Διάρκεια

9 Μήνες

Ώρες Διδασκαλίας

450 Ώρες

Μονάδες ΕCVET

22,5

Ολοκλήρωση

 01-12-2021

Δίδακτρα

450,00 σε 2 Δόσεις

 

Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος


Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα φέρει ως αντικείμενο την παροχή γνώσεων σχετικά με την Ψυχολογία της Άσκησης, η οποία βασίζεται σε θεωρίες και τεχνικές εμπνευσμένες από την ψυχολογία και την κοινωνική ψυχολογία. Απευθύνεται σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον επαγγελματικό χώρο της ψυχολογίας ή της άσκησης, όπως επίσης και σε εκείνους που αγαπούν ή ψάχνουν ένα λόγο να αγαπήσουν τη φυσική δραστηριότητα, στοχεύοντας στη βελτίωση της προσωπικής τους πρακτικής και ευεξίας. Συγκεκριμένα, σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η θεωρητική κατανόηση και η εκμάθηση τόσο ψυχολογικών τεχνικών όσο και συμβουλευτικών μεθόδων παρακίνησης, με σκοπό την ενθάρρυνση συστηματικής ενασχόλησης με προγράμματα άσκησης. Τα μαθήματα θα αφιερωθούν στις βασικές θεωρίες του αντικειμένου, ενώ παράλληλα, θα τονιστούν και οι ευεργετικές επιδράσεις της σωματικής άσκησης, η οποία συνεισφέρει όχι μόνο στη λήψη υγιών συμπεριφορών, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής (σωματική και πνευματική υγεία). Τέλος, για την ενίσχυση αυτών, έμφαση θα δοθεί σε τεχνικές όπως η αυτό-ομιλία, η νοερή απεικόνιση και η χαλάρωση, οι οποίες δύνανται να βελτιώσουν το επίπεδο νοητικής και σωματικής διέγερσης.

Το πρόγραμμα αποτελείται από εννέα μηνιαίες ενότητες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ασύγχρονη διδασκαλία. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στον επιμορφούμενο να επιλέγει εκείνος το χρονικό πλαίσιο μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι καλούνται σε τεστ αξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

 

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος


Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι /ες θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν σε βάθος τις θεωρητικές βάσεις της Ψυχολογίας της Άσκησης.
 • κατανοούν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές των ασκούμενων.
 • κατανοούν τη σημαντικότητα της σωματικής άσκησης για τη σωματική και πνευματική υγεία, όπως και για την ποιότητα της ζωής.
 • εφαρμόζουν τις ψυχολογικές τεχνικές προς ενίσχυση της σωματικής άσκησης.
 • χρησιμοποιούν χρήσιμες συμβουλευτικές μεθόδους παρακίνησης.

 

Μέθοδος Διδασκαλίας


Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν αποκλειστικά με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) (ασύγχρονη) προκειμένου να εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του εκπαιδευόμενου.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βρουν το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό το οποίο θα είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα από την έναρξη του σεμιναρίου, σε ψηφιακή μορφή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα μερικής ή ολικής τοπικής αποθήκευσής του. Είναι εύκολα εκτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό.

Για τον χρόνο που απαιτείται για την εκμάθηση των διδακτικών ενοτήτων, η μελέτη και η εξάσκηση των εκπαιδευόμενων ποικίλει ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που έχει για εξάσκηση και στηρίζεται στην ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού από τον ίδιο και τις αναθέσεις που θέτουν οι διδάσκοντες.

Μέσω e-mail θα  δίνεται στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να μπορούν να επικοινωνήσουν με το διδακτικό προσωπικό και την γραμματεία.

 

Μέθοδος Αξιολόγησης και Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης


Ένα τεστ με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στο τέλος του Προγράμματος.

Mετά την επιτυχή ολοκλήρωση τους, ο καταρτισμένος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βεβαίωση παρακολούθησης σε σχετικές προκηρύξεις αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς μοριοδοτείται.

 

Διδακτικές Ενότητες


 • Διδακτική Ενότητα   1 : Ψυχολογία της Άσκησης: Εισαγωγή και Βασικές Θεωρίες
 • Διδακτική Ενότητα   2 : Ψυχολογία της Άσκησης: Βασικές Θεωρίες η συνέχεια
 • Διδακτική Ενότητα   3 : Άσκηση, υγεία και υγιείς συμπεριφορές
 • Διδακτική Eνότητα   4 : Άσκηση, πνευματική και σωματική υγεία και ποιότητα ζωής
 • Διδακτική Ενότητα   5 : Ελεύθερος Χρόνος και Κινητική Αναψυχή
 • Διδακτική Ενότητα   6 : Σωματική Άσκηση και Παιδιά/Έφηβοι
 • Διδακτική Ενότητα   7 : Εκμάθηση Ψυχολογικών Τεχνικών
 • Διδακτική Ενότητα   8 : Συμβουλευτική και Δεξιότητες Επικοινωνίας
 • Διδακτική Eνότητα   9 : Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος

 

Σε ποιους Απευθύνεται


 • Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, ΙΕΚ: Προσχολικής αγωγής, δραστηριοτήτων δημιουργίας & έκφρασης).
 • Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και Δομές Διά Βίου Μάθησης.
 • Σε εκπαιδευτές Ενηλίκων και συμβούλους σταδιοδρομίας
 • Σε εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης που ασχολούνται με την εκπαίδευση μεταναστών, προσφύγων, ρομά, μουσουλμάνων και άλλων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.
 • Σε σχολικούς συμβούλους και σε κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.
 • Σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης
 • Σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό με στόχο να διδάξουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.
 • Σε εκπαιδευτικούς σε διαπολιτισμικά σχολεία και σχολεία ειδικής αγωγής.
 • Σε υπηρετούντες στα Υπουργεία, σε δικηγόρους και σε διερμηνείς.
 • Σε όσους επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με στόχο τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο».
 • Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικοτήτων που δύνανται να διδάξουν σε Δομές Διά Βίου Μάθησης.
 • Σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της αθλητικής εκπαίδευσης (Απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α.).

 

Ενδεικτική Μοριοδότηση


*Ακολουθεί τις νέες οδηγίες του Υ.Π.Θ. για την Μοριοδότηση. Η παρακάτω αναφορά είναι ενδεικτική και μπορεί να τροποποιηθεί από το Υ.Π.Θ. όποτε αυτό το κρίνει αναγκαίο

 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • Μοριοδοτήσεις, στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, για δημοσίευση άρθρων στο επιστημονικό περιοδικό ΣΚΕΨΥ (0,50 μονάδες για κάθε άρθρο και έως 1,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο)
 • Μοριοδοτήσεις, στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, για εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων ή σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (0,2 μονάδες για κάθε εισήγηση και έως 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο)
 • 0,5 Μόρια σε υποψήφιους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών – προσλήψεων εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές, αδιόριστοι υποψήφιοι)
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)
 • 2 Μόρια για διευθυντές και υποδιευθυντές σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και σε ΔΙΕΚ

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής


 1. Αίτηση Εγγραφής
 2. Αντίγραφο ταυτότητας δύο όψεων.
 3. Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές σας.
 4. Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων.

 

Δίδακτρα και Τρόποι Αποπληρωμής


Το κόστος των Διδάκτρων είναι 450,00 ευρώ

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται : Τυχόν χρεώσεις Φ.Π.Α.

Το Συνολικό Ποσό των Διδάκτρων σας ανάλογα με το είδος του Σεμιναρίου μπορεί να καταβληθεί τμηματικά σε δύο δόσεις (50% με την εγγραφή και 50% στην μέση του προγράμματος), ενημέρωση θα λάβετε από την γραμματεία για τους τρόπους εξόφλησης του με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό Πειραιώς

Οι θέσεις του σεμιναρίου είναι ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ & τηρείται σειρά προτεραιότητας.


Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη προπληρωμή του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που θα σας σταλεί με e-mail μετά την δήλωση συμμετοχής. Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2310 542 777 και 23821 00 304 για να πραγματοποιήσετε μια προ κράτηση θέσης με κόστος 100,00 ευρώ. Επιστροφή διδάκτρων δεν γίνεται δεκτή εκτός εάν υπάρξει διακοπή του τμήματος με υπαιτιότητα του Κε.Δι.Βι.Μ. 2