1. Οργάνωση Συνεδρίων και Εκθέσεων
  • Επαγγελματικός τουρισμός
  • Συνεδριακός τουρισμός
  • Οργάνωση και ειδικά χαρακτηριστικά των συνεδρίων
  • Εκθεσιακός τουρισμός
  • Διοργάνωση εκθέσεων
 2. Ηλεκτρονικό Εμπόριο στον Τουρισμό
  • Βασικές αρχές Μάρκετινγκ
  • Αρχές ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ
  • Εισαγωγικές έννοιες ηλεκτρονικού εμπορίου και σχεδίαση ιστοσελίδων
  • Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας στον τουρισμό (e-tourism) και τουριστική ζήτηση