Σκοπός

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη υψηλής ποιότητας Πτυχιούχων Μηχανολόγων Μηχανικών Οχημάτων, ικανών να αντιλαμβάνονται και να αφομοιώνουν τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στον τομέα της κατασκευής, λειτουργίας και επισκευής των σύγχρονων οχημάτων. Το πρόγραμμα παρέχει στους σπουδαστές την κατάλληλη θεωρητική και πρακτική γνώση σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία και ανάλυση των διάφορων υποσυστημάτων ενός οχήματος (αμάξωμα, κινητήρας, σύστημα μετάδοσης κίνησης, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα, συστήματα ασφαλείας, κλπ). Το πρόγραμμα Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων είναι δομημένο έτσι ώστε να προετοιμάζει νέους πτυχιούχους μηχανικούς να μπορούν να κατανοούν τη θεωρία και λειτουργία των συστημάτων μετάδοσης κίνησης, ανάρτησης, διεύθυνσης, λίπανσης, ψύξης και ανάφλεξης, να αντιλαμβάνονται τις αρχές σχεδίασης, αεροδυναμικής και δυναμικής συμπεριφοράς των οχημάτων και την επίδρασή τους στη σταθερότητα και απόδοσή τους. Επιπλέον, να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα εργαλεία, εξοπλισμό και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για την επίλυση μηχανικών, τεχνικών και ηλεκτρονικών προβλημάτων που εμφανίζονται στα σύγχρονα αυτοκίνητα. Επίσης, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να κατανοούν τη λειτουργία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων των σύγχρονων οχημάτων, όπως είναι η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (Engine Control Unit – ECU) που είναι ο «εγκέφαλος» του αυτοκινήτου.

* Το Πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα για να προετοιμάσει καλύτερα τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές και να τους προσφέρει επιπλέον εφόδια για την αγορά εργασίας. Για φοιτητές που δεν έχουν την Αγγλική ως μητρική γλώσσα ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή ελλείψεις, το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει διάφορα μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Εργαστήρια
Το Τμήμα έχει στη διάθεση του έξι (6) εργαστήρια για υποστήριξη των μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνουν εργαστηριακά πειράματα.
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών υποστηρίζει τα παρακάτω εκπαιδευτικά εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Μηχανολόγων Μηχανικών.
 • Εργαστήριο CAD / CAM Συστημάτων και Εργαλειομηχανών CNC.
 • Εργαστήριο Προετοιμασίας και Επεξεργασίας Υλικών.
 • Εργαστήριο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Εργαστήριο Χαρακτηρισμού Υλικών.
 • Εργαστήριο Μηχανικής Αυτοκινήτων.

Όλα τα εργαστήρια του Προγράμματος Μηχανολόγων Μηχανικών στεγάζονται στο νεόκτιστο κτίριο της Σχολής, ενώ το εργαστήριο του Προγράμματος Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων στεγάζεται σε ανεξάρτητο χώρο. Το κάθε εργαστήριο είναι ειδικά διαμορφωμένο ανάλογα με τον εξοπλισμό που διαθέτει. Ο εξοπλισμός αυτός αποτελείται από πλήρως αυτοματοποιημένες πειραματικές διατάξεις, όργανα μέτρησης, υπολογιστικά συστήματα και ανάλογα λογισμικά για την καλύτερη και αρτιότερη διεξαγωγή των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Πρακτική Άσκηση
Η πρακτική άσκηση (AUTO 105) στο πρόγραμμα Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι φοιτητές, κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών τους, τοποθετούνται σε εταιρείες και παρακολουθούν λεπτομερώς την πορεία επισκευής μηχανής, gear box, service αυτοκινήτων, κ.ά.

Το πρόγραμμα Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων είναι δομημένο έτσι ώστε να προετοιμάζει νέους πτυχιούχους μηχανικούς με έφεση για απασχόληση με μηχανές αυτοκίνησης που να μπορούν:

 1. Να κατανοούν τη θεωρία και λειτουργία των συστημάτων των οχημάτων, όπως είναι τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, ανάρτησης, διεύθυνσης, λίπανσης, ψύξης και ανάφλεξης.
 2. Να κατανοούν τις αρχές σχεδίασης, αεροδυναμικής και δυναμικής συμπεριφοράς των οχημάτων και την επίδρασή τους στη σταθερότητα και απόδοσή τους.
 3. Nα χρησιμοποιούν τα σύγχρονα εργαλεία, εξοπλισμό και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών για την επίλυση μηχανικών, τεχνικών και ηλεκτρονικών προβλημάτων που εμφανίζονται στα σύγχρονα αυτοκίνητα.
 4. Να εφαρμόζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές συντήρησης και επισκευής των διάφορων συστημάτων των οχημάτων.
 5. Να κατανοούν τη λειτουργία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων των σύγχρονων οχημάτων, όπως είναι η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (Engine Control Unit – ECU) που είναι ο «εγκέφαλος» του αυτοκινήτου.
 6. Να προσφέρουν άμεσα τις υπηρεσίες τους στην αυτοκινητοβιομηχανία, συνεργεία αυτοκινήτων ή εταιρείες ανταλλακτικών εξαρτημάτων, μετά την απόκτηση της απαιτούμενης παρατηρητικότητας, μεθοδικότητας, υπευθυνότητας, συνέπειας και επαγγελματικής ευσυνειδησίας.

Οι κάτοχοι του πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων (BSc in Automotive Engineering) μπορούν να εξασφαλίσουν εργοδότηση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε θέσεις σχετικές με την τεχνολογία των οχημάτων. Μπορούν να εργαστούν ως στελέχη επιχειρήσεων σε εταιρείες εισαγωγής οχημάτων, υπεύθυνοι τμημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων μεγάλων εταιρειών, υπεύθυνοι συντήρησης και τεχνικού ελέγχου σε σταθμούς και συνεργεία επισκευών, κλπ. Επιπλέον, τους παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για απόκτηση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (MSc ή PhD) σε διάφορους τομείς, όπως ο σχεδιασμός και παραγωγή οχημάτων, η βελτιστοποίηση συστημάτων και λειτουργιών οχημάτων, τα συστήματα αυτόματου ελέγχου και διαγνώσεων, η πραγματογνωμοσύνη και η έρευνα σχετικά με τα οχήματα.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 230
Ελεύθερης Επιλογής 10
ΣΥΝΟΛΟ 240

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 230 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 ACES103 Στατική 5 3
2 ACSC104 Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς 5 2 + 2
3 AMAT111 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι 5 3
4 AMAT122 Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI 5 3
5 AMAT181 Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB» 5 3
6 AMAT204 Διαφορικές Εξισώσεις 5 3
7 AMEE200 Θερμοδυναμική I 5 3 + 1
8 AMEE202 Μηχανική Ρευστών I 5 3 + 1
9 AMEE310 Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα 5 3 + 1
10 AMEG103 Μηχανολογικό Σχέδιο 4 3
11 AMEG104 Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ I 5 1 + 3
12 AMEG203 Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ II 5 1 + 3
13 AMEM106 Επιστήμη Υλικών και Μηχανική 5 3
14 AMEM201 Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις 5 3
15 AMEW101 Μηχανολογικό Εργαστήριο 2 0 + 3
16 APHY111 Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο 5 3 + 2
17 AUTO100 Εισαγωγικά Μαθήματα για Μηχανολόγους Οχημάτων 4 3
18 AUTO101 Τεχνολογία Οχημάτων 5 3
19 AUTO105 Εκπαίδευση σε Συνεργείο Αυτοκινήτων 2 0
20 AUTO108 Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής Οχημάτων 5 3 + 1
21 AUTO109 Εργαστήρια Μηχανικής Οχημάτων 2 0 + 3
22 AUTO201 Μηχανική Υλικών Οχημάτων με Εργαστήρια 6 3 + 2
23 AUTO203 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα Οχημάτων 6 3 + 2
24 AUTO204 Δυναμική για Μηχανολόγους Οχημάτων 5 3 + 1
25 AUTO205 Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοκινήτων 5 3 + 1
26 AUTO206 Διαχείριση Ηλεκτρονικών Συστημάτων 6 3 + 2
27 AUTO208 Εργαστήριο Μηχανικής Οχημάτων ΙΙ 3 0 + 3
28 AUTO209 Διαγνωστικές Διαδικασίες Οχημάτων 5 2 + 3
29 AUTO210 Οργάνωση και Διοίκηση Καινοτόμων Επιχειρήσεων 5 3 + 1
30 AUTO301 Διαχείριση Θερμότητας Οχημάτων 5 3 + 1
31 AUTO302 Μηχανές Οχημάτων Εσωτερικής Καύσης 5 3 + 1
32 AUTO303 Δυναμική και Συστήματα Έλεγχου Οχημάτων I 6 3 + 2
33 AUTO305 Τριβολογία για Συστήματα Αυτοκινήτου 6 3
34 AUTO308 Ανάλυση Στοιχείων Μηχανών I 5 3 + 1
35 AUTO309 Ανάλυση Στοιχείων Μηχανών II 6 3 + 1
36 AUTO310 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Μεθοδολογία και Εφαρμογές 6 3 + 1
37 AUTO400 Αεροδυναμική Οχημάτων 5 3
38 AUTO401 Σχεδίαση Μηχανών Οχημάτων Εσωτερικής Καύσης 5 3 + 1
39 AUTO402 Δυναμική και Συστήματα Έλεγχου Οχημάτων II 5 3
40 AUTO403 Ανάλυση Αμαξώματος Οχημάτων 6 3 + 2
41 AUTO404 Αντοχή Σύγκρουσης Οχημάτων 6 3 + 2
42 AUTO405 Μηχανολογικός Σχεδιασμός Οχημάτων 5 3
43 AUTO406 Διπλωματική Εργασία 8 1
44 AUTO407 Τεχνολογία και Εφαρμογές Συστημάτων CAD/CAM στην Αυτοκινητοβιομηχανία 6 3 + 1
45 AUTO408 Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Μονάδων Αυτοκινητοβιομηχανίας 5 3 + 1
46 AUTO409 Μηχατρονική Οχημάτων 5 3

ACES103: Στατική

Course Contents

Forces: Forces as vectors their properties and use. Introduction of the different support types.

Particles: Definition of a particle. Equilibrium of particles.

Rigid body: Definition of a rigid body. Equilibrium of Rigid Bodies. Model simple real structures in terms of particles and rigid bodies.

Beams: Definition of a beam and its characteristics, Differentiation between the point (concentrated) loads and the distributed loads. Application of loads on statically determinate beams.

Trusses: Definition of a truss and its characteristics. Application of loads on simple statically determinate trusses and analysis of them using the method of joints. Application of the loads on simple statically determinate trusses and analysis of them using the method of sections.

Centroid of regular and irregular shapes: Calculation of the centroid of regular shapes and sections. Calculation of the centroid of irregular shapes and sections.

Moment of inertia: Definition of the concept of moment of inertia. Calculation of the moment of inertia of various sections.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Relate forces to vectors and explain their properties and use. Introduce the different support types. Explain how they develop reactions and what type of forces they restrain.
 2. Define a particle and how it can be used in engineering mechanics. Explain the equilibrium of particles.
 3. Define a rigid body and how it can be used in engineering mechanics.
 4. Define a beam and its characteristics.
 5. Differentiate between the point (concentrated) loads and the distributed loads. Apply the loads on statically determinate beams and analyze them to get the reactions.
 6. Define a truss and its characteristics. Discuss the point loads that can be applied on a truss. Apply the loads on simple statically determinate trusses and analyze them using the method of joints. Apply the loads on simple statically determinate trusses and analyze them using the method of sections.
 7. Calculate the centroid of regular shapes and sections. Calculate the centroid of irregular shapes and sections.
 8. Define the concept of moment of inertia. Calculate the moment of inertia of various sections.

ACSC104: Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς

Course Contents

– Introduction to Computers: Computers and Peripherals, Software and Hardware, Input and Output Devices, Memory, Difference between Main Memory (RAM) and Secondary Memory (Hard Disk), Central Processing Unit, Units of Storage and Speed, Operating Systems, Graphical User Interface and File Management.
– Systems Analysis and Design: Systems Analysis and Design principles, Systems Development Life Cycle (SDLC), SDLC Diagram, Development models sequential and iterative.
– Algorithms and Flowcharts: Algorithms, Flowcharts, Pseudocode Algorithms and Statements, Pseudocode and Variables, Testing, and Debugging Algorithms and Flowcharts.
– Introduction to Programming: About Programming and Program Execution, Programming Steps, Learning to Program, Integrated Development Environment, “Hello World!” Program, Program Explanations.
– Variables and Arithmetic Expressions: Simple Programs, Program Explanations, Arithmetic Operations, Program Explanations, Data Types (Dim … as Integer, Double, Char, String, Boolean) and Memory Allocation, Further Program Explanations, and Examples.
– Input/Output in VB .Net: Converting Input (CInt, CDbl, CChar, CDec, CStr, CBool) Formatted Output (Console.Write(«…»), Console.WriteLine(«…»)), Examples, Formatted Input (x = Console.ReadLine(), Console.ReadKey()), Examples, and Program Explanations.
– Types, Operators and Expressions: Variables, Constants, Examples, Arithmetic Operators ( , -, *, /), Example, Relational Operators, Math Library, Example, Logical Operators (NOT, AND, OR), Example, Assignment Operator, Example, Control Flow (If … Then …, If … Then … Else, If … Then … Else if … Else …, and Select Case …, Case …, Select Case …, Case 1 To 10 …, Case Else …), and Examples.
– Iteration: VB .Net syntax, While loop, For loop, Do – While loop, Examples, Debugging Loops, and Avoiding Infinite Loops.
– Arrays: Visual Basic arrays, One Dimensional Array, Array Indexing, Using Arrays, Arrays, Examples, Multi-dimensional Arrays, Using Multi-dimensional Arrays, Strings, String Functions, String Example, and Examples. Initializing arrays, Storing values, Process the array, and Print the results on screen. Array sorting using Bubble sort.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the components that constitute a computer system both in terms of hardware and software and effectively use core operations of a modern operating system
 2. Distinguish the advantages of imperative programming and object oriented programming using a language such as VB .Net and being able to comprehend programs of small and medium size complexity.
 3. Demonstrate the ability to express elementary algorithms using the syntax of a programming language thus choosing the appropriate data types, applying the correction operations, and forming the necessary statements.
 4. Analyse simple engineering problems, and construct algorithms to programmatically solve them.
 5. Illustrate the ability to formulate programs using selective, iterative, and sequential statements and implement them using a programming language.

AMAT111: Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία Ι

Course Contents

Linear and other Inequalities in one Variable. Absolute Values and their Properties.

Exponents, roots and their properties. The concept of the logarithm and its properties. Exponential and logarithmic equations.

Basic trigonometric functions and their graphs (sinx, cosx, tanx, cotx, secx, cscx) and basic identities of trigonometric functions including trigonometric functions of sums and differences of two angles.

Real valued functions of one variable: functions, operations of functions, inverse functions, logarithmic and exponential functions and their properties, parametric equations. Graphs of linear, quadratic, cubic, square root, exponential and logarithmic functions.

Limits and continuity: introduction to calculus, limits, and continuity.

Differentiation: The derivative as a function, the derivative as a rate of change and as the slope of a graph, techniques of differentiation, chain rule, derivatives of trigonometric, exponential, and logarithmic functions, higher derivatives, implicit differentiation, and differentials.

Applications of differentiation: related rates, increase, decrease, and concavity, relative extrema, first and second derivative tests, curve sketching, absolute minimum and maximum values of functions, applied maximum and minimum value problems.

Introduction to the concept of integration.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the notion of a function of a real variable, define the absolute value function, state and use its properties and sketch the graph of linear, quadratic, and absolute value functions.
 2. Solve inequalities with absolute values, quadratic inequalities by factorizing and considering the two linear terms, rational inequalities and illustrate a geometric interpretation of the above inequalities by sketching the graph of the corresponding function.
 3. Define, sketch the graph, and describe the properties of the exponential function, the logarithmic function and the basic trigonometric functions.
 4. Explain the notion of limits and continuity of functions, identify and verify limits and points of discontinuity from a graph.
 5. Describe the derivative as a limit of finite differences, find the derivative of specific categories of functions, state and apply the general rules of differentiation to calculate derivatives, use the first and second derivative of a function to find its local extrema , points of inflection, and regions in which it is increasing, decreasing, concaving upwards or downwards.
 6. Apply the knowledge of derivatives in the field of engineering and in optimization problems.
 7. Explain in broad terms the concept of the integral of a function of a real variable.

AMAT122: Απειροστικός Λογισμός και Αναλυτική Γεωμετρία ΙI

Course Contents

Definite and Indefinite integrals: The notions of definite and indefinite integrals. Fundamental Theorem of Calculus.

Applications of the Definite Integral: Areas between two curves, volumes by the methods of slices and cylindrical shells, and areas of surfaces of revolution.

Techniques of Integration: Method of u-substitution, Integration by Parts, partial fraction decomposition. Trigonometric integrals, inverse trigonometric and hyperbolic functions: their derivatives and integrals, integrals of powers of sines, cosines, tangents and secants by using reduction formulae, trigonometric substitutions.

Introduction to Partial Derivatives and Double Integrals.

Series: Infinite series, Power Series, Taylor and MacLaurin Series, tests of convergence.

Polar Coordinates: Polar coordinates and conversion of Cartesian to Polar coordinates. Areas in polar coordinates.

An introduction to complex numbers: Geometric interpretation, Polar form, Exponential form, powers and roots.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the notion of definite and indefinite integrals, state and use the Fundamental Theorem of Calculus.
 2. Solve simple definite and indefinite integrals of polynomials, functions involving rational powers of the variable, exponential, trigonometric, and rational functions.
 3. Solve more complicated integrals by using the methods of integration by parts, u-substitution, partial fraction decomposition, and trigonometric substitution.
 4. Explain the concept of functions of two variables, find partial derivatives,
 5. Explain the concept of infinite series, state Taylor’s and MacLaurin’s Theorems, and expand simple functions in such series.
 6. Explain the notion of complex numbers, evaluate simple expressions involving complex numbers, and express complex numbers in polar form.
 7. Apply definite integration in order to compute areas between curves, and volumes of solids of revolution by using the methods of slices and cylindrical shells.

AMAT181: Γραμμική Άλγεβρα με τη Χρήση «MATLAB»

Course Contents

Vectors and Linear spaces. Vector concept, operations with vectors, generalization to higher dimensions, Euclidean space, basis, orthogonal basis: linear dependence, Cartesian products, vector products, vector transformations, Gram-Schmidt orthogonalization, vector spaces and subspaces. Geometric examples.

Matrices and Determinants. Matrix concept, operations with matrices, Special matrices, definition of a determinant and its properties, determinant of a product, inverse matrix, properties and computation.

Linear Transformations. Definition of linear transformations, properties, elementary transformations, rank and determinants.

Simultaneous Linear Equations. Cramer’s rule, Gaussian elimination, Gauss-Jordan elimination, homogeneous linear equations, geometric interpretation.

Quadratic forms and Eigenvalue Problem. Quadratic forms, definitions, Normal form, eigenvalue problem, characteristic equation, eigenvalues and eigenvectors, singular value decomposition.

MATLAB Applications. Basic matrix algebra, the determinant of a matrix of n-order, solving simultaneous equations with n unknowns with a number of techniques, finding eigenvalues and eigenvectors. Elementary vector manipulation, finding linear dependence. Linear Transformations, plotting transforms on the x-y plane.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the notion of a matrix, including its transpose, identify the properties of special types of matrices and perform different matrix operations.
 2. Generate determinants of any order using minors, compute 2×2, 3×3 determinants directly and find the inverse of a matrix by employing its determinant and the transpose of the matrix of cofactors.
 3. Use Cramer’s Rule for solving square linear systems with the aid of determinants, employ Gaussian Elimination for solving systems of linear equations, perform elementary row matrix reduction to echelon form and back substitution to obtain the solution of the system, apply Gaussian Elimination to find the inverse of a square matrix using augmentation, execute Gauss-Jordan elimination and implement a readily available inverse of the matrix of coefficients to solve a square linear system.
 4. Explain the notion of multiplicity of roots of the characteristic equation, employ these concepts to various applications and compute eigenvalues and corresponding eigenvectors of square matrices.
 5. Defend the notion of vectors in two, three and higher dimensions, perform operations with vectors including dot/Cartesian and vector products, outline the concept of an orthogonal basis of the Euclidean space as well as the geometric structure of linearly independent vectors, show vector linear transformations in concrete geometric examples and exploit the properties of vector spaces and subspaces.
 6. Define linear transformations, perform elementary transformations available, rank and determinants and apply these concepts to real-life examples identifying their geometric implications.
 7. Employ the computer programming language Matlab to solve different matrix operations and systems of linear equations, to compute eigenvalues and eigenvectors, to execute elementary vector manipulation, to exhibit linear transformations and to construct plots.

AMAT204: Διαφορικές Εξισώσεις

Course Contents

First Order Ordinary Differential Equations: Basic concepts and classification of differential equations. Separable, linear with integrating factor, exact, and homogeneous ordinary differential equations, Applications of First-Order Differential Equations.

Second and nth-Order Ordinary Differential Equations: Linear homogeneous with constant coefficients, nth-order linear homogeneous with constant coefficients. The method of reduction of order, the method of undetermined coefficients, and the method of variation of parameters. Initial value problems and applications of second order linear ordinary differential equations.

Series of Solutions: Definition and properties, convergence, and solution of linear differential equations with constant and non constant coefficients.

Laplace Transform: Definition and properties, partial fractions, Laplace transform and inverse Laplace transform. Solution of linear differential equations with constant coefficients.

Partial Differential Equations: Basic concepts and classification. Introduction to separation of variables.

Applied Engineering Problems using MATLAB: Calculation of solutions with readily available codes and analysis of results.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define and explain the concept of an ordinary differential equation, employ the appropriate method to solve Separable, Linear, Homogeneous, and Exact first-order differential.
 2. Define the concept of second order linear ordinary differential equations, describe the general method of their solution, and calculate the general solution of second-order homogeneous differential equations with constants coefficients.
 3. Describe the method of Reduction of Order in the solution of second order homogeneous differential equations, and employ the method to obtain the second linearly independent solution.
 4. Describe the Methods of Undetermined Coefficients, and Variation of Parameters, use these methods to find the general solution of second-order non-homogeneous differential equations, and compare the two methods identifying their advantages and disadvantages.
 5. Explain the concept of Power Series expansions as solutions of linear differential equations, employ the method to obtain solutions of non-homogeneous differential equations that arise in applied engineering problems, and compare the method with the methods of undetermined coefficients and variation of parameters.
 6. Identify the importance of the method of Laplace transform in the solution of differential equations, employ the method to obtain solutions of important differential equations, and compare the results with the ones given by previous methods wherever this is possible.
 7. Define partial differential equations, and apply the method of Separation of Variables on partial differential equations to deduce a system of ordinary differential equations.
 8. Use readily available Matlab codes to calculate solutions of differential equations that arise in Applied Engineering Problems, and compare the results with the analytic solutions obtained with the techniques learned in the course.

AMEE200: Θερμοδυναμική I

Course Contents

Fundamentals of engineering thermodynamics: thermodynamic system, control volume concept, units of measurement, energy, work, heat, property of pure substances.

The first law of thermodynamics: forms of energy, conservation of energy, thermodynamic properties, conservation of mass and the first law applied to a control volume, the steady-state steady-flow process, the uniform-state uniform-flow process.

The second law of thermodynamics: the Carnot cycle, the thermodynamic property entropy, the T-s and h-s diagram, reversible and irreversible processes, efficiency.

Heat Engine Cycles: Carnot, Otto cycle, diesel cycle, constant pressure cycle.

Combustion Equations, Stoichiometric air – fuel ratio, calorific values of fuels.

Steam Cycles: Rankine cycle, Rankine with superheat, Reheat cycle, Regenerative.

Laboratory Work: Individual or small group experiments performed with the use of common vehicle Engines under certain loading conditions will be investigated. These results will be compared with engines manufacturer specifications

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Use basic thermodynamic equations to solve problems related to work and heat.
 2. Define continuity equation and use it to calculate mass flow rate, velocities, surface area, specific volume or density for a given situation
 3. Explain the concept of energy, define Internal Energy and enthalpy and analyse conservation of Energy.
 4. Analyse Thermodynamic cycles. Power cycles, Refrigeration and Heat Pump cycles. Energy Balance for Closed Systems
 5. Define and analyse the second law of Thermodynamics and Entropy and employ T-S diagrams and H-S (both vapour and perfect gas) constant pressure and constant volume lines
 6. Analyse describe and use Reversible isothermal process, Reversible adiabatic, polytropic, Entropy and Irreversibility
 7. Analyse maximum performance measures for Power, Refrigeration, and Heat Pump.
 8. Solve problems related with Power cycles.
 9. Describe, explain and use the Carnot cycle Constant Pressure cycle, Otto cycle, Diesel cycle and make use of it to calculate thermodynamic quantities.
 10. Use Combustion equations to calculate stoichiometric A/F ratio, mixture strength, and oxygen content.

AMEE202: Μηχανική Ρευστών I

Course Contents

Fundamental concepts: Definition of a fluid, control volume and differential analysis, kinematics of fluid motion, stress and strain rate, Newtonian fluid.

Fluid in equilibrium: Fluid statics, variation of pressure with depth, forces on immersed surfaces.

Conservation laws in control volume form: continuity, momentum equation for steady flow, first law of thermodynamics (relation to Bernoulli’s equation), applications.

Differential analysis of fluid motion: streamfunction for two-dimensional incompressible flow, incompressible inviscid flow, Bernoulli’s equation, irrotational flow and the velocity potential.

Dimensional analysis and similitude: Nature of dimensional analysis, Buckingham’s ? theorem, arrangement of dimensionless group.

Viscous flow:

Laminar internal flows: Poiseuille and Couette flow, turbulent internal flow, major and minor losses.

External flow: General external flow characteristics, lift and drag concepts, boundary layer analysis, estimation of lift and drag coefficient.

Laboratory Work: Small group experiments performed in the Fluid Mechanics Laboratory. The laboratory work is designed such that it provides a visual verification of the principles mentioned in class.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the properties of a fluid and classify fluids in categories based on their stress-strain relationship. Calculate the stress/strain of a Newtonian fluid.
 2. Calculate the pressure variation in manometers, tubes, containers etc and compute the force on an immersed surface due to the presence of a static fluid.
 3. Compute the forces and velocities in a moving fluid using conservation laws in control volume form (continuity, momentum equation), for steady flow.
 4. Differentiate between streamline vs pathline, and streamfunction vs velocity potential, and apply Bernoulli’s equation along a streamline.
 5. Use dimensional analysis to obtain the dimensionless groups associated with a physical problem and apply similarity to relate the conditions of the prototype with its model.
 6. Determine the velocity profile of some basic internal flows.
 7. Calculate the viscous losses associated with a pipe network hence estimate the necessary pressure/power to drive the flow.

AMEE310: Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα

Course Contents

· Pumps: Distinguish between positive displacement and non-positive displacement pumps
· Fluids: Describe the primary functions of a fluid design.
· Hydraulics: Differentiate between hydraulic energy and hydraulic power

· Friction losses: Calculate friction losses in hydraulic systems,
Hydraulic Cylinders, motors, Pumps, Valves, Actuators, Hydraulic Circuit Design and Analysis (Circuits and sizing of Hydraulic Components, symbols)
· Pneumatics: Describe the important considerations that must be taken into account when analyzing or designing a pneumatic circuit Compressors, Directional Control Valves, Regulators, Excess Flow Valves, Sequence Valves
Sizing of Pneumatic systems, Air Preparation
· Laboratory Work: carried out experiments on both hydraulics and pneumatics

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define and Calculate the physical properties of Hydraulic fluids and explain how these properties can affect Fluid Power.
 2. Utilize basic physical law principles to explain the concepts of energy and power and derive the equations estimating these quantities in Hydraulic Systems.
 3. Calculate fluid rates, velocities, speed of hydraulic cylinder using the continuity equation and apply Bernoulli’s equation to determine the energy transfer within a hydraulic system.
 4. Explain the significance of Reynolds number and how it can be used to distinguish between Laminar and Turbulent flow.
 5. Define types of pumps (gear, vane, and piston), describe their pumping action and explain their operation.
 6. Explain the function and use of pneumatic components and solve problems related to Directional Control Valves, Regulators, Excess Flow and Sequence Valves.

AMEG103: Μηχανολογικό Σχέδιο

Course Contents

Linework and Lettering: Visible, Hidden, Center axis, dimension and section lines, and the appropriate lettering size and style.

Orthographic and Isometric projections: Drawing of views in orthographic projection using first and third angle projections, as well as isometric drawings.

Dimensioning Principles: Appropriate dimensions in engineering drawings.

Sections and Sectional Views: Include appropriate sectional views in engineering drawings.

Limits, Fits and Geometrical Tolerances to be calculated and included in engineering drawings.

Drawing of machine components, such as screws, bolts, nuts springs, gears, cams, bearings etc.

Technical drawings of components: Drawing mechanical parts in assembled and exploded view drawings.

Welding and Welding Symbols: Include the appropriate welding symbols were necessary in engineering drawings.

Introduction to Computer Aided Design (CAD): learning the basic steps in a CAD environment, under a 2D sketcher.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the importance of engineering drawing as a communication tool between engineers, and recognize the details of an engineering drawing.
 2. Recognize the sketching elevations and plans in first and third angle orthographic projection, and identify the role of each line type (visible, hidden, center axis, dimension, section) in engineering drawings.
 3. Apply the basics of descriptive geometry to produce orthographic and isometric engineering drawings, and create drawings with different views (orthographic views and cross sectional views).
 4. Apply the rules for dimensioning and tolerancing, understand the description of surface roughness and represent these on engineering drawings.
 5. Describe all related ISO and DIN standards.
 6. Create drawings of machine elements such as screws, bolts, nuts, springs, cams and bearings.
 7. Determine the differential equations of the deflection curve and the slope by the double-Integration method.
 8. Interpret and generate advanced mechanical drawings, as well as technical drawings of components and assembled mechanical parts.

AMEG104: Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ I

Course Contents

Introduction to CAD systems: Databases of CAD systems and Neutral File Standards (IGES, STEP, DXF).

Basic principles of CAD systems: Designing principles of technical and mechanical drawings.

Geometry and Line generation: Planes and coordinates, Projections, Points, Lines, Line segments, arcs, polylines, curves.

Dimensioning Principles and Styles: Linear, aligned, angular, radial dimensioning. Setting and using dimensional styles.

AutoCAD and Solidworks File Creation, Attaching Menus, Design File Concepts, Activating Drawing Commands, The Main Palette, Window Controls, Symbols and Toolbars.

Layers, Layouts, Viewports, Page setup and Plotting: Creating Layers, Layouts, Viewports, setting up appropriate pages for printing, and plotting CAD drawings, using the plotting manager.

Creation and designing of mechanical parts and elements in 2D

Construction of mechanical parts in 3D, including assembled parts and sectional views.

Searching for new techniques and methods for faster and more efficient drawing of complicated engineering drawings.

Introduction to Computer Aided Design (CAD): learning the basic steps in a CAD environment, under a 2D sketcher.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the basic principles of Computer Aided Design (CAD) systems and recognize engineering drawings developed by CAD software.
 2. Set up and use basic CAD software (AutoCAD) functions (workspace limits, toolbars, main palette, dimension styles).
 3. Create simple mechanical drawings using lines, circles, curves, ellipse, arcs, rectangles, polylines, contruction lines.
 4. Apply all the mechanical engineering drawing rules and standards in creating drawings, and analyze 2 dimensional (2D) drawings in order to create assembly drawings.
 5. Setting up Layouts and Viewports, and be able to plot autocad drawings, using appropriate papers and scales.
 6. Produce drawings of mechanical parts in 3 dimensions (3D), including assembled parts and sectional views.
 7. Find and apply new techniques and methods for designing complicated mechanical drawings, faster and easier.

AMEG203: Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Η/Υ II

Course Contents

Introduction to advanced CAD software: The basic principles and advantages of advanced CAD software.

Creation and modification of 2-Dimensional (2D) drawings: Creation, designing and modification of mechanical parts in 2D, and the appropriate use of these drawings for creating 3D parts.

Creation of 3-Dimensional (3D) drawings: Creation and designing of mechanical parts and components in 3D using the designing principles and drawing commands of advanced CAD software.

Creating views for analyzing construction drawings: Base, Projected, Sectioned, Exploded, and Detail views are created and used for analyzing construction drawings.

Designing of assembled mechanical parts: Design mechanical parts and assembled them together to create mechanical components/assemblies.

Designing and analyzing mechanical and automotive parts: Creation of Camshafts, Crankshafts, Pistons, Springs, Valves, Gearbox and Independent Front Suspension assemblies, and simulating their operation using animation and motion analysis.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the basic principles of Computer Aided Design (CAD) systems and recognize engineering drawings principles and commands of advanced CAD software.
 2. Apply the appropriate mechanical engineering rules and standards when creating solid models.
 3. Analyze engineering drawings in order to construct assembled mechanical parts, including car components.
 4. Evaluate various 2D mechanical drawings in order to create 3D solid models such as Camshafts, Crankshafts, Cylinders, Valves, Springs and Gearbox assemblies, using Solidworks software.
 5. Create and modify 2D and 3D mechanical parts and assemblies, and plot the drawings using the appropriate page sizes and setup.
 6. Use model web libraries and toolboxes for importing mechanical parts, which can be used in assemblies.

AMEM106: Επιστήμη Υλικών και Μηχανική

Course Contents

Introduction to Materials

Types of Materials

Structure – Property

Atomic Structure and Bonding

The Structure of the Atom

Ionic-Covalent-Metallic -Van der Waals Bonding

Atomic Arrangements

Metal structures

Ceramic structures

Polymeric structures

Basic mechanical properties, Elastic and plastic behaviour of metals

Testing of metals (tensile, impact and hardness)

Non destructive test methods

Failure of metals. (fracture, fatigue, creep and corrosion)

Principles of Phase Diagrams and Relationship to Materials Strengthening

Binary Alloy Phase Diagrams of Completely Miscible Systems (Equilibrium and Non-Equilibrium Cooling Curves, Liquidus, Solidus, Phase Fields, Type of Phases, Lever Rule, %Phase Composition, %Composition of Each Phase, Solid Solution Microstructure). Focus on the Cu-Ni Alloy System.

Binary Alloy Phase Diagrams of Immiscible Systems Containing Three-Phase Reactions (eutectic, eutectoid, peritectic, peritectoid, monotectic).

The Iron-Carbon Phase Diagram – TTT Diagrams – Steels and Stainless Steels

Fe-C Phases and their Mechanical Properties (Ferrite, Austenite, Cementite, Martensite)

Time-Temperature-Transformation for Eutectoid Steel (TTT Diagrams)

Steel Design and Properties – Compositions – Heat Treatments – Stainless Steels

Materials for Automotive Engineering

Common materials in vehicle production (Steels, Aluminium, Polymers)

Ceramics for automotives

Recycling considerations

New materials (with particular emphasis on opportunities for reducing weight and cost, and improved fuel efficiency, safety and energy absorption)

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the different Types of Materials and many engineering materials and their application, Recognise the Structure – Property – Processing Relationship and suggest ways to produce certain materials with specific properties
 2. Draw the Structure of an Atom and recognise its potential chemical behaviour (valence electrons, valence etc), Distinguish among Ionic-Covalent-Metallic Bonding, predict and draw the different type of bonding in many materials
 3. Recognise the Crystal Structure of Materials (Symmetry, 14 Bravais Lattices) and draw them, Calculate the Directional Density, Planar Density, Bulk Density, Packing Factor of any crystalline material, Recognise the types of Defects in crystals and explain the potential effect of such defects in the mechanical properties of the materials
 4. Read Stress-Strain Diagrams (for Ductile and Brittle Materials, Elastic and Plastic Region, Fracture), Obtain critical to the material parameters (Young’s Modulus of Elasticity, Yield Strength, Ultimate Strength, fracture stress, elongation, 0.1% proof stress, 0.2% proof stress, etc), Explain the Strain-Hardening Mechanisms, the Characteristics of Cold/Hot Working and how to apply them in materials and explain the Effect of Annealing on the Mechanical Properties of Cold/Hot Worked Metals (Recovery-Recrystallization-Grain Growth)
 5. Explain the Strengthening by Solidification (grain size), the Solid Solution Strengthening by Solidification and Solid-State Diffusion, and the Dispersion Strengthening by Solidification and by Phase Transformations, and suggest applications in engineering materials
 6. Explain and comprehend the Binary Alloy Phase Diagrams of Completely Miscible Systems (Equilibrium and Non-Equilibrium Cooling Curves, Liquidus, Solidus, Phase Fields, Type of Phases, Lever Rule), calculate the %Phase Composition, %Chemical Composition of Each Phase and draw the corresponding microstructures. Know very well the Cu-Ni Alloy System, Binary Alloy Phase Diagrams of Immiscible Systems Containing Three-Phase Reactions (eutectic, eutectoid, peritectic, peritectoid, monotectic), calculate the %Phase Composition, %Chemical Composition of Each Phase and draw the corresponding microstructures
 7. Describe the Fe-C Phases and their Mechanical Properties (Ferrite, Austenite, Cementite, Martensite), comprehend the Time-Temperature-Transformation for Eutectoid Steel (TTT Diagrams) and use it in different applications
 8. Explain the various groups of engineering materials available for automotive applications (Ceramics, Polymers, Composites), Discuss the New materials (with particular emphasis on opportunities for reducing weight and cost, and improved fuel efficiency, safety and energy absorption) and recycling vehicles components issues

AMEM201: Μηχανουργικές Κατεργασίες και Μορφοποιήσεις

Course Contents

Introduction to manufacturing processes: Definition of manufacturing, purpose of manufacturing, classification of the various types of manufacturing processes, selecting materials and manufacturing process, manufacturing industries, resources for manufacturing.

Casting processes: Solidification of metals, cast structures, casting metals and alloys, technology and machines of casting processes, sand casting, shell mold casting, expendable mold casting, investment casting, permanent mold casting, hot and cold die casting, centrifugal casting, vacuum casting, solidification time, casting defects.

Forming processes: Technology of forging, rolling, cold and hot extrusion, rod, wire and tube drawing, required properties of materials, sheet-metal forming processes, sheet-metal characteristics, shearing, bending of sheet and plate, stretch forming, deep-drawing, formability of sheet metals

Material-removal processes: Technology and machines for milling, turning, shaping, drilling, broaching, mechanics of chip formation, tool wear, surface finish and integrity, cutting-tool materials, cutting fluids.

Joining processes: Oxyfuel gas welding, thermit welding, arc-welding, consumable and nonconsumable electrode, resistance welding, solid-state welding, electron-beam welding, Laser beam welding.

Introduction to Integrated Manufacturing Systems: Manufacturing systems, Computer Integrated Manufacturing, Computer Aided Design, group technology, cellular manufacturing, flexible manufacturing systems

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the various manufacturing processes that are used for the production of mechanical parts and products.
 2. Classify manufacturing processes according to the needs of products construction.
 3. Employ the theoretical knowledge of various manufacturing processes when a specific product has to be manufactured.
 4. Compare and contrast the advantages and limitations of different manufacturing processes.
 5. Evaluate the better way of manufacturing and construction of mechanical parts or products by means of various manufacturing processes and the corresponding manufacturing machines.
 6. Design the production of a mechanical component or a specific product using the manufacturing processes of casting, bulk deformation, sheet-metal forming, material-removal and Joining.
 7. Explain the impact and importance of adopting integrated manufacturing systems in modern manufacturing.

AMEW101: Μηχανολογικό Εργαστήριο

Course Contents

Engineering measurements: Importance of measurements in engineering design and manufacturing. Types of errors in measurements / sources of errors, units in metric and imperial system, conversions between the two systems. Measurement of linear dimensions, Line graduated instruments: Machinist’s rule, vernier caliper, micrometer (mechanic & digital), description, mode of use, accuracy, applications. Gauge blocks: Description, mode of use, accuracy, applications. Measurement of angular dimensions: Units, subdivisions, conversions, instruments and measuring methods (sine bar, sinus and tangent method, angle gauge blocks, bevel protractor, combination square). Comparative length-measuring instruments – Dial indicator: Description, mode of use, accuracy, applications. Form measurement (perpendicularity, flatness, roundness, parallelism, eccentricity, etc). Definitions, symbols, instruments and measuring methods. Dimensional tolerances: Basic size, deviation and tolerance for a shaft and a hole according to ISO system. Types of fit, features of dimensional relationships between mating parts (allowance, clearance, interference, limit dimensions etc). – Surface texture and properties: Surface roughness, measurement, units. Symbols for surface roughness in DIN, ASA and ?S. Roughness parameters, instruments.

Lathes and turning processes: Main features and controls of lathes. Lathe structure (models, typical structural parts, power raw, most significant dimensions), Cutting tools (structural material, tool geometry, tool selection method, Cutting fluids). Basic cutting parameters (cutting speed, depth of cut, feed rate). Safety precautions. Performance on face turning and cylindrical surface turning. Performance on thread cutting, hole drilling, slot cutting and non symmetrical lathe cutting. Cutting forces experimental estimation for various cutting parameters.

Milling machines and milling operations: Main features and controls of milling machines. Horizontal and vertical milling machines. Milling machine structure (models, typical structural parts, power raw, most significant dimensions), Milling tool properties (structural material, tool geometry, tool models, tool selection method). Basic milling parameters (cutting speed, depth of cut, feed rate). Performance of slab or face milling and slot milling (up milling and down milling). Gear cutting performance using a milling machine.

Welding: Principles of fusion welding (modes of metal transfer, heat flow, metalographic characteristics of welded joint). Typical welding processes (arc welding with coated electrodes, TIG, MIG, induction welding, resistance welding, gas welding), Safety precautions. Performance of arc welding using coated electrodes for various welding parameters (welding material properties and dimensions, coated electrode material and dimensions, welding current, welding polarity). Performance of gas welding method using various welding parameters. Permanent stress and strain in welding structures.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain of the role of measurements in engineering design and manufacturing. Describe the types and sources of errors in measurements. Use metric and imperial system of length measuring units.
 2. Use instruments and apply methods for measuring angles (sine bar, sinus and tangent method, angle gauge blocks, bevel protractor, combination square)
 3. Execute form measurements using the dial indicator. Apply the appropriate method for measuring perpendicularity, flatness, roundness, parallelism, eccentricity, etc.
 4. Describe dimensional tolerances and define the notions of basic size, deviation and tolerance for a shaft and a hole according to ISO system. Calculate the allowance, clearance, interference and limit dimensions for all types of fit.
 5. Describe surface texture and properties (surface roughness, measurement, units. Symbols for surface roughness in DIN, ASA and ΒS, roughness parameters. Use instruments for roughness measurements.
 6. Describe the main features, controls, structure and cutting tools of lathes and milling machines. Define basic cutting parameters (cutting speed, depth of cut, feed rate). Operate a lathe and milling machine for cutting a representative workpiece.
 7. Describe principles of welding and typical welding processes such as arc welding with coated electrodes, TIG, MIG, induction welding, resistance welding, gas welding.

APHY111: Μηχανική, Θερμότητα και Κύματα με Εργαστήριο

Course Contents

Kinematics in one dimension: Motion along a straight line, motion with constant acceleration and deceleration, graphical representations, motion with constant deceleration, motions due to gravity (Free Fall, Fall with initial velocity, objects thrown upward).

Dynamics: Newton ’s Laws of motion, type of forces, free-body diagrams, adding forces graphically, static and kinetic friction, inclines.

Work and energy: Work done by a constant force, kinetic energy, work-energy principle, potential energy due to position and due to a spring, conservation of mechanical energy, dissipative forces.

Linear Momentum: Momentum and forces, conservation of linear momentum in one and two dimensions, elastic and inelastic collisions, impulse, energy and momentum in collisions.

Oscillations: Simple harmonic motion, conservation of mechanical energy, simple pendulum.

Rigid Body: Moments, equilibrium of a rigid body, kinematics of a rigid body (motion and rotation about a fixed axis), dynamics of a rigid body (torque, work, energy and power in rotational motion, conservation of angular momentum).

Waves: Wave motion, superposition, sound waves, speed of sound, Doppler effect).

Ideal gas: density, ideal gas law, temperature scales.

Laboratory Work: General Laboratory Instructions and Error Analysis-Error bars are initially covered. Small group experiments on: Measurement of the Acceleration of Gravity, Force of Equilibrium, Newton ‘s Second Law, Kinetic Friction, Conservation of Mechanical Energy, Conservation of Linear Momentum, Collision – Impulse, and Simple Pendulum.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe with equations and graphically the motion along a straight line, the motion with constant acceleration and deceleration, and the motion due to gravity, distinguish and analyse motions to solve problems.
 2. Explain and apply the Newton’s Laws of motion to write the equations of motions, draw forces, solve problems by adding forces using free-body diagrams, and experimentally determine the acceleration due to gravity, investigate the Newton’s Second Law, the factors effecting kinetic friction and force equilibrium.
 3. Define and apply the concepts of work by a constant force, the kinetic energy, the potential energy due to the position and a spring, the work-energy principle, to solve problems with conservation of mechanical energy with/out dissipative forces, and experimentally determine the spring constant and investigate the conservation of mechanical energy.
 4. Identify the concept of linear momentum and its relation to forces, define the concept of impulse, explain the circumstances under which momentum is a conserved quantity, distinguish elastic and inelastic collisions, solve problems that involve elastic and inelastic collisions in one and two dimensions using the conservation of momentum and conservation of energy, and experimentally investigate the impulse and the conservation of linear momentum in elastic collisions.
 5. Describe simple harmonic motion, apply conservation of mechanical energy on problems with simple harmonic oscillators, determine under what circumstances a simple pendulum resembles simple harmonic motion, calculate and experimentally investigate its period and frequency.
 6. Define the concept of moments and the circumstances that a rigid body is in equilibrium, determine the rotation of a body about a fixed axis, calculate its torque, work, energy and power, and solve problems involving the principle of conservation of angular momentum.
 7. Describe with equations and graphically the wave motion, define the types of waves and the concept of superposition (overlapping waves), describe the characteristics of sound waves, define Doppler effect, use the abovementioned terms and concepts to solve associated problems.
 8. Describe the characteristics of ideal gas, determine under what circumstances the ideal gas law is valid, and solve associated problems using different temperature scales.

AUTO100: Εισαγωγικά Μαθήματα για Μηχανολόγους Οχημάτων

Course Contents

Introduction to Mechanical Engineering: The Sectors

– Production Engineering (Materials Technology, Manufacturing Processes, Production Systems, CAD/CAM/CAE, etc)

– Structural Engineering (Machine Elements, Engineering Design, Controls, Dynamics of Machines, Robotics, etc)

– Energy (Thermodynamics, Fluids, Heat and Mass Transfer, Gas Turbines, etc)

Basic Physical Concepts

– Codes and standards

– Units, rules for use of SI Units, preferred Units

– Force and its units

– Forces in equilibrium, resultant of a system of forces

– Moment of a force

– Conditions for static equilibrium

– Center of mass, centroids

Introduction to Materials

– Types of materials

– Material behavior

– Materials design and selection

– Metals and alloys

Mechanical Properties of Materials

– Introduction to mechanical testing and properties

– Stress, strain and elasticity

– The tension and compression test

– The stress-strain diagram

Thermodynamics

– Heat, work, and system

– The state of a working fluid

– Reversibility

– Reversible work

Fluids

– Pressure

– Manometers

– Continuity equation

– Bernoulli’s equation

Introduction to Computer Technology

– Description of the main components of a computer.

– Familiarisation with the Windows operating system.

– Introduction to MS-Office ( MS-Word , MS -Excel, Powerpoint)

– Use of the Internet and e-mail

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Appreciate the major sectors of mechanical engineering
 2. Outline the basic principles of various fields of mechanical engineering.
 3. Perform simple calculations to various fields of mechanical engineering.
 4. Describe basic physical concepts.
 5. Identify the types of materials and their mechanical properties.
 6. Demonstrate awareness on the use of computers in areas related to the discipline of automotive engineering.

AUTO101: Τεχνολογία Οχημάτων

Course Contents

General Introduction

Role of vehicles in transportation

Relation with environment: air pollution, noise, energy consumption and recycling, end-of-life directive.

Vehicle types/market segments: body types, construction types, part identification, assembly techniques, homologation and market, materials.

Vehicle components: car body and major drivetrain location, engines and cycles, shafts, clutches, manual and automatic gearboxes, differentials suspension and steering systems, braking system, tires.

Safety features: Airbags, seatbelts, pretensioners, loadlimiters, crumplezones.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the types and categories of vehicle today in the global market. Describe how each type of vehicle is adapted to each application and market segment. Analyse the way vehicles’ body is constructed and designed and list raw materials used. Also analyse some techniques of manufacture.
 2. Identify the cost of vehicle usage like air pollution, noise pollution and clearly explain the need for reducing energy consumption and best allocation of scarce resources available in the world. Also list possible alternative energy resources that are potential clients for future vehicles.
 3. Explain the function of 4- stroke, 2 stroke and Wankel engines. Distinguish between diesel and petrol fuels; that is the compression ratios, internal components, construction, materials and assembly
 4. Explain the function of manual transmission systems and analyse the various gear ratios. Also list some types of gears and materials used. More to that construction and assembly of manual transmission units will be analysed.
 5. Explain the function of Automatic transmission units. More to that construction and assembly of automatic transmission units will be analysed giving emphasis on the control strategy of the system. Explain the function of Differential and shafts. Design, materials used, construction techniques and assembly will be explained.
 6. Analysis will be made in the types of suspension systems, major component used and in the vehicle geometry. The types of steering systems will be analysed and the types of power steering will be explained (hydraulic – electric). Types of tyres and tyre coding will be explained and tyre wear condition will be analysed.
 7. Explanation will be given in the types of braking systems and how they function. Causes and effect of the stopping distance will be analysed. Finally future trends will be discussed (reference to x-by-wire systems). Analysis of major components – master cylinder, servo assisted systems, disc brakes, drum brakes, ABS systems and traction control systems
 8. Analysis of the SRS systems which will include the types of airbags and seat belt pre-tensioners and their function. More that reaction times and accident conditions will be regarded

AUTO105: Εκπαίδευση σε Συνεργείο Αυτοκινήτων

Course Contents

Check list for serving a Car
– Points for inspection and parts to be replaced
– Intervals for next service/inspection
– Connecting a diagnostic unit on the vehicle
Communication with other engineers
– Inspection for probable faults and warranty recalls
Specification of parts to be used
– Oil grade and quality, spark plug gap, Coolant additives
Record keeping
– Filling in vehicle record history
Updating customer records

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Reading Service Manuals, Electrical and Mechanical Tools function, Safety Rules that must be obeyed, Service Programs, Inspection Points, Oil Grading and Types of Oils
 2. Getting familiarise with diagnosing procedures and how to solve technical problems based on vehicle integrated diagnosis and/or customer complaints.
 3. Assisting a service/spare part manager or a service advisor in the running of the post and developing certain professional skills.
 4. 4. Be able to evaluate sources of error and be able to attack mechanical problems and plan for preventing maintenance.
 5. Communicating with colleagues and customers so to familiarise with the environment of the workplace.

AUTO108: Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής Οχημάτων

Course Contents

 • Introduction to Electrical Principles: Basic electrical units, Electrical symbols, multiplication factors.
 • Basic Electrical Quantities: Resistance, charge, current, voltage, power and energy.
 • DC circuit analysis: Series – parallel circuits, Ohm’s Law, Kirchoff’s Law, Voltage and current Divider Rule.
 • Alternating voltages and currents: Sinusoidal signals, frequency, amplitude, period, peak, average and RMS values. Express AC quantities in rectangular and polar forms.
 • Capacitive and inductive circuits: Types of capacitors, capacitance, inductance, types of inductors, Analysis of RLC circuits.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Distinguish the principal circuit components. Perform multiplication factor conversions
 2. Identify and calculate electrical quantities and units of charge, resistance, current and voltage. Implement Ohm’s Law.
 3. Make power consumption and energy dissipation calculations. Compute energy costs of electrical appliances.
 4. Recognize simple resistor topologies. Analyzing series and parallel circuits. Use of voltage and current divider rule. Analyze resistor topologies circuits using Kirchhoff’s Law.
 5. Identify sinusoidal signals, frequency, amplitude, period, peak, average and RMS values.
 6. Use different types of energy storing components (L, C) in simple topologies. Analyze R L C circuits when they are excited with alternating current or voltage sources.

AUTO109: Εργαστήρια Μηχανικής Οχημάτων

Course Contents

 • Engineering measurements: Identify importance of measurements in engineering design and manufacturing. Classify the types of errors in measurements and the sources of errors. Distinguish between units in metric and imperial system and show how the conversions between the two systems is performed. Show how the measurement of linear dimensions and line graduated instruments is accurately performed using: Machinist’s rule, vernier caliper, micrometer (mechanic & digital) and gauge blocks. Analyse the way measurement of angular dimensions is performed. This will include units, subdivisions, conversions, instruments and measuring methods (sine bar, sinus and tangent method, angle gauge blocks, bevel protractor, combination square) Understand the function and usage of comparative length-measuring instruments such the Dial indicator. Understand form measurement (i.e. perpendicularity, flatness, etc). Analysis of dimensional tolerances which will include basic size, deviation and tolerance for a shaft and a hole according to ISO system. Also classification of types of fit, features of dimensional relationships between mating parts (allowance, clearance, interference, limit dimensions etc) are going to be defined. Finally surface texture and properties are to be discussed and will included mainly surface roughness.
 • Internal Combustion Engines: Analysis of main features and controls of internal combustion engines, including cooling system, lubrication system, valve train, crankshaft mechanism, etc. Disassembly and rebuilt of an engine with various measurements and calculations taken out of the internal components. Analysis of the Electronic fuel and ignition system with measurements to be taken off various sensors using a series of tools like fuel pressure gauge, multimeters and oscilloscopes. Understanding functions of electric system (alternator, battery and starter) and some measurements to be taken off using tools like ammeter, voltmeter, tester light and hydrometer.
 • Gas Analyzer: Understanding the main pollutants associated with vehicle exhaust emission and using a gas analyzer to measure them in live engine using either petrol or diesel fuels.
 • Visit to workshops of industry: Visit to modern workshops of local industry to observe and gain knowledge of facilities and work environment.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Revise Engineering measurements, Internal combustion engine features and components and understand the function of Gas analyzers, Diagnostic units, Oscilloscopes, micrometers and other measuring instruments
 2. Illustrate various engine components, measurements taken off, surface roughness analyzed, manufacturing details illustrated.
 3. Differentiate between various materials, examining tear and wear on them. Also tests are carried out in a workshop environment
 4. Check of various engine parameters, judging on the results obtained supporting the outcomes
 5. Execute experiments with practices of signal acquisition using sensors and/or transducers and the associated signal processing techniques.
 6. Write reports and maintain a full workshop logbook.

AUTO201: Μηχανική Υλικών Οχημάτων με Εργαστήρια

Course Contents

Theory and fundamentals in Strength of Materials: normal stress and strain, linear elasticity, stress-strain curve, Hooke’s law, Young’s modulus, ductile and brittle materials, Poisson’s ratio, shear stress and strain, shear modulus

Stress and strain: Analysis of stress and strain in materials and structures, principal stresses and maximum shear stresses.

Force variables in beams: internal force variables in beams, external loads with internal force variables

Slope and deflection functions of beams with the aid of the double-integration method

Flexural (bending) stiffness of profiles and torsion deformation of circular bar

Plasticity, general continuum approach especially during forming of sheet metal body components.

Microscopic hardening mechanisms of metal alloys and creation of high strength steel alloys

Failure criteria of metals and composites.

Buckling effect and stability of columns with pinned ends and further support conditions

Application on different examples: the taught aspects in strength of materials are applied and analysed on specific structural static problems

Laboratory work, where students can apply their gained knowledge and discuss and evaluate practical test setups and measurements for better comprehension

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the general concept on strength of automotive materials (tension, compression) and structure analysis for static problems.
 2. Analyse and determine stresses and strains in automotive components.
 3. Describe force variables in beams: force variables (Q, M), relationship between loads and internal force variables, integration and constraints, calculation methods of internal force variables.
 4. Explain and apply the method for analysing pure bending and nonuniform bending including curvature of a beam, strains in beams (longitudinal, normal, shear) and beams with axial loads.
 5. Determine the differential equations of the deflection curve and the slope by the double-Integration method.
 6. Outline the definition of torsion loads and examine the deformations of circular bars of linearly elastic materials.
 7. Describe the buckling effect and stability for columns with pinned ends and further support conditions.
 8. Perform mechanical tests: Tension (I & II), compression, shearing, torsion test, strain measurements (strain gauges), deflection of beams test I (effect of beam length and width), deflection of beams Test II (Macaulay’s method)

AUTO203: Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήματα Οχημάτων

Course Contents

Introduction to the Vehicle Electrics and Electronics

History of vehicle electrical systems

Increase in power consumption

Vehicle Wiring

Production issues

DIN regulations on wiring diagrams

Electrical symbols, codes and numbers according to DIN regulations

Test Equipment

Multiplex Wiring systems

Instrumentation and Display systems

Operation, sensors, categories, digital and analogue systems

Charging and Starting systems and batteries

Layout and function of AC generator, current rectification and regulating

Layout and function of starting system with solenoid and sliding rotor and, starting motors with permanent magnetic, with magnetic coils

Manufacture and capacity of batteries

Signals, Wipers and Lighting

Operation, wiring and legislation

Automatic lighting systems

Safety Systems, Body Electrics and Control

ABS systems, SRS systems, Traction control systems, electric Windows/mirrors, air conditioning, sound system, Alarm system and Information systems (Operation and design)

Future Trends in electronics

Higher power demands, increase in loads and probable advances

Laboratory Work:

Experiment 1: Alarm and Antitheft system

Experiment 2: Windscreen Wipers/Washers

Experiment 3: Electric Sunroof and Radio

Experiment 4: Electric Windows

Experiment 5: Electric Seat

Experiment 6: Cruise Control and

Experiment 7: Digital instruments

Experiment 8: Power Supply and start,

Experiment 9: Signalling Systems

Experiment 10: Lighting System

Experiment 11: ABS solenoid Valves

Experiment 12: SRS Inertia Switches

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explanation of the historical trends regarding the power consumption in vehicle and analysis of predictions for the future. Be able to read and draw wiring diagrams, clearly defining each symbol.
 2. Analysis of production line techniques regarding wiring harnesses and necessary components. Description of newer wiring systems available to the market and analysis of the future trends.
 3. Illustrate of the function of the alternator and starter, the generation of current and how DC motors work. Also analysis of power storage devices will be carried out.
 4. Explanation of various electric systems such us wipers, indicators, lights, instrumentation systems and displays.
 5. Description of other electronic systems such electronically controlled transmission units, electronically controlled throttle unit, and other drive-by-wire systems. Analysis of future trends in vehicle electronics.

AUTO204: Δυναμική για Μηχανολόγους Οχημάτων

Course Contents

Kinematics of particles: Rectilinear motion, Cartesian motion, Polar, cylindrical and path coordinates, motion of a projectile, relative motion

Kinetics of particles: Cartesian and polar dynamics, path dynamics, linear and angular momentum, impulse, impact

Energy of particles: Work, kinetic energy, potential energy, conservation, power

Multi-particle systems: Force balance and linear momentum, angular momentum

Rigid-body kinematics: Work and energy, relative velocities, instantaneous centers, rotating frames, acceleration, relative motion

Rigid-body kinetics: Fixed-point rotation, curvilinear motion, general motion, momentum of planar bodies, work/energy of planar bodies

Three dimensional dynamics: Kinematics, moments of inertia, equations of motion

Vibrations: Undamped free vibration, energy methods, undamped forced vibration, viscous damped free vibration, viscous damped forced vibration

Laboratory Work (Experiments and computer laboratory): Small group experiments performed with the use of experimental apparatus.

“Experiment of crank and connecting rod apparatus”

“Computer programming aspects of MATLAB and application of the Experiment of crank and connecting rod apparatus”

“Experiment for radius of gyration”

“Experiment of trifillar suspension of a rigid body”

“Experiment for the determination of the moment of inertia of a flywheel”

“Experiment of simple harmonic motion”

“Undamped free vibration computer programming and calculations with MATLAB”

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Formulate and solve engineering problems regarding rectilinear, dependent and angular motion. Identify the difference between force and acceleration and implement Newton’s 2nd law.
 2. Use the principles work and energy, impulse and momentum to formulate and solve problems in dynamics. Formulate and solve problems involving impact
 3. Explain the concepts of angular velocity, absolute and relative velocity. Apply the concepts of energy conservation to the case of rigid bodies in two and three dimensions. Apply force balance, linear momentum and angular momentum for rigid bodies.
 4. Describe the effect of spring, mass/inertia and damping elements on the behaviour of dynamic systems. Use appropriate mathematical models to describe them. Apply Newton’s second law of motion as well as energy methods to formulate the equations of motion of one-degree-of-freedom systems. Describe harmonic motion
 5. Perform dynamics experiments and apply equations for data analysis and comparison with analytical solution and experimental data
 6. Use Matlab to solve engineering dynamics problems.

AUTO205: Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοκινήτων

Course Contents

Introduction to Vehicles Systems
– Driveline components
– fundamental modelling of vehicles
– axle loads
– power limited acceleration
– traction limited acceleration
– Braking system components
– braking forces and brake
– tire-road friction
– modelling of vehicles motion
Introduction to Vehicle Power Units
– Otto and Diesel motors
– hydrogen motors
– electrical motors
– hydraulic motors
– hybrid motors
Introduction to Energy Resources and Environment:
– energy resources and their limitations, the 3-liter car
– pollution and pollution reduction
– noise and noise reduction
Laboratory Work:
– Workshop 1 – Determination of Camber angle
– Workshop 2 – Determination of Caster angle
– Workshop 3 – Determination of Steering Axis Inclination Angle
– Workshop 4 – Determination of toe angle
– Workshop 5 – Determination of location of centre of gravity in the x-y plane
– Workshop 6 – Determination of location of centre of gravity in the Z plane
– Workshop 7 – Measurement of sound pressure level in static vehicles
– Workshop 8 – Measurement of sound pressure level in static engines

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Description of vehicle co-ordinate geometry and modelling. Analysis of various parameters that influence the suspension geometry.
 2. Perform analysis in axle loading in various cases and be able to determine the centre of gravity of a vehicle in three dimensions.
 3. Apply calculation in power and traction limited acceleration models, comparing various driveline scenarios.
 4. Description of various braking components and evaluation of optimum braking forces distribution to each axle.
 5. Analyze the tire-road friction relationship.
 6. List and describe the various types of power motors available to vehicles.
 7. Evaluate the costs of direct and indirect pollution sources of a vehicle.

AUTO206: Διαχείριση Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Course Contents

Introduction to the Vehicle electronic engine control

Emissions and Fuel economy

Engine Mapping

Effect of various control features on performance

Electronic control Strategy of Fuel System

Catalytic Converters and Oxygen sensor

Frequency and deviation of the fuel controller

Open and close loop control

Electronic control Strategy of Ignition System

Electronic, mechanical and transistorized ignition (Hall generator, induction type, pulse generator, semiconductor ignition, Knock control, distributor-less semiconductor ignition)

Open and closed loop control

Spark plugs

Various sensors and actuators

Fuel control sensors and actuators operation

Ignition timing control sensors and actuators operation

Laboratory Work:

Experiment 1: Transient and Steady State Emission Analysis Petrol engines

Experiment 2: Transient and Steady State Emission Analysis Diesel engines

Experiment 3: Lambda probe

Experiment 4: Engine Temperature Sensor

Experiment 5: Engine rpm and phase sensor

Experiment 6: knock sensor

Experiment 7: Throttle valve transducer and idle switch

Experiment 8: Injector

Experiment 9: Absolute pressure sensor

Experiment 10: Ignition in Otto Cycle engine (Electronic Ignition)

Experiment 11: Electronic Engine Operation (start and warming –up phase)

Experiment 12: Electronic Engine Operation (Acceleration, deceleration, cut-off and knock phase)

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Analysis of fuel emissions, their causes and how they can be reduced. Explanation of the need fuel economy and emission reduction.
 2. Detailed analysis of the effect of various control features on emissions and performance. Explanation of the catalytic converter efficiency and exhaust gas recirculation valves
 3. Introduction to the principle of engine mapping and analysis of the parameters needed to write a base map and how to smooth it.
 4. Analysis of the frequency and deviation of the fuel controller and detailed analysis of the function of the oxygen sensor. Explanation of open and closed loop systems and the conditions needed for each loop.
 5. Detailed explanation of the function and characteristics of various sensors and actuators associated with fuel control strategy
 6. Analysis of mechanical, transistorised and electronic ignition systems (Hall generator, induction type, pulse generator, semiconductor ignition, Knock control, distributor-less semiconductor ignition)

AUTO208: Εργαστήριο Μηχανικής Οχημάτων ΙΙ

Course Contents

– Suspension system: Illustration of the types of suspension systems available in modern vehicle and the types of universal joints. Student should be able to checking ball joints for play and bushings for wear. Using suitable equipment these parts must be replaced. Assembly/disassembly of Macpherson strut using spring compressor and checking strut mount bearing for wear. Inspection of dampers for leak and correct operation is carried. Checking springs for wear/ corrosion and determination of spring constant

– Steering: Illustration of the types of steering systems available in modern vehicles together with the types of steering rods (tie rod) and ball joints. Students should be able to check all joints and bellows for wear and replace any faulty parts. Checking rack and pinion steering system for wear and play will be carried. The hydraulic system will be tested for proper operation and measurement of pump pressure and adjustment of the relief valve will take place. Also all hydraulic hoses and valves will be checked for leaks and cracks. Students will overhaul a rack and pinion power steering system changing seals and gaskets. Assembly and disassembly of steering column system. Introduction to SRS airbag systems found on steering wheels will also take place

– Brakes: Students must be able to replace disc brakes and brake pads. Introduction to electrically operated hand brakes (method of replacing brake pads). Replacement of brake shoes and drums and adjusting and cleaning drum brake systems. Also adjusting of mechanical and electronic handbrake systems. Inspection for ovality on discs and drums and methods of refacing. Overhauling of master, slave cylinders and brake callipers. Inspection of flexible hoses and brake lines for wear and/or corrosion. Measurement of brake pressure on both circuits and proportionating valve effectiveness. Inspection of brake booster and check valve for proper operation. Introduction to ABS and ESP systems

– Shafts: Replacement of driveshaft bellows and driveshaft constant velocity joint.

– Wheel bearings: Removal, inspection, refitting and adjustment of hub bearings and seals

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Remember methodology and procedures for identifying and replacing faulty components in suspension, braking and steering systems.
 2. Illustrate skills in using modern workshop equipment to identify faults in mechanical and electrical operation of systems
 3. Use correctly measuring tools for linear, angular and surface quality measurements in various braking, suspension and steering systems and apply safe working practice at all times in workshop and laboratory environments
 4. Analyze and evaluate proper procedures for handling hazardous such suspension springs and SRS systems and develop safe working practices
 5. Written reports and full workshop logbook must be kept were students must show clearly their point of view.

AUTO209: Διαγνωστικές Διαδικασίες Οχημάτων

Course Contents

– Introduction to diagnostic procedure using the six stage process: Customer/user interface to diagnosis and test procedures – ruling out what is functioning – verify the fault. Evaluation of fault generation and rectification of fault and check of all systems

– Diagnostic Techniques: Mechanical systems- NVH conditions and noises. Electrical systems – Voltage drops, short circuits to earth or supply, on/off load tests, black box technique, Sensor to ECU method, Flight recorder tests

– Diagnostic tools and Workshop equipment: Students must understand the use of diagnostic equipment which include:
– DDM, tester light, logic probe
– Compression and leakage tester
– Pressure/Vacuum tester or actuator
– Oscilloscope
– Scanner/ Fault code readers
– Emission analyzer
– Source of vehicle data (Bosch database)

– Fault Identification, Tracing and Repair: Fuel and Emission control on Petrol and Diesel fuelled engines and OBD codes. Ignition systems on Petrol fuelled engines and OBD codes. Cooling and Lubrication systems

– Laboratory Work:

– Experiment 1: Measurement and setting of Ignition Timing on distributor type systems. Use of ignition analyzer (oscilloscope) to test for power leakage

– Experiment 2: Diesel engine diagnosis on glow plugs, diesel smoke,injectors (mechanical and electrical) and fuel pump

– Experiment 3: Petrol fuel delivery and regulation measurement. Intake manifold leak detection using smoke and UV light.

– Experiment 4: Use of BOSCH KTS system for diagnosis and calibration I

– Experiment 5: Use of BOSCH KTS system for diagnosis and calibration II

– Experiment 6: Use of BOSCH KTS system for diagnosis and calibration III

– Experiment 7: Use of oscilloscope for (exhaust and intake) manifold analysis

– Experiment 8: Use of multiple equipment for problem finding (Scanner,oscilloscope, emission analyzer)

– Experiment 9: Lubrication pressure and flow rate measurement, oil leak detection using tracing fluid and UV light

– Experiment 10: Cooling system pressure testing for leaks and flow rate measurement. Coolant leak detection using tracing fluid and UV light

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Remember a logical way to approach automotive faults and repeat a procedure to locate the source of error
 2. Use multiple testing equipment and automotive data sources to approach a fault using a logical sequence
 3. Illustrate skills gain from theory to test various systems such cooling, lubrication, fuel and ignition
 4. Students must be able to derive a fault on a system and evaluate sub-system proper functionality in a network.
 5. Students must be able to construct a model for solving any problem arising on a modern automotive system

AUTO210: Οργάνωση και Διοίκηση Καινοτόμων Επιχειρήσεων

Course Contents

Business Management:
· Managerial functions, roles and skills.
· Organisational structure and design;
· Individual and group decision making;
· Employee motivation (process & content theories);
· Group and team behaviour: types of teams, effective teams.
· Managing individual differences and team dynamics.

Engineering Economic Decisions:
· Classification of Engineering Cost Elements
· Average Unit Cost;
· Cost concepts relevant to Decision Making (Make of Buy Decision, Differential Cost, Break – even Volume analysis)
· Time Value of Money (Interest, economic equivalence, Interest formulas for Single Cash Flows)
· Evaluating Business and Engineering Assets (Present-Worth Analysis, Rate-of-Return Analysis)
· Accounting Depreciation Techniques
· Understanding Financial Statements (Balance Sheet, Cash Flow Statement).

Technology & Innovation Management:
· Technology Evolution: S-curve, industry evolution, disruptive technologies, technology standards, dominant design.
· Technology and Innovation: Types of Innovation, sources of innovation, models of innovation, diffusion of innovation, innovation and imitation, creativity and entrepreneurship.
· Technology intelligence: sources, tools and forecasting.

Product design processes:
· Cost, manufacturability, and quality; streamlining Product Development Process; Project Lifecycle Management, Kaizen, Benchmarking, Re-engineering.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain business management principles, such as, managerial functions, roles and skills, alternative organisational structures and individual and group decision making processes.
 2. Describe employee motivation processes (process & content theories); Group and team behaviour: types of teams, effective teams and describe how to manage individual differences and team dynamics.
 3. Classify engineering cost elements such as variable and fixed costs or product and period cost to estimate average unit cost and analyse decision making (make of buy decision, differential cost, break – even volume analysis)
 4. Calculate economic equivalence for single payment series; equal (uniform) payment series; Linear Gradient series; Geometric gradient series; and Irregular payment series.
 5. Appraise engineering project proposals by applying Present worth analysis; or Annual worth analysis; or Rate of return analysis.
 6. Apply book depreciation methods and Identify factors inherent to asset depreciation;
 7. Apply Technology Intelligence to Product Design Process
 8. Apply commercial software to model and develop an actual project’s cash flow reports and calculate NPV, IRR ect.

AUTO301: Διαχείριση Θερμότητας Οχημάτων

Course Contents

· Introduction to Heat Transfer
– Modes of heat transfer, conduction, convection and radiation
· Conduction
– Thermal conductivity
– Fourier’s law of conduction
– One-dimensional steady-state conduction through simple and composite flat and cylindrical walls
· Convection
– Boundary layers
– Forced convection
– Dimensionless groups controlling forced convection heat transfer
– Natural convection
· Radiation
– Introduction
– Radiative properties
– Black/grey body
– Stefan-Boltzmann and Kirchoff’s Laws
– View factors
· Combined heat transfer modes for analysis, heat exchangers
· Internal Combustion Engine Heat Transfer
– Energy Flows in Engines
– Engine Heat Transfer Correlations
– Instantaneous Heat Transfer Coefficients
– Coolant Heat Transfer
– Exhaust System Heat Transfer
– Cylinder Heat Transfer Processes
– Cylinder Heat Flux and Temperature
– Piston Heat Transfer Process
· Laboratory Work: Small group experiments performed within the Heat Transfer laboratory. Experiments include the measurement of specific heat capacity, thermal conductivity and other thermal properties of materials. Demonstration of a Thermoelectric Converter.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Appreciate convection, conduction and radiation as well as their occurrence in engineering application.
 2. Use equations developed for one-dimensional cases to perform simple heat transfer calculations.
 3. Estimate convective transfer rates on the basis of geometric and dynamic similarity, and analogy between different convective transport processes.
 4. Use the laws of radiation to compute heat transfer rates for surfaces, such as black bodies and diffuse grey surfaces, with appropriate approximations.
 5. Perform thermal measurement techniques and describe applications for such measurements.

AUTO302: Μηχανές Οχημάτων Εσωτερικής Καύσης

Course Contents

Four stroke cycle: SI engines and CI engines theory and operation

Two stroke cycle: Theory and operation

Engine output and efficiency: torque, brake power, friction power, indicated power

Performance characteristics: speed, fuel consumption, volumetric efficiency, thermal efficiency, exhaust emissions, brake power, performance maps

Factors influencing performance: size of cylinder, speed, load, ignition timing, compression ratio, air-fuel ratio, fuel injection, engine cooling, supercharging

Real cycles and the air standard cycle: air standard cycles, fuel-air cycles, actual cycles and their losses

Properties of fuels and combustion process: fuels for SI engines, knock rating of SI engines, Octane number requirement, Diesel fuels, Cetane number requirement, combustion process and flame development

Alternative forms of IC engines: the Wankel rotary combustion engine, the variable compression ratio engine

Developments in IC engines: fuel injection, supercharging

Laboratory Work: Individual or small group experiments performed with the use of common vehicle engines and or single cylinder engines under certain loading conditions will be investigated. These results will be compared with engines manufacturer specifications and/or theoretical performance data. A selection from the following experiments is performed during the course:

Air and fuel consumption in ICE and estimation of the volumetric efficiency and air-fuel ratio.

Measurements of cylinder pressure history of ICE and construction of p-V and p-? engine diagrams

Measurements of brake power and indicated power and estimation of the mechanical efficiency and thermal efficiency of an ICE

Cylinder pressure and torque measurements of an ICE and construction of performance graphs and consumption loop

Emissions measurements of a SI ICE engine

Emissions measurements of a Diesel ICE engine

Demonstration of dynamometer for ICE of light vehicles

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the geometry and operation of four-stroke and two-stroke internal combustion engines (ICE). Explain the differences in geometrical parameters and operation of spark-ignition (SI) and compression ignition (CI) engines.
 2. Describe the engine performance parameters and calculate engine performance characteristics. Explain factors that influence the engine performance and use engine performance graphs. Describe the experimental characterisation of the performance of an ICE and explain special classic and modern techniques for the characterisation of engine performance.
 3. Define the volumetric efficiency of the engine and identify how it is affected by technical and operation parameters of the engine. Describe the engine timing mechanism, and flow characteristics through the inlet and exhaust valves of four stroke engines.
 4. Use energy balance in internal combustion engines and explain the relevant losses due to friction and gas flow losses. Compare the internal combustion engines real cycles with the ideal thermodynamic cycles and explain the losses and differences in efficiency.
 5. Distinguish the combustion initiation for Spark Ignition (SI) and Compression Ignition (CI). Characterise combustion according to mixture composition either premixed or homogeneous or stratified. Use chemical formulas of fuels and chemical equations and define the stoichiometric air-fuel composition and air-fuel ratio.
 6. Describe the various types of fuel injection systems including indirect injectors for port-fuel injection (PFI), and direct gasoline injector systems for SI engines. Explain supercharging technologies and compare turbochargers and mechanical compressors. Describe developments in internal combustion engines and explain alternative types of internal combustion engines.
 7. Design and carry out engine measurements and analyse the measurements. Compare experimental data with theory.

AUTO303: Δυναμική και Συστήματα Έλεγχου Οχημάτων I

Course Contents

· Suspension system: know the most common types of suspension systems, sketch the characteristic of a coil or torsion spring, sketch the characteristic of a shock absorber, derive the differential equations of motion for ¼, ½ vehicle model, know excitation sources, compute the eigenfrequencies and eigenmodes, compute the frequency and time domain response of a vehicle, know about vibration suppression, know what is linearisation and why we use it, measure ride quality using data acquisition system, accelerometers and other dedicated equipment.
· Automotive control: know what a control system is, know what open and closed loop control, list sensors and actuators used in automotive engineering, know how to model a controlled system.
· Active suspension systems: modelling and analysis of an active suspension system, know how to model and analyse a semi-active suspension system, know what sky hook damping is.
· Modelling of vehicle suspension using applicable software: Individual or small group modelling performed with the use of common industrial packages such as Carsim, Matlab. Experiments will include measurement of vehicle’s vertical response.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define what ride quality is, explain what a quarter-car and half-car model is, and name common sources of vibrations for a vehicle.
 2. Compute the frequency and time domain response of a vehicle with a (passive or active) suspension system and simulate the vehicle’s vertical response using Matlab or Carsim.
 3. Analyse and compare open and closed loop control systems.
 4. Measure the vertical response of a vehicle using the data acquisition system, accelerometers and other dedicated equipment.
 5. Design, as a group, a non-linear suspension system for a small formula car

AUTO305: Τριβολογία για Συστήματα Αυτοκινήτου

Course Contents

Introduction: Understand and describe the main laws and concepts of Tribology, identify Tribological phenomena,describe factors that influence tribological phenomena, explain the regimes of lubrication and the origins of the Stribeck curve.
Engineering surfaces: Describe methods for measuring surfaces, Identify finishing processes from a measured surface profile, describe and explain the most commonly used parameters in surface finish analysis
Contact of engineering surfaces: Explain the Hertzian theory of contacting surfaces,Define and solve smooth body contact problems, including estimations of the contact pressure and real area of line and circular contacts.Understand and solve simple problems associated with the friction and temperature rise of dry smooth contact.
Intoduction to friction and wear theories: define Amontons’ Laws of friction, describe sliding and rolling friction and compute the frictional force and the coefficient of rolling friction for a sphere rolling on a plane and a roller on a plane,Understand and define types of wear and classification system of wear mechanisms (mild and severe).Identify the actual physical mechanism of wear (adhesion, abrasion, oxidation, delamination, corrosion, melting, fretting etc.)Describe wear debris analysis, Ferrography.
Intoduction to Hydrodynamic lubrication: Derive Reynolds equation and list and explain the main assumptions underlying this equation and its subsequent approximations.Use of the mobility method to design a journal bearing
Intoduction to EHL and mixed lubrication theory: Describe and explain the lubrication of concentrated contacts (Martin solution and the half Sommerfield solution). Estimate lubricant film thickness, pressure, friction and temperature in elastohydrodynamic lubricated contact and in mixed lubrication

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognise and explain the characteristic features of surfaces, the techniques for analyzing surface roughness and define the mathematical description of surface roughness.
 2. Define friction and discuss the different wear mechanisms.
 3. Solve basic contact mechanic problems, including the ability to estimate contact pressure and real area of line and circular contacts.
 4. Distinguish between the different lubrication regimes and examine solutions to lubricated problems.
 5. Select appropriate materials for specific tribological applications and create solutions to specific tribological problems (such as friction and wear).

AUTO308: Ανάλυση Στοιχείων Μηχανών I

Course Contents

General concepts on machine design: General concepts on machine design and vehicle mechanics, Stress and strength, stress concentration, Static strength, Plastic deformation.

Static and dynamic loading of machine elements Fatigue, Theories of failure, Failure prevention, Static and dynamic strength of vehicle machine elements.

Engineering shafts, Crankshaft, Shaft material and critical speeds, Vehicle axles, Keys and Couplings.

Vehicle Bearings: Bearing types and applications, Lubrication and seals, Bearing load and life, Selection of ball and cylindrical roller bearing for vehicles.

Mechanical connections: Calculation and applications of bolted connections, Bolt strength, Screws and Fasteners, Fasteners stiffness. Vehicle applications.

Welded and bonded Joints: Calculation of welded and bonded Joints, Welding symbols, Stresses in welding, Static and fatigue loading, Specifications.

Cams and flywheels: Calculation of cams and flywheels and applications

Laboratory work: Use of special software for calculating and drawing of various machine element (Autocad, 3D Drawings, Advanced assembly, SolidWorks, Simple Drawings and FEM Simulations, Software for machine elements calculations)

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain general mechanical concepts related to machine elements.
 2. Analyse loads, stresses and deformation. Explain theories about failure and fatigue of machine components.
 3. Calculate machine elements loaded under static or dynamic loading.
 4. Design machine component on shafts. Make calculation for the selection of proper shafts.
 5. Design and calculate bearings. Select proper bearing for machines.
 6. Design and calculate screws and fasteners.
 7. Calculate welds and select proper welding parameters.
 8. Design and calculate cams and flywheels.

AUTO309: Ανάλυση Στοιχείων Μηχανών II

Course Contents

Manual and automatic gearboxes: synchronisers, continuously variable transmissions, traction control, Types of gears, Tooth system, Contact ratio, Force analysis, Applications of gear design and power transmission in Automotive Industry.

Various types of gears: Design and calculation of Spur and Helical Gear systems. Design and calculation of Bevel and Worm Gear systems, Stresses and Strength.

Mechanical Springs: Design and selection of vehicle springs, Suspension springs and shock absorbers, Stresses in helical springs, Deflection of helical springs, Extension and Compression springs, Springs material, Fatigue loading, Design of springs, Miscellaneous springs.

Vehicle Clutches and Breaks: Brake system components and their characteristics, Brake analysis, anti-lock braking systems, Energy consideration, Temperature rise, Friction materials, Other brake technologies.

Vehicle belts and chains: Power transmission, efficiency, Flat belts, Belt drive, synchronous belts, Roller chain, Flexible shaft.

Laboratory work: Use of special software for calculating and drawing of various machine element (Autocad, 3D Drawings, Advanced assembly, SolidWorks, Simple Drawings and FEM Simulations, Software for machine elements calculations)

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Design and calculate gears. Calculate forces on gears.
 2. Design and calculate spur and helical gears.
 3. Design and calculate bevel and worm gears.
 4. Design and calculate mechanical springs (load, stresses, selection of material).
 5. Apply mechanical springs on machines and engineering mechanisms.
 6. Calculate clutches and brakes.
 7. Calculate and design power transition systems using belts.
 8. Calculate roller chains, wire ropes, flexible shafts.

AUTO310: Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Μεθοδολογία και Εφαρμογές

Course Contents

Introduction: Principles of fluid mechanics, heat transfer and thermodynamics. Fluid flow and heat transfer problems, analytical and numerical solutions. Fluid flow and heat transfer problems formulation and computer programming solution. Problem solving with CFD computational codes and practical examples. Aspects of FORTRAN and MATLAB programming languages.

Classification of fluid flow: External and internal flows. Steady and unsteady state problems. Inviscid and viscous flow. Laminar and turbulent flow. Incompressible and compressible flow. Subsonic and supersonic flow. Summary of problem types and equations.

Conservation equations for fluid flow and heat transfer: Mass, momentum and energy conservation equations differential form. Mass, momentum and energy conservation equations integral form.

Boundary and initial conditions: Boundary conditions for steady and unsteady flows. Initial conditions for unsteady flows.

Discretisation techniques: The finite-difference method and applications. The finite-volume method and differencing schemes. Application of the finite-volume method in diffusion problems. Application of the finite-volume method in convection-diffusion problems.

Solution techniques of discretised equations: Summary of the FV method coefficients/sources and the resulting linear system of equations. Direct methods and application of the tridiagonal matrix algorithm (TDMA). Indirect methods and application of the Jacobi iteration method. Properties of numerical solution methods and error estimation.

Advanced topics in CFD: Grid generation. Turbulence modelling and the Naviers-Stokes equations averaging. Solution algorithms for pressure-velocity coupling. Large Eddy Simulation (LES). Direct numerical simulation (DNS).

Laboratories: Individual simulation Laboratories for practical fluid flow problems solution and plots of field data performed with the use of the CFD code STAR-CD at the Computer Laboratory.

Assignments: Individual assignment for diffusion or convection-diffusion problems solution with the finite-volume method and appropriate differencing schemes and application of numerical technique via the use of programming language (FORTRAN or MATLAB).

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Formulate and solve fluid flow and heat transfer problems.
 2. Calculate fluid flow and heat transfer data and construct plots of fluid flow and heat flux fields.
 3. Compare fluid flow and heat transfer behaviour in various geometries for wide range of conditions.
 4. Explain factors influencing the fluid flow and/or heat transfer, and describe the corresponding effects of flow and heat transfer on the performance and efficiency of the associated system.
 5. Identify and use methodologies for modelling, simulating and carrying out parametric studies for the design and development of thermal and/or fluid flow systems, both for internal and external flows.
 6. Write problem equations and use different discretisation methods for the discretisation of equations at a grid.
 7. Design problem geometry and grid, specify boundary and initial conditions, write computer programme and solve numerically the problem.
 8. List advanced grid generation techniques, turbulence modelling, solution algorithms and advanced CFD approaches.

AUTO400: Αεροδυναμική Οχημάτων

Course Contents

Review: Hydrostatics, Control Volume, Mass/Momentum/Energy Conservation, Navier-Stokes equations.

Dimensional Analysis: Use of flow similarity and non-dimensional coefficients in vehicle performance.

Forces and moments acting on a vehicle: Explain the nature of drag, lift, side forces and pitching, rolling, yawing moments.

Inviscid flow: Flow around a vehicle and determination of the pressure distribution.

Viscous effects: The effects of boundary layers, turbulence and flow separation on aerodynamic forces and on the flow pattern around different engine parts.

The influence of aerodynamics on vehicle design.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Use flow similarity and non-dimensional coefficients in the aerodynamic analysis of a vehicle.
 2. Explain the forces and moments acting on a vehicle and their relation to the pressure and shear stress distribution.
 3. Use potential flow analysis to describe the pressure distribution around a vehicle.
 4. Consider the effects of boundary layers, turbulence and flow separation on the aerodynamic forces.
 5. Evaluate and appraise the aerodynamic shape of a vehicle and make a suggestion of an improved design.

AUTO401: Σχεδίαση Μηχανών Οχημάτων Εσωτερικής Καύσης

Course Contents

Induction and Exhaust process: Dynamics behaviour of valve gear, effects of valve timing, inlet and exhaust manifold design, exhaust gas recirculation strategies. Catalysts technology, after-treatment and catalytic converters. Air/fuel mixture preparation via appropriate injection systems (SI and Diesel engines), integration of injection systems, injection strategies

Cooling System: General requirements, requirements and properties of cooling agent, design and calculation of cooling system elements

Lubrication System: General requirements, design and calculation of lubricating system elements

Mechanical Design considerations: Cylinder block and head materials, piston and rings, connecting rods, crankshaft, camshaft and valves

Engine
Modelling
: Induction and Exhaust processes, Fuel injection and air/fuel mixture preparation, combustion process, burn rate, Engine Friction. Case studies and applications

Experimental Facilities: Dynamometers, fuel consumption measurement, air flow rate, Temperature and pressure, Energy balance, Oxygen and Air/fuel ratio analysis, Exhaust gases, smoke and particulates

Laboratory Work (experimental):
Small group experiments investigating the effects of varying engine technical and/or engine operational parameters on the engine performance for wide range of engine operating conditions. A selection from the following experiments is performed during the course:
– Port/Valve geometry and valve timing effects on volumetric efficiency and performance of a single cylinder ICE.
– Injection duration, pressure, timing effects on the performance of a single cylinder ICE.
– Injector type and injector operating characteristics effect on the performance of a single cylinder ICE.
– Engine head and piston type effect on the performance of a single cylinder ICE.
– Bioethanol fuel blend percentage effect on the performance and emissions of a SI engine.
– Biodiesel fuel blend percentage effect on the performance and emissions of a Diesel engine.

Laboratory work (design):
Individual ICE design project concerned with the induction and exhaust system, cylinder and piston selection and sizing (or other engine system/component) for conventional vehicle engines, where effects of variation of geometrical and operational design parameters are considered.

Laboratory work (simulation):
Individual ICE simulation project concerned with the full engine modeling setup (three-dimensional geometry and models selection) and engine flow processes simulation via Computational Fluid Dynamics (CFD) performed with state-of-the-art CFD code.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain the flow rate through valves and effects of valves lift and timing on volumetric efficiency. Describe the flow pattern related with the valves motion and positions. Analyse the inlet and exhaust valves opening overlap for various engine operating conditions. Assess the effects of manifold components characteristics on engine performance. Describe aspects for exhaust manifold design and exhaust gas recirculation strategies.
 2. Describe the various injection systems integrated with the inlet manifolds and inlet valves (carburetors, indirect injection systems) for SI engines. Explain the direct injection systems and injection strategies for SI and Diesel engines and assess their effects on the inducted charge and in-cylinder gas motion.
 3. Describe the general requirements for engine cooling via water or air cooling systems. Compare the differences between water or air cooling systems and identify the appropriate cooling systems for various engine applications. Describe the requirements and properties of the cooling agent and learn the characteristics and capacity of the cooling system components. Calculate engine heat transfer to the coolant and the cooling system components using heat transfer methodology.
 4. List the general requirements for lubrication of the various engine components. Describe the types of lubrication and explain where these types occur in engines. Describe the lubricant characteristics for various engine operating conditions. Describe piston and rings assembly and their functions in engine operation. Distinguish different piston types and geometries and explain the corresponding induced in-cylinder gas flow.
 5. Describe the different materials used for the cylinder block, engine head and pistons. Relate the imposed design constraints with the high temperatures taking place in engines. Describe the assembly of connecting rods, crankshaft and the distribution of power to auxiliary engine components. List the various mechanisms of camshafts and valves and explain their operation.
 6. Describe the single-phase and two-phase flow conservation equations and their coupling for simulation of the fuel injection and air/fuel mixture preparation and combustion process taking place is SI and Diesel engines. Analyse the burn rate and explain the heat release rate history estimated from CFD engine simulations. Simulate induction and spray processes with Computational Fluid Dynamics (CFD) code.
 7. Describe experimental measurement techniques and facilities for ICE engine measurements. Describe the engine test bed facilities used for ICE testing and characterization.
 8. Apply exhaust gas measurement techniques. Explain the oxygen and air/fuel ratio analysis, the exhaust gases composition, smoke and particulates emitted by SI and Diesel engines and explain the corresponding engine behaviour and performance with varying engine performance parameters.

AUTO402: Δυναμική και Συστήματα Έλεγχου Οχημάτων II

Course Contents

· Modelling vehicle’s lateral motion: know what Ackermann geometry is, sketch the tire force and slip angle characteristic, know tire models e.g. Pacejka, know how to model the vehicle for low speed turning, know how to model the vehicle for high speed turning, analyze under and over steering, compute the roll motion of a vehicle, know what a driver model is, analyze the stability of a vehicle, measure vehicle’s response for lane change using a data acquisition system and accelerometers.
· Automotive control systems: know, analyse and compare automotive control systems: i) Electronic stability systems, ii) Cruise control systems, iii) Anti lock braking systems.
· Vehicle systems and future developments: know vehicle systems and their future developments: i) Steer by wire systems, ii) Roll over avoidance, iii) Clutch systems (e.g. DKG), iv) Transmission systems (e.g. CVT, electronic differential), v) Braking systems (brake by wire), vi) Intelligent transportation systems (e.g. autonomous navigation).
· Modelling and simualtion of vehicle transient cornering using Matlab or CarSim: Individual or small group modelling performed with the use of common industrial packages such as Carsim and Matlab.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Explain accident avoidance systems, driver assistance systems, latest anti lock braking systems and modern steering systems.
 2. Numerically simulate a vehicle’s lateral dynamics (with and without control systems) using Matlab or Carsim.
 3. Analyse and compare electronic stability control systems and active steering systems.
 4. Measure the lateral response of a vehicle using a data acquisition system, accelerometers and other dedicated equipment.
 5. Design, as a group, an algorithm for identifying a vehicle’s parameters.

AUTO403: Ανάλυση Αμαξώματος Οχημάτων

Course Contents

Linear elasticity application to vehicle structures: Compute the dynamic load factor, know the safety factor and the basic global load cases, list the most common vehicle structure types.

Fundamental vehicle loads and their estimation.

Simple structural surface method for the description of total vehicle shells.

Vehicle body materials: behaviour of metallic beams of prismatic and circular sections loaded longitudinally and laterally.

Behaviour of circular, rectangular and corrugated plate under bending loads.

Behaviour of composite materials under in plane and bending loads.

Basic failure modes: yield criteria, fracture strength, fatigue and creep.

Manufacturing processes for the vehicle structures production: basic principles of forming (deep-drawing, hot-forming), casting, extrusion moulding.

Joining processes in body-in-white: riveting, welding, adhesive bonding etc and structural analysis at joints.

Advantages of manufacturing processes for achieving high structural properties and reduction of mass.

Vehicle overall structural design: analytical calculation of joined structures, and performance of vehicle structural component analysis.

Modelling vehicle structures using industrial software: Solid Works, LSDYNA and ANSYS.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Perform analyses of vehicle structures by applying modelling techniques, i.e. the shear panel method.
 2. Apply calculation software for analysing main vehicle structure components and apply loads and determine support constraints.
 3. Identify and compare different vehicle structure types.
 4. Relate different structural components to corresponding treatment method for their manufacture and compare to their structural properties.
 5. Apply analytical methods for the design of vehicle structures and assemblies.
 6. Evaluate and explain the structural behaviour under loading.
 7. Design and construct main vehicle structure groups (structural component analysis) satisfying loads and security factors.
 8. Summarize and defend the proposed design and critically appraise problematic regions.

AUTO404: Αντοχή Σύγκρουσης Οχημάτων

Course Contents

General Dynamics of Vehicle Impacts: equations of motion; vehicle safety; materials crashworthiness requirements and goals; frontal, side, rear and rollover accidents; legislations and directives; vehicle accident and their consequences; accident investigation and reconstruction.

Current Crashworthiness Design Practices: lumped mass-spring system (LMS); FE-based crashworthiness, crash energy management.

Design methodologies by applying energy absorbing structures.

Energy Absorbing Systems: rings and rings systems; beam bending; axial crushing of circular, square and tapered vehicle structural members; top-hat behaviour under impact loading; inversion tubes and inverbucktubes; composite tubes.

Vehicle and Occupant Analysis: Restraint and airbag systems; head, neck and chest criteria; criteria for the lower extremities.

Impact biomechanics, injury mechanisms and human tolerance to impact.

Model of the Human Body: lumped mass-spring systems and FE based systems, dummies and their modelling, real human body modelling; multi-body models versus FE models.

Crash Modelling of vehicle structures and accident reconstruction using industrial software: LS-DYNA and PC-Carsh

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Perform analyses of vehicle structures dynamics during crash.
 2. Demonstrate methods for vehicle and component design to reduce accident injury levels.
 3. Apply computation methods for analysing main vehicle structure components’ behaviour during crash.
 4. Evaluate and explain possible methods and techniques for active and passive safety.
 5. Illustrate the interrelation between occupants and vehicle restraint systems
 6. Investigate and reconstruct vehicle accidents
 7. Generate a model to investigate the energy absorption and plasticisation behaviour of ductile materials
 8. Summarize and defend the proposed models and critically appraise problematic regions.

AUTO405: Μηχανολογικός Σχεδιασμός Οχημάτων

Course Contents

Fundamentals of Engineering Design in vehicles

Energy, material and signal transformation, Functional, working, conceptual and system interrelationship, Logical, physical and constructive operations, case study

Fundamentals of a Systematic Approach in vehicles

General working method, General problem solving, Abstracting to identify functions, Search for solution principles, Evaluation of functions, case study

The Design Process in vehicles

Defining requirements, Conceptual Design, Embodiment Design, Detail Design, case study

Principles of Embodiment Design

Basic rules of Embodiment Design, Principles of Embodiment Design, Guidelines of Embodiment Design, case study

Design Analysis and Optimization Methods

Finite Element Analysis, Parameter Optimization Mehtods, case study

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Analyse the functional, working, conceptual and system interrelationship for a vehicle system
 2. Analyse the process of conceptual design for a vehicle system
 3. Analyse the functional, working, conceptual and system interrelationship for a vehicle system
 4. Analyse the logical, physical and constructive operations for a vehicle system
 5. Analyse the process of embodiment design for a vehicle system
 6. Analyse the principles of detail design for a vehicle system
 7. Optimize a vehicle system using parameter optimization methods

AUTO406: Διπλωματική Εργασία

Course Contents

Projects may be theoretical, experimental or design projects. In case of group projects each student is assigned specific tasks. Each student has a project advisor with whom he meets at least once a week to discuss project progress and future work. Each student is responsible for presenting a final report that will include a detailed mathematical background of the problem, justify design decisions taken, include working drawings, specifications, calculations and cost assessment where applicable. The student is also responsible to present his work and answer questions orally.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. State clearly an existing engineering problem
 2. Perform extensive literature review in order to find what has been done on the subject by other scientists
 3. Identify the project which will provide a solution to the existing engineering problem by introducing an innovation, Divide the project in several distinct Work Packages which contain different Tasks in a timetable, towards the successful completion of the project
 4. Execute the theoretical and experimental work according to the timetable and Write the Mid-Term Overview report
 5. Write the final report presenting all the theoretical and experimental work, including the methodology used, the results, the final conclusions and future suggestions

AUTO407: Τεχνολογία και Εφαρμογές Συστημάτων CAD/CAM στην Αυτοκινητοβιομηχανία

Course Contents

Introduction to modern manufacturing technology: Principles of various manufacturing processes, material removal, optimization of cutting processes using flexible manufacturing systems.

CAD Systems: Principles of computer aided designing systems, CAD systems for designing automotive parts, creation and designing of mechanical part and elements in 2D and 3D dimension, construction of mechanical parts in 3D dimension by means of CAD system.

CAM Systems: Principles of CAM systems, post-processor operation and typical examples. Introduction to different CAD/CAM neutral files, Importing and exporting CAD/CAM electronic neutral files (IGES, STEM, DXF, ….).

NC code generation by CAD/CAM: Production processes using CAD/CAM systems and CNC machine tools, NC Code in the material removal (milling, turning, wiring).

Manual programming of a CNC machine tool: Operation and programming of a CNC machine tool using advanced programming capabilities: canned cycles, coordinate transformations, subprograms and parameters.

CAD/CAM programming of a CNC machine tool: Operation and programming of CNC machine tool using CAM systems. Machining of automotive parts with complex geometry such as dies with sculptured surfaces, pockets with intricate form and internal islands, etc.

Laboratory work: A series of machining applications on a 5-axis CNC machining center and a CNC turning machine.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the principles of various manufacturing processes,
 2. Describe the capabilities of general computer aided designing
 3. Use effectively CAD / CAM systems in order to produce the final NC code for the manufacturing of various automotive parts and carry out exchange of data between CAD and CAM systems.
 4. Compare and contrast the operation and programming of a CNC machine tool using manual programming and a CAM system.
 5. Evaluate through computer-assisted simulation, the differences between file types of several CAM systems.
 6. Generate the G-code program for a series of automotive parts using advanced programming capabilities (canned cycles, subprogramming, coordinate transformations, parameters).
 7. Generate basic and advanced CNC programs from imported CAD data using several CAM systems.

AUTO408: Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγικών Μονάδων Αυτοκινητοβιομηχανίας

Course Contents

Introduction to Operations Management
– Introduction to Operations Management
– Project management and use of commercial software to form project management schedules (Microsoft Project).
– Regression analysis to forecast key operational parameters.

Operations Design
– Design of Products (Product Life cycle, QFD approach, Make-or-by decisions, Group Technology)
– Selection of Manufacturing Process (Process types: Project, Job, batch, continuous; The product – process matrix);
– Capacity Planning (Forecasting demand fluctuations; measuring capacity; alternative capacity plans);
– Production Layout (Types of layout: Fixed – position, Process, Cell, Product, Mixed; selecting a layout type; line balancing; relationship charts);
– umaHHuman Resources (Job classifications and work rules, Work schedules) and Job Design (motivation theories, job expansion, self – directed teams, ergonomics); Work measurement (Labour standards; Time studies);
– Quality Management (TQM, Cause-and Effect diagrams, Statistical Process Control, Process Capability, Statistical Control Charts).

Operations Management
– Maintenance approaches and Product Reliability (its estimation using exponential and normal distributions), product availability;
– Process Optimisation (simplex method and use of Microsoft Excel/ Solver to model optimisation problems).
– Aggregate Planning and MRP/ ERP Systems

Short term scheduling and JIT operations

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Apply Project management principles, and project management tools such as Gantt charts, PERT analysis, and Critical Path Method.
 2. Apply Statistical Process Control and compute Process Capability.
 3. Employ motivation theories, job expansion, self – directed teams, ergonomics in Job Design.
 4. Describe the basic principles of MRP/ERP systems and methodologies for short-term scheduling and JIT operations
 5. Apply Quality Function Deployment (QFD) procedure for product design exercises and apply Group Technology method in engineering design problems
 6. Choose layout type (fixed-position, process, cell, product, mixed) and decide which layout design technique to employ, such as line-balancing techniques and relationship charts.
 7. Calculate Process Reliability by employing exponential and normal distributions
 8. Employ commercial software to model and develop actual project schedules and calculate vital parameters (CPM, duration, resources, budget etc); also employ commercial software to model and solve optimization problems.

AUTO409: Μηχατρονική Οχημάτων

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Analyze and synthesize modern machines.
 2. Create mathematical models of modern machines. Simulate and analyze their behaviour. Design appropriate control systems.
 3. Integrate common types of system elements to yield mechatronic systems.
 4. Exploit the underlying similarities between the different physical fields (mechanical, electrical, hydraulic, and thermal) to create abstractions for analysis, synthesis and design of mechatronic systems.
 5. Solve problems regarding the analysis and control of the function of mechatronic systems using Matlab.
 6. Analyze existing mechatronic systems into their structural elements

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!