Διάρκεια σπουδών:  4 έτη

Τίτλος πτυχίου:  Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Επίπεδο σπουδών:   Bachelor Degree

Γλώσσα διδασκαλίας:  Ελληνικά

Τύπος σπουδών:  Full time ή Part time

Κριτήρια εισδοχής:  Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και εφαρμοσμένης γνώσης για την κατάρτιση Αθλητικών Επιστημόνων και Παιδαγωγών στη Φυσική Αγωγή, στον Αθλητισμό, στην Αναψυχή και την Υγεία. Οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν εκπαιδευτικά εφόδια που θα τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα παροχής υπηρεσιών άσκησης και αθλητισμού. Το Πρόγραμμα Σπουδών, εκτός από την επικαιροποίηση και εξέλιξη των γνώσεων στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, παρέχει επίσης καινοτόμα στοιχεία για την παραγωγή νέων γνώσεων και την εφαρμογή τους σε πεδία, όπως αυτά της προπονητικής, της αποκατάστασης, του τουρισμού, της αναψυχής και της υγείας.

Μέσω του Προγράμματος Σπουδών οι φοιτητές/τριες αναμένεται να αποκτούν:

  • Την απαραίτητη εκπαίδευση που θα τους καταστήσει ικανούς να διδάξουν αποτελεσματικά το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο.
  • Γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορούν να εκπονήσουν προγράμματα προπόνησης στον αγωνιστικό αθλητισμό με βάση τον περιοδισμό της προπόνησης και τη διεπιστημονική στήριξη της αγωνιστικής προετοιμασίας.
  • Τις απαραίτητες εμπειρίες ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον αγωνιστικό αθλητισμό, στον αθλητισμό αναψυχής καθώς και στον χώρο της υγείας.
  • Ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό υπόβαθρο αλλά και πρακτικές δεξιότητες ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης που συμπυκνώνουν τις νέες γνώσεις που έχουν παραχθεί και τις καινούριες κατευθύνσεις που έχουν δημιουργηθεί για διάφορες κατηγορίες πληθυσμού με στόχο την υγεία και την ευεξία.
  • Ικανότητες και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να σχεδιάζουν και να οργανώνουν υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής με στόχο την ανάπτυξη και την προώθηση του αθλητικού τουρισμού.
  • Τις απαραίτητες γνώσεις των τεχνικών, των δεξιοτήτων και των μεθοδολογιών για τη διδασκαλία των αθλημάτων στις διάφορες ηλικίες με τεκμηριωμένες γνώσεις από τις αθλητικές επιστήμες.
  • Εφόδια και τα απαραίτητα προσόντα που θα τους καταστήσουν ικανούς να διεξάγουν υψηλού επιπέδου έρευνα στα πεδία της Φυσικής Αγωγής, του Αθλητισμού και της Υγείας.
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού» έχουν την ευκαιρία να εργοδοτηθούν ως αθλητικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικοί και προπονητές τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα έχουν την ευκαιρία να εργοδοτηθούν σε ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε αθλητικούς οργανισμούς/επιχειρήσεις, σε γυμναστήρια, κέντρα αποκατάστασης, ιδιωτικούς συλλόγους, ακαδημίες, ομάδες, προγράμματα μαζικού αθλητισμού, ενώ στον δημόσιο υπάρχουν δυνατότητες εργοδότησης στη Μέση Εκπαίδευση. Επίσης, οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να εργοδοτηθούν ως διοικητικοί υπάλληλοι σε αθλητικούς φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημόσιου και ημικρατικού φορέα.
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 174
Μαθήματα Ειδικότητας 36
Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας 20
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 10
Σύνολο 240

 Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 174 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PESS101 Ιστορία και Φιλοσοφία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 6 3
2 PESS102 Φυσιολογία του Ανθρώπινου Σώματος 6 3
3 PESS103 Λειτουργική Ανατομική του ανθρώπου 6 3
4 PESS104 Παιδαγωγική και Παιδαγωγική Φυσικής Αγωγής 6 3
5 PESS105 Εφαρμοσμένη Κοινωνιολογία στην Εκπαίδευση και τον Αθλητισμό 6 3
6 PESS106 Βιοχημεία της Άσκησης 6 3
7 PESS107 Διδακτική του Κλασσικού Αθλητισμού 6 3
8 PESS108 Διδακτική Αθλοπαιδιών Ι (Πετοσφαίριση και Καλαθοσφαίριση) 6 3
9 PESS109 Διδασκαλία Πρώτων Βοηθειών στην άσκηση και τον αθλητισμό 6 3
10 PESS110 Αγγλικά Αθλητικών Επιστημών 3 3
11 PESS112 Βασικές ερευνητικές δεξιότητες 3 3
12 PESS201 Μεθοδολογία Έρευνας και Εφαρμοσμένη Στατιστική στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό 6 3
13 PESS202 Διατροφή στην Άσκηση και τον Αθλητισμό 6 3
14 PESS203 Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητισμού 6 3
15 PESS204 Αθλητική Ψυχολογία 6 3
16 PESS205 Εργοφυσιολογία 6 3
17 PESS206 Αρχές Προπονητικής 6 3
18 PESS207 Διδακτική Αθλοπαιδιών ΙΙ (Ποδόσφαιρο και Χειροσφαίριση) 6 3
19 PESS208 Άσκηση για Υγεία και Ευεξία 6 3
20 PESS209 Διδακτική της Κολύμβησης 6 3
21 PESS210 Διδακτική Γυμναστικών Αθλημάτων (Παιδαγωγική και Ενόργανη Γυμναστική) 6 3
22 PESS301 Κινητική Μάθηση και Κινητική Συμπεριφορά 6 3
23 PESS302 Σχολική Ψυχολογία – Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής 6 3
24 PESS303 Διδακτική Αθλημάτων Ρακέτας -Αντισφαίριση 6 3
25 PESS304 Διδακτική Ασκήσεων και Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης 6 3
26 PESS305 Διδακτική Παραδοσιακών Χορών (Ελληνικών και Κυπριακών) 6 3
27 PESS306 Διδακτική ΦΑ στην Εκπαίδευση (Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) 6 3
28 PESS401 Πρακτική Άσκηση και Εργασιακή Εμπειρία 9 3
29 PESS402 Διπλωματική εργασία 9 3

Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 36 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PESS307 Αθλητικές Κακώσεις – Αθλητική Φυσικοθεραπεία 6 3
2 PESS308 Προπονητική Αγωνιστικού Αθλητισμού 6 3
3 PESS309 Κινησιολογία – Εμβιοκινητική 6 3
4 PESS310 Εργομετρία 6 3
5 PESS403 Προπόνηση Παιδιού και Εφήβου 6 3
6 PESS404 Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική Αθλητών – Ψυχολογική Προετοιμασία Αθλητών 6 3

 Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PESS407 Ενόργανη Γυμναστική I 10 6
2 PESS408 Ενόργανη Γυμναστική II 10 6
3 PESS409 Κολύμβηση I 10 6
4 PESS410 Κολύμβηση II 10 6
5 PESS411 Ιστιοπλοΐα I 10 6
6 PESS412 Ιστιοπλοΐα II 10 6
7 PESS413 Υδατοσφαίριση I 10 6
8 PESS414 Υδατοσφαίριση II 10 6
9 PESS415 Κωπηλασία I 10 6
10 PESS416 Κωπηλασία II 10 6
11 PESS417 Καλαθοσφαίριση I 10 6
12 PESS418 Καλαθοσφαίριση II 10 6
13 PESS419 Πετοσφαίριση I 10 6
14 PESS420 Πετοσφαίριση II 10 6
15 PESS421 Ποδόσφαιρο I 10 6
16 PESS422 Ποδόσφαιρο II 10 6
17 PESS423 Τζούντο I 10 6
18 PESS424 Τζούντο II 10 6
19 PESS425 Ταε Κβο Ντο I 10 6
20 PESS426 Ταε Κβο Ντο II 10 6
21 PESS427 Αντισφαίριση I 10 6
22 PESS428 Αντισφαίριση II 10 6
23 PESS429 Κλασικός Αθλητισμός I 10 6
24 PESS430 Κλασικός Αθλητισμός II 10 6

 Επιλεγόμενα Ελεύθερης Επιλογής

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 174
Μαθήματα Ειδικότητας 36
Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας 20
Επιλεγόµενα Ελεύθερης Επιλογής 10
Σύνολο 240

 Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 174 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PESS101 Ιστορία και Φιλοσοφία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 6 3
2 PESS102 Φυσιολογία του Ανθρώπινου Σώματος 6 3
3 PESS103 Λειτουργική Ανατομική του ανθρώπου 6 3
4 PESS104 Παιδαγωγική και Παιδαγωγική Φυσικής Αγωγής 6 3
5 PESS105 Εφαρμοσμένη Κοινωνιολογία στην Εκπαίδευση και τον Αθλητισμό 6 3
6 PESS106 Βιοχημεία της Άσκησης 6 3
7 PESS107 Διδακτική του Κλασσικού Αθλητισμού 6 3
8 PESS108 Διδακτική Αθλοπαιδιών Ι (Πετοσφαίριση και Καλαθοσφαίριση) 6 3
9 PESS109 Διδασκαλία Πρώτων Βοηθειών στην άσκηση και τον αθλητισμό 6 3
10 PESS110 Αγγλικά Αθλητικών Επιστημών 3 3
11 PESS112 Βασικές ερευνητικές δεξιότητες 3 3
12 PESS201 Μεθοδολογία Έρευνας και Εφαρμοσμένη Στατιστική στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό 6 3
13 PESS202 Διατροφή στην Άσκηση και τον Αθλητισμό 6 3
14 PESS203 Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητισμού 6 3
15 PESS204 Αθλητική Ψυχολογία 6 3
16 PESS205 Εργοφυσιολογία 6 3
17 PESS206 Αρχές Προπονητικής 6 3
18 PESS207 Διδακτική Αθλοπαιδιών ΙΙ (Ποδόσφαιρο και Χειροσφαίριση) 6 3
19 PESS208 Άσκηση για Υγεία και Ευεξία 6 3
20 PESS209 Διδακτική της Κολύμβησης 6 3
21 PESS210 Διδακτική Γυμναστικών Αθλημάτων (Παιδαγωγική και Ενόργανη Γυμναστική) 6 3
22 PESS301 Κινητική Μάθηση και Κινητική Συμπεριφορά 6 3
23 PESS302 Σχολική Ψυχολογία – Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής 6 3
24 PESS303 Διδακτική Αθλημάτων Ρακέτας -Αντισφαίριση 6 3
25 PESS304 Διδακτική Ασκήσεων και Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης 6 3
26 PESS305 Διδακτική Παραδοσιακών Χορών (Ελληνικών και Κυπριακών) 6 3
27 PESS306 Διδακτική ΦΑ στην Εκπαίδευση (Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) 6 3
28 PESS401 Πρακτική Άσκηση και Εργασιακή Εμπειρία 9 3
29 PESS402 Διπλωματική εργασία 9 3

Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 36 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PESS311 Φυσική Δραστηριότητα σε Κλινικούς Πληθυσμούς 6 3
2 PESS312 Άσκηση, Φυσική Δραστηριότητα και Γήρανση 6 3
3 PESS313 Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή 6 3
4 PESS314 Οργάνωση Προγραμμάτων Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής 6 3
5 PESS405 Οργάνωση και Διεύθυνση Αθλητικών Ακαδημιών και Σωματείων 6 3
6 PESS406 Ψυχοκοινωνιολογία της Αναψυχής και του Τουρισμού 6 3

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Για να δείτε το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος πατήστε στον κωδικό του.

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 PESS431 Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες και Αθλητικός Τουρισμός I 10 6
2 PESS432 Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες και Αθλητικός Τουρισμός II 10 6
3 PESS433 Άσκηση – Υγεία – Ευρωστία I 10 6
4 PESS434 Άσκηση – Υγεία – Ευρωστία II 10 6

Επιλεγόμενα Ελεύθερης Επιλογής

Τα συγκεκριμένα μαθήματα καθοδηγούνται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, επικοινωνήστε μαζί μας!