Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού

Επίπεδο σπουδών:   Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλικά

Τύπος σπουδών Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


Το πρόγραμμα έχει δύο κατευθύνσεις. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε κατεύθυνση ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Οι δυο κατευθύνσεις είναι:

 • Γενική Κατεύθυνση Μηχανολόγου Μηχανικού : Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών έχει ως σκοπό την ανάδειξη υψηλής ποιότητας αποφοίτων με ισχυρά επιστημονικά και τεχνολογικά προσόντα, οι οποίοι θα είναι σε θέση να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και επαγγελματικών αναγκών στον τομέα της μηχανολογίας.
 • Κατεύθυνση Μηχανικής Υδρογονανθράκων : Στην κατεύθυνση της Μηχανικής Υδρογονανθράκων το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο και δομημένο έτσι ώστε να προετοιμάσει τους φοιτητές να εργαστούν ως μέλη διεπιστημονικών ομάδων στον τομέα της εξερεύνησης, εξόρυξης και επεξεργασίας υδρογονανθράκων. Οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις στη γεωλογία και ταμιευτήρες πετρελαίου και φυσικού αερίου, στις τεχνολογίες άντλησης, καθαρισμού, χερσαίας και υποθαλάσσιας μεταφοράς μέσω αγωγών του πετρελαίου και φυσικού αερίου, στο βασικό σχεδιασμό των αγωγών, στις μεθόδους υγροποίησης και αποθήκευσης σε αέρια και υγροποιημένη μορφή των υδρογονανθράκων, στην παραγωγή προϊόντων (υγρών καυσίμων, μεθανόλης, υδρογόνου κλπ) με την εφαρμογή βιομηχανικών φυσικο-χημικών διεργασιών, καθώς και στο βασικό σχεδιασμό, μοντελοποίηση και προσομοίωση τέτοιων βιομηχανικών διεργασιών, όπως οι χημικοί αντιδραστήρες παραγωγής πετροχημικών και η κλασματική απόσταξη πετρελαίου. 

 

Το Τμήμα έχει στη διάθεση του έξι (6) εργαστήρια για υποστήριξη των μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνουν εργαστηριακά πειράματα. Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών υποστηρίζεται από τα παρακάτω εκπαιδευτικά εργαστήρια:

 • Σύγχρονο Μηχανουργικό Εργαστήριο.
 • Εργαστήριο Συστημάτων CAD / CAM και Εργαλειομηχανών CNC.
 • Εργαστήριο Προετοιμασίας και Επεξεργασίας Υλικών.
 • Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Εργαστήριο Χαρακτηρισμού Υλικών.

Όλα τα εργαστήρια του Προγράμματος Μηχανολόγων Μηχανικών στεγάζονται στο νεόκτιστο κτίριο της Σχολής, ενώ το εργαστήριο του Προγράμματος Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων στεγάζεται σε ανεξάρτητο χώρο. Το κάθε εργαστήριο είναι ειδικά διαμορφωμένο ανάλογα με τον εξοπλισμό που διαθέτει. Ο εξοπλισμός αυτός αποτελείται από πλήρως αυτοματοποιημένες πειραματικές διατάξεις, όργανα μέτρησης, υπολογιστικά συστήματα και ανάλογα λογισμικά για την καλύτερη και αρτιότερη διεξαγωγή των ερευνητικών δραστηριοτήτων. Στα εργαστήρια του Τμήματος προστέθηκαν πρόσφατα αριθμός εργαλειομηχανών κοπής (τόρνοι / φρέζες) και σύγχρονες μονάδες συγκολλήσεων για την περαιτέρω υποστήριξη των μαθημάτων στην κατεύθυνση της Μηχανικής Υδρογονανθράκων.

Το Πρόγραμμα Μηχανολόγων Μηχανικών φιλοδοξεί να προετοιμάσει νέους μηχανικούς, που να μπορούν να συμβάλουν με ουσιαστικό τρόπο στη συνεχή επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην τοπική αγορά όσο και στο εξωτερικό. Αυτό είναι εφικτό μέσω των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, αλλά και πρακτικών ικανοτήτων και κριτικού τρόπου σκέψης που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι φοιτητές με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων μονάδων και απόκτηση του πτυχίου από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών θα είναι σε θέση:

 • Να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις και ικανότητές τους στην κατανόηση και επίλυση σύγχρονων προβλημάτων της βιομηχανίας.
 • Να γνωρίζουν τις σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα εργαλεία και εξοπλισμό για την επίλυση τεχνικών και επιστημονικών προβλημάτων.
 • Να χρησιμοποιούν σύγχρονα συστήματα πληροφορικής και εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων σχεδίασης, κατασκευαστικής και υπολογιστικής τεχνολογίας.
 • Να είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν συγκεκριμένο μηχανολογικό έργο, καθώς επίσης και να συνεργαστούν με επαγγελματίες από άλλες ειδικότητες.
 • Να διοικήσουν ένα τμήμα ή μια μονάδα στον ενεργειακό, κατασκευαστικό, βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εξασφαλίσουν εργοδότηση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στην τοπική αλλά και διεθνή βιομηχανία, σε εταιρείες παραγωγής, διάθεσης και συντήρησης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ως μηχανικοί μελετητές, σε εταιρείες διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, σε εταιρείες εκμετάλλευσης Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, σε εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε εταιρείες αεροναυπηγικής, ή ακόμη ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MSc ή PhD) σε διάφορους τομείς, όπως είναι η κατασκευαστική μηχανολογία, ο μηχανολογικός σχεδιασμός, η επιστήμη νέων υλικών, η μηχατρονική, η διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας, η οργάνωση παραγωγής, η αεροναυπηγική, τα συστήματα υδρογονανθράκων και ενέργειας, η διοίκηση βιομηχανικών μονάδων και επιχειρήσεων. Μέσω της απόκτησης των επιπλέον απαραίτητων προσόντων μπορούν να εργοδοτηθούν ως ερευνητές ή καθηγητές σε ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 212
Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατεύθυνσης 18
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 10
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 212 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE103 Ηλεκτροτεχνία I 5 3 + 1
2 AENG201 Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία 5 3
3 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
4 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
5 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
6 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
7 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
8 AMAT314 Αριθμητικές Μέθοδοι 5 3
9 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
10 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2
11 ME107 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών 5 3 + 1
12 ME110 Τεχνολογία Υλικών 5 3 + 1
13 ME112 Εισαγωγή στην Μηχανολογία με Εργαστήριο 5 3 + 1
14 ME113 Μηχανολογικό σχέδιο (Σκαρίφημα σε Υπολογιστή) 5 1 + 2
15 ME114 Μηχανική Στερεού Σώματος 5 3 + 1
16 ME200 Θερμοδυναμική I 5 3 + 1
17 ME201 Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις 5 3
18 ME202 Μηχανική Ρευστών I 5 3 + 1
19 ME203 Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ 5 1 + 3
20 ME211 Μετρητικά ‘Οργανα και Συστήματα Λήψης Δεδομένων 5 3 + 1
21 ME214 Αντοχή Υλικών & Μηχανολογικών Κατασκευών 5 3 + 2
22 ME219 Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων για Μηχανολογικές Κατασκευές 5 3
23 ME304 Μεταφορά Θερμότητας 6 3 + 1
24 ME305 Οικονομικά για Μηχανικούς 6 3
25 ME310 Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα 6 3 + 1
26 ME316 Στοιχεία Μηχανών I 6 3 + 1
27 ME317 Στοιχεία Μηχανών II 6 3 + 1
28 ME323 Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών 6 3 + 1
29 ME327 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου 6 3 + 1
30 ME400 Διπλωματική Εργασία 6 2
31 ME403 Αεροστρόβιλοι 6 3
32 ME405 Μηχανουργικές Κατεργασίες με τη χρήση Συστημάτων CAD/CAM 6 3 + 1
33 ME407 Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας 6 3 + 1
34 ME408 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός 6 3 + 1
35 ME410 Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας 6 3
36 ME412 Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων 6 3
37 ME413 Μηχατρονική 6 3
38 ME414 Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών 6 3
39 ME431 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Επιλεγόμενα Μαθήματα Μηχανολογίας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 18 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AU305 Τριβολογία για Συστήματα Αυτοκινήτου 6 3
2 AU310 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Μεθοδολογία και Εφαρμογές 6 3 + 1
3 AU404 Αντοχή Σύγκρουσης Οχημάτων 6 3 + 2
4 ME303 Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 6 3
5 ME306 Σχεδιασμός σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και Τρισδιάστατη Εκτύπωση 6 3
6 ME307 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων 6 3
7 ME325 Πρακτική Εξάσκηση 6 3
8 ME401 Αεροδυναμική 6 3
9 ME402 Στροβιλομηχανική 6 3
10 ME411 Ειδικά Κεφάλαια Μορφοποιήσεων 6 3
11 ME415 Σχεδιασμός Αεροσκαφών 6 3
12 ME416 Προσδιορισμός Πτητικών Επιδόσεων 6 3
13 ME417 Διαχείριση Έργου για Μηχανικούς 6 3
14 ME422 Αεροδυναμική Αεροσκαφών 6 3
15 ME434 Φαινόμενα Μεταφοράς 6 3
16 OG300 Ισοζύγιο Μάζας και Ενέργειας 6 3
17 OG302 Εξερεύνηση Επεξεργασία και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 6 3
18 OG400 Τεχνολογίες Ανάντη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 6 3
19 OG402 Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Σωληναγωγών 6 3
20 OG403 Βιομηχανικές Διεργασίες 6 3
21 OG404 Βιομηχανική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση 6 3 + 2

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 224
Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατεύθυνσης 6
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 10
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 224 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AEEE103 Ηλεκτροτεχνία I 5 3 + 1
2 AENG201 Συγγραφή Τεχνικών Θεμάτων και Επικοινωνία 5 3
3 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
4 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
5 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
6 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
7 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
8 AMAT314 Αριθμητικές Μέθοδοι 5 3
9 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
10 ME107 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών 5 3 + 1
11 ME110 Τεχνολογία Υλικών 5 3 + 1
12 ME112 Εισαγωγή στην Μηχανολογία με Εργαστήριο 5 3 + 1
13 ME113 Μηχανολογικό σχέδιο (Σκαρίφημα σε Υπολογιστή) 5 1 + 2
14 ME114 Μηχανική Στερεού Σώματος 5 3 + 1
15 ME200 Θερμοδυναμική I 5 3 + 1
16 ME201 Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις 5 3
17 ME202 Μηχανική Ρευστών I 5 3 + 1
18 ME203 Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ 5 1 + 3
19 ME211 Μετρητικά ‘Οργανα και Συστήματα Λήψης Δεδομένων 5 3 + 1
20 ME214 Αντοχή Υλικών & Μηχανολογικών Κατασκευών 5 3 + 2
21 ME304 Μεταφορά Θερμότητας 6 3 + 1
22 ME305 Οικονομικά για Μηχανικούς 6 3
23 ME310 Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα 6 3 + 1
24 ME316 Στοιχεία Μηχανών I 6 3 + 1
25 ME403 Αεροστρόβιλοι 6 3
26 ME405 Μηχανουργικές Κατεργασίες με τη χρήση Συστημάτων CAD/CAM 6 3 + 1
27 ME407 Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας 6 3 + 1
28 ME408 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός 6 3 + 1
29 ME410 Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας 6 3
30 ME431 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 6 3 + 1
31 OG100 Χημεία Υδρογονανθράκων 5 3
32 OG200 Γεωλογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Χαρακτηρισμός Ταμιευτήρων 5 3
33 OG300 Ισοζύγιο Μάζας και Ενέργειας 6 3
34 OG301 Στοιχεία Μηχανών και Μηχανές στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 6 3
35 OG302 Εξερεύνηση Επεξεργασία και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 6 3
36 OG400 Τεχνολογίες Ανάντη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 6 3
37 OG401 Παραγωγή Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, Μεταφορά και Χρήση 6 3
38 OG402 Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Σωληναγωγών 6 3
39 OG403 Βιομηχανικές Διεργασίες 6 3
40 OG404 Βιομηχανική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση 6 3 + 2
41 OG405 Πτυχιακή εργασία στην Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 6 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα Μηχανολογίας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 6 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AU305 Τριβολογία για Συστήματα Αυτοκινήτου 6 3
2 AU310 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Μεθοδολογία και Εφαρμογές 6 3 + 1
3 AU404 Αντοχή Σύγκρουσης Οχημάτων 6 3 + 2
4 ME303 Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 6 3
5 ME306 Σχεδιασμός σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και Τρισδιάστατη Εκτύπωση 6 3
6 ME307 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων 6 3
7 ME325 Πρακτική Εξάσκηση 6 3
8 ME401 Αεροδυναμική 6 3
9 ME402 Στροβιλομηχανική 6 3
10 ME411 Ειδικά Κεφάλαια Μορφοποιήσεων 6 3
11 ME415 Σχεδιασμός Αεροσκαφών 6 3
12 ME416 Προσδιορισμός Πτητικών Επιδόσεων 6 3
13 ME417 Διαχείριση Έργου για Μηχανικούς 6 3
14 ME422 Αεροδυναμική Αεροσκαφών 6 3
15 ME434 Φαινόμενα Μεταφοράς 6 3

Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 10 ECTS.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!