Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Πληροφορικής

Επίπεδο σπουδών:   Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλικά

Τύπος σπουδών Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Σκοπός του Προγράμματος BSc in Computer Science είναι να αναδείξει ολοκληρωμένους επιστήμονες με κατανόηση των θεωριών, τεχνολογιών και εφαρμογών της επιστήμης της Πληροφορικής.

Το Πρόγραμμα, πέρα από την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων, εξοπλίζει τους αποφοίτους με την ικανότητα να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται στις ραγδαίες αλλαγές που παρατηρούνται στο χώρο της Πληροφορικής.

Το Πρόγραμμα επικεντρώνεται στην παροχή γνώσης στην κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου της επιστήμης της Πληροφορικής, στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στα συστήματα υπολογιστών συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών συστημάτων, δικτύων Η/Υ και αρχιτεκτονικής Η/Υ, και στη δημιουργία προηγμένων εφαρμογών πληροφορικής που να αντιμετωπίζουν σύγχρονα προβλήματα.

Μερικές από τις κύριες ικανότητες και δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι είναι: – Να αναλύουν, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν λύσεις λογισμικού (software) που να ανταποκρίνονται σε διάφορα σύγχρονα προβλήματα.

  • Να γνωρίζουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς και να χρησιμοποιούν τεχνολογίες Η/Υ, όπως δίκτυα υπολογιστών, βάσεις δεδομένων, λειτουργικά συστήματα και οργάνωση και αρχιτεκτονική Η/Υ.
  • Να έχουν επίγνωση των σημαντικών εξελίξεων και σύγχρονων ερωτημάτων σε τομείς αιχμής, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, το Διαδίκτυο και τα Πολυμέσα.
  • Να μπορούν να συνεργαστούν με επιστήμονες άλλων τομέων, όπως Μηχανικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Γραφικών Τεχνών, για να συμβάλουν στην αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσληψης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ως επιστήμονες πληροφορικής. Εργοδοτούνται κυρίως σε εταιρείες ανάπτυξης λογισμικών λύσεων ως προγραμματιστές/ αναλυτές, ως σύμβουλοι ή λειτουργοί μηχανογράφησης σε διάφορους οργανισμούς, ως σύμβουλοι ή στελέχη σε οργανισμούς παροχής εξοπλισμού και υπηρεσιών στο χώρο της πληροφορικής και των Η/Υ, και ως υπεύθυνοι σχεδιασμού, διαχείρισης και συντήρησης συστημάτων Η/Υ. Επίσης, οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν ως εκπαιδευτικοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Το Πρόγραμμα παρέχει επίσης στους αποφοίτους όλες τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι μισοί περίπου απόφοιτοι των τελευταίων ετών έχουν συνεχίσει σπουδές για απόκτηση διπλώματος Μάστερ σε προγράμματα σπουδών συναφή με την Πληροφορική σε διάφορα πανεπιστήμια, κυρίως του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 177
Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας 48
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 15
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 177 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε την ανάλυση του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACOE161 Ψηφιακή Λογική για Υπολογιστές 5 3 + 1
2 ACOE201 Computer Organization and Architecture 5 3
3 ACOE301 Advanced Computer Architecture 6 3
4 ACOE313 Δίκτυα Υπολογιστών Ι 5 3
5 ACOE323 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ 6 3
6 ACSC110 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής 5 3
7 ACSC115 Readings in Computing 5 3
8 ACSC124 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
9 ACSC131 Internet Technologies 5 3
10 ACSC182 Αρχές Προγραμματισμού 5 3
11 ACSC183 Αρχές Προγραμματισμού ΙΙ 5 3
12 ACSC191 Διακριτά Μαθηματικά 5 3
13 ACSC223 Βάσεις Δεδομένων 5 2 + 2
14 ACSC271 Λειτουργικά Συστήματα 5 3 + 1
15 ACSC288 Δομές Δεδομένων 5 3 + 1
16 ACSC299 Human Computer Interaction 5 2 + 2
17 ACSC301 Θεωρία Υπολογισμού 5 3
18 ACSC319 Computer Ethics ans Public Policy 5 2
19 ACSC330 Interactive Design 6 2 + 2
20 ACSC368 Τεχνητή Νοημοσύνη 6 3 + 1
21 ACSC372 Προγραμματισμός Συστημάτων 6 3 + 1
22 ACSC382 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 5 2 + 2
23 ACSC383 Τεχνολογία Λογισμικού 6 3 + 1
24 ACSC384 Προχωρημένες Βάσεις Δεδομένων 6 3 + 1
25 ACSC390 Εργασία Τεχνολογίας Λογισμικού 6 3
26 ACSC401 Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα 6 3
27 ACSC476 Web Programming 6 2 + 2
28 ACSC489 Οργάνωση Διπλωματικής Εργασίας 6 3
29 ACSC490 Διπλωματική Εργασία 6 1
30 AENG101 Αγγλικά Ι 0 3
31 AENG201 Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία 5 3
32 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
33 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
34 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 48 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε την ανάλυση του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACOE401 Παράλληλη Επεξεργασία 6 3 + 1
2 ACOE414 Ρομποτική 6 3
3 ACOE422 Wireless Networks 6 3
4 ACOE426 Ασφάλεια στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 6 3 + 1
5 ACOE428 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 6 3
6 ACSC105 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 6 3
7 ACSC270 6 3
8 ACSC285 Αριθμητική Ανάλυση 6 3
9 ACSC300 Λογικός Προγραμματισμός 6 3
10 ACSC371 Languages anda Compilation 6 3
11 ACSC373 Μεταγλωττιστές 6 3
12 ACSC375 Multimedia 6 3 + 1
13 ACSC402 Νευρωνικά Δίκτυα και Γενετικοί Αλγόριθμοι 6 3
14 ACSC404 E-Commerce 6 3
15 ACSC421 Cloud Computing 6 3
16 ACSC423 Κινητά και Διάχυτα Υπολογιστικά Συστήματα 6 3
17 ACSC424 Network Application Programming 6 3 + 1
18 ACSC430 Dynamic Languages 6 3
19 ACSC437 Internet Of Things 6 3
20 ACSC438 Computer Vision 6 3
21 ACSC468 Μάθηση Μηχανών 6 3
22 AMEM417 Διαχείριση Έργου για Μηχανικούς 6 3

Επιλεγόμενα Ελεύθερης Επιλογής

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!