Για το κόστος των εκπαιδευτικών Προγραμμάτων θα πρέπει να γίνει επικοινωνία με Ακαδημαϊκό Σύμβουλο Σπουδών, ώστε να σας ενημερώσει πλήρως.

Τα Δίδακτρα διαμορφώνονται ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών και σας παρέχονται ευέλικτοι τρόποι αποπληρωμής ανάλογα με τις δυνατότητες σας. Ακόμη, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης παρέχονται εκπτώσεις σε ορισμένες κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Χαρακτηριστικά αναφέρονται ορισμένες:

  • Έκπτωση σε υποψήφιους φοιτητές με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
  • Έκπτωση σε ταυτόχρονη εγγραφή συγγενών α’ βαθμού.
  • Έκπτωση σε τρίτεκνους ή μέλη τρίτεκνων οικογενειών.
  • Έκπτωση σε πολύτεκνους ή μέλη πολύτεκνων οικογενειών.
  • Έκπτωση σε μέλη ή συγγενείς αυτών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
  •  Έκπτωση σε Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό 67% και άνω.
  • Έκπτωση σε άτομα με σοβαρές παθήσεις.
  • Έκπτωση σε μονογονεικές οικογένειες.
  • Έκπτωση εφ’ άπαξ εξόφλησης των διδάκτρων.

Για οποιαδήποτε απορία ή περισσότερες Λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας :