H E.C.S. Education and Consultancy Services σε συνεργασία με την UNICERT  σας παρουσιάζουν την Πιστοποίηση της Αγγλικής γλώσσας P.T.E. της Pearson. Τα PTE General έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν άτομα διαφόρων ηλικιών στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Η ομοιόμορφη δομή της εξέτασης αλλά και η ομαλά οργανωμένη και εξελισσόμενη πορεία της γνώσης καθιστούν ευκολότερη τη μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο. Η εξοικείωση που έχουν αποκτήσει οι μαθητές συμβάλει θετικά στην καλύτερη κατανόηση της ύλης αλλά και χρήσης της αγγλικής γλώσσας. Για το Πρόγραμμα Σπουδών Πατήστε ΕΔΩ

Τα PTE General απαρτίζονται από δύο μέρη:

Α.      Τις Γραπτές εξετάσεις, όπου αξιολογούνται οι παρακάτω δεξιότητες: Listening, Reading, Writing και

Β.      Την Προφορική εξέταση με αντίστοιχη δεξιότητα, το Speaking.

Η βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων πραγματοποιείται απευθείας στη Μεγάλη Βρετανία ενώ της προφορικής εξέτασης πραγματοποιείται αρχικά στην Ελλάδα ή στην Κύπρο από άρτια εκπαιδευμένους και διαπιστευμένους εξεταστές και στη συνέχεια πραγματοποιείται και οριστικοποιείται  ο τελικός έλεγχος στη Μεγάλη Βρετανία. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση αποτυχίας παρέχεται αναλυτική βαθμολογία σε κάθε εξεταζόμενο σχετικά με την απόδοσή του στη συγκεκριμένη εξέταση ώστε να βελτιωθεί καλύπτοντας τα κενά του.

Βάση επιτυχίας στις εξετάσεις θεωρείται το 50% έως και το επίπεδο 4 (C1), ενώ ορίζεται το 60% για το ανώτατο επίπεδο, το επίπεδο 5 (C2). Ανάλογα με το ποσοστό που επιτυγχάνει ο κάθε εξεταζόμενος, στο πτυχίο αναγράφεται και η επίδοσή του, όπως παρουσιάζεται παρακάτω:

Level

 A1

Level 1

A2

Level 2

 B1

Level 3

B2

Level 4

C1

Level 5

C2

Pass

50%-59%

50%-59%

50%-59%

50%-59%

50%-59%

60%-69%

Merit

60%-69%

60%-69%

60%-69%

60%-69%

60%-69%

70%-79%

Distinction

70% και άνω

70% και άνω

70% και άνω

70% και άνω

70% και άνω

80% και άνω

Τα PTE General βασίζονται σε καθημερινά σενάρια έτσι ώστε να επιτρέπουν στους μαθητές να εκφράζονται ελεύθερα αποδεικνύοντας πόσο καλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να επικοινωνήσουν στην αγγλική γλώσσα. Τα θέματα βασίζονται σε αυθεντικές και σύγχρονες καταστάσεις που συναντούν οι μαθητές στην καθημερινότητά τους. Για το λόγο αυτό, οι εξετάσεις βασίζονται σε ρεαλιστικές παραστάσεις και όχι σε γραμματικές ασκήσεις. Η ανανεωμένη δομή της εξέτασης έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να την κάνει πιο σύντομη, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ποιότητα της επίδοσης των μαθητών.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής των εξετάσεων για τις περιπτώσεις Ατόμων με Μαθησιακές ή άλλες Δυσκολίες.

Πλεονεκτήματα P.T.E. General


 •  Πλήρης συμψηφισμός και των 4 δεξιοτήτων (Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • Εξετάσεις στο Κέντρο μας για τον Νομό Πέλλας.
 • Ενιαίο format σε όλα τα επίπεδα.
 • Μάθημα από πλατφόρμα εκπαίδευσης και σύγχρονα (live) και ασύγχρονα.
 • Σταθερή βάση στο 50% για τα επίπεδα A1, A2, Β1, Β2, Γ1 και 60% Γ2.
 • Διεθνής Αναγνώριση από Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς και Πανεπιστήμια.
 • Εξαιρετικές συνθήκες για άτομα με Ειδικές Eκπαιευτικές Ανάγκες.
 • Πληθώρα βιβλιογραφία προετοιμασίας.
 • Από το δεύτερο μέρος του listening ο υποψήφιος κερδίζει βαθμούς και στο writing.
 • Οι εκθέσεις είναι καθοδηγούμενες από προεπιλεγμένες ιδέες.
 • Επιλογή ενός από δύο θέματα εκθέσεων.
 • Στην προφορική εξέταση παρευρίσκεται ένας υποψήφιος.
 • Δεν υπάρχει answer sheet. Ο υποψήφιος γράφει κατευθείαν πάνω στο booklet.
 • Διαθέσιμα εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.
 • Τρείς (3) εξεταστικές περίοδοι Δεκέμβριος, Μάιος, Ιούνιος (Μέχρι επιπέδου C1).
 • Δωρεάν Επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας.

Format Εξέτασης ανά επίπεδο


Υπάρχουν έξι επίπεδα για τις εξετάσεις PTE General:

Levels CEFR

Levels PTEG

Duration

Writing

Interview

Listening

Reading

A1

Level A1

 Foundation

75 mins

2 parts

5 mins

3 parts

4 parts

A2

Level 1

Elementary

95 mins

2 parts

5 mins

3 parts

4 parts

B1

Level 2

 Intermediate

95 mins

2 parts

7 mins

3 parts

4 parts

B2

Level 3

Upper Intermediate

120 mins

2 parts

7 mins

3 parts

4 parts

C1

Level 4

Advanced

150 mins

2 parts

8 mins

3 parts

4 parts

C2

Level 5

Proficient

175 mins

2 parts

8 mins

3 parts

4 parts

Aναγνωρίσεις P.T.E.


Τα PTE General είναι αναγνωρισμένα διεθνώς από εκπαιδευτικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του Α.Σ.Ε.Π. και γίνονται αποδεκτά σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου και του εξωτερικού για πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Οι εξετάσεις διαπιστεύονται από το Edexcel, το μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης της Μεγάλης Βρετανίας. Παρακάτω είναι μια ενδεικτική λίστα με τις χώρες όπου το PTE General είναι αποδεκτό από κρατικούς φορείς.

Country Accredited by Purpose
Albania Ministry of Education and Science For completion of post-graduate studies
Colombia Ministry of Education Approved assessment
Cyprus Ministry of Education
Czech Republic Ministry of Education Test of quality
Greece Ministry of Education ASEP accreditation
Italy Ministry of Education Test of quality
Lithuania Ministry of Education Approved accreditation as substitute test for the Valstybinis Brandos Egzaminas (VBE – State Final Examination)
Lithuania Lithuanian Ministry of the Interior Approved language test for the recruitment of civil servants
Mexico Ministry of Education Approved assessment
Poland Civil Service Test of quality for civil servants
Spain ACLES – Nation. Association of Lan. Centres in Higher Education Recognised English proficiency tests for entry onto university programmes around Spain
Switzerland Canton Lucerne Employment purposes for school teachers
Switzerland Canton Schwyz Employment purposes for school teachers
Switzerland Canton St Gallen Employment purposes for school teachers
Switzerland Canton Zug Employment purposes for school teachers
UK Ofqual Fully accredited by Ofqual as ESOL International qualifications
Ukraine Ministry of Education and Science Approved accreditation as substitute test to the official school leaving exam, order 1/9-33
Estonia Ministry of Education Approved accreditation as substitute test for the Gümnaasiumi Lõpueksamid foreign language examination

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε τα link από όπου μπορείτε να το διαπιστώσετε  πατήστε επάνω είτε για να το κατεβάσετε είτε για να το δείτε online από την σελίδα του φορέα :