Σκοπός

Το πρόγραμμα Γραφικών Τεχνών και Διαφημιστικού Σχεδίου έχει ως σκοπό να αναπτύξει στους φοιτητές ικανότητες επικοινωνίας και έκφρασης. Αυτό επιτυγχάνεται διαμέσου της δημιουργικής αγωγής: με την ανάπτυξη δηλαδή νέων τρόπων σκέψης και με την καλλιέργεια δεξιοτήτων, ώστε απλά ή σύνθετα προβλήματα σχεδιασμού να τυγχάνουν επιτυχημένης επίλυσης και συνεπώς πλήρους εφαρμογής.

Με την καλλιέργεια, εφαρμογή και διάδοση διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών, οι φοιτητές καθίστανται πλέον ικανοί να διεκπεραιώνουν προγράμματα ή ερευνητικές εργασίες υψηλής στάθμης και εμβέλειας. Με τη χρήση συμβατικών, αλλά και ψηφιακών μορφών Γραφικών Τεχνών, οι φοιτητές διαχειρίζονται έργα με εφαρμογή στη διαφήμιση, στο μάρκετινγκ, στην τέχνη, αλλά και σε θέματα διάχυσης πληροφοριών και εκπαίδευσης.

Όλα τα μαθήματα σε όλα τα προγράμματα σπουδών της Σχολής διδάσκονται από καταξιωμένους επαγγελματίες εικαστικούς, σχεδιαστές, κριτικούς/ιστορικούς και αρχιτέκτονες με έντονη διεθνή δραστηριότητα.

Εργαστήρια
Για όλα τα μαθήματα το Τμήμα προσφέρει εξειδικευμένα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών σε πλατφόρμες Macintosh και Windows, με σχεδιαστικά προγράμματα για δισδιάστατο και τρισδιάστατο σχεδιασμό. Προσφέρονται επίσης εργαστήρια φωτογραφίας και κινητής εικόνας.

Πρακτική Άσκηση
Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών επιτελείται κατά το τέταρτο έτος σπουδών. Στα πλαίσια ανάθεσης εξαμηνιαίας εργασίας, οι φοιτητές καλούνται να συνεργαστούν με φορείς της εγχώριας βιομηχανίας. Σημειώνεται ότι στη διάρκεια των σπουδών του κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή παρεμβάσεις σχετικές με τον κλάδο επιλογής του.

Με την καλλιέργεια, εφαρμογή και διάδοση διεπιστημονικών γνώσεων και αξιών, οι φοιτητές καθίστανται πλέον ικανοί να διεκπεραιώνουν προγράμματα ή ερευνητικές εργασίες υψηλής στάθμης και εμβέλειας. Με τη χρήση συμβατικών, αλλά και ψηφιακών μορφών Γραφικών Τεχνών, οι φοιτητές διαχειρίζονται έργα με εφαρμογή στη διαφήμιση, στο μάρκετινγκ, στην τέχνη, αλλά και σε θέματα διάχυσης πληροφοριών και εκπαίδευσης

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές Γραφικών Τεχνών μπορούν να τύχουν εργοδότησης σε Διαφημιστικά Γραφεία, Γραφεία Μελέτης Σχεδιασμού, Βιομηχανικές Μονάδες Παραγωγής Προϊόντων, Τηλεοπτικά Κανάλια κ.λπ. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με επίσημες στατιστικές, ένα μεγάλο ποσοστό αποφοίτων (80-85%) τυγχάνει επαγγελματικής ενασχόλησης στην εντόπια βιομηχανία. Μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στον ίδιο ή συναφή κλάδο σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 192
Επιλεγόμενα Τέχνης και Σχεδιασμού 27
Ελεύθερης Επιλογής 21
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 192 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 AART101 Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 1 6 5
2 AART102 Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 2 6 5
3 AART103 Σχέδιο 1 6 5
4 AART104 Σχέδιο 2 6 5
5 AART109 Φωτογραφία 1 3 2
6 AART111 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 1 3 4
7 AART112 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 2 3 4
8 AART115 Σχεδιασμός και Υλικά 1 6 5
9 AART116 Σχεδιασμός και Υλικά 2 6 5
10 AART119 Φωτογραφία 2 3 2
11 AART215 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 3 3 4
12 AART225 Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 4 3 4
13 AGDS101 Γραφικό Σχέδιο 1 6 4
14 AGDS104 Γραφικό Σχέδιο 2 6 4
15 AGDS204 Γραφικό και Διαφημιστικό Σχέδιο 1 8 5
16 AGDS205 Γραφικό και Διαφημιστικό Σχέδιο 2 8 5
17 AGDS206 Γραφικό Σχέδιο 3 8 0 + 5
18 AGDS213 Mάρκετινγκ για Γραφικές Τέχνες 1 3 2
19 AGDS214 Mάρκετινγκ για Γραφικές Τέχνες 2 3 2
20 AGDS216 Γραφικό Σχέδιο 4 8 5
21 AGDS301 Προηγμένη Τυπογραφία 7 3
22 AGDS302 Εταιρική Ταυτότητα 7 3
23 AGDS303 Σχεδιασμός για Παραγωγή 7 3
24 AGDS304 Προηγμένο Γραφικό και Διαφημιστικό Σχέδιο 7 3
25 AGDS306 Σχεδιασμός Συσκευασίας 7 3
26 AGDS308 Ιστορία του Γραφικού Σχεδίου 1 7 3
27 AGDS309 Ιστορία του Γραφικού Σχεδίου 2 7 3
28 AGDS310 Σχέδιο για Εκδόσεις 7 3
29 AGDS311 Σχεδιασμός και Επικοινωνία 7 3
30 AGDS312 Σχέδιο Πληροφορίας 7 3
31 AGDS499 Πτυχιακή Εργασία 18 0

Επιλεγόμενα Τέχνης και Σχεδιασμού

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 27 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες/εβδ.
1 AART119 Φωτογραφία 2 3 2
2 AART201 Ελεύθερο Σχέδιο 1 (Μελέτη ανθρώπινης φιγούρας) 3 2
3 AART202 Ελεύθερο Σχέδιο 2 3 2
4 AART204 Τεχνικές Εικονογραφίας 1 3 3
5 AART205 Τεχνικές Εικονογραφίας 2 3 3
6 AART208 Φωτογραφικός σχεδιασμός 1 3 2
7 AART209 Φωτογραφικός σχεδιασμός 2 3 2
8 AART214 Σύγχρονη Τέχνη 4 3
9 AART301 Kινούμενο σχέδιο 4 3
10 AAVC101 Παραγωγή Βίντεο και Τεχνολογία 1 7 2 + 3
11 AAVC102 Παραγωγή Βίντεο και Τεχνολογία 2 6 3
12 AAVC104 Παραγωγή Ήχου και Τεχνολογία 1 6 0 + 3
13 AAVC130 Ιστορία των Κινουμένων Εικόνων 4 3
14 AAVC201 Γραφικά Κίνησης 1 5 0 + 3
15 AAVC202 Γραφικά Κίνησης 2 5 0 + 3
16 AFDI103 Μόδα και Υλικά 1 6 0 + 5
17 AFDI104 Μόδα και Υλικά 2 6 0 + 5
18 AFDI301 Στυλιστική και Εικόνα 7 3
19 AFDI303 Χώρος και Εκθέματα 7 3
20 AFDI306 Φωτογραφία Μόδας 7 0 + 3
21 AGDS207 Εφαρμοσμένο Σχέδιο 1 3 2
22 AGDS208 Εφαρμοσμένο Σχέδιο 2 3 2
23 AGDS307 Προηγμένος Εφαρμοσμένος Σχεδιασμός 4 3
24 AIND212 Σχεδιασμός με βοήθεια υπολογιστών 1 5 3
25 AIND213 Σχεδιασμός με βοήθεια υπολογιστών 2 5 3
26 AIND232 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 4 3
27 AIND233 Προηγμένος Σχεδιασμός με βοήθεια υπολογιστών 4 3

AART101: Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 1

Course Contents

Studio Art progresses from monochrome toward a full colour spectrum, developing skills of paint handling, colour mixing, composition and use of sculpture materials. Individual expression and concepts are encouraged. Abstract, conceptual and realistic approaches are used allowing the individual to explore his/her own needs.

Emphasis on the development of analytical, research and methodological skills, critical thinking and working processes, which promote experimentation.

Emphasis on development of concept, creative means, in depth research and appropriate associations to critical issues and ideas. Final products should reflect on interesting thinking process, aesthetic values and intelligent creative language.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define diverse techniques based on relative research and ongoing studio practices.
 2. Identify working methods and develop relative ideas in relation to the project’s content and its progression.
 3. Employ an ongoing research into visual and theoretical references, related to the given assignment, in the form of a sketch-book- ‘Diary’.
 4. Examine compositional issues and problems through the use of collage, painting and mixed media.
 5. Create interesting associations, metaphors and ideas through the exploration of diverse media and materials in 2D and 3D Form.
 6. Evaluate the process and visual outcome of the project in group critiques and justify their own outcomes.

AART102: Πρακτική εισαγωγή σε θέματα Τέχνης 2

Course Contents

Studio based work and theoretical work will be used to promote the student’s capacity to use analytical and creative thinking in drawing, panting and mixed media, and to develop and implement critical and aesthetically strong judgments. Keys points as followed:

In depth analytical, research and methodological skills, further development of principles of composition and use of diverse techniques and media concerning the 2D and 3D space. Emphasis on development of critical thinking and working processes of 2D fundamental towards the 3D principles through experimentation and research.

Emphasis on development of concept, creative means, in depth research and appropriate associations to critical issues and ideas. Final products should reflect on interesting thinking process, aesthetic values and intelligent creative language

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define techniques in the areas of drawing, collage and painting and demonstrate compositional, drawing and painting skills in the above areas.
 2. Recognize working methods, ideas and brainstorming strategies in relation to the project’s progression in order to develop relative documentation in the form of a ‘Diary’ that connects the practical work to the theoretical.
 3. Examine the 2D work and its fundamental elements and concepts in another artistic medium such video, photography, performance, installation, sculpture and explore and experiment with visual and conceptual possibilities of the new medium.
 4. Investigate how materials can become strong metaphors for the representation of the subject matter through practical experimentation and contextual research.
 5. Compose issues of the practical work with critical issues of the international contemporary art world and the wider community /environment, through critical discourse and museum and gallery visits.
 6. Evaluate the working methods, processes and concept development of the final product /stage of the project

AART103: Σχέδιο 1

Course Contents

Introduction to seeing, using drawing as its medium of expression. The problems surveyed in the studio show how the artist attains knowledge of the visible world through observation, and expression in selected drawing media.

Introduction to the representational approach of Drawing and focus on its development to abstract and expressive modes of visual communication.

A. Still Life Drawing

A portfolio of work with completed still life drawings giving particular emphasis on the various elements of composition (line, form, shape, tone, space)

Experimental Compositions: The experimental composition/ study in drawing using still life drawing exercises and focusing on forms, negative/positive space and contrast in size, colour, tone and value.

20thCentury Artists and Art Movements’ Study: Introduction to Art movements and artists of the 20th century (Cubism, Surrealism, Abstract expressionism, Pop Art, etc.). Research on one artist from a movement of the 20th century.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define the importance of drawing in Art and the role of it in Design and analyze drawings from different artistic periods.
 2. Translate graphically the aspects of 3D volume and mass into 2D observational drawing.
 3. Examine spatial relations and perception space and experiment with the elements of scale and perspective in personally expressive ways.
 4. Examine and analyze various drawing techniques and how these could be applied in wider design concepts.
 5. Create using the fundamental modes of drawing (contour, gesture and modelled drawing) individually and in combination in order to explore different expressive drawing perspectives and develop a complex and unique linear style.
 6. Evaluate the development and visual outcome of the project in group critiques and justify their own outcomes.

AART104: Σχέδιο 2

Course Contents

The course progresses from a representational approach to a more abstract and conceptual approach. Given projects require students to develop their own personal expression and visual language.
In order to gain a wider and a more comprehensive knowledge of visual communication, students are further introduced to the principles and techniques of drawing, aiming to create forms that successfully combine conceptual and expressive elements.

Drawing of an object. Exploring its structure and texture
Give particular emphasis on structure as well as the different contrasting textures (i.e. shiny, rusty etc).

Close-up Drawings. Mixed media experimentation
Close-up compositions to produce experimental drawings with the use of different techniques and materials.

Composition and Space
Creation of a ‘
landscape’ drawing, using collage of details.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Record graphically the structure and texture of an object by representing it in new ways.
 2. Express more personal, expressive drawings by deconstructing and reconstructing the chosen object’s initial forms through sketching and experimentation.
 3. Apply ideas and express them visually in order to reveal a thematic interest and graphic technique.
 4. Experiment with unified compositions that explore the special effects of juxtaposed textures and manipulate scale relationships.
 5. Propose more abstract and conceptual approaches in drawing and extend one’s own personal expression and visual language.
 6. Appraise the outcome of their work, justify the solutions to their drawing projects and assess the significance of drawing in the advancement of their visual language.

AART109: Φωτογραφία 1

Course Contents

Basic general knowledge: Recognition of the different types of cameras and their uses and consideration of the differences between analogical and digital cameras. Familiarization with the photography vocabulary and comprehension with significant photographic elements, such as exposure, light meter, aperture, depth of field, shutter, camera shake, film speed, memory stick and resolution. Comprehension of exposure and the use of camera’s controls. Awareness of the importance of lighting and familiarization with different lighting methods.

The research process: Retrieve and exploration of research. Look at master works and participation in discussions. Look at photography image, from numerous resources and analyze it in reference to process, technique, aesthetics and philosophy. Identification of the various approaches used in the analysis of the photographic image and recognition of photography’s diversity

Project process: Undergo project briefing, written and verbal analysis. Analysis project tasks, requirements, research and visual information. Participation in photography outing and getting familiar with the camera use and the creative choices that are engaged before the shutter is pressed. Practice of photographic tasks while solving technical and composition problems. Use of the photographic skills learned to communicate with ideas and to experiment with different backgrounds, angles of view, compositions and framing. Participation in the group critiques. Familiarization of the criteria whereby an image might be considered good and break down the criteria related to process, technique and project tasks. Recognition of printing techniques and the importance of time management and presentation. Receive feedback for the assessments presentation.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognize and use basic general information related to the photographic vocabulary and photography framework.
 2. Analyze the photography image in reference to process, technique, aesthetics and philosophy and identify that photography is an indispensable and essential part of the art and design process.
 3. Recognize the multiplicity of the photographic image and appraise the application of the photographic medium related to communication and execution process.
 4. Recognize the components of exposure and associate with the camera use and the creative choices that are engaged before the shutter is pressed.
 5. Develop core photography skills by working in practical projects.
 6. Recognize the importance of lighting and make use of basic lighting methods and camera angles to create interesting and dramatic pictures, under multiple lighting conditions.
 7. Develop communicative skills in visualizing, articulating and document ideas.
 8. Recognize printing techniques and the importance of time management and presentation.

AART111: Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 1

Course Contents

Introduction to the efforts and possible achievements of Art Theory and familiarization with the academic ways of writing.
Introduction to the prehistoric and primitive art, looking briefly into the theory of the uncanny and identification.
A study into the artistic practice embedded into the lives of ancient people and civilizations starting with Cave Art, the Near East, Egyptian, Greek, Hellenistic and Roman civilizations, right through the Byzantine religious culture, Medieval and Gothic times.
Introduction to analytic perspectives on the concepts of culture, social structure, hegemony/ conflict and to analytic tools of communication studies, psychoanalysis and anthropology.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the main developments and characteristics of the art periods from Cave painting to Gothic Art.
 2. Describe the basic categories of cultural analysis.
 3. Review the art works and their context with appropriate academic terminology and distinguish their main artistic techniques, materials and methods.
 4. Review theoretical works and their context with appropriate academic terminology.
 5. Set-up a visual and written research of a given theme/topic, analyse in depth relevant art works, and relate and assess their context / artistic approaches in respect to the general theme.

AART112: Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 2

Course Contents

An introduction to the changes and artistic achievements from the Renaissance to the Enlightenment. Here the characteristic and purpose of their practices shall be studied as well as materials and artistic methods. Furthermore the ideologies, religious and socio-political consciousness involved in these periods shall be commented briefly since this subject runs is parallel to that of the cultural studies which tackles these issues extensively.

An introduction to the development and changes societies went through since the the beginning of civilisation to today. Here the ideologies, religious and socio-political consciousness shall be discussed, with more emphasis to the consciousness of the modern world. Furthermore the basic principles and research methods in sociology shall be studied.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Describe the main developments and artistic characteristics of the art periods from Renaissance to the Enlightenment and recall on the major theoretical and contextual arguments of each era.
 2. Describe the main developments and cultural characteristics of societies from the early hunter and gatherers societies to the post-industrial societies.
 3. Review and relate the art works and their context with appropriate academic terminology and distinguish their artistic techniques, materials and methods.
 4. Analyse and review the theoretical works of the most important theorists in the field of sociology and anthropology with appropriate academic terminology and distinguish the different schools of thought in these fields.
 5. Propose a visual and written research on a theme/topic, analyse in depth relevant art works, and relate and assess their context / artistic approaches in respect to the general theme and to relevant theoretical debates.

AART115: Σχεδιασμός και Υλικά 1

Course Contents

Analytical drawing will form the initial basisfor each project. Elements of form and colour, texture and tones, surfacetactility and spacious awareness –compositional elements – are studied alongwith ways in which the above elements can be applied in design, providing abroad base of awareness and experience in visual language, designmethodologies, problem solving and expression, using 2D and 3D media. Keypoints as followed:

Introduction to Colour Theory: Emphasis on primary, secondary and neutral colours, use of hues andcontrasts.

Introduction to principles of Design and 3D Visual Arts. To push forward both in a theoretical as well as practicallevel basic principles of Design and the Visual Art in 2D and 3D form; through drawing exercises, experimentation with form,colour, shape, texture, materials and techniques – to introduce the idea ofdeveloping 2D forms into 3D.

Development of Technique, Skills and Expressional Means. Emphasis should be placed on developing drawingskills through observation and analysis of a given object/subject matter aswell as awareness in terms of concept and idea-associations, problem solvingand decision-making.

Integration of theory, analysis, exploration andinnovation. Emphasis on synthesis andintegration of every aspect of an art and design product, referring both toconcept, creative means, in depth research and appropriate associations tocritical issues and ideas..

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recall working methods and develop ideas in relation to the project’s content and its progression.
 2. Recognise cultural products that relate to given subject matter and wider area of investigation and associate them with practical work.
 3. Apply basic principles of composition in the practical work and implement diverse techniques and media to develop and enrich personal visual language.
 4. Experiment with technical issues in the application of diverse materials and explore their artistic possibilities to create visual and contextual associations and metaphors.
 5. Design using 3D forms and demonstrate ability in the application and development of its main principles in order to deconstruct and reconstruct initial forms and shapes into new composition and create new contextual possibilities and readings.
 6. Assess both process and visual outcome of the project/assignment in group critiques.

AART116: Σχεδιασμός και Υλικά 2

Course Contents

The exploration moves through a variety of different materials and techniques. Projects will include the use of collage and montage, the use of materials for relief work, construction of objects using unconventional materials, techniques of casting and mould-making, transformation of 2D drawings into 3D objects and the use of recycled materials. Topics are selected by faculty and students to reflect their artistic concerns, and provide sufficient knowledge in particular skills aiming to express individual visual ideas. Key points are stresses as followed:

Development of 2D drawing to the 3D experience.
Brainstorming strategies, analytical, research and methodological skills, further development of principles of drawing, composition and use of diverse techniques and media. Emphasis on development of critical thinking and working processes of 2D fundamental towards the 3D principles through experimentation and research.

Implementation of principles of Design and 3D Visual Arts:
Straightening understanding in the theoretical Design principles and their practical applications. Exploring the 3D qualities of Form, Materials, Spacious Values, Texture, Colour and Shape through various Art and Design references, techniques and mixed media applications.

Conceptual development in relation to context:
Relating art principles to wider notions and concerns through the exploration of individual artistic means of expression and practice.

Research into contemporary art issues.
Stressing importance and pushing forward ways of understanding, analysing and critically reflecting on art issues and concerns both theoretically and practically.

Integration of theory, analysis, exploration and innovation:
Implementing ways of producing interesting associations, ideas and concepts, through interesting use of artistic language, theoretical references and innovative processes.

Development of Technique, Skills and Expression:
Demonstrating and applying techniques in the use of materials and diverse media, developing practical and theoretical skills and suggesting ways through tutorials, presentations and given exercises to develop expressional means and interesting visual language.

Studio Work:
Studio work is carried out involving the whole group and takes place within the whole spectrum of the duration of the course as this is allocated on the weekly schedule. Studio work also includes interim and final critiques

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define and constructively process ideas and concepts into visual interpretations and presenting a coherent body of research on a given subject
 2. Identify the formal aspects of image making including abstraction, repetition, rhythm, spatial perception and related aesthetic values in the context of the project.
 3. Demonstrate communicational skills in terms of materials and design through the exploration, understanding and critical use of contemporary art and design issues and theory.
 4. Experiment on how to move from a realistic representation from the initial starting point towards abstraction using a variety of techniques texture and materials.
 5. Compose using conceptual strategies and contextualisation of subject matter to allow translation of 2D image to 3D product.
 6. Appraise visual experience into design through playful juxtaposition of colour and form in the context of the project. Evaluate artworks that relate to the context of the project, using diverse sources, strategies and media.

AART119: Φωτογραφία 2

Course Contents

Continuation of learning process – General knowledge: Development of further knowledge related the photography vocabulary and photographic elements, such as depth of field, camera shake, film speed, image resolution, image sensor, megapixel and resolution. Use with confidence camera’s controls and the metering system, white balance and manual automation. Introduction computer retouch, selecting, cropping, adjustment of levels and colours. Comprehension of appropriate methods and equipments. Familiarization with different lighting methods and introduction of studio lighting.

The research process: Exploration of personal research and participation in group discussions. Analysis of visual material and identification the multiple uses of photography in relation to art and design. Consideration the differing functions of photographically generated image and development a critical approach to its use and application. Recognition of essential photographic movements and styles and appraise ion for the work of influential photographers, in reference to technique, philosophy and concept.

Project process: Undergo project briefing, written and verbal analysis. Analysis project tasks, requirements. Use brainstorming sessions to visualize ideas. Collection inspired personal research. Use the photographic skills learned with confidence, use camera’s controls, experiment with light and the creative choices that are engaged before the shutter is pressed. Practice photographic tasks. Decode ideas and concepts into visual forms and create work which is visually exciting. Practice basic digital image retouching, using the appropriate means and tools. Participation in the group critiques. Familiarization of the criteria whereby an image might be considered good and break down the criteria related to process, technique, concept and project tasks. Recognition of the importance of time management, printing quality and presentation. Receive feedback for the assessments presentation.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Develop further knowledge related the photography vocabulary.
 2. Use brainstorming sessions and collect inspired personal research to visualize ideas.
 3. Use camera’s controls with confidence, experiment with light and the creative choices that are engaged before the shutter is pressed.
 4. Decode ideas and concepts into visual forms and create work which is visually exciting.
 5. Practice basic digital image retouching, using the appropriate means and tools.
 6. Identify essential photographic movements and styles and appraise work of influential photographers, in reference to technique, philosophy and concept.
 7. Recognize the differing functions of photographically generated image and develop a critical approach to its use and application.
 8. Justify the reason an image might be considered good by breaking down the criteria related to technical skills, process, concept, and presentation.

AART215: Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 3

Course Contents

HISTORY OF ART

Introduction to Art History Concepts
:
Analysis of form, symbol and sign in Art theory. Formalism, Semiotics, Iconography and Iconology.

Introduction to 20
th
Century’s social, political and cultural landscape: Political movements and upheavals in Europe and the Globe, scientific developments and their relation to Art.

Introduction to 20
th
Century Art History Contexts
:
Transition from the 19th to the 20th century. Analysis and development of Impressionism and transition to Post-Impressionism.

Introduction to Modernism: Concepts of Modernism, Grand Narratives, Psychology and Perception in Art. Introduction to Fauvism and Expressionism.

CULTURAL STUDIES

Transformation of the Synthesis of Medieval Europe to Modern Europe:  The Dynamics that Transformed the Face of Europe, from the Renaissance to the Main Revolutions.

Towards a Concept of modernism:  Efforts of a philosophical and literary definition of modernism.

Introduction to Modernism: Concepts of Modernism, Grand Narratives, Psychology, Sociology and Philosophy. Introduction to theorists like Karl Marx, Sigmund Freud and Friedrich Nietzsche.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Create an understanding of the main developments in the history of art during the first half of the 20th century.
 2. Explore the study of specific movements in modern art through research.
 3. Acquire skills in specialised scientific research and methodology.
 4. Combine analysis and synthesis to develop critical thinking
 5. Analyse in depth the work of important 20th century artists and their period as well as social, political and economic structures.
 6. Create an understanding of the historical development of modernism
 7. Identify the relevance of modernism at the present situation
 8. Express a stand towards the issue of modernism.
 9. Analyse in depth the work of the most important theorists of modernity and the social, political and cultural landscape of the specific period.

AART225: Ιστορία της Τέχνης / Πολιτισμικές Σπουδές 4

Course Contents

HISTORY OF ART

Introduction to 20th Century Art History Contexts: Modernism and the first movements of the century. Introduction to Cubism, Picasso, Braque and the Puteaux Cycle. Scientific experiments and discoveries. Einstein’s relativity theory and the Space-Time continuum.

Futurism and Early 20th Century Politics in Europe:Socio-political Analysis and Art developments in Europe.

The Russian Avant Garde- Early 20th Century utopias. Marxism and art.

Dada and Surrealism: Development of artistic movements in Europe, art and anti-art, dreams and archetypes, Jungian perceptions of reality.

CULTURAL STUDIES

The Aesthetics of Silence:  Modern Art/ Anti-Art as a form of self-annihilation/ spiritual/ ascetic quest.  Irony as a position in today’s reality.

Towards a Concept of Postmodernism:  Efforts of a philosophical and literary definition in distinguishing modernism and postmodernism.

Answering the Question:  What is Postmodernism?: The Post-modern as the moment of rupture giving birth to the modern philosophy, art and sociology.

 Postmodernism and Consumer Society:  Sociological, literary and psychoanalytic interpretation of the post-modern pastiche as the product of global capitalism.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Create an understanding of the main developments in the history of art during the first half of the 20th century.
 2. Investigate the study of specific movements in modern art through research.
 3. Acquire skills in specialised scientific research and methodology.
 4. Use analysis and synthesis and to develop critical thinking.
 5. Analyse in depth the work of important 20th century artists and the social, political and cultural landscape of the specific period.
 6. Create an understanding of the historical development of postmodernism.
 7. Help them see the relevance of postmodernism at the present situation.
 8. Help them to discover their stand towards the issue of postmodernism.
 9. Analyse in depth the work of important 20th century theorists and the social, political and cultural landscape of the specific period.

AGDS101: Γραφικό Σχέδιο 1

Course Contents

Introduction to Graphic design Basics: The basic graphic design elements, basic typeface anatomy and typeface classifications.

Introduction to the Graphic Design practice: practical hand-skilled work through workshops. Experimentation with visual imaging, production and manipulation of type via hand and mechanical means.

Critical Judgment development: Group critiques and visually based debates

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the basic graphic design elements; line, shape, texture, space, size.
 2. Identify and describe basic type anatomy, type classifications, type families, and type measurements.
 3. Identify and employ composition and layout principles such as: emphasis, balance, rhythm, and unity within a given project.
 4. Employ basic graphic design element principles; line, shape, texture, space, size within a given project work.
 5. Integrate sketchbook development, experimentation and play into the graphic design process by employing several media such as drawing, painting, collage and the copy machine.
 6. Develop and convert rough ideas, sketches and compositional experiments to final work through extensive work and sketchbook development.
 7. Assess project work development through comments and discussions on a group presentation.

AGDS104: Γραφικό Σχέδιο 2

Course Contents

Graphic Communication: Students will be familiarized with current technological processes and specific projects emphasizing the use of type as a means of communication. Experimentation will be encouraged so that students develop a visual sensitivity to form.

Introduction to Poster design Basics: Introduction of rules and applications of: letter – word – line – column – layout – scale – colour – style – size. Students will be practically introduced to the application of type on: poster – magazine – newspaper – leaflet.

Introduction to the History Of Graphic Design: Students will study and investigate the typographic principles and history of type and the alphabets, concentrating on the background history of typography, the development of the letterform from hieroglyphics to contemporary styles.

Critical Judgment development: Group critiques and visually based debates

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify and stress out the role of communication in the design process. Implement the methods of brainstorming and apply these methods on current in class project work.
 2. Employ type as means of communication. Integrate rules and applications of: letter – word – line – column – layout – scale – color – style – size.
 3. Implement research and analysis in the Graphic Design practice in order to encode and decode various concepts/issues and to present visual solutions.
 4. Describe the evolution of graphic arts practice throughout the centuries. (From the Sumerians to the late 20th Century). Identify various artistic/ typographical styles and movements of the first half of the twentieth century.
 5. Develop & Convert Information, research, rough ideas, sketches compositional experiments imagery and typography to final work through extensive work and sketchbook development in order to communicate.
 6. Integrate sketchbook development, experimentation and play into the graphic design process by employing several media such as drawing, painting, collage and the copy machine.
 7. Assess project work development through comments and discussions on a group presentation.

AGDS204: Γραφικό και Διαφημιστικό Σχέδιο 1

Course Contents

Visual Language. Students are introduced to the term visual language and how this is used metaphorically and literally in graphic design. Through associations, exercises and examination of the contemporary visual scene, students are initiated into the ‘language’ of design.

Visual Experimentation. Analysis and practical implementation of the Design Principles. The importance of creative freedom, experimentation involved in the invention of a fresh and personal ‘visual language’. How do various design techniques and mediums are used in graphic design applications.

The Creative Process. Identifying and applying the creative process as a vital element for creative experimentation: brainstorming, research, visual experimentation (the sketchbook being an important tool), experimentation with various mediums, design implementation and final work edit.

Visual Communication. Understanding the process via which images can become carriers of message. Identifying, creating and appropriating various methods of handling complex visual material in order to communicate an idea. Identify how the combination of image and text are used as a communication tool. Introduction to the concept: the idea as a building block of graphic design and an important basis for communication.

Design in Context: design and brief. The analysis of the Project Brief as part of the cognitive, conceptual and application process.

The Poster. Identify and analyse the poster format as a communication tool. Historical examination of the format and discussion of contemporary posters. Designing a poster: hierarchy of information / issues of layout / image / composition / visual elements / visual impact

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the mechanisms of the creative process and employ these within the realm of visual communication.
 2. Define and apply the influencing parameters in relation to word and image.
 3. Apply the appropriate contemporary visual language for advertising within the defined project brief.
 4. Demonstrate the capacity of analysing the means of expressing persuasive message through a variety of media.
 5. Produce a body of work that demonstrates an aptitude to convey creative problem solving concepts in an appropriate manner.
 6. Illustrate, through the final work the ability to persuade, convince and identify a specific target audience without sacrificing quality in design and visual impact.

AGDS205: Γραφικό και Διαφημιστικό Σχέδιο 2

Course Contents

Advertising as a Promotional Tool: students are introduced into advertising as a powerful promotional tool; identifying the marketing and promotional aspect of design with the purpose of influencing/ selling / convincing the target audience.

Advertising and Visual Communication: analysis of the contemporary Advertising scene through examples of creatively inspiring campaigns. Comprehensive discussions and workshops on the concept, process and visual creation behind the final work.

Target Audience: discussion and analysis of audience in advertising. Examination of professional practices in identifying audience demographics and how is that used in advertising.

Visual Vocabulary in Context:

Understand the aims and objectives of the client brief. Discussion on the relationship of client / designer / audience

Discussion and analysis if the communication process; the transmission and assimilation of messages through visual work

Examination of the influencing factors of constructing a message, the role of research (both theoretical and visual) and how it can be implemented in the work. The designer as an active observer of the social arena

The designer as a transmitter. Through analysis of the proposed designs, students should be able to have a clear resolution of their communication aim

Advertising and Semiology: a basic introduction on semiology. The system of signs and symbols. The creation of symbolism and the process of decoding. The factors which influence understanding and meaning.

Presentation Skills:the significance of developing sophisticated technical / presentation/ visual skills in order to creatively solve communication problems. Through practical workshops, students research, study and prepare presentations on advertising case studies. The utilization of the presentation as an educational tool for acute conceptual and visual communication.

The Concept: the significance of a solid, creative and inspiring concept. Examination of the impact on graphic design of a successful concept. The process and methodology from conception, to development and visualization of an idea.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the significance of visual promotion within the advertising arena.
 2. Engage in a broad overview of advertising and visual communication as seen in its many forms, from press, posters, television, direct mail to point-of-display and internet, with its social, cultural and ethical implications.
 3. Distinguish and analyze the term ‘target audience’ as an important parameter in commercial advertising.
 4. Apply critical judgement in design work in terms of persuasion of specific audiences.
 5. Develop and employ presentation skills / techniques via visual, oral and written means, in order to creative resolve conceptual problems.
 6. Develop the ability of formulating creative concepts which will be manifested through the visual work.

AGDS206: Γραφικό Σχέδιο 3

Course Contents

· Type
as a powerful communication tool. Identify the means of type, graphic elements, textures, symbols and abstractions. Use typography as a powerful tool for communicating messages. Produce work through continuous experimentation and prepare the way for connections to occur and intuitive actions that lead to unexpected discoveries. Distinguish symmetry and asymmetry of the layout. Identify contemporary typography, designers and new trends. Generalize space as the active component in design and a primary factor in visual communication. Identify typographers and critical art movements focusing more on 20th century. Combine creative applications and coordination of colour – setting, identifying and promoting the right mood. Create contrast and hierarchy.
· Poster Design. Identify the evolution of poster design (late 19th – end 20th century). Combine type and image in an original manner. Distinguish the significance of type in relation to ideas and concepts. Discuss on important artists and designers. Examine various philosophies and concepts in design, which are directly connected to the current brief. Develop experimental layouts. Manipulate graphic elements in a creative way. Use Technology in Graphic Design. To approach technology with a creative and innovative way.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To recognise and identify type as a powerful means of promoting moods, ideas and understandings in particular situations through a series of assignments aiming to communicate by the sole use of type
 2. To employ a good sense of layout, a creative integration of image and type, a good understanding of colour coordination, a good use of typefaces, an experimental application of typography through a series of assignments engaging various processes such as collage, drawing, photography, painting, 2D and 3D illustration techniques etc.
 3. To differentiate various type applications and decode their cultural and historical references in conveying particular messages through a wide demonstration and discussion of existing examples
 4. To defend their visualizing skills and argue their conceptual and visual decisions both visually and verbally in group presentations
 5. To create visual and conceptual proposals and develop methods of decoding meanings and understandings engaging innovative research underlying the socio-cultural matrix in an individual/personal way

AGDS213: Mάρκετινγκ για Γραφικές Τέχνες 1

Course Contents

Marketing: Managing profitable customer relationships

Understanding the market place and customer needs.

Designing a customer-driven marketing strategy.

Preparing an integrated marketing plan and program.

Building customer relationships.

Capturing value form customers.

The new marketing landscape.

Designing products: Products, brands, packaging and services

What is a product?

Product classifications.

Individual product decisions.

Product line decisions.

Product mix decisions.

Services marketing.

International product and services marketing.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Understand, learn and reproduce the fundamental functions of Marketing.
 2. Learn and realise how Marketing functions affect Graphic and Advertising Design area.
 3. Use and apply the gained knowledge to comprehend the concepts and practices used by contemporary business organisations in a global competitive market place.
 4. Examine and analyse in some depth the concepts of product, branding, packaging, labelling and service.
 5. Use, apply and evaluate the acquired knowledge of product, branding, packaging, labelling and service in real world situations.

AGDS214: Mάρκετινγκ για Γραφικές Τέχνες 2

Course Contents

Managing marketing information

Assessing marketing information needs.

Developing marketing information.

Marketing research.

Analysing marketing information.

Distributing and using marketing information.

Other marketing information considerations.

Advertising sales promotion and public relations

Advertising.

Sales promotion.

Public relations

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Learn, remember and reproduce in more depth the fundamental functions of marketing.
 2. Understand and learn the concept of the marketing information system and how it operates in today’s competitive world.
 3. Examine and analyse in some depth the marketing research process and indicate how this process can be used to solve business problems in today’s global competitive market place.
 4. Learn and examine what is advertising, sales promotion and public relations as well as all the major advertising decisions.
 5. Develop an advertising, sales promotion and public relations campaign for different products and services

AGDS216: Γραφικό Σχέδιο 4

Course Contents

· The Logotype and the Visual Identity
. Describe the fundamentals of minimizing an image. Explain the need for simplifying complex shapes. Produce a powerful visual form as a mediator for the information that is required to be transmitted. Conduct experimentations with form and deconstruct an image with the outcome of re-generating sequential graphic sub-elements. Combine Functionality and creativity. Distinguish corporate stationery that work and merge corporate and creative design. Relate process and concept behind the final work. Design on principles and professional production.

· Preparing and designing a Thesis. Conduct research in Art and Design, identifying needs, target audiences in accordance to achieve clear communication. Describe methods of research and analysis of research methodology. Locate the need for proposal writing. Identify a proposal and provide a preparation. Label the fundamentals of editorial design. Explain grid and systems in graphic design. Making and breaking the grid. Explain post production and prepare work for professional printing and binding. Identify the right materials. Show and review the work for presentation and the final critique.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To further employ a good sense of layout, a creative integration of image and type, a good understanding of colour coordination, a good use of typefaces, an experimental application of typography through a series of assignments engaging various processes such as collage, drawing, photography, painting, 2D and 3D illustration techniques etc.
 2. To experiment creatively with type and the formal and theoretical parameters which underlay the used of it in assignments engaging design tasks such us a logotype and the visual identity of a person or an organisation
 3. To defend their visualizing skills and argue their conceptual and visual decisions both visually and verbally in group presentations using advanced creative means
 4. To create visual and conceptual proposals and further develop methods of decoding meanings and understandings engaging innovative research underlying the socio-cultural matrix in an individual/personal way

AGDS301: Προηγμένη Τυπογραφία

Course Contents

Analytical and creative thinking in designing with typography: Advance the conceptual meaning with the use of typography, stressing communication skills with the use of emotional and intuitive typographic designs. Understand and analyse the brief to a Typography Emphasis Project. Attend and generate new and fresh visual ideas to a Creative Brainstorming Session. Interpret in visual form the meaning of typography and text. Utilize and implement visual work with emphasis in individuality, design experimentation and personal expression. Visualize and communicate ideas with conceptual thinking in mind, graphic elements and typography as the driving force to achieve a unique and fresh result for a proposed composition.

Research for understanding visually in designing with text, image and concept: Attend and analyze a new brief project involving personal research and knowledge for visual interpretation. Stress and understand issues such as legibility and readability of continuous text as well as the importance of type as image. Experiment with continuous text in booklet designs with the creative use grid and graphic elements. Give special attention to visual problem issues such as readability, flow of reading, grid systems and uniformity in designing booklets.

Appreciate process in design through sketching and layout techniques. Utilize image-making that they have been introduced with special attention to typography as a means of expression and sometimes replacing traditional images.

Production, presentation and communication using printing and binding techniques: Give great attention to printing techniques and finalizing the booklet with the selection of paper. Give great attention to binding techniques which they have been explained. Give great attention to production and presentation of final visual product. Explain, defend, and initiate discussion and/or debate. Communicate visually. Convince through attention to detail, structure, printing technique, presentation level and professionalism. The importance of making and handling difficult, large-scale tasks employing interactivity, creativity and ingenuity. The role of interdisciplinary skills in achieving a high level of production.

The integrated approach to the theory and practice of the course will also enable the students to extend their technical skills and ability to use typography within a range of media.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify and examine design conventions/practice and evaluate their relevance to current forms of visual communication.
 2. Evaluate the observed visual relationships between word and image within acceptable design parameters, and develop an intellectual understanding of space in relation to type.
 3. Produce visual work which suitably demonstrates an ability to use and specify appropriate technology/media.
 4. Recognize the use of typography as a translation vehicle from a written text and utilise the importance of type as image.
 5. Develop an advanced level of understanding through the use type in relation to legibility and readability for a continuous text, taking into consideration the various levels of communication; conceptual thinking, visual impact, grid systems, typographic freshness and printing techniques.

AGDS302: Εταιρική Ταυτότητα

Course Contents

Introduction to the practice of corporate graphic design:
Visual material is presented for a creative discussion. Appreciate a broad overview of the historical context and concept of group identity as seen in diverse case studies. The importance of clarity of form and a sense of belonging and purpose to a specific group, organisation etc. Analyze a visual brief through a series of brainstorming sessions. Understand and write a proposal to a Corporate Identity Project. Engage in a group dialogue. The inter-disciplinary nature of corporate design will be discussed, as will relevant processes such as visual audit, design manual and implementation.

Corporate design systems:
Engage in a briefing session on Primary Identity: Logo and full Stationery. Identify target audience. Implementation of a visual sketching process.
Engage in short critiques which help to catch-up and refresh their thoughts. Embark on a visual research concerning colour, form, readability, size, texture, typography, text, grid and hierarchy of information.
Produce sketches on creative new visual solutions. Participate in Mid-critique on sketching process.
Participate on a studio workshop in class with individual tutorials and short crits.
Use alternative thinking and forward design mind. Finalize sketching process.
Participate on a final critique on primary identity (Logo design and Stationery).
Participate in the final critique that involves all students from both groups to maximize visual impact and difference in visual problem solving.
Present final visual work in front of other faculty participants.
Design and produce Logo applications with the necessary visual material and/or production. (e.g. packaging design, leaflets, folders, annual report etc.)
Stress and give special attention on printing techniques, paper selection, dye cuts, varnish methods so that the students have an all-round view of the whole spectrum of presenting printed work.

Corporate campaign awareness:
Promote the newly established identity through a series of visual material such as Posters, Postcards, Banners, External signage, website design, annual report etc.
Engage in extensive briefing and creative brainstorming.
Research on concepts.
Question established notions.
Visually introduce the element of impact that creates interest.
Utilize individualism and universalism as a must for communication purposes.
Produce sketches in near size of the finals.
Discuss on individual tutorials to ensure a thorough understanding of the complex visual problem solving.
Participate in the final presentation critique with all visual promotional material.
Act in a professional manner as if in front of a real life client.
Utilize critical judgement as vital for keeping up a high level of intellect in visual communication and a fresh approach in graphic design related problems.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify and appreciate the importance of visual identity and communication.
 2. Research extensively on the area of Logo design and perform in a creative discussion. Engage in extensive briefing and creative brainstorming
 3. Produce visual work on creative new visual solutions concerning colour, form, readability, size, texture, typography, text, grid and hierarchy of information.
 4. Utilize individualism and universalism as a must for communication purposes. Use alternative thinking and forward design mind.
 5. Develop an identity design system with uniformity. Use of critical judgement is vital for keeping up a high level of intellect in visual communication and a fresh approach in graphic design related problems.
 6. Present and convince in front of an audience complex communication visual problems.

AGDS303: Σχεδιασμός για Παραγωγή

Course Contents

Print production: students are introduced to various printing methods through a series of multimedia presentations.

Paper stock selection: students get familiarised with various paper stocks and their individual properties.

Production techniques: students explore production methods in various forms of visual practice from print based media to screen based media.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify and describe various printing methods & production techniques.
 2. Integrate sketchbook development/experimentation and produce final work ready for distribution for various media such as print and the web.
 3. Employ technical knowledge that involves designing, developing and forwarding graphic material to the final production line.
 4. Develop and convert various sketches, work in progress and final work to different colour systems and formats appropriate to the medium to be reproduced on.
 5. Identify and describe various properties of paper stock such as weigh, thickness, opacity, brightness etc.
 6. Assess project work development through comments and discussions on a group presentation.

AGDS304: Προηγμένο Γραφικό και Διαφημιστικό Σχέδιο

Course Contents

· The Relationship between Client and Designer:
–  Understand the meaning of project briefing. Discuss and analyse, concentrating on the aims and objectives required by the project. Establish client and designer boundaries, ethics and communication, the importance of interpersonal contact.
–  A simulation of real life project enables for assessment of the timeline and methodology in which the student has to work with: brief analysis, interpretation, market and competition research, brainstorming, concept formulation, rough work, editing of work, slogan creation, initial presentation and finalization of work.

· Advertising Methodology & Market Research:
–  Research in design methods and advertising means aiming to build brand identity. Identify symbols, icons and indexes in the advertising language in relation to the aims and objectives set by the desired market of the product.
–  Understand research methodology in art and design projects. Understand the market and locating the competition. Draw useful findings from the existing market.
–  Present the final written proposal for the advertising idea and its graphical implementation through a series of conceptual visuals. Propose a media plan, describing the methods and activities the advertising campaign will include based on research findings and creative ingenuity.
–  Evaluate the presentation outcomes. Workshop on improving and reflecting constructively on the work. Analyse the necessity of building an advertising identity through a follow up advertising schedule.

· Semiology and Advertising:
–  Understand the semiology embedded in the field of advertising. Analyse and decode various existing campaigns, stressing the importance of visual language as a currier of messages and perceptions.
–  Understanding the importance of signification in the visual language of advertising. How can we create visuals which become direct or indirect carriers of messages.

· Concept. Slogan. Visual:
–  Brainstorming as a creative process of concept development.
–  Identify and stress the role of design in the promotional process. Locate the meaning and effectiveness of concept developing in advertising. Understand the methods in which concepts communicate conscious and unconscious socio-cultural messages enabling the advertising process.
–  Understand methodology of building a creative promotional concept. Evaluate the impact of a flexible and long lasting conceptual language in establishing and identifying the promotional activity.
–  Examine the contemporary scene for language and slogan use. How to shape a witty, short, effective and memorable slogan through which consumers can not only identify with, but can direct and link them to the company.

· Advertising. From Concept to Visual:
–  Realise the particularities and effectiveness of photography in advertising. Recognise styling and lighting, setting up and guiding the models.
–  Explore digital and print design in the service of advertising. Specify the role of the designer in the implementation and conceptualisation of the advertising idea in the various media applications.
–  Examine contemporary advertising work and identify the importance of shaping a language that can connect to the modern consumer.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the various forms of persuasive methodology and locate the importance of market research in relation to the proposed areas of examination
 2. Develop the ability to solve time related problems arising from client deadlines and operate in a professional context through life-like assignments
 3. Examine the effectiveness and particularities of the various advertising means, methods and novelties such as billboards, printed or motion ads, mail-shots, promotional events, creative sponsoring etc.
 4. Develop the ability to decode signs with acute transmission and clear reception.
 5. Evaluate and support creatively the potentials of an advanced conceptual interaction between wording and image aiming to influence and evoke particular audience understandings and affect communication through creative slogan writing using the process of brainstorming
 6. Create advanced advertising proposals which are visually exciting through the use of innovative media, materials and genuine design choices, employing a visual and theoretical market research

AGDS306: Σχεδιασμός Συσκευασίας

Course Contents

Brand Awareness and Definition: The Brand as the unique identity of a specific product, service, or business. The ways in which the customer relates, recalls and recognizes the brand. Defining and creating a unique brand image for the product through package design. Constructing a product identity through a successful design process.

Package in Contemporary Consumer Culture: The practical and theoretical use of packaging in contemporary culture. The impact of packaging design and the semiological implications involved in the design process towards the formation of product consciousness and vice versa.

Typography for Packaging: Typography as a vital design element in package design. The grid system and the importance of uniformity. Layout organization. The use of text and display typography in conveying information and shaping a distinct visual identity. Visualizing the three dimensional space in two dimensional format.

Color and Semiology in Package Design: The use and meaning of color in package design. The use of color coding in marking various product ranges. The impact of color use and color signification. Color and semiology. Communicating unconscious understandings through design.

Form and Function in Package Design:Examination of current trends in package design; surface graphics, structure, materials, form and display. Examination of the relationship between product type, product storage and size, affect the package design structure. Alternative package design proposals.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the impact of a strong Brand Identity visualized both through the logo and package design. Develop a visual proposal which encapsulates the essence of the brand, the particularities of the individual product and interpret these into an innovative design solution.
 2. Evaluate the significance of package design in the marketplace through a brief familiarization with the studies of semiology and social psychology.
 3. Create packaging proposals which visually translate, promote and communicate the required qualities of the content with the specified audience whilst stimulating and constructively questioning the possibilities and boundaries of contemporary package design.
 4. Identify the importance and the possibilities of a functional and creative integration of necessary surface information systems by acutely employing the use of color and typography.
 5. Employ effective forms, innovative materials and appealing surface graphics focusing on the creative exploration of these areas.
 6. Examine the potential of form in relation to the formal or symbolic qualities, restrictions or particularities of the proposed products or concepts.

AGDS308: Ιστορία του Γραφικού Σχεδίου 1

Course Contents

The course deals with the evolution of graphic design with greater emphasis on areas such as the invention of writing by the Sumerians, the formulation of the written language and the design of the alphabet.

Concentration is put onto the origins of printing and typography in Europe and concludes to the Industrial Revolution and the impact of industrial technology upon graphic design.

The course concentrates on the development and historical context of graphic design in the 20th century and art and design movements. This is introduced as the growth and development of modern graphic design with greater attention being focused on the influence of modern art, the Bauhaus and the new typography concluding with the concept of the Global dialogue.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Appreciate and understand the development of Graphic Design.
 2. Utilize a variety of approaches to the understanding of Graphic Design.
 3. Identify and evaluate the development and historical context of graphic design and art and design movements of the 20th century.
 4. Develop knowledge skills of research, visual analysis and oral and written communication.
 5. Recognize and focus attention on the meaning and context of artistic and cultural activities now and in the past, in industrialized and non-industrial societies.

AGDS309: Ιστορία του Γραφικού Σχεδίου 2

Course Contents

The final two decades of the 20th century are introduced with emphasis not only on art and design but also on the socio-political historical events of those two very important last twenty years of the 20th century. The course continues with the early 21st century and the latest art and design developments. Critical thinking is encouraged and students are involved in extensive discussions in class concerning contemporary issues of the post modern condition with global significance and impact. Leading personalities in art and design are introduced and presented in class.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Engage on a research on an Art and Design Movement of the 20th century. Creative thinking is encouraged and critical judgement that derives from a thorough research.
 2. Understand contemporary aspects of graphic design, including advertising, illustration, photography, printing, the poster and typography. Theory and research is used extensively for understanding not only the aesthetic, but also the socio-political issues of the post-modern conditions with the necessary individual critical mind.
 3. Develop an advanced level of understanding and ability in research and visual analysis with a high level of visual awareness enriched with the historical content. Building students’ confidence and visual intelligence by infusing an all-round knowledge of art and design into their work and mind.
 4. Recognise, understand, appreciate and form a critical view on early the 21st century contemporary art and design, issues on globalism and individuality along with socio-political situation on the world scene that affect all aspects of contemporary life.
 5. Evaluate contemporary awarded advertisements from all over the world including issues of the post-modern social and political conditions. Selected art films are also viewed to build an alternative and critical mind as well as a closer look on historical and contemporary art and design personalities as well as new emerging designers.

AGDS310: Σχέδιο για Εκδόσεις

Course Contents

The Publishing Area and Innovation: Observation and analysis of various forms of publishing design in its broad sense, including both traditional and non-traditional printed editorials. Study, comparison and evaluation of examples of real publications such as books, periodicals, magazines, newspapers, art editing etc.

Understanding
Editorial Systems: Making sense of the multi-faced and interconnected relationship of image, type and text in complex and large-scale contextual and design tasks. The role of classifying images and written information in order to convey particular concepts, inform certain context and communicate with desired audiences.

Advanced Grid Systems and Dada Organization: The study of advanced, elaborate, contemporary and experimental grid systems. The importance of organizing and handling large sums of dada, in given structures requiring complex layout in a creative and legible manner. Experiment with different kinds of contextual and visual information, such as photography, illustration, flowing text, information tables, headlines, subtitles etc.

Self-Initiated Proposals: The role of proposing the subject matter and content of a self initiated magazine. Evaluation and identification of the particular aims and objectives of the proposed briefs through advanced research and understanding of the current marketplace.

Customer Research: The importance of recognizing and evaluating customer identity through specific subject matter research, engaging with audiences’ life styles, habits and image factors. Evaluate the purpose and significance of information and language in communicating with specific target audiences.

Time Management: Understanding the difficulties of pressing deadlines and the process necessary for an all-rounded completion of a publishing design task.

Design Production: The importance of making and handling difficult, large-scale tasks employing interactivity, creativity and ingenuity. The role of interdisciplinary skills in achieving a high level of production.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognize new and alternative forms of publishing and distinguish the usages, of various publishing forms focusing on the numerous versions and aspects of magazine design
 2. Identify and evaluate the complex relationship of visual material and large quantities of text in the service of communication with target audiences
 3. Develop acute knowledge of the grid system and organizing visually and creatively large sums of dada and image material
 4. Propose a self initiated project identifying specific aims and objectives considering the desired audiences and their specific socio-cultural understandings
 5. Create a close to final publishing proposal of a certain volume, assessing time management and predicting necessary problem solving

AGDS311: Σχεδιασμός και Επικοινωνία

Course Contents

Problem identification/Problem analysis: Understand and recognize contemporary social problems that influence local and international societies. Examination and evaluation of the activities and actions taken in regards to these problems and respective reactions.

Encouraging Social Awareness: Study basic concepts of community, association and institution. Investigate social discrimination and the meaning of class. Discussions on institutions such as marriage, family, law and state. Examine and analyze various social issues such as poverty, health, war, religion, environmental change etc. Understand the perspectives of minority groups that may be facing discrimination. Create sensitivity and awareness on various social problems and understand the history, politics and complications related to these problems. Encourage empathy and sensitivity towards minority groups, and cultivate social consciousness.

Design and Society: The designer as an active member of society. Design ethics and responsibilities towards the idea and need for social change. Analyse and understand the role of design in social change. Study examples of campaigns where design has brought significant attention and awareness, and has made positive change.

Concept Methodology/Concept development: Familiarization with the basic methods of developing a concept. Understand and analyse the process necessary to translate concepts from ideas to aesthetically appealing visual results. Understanding the meaning and importance of metaphors and narratives that may engage contemporary audiences in a fresh manner. Understand the element of the unexpected, visual and linguistic replacement and punch line.

Language and text: Recognizing the importance of language and text in the achievement of a complete and functional manner. Understanding the value and usage of language games, paraphrasing and idioms in writing successful copy

Visual Interpretation/Signs Identification: The interpretation of concepts and ideas into recognisable visual elements that may be effective in specific societies. Locating and understanding these visual signs that curry social meaning and messages that may respond well with particular concepts. Understand how the implementation of socially and culturally specific aesthetic values and techniques may further aid communication.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognize, analyse and research social problems in terms of their requirements, purposes, needs and their exposure through the print and digital media
 2. Develop an appreciation for, and understanding of, aesthetic principles and their importance in communication design and the human environment
 3. Develop the cognitive and practical skills associated with concept development, problem solving and critical thinking
 4. Propose coherent visual solutions of concepts and ideas that inform and convince specific audiences, regarding real life social problems
 5. Value social awareness and appraise the role and significance of design in social change

AGDS312: Σχέδιο Πληροφορίας

Course Contents

Introduction to the communication process: The role of communication and the development of the visual communication. Semiology and the visual language. The theories of De Saussure, Roland Barthes and Umberto Eco.

The Proposal: The need for writing up a proposal. What does a proposal include? The aim and objectives, the background research, the client and the audience, the design management and bibliography.

Research in Art and Design: The role and importance of research in art and design. Methods of research. The quantitative and the qualitative research.

Interviews: The role of the diagnostic, depth/exploratory and standardised interview in the art and design research process.

Questionnaires: The role of the diagnostic, depth/exploratory and standardised questionnaires in the art and design research process.

Design Solutions: The use of various design categories ranging from corporate identity, to print and moving image advertising, company profiles and brochures to sales-of-point material and web literature.

Report Writing: Documentation of the complete project in a report. Hierarchy of the project’s aim and objectives, the research methodology, the design development and the project evaluation, supported by transcripts of interviews and bibliography.

Studio Work: Studio work is carried out involving the whole group and takes place within the whole spectrum of the duration of the course as this is allocated on the weekly schedule. Studio work also includes interim and final critiques.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify and stress the role of communication in the design process.
 2. Comprehend the analysis of the communication model with reference to visual communication.
 3. Assimilation and implementation of complex design solutions required for the implementation of the information content, in relation to its purpose and users.
 4. Ability to evaluate design solutions in terms of appropriateness, assimilation and information effectiveness.
 5. Capacity for analysis and synthesis of a problem and its possible solution.
 6. Acquirement of skills required for the importance of semantics – meaning in language and connotations of words or images – and semiotics – signs, words or images – in communicating information clearly towards specific target audiences.

AGDS499: Πτυχιακή Εργασία

Course Contents

Senior project (Thesis): the final project towards the completion of the course, which can be regarded as the thesis. It is a course where students act as individual designers in an investigation of a course of their own choice.

Research and analysis: The course can be of any nature/idea/concept ranging from drugs to kama sutra. The ultimate scope is to conduct an extensive research into the course (utilizing all conventional or not media) and prepare an extended essay from the research findings and analysis.

Self-negotiated project: The student negotiates a personal Programme of Study and develops a Senior Project. The negotiated programme is devised in conjunction with the Course Supervisor and the Personal Tutor. The course requires the student to initialize a written brief and produce final design solutions and a written thesis of 10.000 words. The relationship between the thesis and the design solution is closely aligned or tenuously linked. The emphasis is on innovation and variety where topics can cross boundaries in both inter-disciplinary and multi-disciplinary guises.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Ability to promote innovation and variety towards topics, which can cross boundaries in both inter-disciplinary and multi-disciplinary guises through creating concepts, designing visuals and writing research.
 2. Assimilate and define the role of research within art and design and produce a thesis that has the potential of being listed within the professional sphere.
 3. Employ appropriate techniques and operate in those situations demonstrating a mixture of visual notation to client presentation standard and production prototypes of professional quality
 4. Capacity to engage in a written brief and produce final design solutions and a written thesis of 5.000 words which will be based on questioning and testing the area of research
 5. Build and explore into the area of investigation problems that will defend as well as support the role of the designer/communicator in the selection of design solutions.
 6. Acquirement of skills required for the importance of research writing in Art and Design

AART201: Ελεύθερο Σχέδιο 1 (Μελέτη ανθρώπινης φιγούρας)

Course Contents

Introduction on contemporary art issues current and historic in the context of the project theme given.

Ability in linking a variety of media with subject matter and individual concept.

Expanding the visual possibilities of image making derived from a series of drawings, collages or mixed media.

Acquiring wider perspective on playful image manipulation and appropriation.

Development of sketchbook and preparatory work, clarification of visual content and appropriate media applied.

Supporting individual ideas with current issues concerning contemporary art.

Emphasis on how the final result of a particular project can be presented in the context of an exhibition or formal presentation. For example framing, enclosing or dealing with free standing objects.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define ideas in the framework of the project given developing abstract, representational or conceptual approaches according to the individual concept employed.
 2. Review experimentation and research work using diverse techniques and media and recognise and focus on innovative results.
 3. Examine related artists and their diverse approaches used in contemporary art dealing with cultural social and racial issues.
 4. Examine the innovative use of relevant materials and content in the experimentation process. Develop ability to work in series.
 5. Plan presentation on a series of visuals derived from the initial research process, open to group discussion.
 6. Debate on issues of interest proposed from the final presentation or group discussion, ability to use feedback in a constructive manner and move towards conclusion of individual project to its final form.

AART202: Ελεύθερο Σχέδιο 2

Course Contents

A general Introduction on contemporary art issues current and historic in the context of the project theme.

Creation of a ‘movement’ projected via a storyboard and its various possibilities. A study on a narrative. Personal observations made on the object/subject taken, in its static form and in movement.

 Extensive researching and experimenting with different animation techniques such as (hand drawn, stop motion, collage or model making)

Development of sketchbook and preparatory work, clarifying the content.

 Establish a successful conclusion first in 2D form (the flip book) and then a 3D representation inspired from it. Additional knowledge obtained in how the final result of a particular project can be presented in the context of an exhibition or formal presentation. For example framing, enclosing or dealing with free standing objects.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define various animation techniques applied in art and design fields and in the media.
 2. Locate individual methodology, assess and experiment with specific working techniques and media.
 3. Demostrate visual and general knowledge on diverse methods used on animation (drawing animation, clay animation object animation cut out animation, stop motion animation) etc.
 4. Experiment with ideas to construct a narrative or a sequence using a single or a combination of different media such as drawing, collage, painting, photography mixed media or other.
 5. Manage an ongoing research into visual and theoretical references in contemporary art and their intended aesthetic values.
 6. Evaluate personal ideas and concepts in group discussions; develop critical thinking and visual intelligence in terms of process and final outcome.

AART204: Τεχνικές Εικονογραφίας 1

Course Contents

·  A general introduction to a survey of concepts, methods, and issues of Illustration as a vehicle of visual organization, thought, and expression.
·  A comprehensive exploration of Illustration techniques and concepts designed to expand awareness of the art of mixed media and to expose students to issues relevant to contemporary art and performance.
·  An exploration of the subject of Illustration through lectures, discussions, critiques, and of the process of making images and objects. Introduce students to Illustration not in the conventional sense, but as a conceptual interpretation of «ideas» in alternative media and new art forms, which include traditionally fine art media combined with more experimental media such as installations, video and performance.
·  Focus on illustration accentuating philosophical languages of phenomenology and psychology of space. The curriculum places primary importance on aesthetic and personal development and emphasizes a critical and historical understanding of the use of space within our culture.
·  Establish how various historical, theoretical, and the popular aspects of art and performance art are manifested in ephemeral, time based and process-oriented work that will get students to understand alternative media of art including ordinary routines of everyday life, autobiographical, rituals, site specific environmental transformation, multimedia production and/or community based projects of social and political empowerment.
·  Enhance their oral and visual communication skills for maximum effectiveness. Focus on the visual presentation of their work such as use of materials, layout rules and other presentation techniques.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define Illustration as a conceptual interpretation of «ideas» in alternative media and new art forms, which include traditionally fine art media combined with more experimental media such as installations, video and performance
 2. Identify how various historical, theoretical, and the popular aspects of art and performance art are manifested in ephemeral, time based and process-oriented work that will get students to understand alternative media of art.
 3. Apply a variety of subject matter expressed in traditional and non-traditional media, in order to develop a critical approach to the use and application of visual imagery in a historical, cultural and social context.
 4. Analyze the stages of research, invention, exploration, development and production by investigating the themes intelligently through critical and/or theoretical readings and writings.
 5. Propose a unique context for which work is created and as an outcome to have the ability to be articulate and decisive about the work.
 6. Evaluate the outcome of their work, justify the solutions to their illustration projects and appraise the significance of illustration in the advancement of their visual language.

AART205: Τεχνικές Εικονογραφίας 2

Course Contents

A general survey of advanced concepts, methods, and issues of Illustration as a vehicle of visual organization, thought, and expression.

A comprehensive exploration of advanced Illustration techniques and concepts designed to expand awareness of the art of mixed media and to expose students to issues relevant to contemporary art and performance.

A further exploration of the subject of Illustration as a conceptual interpretation of «ideas» in alternative media and new art forms, which include traditionally fine art media combined with more experimental media such as installations, video and performance.

Focus on illustration accentuating philosophical languages of phenomenology and psychology of space. The curriculum places primary importance on aesthetic and personal development and emphasizes a critical and historical understanding of the use of space within our culture.

Establish even further how various historical, theoretical, and the popular aspects of art and performance art are manifested in ephemeral, time based and process-oriented work that will get students to understand alternative media of art including ordinary routines of everyday life, autobiographical, rituals, site specific environmental transformation, multimedia production and/or community based projects of social and political empowerment.

Further enhance their oral and visual communication skills for maximum effectiveness. Focus on the visual presentation of their work such as use of materials, layout rules and other presentation techniques.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Relate Illustration to conceptual interpretations of «ideas» in alternative media and new art forms, which include traditionally fine art media combined with more experimental media such as installations, video and performance.
 2. Recognize in an advanced approach how historical, theoretical aspects of art and performance art are manifested in ephemeral, time based and process-oriented work that will get students to understand alternative media of art.
 3. Examine more complicated concepts and subjects expressed in traditional and non-traditional media, in order to develop a critical approach to the use and application of visual imagery in a historical, cultural and social context.
 4. Investigate the phases of research, invention, exploration, development and production by examining the themes intelligently through more critical and/or theoretical readings and writings.
 5. Construct a unique context for which work is created and as an outcome to have the ability to be articulate and decisive about the work.
 6. Appraise the outcome of their work, justify the solutions to their illustration projects and assess the significance of illustration in the advancement of their visual language.

AART208: Φωτογραφικός σχεδιασμός 1

Course Contents

Technical knowledge: Development of further knowledge related to photographic vocabulary, technique and equipment. Show confidence in the use of photography, both its craft and technology. Recognition of information related to the basic studio lighting vocabulary and facility, such as background system, props, soft box, light table and umbrellas boomerang, tubes and reflectors. Use new lighting techniques, such as continuous lighting, tungsten, flash lighting, spot, soft, reflected light.

The research process: Exploration of research activity and participation in analysis of research in group discussions. Identification of the codes used in the achievement of clear communication, in the art and design process. Examine the theory and history of photography throughout the master works. Extension knowledge related to photographic framework and identification of the various aspects of the visual culture, photography is embedded in. Appraise the differing functions of photographically generated image and develop a critical approach to its use and application. Appraise the medium as a vehicle of communication.

Project process: Undergo project briefing, written and verbal analysis. Analysis project tasks, requirements. Use brainstorming sessions and collection of inspired personal research in order to expand on fresh ideas. Develop visual personal research with personal photographic experimentation. Imagine, create, compose and edit photographic illustrations using craft and technology. Develop of personal expression and interpretation of ideas into visual forms with critical and self-critical abilities Recognize the importance of interpretation and execution in photographic process. Solve communication and technical problems skilfully. Recognize the printing techniques and the importance of presentation level. Present final photographic illustrations considering the communication and execution process, personal expression and conceptual thinking, as well to presentation level. Participation in group critiques with critical mind. Receive feedback for the assessments presentation.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Recognize information related to the basic studio lighting vocabulary and use studio lighting and facility with confidence.
 2. Identify knowledge related to photographic framework and distinguish the various aspects of the visual culture, photography is embedded in.
 3. Apply the medium as a vehicle of communication. Analyze the diverse functions of photographically generated image and develop a critical approach to its use and application.
 4. Analyse personal research and experimentation in order to expand on ideas and develop personal expression and individuality.
 5. Imagine, create, compose and edit influential images using craft and technology with critical and self-critical abilities. Resolve communication and technical problem skillfully.
 6. Justify final photographic illustrations considering the communication and execution process, personal expression and conceptual thinking, as well the presentation. Evaluate work in group critiques with critical mind.

AART209: Φωτογραφικός σχεδιασμός 2

Course Contents

Technical knowledge: Development of proficiency in the use of photography, both in its craft and technology.

The research process: Exploration of research activity and participation in analysis of research in group discussions. Examine and explore research in order to gain information, inspiration and find answers in communication problems. Look at contemporary photographic image and analyse the codes used to create illustrative and clear meanings. Identify the importance of interpretation and execution in photographic process. Recognise of key concepts, movements and styles and analysis of significant photographers and their work. Appraise the medium as a vehicle of communication and develop a critical approach to its use and application.

Project process: Undergo project briefing, written and verbal analysis. Analysis project tasks, requirements. Use brainstorming sessions and build inspired personal research to visualize fresh ideas. Engagement and development of visual diaries with gathered information, observations, personal visual experimentation, sketches with ideas and thoughts in order to expand on ideas and develop personal expression and individuality. Apply photographic experimentation and translation of sophisticated concepts into photographic illustrations. Imagine, decode, design, create and edit photographic illustrations using craft and technology. Develop of personal expression and interpretation of ideas into visual forms with critical and self-critical abilities Recognize the importance of interpretation and execution in photographic process. Solve communication and technical problems skilfully. Recognize the printing techniques and the importance of presentation level. Present final photographic illustrations considering the communication and execution process, personal expression and conceptual thinking, as well to presentation level. Concern for quality and express personal views. Present final photographic illustrations considering the communication and execution process, conceptual thinking, individuality and critical mind, as well the printing techniques and presentation level. Participation in group critiques with critical mind. Receive feedback for the assessments presentation.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Demonstrate a comprehensive foundation in photography in all its aspects in relation to art and design. Express proficiency in its use, of both its craft and technology, and develop confidence to direct others.
 2. Recognize the medium as an art form and a vehicle of ideas and show advance knowledge of key concepts, movements and styles and recognise significant photographers and their work.
 3. Identify the power of photographic image while appreciate the infinite variety of perception, interpretation and execution photography medium offers. Examine and experiment with personal research, in order to design fresh up to date ideas and develop personal expression, aspiration and individuality.
 4. Identify that critical mind, creative thinking and individuality are essentials in designing with photography.
 5. Compose using communication skills and express critical and self-critical abilities. Imagine, decode, design, create and edit sophisticated concepts into visual forms.
 6. Value quality and express personal views. Debate in participation in group critiques with critical mind.

AART212: Σχεδιασμός σε υπολογιστή 1

Course Contents

Introduction to Computer Art: Overview of Apple Macintosh environment and vector graphics. Adobe Illustrator interface prologue.

Vector graphics design basics: Drawing tools, basic shapes and navigation. Rulers, guides and grids as drawing aids. Possibilities of pen tool, brushes and combined graphics. Color importance and differences between color modes (CMYK and RGB).

Computer as medium: Individual or group exercises stressing the use of computer as medium inorder to design and produce various given tasks using design principles and hierarchy. Exercises include basic computer skills acquired.

Advanced techniques: Lab-based workshop on type tool, paragraphs and typography attributes. Format and adjust text flow. Alignment and pathfinder palette. Layering and use of live effects.

Pre-Press Planning: Prepare final artwork for review and press. Use of safe area, crop and bleeds marks. Understand and use the printing process and identify the printing limitations

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define certain IT technologies in relation to the area of specialization
 2. Construct necessary skills and knowledge of computer design as a tool for designers
 3. Employ skills and competences characterised by harmony and function between design and technology
 4. Review traditional art and design boards to a contemporary art and design methodology
 5. Describe the basic design tools of the software package
 6. Recognize and design final artwork needed for general cause of the areas of specialization in art and design
 7. Evaluate, choose and support appropriate technology, technique to use in the professional sphere

AART213: Σχεδιασμός σε υπολογιστή 2

Course Contents

Introduction to pixel based graphics/ key concepts: Understand the possibilities of pixel based graphics. Adobe Photoshop interface prologue. Get familiarised with colours and identify differences and importance of CMYK, RGB and Greyscale. Know the significance of resolution for pixel-based images.

Pixel graphics design basics: Selection, retouching, painting and navigation tools. Rulers, guides and grids as drawing aids. Know the possibilities of layer palette, brushes and combined tools.

Computer as medium: Individual or group exercises stressing the use of computer as medium in order to design and produce various given tasks using design principles and hierarchy. Exercises include basic computer skills acquired.

Advanced techniques: Lab-based workshop on pen tool. Complex image retouching, advance shadows and correct use of effects. Understating channels, isolation and masking.

Pre-Press Planning: Prepare final artwork for review and press. Learn the different file formats and their possibilities. Appraise the printing process and identify the printing limitations.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define certain IT technologies in relation to the area of specialization
 2. Construct necessary skills and knowledge of computer design as a tool for designers
 3. Employ skills and competences characterised by harmony and function between design and technology
 4. Review traditional art and design boards to a contemporary art and design methodology
 5. Describe the basic design tools of the software package
 6. Recognize and design final artwork needed for general cause of the areas of specialization in art and design
 7. Evaluate, choose and support appropriate technology, technique to use in the professional sphere

AART214: Σύγχρονη Τέχνη

Course Contents

Introduction to concepts, and issues such as the artist in society, caricature and the grotesque, realism, women in art, erotic art, art and politics, naive imagery, and popular arts and culture.

Introduction to the Art of the Fifties, the influence of the Cold War, the heightened consumerism, and the explosion of mass media as a contextual backdrop

Introduction to the New York School and its relationship to post-war ideology; the second generation of Abstract Expressionism and contemporary landscape painting; the rise of an antithetical aesthetic in the art of Robert Rauschenberg, John Cage, and Jasper Johns; the new radicalism as found in the Beat scene, happenings, and underground films.

Introduction to the Art of the Sixties. Art and related cultural phenomena of the 1960s. Core material happenings and assemblage, Pop Art, Colour Field, Minimalism, New Technologies and «dematerializing» tendencies of the later part of the decade.

Introduction to the Art of the Seventies and of the Eighties; currents and concepts in contemporary art, with emphasis on women artists during the 1980s, and the European contribution to contemporary art.

Introduction to the Art of the Nineties and  the establishment of London as the world Art Centre and the complete picture of British Art in that decade as an examination of what art is and what it can say.

Introduction to Minimal and Conceptual Art, Neo-Dada, Arte Povera and Installation.

Introduction to New Media and New Technologies as well as Feminist, Racial and Gay Art.

Issues of Curating. The curatorial in Contemporary Art.

Mapping the 21st Century. The Social, the Political, the Ethnic and the Economic. Introduction to issues of identity and memory.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define the sense of an artist today and the mapping of the artist in the professional sphere.
 2. Identify the importance of visual research and reading in illustrating as well as interpreting contemporary art theory and practise.
 3. Use analysis and synthesis to develop critical thinking and provide criticism that will allow further experimentation and questioning for new knowledge.
 4. Appraise the overlap between conceptualisation and critical thinking in relation to art today.
 5. Create an understanding of the historical development of postmodernism.
 6. Formulate critical and theoretical points of view for the art periods of the 50s and 60s till present.

AART233: Σχεδιασμός σε Υπολογιστή

Course Contents

Studio based and technical work will be used to promote the students’ capacity to use analytical and creative thinking in 2d layout design in relation to interior design presentation, and to make fine critical aesthetic judgments.

This course aims to introduce students to the fascinating world of computers in the design realm and specifically to computer-aided design for interior design. The computer is introduced as a powerful tool in design, enabling the students to quickly test ideas in visual communication;

This introductory course will introduce students to Adobe Photoshop CS5, a powerful and versatile authoring software for creating presentations and layouts but also aiding image manipulation in interior design.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the importance of IT technologies in relation to their specialization.
 2. Utilize the potential and limitation of computing in relation to developments and trends in the interior design profession and industry.
 3. Utilize the potential and limitation of computing in relation to developments and trends in the interior design profession and industry.
 4. Explore the significance of electronic imaging and its crucial professional standing in relation to interior design.
 5. Assemble information on the screen
 6. Develop and clarify the familiarization to design software: Adobe Photoshop

AART301: Kινούμενο σχέδιο

Course Contents

Preface Motion Graphics: Introduction to motion graphics. Explain the use and capabilities of Adobe Flash. Motion techniques and how animation works. Adobe Flash interface prologue.

Motion graphics design basics: Drawing tools, basic shapes and navigation. Rulers, guides and grids as drawing aids. Use of symbols and instances. Understand the main timeline and fps.

Visual interpretation: Identify frame types. Use of key frames and frame-by-frame animation. Basic shape and motion tweens. Individual or group exercises stressing the use of computer as medium in order to design and produce a short animation. Project includes basic computer skills acquired.

Advanced interactive techniques: Lab-based workshop on sounds, images and video potentials of Adobe Flash. Describe basic Action Script 3. Enable movie clips by using AS3. Create and add button interactivity

Visual Communication: Prepare final animation for review and production. Participation in-group critique.  The role and importance of visual and literal communication.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Comprehend certain IT technologies in relation to the area of specialization
 2. Construct necessary skills and knowledge of computer design as a tool for designers
 3. Employ skills and competences characterised by harmony and function between design and technology
 4. Use of traditional art and design boards to a contemporary art and design methodology
 5. Capacity for analysis and synthesis of a problem and its possible solutions
 6. Recognize and design final artwork needed for general cause of the areas of specialization in art and design
 7. Evaluate, choose and support appropriate technology, technique to use in the professional sphere

AAVC101: Παραγωγή Βίντεο και Τεχνολογία 1

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC102: Παραγωγή Βίντεο και Τεχνολογία 2

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC104: Παραγωγή Ήχου και Τεχνολογία 1

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC130: Ιστορία των Κινουμένων Εικόνων

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC201: Γραφικά Κίνησης 1

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC202: Γραφικά Κίνησης 2

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC330: Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Course Contents

· Introduction of the
basics of the Wed design
Introduction to the basics of web technologies, from vector motion to
streaming video, with emphasis on the complexities and richness of design for the web.
· The use of web design as a means of communication
Introduction to the complexities of dynamic space and how web design
-still and motion- is used within the constraints of current day web functionality.
· Web Composition
Introduction to the basics of website compositions regarding design, layout, navigation and transitions
· Technical principles for designing web compositions
:
Introduction of rules of: space, borders, size, column, layout, scale, colour and optimization.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To produce, plan, organise and design creative and effective websites.
 2. To develop web/internet design literacy.
 3. To utilise advanced features of web design technical principles

AAVC340: Ψηφιακός Σχεδιασμός 1

Course Contents

Learning Outcomes of the course unit

AAVC341: Ψηφιακός Σχεδιασμός 2

Course Contents

· Further analysis of the
basics of digital design
Analysis of various forms of interactive media, from an entertainment, editorial, educational and informative point of view.

· Further analysis of campaign strategy
Introduction to the procedure of collective data and statistics and the importance of research behind every real life project/campaign.

· Campaigning through various platforms
Introduction to the Social media platforms and how they used from the viewpoint of the client, the designer and the target audience/consumer.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To develop the basic skills required in interactive media.
 2. To gain an understanding of the development of interactive media.
 3. To explore the possibilities and limitations of interactive media.
 4. To produce effective real life projects/campaigns.

AFDI103: Μόδα και Υλικά 1

Course Contents

Analyticaldrawing will form the initial basis for each project. Elements of form andcolour, texture and tones, surface tactility and spacious awareness are studiedalong with ways in which the above elements can be applied in design, providinga broad base of awareness and experience in visual language, designmethodologies, problem solving and expression, using 2D and 3D media. Keypoints as followed:

Introductionto Colour Theory: Emphasis onprimary, secondary and neutral colours, use of hues and contrasts.

Introduction to principles of Design and 3D Visual Arts. To push forward both in a theoretical as well as practical levelbasic principles of Design and the 3D Visual Art field; through drawingexercises, experimentation with form, colour, shape, texture, materials andtechniques – to introduce the idea of developing 2D forms into 3D.

Development of Technique, Skills and Expressional Means. Emphasis should be place on developing drawingskills through observation and analysis of a given object/subject matter aswell as awareness in terms of concept and idea-associations, problem solvingand decision-making.

Integration of theory, analysis, exploration and innovation. Emphasis on synthesis and integration of every aspect ofan art and design product, referring both to concept, creative means, in depthresearch and appropriate associations to critical issues and ideas. Should bestressed and become acknowledge through the work that final products shouldreflect on interesting thinking process, aesthetic values and intelligent creativelanguage.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. To become familiarised with the principles of 3D Visual Arts and Design.
 2. To develop an understanding on how drawing could contribute, along with experimentation, research, invention and synthesis, towards a solid ground relating the Design and Aesthetic values of their work.
 3. To establish how materials and techniques allow students to broaden the range of their skills and creative expression, thus reflecting these qualities into their concept, subject matter and visual representation of their work.
 4. To develop a critical eye through the theory of Art and Design.
 5. To integrate design with visual, cultural and/ or sociopolitical associations in order to achieve a conceptual and visually intelligent and aesthetic result.
 6. To understand the interconnection between realistic imagery and its process of abstraction.
 7. To be in a position to develop 2D drawings and ideas to 3D forms and/ or installations.

AFDI104: Μόδα και Υλικά 2

Course Contents

The exploration moves through a variety of different materials and techniques. Projects will include the use of collage and montage, the use of materials for relief work, construction of objects using unconventional materials, techniques of casting and mould-making, transformation of 2D drawings into 3D objects and the use of recycled materials. Topics are selected by faculty and students to reflect their artistic concerns, and provide sufficient knowledge in particular skills aiming to express individual visual ideas. Key points are stresses as followed:
–  Development of 2D drawing to the 3D experience.
Brainstorming strategies, analytical, research and methodological skills, further development of principles of drawing, composition and use of diverse techniques and media. Emphasis on development of critical thinking and working processes of 2D fundamental towards the 3D principles through experimentation and research.
–  Implementation of principles of Design and 3D Visual Arts:
Straightening understanding in the theoretical Design principles and their practical applications. Exploring the 3D qualities of Form, Materials, Spacious Values, Texture, Colour and Shape through various Art and Design references, techniques and mixed media applications.
– Conceptual development in relation to context: Relating art principles to wider notions and concerns through the exploration of individual artistic means of expression and practice.
– Research into contemporary art issues.
Stressing importance and pushing forward ways of understanding, analysing and critically reflecting on art issues and concerns both theoretically and practically.
– Integration of theory, analysis, exploration and innovation:
Implementing ways of producing interesting associations, ideas and concepts, through interesting use of artistic language, theoretical references and innovative processes.
– of Technique, Skills and Expression:
Demonstrating and applying techniques in the use of materials and diverse media, developing practical and theoretical skills and suggesting ways through tutorials, presentations and given exercises to develop expressional means and interesting visual language.
– Studio Work: Studio work is carried out involving the whole group and takes place within the whole spectrum of the duration of the course as this is allocated on the weekly schedule. Studio work also includes interim and final critiques

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Demonstrate ability in analysing, interpreting and constructively use brainstorming strategies and appropriate terminology when discussing the brief.
 2. Be in a position to indicate working methods and concepts.
 3. Research into and critically associate artists and artworks that relate to the context of the project, using diverse sources and media.
 4. Demonstrate ability in decision-making of objects and subject-focus points.
 5. Further develop research and analytical skills in relation to the chosen subject or object as well as develop a thinking process, ability in synthesis and experimentation and creative means of expression. Discussion.
 6. Further experiment, using drawing as the initials basis. Rendering the 3D world in sculpture and construction as well as translation of visual experience into design.
 7. Present a coherent body of research and interesting analysis of the subject’s context
 8. Demonstrate ability in observation and exploration of elements and principles of design and 3D Visual Arts through interesting approach and use of Form, Colour and Texture.
 9. Reflect on the work and be in a position to re-evaluate ideas, concepts and methods in order to push further awareness and development of their creative language, expressional means and practical skills.
 10. Creatively construct, deconstruct and reconstruct their initial forms, thus opening up stimulating and fresh artistic, conceptual and contextual possibilities relating their work.
 11. Be able to move from a realistic representation towards abstraction demonstrating interesting use of texture and materials.
 12. Further develop working processes based on demonstration and previous stage of research and exploration.
 13. Demonstrate interesting associations between the fundamental elements form, colour, texture, tone, surface and wider notions and ideas of their focus of interest.
 14. Cultivate a conceptual development, mature thinking process and aesthetic values in order to push forward visual innovation and creative intelligence of the subject of study.
 15. Further develop conceptual strategies and contextualisation of subject to allow translation of 2D image to 3D product.• Develop 2D work in 3D work through the understanding of 3D form, space, volume and materials.
 16. Explore diverse media and technical processes as well as demonstrate awareness and critical thinking on contemporary art issues.
 17. Demonstrate critical skills and be in a position to evaluate and re-assess the work for further development and stronger results of the final products, in terms of both concept and technical execution. Discussion.

AFDI301: Στυλιστική και Εικόνα

Course Contents

  – Introduction to Styling: an investigation of Styling as this is applied in fashion, art direction, media and popular culture. Styling will be investigated as a powerful visual tool in communication and contemporary culture. Issues of historical representation, fashion and styling, media institutions, visual self-representation and power, will be analyzed through a series of visual examples.
– The relationship between Styling and Image: an in-depth analysis on the distinct mechanisms involved in Image Making and Styling. The course initiates the exploration of color, texture, form, proportion, and available visual mediums in the production of an image; while at the same time issues of communication, symbolism, style and historical visual context are analyzed in correlation to the single image. The image then, is examined and discussed in relation to style and style concept. The course explores the concept of changing or shifting the ‘reading’ of an image through the use of garments, fashion design, accessories, visual style and vocabulary, and their contextual significance.
– An examination and study of a wide range of stylistic manifestations  –urban street style, haute couture, magazines, fashion and advertising photography, music and music video, film, art, social media etc.- and the impact of styling and image in relation to market and consumer needs. An in-depth analysis of how the expression of style is also an indicator of technological, cultural, social, political and financial parameters.
– Styling and Image Projection. Examination of the imagery of human expression and its relationship to race, region, medium, social group and brand imagery. The relevance of creating a stylistic approach for a fashion brand through the careful construction of identity and personality.
– Styling and Image Making: from concept to production. Issues to be examined are: the formulation of a visual concept, the importance of research, creating a mood board, searching for appropriate material and set props, identify and apply trends and production considerations. The use of styling and image in creating content for specific audience, publication or client.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify the impact and contribution of styling in relation to fashion, fashion design, art direction, digital and print publications, art and design, retailers and advertising.
 2. Locate the creative exchange between the object of representation and the subject itself.
 3. Determine the mechanisms engaged in image production and the significance of stylistic decisions attached.
 4. Demonstrate the ability of utilizing complex visual references, stylistic approaches and visual elements in constructing a statement, a concept, a message or an identity
 5. Examine a wide range of styles and be able to appropriately apply these visual definitions accordingly
 6. Develop an aesthetic vision, indispensable in understanding, absorbing, and generating an innovative visual concept within the fashion world.
 7. Develop theoretical, critical and practical skills in relation to styling and image making, in the context of specific industry projects.

AFDI306: Φωτογραφία Μόδας

Course Contents

Fashion photography course aims to guide students through an advance level of technical concepts and artistic challenges with a focus on fashion. Students will explore the analytical, creative and technical potential of fashion photography, both in the studio and on location. Students will develop the skills, confidence and imagination required to manage photographic shoots while producing a creative and original body of work.

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Develop further understanding related to photographic vocabulary, technique and equipment.
 2. Make basic adjustments in a digital photograph using the appropriate means and tools.
 3. Expand knowledge of key technical elements and get confident in the use of photography, both its craft and technology.
 4. Get familiar with advance studio lighting.
 5. Analysis and description on fashion photography and Image.
 6. Understand Information on fashion photographers and their work in reference to technique, philosophy, concepts and idea of beauty. How these visual styles have influenced current styles (techniques used visual style example of images).
 7. Apply research methodologies in order to visualize and organize a fashion photo shoot.
 8. Retrieve and explore personal research.
 9. Participate in group discussions and analysis of research.
 10. Undergo project briefing, written and verbal analysis.
 11. Engage and develop visual personal research with personal visual experimentation, sketches with ideas and thoughts in order to expand on ideas and develop personal expression and individuality.
 12. Apply photographic experimentation in order to develop personal expression and employ skills appropriate to the fashion production.
 13. Manage fashion photo shoots, independently and / or as a member of a team.
 14. Solve communication and technical problems skilfully.
 15. Use the photographic skills learned to communicate with ideas and portray developed concepts with the camera use.
 16. Post-production: practise digital retouching for image enhancement.
 17. Recognize the printing techniques and the importance of presentation level.
 18. Present final fashion photographs with concern for quality.
 19. Participate in group critiques with critical mind.
 20. Receive feedback for the assessments presentation.

AGDS207: Εφαρμοσμένο Σχέδιο 1

Course Contents

Applied Design 1 is an Art based course of an experimental nature, both in two and three dimensions. A practical course which explores the visual language and its significance to culture and society.  Emphasis is given primarily to solutions mostly geared towards sculptural design nevertheless it opens up the awareness for unlimited art and design applications using a combination of materials.

Students in this course are faced with a variety of problems and challenges in terms of thinking and conceptualizing. They are also faced with the technical side of the challenge, like making different materials to work together, using hand and power tools and also finding practical solutions to their ideas and their 2-D designs. Research and a lot of rough work is required.

Students are required to do an extensive research on any aspect of relocation/displacement subject that interests them. As a result of their research do a series of drawings and/or collage works related to their topic documenting the act of relocation/displacement and its affect. This will form the basis of their final work.

Students produce a final work based on the exploratory study and body of research they have conducted. They use any media and format

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define the general activity of research and the need for research in Art and Design and articulate intentions, values and meanings of works produced by contemporary artists.
 2. Recognize new skills and techniques and critically reflect on research findings
 3. Examine both practical and conceptual considerations through the development of the project and express the developed ideas visually.
 4. Relate a variety of forms, everyday objects, photographs, maps, videos, sound and language, to transform concepts and forms into artworks.
 5. Compose in a range of contexts, media and materials. Question and contextualise individual practices and that of others and engage in a group dialogue.
 6. Evaluate the work in a reflective process where the nature and function of the given project is questioned and challenged..

AGDS208: Εφαρμοσμένο Σχέδιο 2

Course Contents

Applied Design 2 continues from Applied Design 1 with further exploration through the introduction of more advanced project content.

Students in this course are faced with a variety of problems and challenges in terms of thinking and conceptualizing. They are also faced with the technical side of the challenge, like making different materials to work together, using hand and power tools and also finding practical solutions to their ideas and their 2-D designs. Research and a lot of rough work are required.

Part A

Students  are required to explore an obsession of theirs  through an extensive research, experimentation and documentation

Part B

Students are required to create a final work in any media – drawing or painting, small sculpture, video or combination of alternative media – based on their research and experimentation of the first part of the project

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Define a significant range of skills, techniques, tools, practices and/or materials which are associated with the nature of the Applied Design project.
 2. Demonstrate research activities and set achievable intermediate goals appropriate to a project of advanced research. Employ analytical and methodological skills in developing concepts.
 3. Examine different approaches to transform concepts and experimentations into artwork.
 4. Inspect further strategies and utilise expertise, imagination and creativity in appropriate media.
 5. Plan and propose presentations of the results of experimentation and utilization of skills.
 6. . Justify criteria for evaluating and directing work and asses critically the final work in a group dialogue.

AGDS307: Προηγμένος Εφαρμοσμένος Σχεδιασμός

Course Contents

The Art and Design Production: Students in this course are faced with a variety of problems and challenges in terms of thinking and conceptualizing

Professional Outcome: Students faced with the technical side of the challenge, like making different materials to work together, using hand and power tools and also finding practical solutions to their ideas.

Research prior to Production: The role and importance of research in art and design.

Design Solutions: The use of various design categories ranging from corporate identity, to print and moving image advertising, company profiles and brochures to sales-of-point material and web literature.

Studio Work: Studio work is carried out involving the whole group and takes place within the whole spectrum of the duration of the course as this is allocated on the weekly schedule. Studio work also includes interim and final critiques

Learning Outcomes of the course unit

By the end of the course, the students should be able to:

 1. Identify and comprehend the particular perceptual skills needed for the nature and function of site-specific art and design and production.
 2. Experiment and examine individual aptitudes within art and design in relation to visual communication
 3. Argue, evaluate and support variety of problems and challenges in terms of thinking and conceptualising.
 4. Capacity to employ and demonstrate a sense of quality of visual forms in the environment and of its process of the imaginative recreation
 5. Ability to develop a personally negotiated semester project on art and design production, formulating solutions designed with both conceptual and technical expertise

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!