Στην E.C.S. Education and Consultancy Services, με το τέλος της κάθε σχολικής περιόδου μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν μαζί με τους εξειδικευμένους, έμπειρους και πιστοποιημένους σύμβουλους επαγγελματικού προσανατολισμού το μηχανογραφικό τους δελτίο και έτσι να ενημερωθούν άμεσα μαζί με τους γονείς τους για όλες τις σχολές – τμήματα που έχει πρόσβαση ο υποψήφιος από τα επιστημονικά πεδία που είχε επιλέξει, για τις προοπτικές και τα επαγγελματικά δικαιώματα των τμημάτων στην αγορά εργασίας αλλά και για τις πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού (μετεγγραφές, αντιστοιχίες τμημάτων, κ.τ.λ.) .
Καλό θα ήταν πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του δελτίου ο μαθητής να έχει κάνει και το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα θέλω του.
Η συνεδρία αυτής της υπηρεσίας παρέχεται στις εγκαταστάσεις μας ή και μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype) σε μαθητές και γονείς που δεν μπορούν να μεταβούν στον χώρο μας. Για την υπηρεσία αυτή θα πρέπει  να κλείσετε ραντεβού στο 2310 542 777 ή στο info@ecs.edu.gr.