• Εισαγωγή στο Marketing
  • Πληροφόρηση-Έρευνα Marketing
  • Στρατηγικό Marketing-Management
  • Προγραμματισμός Πωλήσεων-Marketing
  • Κατάρτιση Προϋπολογισμού-Υλοποίηση Marketing
  • Marketing & Social Media
  • Internet Marketing