Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:    Πτυχίο Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας

Επίπεδο σπουδών:   Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλική

Τύπος σπουδών Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές ανώτατη εκπαίδευση στην Οπτικοακουστική Επικοινωνία, βοηθώντας τους να αποκτήσουν ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων στον τομέα των Οπτικοακουστικών Μέσων ισορροπώντας τη θεωρία, την κριτική σκέψη, και τις τεχνικές και δημιουργικές δεξιότητες επικοινωνίας που απαιτούνται για τις σημερινές αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες.

Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν άμεση εφαρμογή στον τομέα της ψυχαγωγίας και των τεχνών, όπως τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο , τα φωτογραφικά , τον τομέα της διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων και την αλληλεπιδραστική τέχνη.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων αλληλοσυνδέει και αναλύει τις διάφορες ειδικότητες του προγράμματος σπουδών και βοηθά τους φοιτητές να ανακαλύψουν πώς αυτή η δημιουργική και διεπιστημονική προσέγγιση της μάθησης συμβάλλει στην επαγγελματική ευελιξία που απαιτείται στη σημερινή αγορά εργασίας.

 

Εργαστήρια
Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κλάδου χρησιμοποιούνται τα υπερσύγχρονα εργαστήρια (Εικόνας & Ήχου) του πανεπιστημίου που προσφέρουν μοναδική, ευρηματική και ουσιαστική εκπαίδευση για όλους τους φοιτητές του προγράμματος Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας.

Πρακτική Άσκηση
Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτελείται κατά το τέταρτο έτος σπουδών. Στα πλαίσια ανάθεσης εξαμηνιαίας εργασίας οι φοιτητές καλούνται να συνεργαστούν με φορείς της εγχώριας βιομηχανίας. Στο υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών η πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντική ευκαιρία σύνδεσης των θεωρητικών γνώσεων με την εμπειρική πραγματικότητα και προσβλέπει στην άσκηση των φοιτητών σε φορείς που έχουν συνάφεια με τη φιλοσοφία του προγράμματος και τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας. Στις διάφορες υπηρεσίες οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες και αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία. Παράλληλα, η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και εταιρειών για την ανάπτυξη ενός δικτύου επαφών, που θα στηρίζει την ομαλή ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια των σπουδών του κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή παρεμβάσεις σχετικές με τον κλάδο επιλογής του.

Οι ειδικότεροι στόχοι που επιδιώκει είναι:

  • Να βοηθήσει τους φοιτητές του Προγράμματος να αποκτήσουν πολλαπλές ειδικότητες, σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων πεδίων εφαρμογής στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων, για να είναι σε θέση να παράγουν και να προωθούν δημιουργικά τις προσωπικές τους μεθοδολογίες και καινοτόμες σκέψεις.
  • Να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές στην κατανόηση των θεωριών, των ερευνητικών μεθόδων και των πρακτικών που διέπουν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στη σύγχρονη κοινωνία και τη σύνδεση τους με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.
  • Να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση όλων των συστατικών στοιχείων, ρόλων και σταδίων της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής, που περιλαμβάνει τη Συγγραφή Σεναρίων, το Σχεδιασμό Παραγωγής, τον Φωτισμό, την Ηχοληψία, τη Σκηνοθεσία, την Κινηματογράφηση, το Μοντάζ, κτλ
  • Να παράσχει στους φοιτητές τα μέσα, για να εξασκηθούν ώστε να γίνουν επαγγελματίες ηχολήπτες στο ραδιόφωνο, στον κινηματογράφο και στην παραγωγή ταινιών βίντεο.
  • Να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν βασικές ικανότητες στον σχεδιασμό ιστοσελίδων και στην παραγωγή αλληλεπιδραστικού περιεχομένου.
  • Να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να εφαρμόζουν βασικές αρχές σχεδιασμού σε διάφορους τύπους βίντεο και εκτυπώσεων.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοί μας:

  1. ΄Εχουν αποκτήσει σημαντικές επαγγελματικές εμπειρίες και μπορούν να εργαστούν ως Σκηνοθέτες, Μοντέρ, Διευθυντές Φωτογραφίας, Ηχολήπτες, Φωτογράφοι, Φωτιστές, κτλ, ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξουν.
  2. Μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, για μεταπτυχιακές σπουδές, στους τομείς της Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας.
Module Group ECTS
Required Courses 204
Art Electives 24
Free Electives 12
TOTAL 240

Required Courses Modules

The student must successfully complete 204 ECTS, from the following list of modules:

No. Code Name ECTS Hours / week
1 AART109 PHOTOGRAPHY I 5 2
2 AART119 PHOTOGRAPHY II 5 2
3 AAVC101 VIDEO PRODUCTION & TECHNOLOGY I 5 2 + 2
4 AAVC102 VIDEO PRODUCTION & TECHNOLOGY II 5 3
5 AAVC103 INTRODUCTION TO MASS COMMUNICATION 5 2
6 AAVC104 AUDIO PRODUCTION & TECHNOLOGY I 5 0 + 3
7 AAVC105 AUDIO PRODUCTION & TECHNOLOGY II 5 3
8 AAVC130 HISTORY OF MOVING IMAGES 5 3
9 AAVC140 EDITING THEORY & PRACTICE 5 1 + 2
10 AAVC201 MOTION GRAPHICS & ANIMATION TECHNIQUES I 5 0 + 3
11 AAVC202 MOTION GRAPHICS & ANIMATION TECHNIQUES IΙ 5 0 + 3
12 AAVC203 ADVANCE AUDIO PRODUCTION I 5 0 + 3
13 AAVC206 SCREENWRITING 5 2 + 2
14 AAVC208 DRAMATURGY 5 3
15 AAVC211 ADVANCE AUDIO PRODUCTION II 5 0 + 3
16 AAVC213 NON LINEAR VIDEO EDITING 5 3
17 AAVC216 DIRECTING 5 1 + 2
18 AAVC230 DIGITAL CULTURE 6 3
19 AAVC233 DIGITAL IMAGING & DESIGN 5 0 + 2
20 AAVC235 ADVANCE CINEMATOGRAPHY & LIGHTING 5 0 + 3
21 AAVC250 INTERNSHIP 6 0
22 AAVC260 FILM AESTHETICS 5 3
23 AAVC291 INTERMEDIATE PROJECT 5 2
24 AAVC310 REPRESENTATIONS OF REALITY & DOCUMENTARY 6 3
25 AAVC311 PRODUCTION OF NON-FICTION FILM 6 0 + 3
26 AAVC330 DESIGN FOR THE WEB 6 0 + 3
27 AAVC340 DIGITAL DESIGN I 6 0 + 3
28 AAVC341 DIGITAL DESIGN II 6 0 + 3
29 AAVC350 SEMIOTICS OF TEXT AND IMAGES 6 3
30 AAVC410 ART DIRECTING & SET DESIGN 6 3
31 AAVC415 COMMERCIAL:STORYBOARDING & PRODUCTION 6 0 + 3
32 AAVC430 CULTURAL PRODUCTION AND IDEOLOGY 6 3
33 AAVC489 SENIOR PROJECT PREPARATION 6 0 + 2
34 AAVC499 SENIOR PROJECT 12 3
35 AGDS101 GRAPHIC DESIGN I 5 4
36 AGDS104 GRAPHIC DESIGN II 5 4
37 ARTC201 ACADEMIC WRITING AND COMMUNICATION 5 3

Art Electives Modules

The student must successfully complete 24 ECTS, from the following list of modules:

No. Code Name ECTS Hours / week
1 AART113 ART HISTORY & CULT. STUDIES I 6 4
2 AART114 ART HISTORY II & CULT. STUDIES II 6 4
3 AART201 LIFE DRAWING I 6 2
4 AART208 PHOTOGRAPHIC DESIGN I 6 2
5 AART209 PHOTOGRAPHIC DESIGN II 6 2
6 AAVC225 VISUAL REPRESENTATION IN ART AND DESIGN 6 3
7 AAVC305 MUSIC AS HIGH ART AND POPULAR CULTURE 6 3
8 AAVC306 PERFORMING ARTS: THEATRE AND THE MEDIA 6 3
9 AAVC312 ACTING FOR TV AND FILM 6 3
10 AAVC315 MUSIC PRODUCTION/ ADVANCE MIXING PROCEDURES 6 0 + 3
11 AAVC320 MIDI SEQUENCING 6 0 + 3
12 AAVC321 AUDIO POST PRODUCTION ART, AESTHETICS, TECHNIQUES & STUDIO RECORDINGS 6 0 + 3
13 AAVC333 CREATIVE WRITING FOR THE MEDIA 6 3
14 AAVC342 3D GRAPHICS AND ANIMATION 6 0 + 3
15 AAVC360 NATIONAL CINEMA 6 3
16 AAVC369 MEDIA ANALYSIS 6 3
17 AAVC440 VISUAL DESIGN FOR COMPUTER APPLICATIONS 6 0 + 3
18 AAVC445 NON-LINEAR MULTIMEDIA PRODUCTIONS 6 2 + 1
19 AJER300 CULTURAL STUDIES: THE POST MODERN CONDITION 6 3

Free Electives Modules

Free Elective is subject offered by department of the University for which a student is qualified to register

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!