Σκοπός

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης λαμβάνουν χώρα πολλές εξελίξεις και γίνονται συχνά μεταβολές στη δομή της κοινωνίας, στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και στα διεθνή ζητήματα. Απέναντι στις αλλαγές αυτές η ευθύνη του κάθε ανθρώπου καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, επειδή αυτός οφείλει να συμμετέχει και να δρα ως ενεργός πολίτης.

Το πρόγραμμα Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick, που τοποθετεί στο επίκεντρο των εξελίξεων τον άνθρωπο, ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις. Σκοπός του προγράμματός μας είναι η παροχή πολύπλευρης θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης στους δυναμικά εξελισσόμενους κλάδους του Δικαίου.

Οι πτυχιούχοι της Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick αποκτούν προσόντα και ισχυρές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Έτσι θα μπορούν να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης και θα έχουν τη δύναμη να συμμετέχουν στην ανάπτυξη και στην ευημερία του τόπου τους. Ταυτόχρονα θα είναι ικανοί να αντιλαμβάνονται τις προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος, να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που αυτό παρουσιάζει και να πρωτοπορούν σε πολλά θέματα.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος διοργανώνεται το Frederick Model United Nations (FREDMUN). Πρόκειται για προσομοίωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θεσμό διεθνούς εμβέλειας και αναγνώρισης, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και με την επίσημη υποστήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αποτελεί την πρώτη σε πανεπιστημιακό επίπεδο στην Κύπρο με τη συμμετοχή φοιτητών του Πανεπιστημίου και 25 διαφορετικών Πανεπιστημίων της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, διοργανώνονται ημερίδες και εκδηλώσεις με προσκεκλημένους καταξιωμένους νομικούς από Ελλάδα και Κύπρο. Επίσης, στο πλαίσιο των μαθημάτων προσκαλούνται Καθηγητές εγνωσμένου κύρους από την Ελλάδα, προκειμένου να εμβαθύνουν τις γνώσεις των φοιτητών.

Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα σπουδών των φοιτητών, πραγματοποιούνται επισκέψεις σε δικαστήρια, προκειμένου για την εξοικείωση των φοιτητών με τη δικονομία και τη δικαστηριακή πράξη. Επιπλέον, οι φοιτητές συμμετέχουν σε εικονικές δίκες με στόχο την εις βάθος έρευνα και μελέτη και κατόπιν την προφορική υποστήριξη υποθέσεων, αλλά και τη διαχείριση του άγχους τους σε διαδικασία ακροατηρίου.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:

  • Να εξοικειωθούν με τη νομική σκέψη, έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν ορθά τις νομικές διατάξεις.
  • Να αναπτύξουν ένα σωστό και μεθοδικό τρόπο προσέγγισης των διάφορων αντικειμένων του Δικαίου στη βάση του τρίπτυχου: εντοπισμός-ανάλυση-εφαρμογή του Δικαίου.
  • Να εκφράσουν και να αναπτύξουν νομικά επιχειρήματα μέσα σε ένα κλίμα ακαδημαϊκού διαλόγου, παραπέμποντας τόσο σε νομολογία / νομοθεσία, αλλά και σε θεωρητικές – ακαδημαϊκές απόψεις.
  • Να διακρίνουν τις βασικές διαφορές μεταξύ των διάφορων κλάδων του Δικαίου και να αναπτύξουν ερευνητική – κριτική διάθεση, ως προς τη λειτουργία του Δικαίου στην κοινωνία ευρύτερα.
  • Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση των απαραίτητων πηγών πληροφόρησης και να καταστούν μελετητές της εξελικτικής πορείας του Δικαίου.
  • Να εξοικειωθούν με την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έτσι ώστε να καταστούν από νωρίς κοινωνοί των υψηλών απαιτήσεων του δικηγορικού επαγγέλματος και του νομικού συμβούλου ευρύτερα.
  • Να αναπτύξουν όλες τις δεξιότητες που απαιτούνται με σκοπό να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Frederick θα έχουν λάβει μια πλήρη θεωρητική και πρακτική μόρφωση. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα εργασίας σε πολλούς τομείς, σε εθνικό αλλά και διεθνές πλαίσιο.

Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να σταδιοδρομήσουν όχι μόνο ως δικηγόροι ή ως δικαστές, αλλά και ως νομικοί σύμβουλοι, ανώτερα στελέχη και σύμβουλοι επιχειρήσεων, τραπεζικοί, ακαδημαϊκοί, διπλωμάτες και ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί. Συμπερασματικά ο απόφοιτος του Τμήματος Νομικής αποκτά πολλές ικανότητες και έχει ευρύ πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης και καταξίωσης τόσο σε αμιγώς νομικό όσο και σε οικονομικό, εμπορικό και κοινωνικό πλαίσιο.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά μαθήματα 168
Μαθήματα Νομικής Επιλογής 48
Μαθήματα Γενικής Επιλογής 12
Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής 12
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 168 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 LAW111 Γενικές Αρχές Αστικού Δίκαίου 6 3
2 LAW112 Συνταγματικά Δίκαιο 6 3
3 LAW113 Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου 6 3
4 LAW114 Οικογενειακό Δίκαιο 6 3
5 LAW115 Γενικό Ποινικό Δίκαιο 6 3
6 LAW116 Ανθρώπινα Δικαιώματα 6 3
7 LAW117 Μεθοδολογία Έρευνας 6 3
8 LAW107 Αγγλική Νομική Ωρολογία 6 3
9 LAW211 Εμπράγματο Δίκαιο 6 3
10 LAW212 Ειδικό Ποινικό Δίκαιο 6 3
11 LAW202 Δίκαιο της Ευρωπαϊκήs Ένωσηs Ι 6 3
12 LAW203 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 6 3
13 LAW213 Διοικητικό Δίκαιο 6 3
14 LAW214 Γενικό Ενοχικό Δίκαιο 6 3
15 LAW205 Δίκαιο της Ευρωπαϊκήs Ένωσηs ΙΙ 6 3
16 LAW311 Εμπορικό Δίκαιο και Βιομηχανική Ιδιοκτησία 6 3
17 LAW312 Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο 6 3
18 LAW313 Ποινική Δικονομία 6 3
19 LAW314 Διοικητική Δικονομία 6 3
20 LAW315 Κληρονομικό Δίκαιο 6 3
21 LAW316 Δίκαιο των Εταιρειών 6 3
22 LAW317 Πολιτική Δικονομία 6 3
23 LAW411 Εφαρμογέs Αστικού Δικαίου
και Πολιτικής Δικονομίας
7 3
24 LAW402 Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 6 3
25 LAW403 Φιλοσοφία Δικαίου 6 3
26 LAW412 Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας 6 3
27 LAW101 Κυπριακό Νομικό Σύστημα 6 3
28 LAW427 Ναυτικό Δίκαιο 6 3

Μαθήματα Νομικής Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 48 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 LAW108 Αγγλική Νομική Ορολογία ΙΙ 6 3
2 LAW118 Μεθόδολογία Έρευναs ΙΙ 6 3
3 LAW221 Ιστορία τoυ Δικαίου 6 3
4 LAW222 Διεθνείς Οργανισμοί 6 3
5 LAW223 Ελληνική Πολιτική και

Συνταγματική Ιστορία

6 3
6 LAW224 Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6 3
7 LAW225 Κοινωνιολογία του Δικαίου 6 3
8 LAW226 Εγκληματολογία 6 3
9 LAW227 Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 6 3
10 LAW229 Σωφρονιστική 6 3
11 LAW231 Στρατιωτικό Δίκαιο 6 3
12 LAW248 Δίκαιο Ανηλίκων 6 3
13 LAW304 Αδικοπραξίεs ΙΙ 6 3
14 LAW321 Η Νομική Ισότητα των Φύλων στα Κράτη Μέλη τηs Ε.Ε. 6 3
15 LAW322 Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας 6 3
16 LAW323 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού 6 3
17 LAW324 Ευρωπαϊκή Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6 3
18 LAW325 Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων 6 3
19 LAW327 Ανακριτική 6 3
20 LAW328 Προστασία Καταναλωτών 6 3
21 LAW329 Ιατρικό Δίκαιο 6 3
22 LAW331 Ασφαλιστικό Δίκαιο 6 3
23 LAW341 Εργατικό Δίκαιο 6 3
24 LAW342 Δίκαιο Διανοητικήs Ιδιοκτησίας 6 3
25 LAW343 Δίκαιο Πληροφορικής 6 3
26 LAW346 Αθλητικό Δίκαιο 6 3
27 LAW347 Δίκαιο Τουρισμού 6 3
28 LAW348 Επιχειρηματικό Περιβάλλον και Δίκαιο 6 3
29 LAW349 Πολιτική Οικονομία και Δίκαιο 6 3
30 LAW352 Εκκλησιαστικό Δίκαιο 6 3
31 LAW404 Διπλωματική Εργασία Ι 6
32 LAW408 Διπλωματική Εργασία ΙΙ 6
33 LAW421 Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Δίκαιο 6 3
34 LAW422 Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο 6 3
35 LAW424 Φορολογικό Δίκαιο 6 3
36 LAW425 Μεθοδολογία του Δικαίου 6 3
37 LAW426 Διεθνές Ποινικό Δίκαιο 6 3
38 LAW431 Συγκριτικό Δίκαιο 6 3
39 LAW442 Δίκαιο Αλλοδαπών 6 3
40 LAW451 Τραπεζικό Δίκαιο 6 3
41 LAW452 Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών 6 3
42 LAW453 Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών 6 3
43 LAW454 Δίκαιο Μεταφορών 6 3

Μαθήματα Γενικής Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 12 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 LAW161 Ιστορία Εξωτερικής Πολιτικής 6 3
2 LAW162 Ιστορία Πολιτικών Ιδεών 6 3
3 LAW163 Διπλωματική Ιστορία 6 3
4 LAW164 Δημάοια Δίοίκηση και Επιστήμη 6 3
5 LAW165 Φιλοσοφικός στοχασμόs στην Παγκοσμιοποίηση 6 3
6 LAW166 Νεωτερική και Μετανεωτερική Ηθική 6 3

 

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!