευνας.

10.  Εφαρμογές βασικώνπειραμάτων Αντίληψης και Προσοχής, καθώς και ανάθεση εργασιών σε μικρές ομάδεςμε θέμα το σχολιασμό των αποτελεσμάτων των πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν σεμεγάλα ερευνητικά  κέντρα ψυχολογίας.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Γνωρίζει τα βασικά στάδια ανάπτυξης μίας επιστημονικής έρευνας
 2. Διακρίνει τις βασικές φιλοσοφικές διαφορές της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας και να προτείνει τρόπους σύνδεσης των δύο.
 3. Οικοδομήσει μία ολοκληρωμένη αντίληψη για τις μεθόδους έρευνας και να είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν για το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση μιας ερευνητικής δραστηριότητας
 4. Εφαρμόζει κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση για τη συλλογή, την οργάνωση, κωδικοποίηση και ανάλυση ποσοτικών δεδομένων, έχοντας επίγνωση των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών της κάθε προσέγγισης
 5. Εφαρμόζει κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση για τη συλλογή, την οργάνωση, κωδικοποίηση και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων, έχοντας επίγνωση των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών της κάθε προσέγγισης.
 6. Επιλέγει το κατάλληλο δείγμα για τη διεξαγωγή μίας έρευνας και να εντοπίζει τους περιορισμούς που πηγάζουν από την επιλογή του δείγματος
 7. Αντιλαμβάνεται τα θέματα δεοντολογίας και ηθικής στην έρευνα.
 8. Αξιολογεί κριτικά έρευνας που αναπτύσσονται στο χώρο της ψυχολογίας.
 9. Γνωρίζει τις βασικές προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή ενός επιστημονικού πειράματος στη ψυχολογία, με ζώα τόσο στο περιβάλλον του εργαστηρίου όσο και στη φύση
 10. Κρίνει , βάση επιστημονικών γνώσεων την ορθότητα πειραμάτων που εδείχθησαν η διεξάγονται με άτομα, ομάδες η και οικογένειες σε επιστημονικά εργαστήρια.

PDIS102: Ανάλυση και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών

Course Contents

·    Η σπουδαιότητας του επιστημονικού τρόπου συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος. Τρόποι διάρθρωσης μιας επιστημονικής εργασίας και τα συστατικάτης  μέρη.

·    Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και επιχειρηματολογίας αναφορικά με τα διάφορα μέρη μιας επιστημονικής εργασίας. Χρήση κατάλληλης γλώσσας που πρέπει να χρησιμοποιείται σε μια επιστημονική εργασίακαι χρήση της σωστής δομής. Διερεύνηση βιβλιογραφίας και εντοπισμός πηγών.

·    Καθορισμός σκοπού και ρόλουτης εργασίας. Διαμόρφωση των περιεχομένων της επιστημονικής εργασίας Διαμόρφωσητων συμπερασμάτων μιας επιστημονικής εργασίας  Αναγνώριση της διάστασης της λογοκλοπής και της σωστής  χρήσης των πηγών.

·    Μορφές έκφρασης της επιστημονικής γνώσης. Διερεύνηση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων. Δεξιότητες επιχειρηματολογίας στο υπό μελέτη θέμα. Δεξιότητες παρουσίασης των ερευνητικών αποτελεσμάτων

·    Σχεδιασμός και Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας (Τίτλος, Παρουσίαση/Διαμόρφωση του θέματος/προβλήματοςπρος έρευνα, Σκοπός και σπουδαιότητα της έρευνας, Κίνητρα και στόχοι, Υπόβαθρο, Ερευνητικά ερωτήματα και σκοποί, Βιβλιογραφική επισκόπηση,Αρχές-Θεωρίες-Υποθέσεις, Πηγές συλλογής δεδομένων, Τύποι δεδομένων, Επιλογή μεθόδων συλλογής δεδομένων, Συλλογή δεδομένων και χρόνος, Χρονοδιάγραμμα, Αναμενόμενα αποτελέσματα ή οφέλη, Ζητήματα Δεοντολογίας, Προβλήματα και Περιορισμοί, Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων).

·    Ερευνητικές Ερωτήσεις και Αντικείμενα (Τύποι Ερευνητικών Ερωτήσεων, Ο σκοπός των Ερευνητικών Ερωτήσεων, Ανάπτυξη και Βελτίωση των Ερευνητικών Ερωτήσεων, Ερευνητικά Ερωτήματα και Υποθέσεις Εργασίας, Ερευνητικά Αντικείμενα).

·    Πηγές και Επιλογή Δεδομένων (Τύποι δεδομένων, Είδη δεδομένων, Πηγές συλλογής δεδομένων,  Συλλογή δεδομένων). Παραγωγή Πειστικών  Αναλύσεων και Εξηγήσεων.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Γνωρίζουν το τρόπος συγγραφής μελετών σύμφωνα με τους κανόνες Διεθνών Συνδέσμων Ψυχολογίας oι οποίοι υιοθετούνται από πολλά επιστημονικά περιοδικά, στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.
 2. Επεξηγούν παρουσιάσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων σε δοκίμια που υποβάλλονται για δημοσίευση.
 3. Εφαρμόζουν στις σημαντικότερες μεθόδους και τις τεχνικές συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας.
 4. Κατανοούν το τρόπο με τον οποίον ένα επιστημολογικό παράδειγμα επηρεάζει τη διατύπωση ενός ερευνητικού ερωτήματος, την επιλογή της μεθοδολογίας και το σχεδιασμό της έρευνας.
 5. Διαχειρίζονται και να επιλύσουν προβλήματα τα οποία ανακύπτουν στη διάρκεια μιας μικρής κλίμακας έρευνας

PDIS200: Βασικές Αρχές Ψυχομετρίας

Course Contents

Το μάθημα περιλαμβάνει δύο ενότητες με διακριτά μεταξύ τους κεφάλαια: Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται α) η ιστορική αναδρομή της ψυχομετρίας, β) η συνοπτική παρουσίαση των γνωστότερων τεστ και δοκιμασιών. Στη συνέχεια, αποκαλύπτεται γ) το θεωρητικό πλαίσιο που βρίσκεται πίσω την κατασκευή και την ανάλυση των ερωτήσεων σύμφωνα με την κλασική θεωρία (γ1), τη θεωρία υπολογισμού των ικανοτήτων (γ2), τη μέθοδο της παραγοντικής (γ3) και της επιβεβαιωτικής ανάλυσης (γ4). Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει το πώς οι έννοιες της δ) της αξιοπιστίας και ε) της εγκυρότητας (που ήδη γνωρίζουν οι φοιτητές/ριες από τη Μεθοδολογία Έρευνας) συνδέονται άρρηκτα με την κατασκευή των κλιμάκων. Τα δύο τελευταία κεφάλαια της δεύτερης ενότητας είναι στ) οι έννοιες των τυπικών βαθμών και ζ) τα ηθικά – δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την ψυχομετρική αξιολόγηση.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να γνωρίζουν τους περιορισμούς και τις δυνατότητες των ψυχομετρικών διαδικασιών
 2. Να είναι σε θέση να κατασκευάσουν μια απλή δοκιμασία, γνωρίζοντας τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.
 3. Να μπορούν να διατυπώνουν τους κατάλληλους προβληματισμούς και επιφυλάξεις όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν κάποιο ψυχομετρικό τεστ.
 4. Να έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες που συνδέονται με την ψυχομετρία (αξιοπιστία, εγκυρότητα, στάθμιση, μεροληπτικότητα)
 5. Να γνωρίζουν και να συμμερίζονται τον κώδικα ηθικής και δεοντολογίας που διέπει τη χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων.

PDIS202: Στατιστική Μεθοδολογία στην Ψυχολογία ΙΙ

Course Contents

1.Σύντομη επανάληψη δεικτών περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής ανάλυσης που διδάχτηκαν στο PDIS201. 2.Σχεδιασμοί Ανάλυσης Διασποράς μονής και διπλής κατεύθυνσης. Σχεδιασμοί ανάλυσης διασποράς με ανεξάρτητα δείγματα, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις και μικτοί σχεδιασμοί. Χρήση λογισμικού στατιστικής ανάλυσης για εφαρμογή σχεδιασμών (M)AN(C)OVA.
3.Ανάλυση παλινδρόμησης.
4.Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας
5.Διερευνητική και επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση. Μελέτη δομικών και αναπτυξιακών μοντέλων.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να σχεδιάζουν και υλοποιούν σχέδιο συλλογής και ανάλυσης δεδομένων με βάση συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα ή ερευνητικές υποθέσεις.
 2. Να εφαρμόζουν βασικές μεθόδους ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων, όπως η αναλυτική επαγωγή, η συνεχής σύγκριση και η ανάλυση περιεχομένου, για να καταλήγουν σε εμπειρικά θεμελιωμένες θεωρίες.
 3. Να εφαρμόζουν τεχνικές ελέγχου στατιστικών υποθέσεων αξιοποιώντας διάφορες αναλύσεις διασποράς (π.χ., ANOVA, ANCOVA, MANOVA) καθώς και τους αντίστοιχους μη παραμετρικούς ελέγχους.
 4. Να ελέγχουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία εργαλείων μέτρησης.
 5. Να εφαρμόζουν διερευνητική παραγοντική ανάλυση και να μελετούν τα αποτελέσματα επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης.
 6. Να αναλύουν κριτικά ερευνητικές εργασίες και να τις αξιολογούν βασισμένοι σε αντικειμενικά κριτήρια που σχετίζονται με τις επιμέρους δραστηριότητες μιας έρευνας, όπως η βιβλιογραφική ανασκόπηση, η διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, η μεθοδολογία, και η ανάλυση των δεδομένων και των συμπερασμάτων.

PDIS203: Στατιστική Μεθοδολογία στην Ψυχολογία Ι

Course Contents

1. Το αντικείμενο της στατιστικής και η αναγκαιότητα ανάπτυξης ποσοτικής έρευνας.
2. Μεταβλητές και είδη μεταβλητών. Κλίμακες και είδη κλιμάκων.
3. Μελέτη και ερμηνεία στατιστικών πινάκων και γραφικών παραστάσεων.
4. Έννοιες μέσος όρος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, εύρος, συχνότητα, ποσοστά και τυπική απόκλιση.
5. Ερμηνεία αποτελεσμάτων πίνακα crosstabs (διαπινακοποίηση δεδομένων).
6. Τυχαία δειγματοληψία, τυπικό λάθος και κανονική κατανομή δεδομένων.
7. Σύγκριση μέσων όρων με διάφορους στατιστικούς τρόπους
8. Ερμηνεία και υπολογισμός συντελεστή συσχέτισης.
9. Διερευνητική παραγοντική ανάλυση

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να υπολογίζουν διάφορους στατιστικούς δείκτες περιγραφικής στατιστικής (μέσος όρος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, εύρος, τυπική απόκλιση κ.α.).
 2. Να αναλύουν τα αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης μελετώντας τους διάφορους πίνακες που προκύπτουν, να επιλέγουν τον καλύτερο τρόπο παρουσίασής τους και να εξάγουν βασικά συμπεράσματα. (Πίνακες crosstabs, διαγράμματα και γραφικές παραστάσεις. Βασικές δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων στην excel και στο SPSS).
 3. Να αξιολογούν σε κάθε περίπτωση τη χρήση του καλύτερου στατιστικού δείκτη για τη σύγκριση μέσων όρων, την εύρεση συντελεστή συσχέτισης, τον υπολογισμό του στατιστικού λάθους κ.α. και του καλύτερου τρόπου αναπαράστασης των αποτελεσμάτων (πίνακας, γραφική παράσταση, κείμενο, κ.α).
 4. Να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις χρήσης του συντελεστή συσχέτισης, της παραγοντικής ανάλυσης, της κάθε μορφής σύγκρισης μέσων όρων.
 5. Να αναλύουν δεδομένα με περιγραφική και επαγωγική ανάλυση χρησιμοποιώντας το SPSS και να αποκωδικοποιούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν.
 6. Να αναπτύσσουν ένα σχέδιο μικροέρευνας όπου θα πρέπει να επιλεγεί θέμα, οι μεταβλητές, οι κλίμακες μέτρησης των μεταβλητών, τα μέσα συλλογής των δεδομένων και οι στατιστικές αναλύσεις που συνάδουν με τους στόχους της έρευνας.

PDIS301: Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας

Course Contents

Εννοιολογικές διαστάσεις των μεθόδων έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Η σχέση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας. Συνοπτική ταξινομία των βασικών ποιοτικών μεθόδων και μεθοδολογικών στρατηγικών. Τεχνικές, εργαλεία και επιμέρους ζητήματα εφαρμογών της ποιοτικής έρευνας. Εθνογραφία, Συμμετοχική παρατήρηση,Ανάλυση Περιεχομένου, Τύποι συνέντευξης- Ημιδομημένη (semi-structured)συνέντευξη. Η Εμπειρικά Θεμελιωμένη Θεωρία (Grounded Theory), Θεωρητική δειγματοληψία (theoretical sampling) και διαδικασία διαρκούς συγκρίσεως (constant comparative method), η βιογραφική ανάλυση. Τεχνικές κωδικοποίησης και ζητήματα ερμηνευτικής των ποιοτικών δεδομένων.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Κατανόηση των ποιοτικών μεθόδων έρευνας
 2. Κατανόηση των βασικών θεωρητικών αρχών της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας
 3. Εξοικείωση με τη συλλογή και ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων
 4. Ικανότητα σχεδιασμού ποιοτικής κοινωνικής έρευνας
 5. Ικανότητα διενέργειας ποιοτικής κοινωνικής έρευνας
 6. Ικανότητα θεωρητικής ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας

PDIS401: Πτυχιακή Εργασία Ι

Course Contents

Η εργασία πρέπει να προσφέρει στην επιστημονική κοινότητα και στο κοινόεπιστημονικές γνώσεις, οι οποίες να είναι πρωτότυπες, να είναι γραμμένη με βάσητην επιστημονικά καθιερωμένη μορφή ΑPΑ και να περιλαμβάνει:

1.        Εισαγωγή: Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η λογική της ερευνητικής εργασίας, οσκοπός και οι στόχοι, οι υποθέσεις που θα διερευνηθούν και οι μεταβλητές που θαληφθούν υπόψη.

2.        Βιβλιογραφική επισκόπηση: Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στη σχετική βιβλιογραφίακαι παρουσιάζονται και συζητούνται σημαντικά ευρήματα προηγουμένων ερευνών στο θέμα.

3.        Μεθοδολογία: Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία πουακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας με τρόπο που να μπορούν τα ευρήματανα αξιολογηθούν για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. Εάν πρόκειται γιαέρευνα πεδίου περιγράφεται επίσης το δείγμα, της έρευνας, (δημογραφικάχαρακτηριστικά, όπως ηλικία, φύλο κοινωνική προέλευση, μορφωτικό επίπεδο κτλ.),τα μέσα/ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. ερωτηματολόγιο) και ηδιαδικασία. Η διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνει τα διάφορα στάδια πουακολουθήθηκαν και τις οδηγίες που δόθηκαν στους συμμετέχοντες στηνέρευνα.  (Εάν τα μέσα/ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκανμεταφράστηκαν από άλλη γλώσσα, πρέπει να αναφερθεί ο τρόπος της μετάφρασης,ούτως ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία τους).

4.        Παρουσίαση Ευρημάτων: Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα στοιχεία πουσυγκεντρώθηκαν και η επεξεργασία τους (στατιστική ή ποιοτική). Μπορούν ναχρησιμοποιηθούν πίνακες, γραφικές παραστάσεις, εικόνες, διαγράμματα,σχεδιαγράμματα κτλ.

5.        Συζήτηση Ευρημάτων, Συμπεράσματα – Εισηγήσεις: Στο κεφάλαιο αυτό τα ευρήματατης έρευνας ερμηνεύονται και συσχετίζονται με ευρήματα άλλων ερευνών (όπως αυτάπαρουσιάστηκαν στη βιβλιογραφική επισκόπηση) και αξιολογούνται σε σχέση με την αρχικήυπόθεση της έρευνας.  Αναφέρεται επίσης πώς τα ευρήματα βοήθησαν στη λύσητου αρχικού προβλήματος. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα καιπαρέχονται εισηγήσεις για πρακτική αξιοποίηση των ευρημάτων.

6.        Βιβλιογραφικές αναφορές: Στο μέρος αυτό καταγράφεται όλη η βιβλιογραφία πουχρησιμοποιήθηκε για την εργασία.  Για την καταγραφή της βιβλιογραφίαςακολουθείται το σύστημα APA.

7.        Παραρτήματα

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Εξοικειωθεί με τον σχεδιασμό επιστημονικής έρευνας
 2. Αναπτύξει την ικανότητα να εφαρμόζουν την κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση για τη συλλογή, την οργάνωση, κωδικοποίηση και ανάλυση δεδομένων.
 3. Εξοικειωθεί με την επιλογή κατάλληλου δείγμα για τη διεξαγωγή μίας έρευνας
 4. Εξοικειωθεί με τη συλλογή και ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων
 5. Κατανοήσει βασικές μεθόδους ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων.
 6. Εφαρμόσει τεχνικές ελέγχου στατιστικών υποθέσεων αξιοποιώντας διάφορες αναλύσεις διασποράς (π.χ., ANOVA, ANCOVA, MANOVA) καθώς και τους αντίστοιχους μη παραμετρικούς ελέγχους.
 7. Εφαρμόσει τεχνικές ελέγχου στατιστικών υποθέσεων αξιοποιώντας διάφορες αναλύσεις διασποράς (π.χ., ANOVA, ANCOVA, MANOVA) καθώς και τους αντίστοιχους μη παραμετρικούς ελέγχους.

PDIS402: Πτυχιακή Εργασία ΙΙ

Course Contents

Η εργασία πρέπει ναπροσφέρει στην επιστημονική κοινότητα και στο κοινό επιστημονικές γνώσεις, οιοποίες να είναι πρωτότυπες, να είναι γραμμένη με βάση την επιστημονικάκαθιερωμένη μορφή ΑPΑ και να περιλαμβάνει:

1.        Εισαγωγή: Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η λογική της ερευνητικής εργασίας, οσκοπός και οι στόχοι, οι υποθέσεις που θα διερευνηθούν και οι μεταβλητές που θαληφθούν υπόψη.

2.        Βιβλιογραφική επισκόπηση: Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στη σχετική βιβλιογραφίακαι παρουσιάζονται και συζητούνται σημαντικά ευρήματα προηγουμένων ερευνών στο θέμα.

3.        Μεθοδολογία: Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία πουακολουθήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας με τρόπο που να μπορούν τα ευρήματα νααξιολογηθούν για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. Εάν πρόκειται γιαέρευνα πεδίου περιγράφεται επίσης το δείγμα, της έρευνας, (δημογραφικάχαρακτηριστικά, όπως ηλικία, φύλο κοινωνική προέλευση, μορφωτικό επίπεδο κτλ.),τα μέσα/ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. ερωτηματολόγιο) και ηδιαδικασία. Η διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνει τα διάφορα στάδια πουακολουθήθηκαν και τις οδηγίες που δόθηκαν στους συμμετέχοντες στηνέρευνα.  (Εάν τα μέσα/ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκανμεταφράστηκαν από άλλη γλώσσα, πρέπει να αναφερθεί ο τρόπος της μετάφρασης,ούτως ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η αξιοπιστία τους).

4.        Παρουσίαση Ευρημάτων: Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα στοιχεία πουσυγκεντρώθηκαν και η επεξεργασία τους (στατιστική ή ποιοτική). Μπορούν ναχρησιμοποιηθούν πίνακες, γραφικές παραστάσεις, εικόνες, διαγράμματα,σχεδιαγράμματα κτλ.

5.        Συζήτηση Ευρημάτων, Συμπεράσματα – Εισηγήσεις: Στο κεφάλαιο αυτό τα ευρήματατης έρευνας ερμηνεύονται και συσχετίζονται με ευρήματα άλλων ερευνών (όπως αυτάπαρουσιάστηκαν στη βιβλιογραφική επισκόπηση) και αξιολογούνται σε σχέση με την αρχικήυπόθεση της έρευνας.  Αναφέρεται επίσης πώς τα ευρήματα βοήθησαν στη λύσητου αρχικού προβλήματος. Παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα καιπαρέχονται εισηγήσεις για πρακτική αξιοποίηση των ευρημάτων.

6.        Βιβλιογραφικές αναφορές: Στο μέρος αυτό καταγράφεται όλη η βιβλιογραφία πουχρησιμοποιήθηκε για την εργασία.  Για την καταγραφή της βιβλιογραφίαςακολουθείται το σύστημα APA.

7.        Παραρτήματα

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Εξοικειωθεί με τον σχεδιασμό επιστημονικής έρευνας
 2. Αναπτύξει την ικανότητα να εφαρμόζουν την κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση για τη συλλογή, την οργάνωση, κωδικοποίηση και ανάλυση δεδομένων.
 3. Εξοικειωθεί με την επιλογή κατάλληλου δείγμα για τη διεξαγωγή μίας έρευνας
 4. Εξοικειωθεί με τη συλλογή και ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων
 5. Κατανοήσει βασικές μεθόδους ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων.
 6. Εφαρμόσει τεχνικές ελέγχου στατιστικών υποθέσεων αξιοποιώντας διάφορες αναλύσεις διασποράς (π.χ., ANOVA, ANCOVA, MANOVA) καθώς και τους αντίστοιχους μη παραμετρικούς ελέγχους.
 7. Αναπτύξει την ικανότητα να εντοπίζουν τους περιορισμούς της έρευνας

PENG101: Αγγλικά I

Course Contents

 • Grammar

Introduction,extension and use of major structural and grammatical areas of English: Tenses,comparison of adjectives and adverbs, modals, conditionals, gerunds and infinitives, passive voice, relative pronouns and clauses.

 • Vocabulary development

      Word formation, words in context,antonyms, synonyms and phrasal verbs.

 

 • Reading

How to understand the main ideas, infer meaning and look for specific information.

 • Writing

Preparation for writing descriptive essays and informal letters.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To apply the taught material in various communicative activities such as role-play, pair work based on real life situations.
 2. To produce grammatically and syntactically correct pieces of writing, at the level of sentence, paragraph or short essay.
 3. To synthesise texts and ideas in writing producing organised and clear work.
 4. To use their skimming and scanning reading skills to get the gist of a passage or look for specific information.

PENG201: Αγγλικά II

Course Contents

·        Revision, extension and further practice of material covered in the previous level.

·        Preparation for essays (narrative, argumentative) and formal letters.

·        Development of oral language skills through class discussions and other communicative activities.

·        Development of reading skills through analysis of authentic material.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To apply the taught material in various communicative activities such as role-play, pair work based on real life situations.
 2. To produce grammatically and syntactically correct pieces of writing.
 3. To move from the paragraph writing stage to the development of longer essays.
 4. To comprehend and analyse authentic texts.

PENG301: Αγγλικά IΙΙ

Course Contents

·        Revision and further practice of the material covered in previous levels.

·        Application and practice of all language skills in several oral and written tasks, aiming at accurate and advanced communication.

·        Enrichment of vocabulary

·        Improvement of reading skills

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To express their views with fluency in class discussions.
 2. To analyse advanced, authentic texts such as extracts, articles and justify their opinion with accuracy and precision.
 3. To produce various pieces of writing such as essays, letters and curriculum vitae.
 4. To use a wide range of vocabulary to carry out various oral and written tasks

PENG401: Αγγλικά IV

Course Contents

  Preparation for more advanced pieces of writing.
Analysis of authentic and course-related material.
Development of fluency in the spoken word in both familiar and unfamiliar contexts.
Improvement of Listening skills

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To express thought precisely, to converse flexibly and discuss various topics with fluency.
 2. To produce advanced pieces of writing (essays, formal letters, reports) as well as other writing tasks (i.e. lesson plans).
 3. To comprehend and analyse articles related to a wide range of topics which are also relevant to the field of Psychology
 4. To comprehend a variety of recorded material.

PPSY201: Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές

Course Contents

Το μάθημα οργανώνεται γύρω απότους εξής άξονες – ενότητες:

1.    Τα βασικά χαρακτηριστικά των θεωριών της προσωπικότητας – βασικές έννοιεςγια την κατανόησή τους

2.    Μεθοδολογικά ζητήματα στη μελέτη και αξιολόγηση της προσωπικότητας

3.    Η θεωρία του Freud για την προσωπικότητα

4.    Οι θεωρίες της προσωπικότητας υπό την ψυχοδυναμική σκοπιά

5.    Οι θεωρίες της προσωπικότητας υπό την προσωποκεντρική και φαινομενολογικήθεώρηση

6.    Οι θεωρίες της προσωπικότητας από την οπτική των Θεωριών Μάθησης

7.    Οι γνωστικές θεωρίες της προσωπικότητας

8.    Οι κοινωνικογνωστικές θεωρίες της προσωπικότητας

9.    Σύγκριση των Θεωριών  Προσωπικότητας

10.  Πρακτικές προεκτάσεις και αξιοποίησή τους

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν κάθε σχολή θεώρησης της προσωπικότητας
 2. Να γνωρίζουν τη διακρίνει μια επιστημονική θεωρία προσωπικότητας
 3. Να γνωρίζουν τις βασικές θεωρίες της ψυχαναλυτικής και ψυχοδυναμικής προσέγγισης ( Freud, Adler, Young)
 4. Να γνωρίζουν την προσωπο-κεντρική θεωρία του Rogers
 5. Να γνωρίζουν τις Θεωρίες των Χαρακτηριστικών της Προσωπικότητας / Μοντέλο των 5 Παραγόντων
 6. Να γνωρίζουν τις θεωρίες του Συμπεριφορισμού για την οργάνωση της προσωπικότητας
 7. Να γνωρίζουν τις κοινωνικο-γνωστικές θεωρίες
 8. Να μπορούν να προβούν σε σύγκριση και διαπίστωση των σημαντικότερων κοινών σημείων και διαφορών των θεωρητικών προσεγγίσεων και των θεωριών για την προσωπικότητα.

PPSY202: Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία

Course Contents

Ορισμός μη φυσιολογικής συμπεριφοράς, Ορισμός Ψυχικής Υγείας (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)/ Ψυχολογικής Διαταραχής, Ψυχοπαθολογίας, Συστήματα ταξινόμησης ψυχολογικών διαταραχών (DSM-V, ICD-10), Πολιτισμικές και κοινωνικές διαστάσεις.

Ιστορική αναδρομή της Ψυχοπαθολογίας και Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσειςστην ψυχοπαθολογία.

Διαταραχές του Άγχους: Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή, Κρίση Πανικού,Ψυχοτραυματικό Στρες, Αγοραφοβία, Ιδεοληπτική Ψυχαναγκαστική Διαταραχή, Φοβίες,Επιδημολογία, Αιτιολογία-Βιολογική, Συμπεριφοριστική-Γνωσιακή, ΨυχαναλυτικήΠροσέγγιση.

Διαταραχές της διάθεσης: Μείζων Κατάθλιψη, Δυσθυμική Διαταραχή, ΔιπολικήΔιαταραχή Ι & ΙΙ, Κυκλοθυμική Διαταραχή ,Λοχειακή Κατάθλιψη, Αυτοκτονία,Προειδοποιητικά Σημάδια, Επιδημιολογία, Αιτιολογία και παρέμβαση, Βιολογική,Συμπεριφοριστική-Γνωσιακή, ΨυχαναλυτικήΠαρέμβαση, Παρέμβαση στην Αυτοκτονία.

Ψυχώσεις: Σχιζοφρενικές Διαταραχές, Κλινικοί Τύποι Σχιζοφρένειας, Πορείατης Σχιζοφρένειας, Αιτολογία-Βιολογικές καιΨυχολογικές Προσεγγίσεις, ΠροειδοποιητικάΣημάδια.

Διατροφικές Διαταραχές: Νευρογενής Ανορεξία, Νευρογενής Βουλιμία,Ψυχοκοινωνικές Εξηγήσεις, Αντιμετώπιση.

Ψυχοσωματικές Διαταραχές: Στρες, Βιολογική Προσέγγιση, Κοινωνικοί Παράγοντες, Προσωπικότητα και Ψυχοσωματική, Συμπεριφοριστική, Γνωσιακή,Ψυχαναλυτική Προσέγγιση.

Διαταραχές συνδεόμενες με τη χρήση ουσιών: Χαρακτηριστικάτης Ψυχολογικής και Σωματικής Εξάρτησης, Κατασταλτικά του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Αλκοόλ, Οπιοειδή, Βαρβιτουρικά, Βενζοδιαζεπίνες), Διαταραχές από τη χρήση διεγερτικών (Αμφεταμίνες, Κάνναβης, Κοκαΐνη, Ηρωίνη, Κωδεϊνη),Ψευδαισθησιογόνες ουσίες, Αναβολικές ουσίες, Αιτιολογία, Παρέμβαση.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Αναλύουν την προβληματική του ορισμού της ψυχοπαθολογίας και τις διάφορες προσεγγίσεις που αφορούν τον προσδιορισμό του ψυχοπαθολογικού.
 2. Αναγνωρίζουν τους πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες που εμπλέκονται στις απόπειρες ορισμού της ψυχοπαθολογίας.
 3. Προσδιορίζουν τα κυριότερα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών και αναγνωρίζουν τους περιορισμούς των σύγχρονων ταξινομικών συστημάτων της ψυχοπαθολογίας.
 4. Επεξηγούν τις απόψεις που επικράτησαν ιστορικά σχετικά με τα αίτια των ψυχολογικών διαταραχών.
 5. Αναγνωρίζουν τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις στην Ψυχοπαθολογία.
 6. Περιγράφουν τα διαγνωστικά κριτήρια των κυριότερων διαταραχών τους άγχους.
 7. Επεξηγούν τους διάφορους παράγοντες που εμπλέκονται στην αιτιολογία αυτών των διαταραχών.
 8. Προτείνουν μεθόδους αντιμετώπισης των διαταραχών αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα του ατόμου.

PPSY203: Εξελικτική Ψυχοπαθολογία

Course Contents

 Μέθοδοι αξιολόγησης των αναπτυξιακών διαταραχών. Η διαδικασία της αξιολόγησης.Ταξινόμηση και Διάγνωση. Θεωρητικά και διαγνωστικά ζητήματα στην Εξελικτική Ψυχοπαθολογία. Προβληματισμοί σχετικά με τη ταξινόμηση και διάγνωση ψυχοπαθολογίας στην παιδική/εφηβική ηλικία . Διαπολιτισμικές εκφράσεις τηςψυχοπαθολογίας. Βρεφική ηλικία: Συναισθηματικές δυσκολίες και διαταραχές στην προσκόλληση. β) Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Διαταραχές μάθησης. Αποκλίσεις στην επικοινωνία και στην κοινωνικοποίηση. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), Αυτισμός, Νοητική υστέρηση: Διαγνωστικά κριτήρια και ταξινόμηση της νοητικής υστέρησης. Διαταραχές συμπεριφοράς στην παιδική και εφηβική ηλικία. Κατάθλιψη στην Παιδική ηλικία και στην Εφηβεία, Το πένθος κατά την παιδική ηλικία, Αυτοκτονικότητα, Απόπειρα αυτοκτονίας και αυτοκτονία. Διπολική διαταραχή σε παιδιά και εφήβους. Πρώιμες μορφές Σχιζοφρένειας.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να γνωρίσουν το φάσμα των εξελικτικών αποκλίσεων από τη γέννηση έως την εφηβεία.
 2. Να κατανοήσουν τη διαδικασία αξιολόγησης των εξελικτικών αποκλίσεων.
 3. Να αναγνωρίσουν τη λειτουργία ατομικών/περιβαλλοντικών παραγόντων που εμπλέκονται στην επίτευξη του αναπτυξιακού αποτελέσματος.
 4. Να επεξηγούν τις καθοριστικές διαδικασίες που αναστέλλουν ή κλιμακώνουν την εμφάνιση δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών.
 5. Να αναγνωρίζουν τα τυπικά χαρακτηριστικά διαταραχών της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.
 6. Να εντοπίσουν τη δοκιμότερη κατά περίπτωση θεραπευτική παρέμβαση.
 7. Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της πρόληψης των εξελικτικών διαταραχών.

PPSY401: Θετική Ψυχολογία:

Course Contents

Από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα διατυπώθηκε έντονος ο προβληματισμός αν η απουσία της ψυχικής νόσου ταυτίζεται με την ψυχική υγεία. Στο μάθημα παρουσιάζεται η εξέλιξη της σκέψης σχετικά με τη θετική ψυχολογία. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο ενότητες: Α) Θεωρητική προσέγγιση: περιγραφή των σημαντικότερων θεωριών και εννοιών στο χώρο της θετικής ψυχολογίας Β) Πρακτικές εφαρμογές: η θετική ψυχολογία γνωρίζει πλήθος εφαρμογών στην εκπαίδευση, στο χώρο της υγείας, στο χώρο της εργασίας, αλλά και της ψυχοθεραπείας

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να έχουν αποκτήσει μια συνολική επισκόπηση των θεμάτων που εντάσσονται στη θεματική της θετικής ψυχολογίας
 2. Να γνωρίζουν ποια ψυχικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που βοηθούν τους ανθρώπους για να προκόβουν και να ευημερούν ακόμα και μέσα στις αντιξοότητες
 3. Να γνωρίζουν τις βασικές εφαρμογές της θετικής ψυχολογίας
 4. Να έχουν αναπτύξει ένα προσωπικό πλάνο ζωής με βάση τις μεθόδους και τις τεχνικές που θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο
 5. Να έχουν διαμορφώσει μια προτίμηση για κάποιες συγκεκριμένες θεματικές της θετικής ψυχολογίας.

RPSY401: Ανθρωπιστική-Υπαρξιακή προσέγγιση

Course Contents

•Εισαγωγή Ορισμός, βασικά χαρακτηριστικά της ανθρωπιστικής ψυχολογίας / ψυχοθεραπείας. H γένεση της Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπείας
•Ανθρωπιστικές -Υπαρξιακές Θεωρίες Προσωπικότητας (α) Abraham Maslow : Θεωρία Ιεράρχισης των ανθρωπίνων αναγκών (β) George Kelly : Ψυχολογία των Προσωπικών Εννοιών (γ) Carl Rogers : Το Φαινοµενολογικό Μοντέλο: Προσωποκεντρική ή πελατειοκρατική θεωρία για την ανάπτυξη της προσωπικότητας (δ) Rollo May : H υπαρξιακή ανάλυση της ανθρώπινης συμπεριφοράς
•Βασικές διαστάσεις της ανθρώπινης υπόστασης α) την αυτογνωσία, β) την ελευθερία και την υπευθυνότητα, γ) το βίωμα της απομόνωσης, δ) το βίωμα της συγγενικότητας ε) την αποξένωση, στ) το νόημα, ε) την ανάγκη για κέντρο, στ) τις αξίες στη ζωή ζ) την υπαρξιακή αγωνία η) το φόβου του θανάτου και τη συναίσθηση
•Διαδικασία και Στόχοι Προσωποκεντρικής Συμβουλευτικής Διάγνωση – Θεραπευτική Αγωγή – Η Συνάντηση του Συμβούλου-Συμβουλευόμενου – Αυθεντικότητα – Αποδοχή – Ενσυναίσθηση
•Διαδικασία και Στόχοι της Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας Εστίαση, χαρακτηριστικά του υπαρξιακού θεραπευτή – θεραπευτική Διαδικασία
•Κριτική αξιολόγηση και εφαρμογές της Υπαρξιακής – Ανθρωπιστικής ψυχοθεραπευτικής μεθόδου

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να περιγράφουν και να συζητούν ανθρωποκεντρικές και υπαρξιακές θεωρίες της Προσωπικότητας.
 2. Να κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές της Υπαρξιακής – Ανθρωπιστικής προσέγγισης στις ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις.
 3. Να εξοικειωθούν με τις βασικές δεξιότητες και τεχνικές της Προσωποκεντρικής, Μη-κατευθυντικής και της Υπαρξιακής ψυχοθεραπείας.
 4. Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να χρησιμοποιούν επιστημονικό συλλογισμό για την αξιολόγηση διαφορετικών προσεγγίσεων
 5. Να αξιολογούν και να συγκρίνουν διαφορετικές μεθόδους ψυχοθεραπείας και εφαρμογές τους.

RPSY402: Ψυχολογική Ανθεκτικότητα

Course Contents

1.Εισαγωγή στην έννοια Ψυχολογική Ανθεκτικότητα – Πηγές μελέτης και έρευνας της Ανθεκτικότητας
2.Εξερεύνηση της έννοιας «Άτομα Υψηλού Κινδύνου» – στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη παιδιών-εφήβων-νέων. Συμπεριφορές «υψηλού κινδύνου» ειδικά στην εφηβεία
3.Παράγοντες Κινδύνου και Παράγοντες Προστασίας στην Ψυχική Ανθεκτικότητα – Ψυχικές διαταραχές και προβλήματα ανθεκτικότητας
4.Ατομικοί, Οικογενειακοί και Περιβαλλοντικοί Προστατευτικοί παράγοντες που συντελούν θετικά / αρνητικά στην καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας
5.Ο ρόλος της Θεωρίας του Δεσμού (Προσκόλληση) στην ψυχολογική Ανθεκτικότητα
6.Προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική μονάδα Παράμετροι Ανθεκτικότητας στο φαινόμενο του Εκφοβισμού (ρόλος οικογένειας – σχολείου – κοινότητας )
7.Αντιμετώπιση φαινομένων εκφοβισμού και παραβατικότητας μέσω της καλλιέργειας της ανθεκτικότητας
8.Αυτοεικόνα – Αυτοεκτίμηση και ο ρόλος τους στην καλλιέργεια και διατήρηση της ψυχολογικής ανθεκτικότητας
9.Στρατηγικές για προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας σε παιδιά και έφηβους.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να κατανοήσουν τις έννοιες «Ανθετικότητα», «Παράγοντες Κινδύνου» / «Παράγοντες Προστασίας» και τις διάφορες επιδράσεις τους στη συμπεριφορά.
 2. Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τους παράγοντες που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της ανθεκτικότητας στο οικογενειακό, σχολικό, κοινωνικό περιβάλλον.
 3. Να εφαρμόζουν ψυχολογικές θεωρίες για περιγραφή, κατανόηση, πρόγνωση και διαφοροποίηση ανθρώπινης συμπεριφοράς και ειδικότερα ψυχικής ανθεκτικότητας
 4. Να οικειοποιηθούν τρόπους προσέγγισης και να συζητούν κριτικά τις δυνατότητες ή και τους περιορισμούς του Ψυχολόγου να αντιμετωπίσει αντικοινωνικές συμπεριφορές και την παραβατικότητα των παιδιών / εφήβων / νέων.
 5. Να καταστούν ικανοί να εφαρμόζουν πρακτικά γνώσεις, τεχνικές και δεξιότητες που θα αποκτηθούν στα πλαίσια του μαθήματος.
 6. Να διατυπώνουν εκτίμηση σχετικά με τη λειτουργικότητα του ατόμου σύμφωνα με τις θεωρητικές προσεγγίσεις και σε συνάρτηση με άλλες κοινωνικές θεωρίες
 7. Να συλλέγουν και να παρουσιάζουν κατά τρόπους δημιουργικούς και χρησιμοποιώντας τη δική τους κρίση σχετικά ερευνητικά δεδομένα.
 8. Με αξιοποίηση των θεωρητικών γνώσεων για τις πολλαπλές διαδικασίες που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργικότητα του ανθρώπου να διαμορφώνουν ιδέες για την αποτελεσματικότερη προώθηση της καλλιέργειας της ανθεκτικότητας σε όλα τα επίπεδα.

SPSY101: Κοινωνική Ψυχολογία Ι

Course Contents

Τι είναι η Κοινωνική Ψυχολογία: Ορισμός της κοινωνικής ψυχολογίας, ερμηνείες της κοινωνικής συμπεριφοράς, διαφορές μεταξύ της κοινωνικής ψυχολογίας και συγγενών κλάδων. Θεωρίες και εφαρμογές της κοινωνικής ψυχολογίας και στοιχεία των δυο όψεων της εφαρμοσμένης κοινωνικής ψυχολογίας.
Μέθοδοι της Κοινωνικής Ψυχολογίας και Οικολογική Ψυχολογία: θεωρία και εμπειρική έρευνα. Παρουσίαση των κυριοτέρων ερευνητικών μεθόδων της Κοινωνικής Ψυχολογίας και αξιολόγηση πορισμάτων. Η διαλεύκανση των φυσικών, κοινωνικών και ανθρώπινων παραμέτρων που προσδιορίζουν τα ψυχολογικά φαινόμενα των μελών μιας κοινωνίας.
Οι Στάσεις και Αλλαγή των Στάσεων : Οι τρεις διαστάσεις των στάσεων, οι στάσεις και η ανθρώπινη συμπεριφορά, η αξιολόγηση των στάσεων και παρουσίαση των κυριοτέρων θεωριών των στάσεων. Οι στάσεις απέναντι σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα.
Η θεωρία των Αντιλήψεων και Επιθετικότητα: Η αντίληψη για τα πρόσωπα και στερεότυπες αντιλήψεις για ομάδες. Η κατηγοριοποίηση ως γνωστική ενέργεια, η επαφή και στερεότυπες αντιλήψεις και η προκατάληψη. Η θεωρία του Kelley και του F. Heider. Η φύση της επιθετικότητας και πως διαμορφώνεται στον άνθρωπο. Ο Φρόυντ και η Ψυχανάλυση, η εθολογία και το ένστικτο, νευρολογικές και βιοχημικές θεωρίες. Η Ομάδα, Ομαδικές Διεργασίες και Συμμόρφωση: Μελέτη των χαρακτηριστικών της ομάδας, οι φάσεις στην εξέλιξη μιας ομάδας εργασίας. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις φάσεις της ομάδας και σημαντικές θεωρίες της δυναμικής της ομάδας. Παράμετροι που επηρεάζουν τη συμμόρφωση των ατόμων η και ομάδων ανθρώπων. Αξιολόγηση του βαθμού υπακοής προς την εξουσία, αναφορά στα πειράματα του Milgram.
Προκατάληψη: Η μελέτη και ανάλυση της προκατάληψης. Στερεότυπα: πεποιθήσεις επηρεασμένες από τη προκατάληψη , η μέτρηση των στερεοτύπων , η εξασθένηση των στερεοτύπων και η προκατάληψη ,η διαμόρφωση και οι συνέπειες τους .Κοινωνικές αιτίες της προκατάληψης, η πολυπολιτισμική προσέγγιση. Ιδεολογίες και προκατάληψη , οι κοινωνικές ομάδες και η προκατάληψη , οι παράγοντες που σχετίζονται με την προκατάληψη και μηχανισμοί μείωση της προκατάληψης.
Συμμόρφωση, Ενδοτικότητα και Υπακοή: Τα είδη της κοινωνικής επιρροής, επίπεδα κοινωνικής επιρροής, η συμμόρφωση, έρευνες για τη συμμόρφωση, και παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση. Η επιρροή της μειονότητας, ενδοτικότητα , οι θετικές διαθέσεις και η ενδοτικότητα, δέσμευση και ενδοτικότητα, ψυχολογική αντιδραστικότητα και ενδοτικότητα . Υπακοή, τα πειράματα υπακοής του Milgram, ιδεολογικοί παράγοντες και υπακοή, η αντίσταση στην κοινωνική επιρροή, συμμόρφωση, ενδοτικότητα και υπακοή.
Ο Ηγετικός ρόλος και διαπολιτισμικές διαφορές: Η αποτελεσματικότητα της ομάδας και η αλληλεπίδραση της με τον ηγέτη. Τα κυριότερα γνωρίσματα του ηγέτη, το ύφος του , η λειτουργίες και η συμπεριφορά του ηγέτη. Μελέτη θεωριών της Ηγεσίας. Ο ηγετικός ρόλος στην ομάδα του καθηγητή, του προϊσταμένου, του πατέρα της μητέρας και του διευθυντή. Η αντίληψη και πως επηρεάζεται από τα κοινωνικά στοιχεία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα αυτών του πολιτισμού.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Η γνώση και κατανόηση του συσχετισμού του ατόμου, ομάδας, κοινωνίας και η καταγραφή της ανθρώπινης συμπεριφορά ως αποτέλεσμα των κοινωνικών συστημάτων που συναλλάζονται. Η κατανόηση των κυριοτέρων θεμάτων που συσχετίζονται με :Την Εθολογία, Οικολογική Ψυχολογίας, Θεωριών των Αντιλήψεων, Στάσεων και Λειτουργιών των Ομάδων.
 2. Η εφαρμογή των μεθόδων έρευνας της Κοινωνικής Ψυχολογίας, τη συγκρότηση ομάδων εργασίας και παρατήρηση των φάσεων εξέλιξης τους, την σημασία των χαρακτηριστικών του λειτουργικού ηγέτη.
 3. Η ανάλυση των στάσεων και των διαστάσεις των στάσεων, των στερεότυπων αντιλήψεων για ομάδες, των θεωριών των παραγωγικών αιτιών της συμπεριφοράς. Η αξιολόγηση των γνωρισμάτων του ηγέτη, των Ψυχολογικών Θεωριών της επιθετικότητας και της διάκριση μεταξύ της ατομική και ομαδική μάθηση.
 4. Η κατανόηση των υφιστάμενων ερευνητικών μεθόδων της Κοινωνικής Ψυχολογίας, των σημαντικότερων θεωριών της δυναμικής των ομάδων, των χαρακτηριστικών του ηγέτη μιας κοινότητας και των επιπέδων συνεργασίας κοινοτήτων όπου παρατηρούνται Διαπολιτιστικές διαφορές.
 5. Η δημιουργία και παρουσίαση των στοιχείων των βασικότερων συσχετιζόμενων κοινωνικών συστημάτων που συνθέτου την σύγχρονη Ευρωπαϊκή κοινωνία , και αυτή της Κύπρου.

SPSY201: Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ

Course Contents

Η Προσωπικότητα και ο Εαυτός Θεωρίες των χαρακτηριστικών: προσωπικότητα ως σταθερή εσωτερική προδιάθεση, η ντροπή ως χαρακτηριστικό. Θεωρίες κοινωνικής μάθησης: η προσωπικότητα ως αποτέλεσμα μάθησης, χαρακτηριστικά ή κοινωνική μάθηση. Ο Εαυτός και οι κλασικές θεωρήσεις για τον εαυτό, γνώθι σε αυτών, ο εαυτός ως σχήμα. Είναι η έννοια του εαυτού η ίδια σε όλους τους πολιτισμούς;
Η σκέψη και αντιλήψεις για τους Άλλους Η φύση της αντίληψης του ατόμου , η αντίληψη των ανθρώπων σε σύγκριση με την αντίληψη των αντικειμένων και προσεγγίσεις στη μελέτη της αντίληψης. Αξιολόγηση της προσωπικότητας , η ακρίβεια των εκτιμήσεων της προσωπικότητας, η κοινωνική ψυχολογία στην καθημερινή ζωή και η αξιολόγηση των συναισθημάτων. Οι εκφράσεις του προσώπου στους διάφορους πολιτισμούς , η μέτρηση των εκφράσεων του προσώπου και των συναισθημάτων.
Αξίες η σύγχρονη κοινωνία Η διεργασία δημιουργίας και συντήρησης των αξιών σε κοινωνικό και ατομικό επίπεδο. Η έννοια των αξιών, η πολιτισμική διαφοροποίηση των αξιών και βασικές θεωρίες για καθολικές-οικουμενικές αξίες. Μελέτη των τοποθετήσεων , στάσεων και της συμπεριφοράς του ατόμου βασιζόμενων στις ατομικές αξίες. Κατάρρευση των παραδοσιακών και δημιουργία νέων αξιών που καθοδηγούν τη συμπεριφορά των σύγχρονων κοινωνιών. Η μελέτη του συσχετισμού των αξιών και της ατομικής και κοινωνικής συμπεριφορά ομάδων και κοινωνιών.
Φύλο και Κοινωνική Συμπεριφορά Οι αλλαγές στους ρόλους των αντρών και των γυναικών, ψυχολογικές έρευνες για το φύλο και το γένος .Τα στερεότυπα σχετικά με τους άνδρες και τις γυναίκες , στερεότυπα για τις προσωπικότητες, ευρύτερα στερεότυπα για τα φύλα, τα στερεότυπα των φύλων και η αντίληψη της ικανότητας . Οι διαφορές των φύλων ως προς τη συμπεριφορά, η μελέτη των διαφορών μεταξύ των φύλων , στοιχεία για τις διαφορές των φύλων και θεωρίες του φύλου.
Κοινωνικές Αναπαραστάσεις Οι οικουμενικές διαστάσεις των κοινωνικών αξιωμάτων και η σχέση τους με τη συμπεριφορά. Η θεωρητική προσέγγιση των κοινωνικών αναπαραστάσεων. Μελέτη των εμπειρικών ερευνών πεδίου των κοινωνικών αναπαραστάσεων. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις των κοινωνικών αναπαραστάσεων. Αξιολόγηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων που οδήγησαν την κοινωνική ψυχολογία από την περιοχή της λογικής στην περιοχή του συναισθήματος. Η αλλοίωση της «πραγματικότητας» που μας περιβάλλει, αντλώντας απ’ αυτήν τα στοιχεία εκείνα που «ταιριάζουν» καλύτερα σ’ αυτά που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας από πρωτύτερες «εξορμήσεις» στον περιβάλλοντα κόσμο μας
Όχλος και Διαδηλώσεις Προσπάθεια εντοπισμού των παραγόντων που συμβάλλουν στη αλλαγή της συμπεριφορά του ατόμου με τη παρουσία και ανάμιξη του σαν μέλος όχλου η και διαδηλώσεων. Μελέτη της συμπεριφοράς των ατόμων στα γήπεδα, σε διαδηλώσεις, συναυλίες, η και έντονες διαμαρτυρίες προς ένα κοινωνικό πρόβλημα. Οι αντιδράσεις προς τα όργανα του κράτους και η ανάλυση της συμπεριφοράς των αστυνομικών δυνάμεων κατά την καταστολή διαδηλώσεων και διαμαρτυριών. Η συλλογική σκέψη και συμπεριφορά που διέπουν την λειτουργικότητα του όχλου.
Κοινωνική Λογική και Ηθική Συμπεριφορά Αξιολόγηση των δυνάμεων που συμβάλλουν στη δημιουργία και συντήρηση της κοινωνικής λογικής, μιας λογικής που αναπαράγει τι θεωρείται κοινά αποδεκτή συμπεριφορά στο ομαδικό και κοινωνικό επίπεδο. Η μελέτη της ηθικής συμπεριφοράς μέσα στα πλαίσια της οικογενειακής ζωής και αυτή προς το κοινωνικό σύνολο. Αξιολόγηση της κοινωνικής λογικής και της κοινά αποδεκτής ηθικής συμπεριφοράς προς τους γύρω μας και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Κατανοούν το συσχετισμό μεταξύ ατόμου, ομάδας, κοινωνίας και να καταγράφουν την ανθρώπινη συμπεριφορά ως αποτέλεσμα των κοινωνικών συστημάτων που συναλλάζονται. Να γνωρίζουν τα θέματα που συσχετίζονται με τον εαυτό και τις κλασικές θεωρήσεις για τον εαυτό, το γνώθι σε αυτών, ο εαυτός ως σχήμα.
 2. Εφαρμόζουν στοιχεία που σχετίζονται με τη φύση της αντίληψης του ατόμου , η αντίληψη των ανθρώπων σε σύγκριση με την αντίληψη των αντικειμένων και προσεγγίσεις στη μελέτη της αντίληψης.
 3. Αναλύουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις των κοινωνικών αναπαραστάσεων. Αξιολογούν τις εμπειρικές έρευνες πεδίου των κοινωνικών αναπαραστάσεων και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των κοινωνικών αναπαραστάσεων.
 4. Αξιολογούν τις δυνάμεις που συμβάλλουν στη δημιουργία και συντήρηση της κοινωνικής λογικής, μιας λογικής που αναπαράγει τι θεωρείται κοινά αποδεκτή συμπεριφορά στο ομαδικό και κοινωνικό επίπεδο.
 5. Κατανοούν τη σημασία της αξιολόγησης των αποδείξεων, την επιρροή του αυτόπτη μάρτυρα, τι καθιστά αξιόπιστο έναν μάρτυρα και τι επηρεάζει την πραγματική ακρίβεια των αυτόπτων μαρτύρων. Η αξιολόγηση των οργάνων του κράτους και της κοινωνίας για την απονομή δικαιοσύνης
 6. Αξιολογούν τις δυνάμεις που συμβάλλουν στη δημιουργία και συντήρηση της κοινωνικής λογικής, μιας λογικής που αναπαράγει τι θεωρείται κοινά αποδεκτή συμπεριφορά στο ομαδικό και κοινωνικό επίπεδο.

SPSY300: Συμβουλευτική Ψυχολογία

Course Contents

• Εισαγωγή Έργο της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Ορισμοί, Σκοποί, Στόχοι, Ομάδες Στόχου. Οι χώροι άσκησης της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας / της Επαγγελματικής Καθοδήγηση
• Η εξέλιξη της Συμβουλευτικής. Οι πολιτισμικές και ιστορικές ρίζες της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
• Σύγχρονες Θεωρίες της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας: ποικιλία και σύγκλιση
• Βασικές θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και οι τεχνικές τους: (α) Ψυχαναλυτική Προσέγγιση στη Συμβουλευτική (Freud), Νεοφροϊδικές προσεγγίσεις (β) Λογικο-θυμική προσέγγιση (Εllis) (γ) Συνδιαλεκτική ανάλυση (Berne), (δ) Ο ρόλος της προσωποκεντρικής θεωρίας στη Συμβουλευτική θεωρίες (Rogers), (ε) Γνωσιακή – συμπεριφοριστική θεωρία(Bandura, Beck), (στ) Συστημική προσέγγιση
• Ο ρόλος του Συμβούλου και οι Μέθοδοι της Συμβουλευτικής
• Δεξιότητες Συμβουλευτικής
• Δεοντολογία Συμβουλευτικής
• Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να περιγράφουν και να συζητούν κεντρικές θεωρίες της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.
 2. Να κατανοούν το ρόλο του συμβούλου γενικά αλλά και του επαγγελματικού συμβούλου και της συμβολής του στην προσωπική και επαγγελματική συμβουλευτική.
 3. Να εξοικειωθούν με τις βασικές δεξιότητες της Συμβουλευτικής και με τις ιδιαιτερότητες και τεχνικές της συμβουλευτικής συνέντευξης
 4. Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να χρησιμοποιούν επιστημονικό συλλογισμό για την αξιολόγηση διαφορετικών προσεγγίσεων
 5. Να αξιολογούν τις υφιστάμενες ερευνητικές μεθόδους και εφαρμογές της Συμβουλευτικής ψυχολογίας συνεκτιμώντας την πολυπολιτισμικότητα ως προσέγγιση της Συμβουλευτικής.

TPSY200: Διαπολιτισμική Ψυχολογία

Course Contents

•Κοινωνικοπολιτιστική Φύση των ανθρώπων: Συμπεριφορά και Πολιτισμός – Κοινωνικοποίηση, Επιπολιτισμός •Παγκόσμια προοπτική στην Ψυχολογία: Ένα σύντομο ιστορικό – Διαπολιτισμικοί προβληματισμοί στην ιστορία της δυτικής Ψυχολογίας
•Μεθοδολογία της διαπολιτισμικής Ψυχολογίας, διαπολιτισμική έρευνα, προβλήματα και λύσεις
•Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη μελέτη των ανθρωπίνων ικανοτήτων (Boas, Levy-Bruhl) – Η κοινωνική διάσταση της νοημοσύνης
•Η διαπολιτισμική προσέγγιση της Εξελικτικής Ψυχολογίας – Θεωρίες της ανθρώπινης εξέλιξης (Witkin). Οικολογικοί και Πολιτιστικοί αιτιολογικοί παράγοτνες της ψυχολογικής διαφοροποίησης
•Διαπολιτιστική μελέτη των γνωστικών διεργασιών – Επιδράσεις στις κατηγοριοποιήσεις, ταξινομήσεις, στη γλωσσική λογική σκέψη, μεταβίβαση και γενίκευση
•Πολιτιστικές διαφορές στα κίνητρα, τις πεποιθήσεις και τις αξίες – Ατομικισμός / Συλλογικότητα, Συνεργασία και ανταγωνισμός, κίνητρα επιτυχίας
•Διαφυλικές σχέσεις – Το φύλο ως βιολογική και ψυχοκοινωνική κατηγορία, Ρόλοι των φύλων, διαφορές στην κοινωνικοποίηση αγοριών και κοριτσιών, ταυτότητα του φύλου
•Η εφαρμογή της διαπολιτιστικής προσέγγισης στην έρευνα για τη διαφορετικότητα, κοινωνική μάθηση
•Πολιτιστικές μεταβολές και εκσυγχρονισμός – Μοντέλα επιπολιτισμού, εκσυγχρονιστική τάση, διατήρηση παραδοσιακών πεποιθήσεων
•Διαπολιτιστικές σχέσεις στα πλαίσια ενός κόσμου που συγκλίνει – Ψυχολογικές προεκτάσεις του εθνικιστικού πνεύματος, Εθνοκεντρισμός

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να κατανοούν εφαρμογές ψυχολογικών θεωριών που έχουν προκύψει από τη διαπολιτισμική έρευνα με αυξημένη πολιτισμική ενσυναίσθηση.
 2. Να αναλύουν παλαιότερα και σύγχρονα ερευνητικά πορίσματα της διαπολιτισμικής έρευνας με οικουμενική ισχύ μέσα από το εύρος της διακύμανσης που παρατηρείται μεταξύ κοινωνιών.
 3. Να συζητούν θέματα σχετικά με τις γνωστικές διεργασίες, τη νοημοσύνη, την ανθρώπινη ανάπτυξη, τις αξίες, την προσωπικότητα και την κοινωνική συμπεριφορά, τις διαφυλικές σχέσεις, την επιθετικότητα, τον εθνοκεντρισμό υπό το πρίσμα των κοινωνικών μεταβολών και του εκσυγχρονισμού.
 4. Να συγκρίνουν απόψεις σχετικές με ψυχολογικά φαινόμενα μεταξύ πολιτισμών και να συζητούν εναλλακτικές ερμηνείες της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
 5. Να εφαρμόζουν τις ψυχολογικές θεωρίες με κατανόηση των διαφοροποιήσεων τους μέσω των μηχανισμών της κοινωνικοποίησης και του επιπολιτισμού
 6. Αξιολογούν τις υφιστάμενες ερευνητικές μεθόδους της Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας των σημαντικότερων θεωριών της, και των επιπέδων συνεργασίας κοινοτήτων όπου παρατηρούνται διαπολιτιστικές διαφορές.

WPSY101: Εφαρμοσμένη Πειραματική Ψυχολογία: Εργαστήριο

Course Contents

Το μάθημααποτελεί μια εφαρμοσμένη οπτική των θεμάτων που θα παρουσιαστούν στο μάθημαΝους και Συμπεριφορά, είναι μια εισαγωγή στην Πειραματική Ψυχολογία μεεπιμέρους θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν: αισθητήρια συστήματα (όραση,ακοή, γεύση, όσφρηση, αισθήσεις του δέρματος), έρευνα της αντίληψης, έρευναςτης Προσοχής, έρευνα της Δημιουργικότητας, έρευνα της μάθησης (Συμπεριφορισμόςκαι Κοινωνική μάθηση), έρευνα προσωπικότητας κ.α. Πραγματεύεται επίσης, μεθέματα ψυχολογίας που μπορεί να εφαρμοστούν σε πραγματικά καθημερινάπροβλήματα.

Το πρώτο μέροςτου μαθήματος αφορά θέματα συγκριτικής ψυχολογίας όπου αντικείμενο μελέτηςείναι οι διάφορες παράμετροι της συμπεριφοράς των ζώων που παρουσιάζουναναλογίες με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα θέματα τηςκοινωνικής οργάνωσης, της επικοινωνίας, της σεξουαλικότητας και τηςεπιθετικότητας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται θέματα εφαρμοσμένης γνωστικήςψυχολογίας όπως η αντίληψη, η μνήμη, η επίλυση προβλημάτων κλπ. Στα πλαίσια τουμαθήματος θα παρουσιαστούν/συζητηθούν επίσης και σύγχρονα θέματα όπως εξέτασηαυτόπτων μαρτύρων, ψυχική ανθεκτικότητα, κυβερνοψυχολογία, κλπ.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να κατανοούν βασικές αρχές πειραματικής ψυχολογίας, αναγνωρίζοντας την πειραματική μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι ψυχολόγοι.
 2. Να παρουσιάζουν και να αξιολογούν κριτικά τις κυριότερων εφαρμογές των ευρημάτων της ψυχολογίας.
 3. Να συζητούν κριτικά μερικές από τις σημαντικότερες ερευνητικές δημοσιεύσεις της ψυχολογίας.

WPSY201: Αυτογνωσία: Βιωματικό Εργαστήριο

Course Contents

Αυτογνωσία, αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση: Η αυτογνωσία σαν αναφορά στο βαθμό επίγνωσης που έχουμε για τον εαυτό μας. Τα αντικειμενικά γνωρίσματα της προσωπικότητας μας, η ψυχοσυναισθηματική μας υπόσταση, και οι βαθύτερες μας επιθυμίες. Η αυτοαντίληψη , ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τις δυνάμεις και αδυναμίες του εαυτού μας, και αυτοεκτίμηση η συνολική εικόνα που έχουμε για τονεαυτό μας.

Η έννοιας του εαυτού : H διερεύνηση των εναλλακτικών θεωρητικών προσεγγίσεων της έννοιας του εαυτού καθώς και των εφαρμογών τω νερευνητικών δεδομένων. Tα επικρατέστερα μοντέλα της έννοιας του εαυτού, συμπεριλαμβανομένης μιας εξελικτικής ανάλυσης των διαφορών στη δομή και το περιεχόμενο του εαυτού.Εξετάζεται η σταθερότητα της έννοιας του εαυτού μέσα στο χρόνο. Οι αιτιώδεις σχέσεις της έννοιας του εαυτού με την κοινωνική στήριξη και άλλες εννοιολογικές κατασκευές και  στον προσανατολισμόςαυτών των σχέσεων.

Η εσωτερική κατανόηση του εαυτού : Η βελτίωσητης  ψυχοκοινωνικής κατάστασης του ατόμουκαι η απόκτηση της πεποίθησης, της προσδοκίας και της πίστης ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τον εαυτό του. Η αλλαγή προϋποθέτει την εσωτερική κατανόησητ ου εαυτού , αναγνωρίζεται το πρόβλημά , γίνεται αποδεχτό και εν συνεχεία ενεργοποιείται η διεργασία αλλαγής.

Γνωσιακή – συμπεριφοριστική προσέγγιση: Η  κατανόηση του μοντέλου τηςαυτοδιαχείρισης και οι εφαρμογές του στην συμβουλευτική ατόμων και ομάδων, αλλά και η συμβολή του στη βελτίωση του επαγγελματικού εαυτού των ειδικών ψυχικής υγείας.  Η μελέτη του μοντέλου  αυτορρύθμισης, ενός λειτουργικού μοντέλου δράσης όταν οι εγγενείς αυτορρυθμιστικοί  μηχανισμοί των ανθρώπων δεν επαρκούν.  Η  περιγραφήτων εμπειριών ψυχολόγων από όσα διαδραματίζονται σε συγκεκριμένες ομάδες αυτογνωσίας.

Η εμβάθυνση στη γνώση του εαυτού:  Ανάλυση πρακτικών εργαλείων για να γνωρίσουμετον εαυτό μας και  να τα χρησιμοποιούμε γιατην επίλυση των προβλήματα που μας δυσκολεύουν. Μια φιλοσοφική περιήγηση που καλύπτει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης και επιχειρεί να ρίξει φως σεπολλές αμφιβολίες που μας απασχολούν. Επιχειρείται η εμβάθυνση στη γνώση του εαυτού για να βάλουμε  μπροστά μας το μαγικό καθρέφτη, στον οποίο αντανακλώνται οι δυνατότητες της ανθρώπινης εξέλιξης.

 

Αυτογνωσία και προσωπικότητα: Θεωρίες της προσωπικότητας, αυτογνωσία και τις σύγχρονες ψυχοθεραπείες για την αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών. Στοιχεία της εφαρμοσμένης ψυχολογίας ο άνθρωπος και τα ψυχολογικά-συναισθηματικά προβλήματά του. Προβλήματα στα οποία μπορεί να βοηθήσει η προσπάθεια αυτογνωσίας είναι: Δυσκολίες επικοινωνίας στις σχέσεις, αίσθημα κενού,μοναξιάς, έλλειψη διάθεσης για ζωή, Έμμονες ιδέες και καταναγκαστικά επαναλαμβανόμενες πράξεις, Κρίσεις πανικού, φοβίες, Κατάθλιψη, Έντονες αλλαγές ψυχικής διάθεσης, Ψυχοσωματικές ασθένειες, Αϋπνίες και ψυχική κόπωση.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Αναλύουν τα στοιχεία της αυτοαντίληψης , το τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις δυνάμεις και αδυναμίες του εαυτού μας. Να κατανοούν τη σημασία της αυτοεκτίμησης, της συνολικής εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας.
 2. Αναγνωρίζουν τις εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις της έννοιας του εαυτού καθώς και των εφαρμογών των ερευνητικών δεδομένων. Να κατανοούν τα επικρατέστερα μοντέλα της έννοιας του εαυτού και η σταθερότητα της έννοιας του εαυτού μέσα στο χρόνο.
 3. Προσδιορίζουν στοιχεία που σχετίζονται με την εσωτερική κατανόηση του εαυτού. Να είναι σε θέση να επεξηγούν το μοντέλο αυτορρύθμισης και το λειτουργικό μοντέλο δράσης όταν οι εγγενείς αυτορρυθμιστικοί μηχανισμοί των ανθρώπων δεν επαρκούν.
 4. Γνωρίζουν μεθόδους και εργαλεία που συμβάλλουν για να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και να τα χρησιμοποιούμε για την επίλυση των προβλήματα που μας δυσκολεύουν στη λειτουργία του εαυτού στη καθημερνή μας ζωή.
 5. Κατανοούν τις θεωρίες της προσωπικότητας και τις κυριότερες σύγχρονες ψυχοθεραπείες για την αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών. Στοιχεία της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, ο άνθρωπος και τα ψυχολογικά-συναισθηματικά προβλήματά του.

WPSY302: Εφαρμογές Βασικών Ψυχομετρικών Εργαλείων

Course Contents

Το Μάθημα αποτελείται από τις εξής ενότητες:
1.Βασικές αρχές της ψυχομετρικής αξιολόγησης σε παιδιά και εφήβους
2.Τα θεωρητικά μοντέλα για τον ορισμό της νοημοσύνης
3.Η ελληνική κλίμακα του WISC III (που θεωρείται παγκοσμίως το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο ψυχομετρικό εργαλείο για την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών στα παιδιά, και συνεισφέρει αποτελεσματικά στη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής καθυστέρησης, δυσλεξίας, προβλημάτων αναπτυξιακού τύπου ή προβλημάτων προσαρμογής στο σχολείο).
4.Ορισμός και θεωρητικές προσεγγίσεις για τις εξωτερικευμένες διαταραχές – η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα
5.Αξιολόγηση της ΔΕΠΥ με την Ελληνική κλίμακα αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ – IV
6.Ορισμός και θεωρητικές προσεγγίσεις για τις συναισθηματικές δυσκολίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς 7.Αξιολόγηση των εσωτερικευμένων και εξωτερικευμένων δυσκολιών με τα Ερωτηματολόγια και Προφίλ Προσχολικής και Σχολικής ηλικίας του ΣΑΕΒΑ (Σύστημα Achenbach για Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση)

Στην κάθε ενότητα παρουσιάζεται αναλυτικά το κάθε ψυχομετρικό εργαλείο και οι φοιτητές/ριες συμμετέχουν στη συμπλήρωση, βαθμολόγηση και αξιολόγηση του προφίλ βάσει των απαντήσεών τους. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων δε γίνεται εκτός του εκπαιδευτικού πλαισίου για να μην εξοικειώσει παιδικό και εφηβικό πληθυσμό που ενδεχομένως θα χρειαστεί να του χορηγηθεί σε συνθήκες ανάγκης πραγματικής αξιολόγησης. Οι φοιτητές/ριες εξοικειώνονται όχι μόνο με τη χορήγηση αλλά και με τη βαθμολόγηση των τεστ και τη σύνταξη σύντομης έκθεσης, συγγραφής αποτελεσμάτων.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να γνωρίζουν τα βασικά γνωρίσματα και προϋποθέσεις της χορήγησης των ψυχομετρικών εργαλείων στα παιδιά
 2. Να γνωρίζουν τις βασικές θεωρίες για τον ορισμό της νοημοσύνης
 3. Να γνωρίζουν τα πιο διαδεδομένα σε χρήση σε ελληνικό πληθυσμό τεστ νοημοσύνης, προσωπικότητας, εσωτερικευμένων και εξωτερικευμένων δυσκολιών συμπεριφοράς.
 4. Να έχουν βιωματική εμπειρία της συμπλήρωσης των τεστ
 5. Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν μια ορθά συνταγμένη έκθεση αναφοράς ψυχολογικής αξιολόγησης
 6. Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν μια ορθά συνταγμένη έκθεση αναφοράς ψυχολογικής αξιολόγησης

WPSY400: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας Ι

Course Contents

To μάθημα περιλαμβάνει:

·        Βιωματικές ασκήσεις, role – playing

·        Παρακολούθηση περιστατικών σε DVD

Παρακολούθηση πραγματικών συνεδριών (βιντεοσκοπημένες ή in vivo)

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Με την ολοκλήρωση του Εργαστηρίου οι φοιτητές/ριες θα έχουν αποκτήσει ένα σύνολο εμπειριών από το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται επαγγελματικά ένας ψυχολόγος

WPSY401: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας ΙΙ

Course Contents

To μάθημα περιλαμβάνει:

·        Βιωματικές ασκήσεις, role – playning

·        Παρακολούθηση περιστατικών σε DVD

·        Παρακολούθηση πραγματικώνσυνεδριών (βιντεοσκοπημένες ή in vivo)

Εκπαίδευση των φοιτητών/ριών σε δομημένα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Με την ολοκλήρωση του Εργαστηρίου οι φοιτητές/ριες θα έχουν αποκτήσει ένα σύνολο εμπειριών από το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται επαγγελματικά ένας ψυχολόγος, κυρίως στον παιδικό και εφηβικό πληθυσμό.

WPSY402: Εφαρμογές Γνωστικής Συμπεριφοριστικής Προσέγγισης

Course Contents

Το σεμινάριο περιέχει μια σειρά από θεραπευτικά πλάνα και παρεμβάσεις για την κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές.
Το σεμινάριο αποτελείται από 9 ενότητες:
1.  Διάγνωση – Ορισμός θεραπευτικού πλαισίου
2.  Κατάθλιψη. Διάγνωση. Θεραπευτικά πλάνα.
3.  Διαταραχή πανικού – Αγοραφοβία. Διάγνωση. Θεραπευτικά πλάνα.
4.  Γενικευμένη Διαταραχή Άγχους. Διάγνωση. Θεραπευτικά πλάνα.
5.  Κοινωνική Φοβία. Διάγνωση. Θεραπευτικά πλάνα.
6.  Μετατραυματική Διαταραχή Άγχους. Διάγνωση. Θεραπευτικά πλάνα.
7.  Συγκεκριμένες Φοβίες. Διάγνωση. Θεραπευτικά πλάνα.
8.  Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή. Διάγνωση. Θεραπευτικά πλάνα.
9.  Σύνοψη επιλεγμένων Συμπεριφορικών Τεχνικών
Η κάθε ενότητα προσφέρει υλικό (ερωτηματολόγια, φύλλα εργασίας) και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση ενός πλήρους περιστατικού με περιδιαγεγραμμένη διάγνωση στην εκάστοτε διαταραχή. Οι φοιτητές/ριες συντάσσουν το θεραπευτικό πλάνο σύμφωνα με τη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Προσέγγιση σε μικρότερες ομάδες εργασίας.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να γνωρίζουν τα διαγνωστικά κριτήρια για την Κατάθλιψη και τις Αγχώδεις Διαταραχές.
 2. Να περιγράψουν αδρομερώς τα βασικά βήματα που θα ακολουθήσουν για τη σύνταξη μιας ΓΣΘ θεραπευτικής παρέμβασης
 3. Να γνωρίζουν τις βασικότερες συμπεριφορικές τεχνικές. είναι σε θέση να διατυπώσουν μια Γνωστική Διατύπωση Περίπτωσης (Case Formulation Approach) να διατυπώσουν δηλαδή ένα περιστατικό με τους όρους της Γνωστικής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας για την Κατάθλιψη και τις Αγχώδεις Διαταραχές.

EPSY301: Ψυχολογία της 3ης Ηλικίας

Course Contents

·     Ορισμός και κατανόηση του όρου ηλικιωμένος. Ηλικιωμένοι και κοινωνία. Βασικά στοιχεία και γνώσεις γηριατρικής / γεροντολογίας και γεροντολογικής φροντίδας.

·     Επιδημιολογικά και στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη γήρανση του πληθυσμού για την Κύπρο,την Ελλάδα και άλλων Ευρωπαϊκών χώρών.

·     Ατομική υγιεινή ηλικιωμένου και υγιεινή περιβάλλοντος. Ικανότητα αυτοφροντίδας στην τρίτη ηλικία (γενική αυτοφροντίδα, αυτοφροντίδα και επίπεδοανάπτυξης του ανθρώπου, αυτοφροντίδα και προβλήματα υγείας),   ενθάρρυνση των ηλικιωμένων για τη διατήρησητης, παροχή φροντίδας στο βαθμό που κάθε ηλικιωμένος χρειάζεται.

·  Κυριότερα προβλήματα υγείας των ηλικιωμένων:  προβλήματα καρδιαγγειακού,   αναπνευστικού   μυοσκελετικού,   πεπτικού, ουροποιητικού και νευρικού  συστήματος καθώς και προβλήματα τωναισθητηρίων οργάνων.

·      Στοιχεία που αφορούν σε παρεμβάσεις σε ηλικιωμένουςμε ειδικά προβλήματα υγείας. Πτώσεις και επιπτώσεις στην υγεία, αιτίες  πτώσεων   και τρόποι πρόληψης. Κατακλίσειςκαι επιπτώσεις στην υγεία, αιτίες κατακλίσεων και τρόποι πρόληψης.

·     Γήραςκαι   διαιτητικές μεταβολές, στοιχεία γιατις βασικές αρχές  φαρμακευτικής αγωγής.

·   Διεπαγγελματική συνεργασία της ομάδας υγείας για την καθοδήγηση και υποστήριξη του ηλικιωμένου και της οικογένειας.

·     Απώλειες  Πένθος: στοιχεία θεωρητικής προσέγγισης των ψυχοκοινωνικών θρησκευτικών και βιολογικών διαδικασιών των απωλειών και του πένθους, τρόποιαντιμετώπισης τους Θρησκευτικότητα, πίστη και θάνατος.

·   Κοινωνικός αποκλεισμός και  κακοποίηση ηλικιωμένων. Ηθικά και δεοντολογικά προβλήματα που αφορούνστους ηλικιωμένους.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Διακρίνουν τις βασικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε ενήλικες, υπερήλικες και μεγάλους υπερήλικες και να γνωρίζουν στοιχεία από τις κυριότερες βιολογικές και ψυχοκοινωνικές θεωρίες γύρω από το γήρας.
 2. Αναγνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά των μεταβολών που επισυμβαίνουν στους ηλικιωμένους και να κατανοούν τις επιπτώσεις των μεταβολών αυτών σε βιολογικό, ψυχολογικό, κοινωνικό, πνευματικό και λειτουργικό επίπεδο
 3. Προσδιορίζουν απλές δραστηριότητες και τεχνικές οι οποίες σχετίζονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό και την κακοποίηση ηλικιωμένων, τη διαχείριση του στρες, των απωλειών ανθρώπων και του πένθους που βιώνουν οι ηλικιωμένοι.
 4. Επεξηγούν και να εφαρμόζουν τεχνικές παρέμβασης που συμβάλουν στη διατήρηση των δεξιοτήτων αυτοφροντίδας των ατόμων τρίτης ηλικίας

EPSY302: Βία και παραβατικότητα

Course Contents

 1. Η βία σαν ψυχολογικό και κοινωνικό φαινόμενο. Μορφές βίας
 2. Η παραβατικοτητα σαν κοινωνικό φαινόμενο και μοντέλα ερμηνείας.
 3. Ψυχολογικές ερμηνείες για την βία σαν εγγενές φαινόμενο η σαν αποτέλεσμα κοινωνικής επίδρασης-μάθησης
 4. Η διαχείριση της βίας και του πόνου σε ψυχολογικό επίπεδο
 5. Κοινωνικό πλαίσιο: μορφές οργάνωσης της βίας και κοινωνικού ελέγχου
 6. Η κοινωνικά ανεξέλεγκτη βία σαν παραβατικοτητα: Από τον όχλο του Λε Μπον στην ορθολογική χρήση της βίας στις συλλογικές κινητοποιήσεις του Τιλλυ
 7. Η βία και η παραβατικοτητα σαν προϊόν ανομίας
 8. Η κοινωνική κατασκευή του στίγματος και του νοήματος του περιθωρίου
 9. Συλλογική παρέκκλιση και παραβατικοτητα: Υποκουλτούρες και συμβολική βία
 10. Ερευνητικές στρατηγικές και ερμηνείες.
 1. Η βία και η παραβατικότητα στην Μεταμοντέρνα εποχή.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Εξοικείωση των φοιτητων/τριων με διάφορα αναλυτικά μοντέλα κατανόησης του φαινομένου της βίας και της παραβατικοτητας.
 2. Κατανόηση της εξέλιξης των συζητήσεων για το θέμα της βίας και της παραβατικοτητας και της μετατόπισης της έμφασης σαν ένα δείγμα του ότι οι σχετικές συζητήσεις εκφράζουν και το κλίμα της εποχής τους.
 3. Διερεύνηση των σημερινών επιλογών που είναι διαθέσιμες στις κοινωνίες για αντιμετώπιση μορφών βίας αλλα και του διαχωρισμού [ η και της κατανόησης της ρευστότητας του συνόρου] ανάμεσα στην διαφορετικότητα από την παραβατικότητα.
 4. Αξιολόγηση των ερευνητικών μεθόδων που χρησιμοιουνται για την διερεύνηση των διαφόρων μορφών παραβατικοτητας και των αιτιών της βίας.
 5. Ερμηνεία και αξιολόγηση διαφόρων μοντέλων τα οποία προβάλλονται η χρησιμοιουνται για τον έλεγχο της βίας και την κοινωνική κατανόηση και έλεγχο της παραβατικότητας.

EPSY305: Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

Course Contents

 1. Η κοινωνιολογία σαν επιστήμη και τα ερμηνευτικά μοντέλα: Το κοινωνικό γεγονός και η κοινωνιολογική φαντασία.
 2. Βασικές έννοιες και επίπεδα ανάλυσης: Κοινωνική τάξη, ρόλος, ιδέες και υλική πραγματικότητα, συλλογικές ταυτότητες, φύλο και κοινωνική κατασκευή. Σύστημα, Δομή, Καθημερινότητα.
 3. Το ιστορικό ερώτημα της κοινωνιολογίας: οι δυναμικές της νεωτερικοτητας. Μαρξ, Ντυρκχαιμ, Βεμπερ
 4. Η μελέτη της καθημερινότητας: από τον Ζιμμελ στην συμβολική αλληλοδραση
 5. Η ανάλυση της οικογένειας, των προσωπικών σχέσεων και της κατασκευής του ερωτισμού
 6. Συλλογικές μορφές ταυτότητας: κοινωνική κατασκευή της ταυτότητας και μορφές κωδικοποίησης του Αλλου
 7. Δομικές δυναμικές: μορφές εξουσίας, κοινωνικά κινήματα
 8. Το κοινωνικό σύστημα: μορφές συνοχής, αντιφάσεις – συγκρούσεις, και κοινωνική αλλαγή. Μορφές Ηγεμονικής ιδεολογίας
 9. Η μεταμοντέρνα εποχή
 10. Ερευνητικές μέθοδοι, ερμηνείες και επίπεδα ανάλυσης
 11. Παραδείγματα από την κυπριακή εμπειρία: εκμοντερνισμος, πολιτισμική αλλαγή.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να εξοικειωθούν οι φοιτητες/τριες με τις βασικές έννοιες και πλαίσια ανάλυσης της Κοινωνιολογίας – σαν επιστήμης αλλα και σαν τρόπου αντίληψης του πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργούν τα άτομα.
 2. Οι φοιτητες/τριες θα αποκτήσουν κατανόηση των βασικών ερμηνευτικών μοντέλων [Λειτουργισμός, Μαρξισμός, Συμβολική Αλληλεπίδραση] τα οποία πηγάζουν από το έργο των θεωρητικών της κοινωνιολογίας.
 3. Εφαρμογή των βασικών αναλυτικών εννοιών και μοντέλων για κατανόηση των σύγχρονων κοινωνικών δομών και των μορφών κρίσης και αντιπαράθεσης – από το επίπεδο της καθημερινότητας μέχρι το συνολικό κοινωνικό σύστημα.
 4. Ανάλυση των αιτιών και των τρόπων οικοδόμησης των «προβληματικών» αλλα και των προσφερομένων λύσεων σε μια σειρά από «κοινωνικά προβλήματα». Η έμφαση εδώ θα είναι στην κατανόηση, αρχικά, πως προσδιορίζεται κάτι σαν «πρόβλημα», μέσα από συγκριτική ανάλυση, και ακολούθως πως κωδικοποιείται – ποιες μορφές λόγου η πρακτικής επικρατούν τόσο στην διερεύνηση του όσο και στις προσφερόμενες λύσεις, και γιατί.
 5. Αξιολόγηση και εφαρμογή ερευνητικών μεθόδων για την διερεύνηση συγκεκριμένων ζητημάτων. Θα δοθεί έμφαση στην κατανόηση του είδους των μεθόδων οι οποίες είναι χρήσιμες για κάθε επίπεδο ανάλυσης ή κοινωνική σφαίρα.
 6. Ανάπτυξη ανάλυσης με την χρήση Εμπειρίκων τεκμηρίων για την διερεύνηση αμφιλεγόμενων ζητημάτων τόσο από την οπτική της «κοινωνικής τάξης» όσο και της «κοινωνικής αλλαγής» και ενθάρρυνση της συνθετικής και κριτικής σκέψης

EPSY306: Εισαγωγή στη Φιλοσοφία-1

Course Contents

Τα βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα και οι βασικοί κλάδοι της Φιλοσοφίας.Τα υπαρξιακά και γνωσιολογικά ερωτήματα.Οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ Φιλοσοφίας και Θρησκείας.Η σημασία της φιλοσοφικής προσέγγισης του κόσμου και της ανθρώπινης ζωής.

Ανάλυση του ορισμού και του αντικειμένου της Φιλοσοφίας. Οι διαφορές και η αλληλεπίδραση μεταξύ της Φιλοσοφίας και των επιμέρους επιστημών.Η σχέση μεταξύ των φιλοσοφικών ιδεών και των επιστημονικών εξελίξεων και πραγματικοτήτων.

Οι συνθήκες εμφάνισης της Φιλοσοφίας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο.Τα χαρακτηριστικά των προσωκρατικών σχολών και των εκπροσώπων τους. Η αντίληψη του Σωκράτη για τη φύση του άνθρωπου, την ηθική και την κοινωνία. Η σχέση μεταξύ των ιδεών του Πλάτωνος και των ιδεών του Σωκράτη.Το ζήτημα της αυτογνωσίας.Η πλατωνική αντίληψη για την ανθρώπινη ψυχή.Η οντολογική και ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη.

Οι βασικές φιλοσοφικές ιδέες στο πέρασμα των αιώνων και ο πολυσύνθετος τους ρόλος.(Αρχαιότητα, Μεσαίωνας, Ανθρωπισμός, Διαφωτισμός. Η Νεωτερικότητα).Οι φιλοσοφικές διαστάσεις οι οποίες εμπεριέχονται σε κοινωνικές θεωρίες και πρακτικές.

Η χρησιμότητα και η σημασία ιδεών οι οποίες πηγάζουν από την Φιλοσοφία για την ερμηνεία των διαδικασιών και εξελίξεων των ημερών μας.Το «εγώ» και ο «άλλος». Η σχέση προσώπου –κοινότητας /κοινωνίας και οι φιλοσοφικές της διαστάσεις στη σύγχρονη Μετανεοτερική πραγματικότητα της Παγκοσμιοποίησης.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να προσδιορίζουν τα βασικά ερωτήματα τα οποία οδηγούν στην ενασχόληση του ανθρώπου με τα φιλοσοφικά ζητήματα.
 2. Να περιγράφουν τους βασικούς κλάδους της φιλοσοφίας και να επεξηγούν το αντικείμενο τους.
 3. Να διακρίνουν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ Φιλοσοφίας και Θρησκείας και να εξετάζουν βασικά υπαρξιακά και γνωσιολογικά ερωτήματα.
 4. Nα ορίζουν τι είναι Φιλοσοφία και να αναλύουν το αντικείμενο της Φιλοσοφίας.
 5. Να περιγράφουν τις διαφορές και την αλληλεπίδραση μεταξύ της Φιλοσοφίας και των επιμέρους επιστημών.
 6. Να περιγράφουν τις συνθήκες εμφάνισης της Φιλοσοφίας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο.
 7. Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των βασικών φιλοσοφικών σχολών της ελληνικής αρχαιότητας και τη διδασκαλία τους για τον κόσμο και τον άνθρωπο.
 8. Να γνωρίζουν βασικές φιλοσοφικές ιδέες στο πέρασμα των αιώνων και τον πολυσύνθετο τους ρόλο.
 9. Να διακρίνουν την χρησιμότητα και τη σημασία των ιδεών οι οποίες πηγάζουν από την Φιλοσοφία για την ερμηνεία των διαδικασιών και εξελίξεων των ημερών μας.

EPSY307: Ψυχολογία των ΜΜΕ

Course Contents

 1. Τα Μέσα επικοινωνίας και η επίδραση τους: ερμηνευτικά μοντέλα, μεθοδολογίες έρευνας και το ιστορικό (κοινωνικό-τεχνολογικό) πλαίσιο
 2. Επικοινωνία, εξουσία και η ρευστότητα του συνόρου ανάμεσα στον εαυτό και το περιβάλλον: από την κοινωνική μάθηση στην ψυχανάλυση.  Ηγεμονική Ιδεολογία και καθεστώς αλήθειας για το Εγώ
 3. Η Μαζική κοινωνία, το απομονωμένο άτομο και η διείσδυση του μηνύματος. Ο παθητικός δέκτης.
 4. Συμβολική αλληλοδραση και κατασκευή νοήματος
 5. Το κοινωνικό πλαίσιο του ενεργητικού ακροατηρίου: οι δυο βαθμίδες στην ροή της επικοινωνίας
 6. Η ψυχαναλυτική παρέμβαση στην ερμηνεία του αναπαραστάσεων, των προτύπων, και των μηχανισμών ταύτισης: από τον κινηματογράφο στην διαφήμιση.
 7. Το αναλυτικό πλαίσιο της θεωρίας των χρήσεων και ικανοποιήσεων
 8. Η αντίληψη του χωροχρόνου και η επίδραση των ΜΜΕ: Από τον Μακλουαν στην ερμηνεία των επιδράσεων της τηλεόρασης και του διαδικτυου
 9. Μοντέλα αποκωδικοποίησης: σημειολογία και πολλαπλές αναγνώσεις.
 10. Ερευνητικές μέθοδοι και θεματικές διαμάχης: ερωτισμός, βία, και χειραγώγηση

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Εξοικείωση των φοιτητων/τριων με τα θεωρητικά πλαίσια ερμηνείας και τις μεθοδολογικές στρατηγικές έρευνας γύρω από την ψυχολογική επίδραση των ΜΜΕ
 2. Κατανόηση για το πώς εξελίχθηκε η έρευνα για τις ψυχολογικές επιδράσεις των ΜΜΕ, σε συνάρτηση με τις ιστορικές-κοινωνικές αλλαγές αλλα και τις τεχνολογικές μεταμορφώσεις, ποια είναι τα βασικά πορίσματα αλλα και τα σημεία έντονης διαμάχης
 3. Διερεύνηση της σημερινής «κατάστασης» της κοινωνικής και τεχνολογικής επέκτασης των ΜΜΕ και των ερμηνειών για την επίδραση τους στα άτομα αλλα και στις μορφές ταυτότητας που διαμορφώνουν.
 4. Αξιολόγηση ερευνητικών μεθόδων με εστίαση στην επίδραση των Μέσων Επικοινωνίας σε επιλεγμένους τομείς
 5. Ερμηνεία των διαφορετικών μοντέλων ανάλυσης στο πλαίσιο των ερωτημάτων που τίθενται, των επιπέδων ανάλυσης, και των «προβληματικών» του ιστορικού-κοινωνικού πλαισίου

EPSY308: Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός

Course Contents

 • Εισαγωγή –  Βασικές έννοιες και αρχές του μοντέλου του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού – Ιστορική αναδρομή ανάπτυξης της ψυχολογίας του «Coaching»
 • Θεωρητικό υπόβαθρο του Νευρογλωσσικού προγραμματισμού (Fritz Perls, Virginia Satir, and Milton Erickson) . Γλωσσολογικές (Chomsky) Γνωστικές και Συμπεριφορικές δομές
 • Κατανόηση των ψυχολογικών αρχών / τεχνικών  ως υπόβαθρο του ΝΓΠ: Presuppositions, Reframing (Γνωστικό στοιχείο) Anchoring (Συμπεριφορικό στοιχείο)
 • Εφαρμογές του ΝΓΠ

(α) στο Εκπαιδευτικό/ διδακτικό πλαίσιο. Εργαλεία δόμησης της εμπειρίας της μάθησης.

(β) στο Ψυχοθεραπευτικόπλαίσιο. Κατανόηση και δόμηση προβληματικών σκέψεων, συμπεριφορών και τρόπων επικοινωνίας,δημιουργία παρεμβάσεων.

(γ) στοΙατρικό πλαίσιο. Δημιουργία συνθηκών χαλάρωσης, αντιμετώπισης του φόβου καισυμμετοχής του ασθενούς στην ανάρρωση

(δ) στο Αθλητικόπλαίσιο. Εργαλεία συγκέντρωσης και αύξησης κινήτρων

 • Μεθοδολογία του ΝΓΠ

(α) Φυσιολογίακαι αισθητηριακή ακρίβεια

(β) Meta Model Γλωσσολογικές προκλήσεις

(γ) ΣυστήματαΑναπαράστασης της Συμπεριφοράς

(δ)Μεταγνωστικά προγράμματα

          Τεχνικές του ΝΓΠ > Εφαρμογές

        (α) Δημιουργία σχέσεως αλληλεπίδρασης (Rapport)

 (b) TheSwish Pattern

 (γ) Anchoring

 

          Εφαρμοσιμότητα /Αποτελεσματικότητα του NΓΠ

Δεοντολογία – Παραδείγματα εφαρμογών

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να περιγράφουν βασικές θεωρίες που αποτελούν το υπόβαθρο του Νευρογλωσσικού προγραμματισμού
 2. Να κατανοούν τα πεδία εφαρμογής και τους περιορισμούς εφαρμογής του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού στη Ψυχοθεραπεία και στη Συμβουλευτική
 3. Να εξοικειωθούν με τις βασικές δεξιότητες και τεχνικές εφαρμογής του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού.
 4. Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να χρησιμοποιούν επιστημονικό συλλογισμό για την αξιολόγηση διαφορετικών προσεγγίσεων παρέμβασης στη ψυχοθεραπεία / συμβουλευτική.
 5. Να αξιολογούν διαφορετικές μεθόδους και εφαρμογές παρεμβάσεων συνεκτιμώντας τη δεοντολογία, τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες εφαρμογής τους.
 6. Αναπτύξουν δεξιότητες εφαρμογής γνώσεων στη πράξη: να συμμετέχουν σε role plays όπου θα αναμένεται από τους σπουδαστές να εφαρμόζουν τις τεχνικές που διδάσκονται, να ασκούν κριτική και αυτοκριτική σε συνεντεύξεις και role plays των ιδίων και των συμφοιτητών τους.

ΕPSY303: Ψυχολογία του εθισμού

Course Contents

A.  ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ

1.   Η έννοια της εξάρτησης.

2.    Αίτια , παράγοντες που συμβάλλουν στηνεγκατάσταση της εξάρτησης.

3.   Ατομικοί παράγοντες:

– Διαμόρφωσητης προσωπικότητας. Ελλείμματα στον ψυχισμό

–  Εφηβείακαι χρήση ουσιών

4.   Οικογενειακοί παράγοντες

–  Ηοικογένεια του εξαρτημένου

–  Οικογενειοεξάρτηση

–  Ηοικογένεια ως κλειστό σύστημα

5.   Ουσίες-Πρόσβαση στην ουσία

B.  ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ

1.   Συνοσηρότητα ουσιοεξάρτησης και ψυχικήςδιαταραχής

C.  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

1.   Απόφαση θεραπείας-θεραπευτικό αίτημα-κινητοποίηση

2.  Η θεραπευτική σχέση – Συμβουλευτική των  εξαρτήσεων. Ο ρόλος της ψυχοθεραπείας.

3. Ο ρόλος της οικογένειας στηνθεραπεία των εξαρτήσεων

4.Ο ρόλος των ομάδων στηνθεραπεία ων εξαρτήσεων

5. Ο ρόλος της τέχνης στηθεραπεία των εξαρτήσεων

6. Πρόληψη της υποτροπής

7. Σχεδιασμός Θεραπευτικών προγραμμάτων

D.  Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

1.   Παράγοντες πρόληψης.

2.   Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

3.   Σχεδιασμός  προληπτικών προγραμμάτων

E.  Το ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝΚΥΠΡΟ

1.   Η νομοθεσία για τα ναρκωτικά.

2.   Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου.Αρμοδιότητες, δράσεις.

3.   Εθνική στρατηγική για την πρόληψη καιθεραπεία των εξαρτήσεων.

4.   Προγράμματα Πρόληψης και Θεραπείας στηνΚύπρο

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Να κατανοήσει το φαινόμενο του εθισμού ουσιοεξάρτησης, τα αίτια και τους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του φαινομένου.
 2. Να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στη πρόληψη και θεραπεία εθιστικών συμπεριφορών.
 3. Να αποκτήσει μια σφαιρική γνώση για το θέμα των εξαρτήσεων στην Κύπρο (Νομοθεσία, Εθνική Στρατηγική για τα ναρκωτικά, Αρμόδιοι φορείς, Προγράμματα πρόληψης και θεραπείας)
 4. Να αναπτύξει κριτική σκέψη και να αξιοποιήσει αυτές τις γνώσεις και τις δεξιότητες στην επαγγελματική του πρακτική.

ΕPSY304: Κοινωνικοί Θεσμοί: Ψυχολογία της Κοινωνικής Φροντίδας

Course Contents

 1. Ψυχολογικές ερμηνείες των συναισθημάτων. Εναλλακτικά μοντέλα ερμηνείας του αισθήματος της φροντίδας και της διαχείρισης συναισθημάτων.
 2. Η δυναμική της διαπροσωπικής επαφής στην φροντίδα –  λειτουργία των ρόλων σε δεδομένα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια
 3. Η φροντίδα σαν ιστορικό – κοινωνικό φαινόμενο: από την οικογένεια, στην κοινότητα, στην κοινωνία.
 4. Η κοινωνική φροντίδα στην νεωτερικη κοινωνία – και η κριτική των ασύλων διαχωρισμού και ελέγχου.
 5. Η εξέλιξη των θεσμών κοινωνικής ευημερίας σαν επέκταση της κοινωνικής φροντίδας στον δημόσιο χώρο.
 6. Η κοινωνική κατασκευή των ηλικιακών ομάδων – και οι νέες ανάγκες διαχείρισης κοινωνικών ομάδων και κατανόησης ειδικών αναγκών
 7. Παιδικότητα και τρίτη Ηλικία: Η κοινωνική κατασκευή της φροντίδας και το κοινωνικό αίσθημα της συμπάθειας
 8. Προστασία και έλεγχος σε ομάδες ατόμων όπου η ομαδα/θεσμος αναλαμβάνει τον ρόλο της ρύθμισης της συμπεριφοράς – τα όρια της ποιμαντικής εξουσίας και η διεκδίκηση της αυτονομίας
 9. Ο άμεσος περίγυρος: οι συγγενείς και η στήριξη τους. Διαχείριση ψυχολογικών προβλημάτων. Αλζχαιμερ. Τρίτη Ηλικία.
 10. Η εξέλιξη του Νομικού πλαισίου, οι Διαμάχες δικαιωμάτων και το συναισθηματικό πλαίσιο: η περίπτωση του παιδιού σε οικογενειακή διαμάχη και ο ρόλος της κοινωνικής φροντίδας.

       11.  Η διαχείριση συναισθημάτων, η φροντίδα καιτο αίσθημα συμμετοχής σε ομάδα σε ένα ιστορικό πλαίσιο.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Εξοικείωση των φοιτητων/τριων με διάφορα αναλυτικά μοντέλα κατανόησης της ψυχολογίας των συναισθημάτων και της επένδυσης του στην κοινωνική φροντίδα
 2. Κατανόηση των συζητήσεων για την λειτουργία των θεσμών κοινωνικής φροντίδας και της ιστορικής τους εξέλιξης
 3. Διερεύνηση των σημερινών τάσεων για αντιμετώπιση των αναγκών κοινωνικής φροντίδας – και των λειτουργών τους
 4. Αξιολόγηση των πρακτικών που χρησιμοποιούνται για την διερεύνηση και ανάλυση των συναισθημάτων στον χώρο της φροντίδας αλλα και του κοινωνικού πλαισίου των σχετικών θεσμών
 5. Ερμηνεία και αξιολόγηση διαφόρων μοντέλων τα οποία προβάλλονται η χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που προκύπτουν αυξανόμενα στις μετανεωτερικες κοινωνίες στο χώρο της «ανθρώπινης φροντίδας»
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 225
Επιλεγόμενα Μαθήματα 15
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 225 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/Εβδ.
1 BPSY101 Βιολογική Ψυχολογία 5 3
2 CPSY101 Γνωστική Ψυχολογία Ι 5 3
3 CPSY102 Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ 5 3
4 DEVE101 Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι 5 3
5 DEVE201 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ 5 3
6 ECBT301 Η Γνωστική- Συμπεριφοριστική Προσέγγιση 5 3
7 EPSY101 Επαγγελματική Δεοντολογία 5 3
8 FPSY300 Η Ψυχοδυναμική Προσέγγιση 5 3
9 FPSY400 Συστημική Θεώρηση της Οικογένειας 5 3
10 HPSY300 Ψυχολογία της Υγείας 5 3
11 IPSY100 Νους και Συμπεριφορά 5 3
12 IPSY400 Κυβερνοψυχολογία 5 3
13 KPSY200 Σχολική Ψυχολογία 5 2 + 1
14 KPSY301 Κλινική Ψυχολογία 5 3
15 LPSY201 Ανάλυση Συμπεριφοράς:Η Συμπεριφορά ως μια Διαδικασία Μάθησης 5 2 + 1
16 NPSY301 Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία 5 3
17 OPSY400 Οργανωτική Ψυχολογία 5 3
18 PDIS101 Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας στην Ψυχολογία 5 2 + 1
19 PDIS102 Ανάλυση και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών 5 3
20 PDIS200 Βασικές Αρχές Ψυχομετρίας 5 2 + 1
21 PDIS202 Στατιστική Μεθοδολογία στην Ψυχολογία ΙΙ 5 2 + 1
22 PDIS203 Στατιστική Μεθοδολογία στην Ψυχολογία Ι 5 2 + 1
23 PDIS301 Μέθοδοι Ποιοτικής Έρευνας 5 2 + 1
24 PDIS401 Πτυχιακή Εργασία Ι 5 0
25 PDIS402 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 5 0
26 PENG101 Αγγλικά I 5 3
27 PENG201 Αγγλικά II 5 3
28 PENG301 Αγγλικά IΙΙ 5 3
29 PENG401 Αγγλικά IV 5 3
30 PPSY201 Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές 5 3
31 PPSY202 Εισαγωγή στην Ψυχοπαθολογία 5 3
32 PPSY203 Εξελικτική Ψυχοπαθολογία 5 3
33 PPSY401 Θετική Ψυχολογία: 5 1 + 2
34 RPSY401 Ανθρωπιστική-Υπαρξιακή προσέγγιση 5 3
35 RPSY402 Ψυχολογική Ανθεκτικότητα 5 3
36 SPSY101 Κοινωνική Ψυχολογία Ι 5 3
37 SPSY201 Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ 5 3
38 SPSY300 Συμβουλευτική Ψυχολογία 5 3
39 TPSY200 Διαπολιτισμική Ψυχολογία 5 3
40 WPSY101 Εφαρμοσμένη Πειραματική Ψυχολογία: Εργαστήριο 5 3
41 WPSY201 Αυτογνωσία: Βιωματικό Εργαστήριο 5 3
42 WPSY302 Εφαρμογές Βασικών Ψυχομετρικών Εργαλείων 5 3
43 WPSY400 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας Ι 5 3
44 WPSY401 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας ΙΙ 5 3
45 WPSY402 Εφαρμογές Γνωστικής Συμπεριφοριστικής Προσέγγισης 5 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 15 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/Εβδ.
1 EPSY301 Ψυχολογία της 3ης Ηλικίας 5 3
2 EPSY302 Βία και παραβατικότητα 5 3
3 EPSY305 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 5 3
4 EPSY306 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία-1 5 3
5 EPSY307 Ψυχολογία των ΜΜΕ 5 3
6 EPSY308 Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός 5 3
7 ΕPSY303 Ψυχολογία του εθισμού 5 3
8 ΕPSY304 Κοινωνικοί Θεσμοί: Ψυχολογία της Κοινωνικής Φροντίδας 5 3

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!