H  E.C.S. σε συνεργασία με την UNICERT και το Πανεπιστήμιο Frederick, παρουσιάζουν την Ακαδημία Ρομποτικής του Πανεπιστημίου για τους μικρούς μας φίλους.

Τα προσφερόμενα προγράμματα ανάλογα με την ηλικία των παιδιών για αρχή είναι τα παρακάτω (για λεπτομέρειες σε σχέση με το κάθε πρόγραμμα πατήστε στην  εικόνα που σας ενδιαφέρει):

Για παιδιά από 4.5 - 6.5 ετών

JUNIOR

Για παιδιά από 6.5 - 8.5 ετών

Middle_1

Για παιδιά από 8.5 - 12.5 ετών

pRIMARY_1

Ας δούμε όμως λιγάκι τι ακριβώς είναι η εκπαιδευτική ρομποτική :

Με τα μαθήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής, οι μικροί μας φίλοι πραγματοποιούν τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό και βλέπουν τις εντολές που καταχωρούν στον υπολογιστή  τους να εφαρμόζονται σε πραγματικές κατασκευές με LEGO® τουβλάκια και όχι μόνο. Η εκπαιδευτική ρομποτική πέραν της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας που προσφέρει είναι μια μορφή εκπαίδευσης, η οποία συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι μετατρέποντας με αυτό τον τρόπο την παροχή γνώσεων σε μια συγκλονιστική περιπέτεια εφαρμογών και ανακαλύψεων.

1. Τι είναι η εκπαιδευτική ρομποτική;

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο όπου μέσα από αυτή, τα παιδιά αφομοιώνουν έννοιες της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και γενικότερα των επιστημών, με έναν ευχάριστο, βιωματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Τα παιδιά δημιουργούν κατασκευές χρησιμοποιώντας δομικά υλικά της Lego Εducation. Οι κατασκευές αυτές, περιέχουν διάφορα μηχανικά μέρη, όπως γρανάζια, άξονες, ρόδες, τροχαλίες κ.α. Επιπλέον, περιέχουν αισθητήρες και κινητήρες, οι οποίοι συνδέονται σε μία κεντρική μονάδα. Η κεντρική μονάδα ελέγχει τους αισθητήρες και τους κινητήρες, αφού την προγραμματίσουν κατάλληλα τα παιδιά, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται, όπως και όλα τα υπόλοιπα υλικά, είναι ειδικά σχεδιασμένες για την ηλικία τους. Αν και αποτελούν μία εκπαιδευτική καινοτομία, τα προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής της Lego είναι ήδη δοκιμασμένα με απόλυτη επιτυχία σε τάξεις με παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

2. Σε ποιες ηλικίες απευθύνεται;

Η εκπαιδευτική ρομποτική απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα δυσκολίας, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και την εμπειρία του στην ρομποτική. Τα μικρότερα παιδιά στην ηλικία των πέντε – έξι ετών ξεκινούν την ρομποτική με απλούστερα υλικά, όπως το εκπαιδευτικό πακέτο της Lego, WeDo 1.0 και 2.0. Στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού και στο Γυμνάσιο, τα παιδιά χρησιμοποιούν πιο σύνθετα εκπαιδευτικά πακέτα, όπως το Lego EV3, το Μ- ΒΟΤ, το Εdison κ.τ.λ. . Τα παιδιά μεταξύ 4-6 ετών, προσεγγίζουν την εκπαιδευτική ρομποτική μέσα από εργαστήρια κατασκευών και προγραμματισμού, με χρήση πολλαπλών εκπαιδευτικών εργαλείων, όπως Lego Early Simple Machines, Bee Bots, Scratch Jr και WeDo 2.0.

3. Υπάρχουν οφέλη από την εκπαιδευτική ρομποτική;

Η εκπαιδευτική ρομποτική βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τις επιστημονικές έννοιες που διδάσκονται στο σχολείο. Λειτουργεί δηλαδή ως καταλύτης, που επιταχύνει τη διαδικασία της μάθησης (Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι βοηθά στα μαθηματικά, στην ανάπτυξη της σκέψης, στην γεωμετρία, γεωγραφία και αλλου). Επιπλέον, είναι μία εξαιρετικά ψυχαγωγική και δημιουργική δραστηριότητα, έτσι τα παιδιά χτίζουν την πεποίθηση ότι η μελέτη των θετικών επιστημών είναι συναρπαστική! Τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες, και έτσι αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας. Χρησιμοποιούν ταυτόχρονα το μυαλό τους και τα χέρια τους, αναπτύσσοντας έτσι τις νοητικές και κινητικές τους δεξιότητες. Ολοκληρώνουν έργα (projects) τα οποία και παρουσιάζουν, αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους στην οργάνωση, στην επίλυση προβλημάτων και στην επικοινωνία.

4. Ο μαθητής χρειάζεται προετοιμασία από το σπίτι;

Όχι. Δεν δίνονται εργασίες για το σπίτι, ούτε χρειάζεται το παιδί να ασχοληθεί πέρα από την ώρα του εργαστηρίου για να παρακολουθήσει τον κάθε κύκλο μαθημάτων. Εξαίρεση αποτελούν οι διαγωνιστικές ομάδες, εκεί τα παιδιά εργάζονται πάνω σε projects με στόχο την συμμετοχή και διάκριση σε έναν διαγωνισμό ρομποτικής. Σε αυτή την περίπτωση, τα παιδιά μπορεί να χρειαστεί να μελετήσουν επιπλέον υλικό, ή/και να αναλάβουν σχετικές με το project εργασίες, όπως συγγραφή οδηγιών, παρουσιάσεων κ.α.  σε χρόνο εκτός του μαθήματος.

5. Χρειάζεται να αγοράσουμε υλικά για το μάθημα;

Στα μαθήματα χρησιμοποιούνται υλικά της σειράς Lego Education και όχι μόνο καθώς και  laptops/tablets για τον προγραμματισμό τους. Παρέχουμε στους μαθητές όλα όσα χρειάζονται για το μάθημα, δεν χρειάζεται να αγοράσετε τίποτα επιπλέον.

Ποια γνωστικά αντικείμενα καλύπτει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ρομποτικής

 Έννοιες και γνωστικά αντικείμενα που καλύπτονται είναι :

 • Φυσική (κίνηση τριβή, ενέργεια).
 • Μαθηματικά-Γεωμετρία (αναλογίες, μέτρηση μήκους, περίμετρος, γωνίες, εμβαδά).
 • Μηχανική (κατασκευή, συναρμολόγηση, ευστάθεια κ.α.).
 • Προγραμματισμός (προγραμματιζόμενοι αισθητήρες, εισαγωγή στη λογική του αλγορίθμου, ψηφιακή νοημοσύνη).
 • Ανάπτυξη σκέψης και κρίσης.

Τα μαθήματα ρομποτικής ακολουθούν το μοντέλο εκπαίδευσης S.T.E.M. Ο όρος “STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics] είναι το ακρωνύμιο για τα αντικείμενα που αναφέρονται στη Φυσική, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ενοποιεί όλες αυτές τις θεματικές περιοχές ώστε οι μαθητές να έχουν μια ολοκληρωμένη αντίληψη και όχι κατακερματισμό γνώσης. Η ρομποτική είναι μια από τις κυριότερες δραστηριότητες που καλύπτει τις παραπάνω περιοχές.

Τα πολλαπλά οφέλη της Ρομποτικής για τα παιδιά και οι προσωπικές ικανότητες που αναπτύσσονται

 1. Αυτοπεποίθηση – Αυτοεκτίμηση (επίτευξη στόχων, θετική ανατροφοδότηση).
 2. Ορθολογική σκέψη (σχεδίαση, συναρμολόγηση, προγραμματισμός, δοκιμή, αξιολόγηση.
 3. Δημιουργικότητα – Φαντασία (διαχείριση χρόνου, έργου και πόρων).
 4. Δεξιότητες επικοινωνίας (συνεργασία στην ομάδα).
 5. Αντίληψη – Παρατηρητικότητα (εύρεση και διαχείριση σφάλματος σε στάδια συναρμολόγησης και προγραμματισμού)
 6. Καινοτομία – ερευνητικό πνεύμα (νέες ιδέες για κατασκευές και δυνατότητες).
 7. Αρέσκεια για μάθηση και προσαρμοστικότητα στην αλλαγή.