Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:    Πτυχίο Γραφικών Τεχνών & Διαφημιστικού Σχεδίου

Επίπεδο σπουδών:   Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Αγγλική

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Το πρόγραμμα Γραφικών Τεχνών και Διαφημιστικού Σχεδίου έχει ως σκοπό να αναπτύξει στους φοιτητές ικανότητες επικοινωνίας και έκφρασης. Αυτό επιτυγχάνεται διαμέσου της δημιουργικής αγωγής: με την ανάπτυξη δηλαδή νέων τρόπων σκέψης και με την καλλιέργεια δεξιοτήτων, ώστε απλά ή σύνθετα προβλήματα σχεδιασμού να τυγχάνουν επιτυχημένης επίλυσης και συνεπώς πλήρους εφαρμογής.

Με την καλλιέργεια, εφαρμογή και διάδοση διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών, οι φοιτητές καθίστανται πλέον ικανοί να διεκπεραιώνουν προγράμματα ή ερευνητικές εργασίες υψηλής στάθμης και εμβέλειας. Με τη χρήση συμβατικών, αλλά και ψηφιακών μορφών Γραφικών Τεχνών, οι φοιτητές διαχειρίζονται έργα με εφαρμογή στη διαφήμιση, στο μάρκετινγκ, στην τέχνη, αλλά και σε θέματα διάχυσης πληροφοριών και εκπαίδευσης.

Όλα τα μαθήματα σε όλα τα προγράμματα σπουδών της Σχολής διδάσκονται από καταξιωμένους επαγγελματίες εικαστικούς, σχεδιαστές, κριτικούς/ιστορικούς και αρχιτέκτονες με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

 

Εργαστήρια
Για όλα τα μαθήματα το Τμήμα προσφέρει εξειδικευμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών σε πλατφόρμες Macintosh και Windows, με σχεδιαστικά προγράμματα για δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχεδιασμό. Προσφέρονται επίσης εργαστήρια φωτογραφίας και κινητής εικόνας.

Πρακτική Άσκηση
Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτελείται κατά το τέταρτο έτος σπουδών. Στα πλαίσια ανάθεσης εξαμηνιαίας εργασίας, οι φοιτητές καλούνται να συνεργαστούν με φορείς της εγχώριας βιομηχανίας. Σημειώνεται ότι στη διάρκεια των σπουδών του κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή παρεμβάσεις σχετικές με τον κλάδο επιλογής του.

Με την καλλιέργεια, εφαρμογή και διάδοση διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών, οι φοιτητές καθίστανται πλέον ικανοί να διεκπεραιώνουν προγράμματα ή ερευνητικές εργασίες υψηλής στάθμης και εμβέλειας. Με τη χρήση συμβατικών, αλλά και ψηφιακών μορφών Γραφικών Τεχνών, οι φοιτητές διαχειρίζονται έργα με εφαρμογή στη διαφήμιση, στο μάρκετινγκ, στην τέχνη, αλλά και σε θέματα διάχυσης πληροφοριών και εκπαίδευσης.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές Γραφικών Τεχνών μπορούν να τύχουν εργοδότησης σε Διαφημιστικά Γραφεία, Γραφεία Μελέτης Σχεδιασμού, Βιομηχανικές Μονάδες Παραγωγής Προϊόντων, Τηλεοπτικά Κανάλια κλπ. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με επίσημες στατιστικές, ένα μεγάλο ποσοστό αποφοίτων (80-85%) τυγχάνει επαγγελματικής απασχόλησης στην εντόπια βιομηχανία. Η προοπτική των αποφοίτων για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό είναι ανοικτή και μεγάλη.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 198
Επιλεγόμενα Τέχνης και Σχεδιασμού 30
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 12
Σύνολο 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 198 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AART101 Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 1 5 3
2 AART102 Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 2 5 3
3 AART103 Σχέδιο 1 5 3
4 AART104 Σχέδιο 2 5 3
5 AART109 Φωτογραφία 1 5 2
6 AART111 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 1 5 4
7 AART112 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 2 5 4
8 AART117 Τεχνολογία Γραφιστικών Τεχνών 1 5 2
9 AART118 Τεχνολογία Γραφιστικών Τεχνών 2 5 2
10 AART119 Φωτογραφία 2 5 2
11 AART215 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 3 5 4
12 AART225 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 4 5 4
13 AART227 Τεχνολογία Γραφιστικών Τεχνών 3 5 2
14 AART228 Τεχνολογία Γραφιστικών Τεχνών 4 5 2
15 AGDS101 Γραφικό Σχέδιο 1 5 4
16 AGDS104 Γραφικό Σχέδιο 2 5 4
17 AGDS204 Γραφιστικό και Διαφημιστικό Σχέδιο 1 5 4
18 AGDS205 Γραφιστικό και Διαφημιστικό Σχέδιο 2 5 4
19 AGDS206 Γραφιστικό Σχέδιο 3 5 4
20 AGDS216 Γραφιστικό Σχέδιο 4 5 4
21 AGDS227 Παραγωγή Εικόνας 1 5 2
22 AGDS228 Παραγωγή Εικόνας 2 5 3
23 AGDS231 Μάρκετινγκ και Γραφιστικές Τέχνες 5 3
24 AGDS301 Προηγμένη Τυπογραφία 6 3
25 AGDS304 Προηγμένο Γραφιστικό και Διαφημιστικό Σχέδιο 6 3
26 AGDS306 Σχεδιασμός Συσκευασίας 6 3
27 AGDS322 Οπτική Ταυτότητα 6 3
28 AGDS333 Ψηφιακή Παραγωγή 6 3
29 AGDS336 Εικόνα και Κίνηση 6 3
30 AGDS408 Ιστορία των Γραφιστικών Τεχνών 1 6 3
31 AGDS409 Ιστορία των Γραφιστικών Τεχνών 2 6 3
32 AGDS410 Σχεδιασμός Εκδόσεων 6 3
33 AGDS412 Σχεδιασμός Συστημάτων Πληροφορίας 6 3
34 AGDS499 Πτυχιακή Εργασία 18 0
35 ARTC201 Ακαδημαϊκός Γραπτός Λόγος και Επικοινωνία 5 3

Επιλεγόμενα Τέχνης και Σχεδιασμού

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 AART201 Ελεύθερο Σχέδιο 1 (Μελέτη ανθρώπινης φιγούρας) 6 2
2 AART202 Ελεύθερο Σχέδιο 2 6 3
3 AART204 Τεχνικές Εικονογραφίας 1 6 3
4 AART205 Τεχνικές Εικονογραφίας 2 6 3
5 AART208 Φωτογραφικός σχεδιασμός 1 6 2
6 AART209 Φωτογραφικός σχεδιασμός 2 6 2
7 AART234 Ψηφιακός Σχεδιασμός 6 3
8 AART301 Kινούμενο σχέδιο 6 3
9 AART309 Μεθόδοι Σύχρονης Τέχνης 6 3
10 AART310 Πρακτικές Σύχρονης Τέχνης 6 3
11 AART400 Πρακτική Άσκηση 6 3
12 AAVC100 Παραγωγή για Βίντεο 1 6 3
13 AAVC210 Παραγωγή για Βίντεο 2 6 0 + 3
14 AAVC230 Ψηφιακή Κουλτούρα 6 3
15 AAVC341 Ψηφιακός Σχεδιασμός 2 6 0 + 3
16 AAVC350 Σημειολογία Κειμένου και Εικόνων 6 3
17 AAVC445 Μη γραμμικές παραγωγές πολυμέσων 6 2 + 1
18 AGDS207 Εφαρμοσμένο Σχέδιο 1 6 3
19 AGDS208 Εφαρμοσμένο Σχέδιο 2 6 3
20 AGDS307 Προηγμένος Εφαρμοσμένος Σχεδιασμός 6 3

 Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!