Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Βήμα 1
Βήμα 2
Βήμα 3
Βήμα 4
Αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως οματαγή με τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. (86Ο.Δ.Σ./11-2-2011)
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε προσεκτικά τα στοιχεία σας. Τα ζητούμενα πεδία είναι όλα απαραίτητα για την ολοκλήρωση της αίτησης σας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε μπορείτε να καλέσετε άμεσα το admission office στο 23821 00 304