Σκοπός

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών έχει ως σκοπό να προετοιμάσει νέους μηχανικούς με τις απαραίτητες επιστημονικές – τεχνολογικές γνώσεις, αλλά και πρακτικές ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και επαγγελματικών αναγκών στον τομέα της μηχανολογίας. Οι φοιτητές με τη συμπλήρωση των σπουδών τους και την απόκτηση του πτυχίου από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών θα μπορούν να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις και ικανότητές τους στην κατανόηση και επίλυση σύγχρονων προβλημάτων της βιομηχανίας. Επίσης, θα ενημερωθούν για τις σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και να χρησιμοποιούν σύγχρονα εργαλεία και εξοπλισμό για την επίλυση τεχνικών και επιστημονικών προβλημάτων. Επιπλέον, θα μπορούν να χρησιμοποιούν προηγμένα συστήματα πληροφορικής και εξειδικευμένα πακέτα λογισμικών σχεδίασης, κατασκευαστικής και υπολογιστικής τεχνολογίας και θα είναι σε θέση να διοικούν ένα τμήμα ή μια μονάδα στον ενεργειακό, κατασκευαστικό, βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα.

Το πρόγραμμα σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού έχει δύο κατευθύνσεις. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε κατεύθυνση ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του. Οι δυο κατευθύνσεις είναι:

 1. Γενική κατεύθυνση Μηχανολόγου Μηχανικού
 2. Μηχανικής Υδρογονανθράκων

Το Τμήμα έχει στη διάθεση του έξι (6) εργαστήρια για υποστήριξη των μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνουν εργαστηριακά πειράματα.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών υποστηρίζεται από τα παρακάτω εκπαιδευτικά εργαστήρια:

 • Σύγχρονο Μηχανουργικό Εργαστήριο.
 • Εργαστήριο Συστημάτων CAD / CAM και Εργαλειομηχανών CNC.
 • Εργαστήριο Προετοιμασίας και Επεξεργασίας Υλικών.
 • Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Εργαστήριο Χαρακτηρισμού Υλικών.

Όλα τα εργαστήρια του Προγράμματος Μηχανολόγων Μηχανικών στεγάζονται στο νεόκτιστο κτίριο της Σχολής, ενώ το εργαστήριο του Προγράμματος Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων στεγάζεται σε ανεξάρτητο χώρο. Το κάθε εργαστήριο είναι ειδικά διαμορφωμένο ανάλογα με τον εξοπλισμό που διαθέτει. Ο εξοπλισμός αυτός αποτελείται από πλήρως αυτοματοποιημένες πειραματικές διατάξεις, όργανα μέτρησης, υπολογιστικά συστήματα και ανάλογα λογισμικά για την καλύτερη και αρτιότερη διεξαγωγή των ερευνητικών δραστηριοτήτων. Στα εργαστήρια του Τμήματος προστέθηκαν πρόσφατα αριθμός εργαλειομηχανών κοπής (τόρνοι / φρέζες) και σύγχρονες μονάδες συγκολλήσεων για την περαιτέρω υποστήριξη των μαθημάτων στην κατεύθυνση της Μηχανικής Υδρογονανθράκων.

Το Πρόγραμμα Μηχανολόγων Μηχανικών φιλοδοξεί να προετοιμάσει νέους μηχανικούς, που να μπορούν να συμβάλουν με ουσιαστικό τρόπο στη συνεχή επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη και να διακριθούν τόσο στην τοπική αγορά όσο και στο εξωτερικό. Αυτό είναι εφικτό μέσω των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, αλλά και πρακτικών ικανοτήτων και κριτικού τρόπου σκέψης που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι φοιτητές με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων μονάδων και απόκτηση του πτυχίου από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών θα είναι σε θέση:

 1. Να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις και ικανότητές τους στην κατανόηση και επίλυση σύγχρονων προβλημάτων της βιομηχανίας.
 2. Να γνωρίζουν τις σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα εργαλεία και εξοπλισμό για την επίλυση τεχνικών και επιστημονικών προβλημάτων.
 3. Να χρησιμοποιούν σύγχρονα συστήματα πληροφορικής και εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων σχεδίασης, κατασκευαστικής και υπολογιστικής τεχνολογίας.
 4. Να είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν συγκεκριμένο μηχανολογικό έργο, καθώς επίσης και να συνεργαστούν με επαγγελματίες από άλλες ειδικότητες.
 5. Να διοικήσουν ένα τμήμα ή μια μονάδα στον ενεργειακό, κατασκευαστικό, βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εξασφαλίσουν εργοδότηση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στην τοπική αλλά και διεθνή βιομηχανία, σε εταιρείες παραγωγής, διάθεσης και συντήρησης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ως μηχανικοί μελετητές, σε εταιρείες διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, σε εταιρείες εκμετάλλευσης Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, σε εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε εταιρείες αεροναυπηγικής, ή ακόμη ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MSc ή PhD) σε διάφορους τομείς, όπως είναι η κατασκευαστική μηχανολογία, ο μηχανολογικός σχεδιασμός, η επιστήμη νέων υλικών, η μηχατρονική, η διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας, η οργάνωση παραγωγής, η αεροναυπηγική, τα συστήματα υδρογονανθράκων και ενέργειας, η διοίκηση βιομηχανικών μονάδων και επιχειρήσεων. Μέσω της απόκτησης των επιπλέον απαραίτητων προσόντων μπορούν να εργοδοτηθούν ως ερευνητές ή καθηγητές σε ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 211
Επιλεγόμενα Μηχανολογίας 20
Ελεύθερης Επιλογής 9
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 211 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 ACES103 Στατική 5 3
2 ACSC104 Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς 5 2 + 2
3 AEEE103 Ηλεκτροτεχνία I 5 3 + 1
4 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
5 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
6 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
7 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
8 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
9 AMAT314 Αριθμητικές Μέθοδοι 5 3
10 AMEE200 Θερμοδυναμική I 5 3 + 1
11 AMEE202 Μηχανική Ρευστών I 5 3 + 1
12 AMEE304 Μεταφορά Θερμότητας 6 3 + 1
13 AMEE310 Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα 5 3 + 1
14 AMEE403 Αεροστρόβιλοι 5 3
15 AMEE407 Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας 5 3 + 1
16 AMEE410 Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας 5 3
17 AMEE431 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 5 3 + 1
18 AMEG103 Μηχανολογικό Σχέδιο 4 3
19 AMEG202 Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ 5 1 + 3
20 AMEG408 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός 6 3 + 1
21 AMEM100 Εισαγωγικά Μαθήματα για Μηχανολόγους 4 3
22 AMEM107 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών 5 3 + 1
23 AMEM110 Τεχνολογία Υλικών 5 3 + 1
24 AMEM201 Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις 5 3
25 AMEM203 Οικονομικά για Μηχανικούς 5 3
26 AMEM208 Δυναμική 5 3 + 1
27 AMEM211 Μετρητικά ‘Οργανα και Συστήματα Λήψης Δεδομένων 5 3 + 1
28 AMEM214 Αντοχή Υλικών & Μηχανολογικών Κατασκευών 6 3 + 2
29 AMEM219 Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων για Μηχανολογικές Κατασκευές 5 3
30 AMEM316 Στοιχεία Μηχανών I 6 3 + 1
31 AMEM317 Στοιχεία Μηχανών II 6 3 + 1
32 AMEM323 Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών 6 3 + 1
33 AMEM327 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου 6 3 + 1
34 AMEM400 Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων 5 3
35 AMEM405 Μηχανουργικές Κατεργασίες με τη χρήση Συστημάτων CAD/CAM 6 3 + 1
36 AMEM413 Μηχατρονική 5 3
37 AMEM414 Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών 5 3
38 AMET400 Διπλωματική Εργασία 8 1
39 AMEW101 Μηχανολογικό Εργαστήριο 2 0 + 3
40 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
41 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2

Επιλεγόμενα Μηχανολογίας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ACES103 Στατική 5 3
2 ACSC104 Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς 5 2 + 2
3 AEEE103 Ηλεκτροτεχνία I 5 3 + 1
4 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
5 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
6 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
7 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
8 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
9 AMAT314 Αριθμητικές Μέθοδοι 5 3
10 AMEE200 Θερμοδυναμική I 5 3 + 1
11 AMEE202 Μηχανική Ρευστών I 5 3 + 1
12 AMEE304 Μεταφορά Θερμότητας 6 3 + 1
13 AMEE310 Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα 5 3 + 1
14 AMEE403 Αεροστρόβιλοι 5 3
15 AMEE407 Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας 5 3 + 1
16 AMEE410 Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας 5 3
17 AMEE431 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 5 3 + 1
18 AMEG103 Μηχανολογικό Σχέδιο 4 3
19 AMEG202 Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ 5 1 + 3
20 AMEG408 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός 6 3 + 1
21 AMEM100 Εισαγωγικά Μαθήματα για Μηχανολόγους 4 3
22 AMEM107 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών 5 3 + 1
23 AMEM110 Τεχνολογία Υλικών 5 3 + 1
24 AMEM201 Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις 5 3
25 AMEM203 Οικονομικά για Μηχανικούς 5 3
26 AMEM208 Δυναμική 5 3 + 1
27 AMEM211 Μετρητικά ‘Οργανα και Συστήματα Λήψης Δεδομένων 5 3 + 1
28 AMEM214 Αντοχή Υλικών & Μηχανολογικών Κατασκευών 6 3 + 2
29 AMEM219 Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων για Μηχανολογικές Κατασκευές 5 3
30 AMEM316 Στοιχεία Μηχανών I 6 3 + 1
31 AMEM317 Στοιχεία Μηχανών II 6 3 + 1
32 AMEM323 Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών 6 3 + 1
33 AMEM327 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου 6 3 + 1
34 AMEM400 Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων 5 3
35 AMEM405 Μηχανουργικές Κατεργασίες με τη χρήση Συστημάτων CAD/CAM 6 3 + 1
36 AMEM413 Μηχατρονική 5 3
37 AMEM414 Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών 5 3
38 AMET400 Διπλωματική Εργασία 8 1
39 AMEW101 Μηχανολογικό Εργαστήριο 2 0 + 3
40 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
41 APHY112 Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο 5 3 + 2

ACES103: Στατική

Course Contents

Forces: Forces as vectors their properties and use. Introduction of the different support types.

Particles: Definition of a particle. Equilibrium of particles.

Rigid body: Definition of a rigid body. Equilibrium of Rigid Bodies. Model simple real structures in terms of particles and rigid bodies.

Beams: Definition of a beam and its characteristics, Differentiation between the point (concentrated) loads and the distributed loads. Application of loads on statically determinate beams.

Trusses: Definition of a truss and its characteristics. Application of loads on simple statically determinate trusses and analysis of them using the method of joints. Application of the loads on simple statically determinate trusses and analysis of them using the method of sections.

Centroid of regular and irregular shapes: Calculation of the centroid of regular shapes and sections. Calculation of the centroid of irregular shapes and sections.

Moment of inertia: Definition of the concept of moment of inertia. Calculation of the moment of inertia of various sections.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Relate forces to vectors and explain their properties and use. Introduce the different support types. Explain how they develop reactions and what type of forces they restrain.
 2. Define a particle and how it can be used in engineering mechanics. Explain the equilibrium of particles.
 3. Define a rigid body and how it can be used in engineering mechanics.
 4. Define a beam and its characteristics.
 5. Differentiate between the point (concentrated) loads and the distributed loads. Apply the loads on statically determinate beams and analyze them to get the reactions.
 6. Define a truss and its characteristics. Discuss the point loads that can be applied on a truss. Apply the loads on simple statically determinate trusses and analyze them using the method of joints. Apply the loads on simple statically determinate trusses and analyze them using the method of sections.
 7. Calculate the centroid of regular shapes and sections. Calculate the centroid of irregular shapes and sections.
 8. Define the concept of moment of inertia. Calculate the moment of inertia of various sections.

ACSC104: Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς

Course Contents

– Introduction to Computers: Computers and Peripherals, Software and Hardware, Input and Output Devices, Memory, Difference between Main Memory (RAM) and Secondary Memory (Hard Disk), Central Processing Unit, Units of Storage and Speed, Operating Systems, Graphical User Interface and File Management.
– Systems Analysis and Design: Systems Analysis and Design principles, Systems Development Life Cycle (SDLC), SDLC Diagram, Development models sequential and iterative.
– Algorithms and Flowcharts: Algorithms, Flowcharts, Pseudocode Algorithms and Statements, Pseudocode and Variables, Testing, and Debugging Algorithms and Flowcharts.
– Introduction to Programming: About Programming and Program Execution, Programming Steps, Learning to Program, Integrated Development Environment, “Hello World!” Program, Program Explanations.
– Variables and Arithmetic Expressions: Simple Programs, Program Explanations, Arithmetic Operations, Program Explanations, Data Types (Dim … as Integer, Double, Char, String, Boolean) and Memory Allocation, Further Program Explanations, and Examples.
– Input/Output in VB .Net: Converting Input (CInt, CDbl, CChar, CDec, CStr, CBool) Formatted Output (Console.Write(«…»), Console.WriteLine(«…»)), Examples, Formatted Input (x = Console.ReadLine(), Console.ReadKey()), Examples, and Program Explanations.
– Types, Operators and Expressions: Variables, Constants, Examples, Arithmetic Operators ( , -, *, /), Example, Relational Operators, Math Library, Example, Logical Operators (NOT, AND, OR), Example, Assignment Operator, Example, Control Flow (If … Then …, If … Then … Else, If … Then … Else if … Else …, and Select Case …, Case …, Select Case …, Case 1 To 10 …, Case Else …), and Examples.
– Iteration: VB .Net syntax, While loop, For loop, Do – While loop, Examples, Debugging Loops, and Avoiding Infinite Loops.
– Arrays: Visual Basic arrays, One Dimensional Array, Array Indexing, Using Arrays, Arrays, Examples, Multi-dimensional Arrays, Using Multi-dimensional Arrays, Strings, String Functions, String Example, and Examples. Initializing arrays, Storing values, Process the array, and Print the results on screen. Array sorting using Bubble sort.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the components that constitute a computer system both in terms of hardware and software and effectively use core operations of a modern operating system
 2. Distinguish the advantages of imperative programming and object oriented programming using a language such as VB .Net and being able to comprehend programs of small and medium size complexity.
 3. Demonstrate the ability to express elementary algorithms using the syntax of a programming language thus choosing the appropriate data types, applying the correction operations, and forming the necessary statements.
 4. Analyse simple engineering problems, and construct algorithms to programmatically solve them.
 5. Illustrate the ability to formulate programs using selective, iterative, and sequential statements and implement them using a programming language.

AEEE103: Ηλεκτροτεχνία I

Course Contents

Introduction to Electrical Principles: Basic electrical units, Electrical symbols, multiplication factors.
· Basic Electrical Quantities: Resistance, charge, current, voltage, power and energy.
· DC circuit analysis: Series – parallel circuits, Ohm’s Law, Kirchoff’s Law, Voltage and current Divider Rule.
· Alternating voltages and currents: Sinusoidal signals, frequency, amplitude, period, peak, average and RMS values. Express AC quantities in rectangular and polar forms.
· Capacitive and inductive circuits: Types of capacitors, capacitance, inductance, types of inductors, Analysis of RLC circuits.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Distinguish the principal circuit components. Perform multiplication factor conversions.
 2. Identify and calculate electrical quantities and units of charge, resistance, current and voltage. Implement Ohm’s Law.
 3. Make power consumption and energy dissipation calculations. Compute energy costs of electrical appliances.
 4. Recognize simple resistor topologies. Analyzing series and parallel circuits. Use of voltage and current divider rule. Analyze resistor topologies circuits using Kirchhoff’s Law.
 5. Identify sinusoidal signals, frequency, amplitude, period, peak, average and RMS values.
 6. Use different types of energy storing components (L, C) in simple topologies. Analyze R L C circuits when they are excited with alternating current or voltage sources.

AMAT111: Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι

Course Contents

Linear and other Inequalities in one Variable. Absolute Values and their Properties.

Exponents, roots and their properties. The concept of the logarithm and its properties. Exponential and logarithmic equations.

Basic trigonometric functions and their graphs (sinx, cosx, tanx, cotx, secx, cscx) and basic identities of trigonometric functions including trigonometric functions of sums and differences of two angles.

Real valued functions of one variable: functions, operations of functions, inverse functions, logarithmic and exponential functions and their properties, parametric equations. Graphs of linear, quadratic, cubic, square root, exponential and logarithmic functions.

Limits and continuity: introduction to calculus, limits, and continuity.

Differentiation: The derivative as a function, the derivative as a rate of change and as the slope of a graph, techniques of differentiation, chain rule, derivatives of trigonometric, exponential, and logarithmic functions, higher derivatives, implicit differentiation, and differentials.

Applications of differentiation: related rates, increase, decrease, and concavity, relative extrema, first and second derivative tests, curve sketching, absolute minimum and maximum values of functions, applied maximum and minimum value problems.

Introduction to the concept of integration.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the notion of a function of a real variable, define the absolute value function, state and use its properties and sketch the graph of linear, quadratic, and absolute value functions.
 2. Solve inequalities with absolute values, quadratic inequalities by factorizing and considering the two linear terms, rational inequalities and illustrate a geometric interpretation of the above inequalities by sketching the graph of the corresponding function.
 3. Define, sketch the graph, and describe the properties of the exponential function, the logarithmic function and the basic trigonometric functions.
 4. Explain the notion of limits and continuity of functions, identify and verify limits and points of discontinuity from a graph.
 5. Describe the derivative as a limit of finite differences, find the derivative of specific categories of functions, state and apply the general rules of differentiation to calculate derivatives, use the first and second derivative of a function to find its local extrema , points of inflection, and regions in which it is increasing, decreasing, concaving upwards or downwards.
 6. Apply the knowledge of derivatives in the field of engineering and in optimization problems.
 7. Explain in broad terms the concept of the integral of a function of a real variable.

AMAT122: Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI

Course Contents

Definite and Indefinite integrals: The notions of definite and indefinite integrals. Fundamental Theorem of Calculus.

Applications of the Definite Integral: Areas between two curves, volumes by the methods of slices and cylindrical shells, and areas of surfaces of revolution.

Techniques of Integration: Method of u-substitution, Integration by Parts, partial fraction decomposition. Trigonometric integrals, inverse trigonometric and hyperbolic functions: their derivatives and integrals, integrals of powers of sines, cosines, tangents and secants by using reduction formulae, trigonometric substitutions.

Introduction to Partial Derivatives and Double Integrals.

Series: Infinite series, Power Series, Taylor and MacLaurin Series, tests of convergence.

Polar Coordinates: Polar coordinates and conversion of Cartesian to Polar coordinates. Areas in polar coordinates.

An introduction to complex numbers: Geometric interpretation, Polar form, Exponential form, powers and roots.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the notion of definite and indefinite integrals, state and use the Fundamental Theorem of Calculus.
 2. Solve simple definite and indefinite integrals of polynomials, functions involving rational powers of the variable, exponential, trigonometric, and rational functions.
 3. Solve more complicated integrals by using the methods of integration by parts, u-substitution, partial fraction decomposition, and trigonometric substitution.
 4. Explain the concept of functions of two variables, find partial derivatives,
 5. Explain the concept of infinite series, state Taylor’s and MacLaurin’s Theorems, and expand simple functions in such series.
 6. Explain the notion of complex numbers, evaluate simple expressions involving complex numbers, and express complex numbers in polar form.
 7. Apply definite integration in order to compute areas between curves, and volumes of solids of revolution by using the methods of slices and cylindrical shells.

AMAT181: Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»

Course Contents

Vectors and Linear spaces. Vector concept, operations with vectors, generalization to higher dimensions, Euclidean space, basis, orthogonal basis: linear dependence, Cartesian products, vector products, vector transformations, Gram-Schmidt orthogonalization, vector spaces and subspaces. Geometric examples.

Matrices and Determinants. Matrix concept, operations with matrices, Special matrices, definition of a determinant and its properties, determinant of a product, inverse matrix, properties and computation.

Linear Transformations. Definition of linear transformations, properties, elementary transformations, rank and determinants.

Simultaneous Linear Equations. Cramer’s rule, Gaussian elimination, Gauss-Jordan elimination, homogeneous linear equations, geometric interpretation.

Quadratic forms and Eigenvalue Problem. Quadratic forms, definitions, Normal form, eigenvalue problem, characteristic equation, eigenvalues and eigenvectors, singular value decomposition.

MATLAB Applications. Basic matrix algebra, the determinant of a matrix of n-order, solving simultaneous equations with n unknowns with a number of techniques, finding eigenvalues and eigenvectors. Elementary vector manipulation, finding linear dependence. Linear Transformations, plotting transforms on the x-y plane.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the notion of a matrix, including its transpose, identify the properties of special types of matrices and perform different matrix operations.
 2. Generate determinants of any order using minors, compute 2×2, 3×3 determinants directly and find the inverse of a matrix by employing its determinant and the transpose of the matrix of cofactors.
 3. Use Cramer’s Rule for solving square linear systems with the aid of determinants, employ Gaussian Elimination for solving systems of linear equations, perform elementary row matrix reduction to echelon form and back substitution to obtain the solution of the system, apply Gaussian Elimination to find the inverse of a square matrix using augmentation, execute Gauss-Jordan elimination and implement a readily available inverse of the matrix of coefficients to solve a square linear system.
 4. Explain the notion of multiplicity of roots of the characteristic equation, employ these concepts to various applications and compute eigenvalues and corresponding eigenvectors of square matrices.
 5. Defend the notion of vectors in two, three and higher dimensions, perform operations with vectors including dot/Cartesian and vector products, outline the concept of an orthogonal basis of the Euclidean space as well as the geometric structure of linearly independent vectors, show vector linear transformations in concrete geometric examples and exploit the properties of vector spaces and subspaces.
 6. Define linear transformations, perform elementary transformations available, rank and determinants and apply these concepts to real-life examples identifying their geometric implications.
 7. Employ the computer programming language Matlab to solve different matrix operations and systems of linear equations, to compute eigenvalues and eigenvectors, to execute elementary vector manipulation, to exhibit linear transformations and to construct plots.

AMAT204: Διαφορικές Εξισώσεις

Course Contents

First Order Ordinary Differential Equations: Basic concepts and classification of differential equations. Separable, linear with integrating factor, exact, and homogeneous ordinary differential equations, Applications of First-Order Differential Equations.

Second and nth-Order Ordinary Differential Equations: Linear homogeneous with constant coefficients, nth-order linear homogeneous with constant coefficients. The method of reduction of order, the method of undetermined coefficients, and the method of variation of parameters. Initial value problems and applications of second order linear ordinary differential equations.

Series of Solutions: Definition and properties, convergence, and solution of linear differential equations with constant and non constant coefficients.

Laplace Transform: Definition and properties, partial fractions, Laplace transform and inverse Laplace transform. Solution of linear differential equations with constant coefficients.

Partial Differential Equations: Basic concepts and classification. Introduction to separation of variables.

Applied Engineering Problems using MATLAB: Calculation of solutions with readily available codes and analysis of results.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define and explain the concept of an ordinary differential equation, employ the appropriate method to solve Separable, Linear, Homogeneous, and Exact first-order differential.
 2. Define the concept of second order linear ordinary differential equations, describe the general method of their solution, and calculate the general solution of second-order homogeneous differential equations with constants coefficients.
 3. Describe the method of Reduction of Order in the solution of second order homogeneous differential equations, and employ the method to obtain the second linearly independent solution.
 4. Describe the Methods of Undetermined Coefficients, and Variation of Parameters, use these methods to find the general solution of second-order non-homogeneous differential equations, and compare the two methods identifying their advantages and disadvantages.
 5. Explain the concept of Power Series expansions as solutions of linear differential equations, employ the method to obtain solutions of non-homogeneous differential equations that arise in applied engineering problems, and compare the method with the methods of undetermined coefficients and variation of parameters.
 6. Identify the importance of the method of Laplace transform in the solution of differential equations, employ the method to obtain solutions of important differential equations, and compare the results with the ones given by previous methods wherever this is possible.
 7. Define partial differential equations, and apply the method of Separation of Variables on partial differential equations to deduce a system of ordinary differential equations.
 8. Use readily available Matlab codes to calculate solutions of differential equations that arise in Applied Engineering Problems, and compare the results with the analytic solutions obtained with the techniques learned in the course.

AMAT300: Πιθανότητες και Στατιστική

Course Contents

Descriptive Statistics: Introduction to Statistics, Data Collection, Describing and Summarizing Data, Measures of Central Tendency, Dispersion and Skewness, Tables, Charts, Exploratory Data Analysis.

Probability: Sample Spaces and Events. Introduction to set theory and relations in set theory. Definitions of Probability and properties. Conditional probability.

Discrete Random Variables: Probability Distribution Function and cumulative distribution function, Mathematical Expectation, Mean and Variance. Probability Distributions: Binomial, Poisson.

Continuous Random Variables: Probability density Function and cumulative distribution function, Mathematical Expectation, Mean and Variance. Probability Distributions: Uniform, Normal Distribution. Approximations for Discrete Distributions.

Sampling distributions: Properties of sample distributions: Unbiasedness and minimum variance. The central limit theorem.

Estimation: Confidence Internal Estimation for Mean, Proportion, Difference of Means, Difference of Proportions. Sample size determination.

Hypothesis Testing: Hypothesis Testing for Mean, Proportion, Difference of Means, Difference of Proportions.

Introduction to regression: Simple Linear Regression and Correlation

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Use descriptive statistics to present data by constructing Bar Charts, Pie Charts, Histograms and Box Plots.
 2. Explain and apply measures of central tendency such as mean, median and mode, measures of Dispersion such as Range, IQR, Variance and standard deviation and the coefficients of Variation and Skewness to different types of data.
 3. Describe the notion of sample space for an experiment, describe events as subsets of the sample space and construct events by using set theoretic operations and with the use of Venn diagrams.
 4. Construct the probability function on the space of events with its properties, define conditional probability and calculate probabilities of events in simple problems.
 5. Describe the concepts of discrete and continuous random variables as functions from the sample space to the set of real numbers and explain and use the probability distribution function and cumulative distribution function to calculate simple probabilities.
 6. Calculate the expected number, variance and standard deviation of a random variable and use discrete and continuous distributions in examples to calculate probabilities in real life problems.
 7. Calculate point estimators and construct confidence intervals for means and proportions of one and two populations.
 8. Test hypothesis for means, proportions and difference of means, apply hypothesis testing to real life problems and construct linear models for a given set of data using linear regression.

AMAT314: Αριθμητικές Μέθοδοι

Course Contents

Introduction: Use of mathematical modelling in engineering problem solving; Overview of modern engineering tools used in engineering practice (such as MATLAB); Approximations of errors.

Roots of Equations: Bracketing Methods(Graphical, Bisection and False Position Methods), Open Methods(Fixed-Point Iteration, Newton-Rapson and Secant Methods, Multiple Roots and Systems of Nonlinear Equations), Roots of Polynomials(Conventional, Muller’s, and Bairstow’ Methods).

Curve Fitting: Interpolation Methods, Least-Squares Regression.

Numerical Integration: Newton-Cotes Integration Formulas (Trapezoidal Rule, Simpson’s Rules, Integration with unequally spaced data, Open Integration Formulas), Integration of Equations (Newton-Cotes Algorithms for Equations, Romberg Integration, Gauss Quadrature).

Numerical Differentiation: High-Accuracy Differentiation Formulas, Richardson Extrapolation, Derivatives of Unequally Spaced Data.

Numerical Solution of Ordinary Differential Equations: Initial value problems, single and multiple step problems, convergence and stability. Boundary value problems, finite difference methods using simple routines. The Euler Method, the Runge-Kutta Methods, and Multi-step Methods.

Numerical solution of field problems: Finite difference methods, applications using simple routines.

Applied Engineering Problems using MATLAB

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the various methods for finding approximation of roots of nonlinear equations, employ these methods to solve applied engineering problems, and identify the advantages and disadvantages of each method through the solutions.
 2. Define the concept of interpolation and least squares for curve fitting, employ the two methods to obtain the interpolation polynomials for given data sets and various functions, and generate a set of criteria that allow the use of each method.
 3. Describe the concept of numerical integration, apply different techniques for the calculation of integral approximations, and identify when the relative errors become minimal.
 4. Explain the need for approximation of derivatives of any order, define the important approximation formulas and employ various methods to calculate approximate solutions of first and second order differential equations.
 5. Analyse approximate solutions and based on the analysis classify the different methods based on their order of approximation.
 6. Explain the concept of finite difference methods in two dimensions and relate to simple problems that arise in Engineering.
 7. Employ a computer programming language (Matlab) to solve applied engineering problems discussed throughout the course, and compare the approximate solutions with the ones obtained by hand.

AMEE200: Θερμοδυναμική I

Course Contents

Fundamentals of engineering thermodynamics: thermodynamic system, control volume concept, units of measurement, energy, work, heat, property of pure substances.

The first law of thermodynamics: forms of energy, conservation of energy, thermodynamic properties, conservation of mass and the first law applied to a control volume, the steady-state steady-flow process, the uniform-state uniform-flow process.

The second law of thermodynamics: the Carnot cycle, the thermodynamic property entropy, the T-s and h-s diagram, reversible and irreversible processes, efficiency.

Heat Engine Cycles: Carnot, Otto cycle, diesel cycle, constant pressure cycle.

Combustion Equations, Stoichiometric air – fuel ratio, calorific values of fuels.

Steam Cycles: Rankine cycle, Rankine with superheat, Reheat cycle, Regenerative.

Laboratory Work: Individual or small group experiments performed with the use of common vehicle Engines under certain loading conditions will be investigated. These results will be compared with engines manufacturer specifications

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Use basic thermodynamic equations to solve problems related to work and heat.
 2. Define continuity equation and use it to calculate mass flow rate, velocities, surface area, specific volume or density for a given situation
 3. Explain the concept of energy, define Internal Energy and enthalpy and analyse conservation of Energy.
 4. Analyse Thermodynamic cycles. Power cycles, Refrigeration and Heat Pump cycles. Energy Balance for Closed Systems
 5. Define and analyse the second law of Thermodynamics and Entropy and employ T-S diagrams and H-S (both vapour and perfect gas) constant pressure and constant volume lines
 6. Analyse describe and use Reversible isothermal process, Reversible adiabatic, polytropic, Entropy and Irreversibility
 7. Analyse maximum performance measures for Power, Refrigeration, and Heat Pump.
 8. Solve problems related with Power cycles.
 9. Describe, explain and use the Carnot cycle Constant Pressure cycle, Otto cycle, Diesel cycle and make use of it to calculate thermodynamic quantities.
 10. Use Combustion equations to calculate stoichiometric A/F ratio, mixture strength, and oxygen content.

AMEE202: Μηχανική Ρευστών I

Course Contents

Fundamental concepts: Definition of a fluid, control volume and differential analysis, kinematics of fluid motion, stress and strain rate, Newtonian fluid.

Fluid in equilibrium: Fluid statics, variation of pressure with depth, forces on immersed surfaces.

Conservation laws in control volume form: continuity, momentum equation for steady flow, first law of thermodynamics (relation to Bernoulli’s equation), applications.

Differential analysis of fluid motion: streamfunction for two-dimensional incompressible flow, incompressible inviscid flow, Bernoulli’s equation, irrotational flow and the velocity potential.

Dimensional analysis and similitude: Nature of dimensional analysis, Buckingham’s ? theorem, arrangement of dimensionless group.

Viscous flow:

Laminar internal flows: Poiseuille and Couette flow, turbulent internal flow, major and minor losses.

External flow: General external flow characteristics, lift and drag concepts, boundary layer analysis, estimation of lift and drag coefficient.

Laboratory Work: Small group experiments performed in the Fluid Mechanics Laboratory. The laboratory work is designed such that it provides a visual verification of the principles mentioned in class.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the properties of a fluid and classify fluids in categories based on their stress-strain relationship. Calculate the stress/strain of a Newtonian fluid.
 2. Calculate the pressure variation in manometers, tubes, containers etc and compute the force on an immersed surface due to the presence of a static fluid.
 3. Compute the forces and velocities in a moving fluid using conservation laws in control volume form (continuity, momentum equation), for steady flow.
 4. Differentiate between streamline vs pathline, and streamfunction vs velocity potential, and apply Bernoulli’s equation along a streamline.
 5. Use dimensional analysis to obtain the dimensionless groups associated with a physical problem and apply similarity to relate the conditions of the prototype with its model.
 6. Determine the velocity profile of some basic internal flows.
 7. Calculate the viscous losses associated with a pipe network hence estimate the necessary pressure/power to drive the flow.

AMEE304: Μεταφορά Θερμότητας

Course Contents

Introduction to Heat Transfer: Modes of heat transfer, conduction, convection and radiation

Conduction: Thermal conductivity, Fourier’s law of conduction. One-dimensional steady-state conduction through simple and composite flat and cylindrical walls

Convection: Boundary layers. Forced convection. Dimensionless groups controlling forced convection heat transfer. Natural convection

Radiation: Introduction. Radiative properties. Black/grey body. Stefan-Boltzmann and Kirchoff’s Laws. View factors

Combined heat transfer modes for analysis, heat exchangers

Numerical Modelling of Heat Transfer

Introduction to finite element approaches: 1-D and 2-D heat transfer with finite element approach.

Laboratory Work: Small group experiments performed within the Heat Transfer laboratory. Experiments include the measurement of specific heat capacity, thermal conductivity and other thermal properties of materials. Demonstration of a Thermoelectric Converter.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Appreciate convection, conduction and radiation as well as their occurrence in engineering application.
 2. Use equations developed for one-dimensional cases to perform simple heat transfer calculations.
 3. Estimate convective transfer rates on the basis of geometric and dynamic similarity, and analogy between different convective transport processes.
 4. Use the laws of radiation to compute heat transfer rates for surfaces, such as black bodies and diffuse grey surfaces, with appropriate approximations.
 5. Perform thermal measurement techniques and describe applications for such measurements.

AMEE310: Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα

Course Contents

Pumps: Distinguish between positive displacement and non-positive displacement pumps
.
· Fluids: Describe the primary functions of a fluid design.
· Hydraulics: Differentiate between hydraulic energy and hydraulic power

· Friction losses: Calculate friction losses in hydraulic systems,
Hydraulic Cylinders, motors, Pumps, Valves, Actuators, Hydraulic Circuit Design and Analysis (Circuits and sizing of Hydraulic Components, symbols)
· Pneumatics: Describe the important considerations that must be taken into account when analyzing or designing a pneumatic circuit Compressors, Directional Control Valves, Regulators, Excess Flow Valves, Sequence Valves
Sizing of Pneumatic systems, Air Preparation
· Laboratory Work: carried out experiments on both hydraulics and pneumatics

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define and Calculate the physical properties of Hydraulic fluids and explain how these properties can affect Fluid Power.
 2. Utilize basic physical law principles to explain the concepts of energy and power and derive the equations estimating these quantities in Hydraulic Systems.
 3. Calculate fluid rates, velocities, speed of hydraulic cylinder using the continuity equation and apply Bernoulli’s equation to determine the energy transfer within a hydraulic system.
 4. Explain the significance of Reynolds number and how it can be used to distinguish between Laminar and Turbulent flow.
 5. Define types of pumps (gear, vane, and piston), describe their pumping action and explain their operation.
 6. Explain the function and use of pneumatic components and solve problems related to Directional Control Valves, Regulators, Excess Flow and Sequence Valves.

AMEE403: Αεροστρόβιλοι

Course Contents

Introduction to Heat Transfer: Modes of heat transfer, conduction, convection and radiation

Conduction: Thermal conductivity, Fourier’s law of conduction. One-dimensional steady-state conduction through simple and composite flat and cylindrical walls

Convection: Boundary layers. Forced convection. Dimensionless groups controlling forced convection heat transfer. Natural convection

Radiation: Introduction. Radiative properties. Black/grey body. Stefan-Boltzmann and Kirchoff’s Laws. View factors

Combined heat transfer modes for analysis, heat exchangers

Numerical Modelling of Heat Transfer

Introduction to finite element approaches: 1-D and 2-D heat transfer with finite element approach.

Laboratory Work: Small group experiments performed within the Heat Transfer laboratory. Experiments include the measurement of specific heat capacity, thermal conductivity and other thermal properties of materials. Demonstration of a Thermoelectric Converter.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Appreciate convection, conduction and radiation as well as their occurrence in engineering application.
 2. Use equations developed for one-dimensional cases to perform simple heat transfer calculations.
 3. Estimate convective transfer rates on the basis of geometric and dynamic similarity, and analogy between different convective transport processes.
 4. Use the laws of radiation to compute heat transfer rates for surfaces, such as black bodies and diffuse grey surfaces, with appropriate approximations.
 5. Perform thermal measurement techniques and describe applications for such measurements.

AMEE407: Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας

Course Contents

· Types of Energies (Conventional, Non-Conventional (Nuclear Energy), Renewable Energy Sources & Hydrogen)
· Global, European, Cyprus energy balance, systems and distribution
· Oil, Natural Gas, CNG, LNG, LPG, Hydrogen characteristics
· Fossil fuel reserves
· Green-house gases-effect, Global warming
· Chemical Thermodynamics (Enthalpy of reaction, Calorific value, Adiabatic flame temperature)
· Introduction to the Energy problem and the renewable energy sources
· RES-Targets for Europe and Cyprus
· Fundamental characteristics and properties of the Renewable Energy Sources.
· Solar energy and applications
– Solar central receivers (Parabolic trough, Power towers, Solar Dish generator)
– Solar Collectors (Flat plate collectors, Vacuum flat plate collectors, Vacuum tube collectors, Compound parabolic concentrators)
– Solar collector performance
· Wind power
· Hydro-electric power
· Tidal and wave energy
· Hydrogen production/storage from renewable energy sources and H2 / fuel cells
· Laboratory Work (1-hour per week): Weather conditions in relation to RES and “Green” Hydrogen Production, Storage and “Green” electricity production:
The students will operate a model/system composed of a Photovoltaic, a PEM Water Electrolysis, a Hydrogen Storage, a PEM Fuel Cell and a motor, in order to understand the whole “clean” cycle of storing Solar Energy in the form of “green” hydrogen, which can then be used for on-demand “green” electricity production. They will also learn how to obtain and analyze information from weather stations and perform data analysis (solar radiation, wind velocity/direction, temperature, pressure, humidity, rain, etc) in relation to Renewable Energy Sources (RES), and produce a relative report.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Have a broad knowledge of the different Types of Energy Sources, Describe and analyse typical examples of different Energy Sources.
 2. Explain how oil and NG are produced, the uses of each fuel and the corresponding applications, Distinguish between CNG and LNG and between LNG and LPG and their advantages.
 3. Distinguish between Nuclear Fission and Fusion and comprehend the possible environmental effects and potential safety risks involved.
 4. Make useful thermodynamic calculations in burning fuels (enthalpy of reactions, calorific value, adiabatic temperature flame).
 5. Explain Solar energy and applications, Solar central receivers (Parabolic trough, Power towers, Solar Dish generator), Solar Collectors (Flat plate collectors, Vacuum flat plate collectors, Vacuum tube collectors, Compound parabolic concentrators), Solar collector performance, Wind power, Hydro-electric power, Tidal and wave energy.
 6. Describe how Weather station data analysis (solar radiation, wind velocity/direction, temperature, pressure, humidity, rain, etc) in relation to RES can be done.
 7. Explain the importance of the hydrogen economy, how Hydrogen is produced in combination with RES, hydrogen storage and distribution.
 8. Explain how H2/Fuel Cells operate the potential application of H2/Fuel Cells (Electric Automobiles).

AMEE410: Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας

Course Contents

Introductory aspects for power generation: Thermodynamics principles and laws, combustion theory and emissions/pollution, heat transfer. Fuels (Heavy fuel oil, Diesel, Coal, Natural Gas). Renewable Energy Sources

Thermal power plants: Components and different types of gas turbines (closed circuit, open circuit). For different types, various flow processes phenomena. Flow processes in the gas turbine components. Components and different types of steam turbines (superheat, reheat, regenerative and supercritical cycles). For different types, various flow processes phenomena. Flow processes in the steam turbine components. Components and types of the combined-cycle power plants. For different types, various flow processes phenomena. Flow processes in the components of combined-cycle power plants. Different types of Internal Combustion Engines for power generation. For different types, various flow processes phenomena. Nuclear power plants, types of nuclear reactors, nuclear fusion and environmental considerations.

Power plants utilising renewable energy sources: Different types of hydraulic machines and construction of the machinery, aspects of their operation, including head, discharge, power, efficiency and cavitation factors. Different types of wind turbines, wind sites, wind capacity and off-shore wind technology. Aspects of performance and efficiency. Solar/thermal power plants including solar fields utilising parabolic trough and power tower technologies employed in gas turbine, steam turbine and combined-cycle hybrid power plants. Overall efficiency of plants, heat storage systems and direct steam generation technologies.

Thermodynamics analysis of thermal engines: Thermodynamic cycles (The Rankine Cycle, The Brayton Cycle, The Otto Cycle, and The Diesel Cycle). Basic processes in gas turbines (atmospheric air characteristics, compression, combustion and expansion). Performance analysis of gas turbines, using simple analysis of an open-circuit gas turbine. Basic processes in boilers/steam generators and steam turbines (combustion, heat transfer, steam production, expansion and condensation). Performance analysis of steam turbines, using simple analysis of superheat steam turbine power plant. Basic processes in the combined-cycle power plants. Performance analysis of a combined-cycle plant, using an open-circuit gas turbine, an interconnecting heat exchanger and a superheat steam turbine. Basic processes in the reciprocating Internal Combustion Engines (Otto and Diesel). Performance analysis of a high power output Diesel engine.

Energy balance analysis and performance characteristics of thermal power plants: Conservation of mass and energy for control volume. Steady state and transient state analyses of control volumes. Energy balance and calculation of the thermal efficiency of gas turbine, steam turbine and combined-cycle. Pressure drops in the various components of power plants and effects. Improvement of performance via technical and operation modifications and quantify the associated effects on performance. Synthesis of modifications related with heat exchangers, reheat cycles and other developments.

Other aspects of power generation technologies: Distributed power generation. Energy storage technologies. Environmental pollution, emissions reduction technologies, carbon dioxide capture and storage technologies. Environmental legislation and imposed penalties on pollutant emissions. Economical feasibility of different power generation technologies.

Assignment: Individual assignment performed following the thermal power plant energy analysis and the various component selections and design, for a combined-cycle power plant of high power output.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. List fossil fuels. List the types of thermal power plants. Describe basic processes in gas turbines, steam turbines, combined cycle power plants, and nuclear power plants. Describe combustion processes, emissions production and pollution and heat transfer processes.
 2. Describe renewable energy sources which can be used for power generation and list the technologies which utilise renewable energy sources
 3. Calculate thermodynamic data, construct graphs of thermodynamic cycles and carry out energy balance of gas turbines, steam turbines, combined cycle plants and internal combustion engines of various types.
 4. Analyse the performance of thermal power plants, nuclear power plants, hydrodynamic power plants and wind power plants.
 5. Apply methodologies for analysis of power plants and analyse thermal power plants, combined solar thermal power plants and basic components configuration.
 6. Describe distributed power generation and energy storage technologies. Explain emissions production and environmental pollution and list emissions reduction technologies. Describe the economical feasibility of different power generation technologies.

AMEE431: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Course Contents

Factors influencing performance: size of cylinder, speed, load, ignition timing, compression ratio, air-fuel ratio, fuel injection, engine cooling, supercharging

Real cycles and the air standard cycle: air standard cycles, fuel-air cycles, actual cycles and their losses

Properties of fuels and combustion process: fuels for SI engines, knock rating of SI engines, Octane number requirement, Diesel fuels, Cetane number requirement, combustion process and flame development

Alternative forms of IC engines: the Wankel rotary combustion engine, the variable compression ratio engine

Developments in IC engines: fuel injection, supercharging

Laboratory Work: Individual or small group experiments performed with the use of common vehicle engines and or single cylinder engines under certain loading conditions will be investigated. These results will be compared with engines manufacturer specifications and/or theoretical performance data. A selection from the following experiments is performed during the course:

Air and fuel consumption in ICE and estimation of the volumetric efficiency and air-fuel ratio.

Measurements of cylinder pressure history of ICE and construction of p-V and p-θ engine diagrams

Measurements of brake power and indicated power and estimation of the mechanical efficiency and thermal efficiency of an ICE

Cylinder pressure and torque measurements of an ICE and construction of performance graphs and consumption loop

Emissions measurements of a SI ICE engine

Emissions measurements of a Diesel ICE engine

Demonstration of dynamometer for ICE of light vehicles

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the geometry and operation of four-stroke and two-stroke internal combustion engines (ICE). Explain the differences in geometrical parameters and operation of spark-ignition (SI) and compression ignition (CI) engines.
 2. Describe the engine performance parameters and calculate engine performance characteristics. Explain factors that influence the engine performance and use engine performance graphs. Describe the experimental characterisation of the performance of an ICE and explain special classic and modern techniques for the characterisation of engine performance.
 3. Define the volumetric efficiency of the engine and identify how it is affected by technical and operation parameters of the engine. Describe the engine timing mechanism, and flow characteristics through the inlet and exhaust valves of four stroke engines.
 4. Use energy balance in internal combustion engines and explain the relevant losses due to friction and gas flow losses. Compare the internal combustion engines real cycles with the ideal thermodynamic cycles and explain the losses and differences in efficiency.
 5. Distinguish the combustion initiation for Spark Ignition (SI) and Compression Ignition (CI). Characterise combustion according to mixture composition either premixed or homogeneous or stratified. Use chemical formulas of fuels and chemical equations and define the stoichiometric air-fuel composition and air-fuel ratio.
 6. Describe the various types of fuel injection systems including indirect injectors for port-fuel injection (PFI), and direct gasoline injector systems for SI engines. Explain supercharging technologies and compare turbochargers and mechanical compressors. Describe developments in internal combustion engines and explain alternative types of internal combustion engines.
 7. Design and carry out engine measurements and analyse the measurements. Compare experimental data with theory.

AMEG103: Μηχανολογικό Σχέδιο

Course Contents

Linework and Lettering: Visible, Hidden, Center axis, dimension and section lines, and the appropriate lettering size and style.

Orthographic and Isometric projections: Drawing of views in orthographic projection using first and third angle projections, as well as isometric drawings.

Dimensioning Principles: Appropriate dimensions in engineering drawings.

Sections and Sectional Views: Include appropriate sectional views in engineering drawings.

Limits, Fits and Geometrical Tolerances to be calculated and included in engineering drawings.

Drawing of machine components, such as screws, bolts, nuts springs, gears, cams, bearings etc.

Technical drawings of components: Drawing mechanical parts in assembled and exploded view drawings.

Welding and Welding Symbols: Include the appropriate welding symbols were necessary in engineering drawings.

Introduction to Computer Aided Design (CAD): learning the basic steps in a CAD environment, under a 2D sketcher.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the importance of engineering drawing as a communication tool between engineers, and recognize the details of an engineering drawing.
 2. Recognize the sketching elevations and plans in first and third angle orthographic projection, and identify the role of each line type (visible, hidden, center axis, dimension, section) in engineering drawings.
 3. Apply the basics of descriptive geometry to produce orthographic and isometric engineering drawings, and create drawings with different views (orthographic views and cross sectional views).
 4. Apply the rules for dimensioning and tolerancing, understand the description of surface roughness and represent these on engineering drawings.
 5. Describe all related ISO and DIN standards.
 6. Create drawings of machine elements such as screws, bolts, nuts, springs, cams and bearings.
 7. Determine the differential equations of the deflection curve and the slope by the double-Integration method.
 8. Interpret and generate advanced mechanical drawings, as well as technical drawings of components and assembled mechanical parts.

AMEG202: Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ

Course Contents

Files and databases: CAD systems and Neutral File Standards (IGES, STEP, DXF), Basic principles of CAD systems, The Design File and Element Creation

Designing principles and engineering rules: Mechanical drawings, Geometry and Line generation, Planes and coordinates, Projections, Points and lines, Line segments, Curves

AutoCAD and SolidWorks usage: File Creation, Attaching Menus, Design File Concepts, The AutoCAD Screen, Activating Drawing Commands, The Main Palette, Window Controls, Symbology and Toolbars

Plotting Manager: Dimensioning placement, Miscellaneous dimensioning, Linear dimensioning, Angular Dimensioning, Radial dimensioning, Plotting, Other AutoCAD and SolidWorks manager utilities

Mechanical parts creation – 2D: Creation and designing of mechanical part and elements in 2D dimension

Mechanical parts creation – 3D: Definition of 3D Surfaces using the CAD systems, Construction of mechanical parts in 3D dimension, Sections and views

Assembly drawings: Drawing and construction of assembled mechanical parts, Searching for new techniques and methods for the designing of complicated mechanical parts

Laboratory work: Use of CAD software at computer laboratory.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Work with designing principle of mechanical drawing. Apply all basic principles when creating new drawings.
 2. Create simple mechanical drawings using CAD software. Create points, lines and curves.
 3. Use CAD files, autocad files and autocad basic components, the main palette, window controls and toolbars.
 4. Use and apply various types dimensions according to engineering rules and mechanical principles.
 5. Design real mechanical drawings and assemblies in 2D dimension. Be able to design real mechanical drawings and assemblies in 3D dimension.
 6. Implement new techniques and method for designing complicated mechanical drawings, faster and easier.

AMEG408: Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός

Course Contents

Air-Conditioning Loads: Calculate the heating load for a buildings (ASHRAE), describe, Understand heat transfer processes. And make calculations of the overall heat transfer coefficients (U values) for external walls, fenestration, windows, doors, roofs, floor etc. The students will learn how to calculate heat gain or loss from infiltration, how to perform Cooling load transient analysis (hourly), and estimate heat entering the space either from conduction convection radiation.

Solar Radiation / Psychrometry: The concepts of solar heat gain and solar load Will be defined and see how they can be estimated for various conditions. Introduction to important terms , definitions and principles used in the study of systems consisting of dry air and water and learn how to compute psychrometric properties. Understand how a variation in humidity will affect the comfortable conditions and how to use the properties of atmospheric air to provide a controlled atmosphere in buildings. Calculate relative / specific humidity, partial pressures of vapour and dry air, dew point, density of mixture etc.

Comfort and Health: Use correct range of temperatures to meet the comfortable conditions and maximise energy savings, define thermal comfort, thermal comfort parameters, clothing level, and metabolic rate. The students will be familiar and use all the above when calculating heating and cooling load for a building and select proper and efficient design conditions.

Complete Air – Conditioning systems: Describe some of the common types of refrigeration and heat pumps systems presently in use and to illustrate how such systems can be modelled thermodynamically. Students will learn how to classify Air conditioning systems. (All air systems, Terminal Units, All water systems, Package unit systems) and select the most applicable AC system for the given application. They should be able to design Air – Conditioning systems based on Direct Expansion systems and All Water fan coil units.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Perform heating load estimate.
 2. Perform cooling load estimate.
 3. Make calculations related to psychrometry.
 4. Understand the refrigeration cycle and make calculations.
 5. Make a preliminary design to match comfortable conditions of a building.

AMEM100: Εισαγωγικά Μαθήματα για Μηχανολόγους

Course Contents

Introduction to Mechanical Engineering: The Sectors

Production Engineering (Materials Technology, Manufacturing Processes, Production Systems, CAD/CAM/CAE, etc)

Structural Engineering (Machine Elements, Engineering Design, Controls, Dynamics of Machines, Robotics, etc)

Energy (Thermodynamics, Fluids, Heat and Mass Transfer, Gas Turbines, etc)

Basic Physical Concepts

Codes and standards

Units, rules for use of SI Units, preferred Units

Force and its units

Forces in equilibrium, resultant of a system of forces

Moment of a force

Conditions for static equilibrium

Center of mass, centroids

Introduction to Materials

Types of materials

Material behavior

Materials design and selection

Metals and alloys

Mechanical Properties of Materials

Introduction to mechanical testing and properties

Stress, strain and elasticity

The tension and compression test

The stress-strain diagram

Thermodynamics

Heat, work, and system

The state of a working fluid

Reversibility

Reversible work

Fluids

Pressure

Manometers

Continuity equation

Bernoulli’s equation

Introduction to Computer Technology

Description of the main components of a computer.

Familiarisation with the Windows operating system.

Introduction to MS-Office ( MS-Word , MS -Excel, Powerpoint)

Use of the Internet and e-mail

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Appreciate the major sectors of mechanical engineering
 2. Understand the basic principles of various fields of mechanical engineering.
 3. Perform simple calculations to various fields of mechanical engineering.
 4. Understand basic physical concepts.
 5. Appreciate the types of materials and their mechanical properties.
 6. Appreciate the use of computer on every day activities.

AMEM107: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών

Course Contents

Introduction to Materials

Types of Materials

Structure – Property – Processing Relationship

Atomic Structure and Bonding

The Structure of the Atom

Ionic-Covalent-Metallic Bonding

Binding Energy and Interatomic Spacing (Potential Energy Diagrams)

Atomic Arrangements

Gases – Liquids – Solids

The Crystal Structure of Materials (Symmetry, 14 Bravais Lattices)

Directional Density, Planar Density, Bulk Density, Packing Factor

Imperfections in Crystals – Slip Systems in Crystals

Defects

Slip Systems in Crystals (Influence of Crystal Structure in Slip Process)

Physical Properties of Materials in Relation to Bonding and Crystal Structures

Potential Energy Well and Properties

Diffusion of Atoms

Mechanical Testing and Properties

Stress-Strain Diagrams (for Ductile and Brittle Materials, Elastic and Plastic Region, Fracture)

Properties Obtained from Stress-Strain Diagrams (Young Modulus of Elasticity, Yield Stress, Proof Stress, Ultimate Stress, Necking, Fracture, Elongation)

Testing

Strain Hardening and Annealing

Strain-Hardening Mechanisms

Characteristics of Cold Working

Effect of Annealing on the Mechanical Properties of Cold Worked Metals (Recovery-Recrystallization-Grain Growth)

Principles of Solidification

Homogeneous Nucleation (Critical Nucleus Size, Activation Energy for Solidification)

Heterogeneous Nucleation (Critical Nucleus Size, Activation Energy for Solidification)

Introduction to Strengthening of Materials and Processing

Strengthening by Solidification (grain size)

Solid Solution Strengthening by Solidification and Solid-State Diffusion

Dispersion Strengthening by Solidification and by Phase Transformations

Laboratory (1-hour per week): DTA: Homogeneous and heterogeneous nucleation from supersaturated solutions, Solidification onset (sub-cooling), phase transformation, Enthalpy of solidification.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the different Types of Materials and many engineering materials and their application, Recognise the Structure – Property – Processing Relationship and suggest ways to produce certain materials with specific properties
 2. Draw the Structure of an Atom and recognise its potential chemical behaviour (valence electrons, valence etc), Distinguish among Ionic-Covalent-Metallic Bonding, predict and draw the different type of bonding in many materials
 3. Draw a Potential Energy Diagram (Energy as a function of interatomic distance) and explain the attractive and repulsive energies/forces acting on the atoms, Distinguish and explain the nature of Gases – Liquids – Solids in terms of bonding types, binding energy and length of bonding and explain the properties of the materials (thermal expansion, melting point, mechanical stiffness, etc) by using Potential Energy Diagrams (Interatomic Spacing, Binding Energy, deep and shallow energy wells)
 4. Recognise the Crystal Structure of Materials (Symmetry, 14 Bravais Lattices) and draw them, Calculate the Directional Density, Planar Density, Bulk Density, Packing Factor of any crystalline material, Recognise the types of Defects in crystals and explain the potential effect of such defects in the mechanical properties of the materials and explain Slip Systems in Crystals and the Influence of Crystal Structure in Slip Process related to the mechanical properties of the materials
 5. Read Stress-Strain Diagrams (for Ductile and Brittle Materials, Elastic and Plastic Region, Fracture), Obtain critical to the material parameters (Young’s Modulus of Elasticity, Yield Strength, Ultimate Strength, fracture stress, elongation, 0.1% proof stress, 0.2% proof stress, etc), Explain the Strain-Hardening Mechanisms, the Characteristics of Cold/Hot Working and how to apply them in materials and explain the Effect of Annealing on the Mechanical Properties of Cold/Hot Worked Metals (Recovery-Recrystallization-Grain Growth)
 6. Explain the types of Testing methods and tools used for testing of materials (Stress vs Strain test, Hardness test, Impact test, microscopes, microstructures etc)
 7. Explain and comprehend the Homogeneous Nucleation (Critical Nucleus Size, Activation Energy for Solidification) and show how this applies to materials processing, such as solidification and development of the materials microstructure
 8. Explain the Strengthening by Solidification (grain size), the Solid Solution Strengthening by Solidification and Solid-State Diffusion, and the Dispersion Strengthening by Solidification and by Phase Transformations, and suggest applications in engineering materials

AMEM110: Τεχνολογία Υλικών

Course Contents

· Principles of Phase Diagrams and Relationship to Materials Strengthening
– Binary Alloy Phase Diagrams of Completely Miscible Systems (Equilibrium and Non-Equilibrium Cooling Curves, Liquidus, Solidus, Phase Fields, Type of Phases, Lever Rule, %Phase Composition, %Composition of Each Phase, Solid Solution Microstructure). Focus on the Cu-Ni Alloy System.
– Binary Alloy Phase Diagrams of Immiscible Systems Containing Three-Phase Reactions (eutectic, eutectoid, peritectic, peritectoid, monotectic).
· The Iron-Carbon Phase Diagram – TTT Diagrams – Steels and Stainless Steels
– Fe-C Phases and their Mechanical Properties (Ferrite, Austenite, Cementite, Martensite)
– Time-Temperature-Transformation for Eutectoid Steel (TTT Diagrams)
– Steel Design and Properties – Compositions – Heat Treatments – Stainless Steels
· Ceramics
– The Structure of Crystalline Ceramics
– Processing of Advanced Ceramics (Sintering)
· Polymers
– Classification of Polymers (Thermoplastic, Thermosetting, Elastomers)
– Polymer Additives – Forming of Polymers
· Composites
– Introduction (Particulate, Fiber and Laminar Composites)
– Dispersion-Strengthened Composites
– Examples and Applications of Laminar Composites
· Deterioration and Failure of Metals
– Corrosion (Chemical Corrosion, Electrochemical Corrosion, Oxidation)
– Protection Against Corrosion
– Non-destructive Testing Methods

Laboratory: DTA: Cooling Curves: Experimental determination of cooling curves for a specific alloy (Pd-Sn) indicating the primary solidification fields and eutectic
temperatures. Determination of a Phase Diagram and expected to produce a report.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain and comprehend the Binary Alloy Phase Diagrams of Completely Miscible Systems (Equilibrium and Non-Equilibrium Cooling Curves, Liquidus, Solidus, Phase Fields, Type of Phases, Lever Rule), calculate the %Phase Composition, %Chemical Composition of Each Phase and draw the corresponding microstructures. Know very well the Cu-Ni Alloy System, Binary Alloy Phase Diagrams of Immiscible Systems Containing Three-Phase Reactions (eutectic, eutectoid, peritectic, peritectoid, monotectic), calculate the %Phase Composition, %Chemical Composition of Each Phase and draw the corresponding microstructures.
 2. Describe the Fe-C Phases and their Mechanical Properties (Ferrite, Austenite, Cementite, Martensite), comprehend the Time-Temperature-Transformation for Eutectoid Steel (TTT Diagrams) and use it in different applications.
 3. Design a particular Steel or a Stainless Steel, describe how to heat-treat it, what kind of microstructure will develop and what will be its final mechanical properties.
 4. Explain the different Processing Methods of Advanced Ceramics (Powder metallurgy, milling, die-pressing, Sintering) and the different Classification of Polymers (Thermoplastic, Thermosetting, Elastomers) and their engineering applications.
 5. Describe the different types of Composite Materials (Particulate, Fiber and Laminar Composites), their processing and suggest different composites for different engineering applications.
 6. Explain the fundamentals of Corrosion (Chemical Corrosion, Electrochemical Corrosion, Oxidation) and use the existing methods to prevent it.
 7. Use non-destructive Testing Methods, identify proper instrumentation and apply them to different engineering materials.
 8. Use thermocouples to measure temperature profiles and optical microscopy to observe microstructures.

AMEM201: Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις

Course Contents

Introduction to manufacturing processes: Definition of manufacturing, purpose of manufacturing, classification of the various types of manufacturing processes, selecting materials and manufacturing process, manufacturing industries, resources for manufacturing.

Casting processes: Solidification of metals, cast structures, casting metals and alloys, technology and machines of casting processes, sand casting, shell mold casting, expendable mold casting, investment casting, permanent mold casting, hot and cold die casting, centrifugal casting, vacuum casting, solidification time, casting defects.

Forming processes: Technology of forging, rolling, cold and hot extrusion, rod, wire and tube drawing, required properties of materials, sheet-metal forming processes, sheet-metal characteristics, shearing, bending of sheet and plate, stretch forming, deep-drawing, formability of sheet metals

Material-removal processes: Technology and machines for milling, turning, shaping, drilling, broaching, mechanics of chip formation, tool wear, surface finish and integrity, cutting-tool materials, cutting fluids.

Joining processes: Oxyfuel gas welding, thermit welding, arc-welding, consumable and nonconsumable electrode, resistance welding, solid-state welding, electron-beam welding, Laser beam welding.

Introduction to Integrated Manufacturing Systems: Manufacturing systems, Computer Integrated Manufacturing, Computer Aided Design, group technology, cellular manufacturing, flexible manufacturing systems

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the various manufacturing processes that are used for the production of mechanical parts and products.
 2. Classify manufacturing processes according to the needs of products construction.
 3. Employ the theoretical knowledge of various manufacturing processes when a specific product has to be manufactured.
 4. Compare and contrast the advantages and limitations of different manufacturing processes.
 5. Evaluate the better way of manufacturing and construction of mechanical parts or products by means of various manufacturing processes and the corresponding manufacturing machines.
 6. Design the production of a mechanical component or a specific product using the manufacturing processes of casting, bulk deformation, sheet-metal forming, material-removal and Joining.
 7. Explain the impact and importance of adopting integrated manufacturing systems in modern manufacturing.

AMEM203: Οικονομικά για Μηχανικούς

Course Contents

Introduction to Engineering Economic Decisions: Evolution of large engineering projects: idea generation, design, safety, cost, market demand, and business risk. Types of Strategic Engineering Economic decisions: equipment and process selection, equipment replacement, new product introduction and existing product expansion, cost reduction, service improvement.

Understanding Financial Statements: The Balance Sheet and the Cash Flow Statement. Use Ratios to make business decisions (dept management, liquidity analysis, asset management, profitability analysis and market value analysis.

Time Value of Money: Interest, economic equivalence, Interest formulas for Single Cash Flows, equal payment cash flows, and gradient cash flows (lineal and geometric).

Evaluating Business and Engineering Assets: Present Worth Analysis. Annual Worth Analysis: Make or Buy decisions, Break-even point. Rate of return Analysis: Internal rate of return criterion.

Depreciation: Factors inherent to asset depreciation. Book depreciation methods

Project Cash Flow Analysis: Classification of Costs; Incremental Cash Flows; and Project Cash Flow Statements.

Handling Projects Uncertainty: Methods of describing Project Risk: sensitivity analysis, break-even analysis; Probability concepts, probability distributions; Decision trees diagrams.

Equipment replacement decisions: Replacement strategies for finite/ infinite planning horizons.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the main types of Strategic Engineering Economic decisions: equipment and process selection, equipment replacement, new product introduction and existing product expansion, cost reduction, service improvement.
 2. Apply Cash flow diagrams, appropriate interest formulae, and economic equivalence to structure engineering economic decision problems.
 3. Calculate economic equivalence for single payment series; equal (uniform) payment series; Linear Gradient series; Geometric gradient series; and Irregular payment series.
 4. Appraise engineering project proposals by applying Present worth analysis; or Annual worth analysis; or Rate of return analysis.
 5. Apply book depreciation methods and Identify factors inherent to asset depreciation;
 6. Distinguish between engineering costs; incremental cash flows; project cash flow statements.
 7. Apply methods of investigating project risk: sensitivity analysis, break-even analysis.
 8. Apply commercial software to model and develop an actual project’s cash flow reports and calculate NPV, IRR ect

AMEM208: Δυναμική

Course Contents

Kinematics of particles: Rectilinear motion, Cartesian motion, Polar, cylindrical and path coordinates, Motion of a projectile, Relative motion and constraints Kinetics of particles: Cartesian and polar dynamics, path dynamics, Linear and angular momentum, Impulse, Impact. Energy of particles: Work, kinetic energy, Potential energy, conservation, power. Multi-particle systems: Force balance and linear momentum, Angular momentum

Rigid-body kinematics: Work and Energy, Relative velocities. Instantaneous centers, Rotating frames, acceleration, Relative motion.

Rigid-body kinetics, Fixed-point rotation, Curvilinear motion, General motion, Momentum of planar bodies, Work/energy of planar bodies

3-D Dynamics: Kinematics, moments of inertia, Equations of motion

Vibrations: Undamped free vibration, Energy methods, Undamped forced vibration, Viscous damped free vibration, Viscous damped forced vibration

Laboratory Work: Individual or small group modeling performed with the use of common industrial packages such as Matlab. Experiments will include small component testing in the laboratory that will be validated using numerical models.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Formulate and solve engineering problems regarding rectilinear and Cartesian motion of particles, become familiar with Polar, cylindrical and path coordinates and solve problems in Cartesian, polar and path dynamics. Analyze and apply the motion of a projectile to various problems, recognise, apply and experimentally measure constraint and relative motion.
 2. Apply the principle of linear impulse and momentum and analyze different cases of impact. Use the principles of force and acceleration, work and energy, and impulse and momentum to formulate and solve particles’ engineering dynamic problems and experimentally measure both impulse and linear momentum.
 3. Explain the concepts of work, kinetic energy, potential energy, conservation, power and apply these concepts in order to formulate and solve engineering problems.
 4. Apply the concepts of force balance, linear momentum and angular momentum to multi-particle systems and experimentally measure the conservation of angular momentum.
 5. Explain the principle of work and energy, define relative velocities of two bodies and apply the instant centres method to solve rigid body kinematics. Formulate relative motion using rotating frames and determine the acceleration in relative motion.
 6. Describe kinematics in 3-D and apply the equations of motion in 3-D. Explain what is the moment of inertia, calculate it’s value and apply it to rigid-body kinematics.
 7. Apply Newton’s second law of motion to formulate equations of motion of one-degree-of-freedom systems and use D’Lambert’s principle and energy methods to solve vibration problems. Predict natural frequency of one-degree-of-freedom vibration systems and model stiffness and damping characteristics.

AMEM211: Μετρητικά ‘Οργανα και Συστήματα Λήψης Δεδομένων

Course Contents

Instrumentation principles: Describe the structure of a general measuring system and understand the role of each component part. Describe how a measuring system is calibrated and define characteristics of instruments such as: resolution and readability. Calculate the sensitivity, percentage error, possible error and probableerror for a measuring system

Sensors and transducers: Understand the operation principles of sensors and transducers. Describe various types of displacement, position and proximity sensors. Solve problems regarding strain gauges, potentiometers and differential transformers. Describe how resistance temperature sensors and thermocouples work. Solve problems with RTD and thermistors.

Signal conditioning: Understand the role of signal conditioning as part of a measuring system and define signal amplification ,filtering, noise, grounding and differential signals.Describe the operation principles of mechanical and electronic amplifiers.Calculate the gain (amplification) for various types of amplifiers.

Computer based data acquisition systems: Understand the operation of computerized data acquisition systems for measuring, analysis and data presentation.Describe the operation of analog to digital converters and define resolution, linearity, conversion time, quantazation error, sampling, aliasing and Nyquist rate.

Data acquisition hardware: Describe computer card characteristics: bus standards, maximum sampling rate, resolution, single ended and differential inputs, hardware timers/pacers, interrupts and DMA.

Lab Work: Use effectively all editing techniques of LabVIEW in both, front panel and block diagram environment.Create simple virtual instruments. Develop a virtual instrument which simulates signal generation and processing. Create a subVI which converts temperature units: 0C to 0F.Design an icon-connector and use it in a VI. Perform data acquisition using LabVIEW. Understand how to use loops for counting. Analyze logging data.Ceate a VI which calculates the minimum, maximum, and average temperatures during acquisition process and displays all measurements in real time on a waveform graph. Perform error checking in VIs using error clusters and handle errors appropriately. Create a VI using state machine architecture that simulates a simple test sequence. Use strain gauges as arms of a Wheatstone bridge for measuring displacement. Perform measurements with linear and rotary potentiometers. Understand the operation of a 4-bit optical encoder.Calculate the rotational speed of a shaft using either the Gray scale or the Binary Scale Encoder.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the instrumentation principles, elements in real measurement systems and measurement statistics (standard deviation, curves of regression, accuracy, error analysis).
 2. Explain the operation and use of basic sensors for measurement of displacement, temperature, force, pressure, flow,motion signal conditioning, signal amplification, filtering, noise, grounding and differential signals
 3. Use effectively basic mechanical and electrical instrumentation, as well as computerised instrumentation for data acquisition, file input/output manipulation and data analysis.
 4. Analyse the performance of a variety of measuring instruments in terms of accuracy, precision, resolution, hysteresis, reproducibility and sensitivity and perform calibration techniques on these instruments.
 5. Execute experiments with practices of signal acquisition using sensors and/or transducers and the associated signal processing techniques.
 6. Design, through laboratory sessions, virtual instruments for data acquisition, processing, measurement, analysis and presentation, using graphical programming languages such as LABVIEW.

AMEM214: Αντοχή Υλικών & Μηχανολογικών Κατασκευών

Course Contents

Theory and fundamentals in Strength of Materials: normal stress and strain, linear elasticity, stress-strain curve, Hooke’s law, Young’s modulus, ductile and brittle materials, Poisson’s ratio, shear stress and strain, shear modulus

Stress and strain: Analysis of stress and strain in materials and structures, principal stresses and maximum shear stresses.

Force variables in beams: internal force variables in beams, external loads with internal force variables

Slope and deflection functions of beams with the aid of the double-integration method

Flexural (bending) stiffness of profiles and torsion deformation of circular bar

Buckling effect and stability of columns with pinned ends and further support conditions

Application on different examples: the taught aspects in strength of materials are applied and analysed on specific structural static problems

Laboratory work, where students can apply their gained knowledge and discuss and evaluate practical test setups and measurements for better comprehension

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the general concept on strength of materials (tension, compression) and structure analysis for static problems.
 2. Analyse and determine stresses and strains in structures.
 3. Describe force variables in beams: force variables (Q, M), relationship between loads and internal force variables, integration and constraints, calculation methods of internal force variables.
 4. Explain and apply the method for analysing pure bending and nonuniform bending including curvature of a beam, strains in beams (longitudinal, normal, shear) and beams with axial loads.
 5. Determine the differential equations of the deflection curve and the slope by the double-Integration method.
 6. Outline the definition of torsion loads and examine the deformations of a circular bar of linearly elastic materials.
 7. Describe the buckling effect and stability for columns with pinned ends and further support conditions.
 8. Perform mechanical tests: Tension (I & II), compression, shearing, torsion test, strain measurements (strain gauges), deflection of beams test I (effect of beam length and width), deflection of beams Test II (Macaulay’s method)

AMEM219: Εισαγωγή στη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων για Μηχανολογικές Κατασκευές

Course Contents

Types of Statically Indeterminate Structures: Double-Integration Method, Method of Superposition, Moment-Area Method.

Theory and fundamentals of the Finite Element Method: matrix algebra for the problem description, space discretisation, constraints and loads.

Stress and strain tensors: Analysis of stress and strain for linear elastic materials and structures, traction and projection of stress and strain.

Bar and Truss Elements: axial stiffness, nodal displacements and internal forces of springs and bar elements.

Beam Elements: flexural stiffness, nodal displacements and rotations and internal forces and moments in beam elements.

Stiffness Matrix: Assembly method for the setup of the stiffness matrix of whole structural problems for the calculation of nodal displacements and loads (external and internal).

Shape functions: use of shape function for approximating solutions in the finite element analysis.

Application on different examples: the taught aspects in the finite element analysis are applied and demonstrated on specific structural problems

Computer laboratory work: where students can apply their gained knowledge on FE-software and evaluate practical problems for better comprehension

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the theory, fundamentals and application of the finite element method in solving structural engineering problems.
 2. Apply of matrix algebra to describe mechanical problems with the finite element method.
 3. Describe the relationship between external loads, displacement and structural stiffness.
 4. Explain and apply the discretisation method and resulting the degrees of freedom for describing structural problems.
 5. Outline the definitions of bars/trusses and beam elements.
 6. Determine the stiffness matrix with the assembly method.
 7. Describe the matrix equation and perform the calculation of nodal displacements and reaction force.
 8. Perform analysis of total structural problems with the use of appropriate shape functions

AMEM316: Στοιχεία Μηχανών I

Course Contents

General concepts on machine design: Stress and strength, stress concentration, Static strength, Plastic deformation.

Static and dynamic loading of machine elements: Fatigue, Theories of failure, Failure prevention, Static and dynamic strength of machine elements.

Shafts: Calculation of shafts, Shaft material and critical speeds, Keys and Couplings.

Rolling and sliding bearings: Bearing types, Calculation of bearing, Lubrication and seals, Bearing load and life, Selection of ball and cylindrical roller bearing, Sliding bearings, materials and applications.

Mechanical connections: Screws, Fasteners and Connections.

Welded and bonded Joints: Welding symbols, Stresses in welding, Static and fatigue loading, Specification set.

Cams and flywheels: Calculation of cams and flywheels and applications

Laboratory work: Use of special software for calculating and drawing of various machine element (Autocad, 3D Drawings, Advanced assembly, SolidWorks, Simple Drawings and FEM Simulations, Software for machine elements calculations)

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain general mechanical concepts related to machine elements.
 2. Analyse loads, stresses and deformation. Explain theories about failure and fatigue of machine components.
 3. Calculate machine elements loaded under static or dynamic loading.
 4. Design machine component on shafts. Make calculation for the selection of proper shafts.
 5. Design and calculate bearings. Select proper bearing for machines.
 6. Design and calculate screws and fasteners.
 7. Calculate welds and select proper welding parameters.
 8. Design and calculate cams and flywheels.

AMEM317: Στοιχεία Μηχανών II

Course Contents

Various types of Gear: – General, Introduction to gears, Types of gears, Tooth system, Contact ratio, Force analysis, Applications of gear design and power transmission in mechanical drives.

Spur and Helical Gears: Calculations, Force analysis, stresses, strains, geometry, applications, drawings.

Bevel and Worm Gears: Calculations, Force analysis, stresses, geometry, applications.

Mechanical Spring: Various types and applications of springs, Stresses in helical springs, Deflection of helical springs, Extension and Compression springs, Springs material, Fatigue loading, Design of springs, Miscellaneous springs.

Clutches and Breaks Brake: Geometry and operations analysis, Band-type clutches and brakes, Energy consideration, Temperature rise, Friction materials.

Power transmission components: Competition of the design of a power transmission, Flat belts, Roller chain, Wire rope, Flexible shaft.

Laboratory work: Use of special software for calculating and drawing of various machine element (Autocad, 3D Drawings, Advanced assembly, SolidWorks, Simple Drawings and FEM Simulations, Software for machine elements calculations)

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Design and calculate gears. Calculate forces on gears.
 2. Design and calculate spur and helical gears.
 3. Design and calculate bevel and worm gears.
 4. Design and calculate mechanical springs (load, stresses, selection of material). Apply mechanical springs on machines and engineering mechanisms.
 5. Calculate clutches and brakes.
 6. Calculate and design power transition systems using belts.
 7. Calculate roller chains, wire ropes, flexible shafts.

AMEM323: Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών

Course Contents

Natural and forced vibration: Review: state the physical principles of natural vibration, explain how a system responds to a harmonic excitation, explain how a system responds to a non-harmonic excitation.
· Lumped mass systems: state the eigenvalue/eigenvector problem, implement modal analysis to decouple systems with multiple degrees of freedom, explain how damping can be implemented to the modal analysis, implement in matlab numerical methods to plot the response of a system and solve the eigenvalue/eigenvector problem.
· Continuous Systems: List the differences of continuous systems with lumped mass systems through the study of rod and beam vibrations.
· Approximate and numerical methods: explain the use of transfer matrices and their application to vibration analysis, explain the finite elements method.
· Rotor dynamics: describe the dynamics of a rotor on a flexible shaft, compute the rotating unbalance and the critical speed, explain gyroscopic effects are how they affect the rotor dynamics, describe how viscous and hysteretic damping affect the dynamics of the system, explain the behaviour of rotors that are mounted on flexible bearings, explain the stability of rotors.
· Vibrating systems design: Outline the general design problem in vibrating systems, compute the necessary mass to establish known motion balancing.
· Machinery vibration: monitoring and diagnosis: Apply vibration analysis in the time domain, apply vibration analysis in the frequency domain, explain the time domain signal processing procedures, explain the frequency domain signal processing procedures.
· Laboratory work, where students can apply their gained knowledge and evaluate practical problems for better comprehension.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Formulate and solve machinery vibrations problems.
 2. Solve common machinery vibration problems using Matlab.
 3. Report the most common machine faults and their main characteristics.
 4. Solve problems regarding the vibration of beams on elastic foundations.
 5. Solve problems regarding the stability of rotors on elastic shafts.

AMEM327: Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου

Course Contents

Introduction: list the goals of control systems, define a model, distinguish inputs and output, plant and process, open and closed loop system, transducer and actuator, list common control systems.

Mathematical modelling of systems in classic control: describe the modelling process, apply Laplace and Inverse Laplace transforms, partial fraction expansions, explain the concept of transfer function, distinguish system classes according to their time dependence, linearity, memory, Apply linearization to non-linear systems.

Time response: Transient and steady state response: explain how poles and zeroes are controlling the response of systems, describe the response of first , second and higher order systems, explain parameters of Second-Order Systems like: Natural Frequency and Damping Ratio.

Reduction of multiple systems: explain the concept and uses of block diagrams, apply block diagrams to cascade, parallel and feedback applications, explain the concept of feedback systems.

Analysis of stability in systems: define stability of a system, apply the Ruth- Hurwitz stability criterion to determine the stability of a system.

Accuracy: Steady state errors: explain the concept of steady state error, compute the steady state error for systems with disturbances.

The use of root locus: explain the root locus methodology, sketch the root locus of a system.

Frequency domain analysis: sketch the Bode plot of a system, compute the gain and phase margin of a system

Automation: demonstrate an ability to perform design for automation and processes, describe cells and robots.

Laboratory work, where students can apply their gained knowledge and evaluate practical problems for better comprehension

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Develop a background on the different methods and principles used in control engineering and automation.
 2. Learn to apply classical control theory to the analysis and synthesis of controlled dynamic systems.
 3. Practice the ability to comprehend fundamental scientific principles and engineering laws and develop analytical skills in order to formulate and solve engineering problems.
 4. Provide a general academic background in order to adapt to technological advancement in the context of Mechanical Engineering and lays the foundations for further education.
 5. Demonstrate practical expertise in the use of modern engineering instruments and reinforces understanding through computerized and other experimentation.

AMEM400: Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων

Course Contents

Projects may be theoretical, experimental or design projects. In case of group projects each student is assigned specific tasks. Each student has a project advisor with whom he meets at least once a week to discuss project progress and future work. Each student is responsible for presenting a final report that will include a detailed mathematical background of the problem, justify design decisions taken, include working drawings, specifications, calculations and cost assessment where applicable. The student is also responsible to present his work and answer questions orally.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. State clearly an existing engineering problem
 2. Perform extensive literature review in order to find what has been done on the subject by other scientists
 3. Identify the project which will provide a solution to the existing engineering problem by introducing an innovation, Divide the project in several distinct Work Packages which contain different Tasks in a timetable, towards the successful completion of the project
 4. Execute the theoretical and experimental work according to the timetable and Write the Mid-Term Overview report
 5. Write the final report presenting all the theoretical and experimental work, including the methodology used, the results, the final conclusions and future suggestions

AMEM405: Μηχανουργικές Κατεργασίες με τη χρήση Συστημάτων CAD/CAM

Course Contents

Introduction to modern manufacturing technology: Principles of various manufacturing processes, material removal, optimization of cutting processes using flexible manufacturing systems.

CAD Systems: Principles of computer aided designing systems, CAD systems for designing mechanical parts, creation and designing of mechanical part and elements in 2D and 3D dimension, construction of mechanical parts in 3D dimension by means of CAD system.

CAM Systems: Principles of CAM systems, post-processor operation and typical examples. Introduction to different CAD/CAM neutral files, Importing and exporting CAD/CAM electronic neutral files (IGES, STEM, DXF, ….).

NC code generation by CAD/CAM: Production processes using CAD/CAM systems and CNC machine tools, NC Code in the material removal (milling, turning, wiring).

Manual programming of a CNC machine tool: Operation and programming of a CNC machine tool using advanced programming capabilities: canned cycles, coordinate transformations, subprograms and parameters.

CAD/CAM programming of a CNC machine tool: Operation and programming of CNC machine tool using CAM systems. Machining of parts with complex geometry such as dies with sculptured surfaces, pockets with intricate form and internal islands, etc.

Laboratory work: A series of machining applications on a 5-axis CNC machining center and a CNC turning machine.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the principles of various manufacturing processes,
 2. Describe the capabilities of general computer aided designing
 3. Use effectively CAD / CAM systems in order to produce the final NC code for the manufacturing of various mechanical parts and carry out exchange of data between CAD and CAM systems.
 4. Compare and contrast the operation and programming of a CNC machine tool using manual programming and a CAM system.
 5. Evaluate through computer-assisted simulation, the differences between file types of several CAM systems.
 6. Generate the G-code program for a series of representative parts using advanced programming capabilities (canned cycles, subprogramming, coordinate transformations, parameters).
 7. Generate basic and advanced CNC programs from imported CAD data using several CAM systems.

AMEM413: Μηχατρονική

Course Contents

Integrated Electro-Mechanical Systems

– Mechatronic systems

– Functions of mechatronic systems

– Ways of information processing

Mechatronic Elements

– Mechanical

– Electrical

– Hydraulic

– Thermal

Fundamentals of theoretical modeling of technical processes

– Classification of process elements

– Fundamental equations of process elements with energy and matter flows

– Energy balance equations for lumped parameter processes

– Connection of process elements

– Lagrange’s equations

– Principle of virtual work

– The bond graph method

Electrical drives

– Electromagnets

– Direct current motors

– Alternating current motors

– Power electronics

Sensors

– Signal types, transducers, measuring amplifiers

– Velocity, acceleration ,vibration, force, pressure, torque, temperature measurement

– Analog to digital conversion

Actuators

– General survey of actuators

– Electromechanical actuator drives

– Hydraulic actuators

– Pneumatic actuators

Control of Mechatronic Systems

– Open loop control

– Closed loop control

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Analyze and synthesize modern machines.
 2. Create mathematical models of modern machines. Simulate and analyze their behaviour. Design appropriate control systems.
 3. Integrate common types of system elements to yield mechatronic systems.
 4. Exploit the underlying similarities between the different physical fields (mechanical, electrical, hydraulic, and thermal) to create abstractions for analysis, synthesis and design of mechatronic systems.
 5. Solve problems regarding the analysis and control of the function of mechatronic systems using Matlab.
 6. Analyze existing mechatronic systems into their structural elements

AMEM414: Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών

Course Contents

The position of the design process within the company

The necessity for systematic design, Design methods, Systems theory.

Product planning and clarifying the task

General approach. Product definition, Design specification, House of quality, Task clarification

Conceptual design

Abstracting to identify the essential problems. Establishing function structures, Developing working structures, Examples of conceptual design, Evaluating designs, Decision making techniques

Embodiment design

Basic rules and principles, Guidelines for embodiment design, Materials selection and design, Materials processing and design, Detail design

Parametric design

Modeling and Simulation, Cause and effect analysis

Design for Minimum Cost

Cost Factors, Fundamentals of cost calculations, Methods for estimating costs

Optimization

Unconstrained & constrained optimization, Global and local optima, Steepest descent method, Transformation methods, Strategies for solving optimization problems

Laboratory Work:

Individual or small group modeling and problem solving, from selected areas such as structural, heat transfer, fluid mechanics with the use of common industrial packages such as ANSYS Workbench and Matlab.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Analyze the position of the design process within the company.
 2. Describe new ways for planning and designing within a company.
 3. Describe product planning. Make product definition and define product specifications.
 4. Describe embodiment design. Work with simulations, modelling. Select the proper material and make detail drawings.
 5. Describe cost analysis for manufactured products.
 6. Use numerical optimization methods for solving efficiently design problems.

AMET400: Διπλωματική Εργασία

Course Contents

Projects may be theoretical, experimental or design projects. In case of group projects each student is assigned specific tasks. Each student has a project advisor with whom he meets at least once a week to discuss project progress and future work. Each student is responsible for presenting a final report that will include a detailed mathematical background of the problem, justify design decisions taken, include working drawings, specifications, calculations and cost assessment where applicable. The student is also responsible to present his work and answer questions orally.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. State clearly an existing engineering problem.
 2. Perform extensive literature review in order to find what has been done on the subject by other scientists.
 3. Identify the project which will provide a solution to the existing engineering problem by introducing an innovation, divide the project in several distinct Work Packages which contain different Tasks in a timetable, towards the successful completion of the project.
 4. Execute the theoretical and experimental work according to the timetable and write the Mid-Term Overview report.
 5. Write the final report presenting all the theoretical and experimental work, including the methodology used, the results, the final conclusions and future suggestions.

AMEW101: Μηχανολογικό Εργαστήριο

Course Contents

Engineering measurements: Importance of measurements in engineering design and manufacturing. Types of errors in measurements / sources of errors, units in metric and imperial system, conversions between the two systems. Measurement of linear dimensions, Line graduated instruments: Machinist’s rule, vernier caliper, micrometer (mechanic & digital), description, mode of use, accuracy, applications. Gauge blocks: Description, mode of use, accuracy, applications. Measurement of angular dimensions: Units, subdivisions, conversions, instruments and measuring methods (sine bar, sinus and tangent method, angle gauge blocks, bevel protractor, combination square). Comparative length-measuring instruments – Dial indicator: Description, mode of use, accuracy, applications. Form measurement (perpendicularity, flatness, roundness, parallelism, eccentricity, etc). Definitions, symbols, instruments and measuring methods. Dimensional tolerances: Basic size, deviation and tolerance for a shaft and a hole according to ISO system. Types of fit, features of dimensional relationships between mating parts (allowance, clearance, interference, limit dimensions etc). – Surface texture and properties: Surface roughness, measurement, units. Symbols for surface roughness in DIN, ASA and ?S. Roughness parameters, instruments.

Lathes and turning processes: Main features and controls of lathes. Lathe structure (models, typical structural parts, power raw, most significant dimensions), Cutting tools (structural material, tool geometry, tool selection method, Cutting fluids). Basic cutting parameters (cutting speed, depth of cut, feed rate). Safety precautions. Performance on face turning and cylindrical surface turning. Performance on thread cutting, hole drilling, slot cutting and non symmetrical lathe cutting. Cutting forces experimental estimation for various cutting parameters.

Milling machines and milling operations: Main features and controls of milling machines. Horizontal and vertical milling machines. Milling machine structure (models, typical structural parts, power raw, most significant dimensions), Milling tool properties (structural material, tool geometry, tool models, tool selection method). Basic milling parameters (cutting speed, depth of cut, feed rate). Performance of slab or face milling and slot milling (up milling and down milling). Gear cutting performance using a milling machine.

Welding: Principles of fusion welding (modes of metal transfer, heat flow, metalographic characteristics of welded joint). Typical welding processes (arc welding with coated electrodes, TIG, MIG, induction welding, resistance welding, gas welding), Safety precautions. Performance of arc welding using coated electrodes for various welding parameters (welding material properties and dimensions, coated electrode material and dimensions, welding current, welding polarity). Performance of gas welding method using various welding parameters. Permanent stress and strain in welding structures.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain of the role of measurements in engineering design and manufacturing. Describe the types and sources of errors in measurements. Use metric and imperial system of length measuring units.
 2. Use instruments and apply methods for measuring angles (sine bar, sinus and tangent method, angle gauge blocks, bevel protractor, combination square)
 3. Execute form measurements using the dial indicator. Apply the appropriate method for measuring perpendicularity, flatness, roundness, parallelism, eccentricity, etc.
 4. Describe dimensional tolerances and define the notions of basic size, deviation and tolerance for a shaft and a hole according to ISO system. Calculate the allowance, clearance, interference and limit dimensions for all types of fit.
 5. Describe surface texture and properties (surface roughness, measurement, units. Symbols for surface roughness in DIN, ASA and ΒS, roughness parameters. Use instruments for roughness measurements.
 6. Describe the main features, controls, structure and cutting tools of lathes and milling machines. Define basic cutting parameters (cutting speed, depth of cut, feed rate). Operate a lathe and milling machine for cutting a representative workpiece.
 7. Describe principles of welding and typical welding processes such as arc welding with coated electrodes, TIG, MIG, induction welding, resistance welding, gas welding.

APHY111: Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο

Course Contents

Kinematics in one dimension: Motion along a straight line, motion with constant acceleration and deceleration, graphical representations, motion with constant deceleration, motions due to gravity (Free Fall, Fall with initial velocity, objects thrown upward).

Dynamics: Newton ’s Laws of motion, type of forces, free-body diagrams, adding forces graphically, static and kinetic friction, inclines.

Work and energy: Work done by a constant force, kinetic energy, work-energy principle, potential energy due to position and due to a spring, conservation of mechanical energy, dissipative forces.

Linear Momentum: Momentum and forces, conservation of linear momentum in one and two dimensions, elastic and inelastic collisions, impulse, energy and momentum in collisions.

Oscillations: Simple harmonic motion, conservation of mechanical energy, simple pendulum.

Rigid Body: Moments, equilibrium of a rigid body, kinematics of a rigid body (motion and rotation about a fixed axis), dynamics of a rigid body (torque, work, energy and power in rotational motion, conservation of angular momentum).

Waves: Wave motion, superposition, sound waves, speed of sound, Doppler effect).

Ideal gas: density, ideal gas law, temperature scales.

Laboratory Work: General Laboratory Instructions and Error Analysis-Error bars are initially covered. Small group experiments on: Measurement of the Acceleration of Gravity, Force of Equilibrium, Newton ‘s Second Law, Kinetic Friction, Conservation of Mechanical Energy, Conservation of Linear Momentum, Collision – Impulse, and Simple Pendulum.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe with equations and graphically the motion along a straight line, the motion with constant acceleration and deceleration, and the motion due to gravity, distinguish and analyse motions to solve problems.
 2. Explain and apply the Newton’s Laws of motion to write the equations of motions, draw forces, solve problems by adding forces using free-body diagrams, and experimentally determine the acceleration due to gravity, investigate the Newton’s Second Law, the factors effecting kinetic friction and force equilibrium.
 3. Define and apply the concepts of work by a constant force, the kinetic energy, the potential energy due to the position and a spring, the work-energy principle, to solve problems with conservation of mechanical energy with/out dissipative forces, and experimentally determine the spring constant and investigate the conservation of mechanical energy.
 4. Identify the concept of linear momentum and its relation to forces, define the concept of impulse, explain the circumstances under which momentum is a conserved quantity, distinguish elastic and inelastic collisions, solve problems that involve elastic and inelastic collisions in one and two dimensions using the conservation of momentum and conservation of energy, and experimentally investigate the impulse and the conservation of linear momentum in elastic collisions.
 5. Describe simple harmonic motion, apply conservation of mechanical energy on problems with simple harmonic oscillators, determine under what circumstances a simple pendulum resembles simple harmonic motion, calculate and experimentally investigate its period and frequency.
 6. Define the concept of moments and the circumstances that a rigid body is in equilibrium, determine the rotation of a body about a fixed axis, calculate its torque, work, energy and power, and solve problems involving the principle of conservation of angular momentum.
 7. Describe with equations and graphically the wave motion, define the types of waves and the concept of superposition (overlapping waves), describe the characteristics of sound waves, define Doppler effect, use the abovementioned terms and concepts to solve associated problems.
 8. Describe the characteristics of ideal gas, determine under what circumstances the ideal gas law is valid, and solve associated problems using different temperature scales.

APHY112: Ηλεκτρομαγνητισμός και Οπτική με Εργαστήριο

Course Contents

Review: Basic concepts of electricity, atomic structure.

Electrostatics: Coulomb’s Law, electric field intensity due to one or more point charges, electric potential, motion of a point charge in a uniform electric field.

Further electrostatics: Gauss Law and applications, capacitors and combination of capacitors, electrostatic energy of charged capacitors, dielectrics.

Dynamic electricity: Electric current, resistance and Ohm’s Law, resistivity of conductors, combination of resistances.

Direct Current Circuits: Electromotive force (EMF), Kirchhoff’s rules, power, potential across resistors, RC circuits.

Magnetism: Definition of magnetic field, magnetic field at a point due to current carrying wires (Biot-Savart Law) and closed loop wires (Ampere’s Law), magnetic forces on current carrying parallel/antiparallel wires, motion of a charged particle in a constant magnetic field.

Optics: The nature of light, measurement of the speed light, Huygen’s principle, reflection, refraction, and polarization.

Geometrical Optics: Convex and concave mirrors, thin lenses, optical instruments.

Laboratory Work: Small group experiments on: Electrostatic Charge, Ohm’s Law, Exploratory Study of Resistance, Resistances in Circuits, EMF, Kirchhoff’s Rules, Resistor – Capacitor Network, Wheatstone Bridge, Law of Reflection, Law of Refraction.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Demonstrate graphically and calculate the forces experienced on a charged particle by other charged particles, the electric field intensity and the electric potential due to several point charges at a particular point, describe and solve problems of charged particles motion in a uniform electric field.
 2. Explain and apply the Gauss law to evaluate the electric field intensity in problems where spherical or cylindrical or translational symmetry exists
 3. Define the electrostatic energy of a charged capacitor with/out dielectrics, describe and experimentally investigate the resistance’s and the Ohm’s Law variables, explain and experimentally measure the electromotive force.
 4. Develop skills to solve problems with circuits including several capacitors, several resistors, and resistors-capacitors, experimentally investigate the equations in Wheatstone Bridge and RC circuits, and experimentally demonstrate the Kirchhoff’s Rules in electrical circuits.
 5. Define, demonstrate graphically and calculate the magnetic field at a point due to one or more current carrying wires (Biot-Savart Law) and closed loop wires (Amperes Law),
 6. Define, demonstrate graphically and calculate the magnetic forces on two current carrying parallel/antiparallel wires, and the path of a charged particle motion in a constant magnetic field.
 7. Describe and experimentally demonstrate the laws of reflection and refraction, show with appropriate drawings how these laws apply to light rays at plane and spherical surfaces (mirrors, thin lenses), and solve associated problems.

AMEE303: Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

Course Contents

Energy management principles

Application of energy management techniques to building design

Types and usage of air conditioning equipment

Heat transmission in building structures

Principles of ventilation and infiltration

Materials used for thermal insulation

Principles of energy conversion

Conversion of waste heat into usable energy

Methods to reduce energy consumption and cost

Types and use of renewable energies

Theory and use of Photovoltaics

Energy Audit

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify Energy management Techniques that are used for increasing the Energy performance of buildings and explain Energy Audit
 2. Explain the basic principles and theory related to optimisation of building Design for Energy Conservation, Implement this knowledge to real life examples.
 3. Describe the methodology needed for Computing Infiltration / Ventilation levels and use proper insulating materials for efficient thermal insulation.
 4. Analyse different methods used to convert waste heat into valuable energy and explain the technical elements of reducing energy consumption and costs.
 5. Explain and analyse the need and importance of using Renewable energy and define the necessary knowledge for making calculations regarding the installation of Photovoltaics.

AMEE401: Αεροδυναμική

Course Contents

Review: Hydrostatics, Control Volume, Mass/Momentum/Energy Conservation, Navier-Stokes equations.

Dimensional Analysis: Use of flow similarity and non-dimensional coefficients in aerodynamic modelling.

Forces acting on an immersed body: Explain the nature of drag, lift, side-force and their relation to the pressure and shear stress distribution.

Inviscid flow: stream-function, circulation and vorticity, potential flow solutions and superposition to evaluate lift and drag force on a body and determine the pressure distribution.

Viscous flow: Effects of viscosity and turbulence on the drag and lift force, boundary layer analysis.

Compressible flow:

Ideal gas properties

Isentropic flow of an ideal gas

Nonisentropic flow of an ideal gas: duct flow with friction, duct flow with heat transfer

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Use of flow similarity and non-dimensional coefficients in aerodynamic modelling
 2. Explain the nature of drag, lift, side-force and their relation to the pressure and shear stress distribution
 3. Use of potential flow solutions and superposition to evaluate lift and drag force on a body and determine the pressure distribution.
 4. Evaluate the effects of viscosity and turbulence on the drag force using boundary layer analysis.
 5. Develop the appropriate equations and evaluate the properties of an ideal gas undergoing isentropic and non-isentropic compressible flow.

AMEE402: Στροβιλομηχανική

Course Contents

Types of turbomachines: Axial, radial and mixed flow turbomachines. Types of pumps, fans, compressors and turbines (impulse and reaction). Applications of turbomachines. Performance considerations of turbomachines.

Theoretical analysis of turbomachines: Compressible and incompressible flow governing equations, continuity equation and steady flow energy equation with control volume approach and tangential momentum considerations (Euler pump and Euler turbine equations) with meridional flow approach through turbomachines. Two-dimensional cascades, fluid dynamics effect of a blade row and parameters, cases of frictionless flow and real cascades with fluid friction.

Dimensional analysis: Global dimensionless performance parameters for turbomachines. Overall hydraulic efficiency of pumps and turbines, effects of turbomachine features on efficiency and reduction of variables with dimensional analysis. Characteristic curves of pumps and fans, dimensionless characteristic curves and turbomachine selection. Dynamic similarity laws for turbomachines and design of turbomachine using scale models. Performance and efficiency curves (“Cordier” diagrams).

Performance analysis of axial compressors and turbines: Dimensional analysis for a single stage turbine and a single stage compressor with local dimensionless performance parameters (flow and work coefficients), stage velocity triangle and steady flow energy equation. Total-to-total efficiency of single stages, stage reaction, effects of variables on efficiency and reduction of variables with dimensional analysis. Axial stages (rotors and rotor/stator) velocity triangles, 50% reaction stage and arbitrary reaction stage, and dimensionless velocity triangles relationships. Design aspects, selection of stages, lift and drag coefficients and diffusion factors, selection of pitch/chord ratio. Optimum axial turbine and axial compressor stages and performance curves (“Smith” diagrams).

Performance analysis of mixed flow and radial turbomachines
: Local dimensionless performance parameters for mixed-flow pumps and fans. Steady flow energy equation, specific work input in mixed-flow pumps and fans, stagnation enthalpy relative to a rotor and rothalpy. Total-to-total efficiency and reduction of variables with dimensional analysis. Velocity triangles for a mixed-flow fan, and dimensionless velocity triangles relationships. Aspects of design and analysis of mixed-flow cascades with geometrical techniques. Considerations of relative eddy and slip flow in radial and mixed-flow cascades.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the differences between the different types of turbomachines (axial, radial, mixed flow) and describe their applications and performance.
 2. Analyze compressible and incompressible fluid/rotor energy transfer using Euler turbine and Euler pump equations.
 3. Read and interpret performance curves for pumps, fans, compressor and turbines.
 4. Use dynamic similarity laws to predict turbomachine performance from scale model performance data.
 5. Analyse the performance of turbomachines, and design turbomachines, with dimensional analysis, velocity triangles and steady flow energy equation for axial and centrifugal rotors and rotor/stator stages

AMEE432: Εξερεύνηση, Κατεργασία και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Course Contents

-Module A – Fossil Fuels (Coal, Oil, Natural Gas)
– Chemical composition
– Combustion of fuels
– Exhaust gases, gas emissions(NOx, SO2)
– Purification

Module B – Combustion Thermodynamics
– Enthalpy and free energy of reaction
– Spontaneous reactions
– Complete and incomplete combustion reactions
– Lower Calorific value (LCV) and Higher Calorific Value (HCV)

Module C – Oil & Gas exploration (Onshore and Offshore)

– Geological surveys
– Onshore and offshore seismology
– Magnetometers
– Gravimeters

Module D – Oil & Gas drilling and pipelines
– Drilling Methods
– Upstream production
– NG pipelines

Module E – Oil & Gas refining
– Downstream production facilities
– Natural Gas refining and production

Module F – Liquefied Natural Gas (LNG)
– LNG production (Liquefaction)
– LNG storage
– LNG transportation
– LNG re-gasification and distribution

Module G – Oil & Gas Exploitation
– Oil distillation
– Oil products (asphalts, heavy fuel, gasoline, diesel, LPG)
– Petrochemicals (polyethylene, Methanol, Ammonia, LTG)
– Hydrogen production by NG reforming and water gas shift reaction
– Other petroleum products

Module H – Oil & Gas Applications
– Power generation (Electricity and Heat)
– Transportation
– Hydrogen and NG Fuel Cells

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Acquire a broad knowledge of Fossil Fuels and know their gas emissions (CO2, NOx, etc)
 2. Know the thermodynamic principles of fuel combustion, be able to write combustion reactions of fuels and calculate their calorific value
 3. Know about Oil & Gas offshore and Onshore exploration
 4. Know about Oil & Gas drilling methods and piping and upstream production
 5. Know about Oil & Gas refining and products, their applications in the energy sector and in the petrochemical industry
 6. Know about Natural Gas (NG) processing, liquefaction (LNG), storage, re-gasification, distribution and use in the energy sector and the petrochemical industry

AMEE433: Μηχανικές Διεργασίες

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AMEE434: Φαινόμενα Μεταφοράς

Course Contents

Heat Transfer: One-dimensional unsteady heat transfer including the lumped capacitance method, two-dimensional steady heat conduction and the concept of shape factor
Non-Newtonian flow: Fundamental of non-Newnonian flow, basic non-Newtonian flow characteristics, basic non-Newtonian constitutive equations
Multiphase flow: Fundamentals of multiphase flow including basic concepts, flow pattern maps, two-phase frictional pressure drop
Boiling and condensation: Dimensionless parameters, boiling modes and correlations, physical mechanisms of condensation, film and dropwise condensation
Mass transfer: Mass diffusivity, ordinary diffusion, concentration distribution in steady and unsteady mass transfer, mass transfer across a phase boundary, the binary mass-transfer coefficient for multicomponent systems

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Estimate the rate of heat transfer and temperature distribution in heat conduction problems using different techniques.
 2. Solve fundamental problems of non-Newtonian flow, describe basic non-Newtonian flow characteristics and analyse simple flows
 3. Develop a flow pattern map and calculate the two-phase frictional pressure drop with various methods
 4. Perform thermal and hydraulic design of total condensers
 5. Solve boiling and condensation heat transfer problems using the appropriate correlations
 6. Calculate concentration distribution in steady and unsteady mass transfer, such as evaporation and chemical reaction problems
 7. Define the Binary Mass-Transfer coefficient associated with a multicomponent system in one phase

AMEG203: Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ II

Course Contents

Introduction to advanced CAD software: The basic principles and advantages of advanced CAD software.

Creation and modification of 2-Dimensional (2D) drawings: Creation, designing and modification of mechanical parts in 2D, and the appropriate use of these drawings for creating 3D parts.

Creation of 3-Dimensional (3D) drawings: Creation and designing of mechanical parts and components in 3D using the designing principles and drawing commands of advanced CAD software.

Creating views for analyzing construction drawings: Base, Projected, Sectioned, Exploded, and Detail views are created and used for analyzing construction drawings.

Designing of assembled mechanical parts: Design mechanical parts and assembled them together to create mechanical components/assemblies.

Designing and analyzing mechanical and automotive parts: Creation of Camshafts, Crankshafts, Pistons, Springs, Valves, Gearbox and Independent Front Suspension assemblies, and simulating their operation using animation and motion analysis.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the basic principles of Computer Aided Design (CAD) systems and recognize engineering drawings principles and commands of advanced CAD software.
 2. Apply the appropriate mechanical engineering rules and standards when creating solid models.
 3. Analyze engineering drawings in order to construct assembled mechanical parts, including car components.
 4. Evaluate various 2D mechanical drawings in order to create 3D solid models such as Camshafts, Crankshafts, Cylinders, Valves, Springs and Gearbox assemblies, using Solidworks software.
 5. Create and modify 2D and 3D mechanical parts and assemblies, and plot the drawings using the appropriate page sizes and setup.
 6. Use model web libraries and toolboxes for importing mechanical parts, which can be used in assemblies.

AMEM411: Ειδικά Κεφάλαια Μορφοποιήσεων

Course Contents

Computer Aided Design and Engineering: Computer Aided Manufacturing, Computer Aided Process Planning, Computer Simulation of Manufacturing Processes and Systems

Powder metallurgy: Processing of powder metals, ceramics, glass, and superconductors, Production of Metal Powders, Compaction of Metal Powders, Sintering

Rapid prototyping: Subtractive Processes, Additive Processes, Virtual Prototyping, Applications

Advanced Machining Processes: Nanofabrication, Chemical Machining, Electrochemical Machining, Electrochemical Grinding, Electrical-Discharge Machining, Wire EDM, Laser-Beam Machining, Laser applications in manufacturing. Electron-Beam Machining and Plasma-Arc Cutting, Water-Jet Machining. Abrasive-Jet Machining, Nanofabrication, Micromachining. The Economics of Advanced Machining Processes.

Surface treatment: Mechanical Surface Treatment and Coating, Case Hardening and Hard Facing, Thermal Spraying, Vapor Deposition, Ceramic Coating, Diamond Coating.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify CIM, CAD and other manufacturing systems.
 2. Use various software for manufacturing simulation.
 3. Explain powder metallurgy, sintering and mechanical properties of sintered mechanical parts.
 4. Describe rapid prototyping technologies and their applications.
 5. Explain nanofabrication, Chemical Machining, Electrochemical Machining and Electrochemical Grinding.
 6. Explain Electrical-Discharge Machining and Wire EDM cutting.
 7. Describe laser technology, Electron-Beam Machining, Plasma-Arc Cutting and Water-Jet Machining and how they are been used in manufacturing.
 8. Describe abrasive-Jet Machining and Micromachining. Analyze the Economics of Advanced Machining Processes.
 9. Explain hard coatings technology, Identify superior mechanical properties of coatings and make suggestions for various applications.

AMEM415: Σχεδιασμός Αεροσκαφών

Course Contents

Design Process and Tools
Aircraft Types and Roles
Design Criteria and Constraints
Airworthiness Requirements and Standards
Design Target Specification
Baseline Configuration Development
Initial Sizing Process
Powerplant Selection
Powerplant-Airframe Integration
Systems Packaging
Fuselage Design
Flying Surface Design
High-Lift Device Selection and Design
Flight Control Surface Design
Undercarriage Layout and Design
Aerodynamic Analysis
Structural Layout, Loads and Aeroelastics
Weight and Balance Estimations
Stability and Control, Handling Qualities
Performance Estimation
Cost Estimation
Optimisation Process

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Teach the students the iterative multidisciplinary approach which is adopted by the Aerospace Industry for carrying out the full conceptual and preliminary design of advanced modern and future aircraft. This complex creative process starts from only a simple set of operational requirements and finishes with a fully defined and optimised aircraft design.

AMEM416: Προσδιορισμός Πτητικών Επιδόσεων

Course Contents

The Standard Atmosphere
Airspeed Definitions
Aerodynamic, Propulsive and Weight considerations
Equations of Motion
Steady Level Flight
Range and Endurance
Steady Climbing and Descending Flight
Level Turning Flight
Gliding Flight
Energy-Manoeuvrability Methods
Optimal climb trajectories
Operating Envelope
Operational constraints
Maneuverability in the horizontal and vertical planes
Takeoff Analysis
Landing Analysis

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Introduce the students to the process of aircraft performance estimation and to teach them not only the underlying principles but also various design-oriented and operational methodologies for the detailed calculation of the mission, point and field performance characteristics of fixed-wing aircraft.

AMEM417: Διαχείριση Έργου για Μηχανικούς

Course Contents

Part 1: Project Management Overview:
o Meaning and scope of projects and project management
o Key roles and responsibilities: The project manager, the Sponsor and the User
o Forms of contracts and project structure
o Alternative project organizations

Part 2: Project planning and scheduling
o Sponsor’s & Project’s Requirements Definition
o Work Breakdown Structures (WBS)
o Gantt charts and project network logic diagrams
o Critical Path Method (CPM)
o Project time-cost trade-offs
o Project planning under uncertainty and risk analysis
o Resource allocation and scheduling

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Provide students with a sound understanding and knowledge of the basic concepts and analytical skills underpinning the effective management of projects in any industry sector.
 2. Write a sponsor and project requirements definition.
 3. Construct a comprehensive project schedule.
 4. Evaluate a project plan subject to time, cost and resource constraints.

AMEM418: Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Μεθοδολογία και Εφαρμογές

Course Contents

Introduction: Principles of fluid mechanics, heat transfer and thermodynamics. Fluid flow and heat transfer problems, analytical and numerical solutions. Fluid flow and heat transfer problems formulation and computer programming solution. Problem solving with CFD computational codes and practical examples. Aspects of FORTRAN and MATLAB programming languages.
Classification of fluid flow: External and internal flows. Steady and unsteady state problems. Inviscid and viscous flow. Laminar and turbulent flow. Incompressible and compressible flow. Subsonic and supersonic flow. Summary of problem types and equations.
Conservation equations for fluid flow and heat transfer: Mass, momentum and energy conservation equations differential form. Mass, momentum and energy conservation equations integral form.
Boundary and initial conditions: Boundary conditions for steady and unsteady flows. Initial conditions for unsteady flows.
Discretisation techniques: The finite-difference method and applications. The finite-volume method and differencing schemes. Application of the finite-volume method in diffusion problems. Application of the finite-volume method in convection-diffusion problems.
Solution techniques of discretised equations: Summary of the FV method coefficients/sources and the resulting linear system of equations. Direct methods and application of the tridiagonal matrix algorithm (TDMA). Indirect methods and application of the Jacobi iteration method. Properties of numerical solution methods and error estimation.
Advanced topics in CFD: Grid generation. The Navier-Stokes equations and turbulence modelling equations averaging. Solution algorithms for pressure-velocity coupling. Large Eddy Simulation (LES). Direct numerical simulation (DNS).
Laboratories: Individual simulation Laboratories for practical fluid flow problems solution and plots of field data performed with the use of the CFD code STAR-CD at the Computer Laboratory.
Assignments: Individual assignment for diffusion or convection-diffusion problems solution with the finite-volume method and appropriate differencing schemes and application of numerical technique via the use of programming language (FORTRAN or MATLAB).

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Formulate and solve fluid flow and heat transfer problems. Calculate fluid flow and heat transfer data and construct plots of fluid flow and heat flux fields. Compare fluid flow and heat transfer behaviour in various geometries for wide range of conditions.
 2. Explain factors influencing the fluid flow and/or heat transfer, and describe the corresponding effects of flow and heat transfer on the performance and efficiency of the associated system.
 3. Identify and use methodologies for modelling, simulating and carrying out parametric studies for the design and development of thermal and/or fluid flow systems, both for internal and external flows.
 4. Write problem equations and use different discretisation methods for the discretisation of equations at a grid. Describe differencing schemes and use direct and indirect methods for the numerical solution of linear system of equations.
 5. Design problem geometry and grid, specify boundary and initial conditions, write computer programme and solve numerically the problem. Visualise the results and describe validation against analytical solution or experimental data.
 6. List advanced grid generation techniques, turbulence modelling, solution algorithms and advanced CFD approaches

AMEM419: Νανοτεχνολογία και Προηγμένα Υλικά

Course Contents

– Introduction to Nanotechnology, Nanostructures, Micro/Nanofabrication, and Micro/Nanodevices, Nanomaterials Synthesis and Applications: Molecule-Based Devices
– Introduction to Carbon Nanotubes, Nanowires, Micro/Nanofabrication
– Scanning Probe Microscopy – Principle of Operation, Instrumentation, and Probes
– Noncontact Atomic Force Microscopy, Dynamic Force Microscopy
– Molecular Recognition Force Microscopy
– Nanotribology and Nanomechanics
– Micro/Nanotribology and Materials Characterization Studies Using Scanning Probe Microscopy
– Surface Forces and Nanorheology of Molecularly Thin Films
– Scanning Probe Studies of Nanoscale Adhesion Between Solids in the Presence of Liquids and Monolayer Films
– Friction and Wear on the Atomic Scale, Nanoscale Mechanical Properties – Measuring Techniques and Applications
– Nanomechanical Properties of Solid Surfaces and Thin Films, Mechanical Properties of Nanostructures, Molecularly Thick Films for Lubrication
– Industrial Applications and Microdevice Reliability
– Micro/Nanotribology of MEMS/NEMS Materials and Devices

Assignments: Individual assignments given by lecturer.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the concept of nanotechnology as an important interdisciplinary subject.
 2. Define the notions of nanostructures and micro/nanofabrication.
 3. Classify the different properties offered by nanostructured materials
 4. Analyze top-down and bottom-up approaches to nanotechnology.
 5. Evaluate the methods by which nanoscale manufacturing can be enabled in various industrial applications.
 6. Design a concept for a nanoscale product or process.

AMEM420: Βιοϊατρική Τεχνολογία

Course Contents

Introduction to the main biomedical materials: ceramics, metals and polymers. Their structure, properties and manufacture with regard to the various biomedical applications ranging from implants to devices based on engineered tissues.

Various medical imaging modalities (x-rays, CT, MRI, ultrasound, PET, SPECT, optical imaging, etc.) and their applications in medicine. Extends basic concepts of signal processing to the two and three dimensions relevant to imaging physics, image reconstruction, image processing, and visualization.

Relationships between structure and properties of synthetic implant materials, including metals, polymers, ceramics, and composites. Mechanical, corrosion, and surface properties of materials. Blood-material interactions. Biocompatibility with special emphasis on the interaction of biomaterials with cells and tissues in the context of implant surface design and tissue engineering.

Application of mechanics in modeling the biomechanical behavior of tissues such as tendons, ligaments, skin, cartilage, blood vessels, etc. Structure of collagen, elastin, proteoglycans, and other tissue components, nonlinear elastic models, linear viscoelasticity.

Structure-property relationships for mineralized connective tissues of the human body. Discussion centers on various types of bone (e.g., lamellar, woven) with an emphasis on models for biomechanical behavior. Elastic models for bone (isotropic and anisotropic), theories of yielding and fatigue, strength properties, composite and hierarchical models, and models of bone remodeling/modeling.

Application of mechanics to the study of normal, diseased, and traumatized musculo-skeletal system. Determination of joint and muscle forces, mechanical properties of biological tissues, and structural analysis of bone-implant systems. Role of biomechanics and biomaterials in the design of implants.

Theory and practice of biomedical measurements. Instruments and procedures for measurement of pressure, flow, bioelectrical potentials, cell counting, biomechanical and biomaterial properties, using invasive and noninvasive techniques. Transducers studied include strain gauge, differential transformer, spectrophometer, bipotential electrodes, microscope with camera, mechanical testing machine, piezoelectric transducer (or sensor). Determination of material properties.

Introduction of mathematical and computational methods to model physiological systems in biomedical engineering that include examples drawn from thermal and therapeutic diffusion, biomechanics of the musculoskeletal system, and lumped parameter models of the cardiac cycle. Computational methods using commercial programming and finite element software.

Assignments: Individual assignments

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the mechanism by which medical devices and implants come to market.
 2. Understand the interrelation of design and research in bioengineering
 3. Identify, formulate, and solve bioengineering problems.
 4. Explain the requirements for materials used in the body and assess potential for implant-body interactions
 5. Explain the different mechanical properties of biomedical materials.
 6. Explain the mechanical behaviour of joints and muscle forces, mechanical properties of biological tissues
 7. Design and test new implants by selecting various biomedical materials.
 8. Identify appropriate tissue engineering approaches for different tissues and organs.

AMEM421: Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

Course Contents

Part 1: Introduction to Automation
Historic evolution from relay logic to computerized systems, Role of automation in industries, Benefits of automation, Basic elements of an automated system, Advanced automation functions, Levels of automation.
Part 2: Common Process Variables and Measurements
Common Process Variables: Pressure, Temperature, Flow, Level, Humidity,
Displacement & Speed, Vibration, etc.
Common Process Measurements: Introduction to Sensors, Measuring Principles, Switches & Alarm Generation, Transmitters, Flow, Level, Temperature, RTD, Thermocouple, Speed Transducers, Proximity Probes, Measuring gauges, Signal conditioning, Errors & calibration, Measurement of electrical parameters.
Part 3: Hardware Components for Automation and Process Control
Sensors for measurement, control & monitoring and Drives which perform the desired action as well as software development and their applications.
Operating characteristics of actuators such as solenoid valves, control valves, pumps, stepping motors, ac and dc motors.
Part 4: Programmable Logic Controllers – PLCs
Introduction to Programmable Logic Controllers: Advantages & disadvantages of PLC with respect to relay logic, PLC architecture, Input Output modules, PLC interfacing with plant, memory structure of PLC.
PLC programming methodologies: ladder diagram, STL, functional block diagram, creating ladder diagram from process control descriptions.
PLC functions: bit logic instructions, ladder diagram examples, latching, logical functions, PLC Timer & Counter functions on-delay timer, off-delay timers, retentive on-delay timers, timer examples, up-counter, down-counter and up-down counter, counter examples, register basics.
Part 5: Implementations on simulated PLC
Control and Automation techniques using Programmable Logic Controllers for applications like Lift Control, Sequence Control in Industries, Traffic Light control, Control of Batch processes, Speed Control and other specific applications pertaining to Industrial Automation which vary from industry to industry.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the core elements of automation technology applied in industry.
 2. Describe the main principles behind various automation solutions in industry.
 3. Identify and select hardware and software requirements for an industrial automation system.
 4. Use specific techniques and resources for designing industrial automation systems.
 5. Solve problems based on a defined set of requirements for automation in a number of industrial scenarios.
 6. Identify the applications of PLC’s to industrial processes and design PLC programs to solve sequential control problems.

AMEM422: Αεροδυναμική Αεροσκαφών

Course Contents

Introduction
Applications Of Aerodynamics
Future Aircraft
Methodologies & Tools
Aerofoil Design Characteristics
Flying Surface Design Characteristics
Flying Surface Lift Estimation
Flight Control Surfaces and High-Lift Devices
Aircraft Drag Contributions
Subsonic, Transonic and Supersonic Drag Estimation
Tail Design Characteristics
Air Intakes
Fuselage Aerodynamics
Total Aircraft Lift And Drag Estimation Examples
Modelling and Testing

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. The course introduces students to the topic of Aerodynamics and its broad applications. It provides an overview of the associated fundamental theories and also the various practical methodologies that are available to Industry. It aims to teach students how to accurately predict Lift and Drag in general but with a special emphasis on Aircraft Aerodynamics.

AMEM423: Ελαφρές Κατασκευές: Σχεδιασμός και Μοντελοποίηση

Course Contents

Introduction: Principles of structural mechanics and structural heat effects, plasticity theory, modal analysis, buckling and fracture models. Analytical and numerical solution approaches. Modelling and simulation using advanced finite element models.
Definition of contact models for modelling structure to structure interaction, linear static and dynamic problems and plastic deformation for non-linear failure problems.
Boundary and initial conditions: Boundary conditions in structural mechanic problems including clamps, material pre-treatment, strain-hardening or forced clamps.
Discretisation techniques: Mesh creation and discretization methods for bar, shell and solid models.
Solution techniques of discretised equations: Properties of numerical solution methods and error estimation. Implicit and explicit computation method for non-lineal plasticity and contact problems and result evaluation and interpretation.
Advanced topics in lightweight structures: Manufacturing and joining processes for lightweight construction in vehicle industries, failure criteria and fatigue, material behaviour in higher temperatures, non-linear phase transformation models during heat processing and further advanced topics of lightweight structures applications.
Laboratories: Individual simulation Laboratories for practical lightweight structural problems solution and plots of field data performed with the use of the Deign CAD tool SolidWorks and the FE codes ANSYS and LS-DYNA at the Computer Laboratory.
Assignments: Individual assignments on practical structural models under different load scenarios modelling degrees. Application of numerical techniques on lightweight structures via the use of FE software.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the function and application of different structural elements in lightweight structures and formulate different problems by choosing an appropriate lightweight structural element with respect to functionality and weight.
 2. Analyse and design thin-walled beams and stiffened shells with respect to strength, stiffness and structural stability. Apply and work with concepts from basic courses in solid mechanics, such as centre of gravity and moments of inertia, as well as more advanced concepts introduced in this course, such as shear flow, modal analysis, different buckling and failure mechanisms.
 3. Describe and apply the principles of finite element codes and use them for analysis of basic structural elements.
 4. Formulate and solve heat transfer and structural plasticity problems. Calculate stress distribution, plastic deformation and buckling modes in thin and solid structures based on non-linear material models. Clarify the influencing factors for a stress analysis and demonstrate dependencies for different geometrical configurations and load and contact conditions.
 5. Identify and use methodologies for modelling, simulating and carrying out parametric studies for the design and development of thermal and structural systems. Application of simple geometrical optimization methods for stress minimization. Visualise the results and describe validation against analytical solution or experimental data.
 6. List application of light weight structure design, manufacturing and computation in modern vehicle industries, failure criteria models, material behaviour in higher temperatures, non-linear phase transformation models during heat processing and further advanced topics in lightweight structure manufacturing and application.
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 171
Υποχρεωτικά Μαθήματα 60
Ελεύθερης Επιλογής 9
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 171 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 ACES103 Στατική 5 3
2 ACSC104 Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς 5 2 + 2
3 AEEE103 Ηλεκτροτεχνία I 5 3 + 1
4 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
5 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
6 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
7 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
8 AMAT300 Πιθανότητες και Στατιστική 5 3
9 AMAT314 Αριθμητικές Μέθοδοι 5 3
10 AMEE200 Θερμοδυναμική I 5 3 + 1
11 AMEE202 Μηχανική Ρευστών I 5 3 + 1
12 AMEE304 Μεταφορά Θερμότητας 6 3 + 1
13 AMEE310 Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα 5 3 + 1
14 AMEE407 Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας 5 3 + 1
15 AMEE410 Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας 5 3
16 AMEE431 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 5 3 + 1
17 AMEG103 Μηχανολογικό Σχέδιο 4 3
18 AMEG202 Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ 5 1 + 3
19 AMEG408 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός 6 3 + 1
20 AMEM100 Εισαγωγικά Μαθήματα για Μηχανολόγους 4 3
21 AMEM107 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών 5 3 + 1
22 AMEM110 Τεχνολογία Υλικών 5 3 + 1
23 AMEM201 Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις 5 3
24 AMEM203 Οικονομικά για Μηχανικούς 5 3
25 AMEM208 Δυναμική 5 3 + 1
26 AMEM211 Μετρητικά ‘Οργανα και Συστήματα Λήψης Δεδομένων 5 3 + 1
27 AMEM214 Αντοχή Υλικών & Μηχανολογικών Κατασκευών 6 3 + 2
28 AMEM316 Στοιχεία Μηχανών I 6 3 + 1
29 AMEM323 Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών 6 3 + 1
30 AMEM327 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου 6 3 + 1
31 AMEM414 Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών 5 3
32 AMEW101 Μηχανολογικό Εργαστήριο 2 0 + 3
33 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 60 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ASOG100 Χημεία Υδρογονανθράκων 5 3
2 ASOG200 Γεωλογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Χαρακτηρισμός Ταμιευτήρων 5 3
3 ASOG300 Ισοζύγιο Μάζας και Ενέργειας 5 3
4 ASOG301 Στοιχεία Μηχανών και Μηχανές στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 6 3
5 ASOG302 Εξερεύνηση Επεξεργασία και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 5 3
6 ASOG400 Τεχνολογίες Ανάντη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 5 3
7 ASOG401 Παραγωγή, Αποθήκευση, Μεταφορά και Χρήση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 5 3
8 ASOG402 Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Σωληναγωγών 5 3
9 ASOG403 Βιομηχανικές Διεργασίες 5 3
10 ASOG404 Βιομηχανική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση 6 3 + 2
11 ASOG405 Πτυχιακή εργασία στην Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 8 3

ACES103: Στατική

Course Contents

Forces: Forces as vectors their properties and use. Introduction of the different support types.

Particles: Definition of a particle. Equilibrium of particles.

Rigid body: Definition of a rigid body. Equilibrium of Rigid Bodies. Model simple real structures in terms of particles and rigid bodies.

Beams: Definition of a beam and its characteristics, Differentiation between the point (concentrated) loads and the distributed loads. Application of loads on statically determinate beams.

Trusses: Definition of a truss and its characteristics. Application of loads on simple statically determinate trusses and analysis of them using the method of joints. Application of the loads on simple statically determinate trusses and analysis of them using the method of sections.

Centroid of regular and irregular shapes: Calculation of the centroid of regular shapes and sections. Calculation of the centroid of irregular shapes and sections.

Moment of inertia: Definition of the concept of moment of inertia. Calculation of the moment of inertia of various sections.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Relate forces to vectors and explain their properties and use. Introduce the different support types. Explain how they develop reactions and what type of forces they restrain.
 2. Define a particle and how it can be used in engineering mechanics. Explain the equilibrium of particles.
 3. Define a rigid body and how it can be used in engineering mechanics.
 4. Define a beam and its characteristics.
 5. Differentiate between the point (concentrated) loads and the distributed loads. Apply the loads on statically determinate beams and analyze them to get the reactions.
 6. Define a truss and its characteristics. Discuss the point loads that can be applied on a truss. Apply the loads on simple statically determinate trusses and analyze them using the method of joints. Apply the loads on simple statically determinate trusses and analyze them using the method of sections.
 7. Calculate the centroid of regular shapes and sections. Calculate the centroid of irregular shapes and sections.
 8. Define the concept of moment of inertia. Calculate the moment of inertia of various sections.

ACSC104: Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς

Course Contents

– Introduction to Computers: Computers and Peripherals, Software and Hardware, Input and Output Devices, Memory, Difference between Main Memory (RAM) and Secondary Memory (Hard Disk), Central Processing Unit, Units of Storage and Speed, Operating Systems, Graphical User Interface and File Management.
– Systems Analysis and Design: Systems Analysis and Design principles, Systems Development Life Cycle (SDLC), SDLC Diagram, Development models sequential and iterative.
– Algorithms and Flowcharts: Algorithms, Flowcharts, Pseudocode Algorithms and Statements, Pseudocode and Variables, Testing, and Debugging Algorithms and Flowcharts.
– Introduction to Programming: About Programming and Program Execution, Programming Steps, Learning to Program, Integrated Development Environment, “Hello World!” Program, Program Explanations.
– Variables and Arithmetic Expressions: Simple Programs, Program Explanations, Arithmetic Operations, Program Explanations, Data Types (Dim … as Integer, Double, Char, String, Boolean) and Memory Allocation, Further Program Explanations, and Examples.
– Input/Output in VB .Net: Converting Input (CInt, CDbl, CChar, CDec, CStr, CBool) Formatted Output (Console.Write(«…»), Console.WriteLine(«…»)), Examples, Formatted Input (x = Console.ReadLine(), Console.ReadKey()), Examples, and Program Explanations.
– Types, Operators and Expressions: Variables, Constants, Examples, Arithmetic Operators ( , -, *, /), Example, Relational Operators, Math Library, Example, Logical Operators (NOT, AND, OR), Example, Assignment Operator, Example, Control Flow (If … Then …, If … Then … Else, If … Then … Else if … Else …, and Select Case …, Case …, Select Case …, Case 1 To 10 …, Case Else …), and Examples.
– Iteration: VB .Net syntax, While loop, For loop, Do – While loop, Examples, Debugging Loops, and Avoiding Infinite Loops.
– Arrays: Visual Basic arrays, One Dimensional Array, Array Indexing, Using Arrays, Arrays, Examples, Multi-dimensional Arrays, Using Multi-dimensional Arrays, Strings, String Functions, String Example, and Examples. Initializing arrays, Storing values, Process the array, and Print the results on screen. Array sorting using Bubble sort.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the components that constitute a computer system both in terms of hardware and software and effectively use core operations of a modern operating system
 2. Distinguish the advantages of imperative programming and object oriented programming using a language such as VB .Net and being able to comprehend programs of small and medium size complexity.
 3. Demonstrate the ability to express elementary algorithms using the syntax of a programming language thus choosing the appropriate data types, applying the correction operations, and forming the necessary statements.
 4. Analyse simple engineering problems, and construct algorithms to programmatically solve them.
 5. Illustrate the ability to formulate programs using selective, iterative, and sequential statements and implement them using a programming language.

AEEE103: Ηλεκτροτεχνία I

Course Contents

Introduction to Electrical Principles: Basic electrical units, Electrical symbols, multiplication factors.
· Basic Electrical Quantities: Resistance, charge, current, voltage, power and energy.
· DC circuit analysis: Series – parallel circuits, Ohm’s Law, Kirchoff’s Law, Voltage and current Divider Rule.
· Alternating voltages and currents: Sinusoidal signals, frequency, amplitude, period, peak, average and RMS values. Express AC quantities in rectangular and polar forms.
· Capacitive and inductive circuits: Types of capacitors, capacitance, inductance, types of inductors, Analysis of RLC circuits.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Distinguish the principal circuit components. Perform multiplication factor conversions.
 2. Identify and calculate electrical quantities and units of charge, resistance, current and voltage. Implement Ohm’s Law.
 3. Make power consumption and energy dissipation calculations. Compute energy costs of electrical appliances.
 4. Recognize simple resistor topologies. Analyzing series and parallel circuits. Use of voltage and current divider rule. Analyze resistor topologies circuits using Kirchhoff’s Law.
 5. Identify sinusoidal signals, frequency, amplitude, period, peak, average and RMS values.
 6. Use different types of energy storing components (L, C) in simple topologies. Analyze R L C circuits when they are excited with alternating current or voltage sources.

AMAT111: Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι

Course Contents

Linear and other Inequalities in one Variable. Absolute Values and their Properties.

Exponents, roots and their properties. The concept of the logarithm and its properties. Exponential and logarithmic equations.

Basic trigonometric functions and their graphs (sinx, cosx, tanx, cotx, secx, cscx) and basic identities of trigonometric functions including trigonometric functions of sums and differences of two angles.

Real valued functions of one variable: functions, operations of functions, inverse functions, logarithmic and exponential functions and their properties, parametric equations. Graphs of linear, quadratic, cubic, square root, exponential and logarithmic functions.

Limits and continuity: introduction to calculus, limits, and continuity.

Differentiation: The derivative as a function, the derivative as a rate of change and as the slope of a graph, techniques of differentiation, chain rule, derivatives of trigonometric, exponential, and logarithmic functions, higher derivatives, implicit differentiation, and differentials.

Applications of differentiation: related rates, increase, decrease, and concavity, relative extrema, first and second derivative tests, curve sketching, absolute minimum and maximum values of functions, applied maximum and minimum value problems.

Introduction to the concept of integration.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the notion of a function of a real variable, define the absolute value function, state and use its properties and sketch the graph of linear, quadratic, and absolute value functions.
 2. Solve inequalities with absolute values, quadratic inequalities by factorizing and considering the two linear terms, rational inequalities and illustrate a geometric interpretation of the above inequalities by sketching the graph of the corresponding function.
 3. Define, sketch the graph, and describe the properties of the exponential function, the logarithmic function and the basic trigonometric functions.
 4. Explain the notion of limits and continuity of functions, identify and verify limits and points of discontinuity from a graph.
 5. Describe the derivative as a limit of finite differences, find the derivative of specific categories of functions, state and apply the general rules of differentiation to calculate derivatives, use the first and second derivative of a function to find its local extrema , points of inflection, and regions in which it is increasing, decreasing, concaving upwards or downwards.
 6. Apply the knowledge of derivatives in the field of engineering and in optimization problems.
 7. Explain in broad terms the concept of the integral of a function of a real variable.

AMAT122: Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI

Course Contents

Definite and Indefinite integrals: The notions of definite and indefinite integrals. Fundamental Theorem of Calculus.

Applications of the Definite Integral: Areas between two curves, volumes by the methods of slices and cylindrical shells, and areas of surfaces of revolution.

Techniques of Integration: Method of u-substitution, Integration by Parts, partial fraction decomposition. Trigonometric integrals, inverse trigonometric and hyperbolic functions: their derivatives and integrals, integrals of powers of sines, cosines, tangents and secants by using reduction formulae, trigonometric substitutions.

Introduction to Partial Derivatives and Double Integrals.

Series: Infinite series, Power Series, Taylor and MacLaurin Series, tests of convergence.

Polar Coordinates: Polar coordinates and conversion of Cartesian to Polar coordinates. Areas in polar coordinates.

An introduction to complex numbers: Geometric interpretation, Polar form, Exponential form, powers and roots.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the notion of definite and indefinite integrals, state and use the Fundamental Theorem of Calculus.
 2. Solve simple definite and indefinite integrals of polynomials, functions involving rational powers of the variable, exponential, trigonometric, and rational functions.
 3. Solve more complicated integrals by using the methods of integration by parts, u-substitution, partial fraction decomposition, and trigonometric substitution.
 4. Explain the concept of functions of two variables, find partial derivatives,
 5. Explain the concept of infinite series, state Taylor’s and MacLaurin’s Theorems, and expand simple functions in such series.
 6. Explain the notion of complex numbers, evaluate simple expressions involving complex numbers, and express complex numbers in polar form.
 7. Apply definite integration in order to compute areas between curves, and volumes of solids of revolution by using the methods of slices and cylindrical shells.

AMAT181: Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»

Course Contents

Vectors and Linear spaces. Vector concept, operations with vectors, generalization to higher dimensions, Euclidean space, basis, orthogonal basis: linear dependence, Cartesian products, vector products, vector transformations, Gram-Schmidt orthogonalization, vector spaces and subspaces. Geometric examples.

Matrices and Determinants. Matrix concept, operations with matrices, Special matrices, definition of a determinant and its properties, determinant of a product, inverse matrix, properties and computation.

Linear Transformations. Definition of linear transformations, properties, elementary transformations, rank and determinants.

Simultaneous Linear Equations. Cramer’s rule, Gaussian elimination, Gauss-Jordan elimination, homogeneous linear equations, geometric interpretation.

Quadratic forms and Eigenvalue Problem. Quadratic forms, definitions, Normal form, eigenvalue problem, characteristic equation, eigenvalues and eigenvectors, singular value decomposition.

MATLAB Applications. Basic matrix algebra, the determinant of a matrix of n-order, solving simultaneous equations with n unknowns with a number of techniques, finding eigenvalues and eigenvectors. Elementary vector manipulation, finding linear dependence. Linear Transformations, plotting transforms on the x-y plane.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the notion of a matrix, including its transpose, identify the properties of special types of matrices and perform different matrix operations.
 2. Generate determinants of any order using minors, compute 2×2, 3×3 determinants directly and find the inverse of a matrix by employing its determinant and the transpose of the matrix of cofactors.
 3. Use Cramer’s Rule for solving square linear systems with the aid of determinants, employ Gaussian Elimination for solving systems of linear equations, perform elementary row matrix reduction to echelon form and back substitution to obtain the solution of the system, apply Gaussian Elimination to find the inverse of a square matrix using augmentation, execute Gauss-Jordan elimination and implement a readily available inverse of the matrix of coefficients to solve a square linear system.
 4. Explain the notion of multiplicity of roots of the characteristic equation, employ these concepts to various applications and compute eigenvalues and corresponding eigenvectors of square matrices.
 5. Defend the notion of vectors in two, three and higher dimensions, perform operations with vectors including dot/Cartesian and vector products, outline the concept of an orthogonal basis of the Euclidean space as well as the geometric structure of linearly independent vectors, show vector linear transformations in concrete geometric examples and exploit the properties of vector spaces and subspaces.
 6. Define linear transformations, perform elementary transformations available, rank and determinants and apply these concepts to real-life examples identifying their geometric implications.
 7. Employ the computer programming language Matlab to solve different matrix operations and systems of linear equations, to compute eigenvalues and eigenvectors, to execute elementary vector manipulation, to exhibit linear transformations and to construct plots.

AMAT204: Διαφορικές Εξισώσεις

Course Contents

First Order Ordinary Differential Equations: Basic concepts and classification of differential equations. Separable, linear with integrating factor, exact, and homogeneous ordinary differential equations, Applications of First-Order Differential Equations.

Second and nth-Order Ordinary Differential Equations: Linear homogeneous with constant coefficients, nth-order linear homogeneous with constant coefficients. The method of reduction of order, the method of undetermined coefficients, and the method of variation of parameters. Initial value problems and applications of second order linear ordinary differential equations.

Series of Solutions: Definition and properties, convergence, and solution of linear differential equations with constant and non constant coefficients.

Laplace Transform: Definition and properties, partial fractions, Laplace transform and inverse Laplace transform. Solution of linear differential equations with constant coefficients.

Partial Differential Equations: Basic concepts and classification. Introduction to separation of variables.

Applied Engineering Problems using MATLAB: Calculation of solutions with readily available codes and analysis of results.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define and explain the concept of an ordinary differential equation, employ the appropriate method to solve Separable, Linear, Homogeneous, and Exact first-order differential.
 2. Define the concept of second order linear ordinary differential equations, describe the general method of their solution, and calculate the general solution of second-order homogeneous differential equations with constants coefficients.
 3. Describe the method of Reduction of Order in the solution of second order homogeneous differential equations, and employ the method to obtain the second linearly independent solution.
 4. Describe the Methods of Undetermined Coefficients, and Variation of Parameters, use these methods to find the general solution of second-order non-homogeneous differential equations, and compare the two methods identifying their advantages and disadvantages.
 5. Explain the concept of Power Series expansions as solutions of linear differential equations, employ the method to obtain solutions of non-homogeneous differential equations that arise in applied engineering problems, and compare the method with the methods of undetermined coefficients and variation of parameters.
 6. Identify the importance of the method of Laplace transform in the solution of differential equations, employ the method to obtain solutions of important differential equations, and compare the results with the ones given by previous methods wherever this is possible.
 7. Define partial differential equations, and apply the method of Separation of Variables on partial differential equations to deduce a system of ordinary differential equations.
 8. Use readily available Matlab codes to calculate solutions of differential equations that arise in Applied Engineering Problems, and compare the results with the analytic solutions obtained with the techniques learned in the course.

AMAT300: Πιθανότητες και Στατιστική

Course Contents

Descriptive Statistics: Introduction to Statistics, Data Collection, Describing and Summarizing Data, Measures of Central Tendency, Dispersion and Skewness, Tables, Charts, Exploratory Data Analysis.

Probability: Sample Spaces and Events. Introduction to set theory and relations in set theory. Definitions of Probability and properties. Conditional probability.

Discrete Random Variables: Probability Distribution Function and cumulative distribution function, Mathematical Expectation, Mean and Variance. Probability Distributions: Binomial, Poisson.

Continuous Random Variables: Probability density Function and cumulative distribution function, Mathematical Expectation, Mean and Variance. Probability Distributions: Uniform, Normal Distribution. Approximations for Discrete Distributions.

Sampling distributions: Properties of sample distributions: Unbiasedness and minimum variance. The central limit theorem.

Estimation: Confidence Internal Estimation for Mean, Proportion, Difference of Means, Difference of Proportions. Sample size determination.

Hypothesis Testing: Hypothesis Testing for Mean, Proportion, Difference of Means, Difference of Proportions.

Introduction to regression: Simple Linear Regression and Correlation

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Use descriptive statistics to present data by constructing Bar Charts, Pie Charts, Histograms and Box Plots.
 2. Explain and apply measures of central tendency such as mean, median and mode, measures of Dispersion such as Range, IQR, Variance and standard deviation and the coefficients of Variation and Skewness to different types of data.
 3. Describe the notion of sample space for an experiment, describe events as subsets of the sample space and construct events by using set theoretic operations and with the use of Venn diagrams.
 4. Construct the probability function on the space of events with its properties, define conditional probability and calculate probabilities of events in simple problems.
 5. Describe the concepts of discrete and continuous random variables as functions from the sample space to the set of real numbers and explain and use the probability distribution function and cumulative distribution function to calculate simple probabilities.
 6. Calculate the expected number, variance and standard deviation of a random variable and use discrete and continuous distributions in examples to calculate probabilities in real life problems.
 7. Calculate point estimators and construct confidence intervals for means and proportions of one and two populations.
 8. Test hypothesis for means, proportions and difference of means, apply hypothesis testing to real life problems and construct linear models for a given set of data using linear regression.

AMAT314: Αριθμητικές Μέθοδοι

Course Contents

Introduction: Use of mathematical modelling in engineering problem solving; Overview of modern engineering tools used in engineering practice (such as MATLAB); Approximations of errors.

Roots of Equations: Bracketing Methods(Graphical, Bisection and False Position Methods), Open Methods(Fixed-Point Iteration, Newton-Rapson and Secant Methods, Multiple Roots and Systems of Nonlinear Equations), Roots of Polynomials(Conventional, Muller’s, and Bairstow’ Methods).

Curve Fitting: Interpolation Methods, Least-Squares Regression.

Numerical Integration: Newton-Cotes Integration Formulas (Trapezoidal Rule, Simpson’s Rules, Integration with unequally spaced data, Open Integration Formulas), Integration of Equations (Newton-Cotes Algorithms for Equations, Romberg Integration, Gauss Quadrature).

Numerical Differentiation: High-Accuracy Differentiation Formulas, Richardson Extrapolation, Derivatives of Unequally Spaced Data.

Numerical Solution of Ordinary Differential Equations: Initial value problems, single and multiple step problems, convergence and stability. Boundary value problems, finite difference methods using simple routines. The Euler Method, the Runge-Kutta Methods, and Multi-step Methods.

Numerical solution of field problems: Finite difference methods, applications using simple routines.

Applied Engineering Problems using MATLAB

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the various methods for finding approximation of roots of nonlinear equations, employ these methods to solve applied engineering problems, and identify the advantages and disadvantages of each method through the solutions.
 2. Define the concept of interpolation and least squares for curve fitting, employ the two methods to obtain the interpolation polynomials for given data sets and various functions, and generate a set of criteria that allow the use of each method.
 3. Describe the concept of numerical integration, apply different techniques for the calculation of integral approximations, and identify when the relative errors become minimal.
 4. Explain the need for approximation of derivatives of any order, define the important approximation formulas and employ various methods to calculate approximate solutions of first and second order differential equations.
 5. Analyse approximate solutions and based on the analysis classify the different methods based on their order of approximation.
 6. Explain the concept of finite difference methods in two dimensions and relate to simple problems that arise in Engineering.
 7. Employ a computer programming language (Matlab) to solve applied engineering problems discussed throughout the course, and compare the approximate solutions with the ones obtained by hand.

AMEE200: Θερμοδυναμική I

Course Contents

Fundamentals of engineering thermodynamics: thermodynamic system, control volume concept, units of measurement, energy, work, heat, property of pure substances.

The first law of thermodynamics: forms of energy, conservation of energy, thermodynamic properties, conservation of mass and the first law applied to a control volume, the steady-state steady-flow process, the uniform-state uniform-flow process.

The second law of thermodynamics: the Carnot cycle, the thermodynamic property entropy, the T-s and h-s diagram, reversible and irreversible processes, efficiency.

Heat Engine Cycles: Carnot, Otto cycle, diesel cycle, constant pressure cycle.

Combustion Equations, Stoichiometric air – fuel ratio, calorific values of fuels.

Steam Cycles: Rankine cycle, Rankine with superheat, Reheat cycle, Regenerative.

Laboratory Work: Individual or small group experiments performed with the use of common vehicle Engines under certain loading conditions will be investigated. These results will be compared with engines manufacturer specifications

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Use basic thermodynamic equations to solve problems related to work and heat.
 2. Define continuity equation and use it to calculate mass flow rate, velocities, surface area, specific volume or density for a given situation
 3. Explain the concept of energy, define Internal Energy and enthalpy and analyse conservation of Energy.
 4. Analyse Thermodynamic cycles. Power cycles, Refrigeration and Heat Pump cycles. Energy Balance for Closed Systems
 5. Define and analyse the second law of Thermodynamics and Entropy and employ T-S diagrams and H-S (both vapour and perfect gas) constant pressure and constant volume lines
 6. Analyse describe and use Reversible isothermal process, Reversible adiabatic, polytropic, Entropy and Irreversibility
 7. Analyse maximum performance measures for Power, Refrigeration, and Heat Pump.
 8. Solve problems related with Power cycles.
 9. Describe, explain and use the Carnot cycle Constant Pressure cycle, Otto cycle, Diesel cycle and make use of it to calculate thermodynamic quantities.
 10. Use Combustion equations to calculate stoichiometric A/F ratio, mixture strength, and oxygen content.

AMEE202: Μηχανική Ρευστών I

Course Contents

Fundamental concepts: Definition of a fluid, control volume and differential analysis, kinematics of fluid motion, stress and strain rate, Newtonian fluid.

Fluid in equilibrium: Fluid statics, variation of pressure with depth, forces on immersed surfaces.

Conservation laws in control volume form: continuity, momentum equation for steady flow, first law of thermodynamics (relation to Bernoulli’s equation), applications.

Differential analysis of fluid motion: streamfunction for two-dimensional incompressible flow, incompressible inviscid flow, Bernoulli’s equation, irrotational flow and the velocity potential.

Dimensional analysis and similitude: Nature of dimensional analysis, Buckingham’s ? theorem, arrangement of dimensionless group.

Viscous flow:

Laminar internal flows: Poiseuille and Couette flow, turbulent internal flow, major and minor losses.

External flow: General external flow characteristics, lift and drag concepts, boundary layer analysis, estimation of lift and drag coefficient.

Laboratory Work: Small group experiments performed in the Fluid Mechanics Laboratory. The laboratory work is designed such that it provides a visual verification of the principles mentioned in class.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the properties of a fluid and classify fluids in categories based on their stress-strain relationship. Calculate the stress/strain of a Newtonian fluid.
 2. Calculate the pressure variation in manometers, tubes, containers etc and compute the force on an immersed surface due to the presence of a static fluid.
 3. Compute the forces and velocities in a moving fluid using conservation laws in control volume form (continuity, momentum equation), for steady flow.
 4. Differentiate between streamline vs pathline, and streamfunction vs velocity potential, and apply Bernoulli’s equation along a streamline.
 5. Use dimensional analysis to obtain the dimensionless groups associated with a physical problem and apply similarity to relate the conditions of the prototype with its model.
 6. Determine the velocity profile of some basic internal flows.
 7. Calculate the viscous losses associated with a pipe network hence estimate the necessary pressure/power to drive the flow.

AMEE304: Μεταφορά Θερμότητας

Course Contents

Introduction to Heat Transfer: Modes of heat transfer, conduction, convection and radiation

Conduction: Thermal conductivity, Fourier’s law of conduction. One-dimensional steady-state conduction through simple and composite flat and cylindrical walls

Convection: Boundary layers. Forced convection. Dimensionless groups controlling forced convection heat transfer. Natural convection

Radiation: Introduction. Radiative properties. Black/grey body. Stefan-Boltzmann and Kirchoff’s Laws. View factors

Combined heat transfer modes for analysis, heat exchangers

Numerical Modelling of Heat Transfer

Introduction to finite element approaches: 1-D and 2-D heat transfer with finite element approach.

Laboratory Work: Small group experiments performed within the Heat Transfer laboratory. Experiments include the measurement of specific heat capacity, thermal conductivity and other thermal properties of materials. Demonstration of a Thermoelectric Converter.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Appreciate convection, conduction and radiation as well as their occurrence in engineering application.
 2. Use equations developed for one-dimensional cases to perform simple heat transfer calculations.
 3. Estimate convective transfer rates on the basis of geometric and dynamic similarity, and analogy between different convective transport processes.
 4. Use the laws of radiation to compute heat transfer rates for surfaces, such as black bodies and diffuse grey surfaces, with appropriate approximations.
 5. Perform thermal measurement techniques and describe applications for such measurements.

AMEE310: Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα

Course Contents

Pumps: Distinguish between positive displacement and non-positive displacement pumps
.
· Fluids: Describe the primary functions of a fluid design.
· Hydraulics: Differentiate between hydraulic energy and hydraulic power

· Friction losses: Calculate friction losses in hydraulic systems,
Hydraulic Cylinders, motors, Pumps, Valves, Actuators, Hydraulic Circuit Design and Analysis (Circuits and sizing of Hydraulic Components, symbols)
· Pneumatics: Describe the important considerations that must be taken into account when analyzing or designing a pneumatic circuit Compressors, Directional Control Valves, Regulators, Excess Flow Valves, Sequence Valves
Sizing of Pneumatic systems, Air Preparation
· Laboratory Work: carried out experiments on both hydraulics and pneumatics

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define and Calculate the physical properties of Hydraulic fluids and explain how these properties can affect Fluid Power.
 2. Utilize basic physical law principles to explain the concepts of energy and power and derive the equations estimating these quantities in Hydraulic Systems.
 3. Calculate fluid rates, velocities, speed of hydraulic cylinder using the continuity equation and apply Bernoulli’s equation to determine the energy transfer within a hydraulic system.
 4. Explain the significance of Reynolds number and how it can be used to distinguish between Laminar and Turbulent flow.
 5. Define types of pumps (gear, vane, and piston), describe their pumping action and explain their operation.
 6. Explain the function and use of pneumatic components and solve problems related to Directional Control Valves, Regulators, Excess Flow and Sequence Valves.

AMEE407: Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας

Course Contents

· Types of Energies (Conventional, Non-Conventional (Nuclear Energy), Renewable Energy Sources & Hydrogen)
· Global, European, Cyprus energy balance, systems and distribution
· Oil, Natural Gas, CNG, LNG, LPG, Hydrogen characteristics
· Fossil fuel reserves
· Green-house gases-effect, Global warming
· Chemical Thermodynamics (Enthalpy of reaction, Calorific value, Adiabatic flame temperature)
· Introduction to the Energy problem and the renewable energy sources
· RES-Targets for Europe and Cyprus
· Fundamental characteristics and properties of the Renewable Energy Sources.
· Solar energy and applications
– Solar central receivers (Parabolic trough, Power towers, Solar Dish generator)
– Solar Collectors (Flat plate collectors, Vacuum flat plate collectors, Vacuum tube collectors, Compound parabolic concentrators)
– Solar collector performance
· Wind power
· Hydro-electric power
· Tidal and wave energy
· Hydrogen production/storage from renewable energy sources and H2 / fuel cells
· Laboratory Work (1-hour per week): Weather conditions in relation to RES and “Green” Hydrogen Production, Storage and “Green” electricity production:
The students will operate a model/system composed of a Photovoltaic, a PEM Water Electrolysis, a Hydrogen Storage, a PEM Fuel Cell and a motor, in order to understand the whole “clean” cycle of storing Solar Energy in the form of “green” hydrogen, which can then be used for on-demand “green” electricity production. They will also learn how to obtain and analyze information from weather stations and perform data analysis (solar radiation, wind velocity/direction, temperature, pressure, humidity, rain, etc) in relation to Renewable Energy Sources (RES), and produce a relative report.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Have a broad knowledge of the different Types of Energy Sources, Describe and analyse typical examples of different Energy Sources.
 2. Explain how oil and NG are produced, the uses of each fuel and the corresponding applications, Distinguish between CNG and LNG and between LNG and LPG and their advantages.
 3. Distinguish between Nuclear Fission and Fusion and comprehend the possible environmental effects and potential safety risks involved.
 4. Make useful thermodynamic calculations in burning fuels (enthalpy of reactions, calorific value, adiabatic temperature flame).
 5. Explain Solar energy and applications, Solar central receivers (Parabolic trough, Power towers, Solar Dish generator), Solar Collectors (Flat plate collectors, Vacuum flat plate collectors, Vacuum tube collectors, Compound parabolic concentrators), Solar collector performance, Wind power, Hydro-electric power, Tidal and wave energy.
 6. Describe how Weather station data analysis (solar radiation, wind velocity/direction, temperature, pressure, humidity, rain, etc) in relation to RES can be done.
 7. Explain the importance of the hydrogen economy, how Hydrogen is produced in combination with RES, hydrogen storage and distribution.
 8. Explain how H2/Fuel Cells operate the potential application of H2/Fuel Cells (Electric Automobiles).

AMEE407: Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας

Course Contents

· Types of Energies (Conventional, Non-Conventional (Nuclear Energy), Renewable Energy Sources & Hydrogen)
· Global, European, Cyprus energy balance, systems and distribution
· Oil, Natural Gas, CNG, LNG, LPG, Hydrogen characteristics
· Fossil fuel reserves
· Green-house gases-effect, Global warming
· Chemical Thermodynamics (Enthalpy of reaction, Calorific value, Adiabatic flame temperature)
· Introduction to the Energy problem and the renewable energy sources
· RES-Targets for Europe and Cyprus
· Fundamental characteristics and properties of the Renewable Energy Sources.
· Solar energy and applications
– Solar central receivers (Parabolic trough, Power towers, Solar Dish generator)
– Solar Collectors (Flat plate collectors, Vacuum flat plate collectors, Vacuum tube collectors, Compound parabolic concentrators)
– Solar collector performance
· Wind power
· Hydro-electric power
· Tidal and wave energy
· Hydrogen production/storage from renewable energy sources and H2 / fuel cells
· Laboratory Work (1-hour per week): Weather conditions in relation to RES and “Green” Hydrogen Production, Storage and “Green” electricity production:
The students will operate a model/system composed of a Photovoltaic, a PEM Water Electrolysis, a Hydrogen Storage, a PEM Fuel Cell and a motor, in order to understand the whole “clean” cycle of storing Solar Energy in the form of “green” hydrogen, which can then be used for on-demand “green” electricity production. They will also learn how to obtain and analyze information from weather stations and perform data analysis (solar radiation, wind velocity/direction, temperature, pressure, humidity, rain, etc) in relation to Renewable Energy Sources (RES), and produce a relative report.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Have a broad knowledge of the different Types of Energy Sources, Describe and analyse typical examples of different Energy Sources.
 2. Explain how oil and NG are produced, the uses of each fuel and the corresponding applications, Distinguish between CNG and LNG and between LNG and LPG and their advantages.
 3. Distinguish between Nuclear Fission and Fusion and comprehend the possible environmental effects and potential safety risks involved.
 4. Make useful thermodynamic calculations in burning fuels (enthalpy of reactions, calorific value, adiabatic temperature flame).
 5. Explain Solar energy and applications, Solar central receivers (Parabolic trough, Power towers, Solar Dish generator), Solar Collectors (Flat plate collectors, Vacuum flat plate collectors, Vacuum tube collectors, Compound parabolic concentrators), Solar collector performance, Wind power, Hydro-electric power, Tidal and wave energy.
 6. Describe how Weather station data analysis (solar radiation, wind velocity/direction, temperature, pressure, humidity, rain, etc) in relation to RES can be done.
 7. Explain the importance of the hydrogen economy, how Hydrogen is produced in combination with RES, hydrogen storage and distribution.
 8. Explain how H2/Fuel Cells operate the potential application of H2/Fuel Cells (Electric Automobiles).

AMEE410: Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας

Course Contents

Introductory aspects for power generation: Thermodynamics principles and laws, combustion theory and emissions/pollution, heat transfer. Fuels (Heavy fuel oil, Diesel, Coal, Natural Gas). Renewable Energy Sources

Thermal power plants: Components and different types of gas turbines (closed circuit, open circuit). For different types, various flow processes phenomena. Flow processes in the gas turbine components. Components and different types of steam turbines (superheat, reheat, regenerative and supercritical cycles). For different types, various flow processes phenomena. Flow processes in the steam turbine components. Components and types of the combined-cycle power plants. For different types, various flow processes phenomena. Flow processes in the components of combined-cycle power plants. Different types of Internal Combustion Engines for power generation. For different types, various flow processes phenomena. Nuclear power plants, types of nuclear reactors, nuclear fusion and environmental considerations.

Power plants utilising renewable energy sources: Different types of hydraulic machines and construction of the machinery, aspects of their operation, including head, discharge, power, efficiency and cavitation factors. Different types of wind turbines, wind sites, wind capacity and off-shore wind technology. Aspects of performance and efficiency. Solar/thermal power plants including solar fields utilising parabolic trough and power tower technologies employed in gas turbine, steam turbine and combined-cycle hybrid power plants. Overall efficiency of plants, heat storage systems and direct steam generation technologies.

Thermodynamics analysis of thermal engines: Thermodynamic cycles (The Rankine Cycle, The Brayton Cycle, The Otto Cycle, and The Diesel Cycle). Basic processes in gas turbines (atmospheric air characteristics, compression, combustion and expansion). Performance analysis of gas turbines, using simple analysis of an open-circuit gas turbine. Basic processes in boilers/steam generators and steam turbines (combustion, heat transfer, steam production, expansion and condensation). Performance analysis of steam turbines, using simple analysis of superheat steam turbine power plant. Basic processes in the combined-cycle power plants. Performance analysis of a combined-cycle plant, using an open-circuit gas turbine, an interconnecting heat exchanger and a superheat steam turbine. Basic processes in the reciprocating Internal Combustion Engines (Otto and Diesel). Performance analysis of a high power output Diesel engine.

Energy balance analysis and performance characteristics of thermal power plants: Conservation of mass and energy for control volume. Steady state and transient state analyses of control volumes. Energy balance and calculation of the thermal efficiency of gas turbine, steam turbine and combined-cycle. Pressure drops in the various components of power plants and effects. Improvement of performance via technical and operation modifications and quantify the associated effects on performance. Synthesis of modifications related with heat exchangers, reheat cycles and other developments.

Other aspects of power generation technologies: Distributed power generation. Energy storage technologies. Environmental pollution, emissions reduction technologies, carbon dioxide capture and storage technologies. Environmental legislation and imposed penalties on pollutant emissions. Economical feasibility of different power generation technologies.

Assignment: Individual assignment performed following the thermal power plant energy analysis and the various component selections and design, for a combined-cycle power plant of high power output.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. List fossil fuels. List the types of thermal power plants. Describe basic processes in gas turbines, steam turbines, combined cycle power plants, and nuclear power plants. Describe combustion processes, emissions production and pollution and heat transfer processes.
 2. Describe renewable energy sources which can be used for power generation and list the technologies which utilise renewable energy sources
 3. Calculate thermodynamic data, construct graphs of thermodynamic cycles and carry out energy balance of gas turbines, steam turbines, combined cycle plants and internal combustion engines of various types.
 4. Analyse the performance of thermal power plants, nuclear power plants, hydrodynamic power plants and wind power plants.
 5. Apply methodologies for analysis of power plants and analyse thermal power plants, combined solar thermal power plants and basic components configuration.
 6. Describe distributed power generation and energy storage technologies. Explain emissions production and environmental pollution and list emissions reduction technologies. Describe the economical feasibility of different power generation technologies.

AMEE431: Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

Course Contents

Factors influencing performance: size of cylinder, speed, load, ignition timing, compression ratio, air-fuel ratio, fuel injection, engine cooling, supercharging

Real cycles and the air standard cycle: air standard cycles, fuel-air cycles, actual cycles and their losses

Properties of fuels and combustion process: fuels for SI engines, knock rating of SI engines, Octane number requirement, Diesel fuels, Cetane number requirement, combustion process and flame development

Alternative forms of IC engines: the Wankel rotary combustion engine, the variable compression ratio engine

Developments in IC engines: fuel injection, supercharging

Laboratory Work: Individual or small group experiments performed with the use of common vehicle engines and or single cylinder engines under certain loading conditions will be investigated. These results will be compared with engines manufacturer specifications and/or theoretical performance data. A selection from the following experiments is performed during the course:

Air and fuel consumption in ICE and estimation of the volumetric efficiency and air-fuel ratio.

Measurements of cylinder pressure history of ICE and construction of p-V and p-θ engine diagrams

Measurements of brake power and indicated power and estimation of the mechanical efficiency and thermal efficiency of an ICE

Cylinder pressure and torque measurements of an ICE and construction of performance graphs and consumption loop

Emissions measurements of a SI ICE engine

Emissions measurements of a Diesel ICE engine

Demonstration of dynamometer for ICE of light vehicles

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the geometry and operation of four-stroke and two-stroke internal combustion engines (ICE). Explain the differences in geometrical parameters and operation of spark-ignition (SI) and compression ignition (CI) engines.
 2. Describe the engine performance parameters and calculate engine performance characteristics. Explain factors that influence the engine performance and use engine performance graphs. Describe the experimental characterisation of the performance of an ICE and explain special classic and modern techniques for the characterisation of engine performance.
 3. Define the volumetric efficiency of the engine and identify how it is affected by technical and operation parameters of the engine. Describe the engine timing mechanism, and flow characteristics through the inlet and exhaust valves of four stroke engines.
 4. Use energy balance in internal combustion engines and explain the relevant losses due to friction and gas flow losses. Compare the internal combustion engines real cycles with the ideal thermodynamic cycles and explain the losses and differences in efficiency.
 5. Distinguish the combustion initiation for Spark Ignition (SI) and Compression Ignition (CI). Characterise combustion according to mixture composition either premixed or homogeneous or stratified. Use chemical formulas of fuels and chemical equations and define the stoichiometric air-fuel composition and air-fuel ratio.
 6. Describe the various types of fuel injection systems including indirect injectors for port-fuel injection (PFI), and direct gasoline injector systems for SI engines. Explain supercharging technologies and compare turbochargers and mechanical compressors. Describe developments in internal combustion engines and explain alternative types of internal combustion engines.
 7. Design and carry out engine measurements and analyse the measurements. Compare experimental data with theory.

AMEG103: Μηχανολογικό Σχέδιο

Course Contents

Linework and Lettering: Visible, Hidden, Center axis, dimension and section lines, and the appropriate lettering size and style.

Orthographic and Isometric projections: Drawing of views in orthographic projection using first and third angle projections, as well as isometric drawings.

Dimensioning Principles: Appropriate dimensions in engineering drawings.

Sections and Sectional Views: Include appropriate sectional views in engineering drawings.

Limits, Fits and Geometrical Tolerances to be calculated and included in engineering drawings.

Drawing of machine components, such as screws, bolts, nuts springs, gears, cams, bearings etc.

Technical drawings of components: Drawing mechanical parts in assembled and exploded view drawings.

Welding and Welding Symbols: Include the appropriate welding symbols were necessary in engineering drawings.

Introduction to Computer Aided Design (CAD): learning the basic steps in a CAD environment, under a 2D sketcher.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the importance of engineering drawing as a communication tool between engineers, and recognize the details of an engineering drawing.
 2. Recognize the sketching elevations and plans in first and third angle orthographic projection, and identify the role of each line type (visible, hidden, center axis, dimension, section) in engineering drawings.
 3. Apply the basics of descriptive geometry to produce orthographic and isometric engineering drawings, and create drawings with different views (orthographic views and cross sectional views).
 4. Apply the rules for dimensioning and tolerancing, understand the description of surface roughness and represent these on engineering drawings.
 5. Describe all related ISO and DIN standards.
 6. Create drawings of machine elements such as screws, bolts, nuts, springs, cams and bearings.
 7. Determine the differential equations of the deflection curve and the slope by the double-Integration method.
 8. Interpret and generate advanced mechanical drawings, as well as technical drawings of components and assembled mechanical parts.

AMEG202: Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ

Course Contents

Files and databases: CAD systems and Neutral File Standards (IGES, STEP, DXF), Basic principles of CAD systems, The Design File and Element Creation

Designing principles and engineering rules: Mechanical drawings, Geometry and Line generation, Planes and coordinates, Projections, Points and lines, Line segments, Curves

AutoCAD and SolidWorks usage: File Creation, Attaching Menus, Design File Concepts, The AutoCAD Screen, Activating Drawing Commands, The Main Palette, Window Controls, Symbology and Toolbars

Plotting Manager: Dimensioning placement, Miscellaneous dimensioning, Linear dimensioning, Angular Dimensioning, Radial dimensioning, Plotting, Other AutoCAD and SolidWorks manager utilities

Mechanical parts creation – 2D: Creation and designing of mechanical part and elements in 2D dimension

Mechanical parts creation – 3D: Definition of 3D Surfaces using the CAD systems, Construction of mechanical parts in 3D dimension, Sections and views

Assembly drawings: Drawing and construction of assembled mechanical parts, Searching for new techniques and methods for the designing of complicated mechanical parts

Laboratory work: Use of CAD software at computer laboratory.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Work with designing principle of mechanical drawing. Apply all basic principles when creating new drawings.
 2. Create simple mechanical drawings using CAD software. Create points, lines and curves.
 3. Use CAD files, autocad files and autocad basic components, the main palette, window controls and toolbars.
 4. Use and apply various types dimensions according to engineering rules and mechanical principles.
 5. Design real mechanical drawings and assemblies in 2D dimension. Be able to design real mechanical drawings and assemblies in 3D dimension.
 6. Implement new techniques and method for designing complicated mechanical drawings, faster and easier.

AMEG408: Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός

Course Contents

Air-Conditioning Loads: Calculate the heating load for a buildings (ASHRAE), describe, Understand heat transfer processes. And make calculations of the overall heat transfer coefficients (U values) for external walls, fenestration, windows, doors, roofs, floor etc. The students will learn how to calculate heat gain or loss from infiltration, how to perform Cooling load transient analysis (hourly), and estimate heat entering the space either from conduction convection radiation.

Solar Radiation / Psychrometry: The concepts of solar heat gain and solar load Will be defined and see how they can be estimated for various conditions. Introduction to important terms , definitions and principles used in the study of systems consisting of dry air and water and learn how to compute psychrometric properties. Understand how a variation in humidity will affect the comfortable conditions and how to use the properties of atmospheric air to provide a controlled atmosphere in buildings. Calculate relative / specific humidity, partial pressures of vapour and dry air, dew point, density of mixture etc.

Comfort and Health: Use correct range of temperatures to meet the comfortable conditions and maximise energy savings, define thermal comfort, thermal comfort parameters, clothing level, and metabolic rate. The students will be familiar and use all the above when calculating heating and cooling load for a building and select proper and efficient design conditions.

Complete Air – Conditioning systems: Describe some of the common types of refrigeration and heat pumps systems presently in use and to illustrate how such systems can be modelled thermodynamically. Students will learn how to classify Air conditioning systems. (All air systems, Terminal Units, All water systems, Package unit systems) and select the most applicable AC system for the given application. They should be able to design Air – Conditioning systems based on Direct Expansion systems and All Water fan coil units.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Perform heating load estimate.
 2. Perform cooling load estimate.
 3. Make calculations related to psychrometry.
 4. Understand the refrigeration cycle and make calculations.
 5. Make a preliminary design to match comfortable conditions of a building.

AMEM100: Εισαγωγικά Μαθήματα για Μηχανολόγους

Course Contents

Introduction to Mechanical Engineering: The Sectors

Production Engineering (Materials Technology, Manufacturing Processes, Production Systems, CAD/CAM/CAE, etc)

Structural Engineering (Machine Elements, Engineering Design, Controls, Dynamics of Machines, Robotics, etc)

Energy (Thermodynamics, Fluids, Heat and Mass Transfer, Gas Turbines, etc)

Basic Physical Concepts

Codes and standards

Units, rules for use of SI Units, preferred Units

Force and its units

Forces in equilibrium, resultant of a system of forces

Moment of a force

Conditions for static equilibrium

Center of mass, centroids

Introduction to Materials

Types of materials

Material behavior

Materials design and selection

Metals and alloys

Mechanical Properties of Materials

Introduction to mechanical testing and properties

Stress, strain and elasticity

The tension and compression test

The stress-strain diagram

Thermodynamics

Heat, work, and system

The state of a working fluid

Reversibility

Reversible work

Fluids

Pressure

Manometers

Continuity equation

Bernoulli’s equation

Introduction to Computer Technology

Description of the main components of a computer.

Familiarisation with the Windows operating system.

Introduction to MS-Office ( MS-Word , MS -Excel, Powerpoint)

Use of the Internet and e-mail

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Appreciate the major sectors of mechanical engineering
 2. Understand the basic principles of various fields of mechanical engineering.
 3. Perform simple calculations to various fields of mechanical engineering.
 4. Understand basic physical concepts.
 5. Appreciate the types of materials and their mechanical properties.
 6. Appreciate the use of computer on every day activities.

AMEM107: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υλικών

Course Contents

Introduction to Materials

Types of Materials

Structure – Property – Processing Relationship

Atomic Structure and Bonding

The Structure of the Atom

Ionic-Covalent-Metallic Bonding

Binding Energy and Interatomic Spacing (Potential Energy Diagrams)

Atomic Arrangements

Gases – Liquids – Solids

The Crystal Structure of Materials (Symmetry, 14 Bravais Lattices)

Directional Density, Planar Density, Bulk Density, Packing Factor

Imperfections in Crystals – Slip Systems in Crystals

Defects

Slip Systems in Crystals (Influence of Crystal Structure in Slip Process)

Physical Properties of Materials in Relation to Bonding and Crystal Structures

Potential Energy Well and Properties

Diffusion of Atoms

Mechanical Testing and Properties

Stress-Strain Diagrams (for Ductile and Brittle Materials, Elastic and Plastic Region, Fracture)

Properties Obtained from Stress-Strain Diagrams (Young Modulus of Elasticity, Yield Stress, Proof Stress, Ultimate Stress, Necking, Fracture, Elongation)

Testing

Strain Hardening and Annealing

Strain-Hardening Mechanisms

Characteristics of Cold Working

Effect of Annealing on the Mechanical Properties of Cold Worked Metals (Recovery-Recrystallization-Grain Growth)

Principles of Solidification

Homogeneous Nucleation (Critical Nucleus Size, Activation Energy for Solidification)

Heterogeneous Nucleation (Critical Nucleus Size, Activation Energy for Solidification)

Introduction to Strengthening of Materials and Processing

Strengthening by Solidification (grain size)

Solid Solution Strengthening by Solidification and Solid-State Diffusion

Dispersion Strengthening by Solidification and by Phase Transformations

Laboratory (1-hour per week): DTA: Homogeneous and heterogeneous nucleation from supersaturated solutions, Solidification onset (sub-cooling), phase transformation, Enthalpy of solidification.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the different Types of Materials and many engineering materials and their application, Recognise the Structure – Property – Processing Relationship and suggest ways to produce certain materials with specific properties
 2. Draw the Structure of an Atom and recognise its potential chemical behaviour (valence electrons, valence etc), Distinguish among Ionic-Covalent-Metallic Bonding, predict and draw the different type of bonding in many materials
 3. Draw a Potential Energy Diagram (Energy as a function of interatomic distance) and explain the attractive and repulsive energies/forces acting on the atoms, Distinguish and explain the nature of Gases – Liquids – Solids in terms of bonding types, binding energy and length of bonding and explain the properties of the materials (thermal expansion, melting point, mechanical stiffness, etc) by using Potential Energy Diagrams (Interatomic Spacing, Binding Energy, deep and shallow energy wells)
 4. Recognise the Crystal Structure of Materials (Symmetry, 14 Bravais Lattices) and draw them, Calculate the Directional Density, Planar Density, Bulk Density, Packing Factor of any crystalline material, Recognise the types of Defects in crystals and explain the potential effect of such defects in the mechanical properties of the materials and explain Slip Systems in Crystals and the Influence of Crystal Structure in Slip Process related to the mechanical properties of the materials
 5. Read Stress-Strain Diagrams (for Ductile and Brittle Materials, Elastic and Plastic Region, Fracture), Obtain critical to the material parameters (Young’s Modulus of Elasticity, Yield Strength, Ultimate Strength, fracture stress, elongation, 0.1% proof stress, 0.2% proof stress, etc), Explain the Strain-Hardening Mechanisms, the Characteristics of Cold/Hot Working and how to apply them in materials and explain the Effect of Annealing on the Mechanical Properties of Cold/Hot Worked Metals (Recovery-Recrystallization-Grain Growth)
 6. Explain the types of Testing methods and tools used for testing of materials (Stress vs Strain test, Hardness test, Impact test, microscopes, microstructures etc)
 7. Explain and comprehend the Homogeneous Nucleation (Critical Nucleus Size, Activation Energy for Solidification) and show how this applies to materials processing, such as solidification and development of the materials microstructure
 8. Explain the Strengthening by Solidification (grain size), the Solid Solution Strengthening by Solidification and Solid-State Diffusion, and the Dispersion Strengthening by Solidification and by Phase Transformations, and suggest applications in engineering materials

AMEM110: Τεχνολογία Υλικών

Course Contents

· Principles of Phase Diagrams and Relationship to Materials Strengthening
– Binary Alloy Phase Diagrams of Completely Miscible Systems (Equilibrium and Non-Equilibrium Cooling Curves, Liquidus, Solidus, Phase Fields, Type of Phases, Lever Rule, %Phase Composition, %Composition of Each Phase, Solid Solution Microstructure). Focus on the Cu-Ni Alloy System.
– Binary Alloy Phase Diagrams of Immiscible Systems Containing Three-Phase Reactions (eutectic, eutectoid, peritectic, peritectoid, monotectic).
· The Iron-Carbon Phase Diagram – TTT Diagrams – Steels and Stainless Steels
– Fe-C Phases and their Mechanical Properties (Ferrite, Austenite, Cementite, Martensite)
– Time-Temperature-Transformation for Eutectoid Steel (TTT Diagrams)
– Steel Design and Properties – Compositions – Heat Treatments – Stainless Steels
· Ceramics
– The Structure of Crystalline Ceramics
– Processing of Advanced Ceramics (Sintering)
· Polymers
– Classification of Polymers (Thermoplastic, Thermosetting, Elastomers)
– Polymer Additives – Forming of Polymers
· Composites
– Introduction (Particulate, Fiber and Laminar Composites)
– Dispersion-Strengthened Composites
– Examples and Applications of Laminar Composites
· Deterioration and Failure of Metals
– Corrosion (Chemical Corrosion, Electrochemical Corrosion, Oxidation)
– Protection Against Corrosion
– Non-destructive Testing Methods

Laboratory: DTA: Cooling Curves: Experimental determination of cooling curves for a specific alloy (Pd-Sn) indicating the primary solidification fields and eutectic
temperatures. Determination of a Phase Diagram and expected to produce a report.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain and comprehend the Binary Alloy Phase Diagrams of Completely Miscible Systems (Equilibrium and Non-Equilibrium Cooling Curves, Liquidus, Solidus, Phase Fields, Type of Phases, Lever Rule), calculate the %Phase Composition, %Chemical Composition of Each Phase and draw the corresponding microstructures. Know very well the Cu-Ni Alloy System, Binary Alloy Phase Diagrams of Immiscible Systems Containing Three-Phase Reactions (eutectic, eutectoid, peritectic, peritectoid, monotectic), calculate the %Phase Composition, %Chemical Composition of Each Phase and draw the corresponding microstructures.
 2. Describe the Fe-C Phases and their Mechanical Properties (Ferrite, Austenite, Cementite, Martensite), comprehend the Time-Temperature-Transformation for Eutectoid Steel (TTT Diagrams) and use it in different applications.
 3. Design a particular Steel or a Stainless Steel, describe how to heat-treat it, what kind of microstructure will develop and what will be its final mechanical properties.
 4. Explain the different Processing Methods of Advanced Ceramics (Powder metallurgy, milling, die-pressing, Sintering) and the different Classification of Polymers (Thermoplastic, Thermosetting, Elastomers) and their engineering applications.
 5. Describe the different types of Composite Materials (Particulate, Fiber and Laminar Composites), their processing and suggest different composites for different engineering applications.
 6. Explain the fundamentals of Corrosion (Chemical Corrosion, Electrochemical Corrosion, Oxidation) and use the existing methods to prevent it.
 7. Use non-destructive Testing Methods, identify proper instrumentation and apply them to different engineering materials.
 8. Use thermocouples to measure temperature profiles and optical microscopy to observe microstructures.

AMEM201: Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις

Course Contents

Introduction to manufacturing processes: Definition of manufacturing, purpose of manufacturing, classification of the various types of manufacturing processes, selecting materials and manufacturing process, manufacturing industries, resources for manufacturing.

Casting processes: Solidification of metals, cast structures, casting metals and alloys, technology and machines of casting processes, sand casting, shell mold casting, expendable mold casting, investment casting, permanent mold casting, hot and cold die casting, centrifugal casting, vacuum casting, solidification time, casting defects.

Forming processes: Technology of forging, rolling, cold and hot extrusion, rod, wire and tube drawing, required properties of materials, sheet-metal forming processes, sheet-metal characteristics, shearing, bending of sheet and plate, stretch forming, deep-drawing, formability of sheet metals

Material-removal processes: Technology and machines for milling, turning, shaping, drilling, broaching, mechanics of chip formation, tool wear, surface finish and integrity, cutting-tool materials, cutting fluids.

Joining processes: Oxyfuel gas welding, thermit welding, arc-welding, consumable and nonconsumable electrode, resistance welding, solid-state welding, electron-beam welding, Laser beam welding.

Introduction to Integrated Manufacturing Systems: Manufacturing systems, Computer Integrated Manufacturing, Computer Aided Design, group technology, cellular manufacturing, flexible manufacturing systems

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the various manufacturing processes that are used for the production of mechanical parts and products.
 2. Classify manufacturing processes according to the needs of products construction.
 3. Employ the theoretical knowledge of various manufacturing processes when a specific product has to be manufactured.
 4. Compare and contrast the advantages and limitations of different manufacturing processes.
 5. Evaluate the better way of manufacturing and construction of mechanical parts or products by means of various manufacturing processes and the corresponding manufacturing machines.
 6. Design the production of a mechanical component or a specific product using the manufacturing processes of casting, bulk deformation, sheet-metal forming, material-removal and Joining.
 7. Explain the impact and importance of adopting integrated manufacturing systems in modern manufacturing.

AMEM203: Οικονομικά για Μηχανικούς

Course Contents

Introduction to Engineering Economic Decisions: Evolution of large engineering projects: idea generation, design, safety, cost, market demand, and business risk. Types of Strategic Engineering Economic decisions: equipment and process selection, equipment replacement, new product introduction and existing product expansion, cost reduction, service improvement.

Understanding Financial Statements: The Balance Sheet and the Cash Flow Statement. Use Ratios to make business decisions (dept management, liquidity analysis, asset management, profitability analysis and market value analysis.

Time Value of Money: Interest, economic equivalence, Interest formulas for Single Cash Flows, equal payment cash flows, and gradient cash flows (lineal and geometric).

Evaluating Business and Engineering Assets: Present Worth Analysis. Annual Worth Analysis: Make or Buy decisions, Break-even point. Rate of return Analysis: Internal rate of return criterion.

Depreciation: Factors inherent to asset depreciation. Book depreciation methods

Project Cash Flow Analysis: Classification of Costs; Incremental Cash Flows; and Project Cash Flow Statements.

Handling Projects Uncertainty: Methods of describing Project Risk: sensitivity analysis, break-even analysis; Probability concepts, probability distributions; Decision trees diagrams.

Equipment replacement decisions: Replacement strategies for finite/ infinite planning horizons.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the main types of Strategic Engineering Economic decisions: equipment and process selection, equipment replacement, new product introduction and existing product expansion, cost reduction, service improvement.
 2. Apply Cash flow diagrams, appropriate interest formulae, and economic equivalence to structure engineering economic decision problems.
 3. Calculate economic equivalence for single payment series; equal (uniform) payment series; Linear Gradient series; Geometric gradient series; and Irregular payment series.
 4. Appraise engineering project proposals by applying Present worth analysis; or Annual worth analysis; or Rate of return analysis.
 5. Apply book depreciation methods and Identify factors inherent to asset depreciation;
 6. Distinguish between engineering costs; incremental cash flows; project cash flow statements.
 7. Apply methods of investigating project risk: sensitivity analysis, break-even analysis.
 8. Apply commercial software to model and develop an actual project’s cash flow reports and calculate NPV, IRR ect

AMEM208: Δυναμική

Course Contents

Kinematics of particles: Rectilinear motion, Cartesian motion, Polar, cylindrical and path coordinates, Motion of a projectile, Relative motion and constraints Kinetics of particles: Cartesian and polar dynamics, path dynamics, Linear and angular momentum, Impulse, Impact. Energy of particles: Work, kinetic energy, Potential energy, conservation, power. Multi-particle systems: Force balance and linear momentum, Angular momentum

Rigid-body kinematics: Work and Energy, Relative velocities. Instantaneous centers, Rotating frames, acceleration, Relative motion.

Rigid-body kinetics, Fixed-point rotation, Curvilinear motion, General motion, Momentum of planar bodies, Work/energy of planar bodies

3-D Dynamics: Kinematics, moments of inertia, Equations of motion

Vibrations: Undamped free vibration, Energy methods, Undamped forced vibration, Viscous damped free vibration, Viscous damped forced vibration

Laboratory Work: Individual or small group modeling performed with the use of common industrial packages such as Matlab. Experiments will include small component testing in the laboratory that will be validated using numerical models.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Formulate and solve engineering problems regarding rectilinear and Cartesian motion of particles, become familiar with Polar, cylindrical and path coordinates and solve problems in Cartesian, polar and path dynamics. Analyze and apply the motion of a projectile to various problems, recognise, apply and experimentally measure constraint and relative motion.
 2. Apply the principle of linear impulse and momentum and analyze different cases of impact. Use the principles of force and acceleration, work and energy, and impulse and momentum to formulate and solve particles’ engineering dynamic problems and experimentally measure both impulse and linear momentum.
 3. Explain the concepts of work, kinetic energy, potential energy, conservation, power and apply these concepts in order to formulate and solve engineering problems.
 4. Apply the concepts of force balance, linear momentum and angular momentum to multi-particle systems and experimentally measure the conservation of angular momentum.
 5. Explain the principle of work and energy, define relative velocities of two bodies and apply the instant centres method to solve rigid body kinematics. Formulate relative motion using rotating frames and determine the acceleration in relative motion.
 6. Describe kinematics in 3-D and apply the equations of motion in 3-D. Explain what is the moment of inertia, calculate it’s value and apply it to rigid-body kinematics.
 7. Apply Newton’s second law of motion to formulate equations of motion of one-degree-of-freedom systems and use D’Lambert’s principle and energy methods to solve vibration problems. Predict natural frequency of one-degree-of-freedom vibration systems and model stiffness and damping characteristics.

AMEM211: Μετρητικά ‘Οργανα και Συστήματα Λήψης Δεδομένων

Course Contents

Instrumentation principles: Describe the structure of a general measuring system and understand the role of each component part. Describe how a measuring system is calibrated and define characteristics of instruments such as: resolution and readability. Calculate the sensitivity, percentage error, possible error and probableerror for a measuring system

Sensors and transducers: Understand the operation principles of sensors and transducers. Describe various types of displacement, position and proximity sensors. Solve problems regarding strain gauges, potentiometers and differential transformers. Describe how resistance temperature sensors and thermocouples work. Solve problems with RTD and thermistors.

Signal conditioning: Understand the role of signal conditioning as part of a measuring system and define signal amplification ,filtering, noise, grounding and differential signals.Describe the operation principles of mechanical and electronic amplifiers.Calculate the gain (amplification) for various types of amplifiers.

Computer based data acquisition systems: Understand the operation of computerized data acquisition systems for measuring, analysis and data presentation.Describe the operation of analog to digital converters and define resolution, linearity, conversion time, quantazation error, sampling, aliasing and Nyquist rate.

Data acquisition hardware: Describe computer card characteristics: bus standards, maximum sampling rate, resolution, single ended and differential inputs, hardware timers/pacers, interrupts and DMA.

Lab Work: Use effectively all editing techniques of LabVIEW in both, front panel and block diagram environment.Create simple virtual instruments. Develop a virtual instrument which simulates signal generation and processing. Create a subVI which converts temperature units: 0C to 0F.Design an icon-connector and use it in a VI. Perform data acquisition using LabVIEW. Understand how to use loops for counting. Analyze logging data.Ceate a VI which calculates the minimum, maximum, and average temperatures during acquisition process and displays all measurements in real time on a waveform graph. Perform error checking in VIs using error clusters and handle errors appropriately. Create a VI using state machine architecture that simulates a simple test sequence. Use strain gauges as arms of a Wheatstone bridge for measuring displacement. Perform measurements with linear and rotary potentiometers. Understand the operation of a 4-bit optical encoder.Calculate the rotational speed of a shaft using either the Gray scale or the Binary Scale Encoder.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the instrumentation principles, elements in real measurement systems and measurement statistics (standard deviation, curves of regression, accuracy, error analysis).
 2. Explain the operation and use of basic sensors for measurement of displacement, temperature, force, pressure, flow,motion signal conditioning, signal amplification, filtering, noise, grounding and differential signals
 3. Use effectively basic mechanical and electrical instrumentation, as well as computerised instrumentation for data acquisition, file input/output manipulation and data analysis.
 4. Analyse the performance of a variety of measuring instruments in terms of accuracy, precision, resolution, hysteresis, reproducibility and sensitivity and perform calibration techniques on these instruments.
 5. Execute experiments with practices of signal acquisition using sensors and/or transducers and the associated signal processing techniques.
 6. Design, through laboratory sessions, virtual instruments for data acquisition, processing, measurement, analysis and presentation, using graphical programming languages such as LABVIEW.

AMEM214: Αντοχή Υλικών & Μηχανολογικών Κατασκευών

Course Contents

Theory and fundamentals in Strength of Materials: normal stress and strain, linear elasticity, stress-strain curve, Hooke’s law, Young’s modulus, ductile and brittle materials, Poisson’s ratio, shear stress and strain, shear modulus

Stress and strain: Analysis of stress and strain in materials and structures, principal stresses and maximum shear stresses.

Force variables in beams: internal force variables in beams, external loads with internal force variables

Slope and deflection functions of beams with the aid of the double-integration method

Flexural (bending) stiffness of profiles and torsion deformation of circular bar

Buckling effect and stability of columns with pinned ends and further support conditions

Application on different examples: the taught aspects in strength of materials are applied and analysed on specific structural static problems

Laboratory work, where students can apply their gained knowledge and discuss and evaluate practical test setups and measurements for better comprehension

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the general concept on strength of materials (tension, compression) and structure analysis for static problems.
 2. Analyse and determine stresses and strains in structures.
 3. Describe force variables in beams: force variables (Q, M), relationship between loads and internal force variables, integration and constraints, calculation methods of internal force variables.
 4. Explain and apply the method for analysing pure bending and nonuniform bending including curvature of a beam, strains in beams (longitudinal, normal, shear) and beams with axial loads.
 5. Determine the differential equations of the deflection curve and the slope by the double-Integration method.
 6. Outline the definition of torsion loads and examine the deformations of a circular bar of linearly elastic materials.
 7. Describe the buckling effect and stability for columns with pinned ends and further support conditions.
 8. Perform mechanical tests: Tension (I & II), compression, shearing, torsion test, strain measurements (strain gauges), deflection of beams test I (effect of beam length and width), deflection of beams Test II (Macaulay’s method)

AMEM316: Στοιχεία Μηχανών I

Course Contents

General concepts on machine design: Stress and strength, stress concentration, Static strength, Plastic deformation.

Static and dynamic loading of machine elements: Fatigue, Theories of failure, Failure prevention, Static and dynamic strength of machine elements.

Shafts: Calculation of shafts, Shaft material and critical speeds, Keys and Couplings.

Rolling and sliding bearings: Bearing types, Calculation of bearing, Lubrication and seals, Bearing load and life, Selection of ball and cylindrical roller bearing, Sliding bearings, materials and applications.

Mechanical connections: Screws, Fasteners and Connections.

Welded and bonded Joints: Welding symbols, Stresses in welding, Static and fatigue loading, Specification set.

Cams and flywheels: Calculation of cams and flywheels and applications

Laboratory work: Use of special software for calculating and drawing of various machine element (Autocad, 3D Drawings, Advanced assembly, SolidWorks, Simple Drawings and FEM Simulations, Software for machine elements calculations)

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain general mechanical concepts related to machine elements.
 2. Analyse loads, stresses and deformation. Explain theories about failure and fatigue of machine components.
 3. Calculate machine elements loaded under static or dynamic loading.
 4. Design machine component on shafts. Make calculation for the selection of proper shafts.
 5. Design and calculate bearings. Select proper bearing for machines.
 6. Design and calculate screws and fasteners.
 7. Calculate welds and select proper welding parameters.
 8. Design and calculate cams and flywheels.

AMEM323: Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών

Course Contents

Natural and forced vibration: Review: state the physical principles of natural vibration, explain how a system responds to a harmonic excitation, explain how a system responds to a non-harmonic excitation.
· Lumped mass systems: state the eigenvalue/eigenvector problem, implement modal analysis to decouple systems with multiple degrees of freedom, explain how damping can be implemented to the modal analysis, implement in matlab numerical methods to plot the response of a system and solve the eigenvalue/eigenvector problem.
· Continuous Systems: List the differences of continuous systems with lumped mass systems through the study of rod and beam vibrations.
· Approximate and numerical methods: explain the use of transfer matrices and their application to vibration analysis, explain the finite elements method.
· Rotor dynamics: describe the dynamics of a rotor on a flexible shaft, compute the rotating unbalance and the critical speed, explain gyroscopic effects are how they affect the rotor dynamics, describe how viscous and hysteretic damping affect the dynamics of the system, explain the behaviour of rotors that are mounted on flexible bearings, explain the stability of rotors.
· Vibrating systems design: Outline the general design problem in vibrating systems, compute the necessary mass to establish known motion balancing.
· Machinery vibration: monitoring and diagnosis: Apply vibration analysis in the time domain, apply vibration analysis in the frequency domain, explain the time domain signal processing procedures, explain the frequency domain signal processing procedures.
· Laboratory work, where students can apply their gained knowledge and evaluate practical problems for better comprehension.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Formulate and solve machinery vibrations problems.
 2. Solve common machinery vibration problems using Matlab.
 3. Report the most common machine faults and their main characteristics.
 4. Solve problems regarding the vibration of beams on elastic foundations.
 5. Solve problems regarding the stability of rotors on elastic shafts.

AMEM327: Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου

Course Contents

Introduction: list the goals of control systems, define a model, distinguish inputs and output, plant and process, open and closed loop system, transducer and actuator, list common control systems.

Mathematical modelling of systems in classic control: describe the modelling process, apply Laplace and Inverse Laplace transforms, partial fraction expansions, explain the concept of transfer function, distinguish system classes according to their time dependence, linearity, memory, Apply linearization to non-linear systems.

Time response: Transient and steady state response: explain how poles and zeroes are controlling the response of systems, describe the response of first , second and higher order systems, explain parameters of Second-Order Systems like: Natural Frequency and Damping Ratio.

Reduction of multiple systems: explain the concept and uses of block diagrams, apply block diagrams to cascade, parallel and feedback applications, explain the concept of feedback systems.

Analysis of stability in systems: define stability of a system, apply the Ruth- Hurwitz stability criterion to determine the stability of a system.

Accuracy: Steady state errors: explain the concept of steady state error, compute the steady state error for systems with disturbances.

The use of root locus: explain the root locus methodology, sketch the root locus of a system.

Frequency domain analysis: sketch the Bode plot of a system, compute the gain and phase margin of a system

Automation: demonstrate an ability to perform design for automation and processes, describe cells and robots.

Laboratory work, where students can apply their gained knowledge and evaluate practical problems for better comprehension

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Develop a background on the different methods and principles used in control engineering and automation.
 2. Learn to apply classical control theory to the analysis and synthesis of controlled dynamic systems.
 3. Practice the ability to comprehend fundamental scientific principles and engineering laws and develop analytical skills in order to formulate and solve engineering problems.
 4. Provide a general academic background in order to adapt to technological advancement in the context of Mechanical Engineering and lays the foundations for further education.
 5. Demonstrate practical expertise in the use of modern engineering instruments and reinforces understanding through computerized and other experimentation.

AMEM414: Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Μηχανολογικών Κατασκευών

Course Contents

The position of the design process within the company

The necessity for systematic design, Design methods, Systems theory.

Product planning and clarifying the task

General approach. Product definition, Design specification, House of quality, Task clarification

Conceptual design

Abstracting to identify the essential problems. Establishing function structures, Developing working structures, Examples of conceptual design, Evaluating designs, Decision making techniques

Embodiment design

Basic rules and principles, Guidelines for embodiment design, Materials selection and design, Materials processing and design, Detail design

Parametric design

Modeling and Simulation, Cause and effect analysis

Design for Minimum Cost

Cost Factors, Fundamentals of cost calculations, Methods for estimating costs

Optimization

Unconstrained & constrained optimization, Global and local optima, Steepest descent method, Transformation methods, Strategies for solving optimization problems

Laboratory Work:

Individual or small group modeling and problem solving, from selected areas such as structural, heat transfer, fluid mechanics with the use of common industrial packages such as ANSYS Workbench and Matlab.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Analyze the position of the design process within the company.
 2. Describe new ways for planning and designing within a company.
 3. Describe product planning. Make product definition and define product specifications.
 4. Describe embodiment design. Work with simulations, modelling. Select the proper material and make detail drawings.
 5. Describe cost analysis for manufactured products.
 6. Use numerical optimization methods for solving efficiently design problems.

AMEW101: Μηχανολογικό Εργαστήριο

Course Contents

Engineering measurements: Importance of measurements in engineering design and manufacturing. Types of errors in measurements / sources of errors, units in metric and imperial system, conversions between the two systems. Measurement of linear dimensions, Line graduated instruments: Machinist’s rule, vernier caliper, micrometer (mechanic & digital), description, mode of use, accuracy, applications. Gauge blocks: Description, mode of use, accuracy, applications. Measurement of angular dimensions: Units, subdivisions, conversions, instruments and measuring methods (sine bar, sinus and tangent method, angle gauge blocks, bevel protractor, combination square). Comparative length-measuring instruments – Dial indicator: Description, mode of use, accuracy, applications. Form measurement (perpendicularity, flatness, roundness, parallelism, eccentricity, etc). Definitions, symbols, instruments and measuring methods. Dimensional tolerances: Basic size, deviation and tolerance for a shaft and a hole according to ISO system. Types of fit, features of dimensional relationships between mating parts (allowance, clearance, interference, limit dimensions etc). – Surface texture and properties: Surface roughness, measurement, units. Symbols for surface roughness in DIN, ASA and ?S. Roughness parameters, instruments.

Lathes and turning processes: Main features and controls of lathes. Lathe structure (models, typical structural parts, power raw, most significant dimensions), Cutting tools (structural material, tool geometry, tool selection method, Cutting fluids). Basic cutting parameters (cutting speed, depth of cut, feed rate). Safety precautions. Performance on face turning and cylindrical surface turning. Performance on thread cutting, hole drilling, slot cutting and non symmetrical lathe cutting. Cutting forces experimental estimation for various cutting parameters.

Milling machines and milling operations: Main features and controls of milling machines. Horizontal and vertical milling machines. Milling machine structure (models, typical structural parts, power raw, most significant dimensions), Milling tool properties (structural material, tool geometry, tool models, tool selection method). Basic milling parameters (cutting speed, depth of cut, feed rate). Performance of slab or face milling and slot milling (up milling and down milling). Gear cutting performance using a milling machine.

Welding: Principles of fusion welding (modes of metal transfer, heat flow, metalographic characteristics of welded joint). Typical welding processes (arc welding with coated electrodes, TIG, MIG, induction welding, resistance welding, gas welding), Safety precautions. Performance of arc welding using coated electrodes for various welding parameters (welding material properties and dimensions, coated electrode material and dimensions, welding current, welding polarity). Performance of gas welding method using various welding parameters. Permanent stress and strain in welding structures.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain of the role of measurements in engineering design and manufacturing. Describe the types and sources of errors in measurements. Use metric and imperial system of length measuring units.
 2. Use instruments and apply methods for measuring angles (sine bar, sinus and tangent method, angle gauge blocks, bevel protractor, combination square)
 3. Execute form measurements using the dial indicator. Apply the appropriate method for measuring perpendicularity, flatness, roundness, parallelism, eccentricity, etc.
 4. Describe dimensional tolerances and define the notions of basic size, deviation and tolerance for a shaft and a hole according to ISO system. Calculate the allowance, clearance, interference and limit dimensions for all types of fit.
 5. Describe surface texture and properties (surface roughness, measurement, units. Symbols for surface roughness in DIN, ASA and ΒS, roughness parameters. Use instruments for roughness measurements.
 6. Describe the main features, controls, structure and cutting tools of lathes and milling machines. Define basic cutting parameters (cutting speed, depth of cut, feed rate). Operate a lathe and milling machine for cutting a representative workpiece.
 7. Describe principles of welding and typical welding processes such as arc welding with coated electrodes, TIG, MIG, induction welding, resistance welding, gas welding.

APHY111: Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο

Course Contents

Kinematics in one dimension: Motion along a straight line, motion with constant acceleration and deceleration, graphical representations, motion with constant deceleration, motions due to gravity (Free Fall, Fall with initial velocity, objects thrown upward).

Dynamics: Newton ’s Laws of motion, type of forces, free-body diagrams, adding forces graphically, static and kinetic friction, inclines.

Work and energy: Work done by a constant force, kinetic energy, work-energy principle, potential energy due to position and due to a spring, conservation of mechanical energy, dissipative forces.

Linear Momentum: Momentum and forces, conservation of linear momentum in one and two dimensions, elastic and inelastic collisions, impulse, energy and momentum in collisions.

Oscillations: Simple harmonic motion, conservation of mechanical energy, simple pendulum.

Rigid Body: Moments, equilibrium of a rigid body, kinematics of a rigid body (motion and rotation about a fixed axis), dynamics of a rigid body (torque, work, energy and power in rotational motion, conservation of angular momentum).

Waves: Wave motion, superposition, sound waves, speed of sound, Doppler effect).

Ideal gas: density, ideal gas law, temperature scales.

Laboratory Work: General Laboratory Instructions and Error Analysis-Error bars are initially covered. Small group experiments on: Measurement of the Acceleration of Gravity, Force of Equilibrium, Newton ‘s Second Law, Kinetic Friction, Conservation of Mechanical Energy, Conservation of Linear Momentum, Collision – Impulse, and Simple Pendulum.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe with equations and graphically the motion along a straight line, the motion with constant acceleration and deceleration, and the motion due to gravity, distinguish and analyse motions to solve problems.
 2. Explain and apply the Newton’s Laws of motion to write the equations of motions, draw forces, solve problems by adding forces using free-body diagrams, and experimentally determine the acceleration due to gravity, investigate the Newton’s Second Law, the factors effecting kinetic friction and force equilibrium.
 3. Define and apply the concepts of work by a constant force, the kinetic energy, the potential energy due to the position and a spring, the work-energy principle, to solve problems with conservation of mechanical energy with/out dissipative forces, and experimentally determine the spring constant and investigate the conservation of mechanical energy.
 4. Identify the concept of linear momentum and its relation to forces, define the concept of impulse, explain the circumstances under which momentum is a conserved quantity, distinguish elastic and inelastic collisions, solve problems that involve elastic and inelastic collisions in one and two dimensions using the conservation of momentum and conservation of energy, and experimentally investigate the impulse and the conservation of linear momentum in elastic collisions.
 5. Describe simple harmonic motion, apply conservation of mechanical energy on problems with simple harmonic oscillators, determine under what circumstances a simple pendulum resembles simple harmonic motion, calculate and experimentally investigate its period and frequency.
 6. Define the concept of moments and the circumstances that a rigid body is in equilibrium, determine the rotation of a body about a fixed axis, calculate its torque, work, energy and power, and solve problems involving the principle of conservation of angular momentum.
 7. Describe with equations and graphically the wave motion, define the types of waves and the concept of superposition (overlapping waves), describe the characteristics of sound waves, define Doppler effect, use the abovementioned terms and concepts to solve associated problems.
 8. Describe the characteristics of ideal gas, determine under what circumstances the ideal gas law is valid, and solve associated problems using different temperature scales.

ASOG100: Χημεία Υδρογονανθράκων

Course Contents

– Introduction (organic, inorganic materials)
– Origin and formation of oil and natural gas
– Properties and chemical reactions of hydrocarbons. Part 1: Aliphatic Hydrocarbons, Aromatic Hydrocarbons), etc
– Properties and chemical reactions of hydrocarbons. Part 2: Hydrogenation, Halogenation, Oxidation Reactions , etc
– Properties and chemical reactions of hydrocarbons. Part 3: Hydrocarbon cracking and polymerization Reactions, Production of Hydrogen, Methanol, Ammonia, Ethylene, Natural Gas to Liquid (GTL) fuels and other products
– Classification of petroleum and crude oil refinery processes
– Fractional distillation and composition of crude oil
– Petrochemical industry and polymers
– Synthetic polymers and polymerization processes

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand the processes involved in the formation of oil and natural gas and their uses
 2. Understand the structure of hydrocarbons, the chemical reactions of hydrocarbons to produce other products such as Hydrogen, Methanol, Ethylene, Ammonia and GTL
 3. Know the steps involved in the refining of oil as well as the use of fractional distillation products
 4. Understand the production of synthetic polymers and other industrial products of the petrochemical industry

ASOG200: Γεωλογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Χαρακτηρισμός Ταμιευτήρων

Course Contents

1. Geology of Hydrocarbons
– Sediments and Sedimentary rocks
– Depositional Environment
– Aspects of Structural Geology
– H/C formation, migration and entrapment
2. Hydrocarbon Exploration
– Geological Surveys
– Seismic Exploration
– Gravitational Methods
– Exploratory Wells
– Logging
3. Hydrocarbon Reserves
– H/C reserves estimation
– H/C reserves Classification
4. Field development and Recovery methods
– Field development planning
– Primary recovery methods
– Secondary recovery methods
– Enhanced oil Recovery

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Know the fundamentals about the rocks containing hydrocarbons
 2. Know about the hydrocarbons formation and migration
 3. Know about Oil & Gas offshore and Onshore exploration
 4. Know about the Estimation and Classification of reserves

ASOG300: Ισοζύγιο Μάζας και Ενέργειας

Course Contents

A. Introductory concepts

– Units, ConversionUnits

– Pressure, Temperature,Concentration, Flow rate, Feeding basis

B. Material Balance

– Introduction to Material Balances

– General Strategy for SolvingMaterial Balance Problems

– Material Balances without Reaction

– Material Balances with Reactions

– Reaction Stoichiometry

– Terminologyfor Reaction Systems

– Species MoleBalances

– ElementMaterial Balances

– Material Balances for Combustion Systems

– Material Balances forMulti-Unit Systems

– PrimaryConcepts

– SequentialMulti-Unit Systems

– RecycleSystems

– Bypass andPurge

– The Industrial Application of Material Balances

C. Gases, Vapors and Liquids

– Ideal Gases

– Real Gases:Equations of State

– Real Gases:Compressibility Charts

– Real Gas Mixtures

– Multi-PhaseEquilibrium

– PhaseDiagrams and the Phase Rule

– SingleComponent Two-Phase Systems (Vapor Pressure)

– Two-ComponentGas/Single-Component Liquid Systems

– Two ComponentGas/Two Component Liquid Systems

– Multicomponent Vapor-Liquid Equilibrium

D. Energy Balances without Reaction

– Terminology Associated with Energy Balances

– Types of Energy to Be Included in Energy Balances

– Energy Balances without Reaction

E. Energy Balances with Reaction

– The Standard Heat (Enthalpy) of Formation

– The Heat (Enthalpy) of Reaction

– Integration of Heat of Formation and Sensible Heat

– The Heat (Enthalpy) of Combustion

F. Humidity (Psychrometric Charts) and their Use

– The Humidity (Psychrometric) Chart

– Applications of the Humidity Chart

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Know how to perform material balances without reaction
 2. Know how to perform material balances with reaction
 3. Know how to perform material balances for multi-systems
 4. Understand the ideal and real gas law and perform calculations
 5. Understand the principles of Enthalpy of reactions and its application to common problems
 6. Know how to perform Energy balances with or without reaction for common applications such as combustion of Natural Gas and other fuels
 7. Know the principles of humidity charts and how they can be used for useful calculations

ASOG301: Στοιχεία Μηχανών και Μηχανές στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Course Contents

– Gears: Gear tooth geometry, tooth systems, gear, trains, gear box design, design of helical, bevel and worm gears from strength and wear considerations, Design of Machine Tools Gear Box; Speed and Feed Gear Boxes;
– Housings, The Function of Housings, Materials for Housings, Design of Housings, Housings Split through the Axes of Shafts, Design of Mounting Feet, Design of Lifting Elements, Housings Split at Right Angle to the Axes of the Shafts, Nonsplit Housings, Deformations and Stiffness Problems, Housing Seals , Sealing of Rigid Connections (Static Seals), Sealing Movable Joints, Noncontact Seals, Contact Seals, Combined Seals
– Clutches and Breaks, Brake analysis, Band-type clutches and brakes, Energy consideration, Temperature rise, Friction materials.
– Competition of the design of a power transmission, Flat belts, Roller chain, Wire rope, Flexible shaft.
– Lifting and transportation machines, Heavy Lift Equipment, Hydraulic Gantry Systems, Hydraulic Strand Jacks, Lifting towers, Skidding Systems, Elevated Runways
– Heavy Transportation Equipment, Jumper Bridge, Beam and Dolly Transporters, Goldhofer Self-propelled Trailers, Prime Movers and Over-the-Road Tractors

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Classify the different ways of transmitting motion and power
 2. Design and calculate spur and helical gears. Calculate forces on gears
 3. Design and calculate bevel and worm gears.
 4. Calculate clutches and brakes.
 5. Calculate and design power transition systems using belts.
 6. Calculate roller chains, wire ropes, flexible shafts.
 7. Combine the theoretical and practical knowledge in order to calculate or maintenance lifting and transportation machines in Oil and Gas Industry.
 8. Analyze and calculate heavy transportation equipment used in Oil and Gas Industry

ASOG302: Εξερεύνηση Επεξεργασία και Εκμετάλλευση Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Course Contents

Module A – Fossil Fuels (Coal, Oil, Natural Gas)
– Chemical composition
– Combustion of fuels
– Exhaust gases, gas emissions (NOx, SO2)
– Purification

Module B – Combustion Thermodynamics
– Enthalpy and free energy of reaction
– Spontaneous reactions
– Complete and incomplete combustion reactions
– Lower Calorific value (LCV) and Higher Calorific Value (HCV)

Module C – Oil & Gas exploration (Onshore and Offshore)
– Geological surveys, Onshore and offshore seismology, Magnetometers, Gravimeters

Module D – Oil & Gas drilling and pipelines
– Drilling Methods
– Upstream production
– NG pipelines

Module E – Oil & Gas refining
– Downstream production facilities
– Natural Gas refining and production

Module F – Liquefied Natural Gas (LNG)
– LNG production (Liquefaction)
– LNG storage
– LNG transportation
– LNG re-gasification and distribution

Module G – Oil & Gas Exploitation
– Oil distillation
– Oil products (asphalts, heavy fuel, gasoline, diesel, LPG)
– Petrochemicals (polyethylene, Methanol, Ammonia, LTG)
– Hydrogen production by NG reforming and water gas shift reaction
– Other petroleum products

Module H – Oil & Gas Applications
– Power generation (Electricity and Heat)
– Transportation
– Hydrogen and NG Fuel Cells

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Acquire a broad knowledge of Fossil Fuels and know their gas emissions (CO2, NOx, etc)
 2. Know the thermodynamic principles of fuel combustion, be able to write combustion reactions of fuels and calculate their calorific value
 3. Know about Oil & Gas offshore and Onshore exploration
 4. Know about Oil & Gas drilling methods and piping and upstream production
 5. Know about Oil & Gas refining and products, their applications in the energy sector and in the petrochemical industry
 6. Know about Natural Gas (NG) processing, liquefaction (LNG), storage, re-gasification, distribution and use in the energy sector and the petrochemical industry

ASOG400: Τεχνολογίες Ανάντη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Course Contents

1. Oil & Gas Offshore and Onshore Drilling
– Drilling preparations
– Oil & Gas Rings
– Drilling methods (conventional and new)
2. Reservoir Engineering
– Reservoir mapping
– Reserves estimation
– Enhanced Oil Recovery (EOR)
– Water-flooding / gas injection to maximize hydrocarbon recovery
– Cost effective reservoir depletion schemes
3. Oil & Gas extraction
– Process Overview
– Onshore Facilities
– Offshore Facilities
– Main Process Sections (Wellheads, Manifolds, Oil/Gas/Water Separation, Gas Compression)
– Metering, Storage and Export
4. Oil & Gas Offshore Processing
– Platform Oil Processing
– Platform Gas Processing
– Oil & Gas Offshore Pipelining

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Know about Oil & Gas onshore and offshore drilling operations and methods
 2. Understand Reservoir engineering and Enhanced Oil recovery (EOR) methods
 3. Know about Oil & Gas onshore and offshore extraction
 4. Understand Offshore processing and pipelining

ASOG401: Παραγωγή, Αποθήκευση, Μεταφορά και Χρήση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου

Course Contents

-Natural Gas Composition.
– Natural Gas Processing/Purification (Gas/Oilseparation, Gassweetening/dehydration)
-Natural Gas Storage (Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural Gas (LNG)).
-Natural Gas Terminal (Mainland, island, Platform terminals)
– LNG production by Natural Gas Liquefaction(refrigerants, heat-exchangers, compressors, refrigeration process)
– LNG Storage (above-ground, in-ground, under-groundstorage).
– LNG Transport (LNG pipe transfer, sea-transport)
– LNG Re-gasification to Natural Gas (heat-exchangersfor LNG).
– LNG Markets (Producers, Consumers, Market Trends)

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand the main LNG liquefaction process, AP-C3MR.
 2. Know the methods of storing and transporting LNG.
 3. Understand the main type of regasification terminals and method of LNG regasification.
 4. Understand the recent market trends in LNG shipment and the future potential.

ASOG402: Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Σωληναγωγών

Course Contents

Elements of Design
– Function and types of Pipeline Systems for Liquid/Gas/Multi-phase flows.
– Gathering, Transmission, and Distribution oil and gas pipeline systems.
– Supply and Demand considerations, Design life, Capacity planning for Transmission and Distribution Systems, System Planning and facility build up. Project Economics and Planning. Route Selection, Legal and Land Survey, Environmental Considerations.

Hydraulics
– Compressible and Incompressible Flows in Pipes. Phase envelopes, Flow regimes, dense phase flow, Friction and fitting losses, General Flow Equation, common steady state gas flow equations.
– Pipeline packing; Heat transfer to surroundings; Pressure Drop calculations for single and looped lines.
– Types of compressors, Thermodynamics of polytropic compression, gas cooling, Centrifugal compressor performance curves.
– Hydraulic gradient, Types of pump, Fan laws, NPSH, Cavitation. Entry and exit losses
– Internal coating, drag reduction additives, cost comparisons of oil and gas pipelines.

Mechanical/Geotechnical Design
– Material Selection, HDPE, Aluminum, low carbon steels. Sour Service considerations, low temperature toughness requirements, fracture resistance calculations, weldability.
– High Strength steels, significance of Y/T, post yield behaviour, constructability considerations. Weld strength over/under matching.
– Oil and gas pipeline manufacturing techniques, Seamless, ERW, Spiral, UOE. Common material testing
– Codes and Standards Pressure, thermal and combined loads, Pipe design methods (1) Working stress design, (2) Strain Based design, (3) Limit States Design.
– Above and below ground design considerations, Pig launchers and receivers
– Buoyancy calculations, Wheel loads, Road and rail crossings. Casing design, pull through loads for directional drilling.
– Slope stability, surface drainage and ground movement monitoring.
– Oil and gas pipeline external coatings selection. Cathodic Protection and design of ground beds.

Construction
– The construction sequence for large oil and gas pipeline, clearing grading, trenching, stringing, welding etc; and for smaller pipe ploughing, joining techniques for HDPE and Aluminum pipe reels, explosive joining etc; Right of way calculations, salvage.
– Automatic welding techniques single and dual tandem.
– Oil and gas pipeline ultrasonic and radiographic inspection, records keeping, as built drawings and alignment sheets. Hydrostatic testing, purging and commissioning of equipment. Ground bed Installation.

Operating and Maintenance
– SCADA systems function and purpose in Pipeline Operation. Metering and Custody transfer. Nominations process. Scheduling and batching multi product systems.
– Planned oil and gas pipeline Maintenance Strategies, Reliability Centred Maintenance, Supply Chain management, Life cycle calculations including abandonment.
– High Consequence areas, Risk based Inspection. In Line Inspection Methods (Advantages and limitations). Direct assessment methods including hydrotesting. Pipeline pigging. Repair methods.Units, Conversion Units
– Pressure, Temperature, Concentration, Flow rate, Feeding basis of oil and gas pipelines.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand and describe the elements of oil and natural gas pipe design
 2. Know how to perform calculations for compressible and incompressible flows in pipes
 3. Know how to perform calculations for mechanical/geotechnical pipe design
 4. Describe and analyze the construction sequence for large oil and natural gas pipelines
 5. Describe and analyze the operating and maintenance principles of oil and natural gas pipelines

ASOG403: Βιομηχανικές Διεργασίες

Course Contents

– Basic Process Engineer’s Tools
Conservation of mass, energy and momentum. Mass, energy and momentum balances. Process Flow Diagram, Piping and Instrumentation Diagram, Isometric Diagram.
– Basic Hydraulics
Fluid flow in piping. Pressure Drop. The Darcy – Weisbach equation. Equivalent lengths. Valves and fittings. Piping schedule specifications. Flange rating.
– Heat Transfer
Thermal motion and heat. Heat and temperature. Temperature as driving force for heat transfer. Heat transfer mechanisms – Basic equations of Conduction, Convection, Radiation. Thermal Resistance. Heat Exchangers. Basic Equations. Design procedure without evaporation or condensation. Shell & Tube exchanger layout. TEMA types. Type selection guidelines. Air Coolers. Fired Heaters.
– Vapor – Liquid Equilibria
Vapor-liquid equilibrium of a single component. Vapor-liquid equilibrium of two components and multi-component mixtures. Sources for K (equilibrium ratios) data. Laboratory distillation apparatus, flash drum, multi-stage trayed and packed columns.
– Distillation
Distillation variables: Number of stages, Reflux, Pressure. Short reference to McCabe – Thiele and Fenske – Underwood – Gilliland design methods. Stage efficiency, flooding, weeping. Vacuum distillation
– Oil refinery and oil products
Description of oil refining and products (LPG, Naphtha, Gasoline, Kerosene, Diesel, Waxes, Asphalts)
Fixed bed reactors, fluidized bed reactors, moving bed reactors, Catalytic refinery processes, Hydro-treatment and hydro-conversions of light and heavy fractions, Alkylation, Fluid catalytic cracking, Catalytic reforming, Treatment of acid gases
– Oil & Gas separations
Two-phase separations (Oil & Gas)
Three-phase separations (Oil, Gas and Water)
Equipment used for Oil, Gas and Water separation on platforms
– Gas Absorption, Adsorption and Separations
Multi-stage absorption/adsorption columns
Carbon Dioxide scrubbing, sulphur scrubbing
Pressure Swing Absorption (PSA)
Membranes
– Mixing
Stirring and mixing in vessels, type of impellers, velocity of stirring
– Extraction
Liquid/Liquid extraction, multi-stage extraction

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand the principles of mass, energy and momentum conservation are used as basic process engineer’s tools in the form of mass, energy and momentum balance.
 2. Know how fluids flow through piping systems due to pressure difference. Use the Darcy – Weisbach equation to calculate the pressure drop through a pipe. Know how the pressure drop of a complex piping arrangement can be calculated.
 3. Know how to design a heat-exchanger
 4. Understand the basic principles of vapor – liquid equilibrium and explain the use of the equilibrium curve to design mixture separation equipment. Describe the different types of distillation equipment.
 5. Know the effect of the design and operating parameters of distillation columns in separation quality. Specifically know the process of oil refining and its products
 6. Know unit operations such as Liquid and Gas separations, mixing, extraction

ASOG404: Βιομηχανική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση

Course Contents

Part A: Flow processes modelling and simulations
Classification of fluid flow and heat transfer problems: Steady and unsteady state problems. Inviscid and viscous flow. Laminar and turbulent flow. Incompressible and compressible flow. Multiphase flows. Summary of problem types and equations.
Conservation equations for fluid flow and heat transfer: Mass, momentum and energy conservation equations differential and integral form. Discretisation techniques: The finite-difference method. The finite-volume method and differencing schemes. Boundary conditions for steady and unsteady flows. Initial conditions for unsteady flows. Solution techniques of discretised equations: direct methods and indirect methods.
Computational fluid dynamics (CFD) codes: industrial applications with commercial codes. Problems formulation and computer programming solution with programming language (FORTRAN or MATLAB). Complex geometry grid generation. The Navier-Stokes equations and turbulence modelling equations averaging. Large Eddy Simulation (LES). Direct numerical simulation (DNS).

Part B: Industrial processes modelling and simulations
Classification of industrial processes: Chemical reactor systems, separation systems, compression systems and heat exchangers. Practical examples (flash distillation, extraction, gas absorption and adsorption). Aspects of design and integration of various process systems. Energy and environmental concepts in industrial processes.
Process modelling approach: Equations of state, thermophysical properties models, vapor/liquid equilibrium equations, chemical reaction equations, mass and energy balances. Process heat transfer equations. Aspects of processes flowsheet formulation.
Process simulation: Steady state calculations approach with commercial simulator tools application and implementation of processes flowsheets. Data visualisation and analysis. Performance and efficiency assessment from process simulations. Introduction in dynamic process simulations.
Laboratories: Individual simulation Laboratories for industrial fluid flow and heat problem with the use of state-of-the-art commercial CFD code at the Computer Laboratory. Individual process simulation problem with the use of state-of-the-art commercial process simulator at the Computer Laboratory.
Assignments: Individual assignment for fluid flow and heat transfer problem with the finite-volume method. Individual assignment for solving the equilibrium equations for a flash phase separator example. Assignments solution with the use of programming language (FORTRAN or MATLAB).

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Formulate and solve fluid flow and heat transfer problems with the use of computational fluid dynamics codes, and compare fluid flow and heat transfer behaviour in various geometries for wide range of conditions.
 2. Identify and use methodologies for modelling, simulations and carrying out parametric studies for the design and development of thermal and/or fluid flow systems and/or process systems.
 3. Formulate flowsheets of industrial processes such as oil and gas processing and familiarise with commercial process simulators.
 4. Describe the design of process systems and relate with data obtained from process simulators.
 5. Implement equations in computer programmes and solve numerically fluid flow, heat transfer and process systems problems.

ASOG405: Πτυχιακή εργασία στην Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Course Contents

This course directly relates to the final Senior Project in Oil & Gas within the specialization of the student.
By the end of the course, the student must submit and present to his Assessment Committee a proposal and a report for his Senior Project. In this proposal, the student is expected to propose the topic of his project, providing the detailed objectives and expected contributions of his work, give a complete literature review of the current state of knowledge on the issues related to the proposal, and suggest a methodology and planning for the implementation of the Project. At the end, the student will produce a final report, which will be presented and defended in front of his Assessment Committee for final assessment.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Perform literature searches and retrieve and analyze information.
 2. Compile relative published research/scientific work.
 3. Develop the competency in the methodologies needed for a successful research project proposal, planning, implementation, and presentation.
 4. Demonstrate the capacity for written and oral communication skills.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!