Διάρκεια σπουδών:  3 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα Εξ Αποστάσεως

Τίτλος πτυχίου:  Master στα Έξυπνα Συστήματα και Συστήματα Διαδικτύου

Επίπεδο σπουδών: Master από τη Πολυτεχνική Σχολή

Γλώσσα διδασκαλίας:   Αγγλικά

Τύπος σπουδώνFull Time ή Part Time

Κριτήρια εισδοχής:  Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιδρύματος της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής (Αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Έξυπνα Συστήματα και Συστήματα Διαδικτύου προσφέρει εξειδίκευση σε έναν τομέα που κοιτάζει στο μέλλον. Επιλέγοντάς το, κάνεις το επόμενο μεγάλο βήμα στον χώρο της τεχνολογίας και αποκτάς προβάδισμα σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον.Το πρόγραμμα προσφέρεται Εξ Αποστάσεως, με επιλογή Πλήρους ή Μερικής Φοίτησης και με δύο κατευθύνσεις: Έξυπνα Συστήματα και Συστήματα Διαδικτύου.

Απευθύνεται σε απόφοιτους/ες τμημάτων Πληροφορικής, Πληροφορικών Συστημάτων, Μηχανικής Η/Υ, Μηχανολόγους Μηχανικούς και απόφοιτους/ες άλλων συναφών ειδικοτήτων, που θέλουν να αποκτήσουν εξειδίκευση σε έναν τομέα με τεράστιες προοπτικές.

Το πρόγραμμα είναι μοναδικό στην Κύπρο και σχεδιάστηκε για να αναπτύξει επαγγελματίες με κατανόηση και προηγμένη γνώση των αναδυόμενων τεχνολογιών που σχετίζονται με εφαρμογές διαδικτύου και κινητών συσκευών.

Το πρόγραμμα είναι μοναδικό στην Κύπρο και την Ελλάδα και σχεδιάστηκε για να αναπτύξει επαγγελματίες με κατανόηση και προηγμένη γνώση των αναδυόμενων τεχνολογιών που σχετίζονται με εφαρμογές διαδικτύου και κινητών συσκευών.
Το πρόγραμμα προσφέρει δύο κατευθύνσεις:

 • Έξυπνα Συστήματα
 • Συστήματα Διαδικτύου

Η κατεύθυνση Έξυπνα Συστήματα εστιάζει στις μεθοδολογίες, τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που εμπλέκονται στην ανάλυση, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση εφαρμογών διαδικτύου και την αλληλεπίδρασή τους, στην τεχνολογία διάχυτης υπολογιστικότητας, με έμφαση στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα, στις τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους, στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διαχείριση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων.

Η κατεύθυνση Συστήματα Διαδικτύου εστιάζει στις μεθοδολογίες, τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που εμπλέκονται στην ανάλυση, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση εφαρμογών για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), τις Επικοινωνίες Μηχανής προς Μηχανή (M2M), τα Έξυπνα Συστήματα Μεταφορών (STSs), και Δίκτυα Τροχαίας (VANETs), τα συστήματα Έξυπνων Πόλεων και γενικά την κατανόηση των ενσωματωμένων συστημάτων και κινητών συσκευών  ως αυτόνομα συστήματα ή ενωμένα με το διαδίκτυο, το υπολογιστικό νέφος, αλλά και τους αισθητήρες και ενεργοποιητές για εφαρμογές σε έξυπνα συστήματα.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π) και αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Η διδασκαλία του προγράμματος παρέχεται από το έμπειρο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, με ειδίκευση σε τεχνολογίες αιχμής. Επιπλέον, το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Κινητών Συσκευών (Mobile Devices Laboratory – MDL) του Πανεπιστημίου. Χρησιμοποιώντας τις υποδομές του, θα έρθεις σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και εφαρμογών που σχετίζονται με το Διαδίκτυο, τις έξυπνες (κινητές) συσκευές, τα κοινωνικά δίκτυα, τις τεχνολογίες διεπαφής του ανθρώπου με το περιβάλλον και με συσκευές φυσικής αλληλεπίδρασης. Θα μπορείς να εφαρμόσεις τις δεξιότητες και τις γνώσεις σου και να αναπτύξεις apps για εταιρείες και οργανισμούς χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες. Επιπλέον, θα αναπτύξεις τη δημιουργικότητά σου και θα αποκτήσεις νέα γνώση μέσα από μη τυπικές μαθησιακές εμπειρίες, που σε φέρνουν σε επαφή με τον πραγματικό εργασιακό κόσμο. Στη διάθεση των φοιτητών/τριών του προγράμματος είναι, επίσης, το Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών του Τμήματος που εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, τη δημιουργία, την κατασκευή και την οργάνωση δικτύων. Το συγκεκριμένο εργαστήριο προωθεί και διευκολύνει τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες να αποκτήσουν διεθνείς πιστοποιήσεις μέσα από καινοτόμα προγράμματα, όπως πιστοποιήσεις CISCO (CISCO CCNA, CCNP) με την υποστήριξη του Frederick Cisco Networking Academy.

Προφίλ Αποφοίτων

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στα Έξυπνα Συστήματα και Συστήματα Διαδικτύου απευθύνεται σε απόφοιτους/ες τμημάτων Πληροφορικής, Πληροφορικών Συστημάτων, Μηχανικής  Η/Υ, Μηχανολόγους Μηχανικούς και απόφοιτους/ες άλλων συναφών ειδικοτήτων, που θέλουν να αποκτήσουν εξειδίκευση σε έναν τομέα με τεράστιες προοπτικές. Επιλέγοντάς  το, θα αναβαθμίσεις τις δεξιότητές σου ώστε να έχεις επαγγελματική ανέλιξη, να ενισχύσεις την απασχολησιμότητά σου στην απαιτητική αγορά εργασίας και να έχεις ουσιαστικά πλεονεκτήματα στους τομείς της πληροφορικής, των επικοινωνιών, των πληροφοριών, των κινητών και έξυπνων συστημάτων, και του διαδικτύου. Το πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα παρέχοντάς σου ένα σημαντικό, επιπλέον εφόδιο για την αγορά εργασίας.

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα έχεις τις απαιτούμενες γνώσεις για να σχεδιάζεις και να αναπτύσσεις αποδοτικές και αποτελεσματικές εφαρμογές στον τομέα των έξυπνων συστημάτων και του διαδικτύου. Ειδικότερα, θα μπορείς να:

 • Σχεδιάζεις και να αναπτύσσεις εφαρμογές για το διαδίκτυο και για κινητές συσκευές χρησιμοποιώντας δομημένες μεθοδολογίες.
 • Χρησιμοποιείς σύγχρονες και αναδυόμενες τεχνολογίες.
 • Αντιλαμβάνεσαι σε βάθος τα κατανεμημένα συστήματα και να αξιολογείς τις δυνατότητες και τους περιορισμούς τους.
 • Εκτιμάς τη σημασία της διεπαφής στις εφαρμογές διαδικτύου και κινητών συστημάτων και να κατανοείς και να χρησιμοποιείς αποδοτικές πρακτικές για την ανάπτυξή τους.
 • Εκτιμάς τις βασικές αρχές υπολογιστικότητας των κινητών συστημάτων και τον αντίκτυπό της στα ενσωματωμένα συστήματα.
 • Αξιολογείς διάφορες τεχνολογίες και εναλλακτικές λύσεις στους τομείς του διαδικτύου και των κινητών συστημάτων και να προσδιορίζεις τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.
 • Εξοικειώνεσαι με κάθε νέα τεχνολογία και να τις διασυνδέεις με υφιστάμενες τεχνολογίες.
 • Αξιολογείς διάφορα ζητήματα ασφάλειας και τις επιπτώσεις τους στα κινητά συστήματα και τα συστήματα διαδικτύου, και να υποστηρίζεις διάφορες πολιτικές που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή τους.
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 40
Μαθήματα Κατεύθυνσης 20
Μεταπτυχιακή Διατριβή 30
Σύνολο 90

Υποχρεωτικά Μαθήματα – Required Courses Modules

Οι  φοιτητές πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 40 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Μαθήματα ECTS
1 DLWSS501 COMPUTER NETWORKS 10
2 DLWSS502 WEB ENGINEERING 10
3 DLWSS503 UBIQUITOUS COMPUTING 10
4 DLWSS504 DISTRIBUTED AND CLOUD COMPUTING 10

Specialization Elective courses Modules

 • Κατεύθυνση Συστήματα Διαδικτύου

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων για την Κατεύθυνση Συστήματα Διαδικτύου:

No. Κωδικός Μαθήματα ECTS
1 DLWSS550 INTERACTIVE DESIGN FOR WEB SYSTEMS 10
2 DLWSS551 DATA MINING 10
3 DLWSS552 BIG DATA ANALYTICS 10
4 DLWSS553 SOFTWARE REUSE 10
5 DLWSS554 WEB APPLICATIONS SECURITY 10
 • Κατεύθυνση Έξυπνα Συστήματα

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων για την Κατεύθυνση Έξυπνα Συστήματα:

No. Κωδικός Μαθήματα ECTS
1 DLWSS530 COMMUNICATIONS FOR SMART SYSTEMS 10
2 DLWSS531 EMBEDDED SYSTEMS 10
3 DLWSS532 SMART SENSORS AND ACTUATORS 10
4 DLWSS533 NETWORK AND SYSTEM SECURITY 10
5 DLWSS534 SMART SYSTEMS INTEGRATION 10

 

Postgraduate Assignment (Senior Project) Modules

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να συμπληρώσουν επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Μαθήματα ECTS
1 DLWSS589 MASTER THESIS I – PLANNING 10
2 DLWSS590 MASTER THESIS II 20

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!