Το Career Gate Test   Κ.17 Plus , είναι ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που διεκπεραιώνεται με εύκολο και φιλικό τρόπο μέσω ερωτηματολογίου σε υπολογιστή. Η χορήγησή του διαρκεί μισή ώρα περίπου. Το βασικό του ερωτηματολόγιο περιέχει 315 ερωτήσεις ενδιαφερόντων και περιλαμβάνει επίσης 42 ερωτήσεις καταστάσεων , όπου ο χρήστης καλείται να απαντήσει αν του ταιριάζουν ή όχι κατά περίπτωση. Οι απαντήσεις συγκεντρώνονται σε ειδικό αρχείο και ύστερα από αυτόματη επεξεργασία από το λογισμικό του συστήματος, τα συμπεράσματα τυπώνονται σε εξατομικευμένη προσωπική έκθεση για κάθε χρήστη που απαντά στο ερωτηματολόγιο, με τη μορφή καλαίσθητου μικρού βιβλίου 30-40 σελίδων σε σχήμα Α4, με έγχρωμα ιστογράμματα, πίνακες και επεξηγηματικά συνοδευτικά κείμενα. Στην τελευταία, εκτός των άλλων, καταγράφονται οι ομάδες επαγγελμάτων και τα επιμέρους επαγγέλματα που ταιριάζουν στο χρήστη σε δύο επίπεδα εκπαίδευσης:

σε ανώτερη, ανώτατη ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση (Α.Ε.)
και
σε μέση ή επαγγελματική εκπαίδευση (Ε.Ε.)

Επισημαίνονται οι προοπτικές των επαγγελμάτων στην ελληνική και τη διεθνή αγορά εργασίας και οι διέξοδοί τους σε άλλες ειδικότητες. Παράλληλα, χαρτογραφείται η προσωπικότητα του χρήστη όπως διασπείρεται στους έξι τύπους προσωπικότητας του Holland και καταγράφονται οι βαθμοί αυτό εικόνας, αποφασιστικότητας και συνέπειας που τον χαρακτηρίζουν.

Στο τεστ εμπεριέχεται αυτοματοποιημένος έλεγχος ειλικρίνειας που διασφαλίζει την αξιοπιστία του. Στηρίζεται σε αναγνωρισμένες διεθνείς θεωρίες συμβουλευτικής-επαγγελματικού προσανατολισμού. Στηρίζεται σε αναγνωρισμένες διεθνείς θεωρίες συμβουλευτικής-επαγγελματικού προσανατολισμού. Θεωρούμε ότι οι υπηρεσίες συμβουλευτικής-επαγγελματικού προσανατολισμού, σε συνδυασμό με την εξατομικευμένη έκθεση του Career Gate Test Κ.17 Plus, το ατομικό αυτό «βιβλίο της ζωής», η ακτινογραφία της προσωπικότητας και των επαγγελματικών κλίσεων των μαθητών μας, αποτελεί μια σημαντική και αξιόπιστη πυξίδα επιλογών που μπορεί να βοηθήσει να πάρουν τις σωστές αποφάσεις και να οικοδομήσουν κατάλληλα το μέλλον τους.

7 Λόγοι για να κάνετε το Career Gate Test Κ.17 Plus

  1. Πάνω από 20 χρόνια έρευνας και πρακτικών εφαρμογών σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και απασχόλησης.
  2. Συνδυασμός διεθνώς αναγνωρισμένων θεωριών, με σύγχρονες πρωτότυπες και δοκιμασμένες θεωρήσεις που στηρίζονται σε οικονομικά, ψυχομετρικά και εκπαιδευτικά δεδομένα.
  3. Ελεγμένο για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του, με αποτελέσματα που χαρτογραφούν με ακρίβεια την προσωπικότητα και τις επαγγελματικές κλίσεις, με σαφήνεια, περιεκτικότητα, επιστημονική πληρότητα και σοβαρότητα.
  4. Ενσωμάτωση ειδικού λογισμικού ελέγχου της ειλικρίνειας και συνέπειας των απαντήσεων, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητά του.
  5. Εμφάνιση ξεχωριστά των επαγγελμάτων που συνδέονται με ανώτερες σπουδές και των επαγγελμάτων που συνδέονται με μέσες επαγγελματικές σπουδές.
  6. Παράθεση επαγγελματικών προοπτικών στη διεθνή αγορά εργασίας και δυνατότητα προσαρμογών κατά περίπτωση.
  7. Ειδικές εκδόσεις του τεστ έχουν υιοθετηθεί από κυβερνήσεις κρατών, από Υπουργεία και Δήμους.

Για να κάνετε το Τεστ καλέστε στο 2310 542 777 ή μέσω e-mail στο info@ecs.edu.gr ή μπορείτε να έρθετε στις εγκαταστάσεις μας ώστε  να λάβετε κωδικούς και οδηγίες διεξαγωγής για το Τεστ.