Ο Πρότυπος Εκπαιδευτικός Οργανισμός Αθ. Ψαρρής – Χρ. Δουλγέρης Ο.Ε.  , στην οποία ανήκουν το Σύγχρονο Φροντιστήριο (Γιαννιτσά) καθώς και η Ε.C.S. – Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής  πάντοτε ένα βήμα μπροστά στον απαιτητικό χώρο της εκπαίδευσης προχωρά σε συνεργασία με τη Universal Certification Solutions – UNICERT που είναι ένας σύγχρονος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναµικού, πιστοποιηµένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε την υπ’ αριθµ 148/21.1.2015απόφαση του Δ.Σ. για την πιστοποίηση προσώπων σε πιστοποιητικά του αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δηµόσιο και διαγωνισµούς Α.Σ.Ε.Π..

Είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001:2008 και διαπιστευµένος από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012 (σε 7 περιγράµµατα) γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται µε αµεροληψία και µε τεκµηριωµένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισµένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιµο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – µελών της Ε.Α. (European cooperation for Accreditation).

Η Αθ. Ψαρρής – Χρ. Δουλγέρης Ο.Ε. και η  UNICERT στοχεύει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες πιστοποίησης κάθε ενδιαφεροµένου, µε προσήλωση στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και ευέλικτων λύσεων. Επιπλέον των παραπάνω, μέσα από αυτή την συνεργασία αλλάζουμε τον εκπαιδευτικό χάρτη του νομού μας , αφού πλέον θα μπορεί κάποιος να αποκτήσει από τον τόπο κατοικίας του:

Εξ αποστάσεως  Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστηµίου Frederick Κύπρου, αναγνωρισµένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. :

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

 • Κατεύθυνση Δηµόσιας Διοίκησης,
 • Κατεύθυνση Στρατηγικού Μarketing,
 • Κατεύθυνση Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας

 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Maritime Law)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 • Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία,
 • Κατεύθυνση Ηγεσία για διδασκαλία,
 • Κατεύθυνση Γλώσσα και Λογοτεχνία,
 • Κατεύθυνση ∆ια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 • Κατεύθυνση Εκπαίδευση,
 • Κατεύθυνση Παραγωγή και Υπηρεσίες

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 • Κατεύθυνση Smart Systems,
 • Κατεύθυνση Web Systems

Η συνεργασία αυτή αποδεικνύει την ισχυρή μας παρουσία στα εκπαιδευτικά δρώμενα της πόλης μας και αναδεικνύει  την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης μας .  Κάθε ενδιαφερόμενος , θα μπορεί να έχει πλήρη ενημέρωση για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών ανα ακαδημαϊκό έτος , τόσο μέσα από την official web page μας στο διαδίκτυο  www.ecs.edu.gr σε σύντομο χρονικό διάστημα , όσο και μέσα από την fun page μας στα social media www.facebook.com/Ecs.Education.Consultancy. Ακόμη , θα μπορούμε να σας ενημερώσουμε και διαπροσωπικά στις εγκαταστάσεις μας ή τηλεφωνικά στο  23821 00 304.

Για την Αθ. Ψαρρής και Χρ. Δουλγέρης Ο.Ε.

Αθανάσιος Ψαρρής

Διευθυντής του τομέα Διοικητικού – Οικονομικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Χρυσοβαλάντης Δουλγέρης

Διευθυντής του τομέα της Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Προγραμματισμού

Για την UNICERT

Κωνσταντίνος Παπάζογλου

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ε.C.S. : Καποδιστρίου 3 , Γιαννιτσά , 581 00 , Τηλ. :  23821 00 304  &  23820 24 430

H εταιρεία μας είναι συνεργαζόμενη με τους παρακάτω φορείς:

unicert-logos_3
logo_1
2._1