Α. Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Πανεπιστημιακός Τίτλος Εξωτερικού αναγνωρισμένος από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., με αναλυτική βαθμολογία).
 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.
 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών).
 • Βιογραφικό Σημείωμα (αν απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών).
 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)
 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)
 • Αίτηση

Β. Διαδικασία

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στην E.C.S. – EDU στην  διεύθυνση : Ε.C.S. – EDU. , Καρατάσου 7, Θεσσαλονίκη, Ν. Θεσσαλονίκης, 546 26 ή Καποδιστρίου 3 , Γιαννιτσά , Ν. Πέλλας , 581 00.
 • Η Ε.C.S. – EDU με την UCERT αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ. Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.

Για κάθε απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο : 2310 542 777 και 23821 00 304