Η E.C.S.- Edu και η  Unicert Studies – Kε.Δι.Βι.Μ. 2, προσφέρουν το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων διάρκειας 160 ωρών σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λάρισας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών.

Σκοπός του Προγράμματος


Τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην προετοιμασία των Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στις εξετάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την ένταξή τους στους Πίνακες Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές-σπουδαστές, πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ που θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ενηλίκων, σε εκπαιδευτές ΚΔΒΜ Δήμων, σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία, σε εκπαιδευτές Σχολών Γονέων, καθώς επίσης και σε όλους τους Εκπαιδευτές που επιθυμούν να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, αφού καλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υλοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω βιωματικών και διαδραστικών μεθόδων.

Διάρκεια και Χαρακτηριστικά του Προγράμματος


Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 160 διδακτικές ώρες που κατανέμονται ως εξής :

 • 134 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης.
 • 26 ώρες σύγχρονης online τηλεκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικές Ενότητες – Δομή του Προγράμματος


 • Αλληλογνωριμία, στόχοι προγράμματος, εκπαιδευτικό Συμβόλαιο.
 • Ομάδα Εκπαιδευόμενων – Ομάδες Στόχοι.
 • Δυναμική της Ομάδας.
 • Θεωρητικό Πλαίσιο – Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • Ιστορική εξέλιξη – Εκπαιδευτική Πολιτική.
 • Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικό-Οικονομικό – Πολιτισμικό πλαίσιο.
 • Εκπαιδευτικές μέθοδοι – Τεχνικές – Εκπαιδευτική διεργασία.
 • Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα.
 • Εκπαιδευτικό υλικό – Εποπτικά μέσα – Χώρος.
 • Αυτο-αξιολόγηση – Συνεχής Ανάπτυξη.
 • Σχεδιασμός Μικροδιδασκαλίας.
 • Παρουσίαση 20’ Μικροδιδασκαλιών – Ανατροφοδότηση.

Έναρξη Προγράμματος – Κόστος


Το πρώτο σεμινάριο ξεκινά στις 18 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται σε 4 εβδομάδες.

Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν Εξ αποστάσεως μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Οι ώρες παρακολούθησης θα ανακοινωθούν στην έναρξη. Ωστόσο είναι ευέλικτο διότι τα σύγχρονα μαθήματα καταγράφονται.

 

Διάρκεια

160 ώρες / 4 Εβδομάδες

Κόστος

200,00

Έναρξη

18 Νοεμβρίου 2020

 


Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!