Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές ανώτατη εκπαίδευση στην Οπτικοακουστική Επικοινωνία, βοηθώντας τους να αποκτήσουν ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων στον τομέα των Οπτικοακουστικών Μέσων ισορροπώντας τη θεωρία, την κριτική σκέψη, και τις τεχνικές και δημιουργικές δεξιότητες επικοινωνίας που απαιτούνται για τις σημερινές αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες.

Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν άμεση εφαρμογή στον τομέα της ψυχαγωγίας και των τεχνών, όπως τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο , τα φωτογραφικά , τον τομέα της διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων και την αλληλεπιδραστική τέχνη.

Το περιεχόμενο των μαθημάτων αλληλοσυνδέει και αναλύει τις διάφορες ειδικότητες του προγράμματος σπουδών και βοηθά τους φοιτητές να ανακαλύψουν πώς αυτή η δημιουργική και διεπιστημονική προσέγγιση της μάθησης συμβάλλει στην επαγγελματική ευελιξία που απαιτείται στη σημερινή αγορά εργασίας.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Εργαστήρια
Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κλάδου χρησιμοποιούνται τα υπερσύγχρονα εργαστήρια (Εικόνας & Ήχου) του πανεπιστημίου που προσφέρουν μοναδική, ευρηματική και ουσιαστική εκπαίδευση για όλους τους φοιτητές του προγράμματος Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας.

Πρακτική Άσκηση
Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτελείται κατά το τέταρτο έτος σπουδών. Στα πλαίσια ανάθεσης εξαμηνιαίας εργασίας οι φοιτητές καλούνται να συνεργαστούν με φορείς της εγχώριας βιομηχανίας. Στο υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών η πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντική ευκαιρία σύνδεσης των θεωρητικών γνώσεων με την εμπειρική πραγματικότητα και προσβλέπει στην άσκηση των φοιτητών σε φορείς που έχουν συνάφεια με τη φιλοσοφία του προγράμματος και τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας. Στις διάφορες υπηρεσίες οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες και αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία. Παράλληλα, η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και εταιρειών για την ανάπτυξη ενός δικτύου επαφών, που θα στηρίζει την ομαλή ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια των σπουδών του κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή παρεμβάσεις σχετικές με τον κλάδο επιλογής του.

Οι ειδικότεροι στόχοι που επιδιώκει είναι:

 • Να βοηθήσει τους φοιτητές του Προγράμματος να αποκτήσουν πολλαπλές ειδικότητες, σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων πεδίων εφαρμογής στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων, για να είναι σε θέση να παράγουν και να προωθούν δημιουργικά τις προσωπικές τους μεθοδολογίες και καινοτόμες σκέψεις.
 • Να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές στην κατανόηση των θεωριών, των ερευνητικών μεθόδων και των πρακτικών που διέπουν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας στη σύγχρονη κοινωνία και τη σύνδεση τους με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.
 • Να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση όλων των συστατικών στοιχείων, ρόλων και σταδίων της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής, που περιλαμβάνει τη Συγγραφή Σεναρίων, το Σχεδιασμό Παραγωγής, τον Φωτισμό, την Ηχοληψία, τη Σκηνοθεσία, την Κινηματογράφηση, το Μοντάζ, κτλ
 • Να παράσχει στους φοιτητές τα μέσα, για να εξασκηθούν ώστε να γίνουν επαγγελματίες ηχολήπτες στο ραδιόφωνο, στον κινηματογράφο και στην παραγωγή ταινιών βίντεο.
 • Να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν βασικές ικανότητες στον σχεδιασμό ιστοσελίδων και στην παραγωγή αλληλεπιδραστικού περιεχομένου.
 • Να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να εφαρμόζουν βασικές αρχές σχεδιασμού σε διάφορους τύπους βίντεο και εκτυπώσεων.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοί μας:

 1. ΄Εχουν αποκτήσει σημαντικές επαγγελματικές εμπειρίες και μπορούν να εργαστούν ως Σκηνοθέτες, Μοντέρ, Διευθυντές Φωτογραφίας, Ηχολήπτες, Φωτογράφοι, Φωτιστές, κτλ, ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξουν.
 2. Μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, για μεταπτυχιακές σπουδές, στους τομείς της Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας.
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 203
Επιλεγόμενα Μαθήματα 22
Ελεύθερης Επιλογής 15
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 203 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 AART109 Φωτογραφία 1 3 2
2 AART119 Φωτογραφία 2 3 2
3 AAVC101 Παραγωγή Βίντεο και Τεχνολογία 1 7 2 + 3
4 AAVC102 Παραγωγή Βίντεο και Τεχνολογία 2 6 3
5 AAVC103 Εισαγωγή στη Μαζική Επικοινωνία 5 3
6 AAVC104 Παραγωγή Ήχου και Τεχνολογία 1 6 0 + 3
7 AAVC105 Παραγωγή Ήχου και Τεχνολογία 2 6 0 + 3
8 AAVC130 Ιστορία των Κινουμένων Εικόνων 4 3
9 AAVC140 Μοντάζ: Θεωρία και Πρακτική 4 1 + 2
10 AAVC201 Γραφικά Κίνησης 1 5 0 + 3
11 AAVC202 Γραφικά Κίνησης 2 5 0 + 3
12 AAVC203 Προηγμένη Παραγωγή Ήχου Ι 6 0 + 3
13 AAVC206 Συγγραφή Σεναρίου 8 5
14 AAVC208 Δραματουργία 5 3
15 AAVC211 Προηγμένη Παραγωγή Ήχου ΙI 6 0 + 3
16 AAVC213 Μη-Γραμμικό Μοντάζ 5 3
17 AAVC216 Σκηνοθεσία 6 3
18 AAVC230 Ψηφιακή Κουλτούρα 5 3
19 AAVC233 Ψηφιακή Απεικόνιση & Σχεδιασμός 4 3
20 AAVC235 Προχωρημένη Διεύθυνση Φωτογραφίας και Φωτισμού 3 0 + 3
21 AAVC250 Πρακτική Άσκηση 3 2
22 AAVC260 Αισθητική στον Κινηματογράφο 6 3
23 AAVC291 Ενδιάμεση Μελέτη 5 2
24 AAVC305 Η Μουσική ως Υψηλή Τέχνη και ως Λαϊκή Κουλτούρα 5 3
25 AAVC310 Ντοκιμαντέρ – Αναπαράσταση και Πραγματικότητα 5 3
26 AAVC311 Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ 6 0 + 3
27 AAVC330 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας 5 0 + 3
28 AAVC340 Ψηφιακός Σχεδιασμός 1 5 0 + 3
29 AAVC341 Ψηφιακός Σχεδιασμός 2 6 0 + 3
30 AAVC350 Σημειολογία Κειμένου και Εικόνων 6 3
31 AAVC410 Καλλιτεχνική Επιμέλεια & Σκηνογραφία 6 3
32 AAVC415 Διαφήμιση: Εικονογράφιση και Παραγωγή 6 0 + 3
33 AAVC430 Πολιτισμική Παραγωγή και Ιδεολογία 5 3
34 AAVC489 Προετοιμασία Πτυχιακής Εργασίας 5 0 + 2
35 AAVC499 Πτυχιακή Εργασία 15 0
36 AGDS101 Γραφικό Σχέδιο 1 6 4
37 AGDS104 Γραφικό Σχέδιο 2 6 4

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 22 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 AART101 Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 1 6 5
2 AART103 Σχέδιο 1 6 5
3 AART111 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 1 3 4
4 AART112 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 2 3 4
5 AART208 Φωτογραφικός σχεδιασμός 1 3 2
6 AART209 Φωτογραφικός σχεδιασμός 2 3 2
7 AAVC225 Οπτική Αναπαράσταση στην Τέχνη και τον Σχεδιασμό 5 3
8 AAVC306 Tέχνες του Θεάματος: Το Θέατρο και τα Media 5 3
9 AAVC312 Υποκριτική για την Τηλεόραση και τον Κινηματογράφο 5 3
10 AAVC315 Μουσική Παραγωγή/Προηγμένες Διαδικασίες Μίξης 6 0 + 3
11 AAVC320 ∆εδοµένα Μουσικής και Πληροφορίες Οργάνων 6 0 + 3
12 AAVC321 Αισθητική και Τεχνικές στην Παραγωγή και Επεξεργασία του Ήχου 6 0 + 3
13 AAVC333 Δημιουργική Γραφή για τα ΜΜΕ 6 3
14 AAVC342 Τρισδιάστατα Γραφικά και Αnimation 5 0 + 3
15 AAVC360 Διεθνές Κινηματογράφος 5 3
16 AAVC369 Ανάλυση των ΜΜΕ 5 3
17 AAVC440 Οπτικός σχεδιασμός για εφαρμογές σε υπολογιστές 6 3
18 AAVC445 Μη γραμμικές παραγωγές πολυμέσων 6 3
19 AGDS206 Γραφικό Σχέδιο 3 8 0 + 5
20 AGDS213 Mάρκετινγκ για Γραφικές Τέχνες 1 3 2
21 AGDS214 Mάρκετινγκ για Γραφικές Τέχνες 2 3 2
22 AJER300 Πολιτιστικές Μελέτες: Η Μεταμοντέρνα Κατάσταση 4 3

AART109: Φωτογραφία 1

Course Contents

Basic general knowledge: Recognition of the different types of cameras and their uses and consideration of the differences between analogical and digital cameras. Familiarization with the photography vocabulary and comprehension with significant photographic elements, such as exposure, light meter, aperture, depth of field, shutter, camera shake, film speed, memory stick and resolution. Comprehension of exposure and the use of camera’s controls. Awareness of the importance of lighting and familiarization with different lighting methods.

The research process: Retrieve and exploration of research. Look at master works and participation in discussions. Look at photography image, from numerous resources and analyze it in reference to process, technique, aesthetics and philosophy. Identification of the various approaches used in the analysis of the photographic image and recognition of photography’s diversity

Project process: Undergo project briefing, written and verbal analysis. Analysis project tasks, requirements, research and visual information. Participation in photography outing and getting familiar with the camera use and the creative choices that are engaged before the shutter is pressed. Practice of photographic tasks while solving technical and composition problems. Use of the photographic skills learned to communicate with ideas and to experiment with different backgrounds, angles of view, compositions and framing. Participation in the group critiques. Familiarization of the criteria whereby an image might be considered good and break down the criteria related to process, technique and project tasks. Recognition of printing techniques and the importance of time management and presentation. Receive feedback for the assessments presentation.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognize and use basic general information related to the photographic vocabulary and photography framework.
 2. Analyze the photography image in reference to process, technique, aesthetics and philosophy and identify that photography is an indispensable and essential part of the art and design process.
 3. Recognize the multiplicity of the photographic image and appraise the application of the photographic medium related to communication and execution process.
 4. Recognize the components of exposure and associate with the camera use and the creative choices that are engaged before the shutter is pressed.
 5. Develop core photography skills by working in practical projects.
 6. Recognize the importance of lighting and make use of basic lighting methods and camera angles to create interesting and dramatic pictures, under multiple lighting conditions.
 7. Develop communicative skills in visualizing, articulating and document ideas.
 8. Recognize printing techniques and the importance of time management and presentation.

AART119: Φωτογραφία 2

Course Contents

Continuation of learning process – General knowledge: Development of further knowledge related the photography vocabulary and photographic elements, such as depth of field, camera shake, film speed, image resolution, image sensor, megapixel and resolution. Use with confidence camera’s controls and the metering system, white balance and manual automation. Introduction computer retouch, selecting, cropping, adjustment of levels and colours. Comprehension of appropriate methods and equipments. Familiarization with different lighting methods and introduction of studio lighting.

The research process: Exploration of personal research and participation in group discussions. Analysis of visual material and identification the multiple uses of photography in relation to art and design. Consideration the differing functions of photographically generated image and development a critical approach to its use and application. Recognition of essential photographic movements and styles and appraise ion for the work of influential photographers, in reference to technique, philosophy and concept.

Project process: Undergo project briefing, written and verbal analysis. Analysis project tasks, requirements. Use brainstorming sessions to visualize ideas. Collection inspired personal research. Use the photographic skills learned with confidence, use camera’s controls, experiment with light and the creative choices that are engaged before the shutter is pressed. Practice photographic tasks. Decode ideas and concepts into visual forms and create work which is visually exciting. Practice basic digital image retouching, using the appropriate means and tools. Participation in the group critiques. Familiarization of the criteria whereby an image might be considered good and break down the criteria related to process, technique, concept and project tasks. Recognition of the importance of time management, printing quality and presentation. Receive feedback for the assessments presentation.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Develop further knowledge related the photography vocabulary.
 2. Use brainstorming sessions and collect inspired personal research to visualize ideas.
 3. Use camera’s controls with confidence, experiment with light and the creative choices that are engaged before the shutter is pressed.
 4. Decode ideas and concepts into visual forms and create work which is visually exciting.
 5. Practice basic digital image retouching, using the appropriate means and tools.
 6. Identify essential photographic movements and styles and appraise work of influential photographers, in reference to technique, philosophy and concept.
 7. Recognize the differing functions of photographically generated image and develop a critical approach to its use and application.
 8. Justify the reason an image might be considered good by breaking down the criteria related to technical skills, process, concept, and presentation.

AAVC101: Παραγωγή Βίντεο και Τεχνολογία 1

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC102: Παραγωγή Βίντεο και Τεχνολογία 2

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC103: Εισαγωγή στη Μαζική Επικοινωνία

Course Contents

Communication, social interaction and socialisation
Structure of communication, coding and decoding. Signs, context and meaning. The message and its polysemic and multi-level character. The negotiation of meaning. Freudian concepts and the subconscious.

The social context of mass communication
The functionalist and the conflict schools. The political economy of the mass media. Media in Cyprus. Ways of seeing. The male gaze and advertising. The social structures of patriarchy and the feminist challenge. A new compromise?

Media and democracy
Function of informing, propaganda and ideology. Liberal, elite-mass and Marxist conceptions of society. Chomsky and the manufacture of consent. Technological development and elite power. Media and authority. The construction of public opinion. Habermas: analysis of the emergence and crisis of the public sphere. The erosion of absolutism and the origins of bourgeois democracy. Print media, public debate and structural transformations.

Hegemony and cultural politics
Master narratives. Power: expression, contestation and subversion. The culture industry and its social function. Massification of society and its culture. Commercialisation of art, homogenisation of consumers. McLuhan’s electronic age and the global village. Historical and technological progress. The dynamic of the medium. The character of electronic media.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To understanding of the basic contours and perspectives of the analysis of mass communication.
 2. To analyse the interaction of mass communication with social processes and dynamics.
 3. To develop skills for research work on the media.
 4. To evaluate the comparative weight of different arguments.

AAVC104: Παραγωγή Ήχου και Τεχνολογία 1

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC105: Παραγωγή Ήχου και Τεχνολογία 2

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC130: Ιστορία των Κινουμένων Εικόνων

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC140: Μοντάζ: Θεωρία και Πρακτική

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC201: Γραφικά Κίνησης 1

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC202: Γραφικά Κίνησης 2

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC203: Προηγμένη Παραγωγή Ήχου Ι

Course Contents

Introduction to the digital studio recording environment and procedures
Introduction to the environment in which digital recording studio flow operates.
Recording techniques, industry secrets and signal processing applications.
The Three Production Phases: Recording, Mixing and Post.

How the Pro Control 24 works
Introduction to the digital recording/ mixing console Pro Control 24 operations and its parameters. Applications of the parameters, the types of recordings, plug-ins characteristics of and their functionalities.

Live concert set up
Development of the production of a live show based on its size and venue.
Design the setup of the show.
Techniques based on the requirements of each band.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To develop an understanding of the digital audio workstation environment.
 2. To demonstrate an extensive study of digital audio concepts and practices.
 3. To operate the studio digital recording, mixing and live set up applications.
 4. To apply concepts and techniques which enhance post production and mixing procedures.
 5. To produce a music video clip from inception to finish through pre-production planning, studio recording and hands-on production.

AAVC206: Συγγραφή Σεναρίου

Course Contents

About Screenwriting
From idea to story, The characteristic of a good film, The short film VS The feature.
Structure, basic elements (shot, scene, sequence), scene description, screenplay form.

Character & Emotion – Who does what and why?
The relationship between character and PLOT, Defining the character, Emotions, Attitudes & Actions, Transformation, Unity of Opposites.

The Three-Part nature of Film Structure
The Setup, The Climax & Resolution

The structure of Scenes
Constructing the scene, Dialogue: The research.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To recognize the fundamentals of writing for the screen, including characterization, structure, theme, dialogue, setting, format, and style.
 2. To identify how writing short narrative scripts differs from writing longer film and TV scripts.
 3. To develop skills of research, visual analysis and written communicational skills for visual storytelling and story structure.
 4. To demonstrate their ability to write a short script in proper format with appropriate context and content.
 5. To evaluate scriptwriting procedures and film content in their own work and in the work of others, and give constructive criticism.

AAVC208: Δραματουργία

Course Contents

1. Introduction to the science of the theatre
Definition and content of the concept ‘theatre’ – dramatic text, space, performance, condition, communication, social event, profession, science.

2. Approaching theatre science;
History of the theatre, dramaturgy, semiotics of the performance, sociology of the theatre, art and technique of the performance, anthropology of the theatre and comparative theatre science.

3. Characteristics of the dramatic text
Morphological characteristics, structural characteristics, stylish characteristics and dramaturgical analysis of the dramatic text.

4. Introduction to the methodology of analysing the dramatic text
Historical – philological analysis, sociological analysis, psychoanalytical – psycho critical approach, semiotic analysis, social – semiotic method, aesthetic of understanding the dramatic text at the time of its creation.

5. Realism and Naturalism in Scandinavia
Bringing innovation to the international stage: Henrik Ibsen and August Strindberg.

6. Poetic realism;
The answer from Russia: the work of Anton Chekhov.

7. The Epic theatre and the struggle to change the Aristotelian dramatic scheme
Berthold Brecht.

8. Aesthetic symbolism and Symbolism in Europe
Oscar Wilde and Federico Garcia Lorca. From Ireland to Spain.

9. Theatre of the absurd
Beginning from Luigi Pirandello towards Eugene Ionesco.

10. The American theatre
Eugene O’ Neill, Tennessee Williams, Arthur Miller, Eduard Albee.

11. The British heritage, the Shakespearian tradition
From Harold Pinter to Sarah Kane.

12. Contemporary European theatre
Tracy Letts (America), Dea Loher (Germany), Eric – Emmanuelle Schmitt (France), Γιάννης Μαυριτσάκης (Greece).

13. Cypriot dramaturgy
Γιώργος Νεοφύτου, Αντώνης Γεωργίου: Words from the past and from the present. Two prominent examples.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To know in depth a considerable number of theatrical plays of the international dramaturgy.
 2. To analyze the dramatic context of the plays, to categorize and compare them.
 3. To combine the theoretical background (to place the playwrights and their work within a larger scale of cultural and political development) with the practical analytical understanding of the plays in order to acknowledge the main domains of the relevant aesthetic movement and the specific characteristics of each playwright.
 4. To realize and understand the development of international dramaturgy and the importance of theatre as a collective art form and its relation to cinema.

AAVC211: Προηγμένη Παραγωγή Ήχου ΙI

Course Contents

Introduction to the advance digital studio recording environment and procedures
Introduction to the environment in which advance recording techniques and signal processing techniques are applied

Pro Control 24
Introduction to the digital recording/ mixing console Pro Control 24
Advance operation and functionalities.
Navigation & Editing
Plug Ins and Inserts
Utility Functions & Editing Parameters
Recording & Mixing

Automation, Synchronization & Mastering
Develop complex and multiple projects
Apply advance synchronization and automation procedures

Post Production Environment & Procedures
Proper set up procedures and monitor signal levels
Sound sampling techniques
Industry standard software applications for music, Automated Dialogue Replacement (ADR) and Foley
Final multi-track mixing
Pre-mixes.
Advance storytelling techniques and sound design methods to enhance the overall production.
Output final production to an industry broadcast format
Layback final mixed tracks to the master edit

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To develop an advance understanding of the digital audio workstation theory and practice.
 2. To design, record, edit and produce foley sounds and A D R.
 3. To demonstrate an understanding of highly specialized concepts and procedures in synchronization, data compression and encoding.
 4. To conduct advance recording, mixing and editing applications with main focus on the sound design and the audio production techniques for motion pictures.
 5. To apply concepts and techniques on specialized recording applications such as stereo and surround principles, sound design, mastering and automation.

AAVC213: Μη-Γραμμικό Μοντάζ

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC216: Σκηνοθεσία

Course Contents

Artistic identity and drama
The World of the Film Director, Characteristics of a good director.
The medium – Film or Video, Short Films VS Longer, Why Hollywood Methods won’t work. Who is your audience, Styles and genres, Identifying Your Themes.

A director’s screen grammar
Film Language and Human Perception,

Picture Composition
Camera Position and Movements, Scene Axis Essentials, Character and Camera Blocking, fragmenting the scenes, staging & blocking on paper with floor plan and story board design.

Editing Analysis
Transitions and Transitional Devices.

Lighting Analysis
Lighting Terminology, Types of Lighting Style, Light Quality, Names of Lighting Sources, Types of Lighting Setup.

Pre-production

Script analysis & breakdown
Preparing the Script – Theme (spine of the movie), Premise and Concept, Director’s Intentions
Characters Objectives, The relevance of Character Wants, Actions and Activities, Conflict, Growth, and Change, Storyboards & Floor plans.

Directing actors
Working relationship between director & actor, casting and rehearsal are studied through exercises and discussions, Differences between Theatre and film, actor and director prepare a scene, Performance techniques and the screen actor’s methods for creating character, movement, gesture and voice that communicates emotional truth and meaning.

Production
Crew and Equipments, Mise-en-scene,
The director during a production day. Bringing actors and crew together. Blocking, lighting, rehearsing and shooting. Directing the actors on the set.
 Shooting with Editing in mind, continuity and coverage.

Post-production
Preparing to edit, Editing principles, Editing from fine cut to sound mix, Titles, Acknowledgments, and Promotional material.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To demonstrate an understanding of the basic functions and responsibilities of a film director in the creation of a short film.
 2. To explore and exercise the techniques of script analysis, casting and rehearsals.
 3. To create skills of communication with actors from a wide range of backgrounds.
 4. To expand their visualization techniques by creating storyboard, floor plan and script marking.
 5. To employ all steps of pre-production, production and post-production through producing, directing, designing camera shots, lighting and editing for their own short movies.

AAVC230: Ψηφιακή Κουλτούρα

Course Contents

The electronic revolution and the postindustrial society
Digital forms of codification. Technological leap, mass diffusion and repercussions. Informatisation of production. Post Fordism and the reorganisation of the labour process. The service economy and the service logic. Immaterial labour – cognitive and affective. Expansion of communication and its use in production.

Social networks and the network logic
Horizontal organisation. Fluidity, temporariness, mobility and flexibility. The internet. History and socio-technical change. The digital divide. Internet culture and everyday life.

Postmodernity
Modern roots: the loss of the halo of art. Media as environments and the dynamics of electronic forms. Satellite television and globalisation. The employment of the internet in journalism. Cyberspace.

Simulation and spectacle
On line social networking. Cyberpunk: utopia and dystopia. The public sphere in the age of the internet. Blogs and forums. Political discussions and campaigns. Digital life: transformations of the erotic. Mutations and hybridities: the cyborg.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To acquaint with the basic context of the information age.
 2. To understand the links between the technological, the cultural and the political dimensions of the digital era.
 3. To demonstrate an understanding on the basic sociological repercussions of the electronic and digital revolutions
 4. To analyze and discuss critically codes employed in postmodernism.
 5. To develop comparative arguments on different and various forms of digital culture.

AAVC233: Ψηφιακή Απεικόνιση & Σχεδιασμός

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC235: Προχωρημένη Διεύθυνση Φωτογραφίας και Φωτισμού

Course Contents

·  The artistic and technological elements of cinematography.
·  Video and High Definition. Lenses and cameras.
·  The language and quality of light. Lights and Lighting.
·   Image Control, Cinematic Continuity, Composition and Framing.
·  Detailed practical on various types of lighting situations (indoor & outdoor).
·  Discussion on shooting styles, i.e., conventional vs. unconventional. Screening examples from films with similar stories that utilize different styles and content.
·  Professional techniques to alter the look and mood of a film.
·  Interpreting a script, using lighting effectively, artful composition and intelligent movement to create a visual style.
·  Theoretical topics include historical and contemporary trends and styles of cinematography and how several cinematographers view their craft.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To define the role of the cinematographer in a motion picture production.
 2. To demonstrate an understanding of the principles and methods of visualization in cinematography.
 3. To set up a variety of lighting and grip equipment and operate lighting instruments safely and appropriately.
 4. To utilize lighting to achieve proper exposure and evoke mood.
 5. To recognize what is motivating the light in film scenes and recreate effects.
 6. To apply the technical and aesthetical aspects of cinematography in the production of a short feature film.

AAVC250: Πρακτική Άσκηση

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To immerse in the «real world» of audiovisual industry.
 2. To develop skills in the application of theory to practical work situations.
 3. To develop attitudes conducive to effective interpersonal relationships.
 4. To develop employment records/references that will enhance employment opportunities.

AAVC260: Αισθητική στον Κινηματογράφο

Course Contents

1. An introduction to formal analysis
2. Mise-en-scene
3. Editing (across a range of national cinemas)
4. Color
5. Cinematography
6. Sound and music
7. Performance
8. Genre
9. Style
10. National cinemas

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To introduce students to the study of film form, with a particular focus on its various individual components.
 2. To understand the basic concepts required for formal analysis and interpretation of films.
 3. To analyse in detail films from a range of historical and national contexts.

AAVC291: Ενδιάμεση Μελέτη

Course Contents

Identifying the key concepts in the topic chosen
Script presentation and finalisation, theoretical and thematic directions, conceptual implications.

Finding useful and relevant sources
Doing the research – books, articles, interviews, press, internet.

Selecting and using the sources found
Evaluating the sources – relevance, coherence, utility. Referencing and bibliography.

Structuring the thesis and presenting the argument
Linking topics, dividing the narrative into chapters and sub chapters.

Film comparison, introduction and conclusion
Selecting a film from the appropriate genre and comparing it with the student’s short film. Finalising the introduction, the topic, and concluding the thesis.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To engage and familiarise with the conduct of planning and doing research work.
 2. To acquire knowledge on the chosen topic discussed.
 3. To select, evaluate and use sources in order to develop and substantiate arguments
 4. To develop analytic skills and experience in structuring and presenting arguments

AAVC305: Η Μουσική ως Υψηλή Τέχνη και ως Λαϊκή Κουλτούρα

Course Contents

·  Introduction to the evolution of music in popular culture and films
Introduction to the historical changes which were influential to music composers and film scorers.

·  Introduction to the popular music styles, theory and traditions.
Introduction to a variety of western music styles and how they are applied in films and TV programs. In addition a basic music theory will be presented to understand the mathematics of sound and its structure to develop a perception of how music  creates emotions and feelings accompanied by visuals

·  Introduction to the Historical and Sociological Characteristics of Popular Music Evolution
The contemporary framework of music styles and Post WW2 recordings.

·  Film Screenings
Introduction to classic films and influential Post WW2 composers’ work.

·  Research Readings
Students will be introduced to numerous articles and other readings from theorist suggesting their thoughts and theories in Post WW2 music compositions and other recordings.

·  Writing of a Research Paper
Writing of a research paper based on a film assigned. This paper will reflect the research elements for the film based on Music, its impact, emotions and other techniques and opinions shaped by each student based on the subject.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To develop an understanding of the importance, development and changes in Music in popular culture and in films
 2. To demonstrate the ability to identify music styles, aesthetics and techniques in Music production by examining and exploring the history, and significance of each culture at different eras.
 3. To examine the music production practices for film production.
 4. To produce concepts and ideas in selecting the music for television programmes and film productions.
 5. To produce a research paper which will analyze the music content of a particular film.

AAVC310: Ντοκιμαντέρ - Αναπαράσταση και Πραγματικότητα

Course Contents

·  Introduction to the evolution of documentary film making
Presentation of elements in History and Technology evolving the basis of documentary film making.

·  Introduction to the works of non-fictional films
Study the history of the “representation or reality” and the evolution of cinematography in the 20th Century History.
 

·  Introduction to the Classic Non-Fiction Film
Introduction to the classic non-fiction film making by studying the works of Vertov, Flaherty, Grierson, Rouch, and other including contemporary documentary film makers.

·  Introduction to the Research Readings
Introduction to research readings and articles for each film presented in class

·  Treatment Writing Techniques
Treatment writing, structures, methodology and analysis.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To develop an advance understanding of how changing technology, shifting social and political realities and talents have continually redefined what documentary means.
 2. To demonstrate ethical, historical and aesthetic issues found.
 3. To examine the film making practices, scopes and media literacy for all the films screened during the semester.
 4. To generate concepts and ideas for the production of a non-fiction film.
 5. To produce a research paper which will analyze a) an existing film and b) the research for the production of a non-fiction documentary which will be produced the next semester.

AAVC311: Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ

Course Contents

Introduction to the documentary film making techniques
Introduction to all the stages of producing a non-fiction film, from the conceptualization of the story, the design, budget to filming and editing and post.

Production
Production of all the stages required to develop and produce a non-fiction film steps.

Sketch the treatment.
Design the production plan.
Create the budget for the film.
Shoot.
Post
.

Research
Identify and gather information for the development of the students’ non-fiction film project.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To develop a detailed documentary film proposal.
 2. To demonstrate an understanding of all the stages to produce a non-fiction film.
 3. To study the documentary film making applications and techniques.
 4. To generate concepts and ideas for the production of a non-fiction film.
 5. To produce a 30 minute documentary film.

AAVC330: Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Course Contents

·  Introduction of the
basics of the Wed design
Introduction to the basics of web technologies, from vector motion to
streaming video, with emphasis on the complexities and richness of design for the web.
·  The use of web design as a means of communication
Introduction to the complexities of dynamic space and how web design
-still and motion- is used within the constraints of current day web functionality.
·  Web Composition
Introduction to the basics of website compositions regarding design, layout, navigation and transitions
·  Technical principles for designing web compositions
:
Introduction of rules of: space, borders, size, column, layout, scale, colour and optimization.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To produce, plan, organise and design creative and effective websites.
 2. To develop web/internet design literacy.
 3. To utilise advanced features of web design technical principles

AAVC340: Ψηφιακός Σχεδιασμός 1

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC341: Ψηφιακός Σχεδιασμός 2

Course Contents

·  Further analysis of the
basics of digital design
Analysis of various forms of interactive media, from an entertainment, editorial, educational and informative point of view.

·  Further analysis of campaign strategy
Introduction to the procedure of collective data and statistics and the importance of research behind every real life project/campaign.

·  Campaigning through various platforms
Introduction to the Social media platforms and how they used from the viewpoint of the client, the designer and the target audience/consumer.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To develop the basic skills required in interactive media.
 2. To gain an understanding of the development of interactive media.
 3. To explore the possibilities and limitations of interactive media.
 4. To produce effective real life projects/campaigns.

AAVC350: Σημειολογία Κειμένου και Εικόνων

Course Contents

Semiotics, psychoanalysis and hermeneutics
Message levels, meaning forms, multiplicity, contingency and identity.

Signs, Rhetorics and Mythologies
Fiction, narratives, significations, connotations, codes, myths, mythologies and ideologies.

Popular culture and everyday life
The mass media, fashion and popularity of cultural products and forms. Distinction, habit, convention and norm establishment.

Analysing Art
Historical and social context. The producer and the consumer of art products. Literary theory and film theory. Case studies.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To apply social science perspectives in cultural analysis.
 2. To comprehend and interpret analytically signs, symbols
 3. To compare and contrast different historical and contemporary cultural perspectives and the codes they employ.
 4. To discuss modern and postmodern trends in cultural production.

AAVC410: Καλλιτεχνική Επιμέλεια & Σκηνογραφία

Course Contents

The lesson is focused on a series of fundamental parameters:

Critical theory
History of Art Direction through a series of lectures, presentations and study cases of highly influential films, theatre plays, t.v series and advertisements.

Workshops
Specialists/ practitioners give workshops in the fields of set design/construction, location and scouting, special effects, lighting, costume-design.

Studio-practice
Students engage in studio-based work/projects relating set-design, special effects, costume design and lighting design, script-breakdown, basic scenic forms, size and shape of sets, making of set-design.

Logistics of Art-Production
Budget management, scheduling, crewing and location scouting.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To develop an understanding of the role of the Art Director in filmmaking and to gain aesthetic awareness and visual intelligence.
 2. To develop awareness about the technical and sensory properties of art directing & stage design.
 3. To communicate through staging and lighting a variety of different expressions and meanings.
 4. To develop skills in analyzing and translating narratives into visual language.

AAVC415: Διαφήμιση: Εικονογράφιση και Παραγωγή

Course Contents

History of commercials

Commercial creative process
Types of commercials, How to get audience attention, Clients-Define the creative concept (idea), TV commercial script writing, storyboarding the visuals, Scout production locations.

Pre-Production
Meetings to prepare for the production, Lock down all props, equipment and production details.

Directing the TV commercial

Post-Production
Off line editing, Audio (voice over, sfx, music)/Graphics/Animation, Complete any pick up shots or re-shoots, Mix audio on Pro-Tools, Finalize commercial, burn DVDs, Final presentation to client.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To discuss the fundamental theories and aesthetic practices of shooting 30 second commercials.
 2. To experience the role of the creative concept in advertising with the goal of understanding what makes good advertising and how filmmaking compliments the advertising message.
 3. To identify and analyse the Target Audiences.
 4. To develop and create a successful 30 sec TV commercial
 5. To develop and improve critical thinking, teamwork, creativity, and written and oral communication skills.

AAVC430: Πολιτισμική Παραγωγή και Ιδεολογία

Course Contents

Ideology and culture as battlefields

Religion and superstition,modernism and rationalism. Dominant ideology and the battle for hegemony.

Hegemony and the politics of culture and ideology

Ideology in the service of the state and ideology in the service of revolution. Bourgeois and proletarian culture. Nationalism and internationalism.

 

Commercialisation, the culture industry and counter culture

The mass society and its culture.Commodification of art, fetishism and consumerism. Alternativism, transnationalism and social movements.

Multiculturalism and cultural hybridisations

 Liberalism and postmodernism. Fragmentation and collage, Branding and subvertising.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To discuss competently in academic terms on cultural production.
 2. To analyse cultural content
 3. To compare and contrast ideological and cultural forms, their inter-relation and antagonisms.
 4. To place cultural products in their historical context and evaluate their social impact.

AAVC489: Προετοιμασία Πτυχιακής Εργασίας

Course Contents

Identifying the key concepts in the topic chosen
writing the thesis’ abstract and identifying the theoretical and thematic directions, and conceptual implications

Research work
Deciding the methodology and finding the sources
Doing the bibliographical and empirical research – books, articles, interviews, press, internet
. Evaluating the sources – relevance, coherence, utility. Referencing and bibliography

Writing up
Structuring the thesis and presenting the argument, linking the topics, elaborating the argument, using the concepts in analysis

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To plan and conduct research work.
 2. To demonstrate significant knowledge on the topic of their choice.
 3. To find, select and use sources.
 4. To structure and present analytical arguments.

AAVC499: Πτυχιακή Εργασία

Course Contents

The student develops a plan/program of guided individual research devised in conjunction with the Course Supervisor and the Personal Tutor. The course requires the student to develop and produce final production and/or design solutions and a written thesis of no less than 6.000 words. The relationship between the thesis and the solution is closely aligned or tenuously linked. The emphasis is on innovation and variety where topics can cross boundaries in both inter-disciplinary and multi-disciplinary guises

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To promote innovation and variety towards topics, which can cross boundaries in both inter-disciplinary and multi-disciplinary guises through creating concepts, designing visuals and writing research.
 2. To demonstrate their capacity to define the role of research within the art of audio visual communication and produce a thesis that has the potential of being listed within the professional sphere.
 3. To show the ability to employ appropriate techniques and operate in those situations demonstrating professional quality.
 4. To engage in a written brief and produce final audio visual productions and/or design solutions and a written thesis of no less 6000 words which will be based on questioning and testing the area of research.

AGDS101: Γραφικό Σχέδιο 1

Course Contents

Introduction to Graphic design Basics: The basic graphic design elements, basic typeface anatomy and typeface classifications.

Introduction to the Graphic Design practice: practical hand-skilled work through workshops. Experimentation with visual imaging, production and manipulation of type via hand and mechanical means.

Critical Judgment development: Group critiques and visually based debates

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the basic graphic design elements; line, shape, texture, space, size.
 2. Identify and describe basic type anatomy, type classifications, type families, and type measurements.
 3. Identify and employ composition and layout principles such as: emphasis, balance, rhythm, and unity within a given project.
 4. Employ basic graphic design element principles; line, shape, texture, space, size within a given project work.
 5. Integrate sketchbook development, experimentation and play into the graphic design process by employing several media such as drawing, painting, collage and the copy machine.
 6. Develop and convert rough ideas, sketches and compositional experiments to final work through extensive work and sketchbook development.
 7. Assess project work development through comments and discussions on a group presentation.

AGDS104: Γραφικό Σχέδιο 2

Course Contents

Graphic Communication: Students will be familiarized with current technological processes and specific projects emphasizing the use of type as a means of communication. Experimentation will be encouraged so that students develop a visual sensitivity to form.

Introduction to Poster design Basics: Introduction of rules and applications of: letter – word – line – column – layout – scale – colour – style – size. Students will be practically introduced to the application of type on: poster – magazine – newspaper – leaflet.

Introduction to the History Of Graphic Design: Students will study and investigate the typographic principles and history of type and the alphabets, concentrating on the background history of typography, the development of the letterform from hieroglyphics to contemporary styles.

Critical Judgment development: Group critiques and visually based debates

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify and stress out the role of communication in the design process. Implement the methods of brainstorming and apply these methods on current in class project work.
 2. Employ type as means of communication. Integrate rules and applications of: letter – word – line – column – layout – scale – color – style – size.
 3. Implement research and analysis in the Graphic Design practice in order to encode and decode various concepts/issues and to present visual solutions.
 4. Describe the evolution of graphic arts practice throughout the centuries. (From the Sumerians to the late 20th Century). Identify various artistic/ typographical styles and movements of the first half of the twentieth century.
 5. Develop & Convert Information, research, rough ideas, sketches compositional experiments imagery and typography to final work through extensive work and sketchbook development in order to communicate.
 6. Integrate sketchbook development, experimentation and play into the graphic design process by employing several media such as drawing, painting, collage and the copy machine.
 7. Assess project work development through comments and discussions on a group presentation.

AART101: Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 1

Course Contents

Studio Art progresses from monochrome toward a full colour spectrum, developing skills of paint handling, colour mixing, composition and use of sculpture materials. Individual expression and concepts are encouraged. Abstract, conceptual and realistic approaches are used allowing the individual to explore his/her own needs.

Emphasis on the development of analytical, research and methodological skills, critical thinking and working processes, which promote experimentation.

Emphasis on development of concept, creative means, in depth research and appropriate associations to critical issues and ideas. Final products should reflect on interesting thinking process, aesthetic values and intelligent creative language.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define diverse techniques based on relative research and ongoing studio practices.
 2. Identify working methods and develop relative ideas in relation to the project’s content and its progression.
 3. Employ an ongoing research into visual and theoretical references, related to the given assignment, in the form of a sketch-book- ‘Diary’.
 4. Examine compositional issues and problems through the use of collage, painting and mixed media.
 5. Create interesting associations, metaphors and ideas through the exploration of diverse media and materials in 2D and 3D Form.
 6. Evaluate the process and visual outcome of the project in group critiques and justify their own outcomes.

AART103: Σχέδιο 1

Course Contents

Introduction to seeing, using drawing as its medium of expression. The problems surveyed in the studio show how the artist attains knowledge of the visible world through observation, and expression in selected drawing media.

Introduction to the representational approach of Drawing and focus on its development to  abstract and expressive modes of visual communication.

A. Still Life Drawing

A portfolio of work with completed still life drawings giving particular emphasis on the various elements of composition (line, form, shape, tone, space)

Experimental Compositions: The experimental composition/ study in drawing using still life drawing exercises and focusing on forms, negative/positive space and contrast in size, colour, tone and value.

20thCentury Artists and Art Movements’ Study: Introduction to Art movements and artists of the 20th century (Cubism, Surrealism, Abstract expressionism, Pop Art, etc.). Research on one artist from a movement of the 20th century.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define the importance of drawing in Art and the role of it in Design and analyze drawings from different artistic periods.
 2. Translate graphically the aspects of 3D volume and mass into 2D observational drawing.
 3. Examine spatial relations and perception space and experiment with the elements of scale and perspective in personally expressive ways.
 4. Examine and analyze various drawing techniques and how these could be applied in wider design concepts.
 5. Create using the fundamental modes of drawing (contour, gesture and modelled drawing) individually and in combination in order to explore different expressive drawing perspectives and develop a complex and unique linear style.
 6. Evaluate the development and visual outcome of the project in group critiques and justify their own outcomes.

AART111: Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 1

Course Contents

Introduction to the efforts and possible achievements of Art Theory and familiarization with the academic ways of writing.
Introduction to the prehistoric and primitive art, looking briefly into the theory of the uncanny and identification.
A study into the artistic practice embedded into the lives of ancient people and civilizations starting with Cave Art, the Near East, Egyptian, Greek, Hellenistic and Roman civilizations, right through the Byzantine religious culture, Medieval and Gothic times.
Introduction to analytic perspectives on the concepts of culture, social structure, hegemony/ conflict and to analytic tools of communication studies, psychoanalysis and anthropology.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the main developments and characteristics of the art periods from Cave painting to Gothic Art.
 2. Describe the basic categories of cultural analysis.
 3. Review the art works and their context with appropriate academic terminology and distinguish their main artistic techniques, materials and methods.
 4. Review theoretical works and their context with appropriate academic terminology.
 5. Set-up a visual and written research of a given theme/topic, analyse in depth relevant art works, and relate and assess their context / artistic approaches in respect to the general theme.

AART112: Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 2

Course Contents

An introduction to the changes and artistic achievements from the Renaissance to the Enlightenment. Here the characteristic and  purpose of their practices shall be studied as well as materials and artistic methods.  Furthermore the ideologies, religious and socio-political consciousness involved in these periods shall be commented briefly since this subject runs is parallel to that of the cultural studies which tackles these issues extensively.

An introduction to the development and changes societies went through since the the beginning of civilisation to today.  Here the ideologies, religious and socio-political consciousness shall be discussed, with more emphasis to the consciousness of the modern world.  Furthermore the basic principles and research methods in sociology shall be studied.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the main developments and artistic characteristics of the art periods from Renaissance to the Enlightenment and recall on the major theoretical and contextual arguments of each era.
 2. Describe the main developments and cultural characteristics of societies from the early hunter and gatherers societies to the post-industrial societies.
 3. Review and relate the art works and their context with appropriate academic terminology and distinguish their artistic techniques, materials and methods.
 4. Analyse and review the theoretical works of the most important theorists in the field of sociology and anthropology with appropriate academic terminology and distinguish the different schools of thought in these fields.
 5. Propose a visual and written research on a theme/topic, analyse in depth relevant art works, and relate and assess their context / artistic approaches in respect to the general theme and to relevant theoretical debates.

AART208: Φωτογραφικός σχεδιασμός 1

Course Contents

Technical knowledge: Development of further knowledge related to photographic vocabulary, technique and equipment. Show confidence in the use of photography, both its craft and technology. Recognition of information related to the basic studio lighting vocabulary and facility, such as background system, props, soft box, light table and umbrellas boomerang, tubes and reflectors. Use new lighting techniques, such as continuous lighting, tungsten, flash lighting, spot, soft, reflected light.

The research process: Exploration of research activity and participation in analysis of research in group discussions. Identification of the codes used in the achievement of clear communication, in the art and design process. Examine the theory and history of photography throughout the master works. Extension knowledge related to photographic framework and identification of the various aspects of the visual culture, photography is embedded in. Appraise the differing functions of photographically generated image and develop a critical approach to its use and application. Appraise the medium as a vehicle of communication.

Project process: Undergo project briefing, written and verbal analysis. Analysis project tasks, requirements. Use brainstorming sessions and collection of inspired personal research in order to expand on fresh ideas. Develop visual personal research with personal photographic experimentation. Imagine, create, compose and edit photographic illustrations using craft and technology. Develop of personal expression and interpretation of ideas into visual forms with critical and self-critical abilities Recognize the importance of interpretation and execution in photographic process. Solve communication and technical problems skilfully. Recognize the printing techniques and the importance of presentation level. Present final photographic illustrations considering the communication and execution process, personal expression and conceptual thinking, as well to presentation level. Participation in group critiques with critical mind. Receive feedback for the assessments presentation.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognize information related to the basic studio lighting vocabulary and use studio lighting and facility with confidence.
 2. Identify knowledge related to photographic framework and distinguish the various aspects of the visual culture, photography is embedded in.
 3. Apply the medium as a vehicle of communication. Analyze the diverse functions of photographically generated image and develop a critical approach to its use and application.
 4. Analyse personal research and experimentation in order to expand on ideas and develop personal expression and individuality.
 5. Imagine, create, compose and edit influential images using craft and technology with critical and self-critical abilities. Resolve communication and technical problem skillfully.
 6. Justify final photographic illustrations considering the communication and execution process, personal expression and conceptual thinking, as well the presentation. Evaluate work in group critiques with critical mind.

AART209: Φωτογραφικός σχεδιασμός 2

Course Contents

Technical knowledge: Development of proficiency in the use of photography, both in its craft and technology.

The research process: Exploration of research activity and participation in analysis of research in group discussions. Examine and explore research in order to gain information, inspiration and find answers in communication problems. Look at contemporary photographic image and analyse the codes used to create illustrative and clear meanings. Identify the importance of interpretation and execution in photographic process. Recognise of key concepts, movements and styles and analysis of significant photographers and their work. Appraise the medium as a vehicle of communication and develop a critical approach to its use and application.

Project process: Undergo project briefing, written and verbal analysis. Analysis project tasks, requirements. Use brainstorming sessions and build inspired personal research to visualize fresh ideas. Engagement and development of visual diaries with gathered information, observations, personal visual experimentation, sketches with ideas and thoughts in order to expand on ideas and develop personal expression and individuality. Apply photographic experimentation and translation of sophisticated concepts into photographic illustrations. Imagine, decode, design, create and edit photographic illustrations using craft and technology. Develop of personal expression and interpretation of ideas into visual forms with critical and self-critical abilities Recognize the importance of interpretation and execution in photographic process. Solve communication and technical problems skilfully. Recognize the printing techniques and the importance of presentation level. Present final photographic illustrations considering the communication and execution process, personal expression and conceptual thinking, as well to presentation level. Concern for quality and express personal views. Present final photographic illustrations considering the communication and execution process, conceptual thinking, individuality and critical mind, as well the printing techniques and presentation level. Participation in group critiques with critical mind. Receive feedback for the assessments presentation.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Demonstrate a comprehensive foundation in photography in all its aspects in relation to art and design. Express proficiency in its use, of both its craft and technology, and develop confidence to direct others.
 2. Recognize the medium as an art form and a vehicle of ideas and show advance knowledge of key concepts, movements and styles and recognise significant photographers and their work.
 3. Identify the power of photographic image while appreciate the infinite variety of perception, interpretation and execution photography medium offers. Examine and experiment with personal research, in order to design fresh up to date ideas and develop personal expression, aspiration and individuality.
 4. Identify that critical mind, creative thinking and individuality are essentials in designing with photography.
 5. Compose using communication skills and express critical and self-critical abilities. Imagine, decode, design, create and edit sophisticated concepts into visual forms.
 6. Value quality and express personal views. Debate in participation in group critiques with critical mind.

AAVC225: Οπτική Αναπαράσταση στην Τέχνη και τον Σχεδιασμό

Course Contents

The course will look into the following thematic units:

‘Figure through the ages: Representing the Body’. This unit will be looking into the different and diverse ways of representing the Human Body, through different periods, sources, media and areas. It will touch upon notions related both to the Body’s visual representation as well as seeing it as a critical field/’Body’ to discuss its socio-political parameters (touching issues to do with gender, power, religion and nature.)

‘Aphrodite: ‘One Myth, Different Faces’.  This unit will depart from the representation of Aphrodite from the prehistoric centuries ( Aphrodite of Willendorf to that of Aphrodite of Soli, moving on to Botticelli’s Venus, to Marilyn Monroe movies and images, to late 20th century and early 00s American and European movies, up to facebook ‘s profile photographs of contemporary Venus(es). Through variable sources and media the unit will examine the Myth of Aphrodite and how it shifts or/and becomes personified in each society and period, according to sociopolitical parameters. This unit will be touching notions related to gender, hierarchy, power struggle and sexuality.

‘Religion: Looking into systems of beliefs and contemns’.  This unit will light upon the different ways of representing the Sacred, through a wide span of time and different geopolitical areas. Using variable sources and media, it will reflect upon how images that represent the sacred are ‘constructed’, thus spinning up a critical dialogue related to systems of ‘beliefs and contemns’ and how these affect or move the social crowd.

‘Fiction: Truths and Lies’. A Fiction story or fictional images always reflect upon the expectations, fears, system of beliefs, inspiration and aspiration of the era’s that was conceived into and the socio-political parameters of its time. This unit will be examining the way filmography, visual and applied arts as well as the internet have reflected on the Science Fiction field and Futuristic ideas and how they have reflected and affected the way we perceive their period.
From George Orwell’s 1984 and Ballard, to Galactika and Star Trek and from Matrix to Big Brother, the core of the unit will be examining aspects of the past and the future, and how this shape our present.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To explore notions within big thematic Units, through a series of presentations and lecture.
 2. To engage in analyzing, interpreting and conceptualizing the Image through diverse viewpoints, creative areas and theories.
 3. To develop critical thinking and contextual awareness through research and class presentation of cultural production works and their different readings.
 4. To be in a position to relate works from different and diverse geopolitical, cultural and theoretical backgrounds to the unit’s context and to make interesting critical association.
 5. To develop skills in analysing and presenting a thematic unit of their own, researching into related to their subject, works from diverse backgrounds and be in a position to group them together and present them in a visually and theoretical intelligent way.

AAVC306: Tέχνες του Θεάματος: Το Θέατρο και τα Media

Course Contents

1. The Athenian democracy: the cradle of the dramatic form:
The birth, the roots and the development of theatre as an independent art form (tragedy, comedy, satirical drama). The students will follow the Dithyrambic song for Dionysus. They will understand the transformation of a religious procedure to the basic rules of a monumental creation, the theatre.

2. The Poetic of Aristotle:
The students will analyse the Poetic of Aristotle and in this way, they will be able to realise the continuation of drama throughout the centuries.

3. Tragedy:
The students will have to deal with the works of the ancient Greek tragic poets (Aeschylus, Sophocles, and Euripides). They will have to be able to analyse them in a specific way, taking into account the socio – political situation of the time, when the pieces where written.

4. Comedy:
The students will have to deal with the works of the ancient Greek comic poet Aristophanes. They will have to be able to analyse them in a specific way, taking into account the socio – political situation of the time, when the pieces where written. They will have to be able to analyse them in a specific way, taking into account the socio – political situation of the time, when the pieces where written.

5. The Roman theatre:
Plautus, Terrenes, Seneca.

6. The Elizabethan stage, France and Germany:
The contribution of Shakespeare, Moliere and Goethe to the international theatre. Dealing with their most characteristic plays, will bring the students nearer to this aim.

7. The revolution of Brecht:
The epic, scientific theatre of Brecht will act as a turning point towards the use of theatre as a modern multimedia form. Finally, the students will be able to realise the theatrical tradition and descent of television and cinema.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To know the starting point of the theatre as a separate art form, as part of religion, and as child of democracy.
 2. To localize the most important historical stages of the development of theatre throughout the centuries.
 3. To evaluate the contribution of theatre to the new media: television and cinema.

AAVC312: Υποκριτική για την Τηλεόραση και τον Κινηματογράφο

Course Contents

The actors have to try to find a way of conveying thoughts and experience of their character and to do this; they have to use a number of techniques and several skills that enable them to convey their understanding of a character and allow a great variety of expressiveness. These techniques and skills include among many others, accurate voice, speech and the language; expressive use of body and movement and the ability to bring these together.
There are intensive classroom exercises where various types of scenes, and the components within the scenes, are meticulously studied by observing the smallest details of classic movies. The emergence of ideas like conflict, status, motive/want of the character in the particular scene, urgency of the situation and the spontaneity of the character in the situation to adapt to the circumstances are keenly studied and applied in the practical sessions. Scripts for acting sessions are deeply studied for the meaning, interpretations, subtext, stresses, pauses, for the purpose of characterisation.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To become familiar with and develop an understanding of a range of acting techniques appropriate to the Broadcast Media that will help them approach real actors in future projects as directors.
 2. To examine the correlation between theatrical and film acting.
 3. To develop an understanding that will enable the critical evaluation and analysis of performance/direction in the Broadcast Media.
 4. To use, recognize, and comprehend non-verbal messages in ways appropriate to a given context
 5. To compose and deliver oral messages appropriate to the intended audience.

AAVC315: Μουσική Παραγωγή/Προηγμένες Διαδικασίες Μίξης

Course Contents

·  Introduction advance Mixing Procedures
Introduction to an advance level of mixing and recording practices.

·  Develop Critical listening skills
Development of critical listening skills of existing hits.

·  Music Production
Producing and editing the music for a 2 minute film.

Collect record and process audio samples.
Record sounds and instruments.
Record live instruments, edit and post produce the final product for the film score.

·  Theory & Practices
Development, identification and utilization of advance methods of mixing by using FIT state of the art recording studio with Pro Control 24
.

·  Mastering
Application of Mastering techniques. Process, prepare and transfer recorded audio sources to data storage devices from which all copies will be produced.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To develop a comprehensive understanding of music editing and sequencing procedures.
 2. To demonstrate abilities to produce a final album of a recording artist.
 3. To utilize the applications of all recording parameters of the digital recording studio.
 4. To generate concepts and ideas of a recording production.
 5. To produce, record and mix 3 songs.

AAVC320: ∆εδοµένα Μουσικής και Πληροφορίες Οργάνων

Course Contents

·  Introduction of MIDI
Introduction to the theory and design of Midi sequencing applications and parameters.
What is MIDI and the specifications.
The Hardware & Electronic Instruments.
Sequencing and the Digital Audio Production.

·  Music Production:
Production and editing of 3 songs by using only Midi sequencing applications and sounds.
Record, Edit and Mix Music tracks by using only electronic sounds generated by digital and analogue sound modules.

·  Theory
Examination, development, identification and utilizing the advance methods of recording and mixing of Midi tracks.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To develop a comprehensive understanding of Midi Sequencing.
 2. To demonstrate the ability to produce a musical piece by using Midi sounds and other instruments.
 3. To examine the opportunities of software parameters to compose digital music.
 4. To generate concepts and develop ideas on recording productions.
 5. To produce 3 songs.

AAVC321: Αισθητική και Τεχνικές στην Παραγωγή και Επεξεργασία του Ήχου

Course Contents

·  Introduce Advance Works of Sound Design
Introduction to advance theory and practices of Audio Post Production for film and other projects.
Foley and ADR Recording Theory and Techniques.
Edit Foley and sync sound procedures.
Apply plug in parameters and EQ to Foley sounds.

·  Post Production
Design, record and edit the sound design elements for a complex film scene.
Spot list the sounds required for a difficult scene.
Design and record original sounds.
Edit and Post produce the sound for the scene.

·
Theory: Students will examine, develop, identify and utilize the advance methods and procedures of Audio Post Production.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To explore advance techniques and tips for recording location sound, using sound effects libraries, editing production dialogue, and directing and recording a Foley session.
 2. to learn strategies for working with composers and music supervisors, how to edit songs to fit a scene, and how to record and mix score music.
 3. To examine the opportunities of the recording studio equipment to Post produce the sound of a film.
 4. To assembly a pre-dub or temp mix (to group and sub-mix tracks into stems for the final dub), create the final dub, and prepare the mix for foreign distribution and final delivery.

AAVC333: Δημιουργική Γραφή για τα ΜΜΕ

Course Contents

Media differences.
Language use in print, broadcasting and online media.
Developing an idea in print – developing an idea online – broadcasting an idea.
Writing techniques for the radio, for the print media, for TV and the web.
Spots: public service announcements, electronic news writing – Lead, main subject, closing a news story, Titles and subtitles, Teaser for TV, Headlines for Online products.
Writing for advertising. The language of advertising.
Writing for documentary and the news.
Differences between media news products and media consumer products.
Writing Techniques in the different types of journalism: political issues, economy, sports, social issues, events, environmental policy, health, education, foreign affairs, cultural issues, human interest stories.
Creative writing for the New Media.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To develop an understanding on the major areas of mass media communication — print, broadcast and online writing, public relations and advertising
 2. To develop information-gathering skills, and become acquaint with basic elements of journalistic style, meeting deadlines and becoming computer literate.
 3. To develop skills in writing for different media and different forms of journalistic products.
 4. To utilize writing skills on their work concerning print, electronic and online media.
 5. To exhibit personal responsibility as well as teamwork skills on the basis of creating a new media product.
 6. To be able to understand the specific differences in writing for different species of media content.
 7. To produce innovative writing ideas and styles for different species of media content.

AAVC342: Τρισδιάστατα Γραφικά και Αnimation

Course Contents

3D Modelling: Coordinate Systems and Navigation. Lines, Polylines and Polygons. 2D Spines. Constructing 3D Objects. Transformations and Deformations.

Advanced Modelling: Mesh Editing (Vertex, Edge, Face, Polygon and Element Operations).

Overview of Texture and Texture Mapping: Light and colour. Surface attributes, Map channels.

Principles of Lighting: 3D Lighting Basics. Lighting Effects and Strategies.

Camera:
Camera movement
3D Animation: Basics of animation. Frame Rates and Keyframes. Overview of Character Animation and Visual Effects.

Rendering.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To develop an understanding of the principles that govern the area of 3D graphics and animation.
 2. To develop an understanding on how 3D visuals can be represented in 2D formats as well as how these visuals can be transformed and rendered into ‘realistic’ images and video.

AAVC360: Διεθνές Κινηματογράφος

Course Contents

1. National cinemas: an introduction.
2. The National, the International and the Transnational Post-1960s European Cinema.
3. Social realism and the underclass comedy.
4. Realism and genre.
5. The realist film and art cinema.
6. Industry and audience Cinema and the State.
7. Soviet Film.
8. Film Propaganda in World War Two International / Transnational Cinemas.
9. What is a Transnational film?
10. James Bond films in their international context.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To come to an understanding of some of the social and cultural contexts within which notions of national cinema are formed.
 2. To analyze and discuss critically concepts of specific national cinemas.
 3. To produce well-structured arguments supported by visual and textual material.

AAVC369: Ανάλυση των ΜΜΕ

Course Contents

The media in society, economy and politics
Economic interests and media: ownership patterns. Advertising and marketing. The journalist-politician connection. The role of the media in society.

News construction, panels and documentaries
Newsworthiness, chief editors and types of censorship. Priorities, hierarchies and directions. War reporting and propaganda – taking sides in international and domestic conflicts. CNN, BBC and Euronews.

Human interest stories and the dramatic effect
Sports programmes, reality shows and soap operas.

Non-western and non-mainstream media
Al Jazeera, Rianovosti (Russia) and Xinhuanet (China). The internet and alternative media.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To enrich their accumulated theoretical knowledge in the field of media studies.
 2. To demonstrate an understanding on key features of television genres.
 3. To frame media products in their context and identify patterns and logics of media operation.
 4. To develop critical awareness on national, historical and industrial contexts of specific media genres.

AAVC440: Οπτικός σχεδιασμός για εφαρμογές σε υπολογιστές

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC445: Μη γραμμικές παραγωγές πολυμέσων

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AGDS206: Γραφικό Σχέδιο 3

Course Contents

·  Type
as a powerful communication tool. Identify the means of type, graphic elements, textures, symbols and abstractions. Use typography as a powerful tool for communicating messages. Produce work through continuous experimentation and prepare the way for connections to occur and intuitive actions that lead to unexpected discoveries. Distinguish symmetry and asymmetry of the layout. Identify contemporary typography, designers and new trends. Generalize space as the active component in design and a primary factor in visual communication. Identify typographers and critical art movements focusing more on 20th century. Combine creative applications and coordination of colour – setting, identifying and promoting the right mood. Create contrast and hierarchy.
·  Poster Design. Identify the evolution of poster design (late 19th – end 20th century). Combine type and image in an original manner. Distinguish the significance of type in relation to ideas and concepts. Discuss on important artists and designers. Examine various philosophies and concepts in design, which are directly connected to the current brief. Develop experimental layouts. Manipulate graphic elements in a creative way. Use Technology in Graphic Design. To approach technology with a creative and innovative way.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To recognise and identify type as a powerful means of promoting moods, ideas and understandings in particular situations through a series of assignments aiming to communicate by the sole use of type
 2. To employ a good sense of layout, a creative integration of image and type, a good understanding of colour coordination, a good use of typefaces, an experimental application of typography through a series of assignments engaging various processes such as collage, drawing, photography, painting, 2D and 3D illustration techniques etc.
 3. To differentiate various type applications and decode their cultural and historical references in conveying particular messages through a wide demonstration and discussion of existing examples
 4. To defend their visualizing skills and argue their conceptual and visual decisions both visually and verbally in group presentations
 5. To create visual and conceptual proposals and develop methods of decoding meanings and understandings engaging innovative research underlying the socio-cultural matrix in an individual/personal way

AGDS213: Mάρκετινγκ για Γραφικές Τέχνες 1

Course Contents

Marketing: Managing profitable customer relationships

Understanding the market place and customer needs.

Designing a customer-driven marketing strategy.

Preparing an integrated marketing plan and program.

Building customer relationships.

Capturing value form customers.

The new marketing landscape.

Designing products: Products, brands, packaging and services

What is a product?

Product classifications.

Individual product decisions.

Product line decisions.

Product mix decisions.

Services marketing.

International product and services marketing.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand, learn and reproduce the fundamental functions of Marketing.
 2. Learn and realise how Marketing functions affect Graphic and Advertising Design area.
 3. Use and apply the gained knowledge to comprehend the concepts and practices used by contemporary business organisations in a global competitive market place.
 4. Examine and analyse in some depth the concepts of product, branding, packaging, labelling and service.
 5. Use, apply and evaluate the acquired knowledge of product, branding, packaging, labelling and service in real world situations.

AGDS214: Mάρκετινγκ για Γραφικές Τέχνες 2

Course Contents

Managing marketing information

Assessing marketing information needs.

Developing marketing information.

Marketing research.

Analysing marketing information.

Distributing and using marketing information.

Other marketing information considerations.

Advertising sales promotion and public relations

Advertising.

Sales promotion.

Public relations

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Learn, remember and reproduce in more depth the fundamental functions of marketing.
 2. Understand and learn the concept of the marketing information system and how it operates in today’s competitive world.
 3. Examine and analyse in some depth the marketing research process and indicate how this process can be used to solve business problems in today’s global competitive market place.
 4. Learn and examine what is advertising, sales promotion and public relations as well as all the major advertising decisions.
 5. Develop an advertising, sales promotion and public relations campaign for different products and services

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!