• Επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων
  • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
  • Συντελεστές Management
  • Λειτουργίες Οργάνωσης-Διοίκησης & Χρηματοοικονομικά